Snabbslumpade uppgifter från flera moment.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbslumpade uppgifter från flera moment."

Transkript

1 Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr Ställ upp och dividera utan hjälp av miniräknare talet 48 med 2 Uppgift nr 2 Skriv talet med hjälp av decimalkomma. Uppgift nr 3 Uppgift nr Skriv bråket 2 i blandad form men med 4delar. Uppgift nr divisionen utan miniräknare. Uppgift nr 7 Vilket tal skall stå i täljaren efter likamedtecknet för att divisionen mellan täljare och nämnare skall ge samma svar? =? 4 Uppgift nr 8 Vad kallas räknesätten i följande fyra exempel? A/ 9 = 4 B/ / 3 = C/ 4 = 24 D/ = Uppgift nr 9 Vilket av bråken 2 och 3 är störst? Tänk dig att detta är pizzor och pizzabitar som ligger på ett bord. Beskriv utan att använda bokstäver hur mycket pizza man ser. Uppgift nr 4 Uppgift nr 0 Dividera 7 0 Uppgift nr 23 (7 ) Uppgift nr 2 Vilket av bråken och 7 är störst? Uppgift nr 3 Dividera / 3 7 Uppgift nr 4 Dividera 73 / 00 Hur stor del av rutorna är markerade? Svara med ett bråk i enklaste form. Sid

2 Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr = Uppgift nr 8 Ställ upp och subtrahera utan miniräknare 9 44 Uppgift nr 9 Dividera Uppgift nr Uppgift nr 2 Ställ upp och dividera 4408 med 4 Uppgift nr 22 Vilket är störst av bråken 3 och 7? Utför den här divisionen Uppgift nr I en skolklass var hälften av eleverna födda i Sverige. En sjättedel av eleverna i andra hälften var födda i Afrika. Hur stor andel av klassens elever var varken födda i Sverige eller Afrika? Uppgift nr 7 Uppgift nr 23 Vilket tal skall stå i täljaren i högra bråket för att bråken skall vara lika stora? =? 9 Uppgift nr 24 En V7vinst delades i sju delar. Hans fick två av dessa. Skriv som bråk med bråkstreck hur stor del av V7vinsten han fick. Uppgift nr 2 Multiplicera (2) (7) Utför den här divisionen = Uppgift nr 2 Subtrahera 0 0 Uppgift nr 27 Talet 0009 utläses nio...delar. (Fyll i den streckade raden.) Uppgift nr 28 Vad kallas talen vid de olika räknesätten? A/ 9+7 B/ 40/ C/ 8 D/ 2 Uppgift nr 29 Ställ upp beräkna Sid 2

3 Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr Uppgift nr 42 Skriv utan hjälp av bokstäver åtta hela och fem sjättedelar. Uppgift nr 43 Uppgift nr 3 Efter förlängning bildades bråket 2 2. A/ Vilket tal har man förlängt med? B/ Hur såg bråket ut före förlängningen? Uppgift nr / Uppgift nr 33 Ställ upp och beräkna additionen 8 + Uppgift nr 34 Multiplicera 49 0 Uppgift nr 3 Ställ upp och dividera utan hjälp av miniräknare talet 9283 med 9 Uppgift nr 3 Huvudräkna 720 / 80 Uppgift nr 37 (7 + ) + ( + 3) Uppgift nr 38 Multiplicera denna multiplikation Uppgift nr 44 Ställ upp och multiplicera 9 med 84 Uppgift nr 4 Hur läser man ut talet 4 9? Uppgift nr 4 Huvudräkna Uppgift nr 47 (7) 3 + (20) / () Uppgift nr 39 Huvudräkna Uppgift nr 40 Fyll i det tal som skall stå i stället för frågetecknet för att likheten skall gälla. 7 = 0? Uppgift nr / (3) (32) Sid 3

4 Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr 48 Uppgift nr Skriv talet +8 på enklast möjliga sätt. Uppgift nr Utför den här additionen Uppgift nr 49 Vad kallas talen i bråket 2? Uppgift nr 0 Vad kallas slutresultaten vid de olika räknesätten? A/ Addition B/ Division C/ Subtraktion D/ Multiplikation Hur stor del av alla rutorna är markerad? Uppgift nr 8 Huvudräkna 00 0 Uppgift nr 9 Uppgift nr Uppgift nr 2 Addera Uppgift nr 3 Skriv talet (2) på enklast möjliga sätt. Uppgift nr 4 Skriv bråket 2 i enklaste blandad form. 7 3 Uppgift nr Addera + (7) Utför den här subtraktionen Uppgift nr 0 Ställ upp och addera utan miniräknare Sid 4

5 Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr Skriv bråket 2 7 som enbart sjundedelar. Uppgift nr 70 Uppgift nr 2 Du skall utföra divisionen utan miniräknare. A/ Vilken division kan du göra som är enklare och som ger rätt svar direkt? B/ Vad blir svaret? Uppgift nr 3 Skriv bråket 4 9 i blandad form. Uppgift nr 4 Addera Uppgift nr Skriv ett annat bråk som är lika stort som bråket 3 4. Uppgift nr Uppgift nr Uppgift nr 8 Skriv talet 2 som ett bråk med bråkstreck. Detta är en kvadrat. Visa genom att använda kvadraten vilket av bråken 3 4 och 2 9 som är störst. Uppgift nr 7 Subtrahera Uppgift nr 72 Hur förändras storleken på ett bråk om man förlänger det med? Uppgift nr 73 A/ 2 B/ 2 Uppgift nr 9 Skriv talet med hjälp av decimalkomma i stället för bråkstreck. Sid

6 Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr 74 m Uppgift nr 8 Ett heltal har ingen nämnare. Vilken nämnare kan man sätta på ett heltal om man vill utan att ändra dess värde? Uppgift nr 82 m Detta är en kvadrat. Hur kan man använda den till att visa att multiplikationen mellan bråken 3 4 och 4 9 ger rätt svar om man multiplicerar täljarna med varandra och nämnarna med varandra på detta sätt: = 2 3 Uppgift nr 7 Teckna och räkna ut följande uppgifter. A/ Subtrahera talet 9 med 4 B/ Dividera talet 4 med C/ Multiplicera talen och 3 D/ Addera talen 9 och 4 Uppgift nr 7 Skriv talet 0009 som ett bråk med bråkstreck. Uppgift nr 77 Addera Uppgift nr 78 Skriv talet 3 som ett bråk med bråkstreck i blandad form. Uppgift nr 79 Ställ upp och dividera utan hjälp av miniräknare talet 304 med 8 Uppgift nr Utför den här additionen Uppgift nr 83 Förläng bråket 2 7 så att nämnaren blir 2. Uppgift nr 84 Addera Uppgift nr 8 Vilket är MGN till bråken 20 2 och? Uppgift nr 8 Multiplicera Uppgift nr 87 Vilket av talen 02 och 020 är störst? Uppgift nr 88 Talet 002 utläses sextiotvå...delar. (Fyll i den streckade raden.) Sid

7 Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr 89 Sortera dessa bråk i storleksordning. Börja med det minsta Uppgift nr 97 Uppgift nr 90 Ställ upp och subtrahera utan miniräknare Uppgift nr 9 Här ser du fem bråk. Ange vilket eller vilka av dem som är mindre än en hel men större än en halv. Berätta hur du kan se det Uppgift nr 92 Ställ upp och beräkna additionen Uppgift nr 93 + () (0) Uppgift nr 94 Ställ upp och subtrahera Uppgift nr 9 Hur mycket är av 2 lotter? Uppgift nr 9 Utför den här subtraktionen Uppgift nr 98 Skriv talet sjuttiosju hundradelar med hjälp av decimalkomma. Uppgift nr 99 Subtrahera Uppgift nr 00 Vilket / vilka räknesätt gäller när talen är A/ termer? B/ faktorer? C/ täljare och nämnare? 8 denna multiplikation Sid 7

8 Facit Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr Svar: Kvoten blir 729 Uppgift nr 2 Svar: = 308 Uppgift nr 3 Man ser 3 4 pizza. = Uppgift nr 4 (Totalt 0 rutor. 2 rutor är markerade. Två av femtio kan skrivas 2 som kan förkortas 0 med 2.) 2 0 = 2/2 0/2 = 2 Svar: av rutorna är markerad. 2 Uppgift nr [Även när det är blandad form kan man förlänga mellan täljare och nämnare (här med talet 2). Antalet hela påverkas inte av förlängningen.] Svar: 2 4 Uppgift nr Svar: Kvoten blir 38 (Täljare och nämnare multipliceras först med 00 till 228 som ger rätt svar eftersom förlängning inte ändrar ett bråkets värde.) Uppgift nr 7 Svar: Täljaren skall vara 200 (Både täljare och nämnare multipliceras med 0. Då blir kvoten vid divisionen fortfarande lika stor. Bråket har förlängts med 0.) Uppgift nr 8 Svar: Räknesättens namn A/ 9=4 Subtraktion B/ / 3= Division C/ 4=24 Multiplikation D/ 8+3= Addition Uppgift nr 9 4 kan förlängas med 4 till är större än 2 2. Svar: är störst. 3 Uppgift nr 0 Svar: 70 (Dividera med en tiondel ger samma svar som att multiplicera med 0.) (Divisionen kan ses som ett bråk. Bråket förlängs med = 70 = 70) Uppgift nr [Parentesen i 23 (7 ) räknas ut så det först blir] 23 Svar: 22 Uppgift nr 2 Svar: Bråket än 7. är större (Delas en pizza i bitar blir bitarna större än om den delas i 7 bitar.) Uppgift nr 3 / 3 7 = 7 3 = 7 3 = 3 33 Svar: 3 ( ) Uppgift nr 4 Svar: 0073 (Flytta decimaltalets komma två steg åt vänster vid division med 00.) (73 / 00 = = = 0073) 0 / 00 = = Uppgift nr = Svar: Kvoten blir 77 Uppgift nr Sverige 7 7 Övriga Övriga Afrika Övriga Övriga Övriga Halvan med elever som inte var födda i Sverige delas i sex delar. Då blir varje del en tolftedel av hela cirkeln. Svar: Fem tolftedelar av eleverna var födda någon annanstans. Uppgift nr = Svar: Kvoten blir Sid

9 Facit Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr Uppgift nr 22 (Båda bråken förlängs till samma nämnare här. Första förlängs med och det andra med ) 3 = 33 7 = 3 Svar: 7 är störst. [ kallas talens Minsta Gemensamma Nämnare (MGN).] Uppgift nr Svar: Differensen blir 2. (Talen måste ställas med decimalkommana under varandra. Om du vill kan du som här lägga till en nolla på talet som inte har några hundradelar.) Uppgift nr 9 Svar: 200 (Dividera med en tusendel ger samma svar som att multiplicera med 000. Flytta kommat 3 steg åt höger.) (Divisionen kan ses som ett bråk. Bråket förlängs med = 200 = 200) Uppgift nr 20 (Multiplikationen i skall utföras före additionen så det först blir) Svar: 34 Uppgift nr Svar: Kvoten blir 02. Uppgift nr 23 Svar: Täljaren skall vara 20 (Både täljare och nämnare slutar på 00 och kan divideras med 00 Då blir bråket fortfarande lika stort. Det kallas att förkorta med 00.) Uppgift nr 24 Svar: Han fick 2 7 av V7vinsten. Uppgift nr 2 Svar: 4 (Multipliceras två faktorer med LIKA TECKEN blir produkten POSITIV.) Uppgift nr 2 Svar: 0 (Uppgiften kan skrivas 0 0 = 0 = 0) Uppgift nr 27 Svar: 0009 utläses nio tusendelar. Uppgift nr 28 Svar: A/ I additionen 9+7 kallas talen TERMER. B/ I divisionen 40/ kallas talen för TÄLJARE resp. NÄMNARE. C/ I multiplikationen 8 kallas talen för FAKTORER. D/ I subtraktionen 2 kallas talen TERMER. Svar: Differensen blir 3 Uppgift nr 30 (I första talet görs en av de sex hela om till sju sjundedelar.) (Hela räknas för sig och bråkdelar för sig. 4 = 7 7 = 7 ) Svar: 7 Uppgift nr 3 Svar: A/ Man har förlängt med talet 2. B/ Bråket var före förlängningen. [Dividerar man täljare och nämnare med samma tal (i detta fall 2) får man ett bråk som är lika stort som det ursprungliga. Detta kallas att FÖRKORTA bråket.] Uppgift nr 32 (Multiplikationen och divisionen i / 2 skall utföras före additionen och subtraktionen.) Svar: 4 Sid 2

10 Facit Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr Uppgift nr 38 Svar: 37 (Flytta decimaltalets komma ett steg åt höger vid multiplikation med 0.) (037 0 = = = 37 0 = ) Uppgift nr 39 Svar: 2000 (Multiplicera först 3 7. Fyll sedan på med sammanlagt tre nollor.) Uppgift nr Svar: Summan blir 23 Uppgift nr 34 Svar: 49 (Skriver man multiplikationen med bråkstreckser man att multiplicera med 0 ger samma svar som att dividera med = 49 0 ) Uppgift nr = Uppgift nr 40 Svar: Talet skall vara 4. Bråket till vänster kan då förlängas med 2 till ett lika stort bråk. 7 = 0 4 Uppgift nr 4 [Parenteserna i / (3) (32) skall räknas ut så det först blir] / 8 (Därefter multiplikationen och divisionen) 9 + Svar: 0 Uppgift nr 42 Svar: 8 Svar: Produkten blir 79. Uppgift nr 4 Svar: 4 9 utläses fyra (hela) och fem niondelar. Uppgift nr 4 Svar: = Uppgift nr 47 (Räkna först ut multiplikationen och divisionen) [(7) 3] + [(20) / ()] (2) Svar: 40 Uppgift nr 48 Uppgift nr 43 Svar: Kvoten blir 087 Uppgift nr 3 Svar: 9 [Ta bort en nolla på båda talen (förkortning med 0 ändrar inte svaret). Dividera sedan 72 med 8.] Uppgift nr 37 [Parenteserna i (7 + ) + ( + 3) räknas ut så det först blir] Svar: Svar: Produkten blir Svar: Summan blir 30 Uppgift nr 49 Svar: I bråket 2 kallas 2 täljare och nämnare. Sid 3

11 Facit Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr 0 Svar: A/ SUMMA vid addition B/ KVOT vid division C/ DIFFERENS vid subtraktion D/ PRODUKT vid multiplikation Uppgift nr 8 Svar: 00 0 = 90 Uppgift nr 9 Uppgift nr 3 (Det krävs nio niondelar till varje hel. Fyrtiosex niondedelar räcker till fem hela. 9 = 4 Det blir en niondel över.) Svar: 9 Uppgift nr [Räkna ihop plustermer för sig och minustermer för sig] (+9+) (+4+2) 7 Svar: Uppgift nr = 9 3 Svar: 3 (Man svarar i blandad form när det går.) Uppgift nr 2 Svar: 09 (Uppgiften kan skrivas = 9 0 = 09) Uppgift nr 3 Svar: 2 (Parentes sätts runt ett tal med tecken om det finns risk för missförstånd.) Uppgift nr 4 [Även när det är blandad form kan man förkorta mellan täljare och nämnare (här med talet ). Antalet hela påverkas inte av förkortningen.] Svar: 2 Uppgift nr [Addera ett negativt tal ger samma resultat som att subtrahera motsatta positiva tal. Ersätt alltså + ( med bara ett minustecken så att det först blir] 7 Svar: 9 ( Olika tecken ger minus. ) Uppgift nr Svar: 8 (Ett tal utan tecken framför sig är ett positivt tal. Plustecknet sätts ibland ut för tydlighetens skull.) Uppgift nr 7 (Totalt fyra rutor. En ruta är markerad. En av fyra kan skrivas som uttalas en fjärdedel.) 4 Svar: 4 är markerad Svar: Differensen blir 2 Uppgift nr Svar: Summan blir (Talen måste ställas med decimalkommana under varandra. Om du vill kan du som här lägga till nollor på de tal som inte har några hundra eller tusendelar.) Uppgift nr (Varje hel räcker till sju sjundedelar. Antalet delar blir ) Svar: 20 7 (Talet har ändrats från BLANDAD FORM till BRÅKFORM.) Uppgift nr 2 Svar: A/ Divisionen 37 7 ger rätt svar eftersom både täljare och nämnare dividerats med 00. (Förkortning ändrar inte bråkets värde.) B/ Kvoten blir 9 Uppgift nr (Multipliceras både täljare och nämnare i ett bråk med samma tal blir det nya bråket lika stort. Detta kallas att FÖRLÄNGA bråket.) Svar: Bråken är alla lika stora som 3 4. Uppgift nr (I första talet görs en av de fyra hela om så det blir) (Hela räknas för sig och bråkdelar för sig. 3 2 = = 3 8 ) Svar: 3 8 Uppgift nr 7 (Hela räknas för sig och bråkdelar för sig.) = = 7 = 2 Svar: 2 Uppgift nr 8 Svar: Talet 2 kan skrivas 2 (2 hela). (Naturligtvis även 24 2 och 3 3 ) osv Uppgift nr 9 Svar: = 009 Sid 4

12 Facit Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr 70 Uppgift nr 74 Uppgift nr 79 3/4 3/4 m 2/9 4/9 m = Den översta rektangeln i kvadraten är 2 9 av hela kvadraten. (Två rader av nio). Den upptar 28 smårutor (2 4). Den vänstra rektangeln i kvadraten är 3 av hela kvadraten.(tre 4 kolumner av fjorton). Den upptar 27 smårutor (3 9). Bråket 2 är störst. 9 Uppgift nr 7 (Vid subtraktion måste bråken ha samma nämnare.) MGN = 2. (Första bråket förlängs med 3 och andra med 7.) Svar: 2 Uppgift nr 72 Svar: Bråkets storlek förändras inte. (Det blir bara ett annat sätt att skriva ett lika stort tal.) Den här skuggade rektangeln har sidorna 3 4 m och 4 m. Eftersom 9 man får rektangelns area med formeln A = b h fås arean här genom multiplikationen I figuren ser vi att arean 9 är 2 smårutor där varje småruta är av hela stora 3 kvadraten. Arean är alltså m² d.v.s m². Uppgift nr 7 Svar: A/ 94= (Subtraktion) B/ 4/=9 (Division) C/ 3= (Multiplikation) D/ 9+4=3 (Addition) Uppgift nr 7 (0009 = = = ) Svar: 0009 = Svar: Kvoten blir 383 Uppgift nr 80 [Räkna ihop termer med plus framför ( inkomsterna )] 4 + = 9 [Räkna ihop termer med minus framför ( utgifterna )] 0 + = ( Mer utgifter än inkomster ger minustecken i svaret.) 9 Svar: 7 Uppgift nr 8 Svar: Heltal kan skrivas med nämnaren ett. [Till exempel kan talet skrivas ( hela).] Uppgift nr 82 Uppgift nr 73 Svar: A/ 4 B/ 4 Minustecknet i uppgift A/ är en del av siffran vilket gör att det är ett helt annat tal än talet 4 trots att samma siffra används. Uppgift nr 77 (Bråken har samma nämnare. Täljarna adderas = ) Svar: Uppgift nr 78 Svar: 3 = 3 0 Svar: Summan blir 7 Uppgift nr 83 (Täljare och nämnare skall båda multipliceras med 3.) Svar: 2 Sid

13 Facit Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr 84 (Bråken måste ha samma nämnare för att kunna adderas.) MGN = 49 (Andra bråket förlängs med 7.) Svar: Uppgift nr 8 [ETT SÄTT Välj största talet. Pröva dess multiplikationstabell tills produkten är delbar med det andra (de andra om det är flera). 2 = 2 ej delbart 2 2 = 42 delbart med ] ANNAT SÄTT Dela upp nämnarna i primfaktorer 2 = 7 3 = 2 3 MGN skall innehålla dels 7 3 och dels 2 3 MGN = = 42 Svar: Bråkens minsta gemensamma nämnare är 42. Uppgift nr 8 Svar: ( = = = = 0024) (Multipliceras först utan komma. 8 3 = 24 Ge svaret lika många decimaler som faktorerna har tillsammans.) Uppgift nr 87 Svar: Talen är lika stora. (020 = = 2 0 = 02) (Att ta bort en decimalnolla innebär att bråket förkortas med 0. Att fylla på med en decimalnolla innebär att bråket förlängs med 0. Ingetdera ändrar bråkets värde.) Uppgift nr 88 Svar: 002 utläses sextiotvå tusendelar. Uppgift nr 89 Svar: Bråken i storleksrdning: Uppgift nr Svar: Differensen blir 79. (Talen måste ställas med decimalkommana under varandra. Om du vill kan du som här lägga till en nolla på talet som inte har några tusendelar.) Uppgift nr 9 Svar: Bråken 4 och är båda större än en halv men mindre än en hel. Det beror på att täljaren i båda bråken är mindre än nämnaren men större än hälften av nämnaren. (När täljare och nämnare är lika stora blir bråket lika med ett (en hel). Om täljaren är större än nämnare så är bråket större än en hel.) Uppgift nr Svar: Summan blir 99 Uppgift nr 93 [Byt först + ( mot ett minustecken och ( mot ett plustecken så det blir] + 0 ( Inkomster: + 0 = ( Utgift: ) Svar: Uppgift nr Svar: Differensen blir Uppgift nr 9 Svar: av 2 lotter är lotter. Uppgift nr Svar: Produkten blir 28 4 Sid

14 Facit Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr Svar: Differensen blir 47 Uppgift nr 98 Svar: Sjuttiosju hundradelar skrivs 077. Uppgift nr 99 (Vid subtraktion måste bråken ha samma nämnare.) MGN = 0 (Första bråket förlängs med och andra med 3.) = 32 0 (Kan förkortas med 4) Svar: 8 Uppgift nr 00 Svar: A/ ADDITION och/eller SUBTRAKTION vid termer. B/ MULTIPLIKATION vid faktorer. C/ DIVISION vid täljare och nämnare. Sid 7

DOP-matematik Copyright Tord Persson. Bråktal -3-2 -1 0 1 2 3. Läs av vilka tal på tallinjen, som pilarna pekar på. Uppgift nr 10 -3-2 -1 0 1 2 3

DOP-matematik Copyright Tord Persson. Bråktal -3-2 -1 0 1 2 3. Läs av vilka tal på tallinjen, som pilarna pekar på. Uppgift nr 10 -3-2 -1 0 1 2 3 Bråktal Uppgift nr En limpa delas i 4 lika stora delar. Hur stor del av limpan blir varje del? Uppgift nr 2 Hur många tiondelar behövs för att det skall räcka till en hel? Uppgift nr Hur läser man ut bråket

Läs mer

Lathund, procent med bråk, åk 8

Lathund, procent med bråk, åk 8 Lathund, procent med bråk, åk 8 Procent betyder hundradel, men man kan också säga en av hundra. Ni ska kunna omvandla mellan bråkform, decimalform och procentform. Nedan kan ni se några omvandlingar. Bråkform

Läs mer

Procent - procentenheter

Procent - procentenheter Procent - procentenheter Uppgift nr 1 Hur skriver man i matematiken tecknet för procent och vad betyder ordet procent? Uppgift nr 2 Av 100 mopeder på en parkering är 16 vita. Hur många procent av mopederna

Läs mer

ATT KUNNA TILL. MA1050 Matte Grund. 2011-06-14 Vuxenutbildningen Dennis Jonsson

ATT KUNNA TILL. MA1050 Matte Grund. 2011-06-14 Vuxenutbildningen Dennis Jonsson ATT KUNNA TILL MA1050 Matte Grund 2011-06-14 Vuxenutbildningen Dennis Jonsson Sida 2 av 5 Att kunna till prov G1 Kunna ställa upp och beräkna additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisuionsuppgifter

Läs mer

Sannolikhet och Odds

Sannolikhet och Odds Sannolikhet och Odds Sannolikhet Tärning (Orange) och (Blå) 0 0 0 Om man satsat sina pengar på rätt summa multipliceras oddset med insatsen (pengarna man satsar) Odds Utfall (summan av två tärningar) Sannolikhet

Läs mer

Omvandla Vinklar. 1 Mattematiskt Tankesätt

Omvandla Vinklar. 1 Mattematiskt Tankesätt Omvandla Vinklar 1 Mattematiskt Tankesätt (Kan användas till mer än bara vinklar) 2 Omvandla med hjälp av Huvudräkning (Snabbmetod i slutet av punkt 2) 3 Omvandla med Miniräknare (Casio) Läs denna Först

Läs mer

Kängurun Matematikens hopp Benjamin 2006 A: B: C: D: E:

Kängurun Matematikens hopp Benjamin 2006 A: B: C: D: E: 3-poängsproblem : = + + Vilket tal ska frågetecknet ersättas med A: B: C: D: E: : Sex tal står skrivna på korten här intill. Vilket är det minsta tal man kan bilda genom att lägga korten efter varandra

Läs mer

Avsikt På ett lekfullt sätt färdighetsträna, utveckla elevers känsla för hur vårt talsystem är uppbyggt samt hitta mönster som uppkommer.

Avsikt På ett lekfullt sätt färdighetsträna, utveckla elevers känsla för hur vårt talsystem är uppbyggt samt hitta mönster som uppkommer. Strävorna 4A 100-rutan... förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande.... grundläggande

Läs mer

Mål Blå kurs Röd kurs

Mål Blå kurs Röd kurs Bråk Mål När eleverna har arbetat med det här kapitlet ska de kunna läsa och skriva bråk veta vad som menas med täljare och nämnare känna till och kunna använda begreppen bråkform och blandad form kunna

Läs mer

Blandade uppgifter om tal

Blandade uppgifter om tal Blandade uppgifter om tal Uppgift nr A/ Beräkna värdet av (-3) 2 B/ Beräkna värdet av - 3 2 Uppgift nr 2 Skriv (3x) 2 utan parentes Uppgift nr 3 Multiplicera de de två talen 2 0 4 och 4 0 med varandra.

Läs mer

Facit med lösningsförslag kommer att anslås på vår hemsida www.ebersteinska.norrkoping.se. Du kan dessutom få dem via e-post, se nedan.

Facit med lösningsförslag kommer att anslås på vår hemsida www.ebersteinska.norrkoping.se. Du kan dessutom få dem via e-post, se nedan. Detta häfte innehåller uppgifter från fyra olika områden inom matematiken. Meningen är att de ska tjäna som en självtest inför gymnasiet. Klarar du dessa uppgifter så är du väl förberedd inför gymnasiestudier

Läs mer

Sammanfattningar till Matematikboken XYZ

Sammanfattningar till Matematikboken XYZ EXTRAMATERIAL Sammanfattningar till Matematikboken XYZ Här finns sammanfattningar på varje del i det centrala innehållet kopplat till Matematikboken XYZ. Får kopieras 1 23 Innehållsförteckning Taluppfattning

Läs mer

Del 1, trepoängsproblem

Del 1, trepoängsproblem Del 1, trepoängsproblem 1 Lisa ska sätta in siffran 3 någonstans i talet 2014 så att hon får ett femsiffrigt tal. Det femsiffriga talet ska bli så litet som möjligt. Var ska hon sätta siffran 3? A: före

Läs mer

Övningshäfte i matematik för. Kemistuderande BL 05

Övningshäfte i matematik för. Kemistuderande BL 05 Övningshäfte i matematik för Kemistuderande BL 05 Detta häfte innehåller några grundläggande övningar i de delar av matematiken som man har användning för i de tidiga kemistudierna. Nivån är gymnasiematematik,

Läs mer

Kursplan i Matematik för Alsalamskolan

Kursplan i Matematik för Alsalamskolan Kursplan i Matematik för Alsalamskolan Vi kommer att använda oss av följande nyanserade ord, Känna till, Kunna och Förstå. Att känna till är att ha hört talas om, att kunna är att kunna använda och förstå

Läs mer

Ha det kul med att förmedla och utveckla ett knepigt område!

Ha det kul med att förmedla och utveckla ett knepigt område! Kul med pizzabitar Första gången eleverna får materialet i handen bör dem få sin egen tid till att undersöka det på det viset blir dem bekanta med dess olika delar. Det kan också vara en god idé att låta

Läs mer

4-6 Trianglar Namn:..

4-6 Trianglar Namn:.. 4-6 Trianglar Namn:.. Inledning Hittills har du arbetat med parallellogrammer. En sådan har fyra hörn och motstående sidor är parallella. Vad händer om vi har en geometrisk figur som bara har tre hörn?

Läs mer

Lokal kursplan för Ängkärrskolan år 9 Rev. 2009-09-22. -Positionssystemet. -Multiplikation och division. (utan miniräknare).

Lokal kursplan för Ängkärrskolan år 9 Rev. 2009-09-22. -Positionssystemet. -Multiplikation och division. (utan miniräknare). Lokal kursplan för Ängkärrskolan år 9 Rev. 009-09- Matematik år 9 MOMENT MÅL KRITERIER/EXEMPELl Taluppfattning, aritmetik Repetition av: Skriv med siffror tolv -Positionssystemet. hundradelar. 0,, 0,7

Läs mer

Nämnarens adventskalendern 2007

Nämnarens adventskalendern 2007 Nämnarens adventskalendern 2007 1 När det närmar sig jul är det kallt. Då behöver de tre tomtenissarna både halsduk och mössa när de leker i snön. I korgen ligger en röd, en blå och en randig halsduk.

Läs mer

Från min. klass INGER BJÖRNELOO

Från min. klass INGER BJÖRNELOO Från min klass INGER BJÖRNELOO Vi har nu följt Inger Björneloos klass under två år. Klassen börjar i höst på sitt sista lågstadieår, åk 3. Denna årgång av NÄMNAREN kommer att följa upp vad de gör och hur

Läs mer

Tankar om elevtankar. HÖJMA-projektet

Tankar om elevtankar. HÖJMA-projektet Tankar om elevtankar HÖJMA-projektet JAN UNENGE I förra numret av NÄMNAREN påbörjades en redogörelse från ett intressant forsknings- och utvecklingsarbete vid Lärarhögskolan i Jönköping. Den artikeln behandlade

Läs mer

TIMREDOVISNINGSSYSTEM

TIMREDOVISNINGSSYSTEM TIMREDOVISNINGSSYSTEM Företagsekonomiska Institutionen Inledning med begreppsförklaring Huvudmeny Budgethantering Planering Rapportering Signering Utskrifter/Rapporter Byt lösenord Logga ut 1 Inledning

Läs mer

Partnerskapsförord. giftorättsgods görs till enskild egendom 1, 2. Parter 3. Partnerskapsförordets innehåll: 4

Partnerskapsförord. giftorättsgods görs till enskild egendom 1, 2. Parter 3. Partnerskapsförordets innehåll: 4 Partnerskapsförord giftorättsgods görs till enskild egendom 1, 2 Parter 3 Namn Telefon Adress Namn Telefon Adress Partnerskapsförordets innehåll: 4 Vi skall ingå registrerat partnerskap har ingått registrerat

Läs mer

Algebra, polynom & andragradsekvationer en pampig rubrik på ett annars relativt obetydligt dokument

Algebra, polynom & andragradsekvationer en pampig rubrik på ett annars relativt obetydligt dokument Algebra, polynom & andragradsekvationer en pampig rubrik på ett annars relativt obetydligt dokument Distributiva lagen a(b + c) = ab + ac 3(x + 4) = 3 x + 3 4 = 3x + 12 3(2x + 4) = 3 2x + 3 4 = 6x + 12

Läs mer

NATIONELLA MATEMATIKTÄVLING

NATIONELLA MATEMATIKTÄVLING NATIONELLA MATEMATIKTÄVLING PRATA OM SPELS EN KURS I SANNOLIKHET 1 INLEDNING Sannolikhetskursen består av sju olika steg där det sista steget utgörs av själva tävlingsmomentet. Det är upp till pedagogen

Läs mer

Vi skall skriva uppsats

Vi skall skriva uppsats Vi skall skriva uppsats E n vacker dag får du höra att du skall skriva uppsats. I den här texten får du veta vad en uppsats är, vad den skall innehålla och hur den bör se ut. En uppsats är en text som

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Matematikboken. alfa. Lennart Undvall Christina Melin Jenny Ollén

Matematikboken. alfa. Lennart Undvall Christina Melin Jenny Ollén Matematikboken alfa Lennart Undvall Christina Melin Jenny Ollén Matematikboken Alfa ISBN 978-91-47-10193-1 Författare: Lennart Undvall, Christina Melin och Jenny Ollén 2011 författarna och Liber AB Illustrationer:

Läs mer

Subtraktion - Analys och bedömning av elevarbeten

Subtraktion - Analys och bedömning av elevarbeten Analys och bedömning av elevarbete 1 Eleven anpassar sitt val av metoder efter de ingående talen genom att använda flera olika metoder för beräkningar; räknar uppåt när talen ligger nära varandra, räknar

Läs mer

Serieliknande bilder som visar olika påståenden om ett begrepp eller en situation i en vardaglig kontext.

Serieliknande bilder som visar olika påståenden om ett begrepp eller en situation i en vardaglig kontext. Begrepps bilder 1 Serieliknande bilder som visar olika påståenden om ett begrepp eller en situation i en vardaglig kontext. Publikrekord avrundning Millgate House Education Åsikter presenteras visuellt

Läs mer

2005-01-31. Hävarmen. Peter Kock

2005-01-31. Hävarmen. Peter Kock 2005-01-31 Hävarmen Kurs: WT0010 Peter Kock Handledare: Jan Sandberg Sammanfattning Om man slår upp ordet hävarm i ett lexikon så kan man läsa att hävarm är avståndet mellan kraften och vridningspunkten.

Läs mer

D A B A D B B D. Trepoängsproblem. Kängurutävlingen 2012 Benjamin

D A B A D B B D. Trepoängsproblem. Kängurutävlingen 2012 Benjamin Kängurutävlingen enjamin Trepoängsproblem. Skrivtavlan i klassrummet är 6 meter bred. Mittdelen är m bred. De båda yttre delarna är lika breda. Hur bred är den högra delen? A: m :,5 m C:,5 m D:,75 m E:

Läs mer

DE FYRA RÄKNESÄTTEN (SID. 11) MA1C: AVRUNDNING

DE FYRA RÄKNESÄTTEN (SID. 11) MA1C: AVRUNDNING DE FYRA RÄKNESÄTTEN (SID. 11) 1. Benämn med korrekt terminologi talen som: adderas. subtraheras. multipliceras. divideras.. Addera 10 och. Dividera sedan med. Subtrahera 10 och. Multiplicera sedan med..

Läs mer

10.03.2010. Översikt. Rapport från skolverket. Förändring av matematikprestationerna 1995 2003-2007. Grundtankar bakom Pixel

10.03.2010. Översikt. Rapport från skolverket. Förändring av matematikprestationerna 1995 2003-2007. Grundtankar bakom Pixel Översikt Hur är situationen i Sverige och Norge när det gäller matematik-kompetensen? Är det nödvändigt att undervisa på andra sätt än vi gjort tidigare? Förändring av matematikprestationerna 1995 2003-2007

Läs mer

Kapitel 6. f(x) = sin x. Figur 6.1: Funktionen sin x. 1 Oinas-Kukkonen m.fl. Kurs 6 kapitel 1

Kapitel 6. f(x) = sin x. Figur 6.1: Funktionen sin x. 1 Oinas-Kukkonen m.fl. Kurs 6 kapitel 1 Kapitel 6 Gränsvärde 6. Definition av gränsvärde När vi undersöker gränsvärdet av en funktion undersöker vi vad som händer med funktionsvärdet då variabeln, x, går mot ett visst värde. Frågeställningen

Läs mer

Observera att alla funktioner kan ritas, men endast linjära funktioner blir räta linjer.

Observera att alla funktioner kan ritas, men endast linjära funktioner blir räta linjer. 1 Matematik som verktyg Antag att vi har en funktion som är en rät linje, y = 1 3x. Eftersom relationen mellan x och y är linjär räcker det med att vi hittar två punkter (två talpar) på linjen för att

Läs mer

FRÅN A TILL Ö LäraMera Ab / www.laramera.se och Allemansdata Ab / www.allemansdata.se FRÅN A TILL Ö

FRÅN A TILL Ö LäraMera Ab / www.laramera.se och Allemansdata Ab / www.allemansdata.se FRÅN A TILL Ö I programmet finns 11 olika aktiviteter för att träna varje bokstav och på att känna igen ord. För varje bokstav kan olika övningsblad skrivas ut: Inledningsvis väljer du vilken bokstav du vill öva på.

Läs mer

DEN LILLA RÖDA HÖNAN

DEN LILLA RÖDA HÖNAN 1 DEN LILLA RÖDA HÖNAN 1 2 3 4 5 6 4 Sagan används för begreppsinlärning, problemlösning och för att tala matematik. Se lhdl s. 96-99. 7 8 9 10 Den som är lat får ingen mat. Problemlösning 1 Arbeta två

Läs mer

Har du förstått? I De här talen är primtal a) 29,49 och 61 b) 97, 83 och 89 c) 0, 2 och 3.

Har du förstått? I De här talen är primtal a) 29,49 och 61 b) 97, 83 och 89 c) 0, 2 och 3. PASS 5. FAKTORISERING AV POLYNOM 5. Nyttan av faktorisering och faktorisering av heltal Har vi nytta av att kunna faktorisera polynom? Ja det har vi. Bra kunskaper i faktorisering av polynom möjliggör

Läs mer

L(9/G)MA10 Kombinatorik och geometri Gruppövning 1

L(9/G)MA10 Kombinatorik och geometri Gruppövning 1 L(9/G)MA10 Kombinatorik och geometri Gruppövning 1 Lisa och Pelle leker med svarta och vita byggklossar. Deras pedagogiska föräldrar vill att de lär sig matematik samtidigt som de håller på och leker.

Läs mer

Bonusmaterial till Lära och undervisa matematik från förskoleklass till åk 6. Ledning för att lösa problemen i Övningar för kapitel 5, sid 138-144

Bonusmaterial till Lära och undervisa matematik från förskoleklass till åk 6. Ledning för att lösa problemen i Övningar för kapitel 5, sid 138-144 Bonusmaterial till Lära och undervisa matematik från förskoleklass till åk 6 Ledning för att lösa problemen i Övningar för kapitel 5, sid 138-144 Avsikten med de ledtrådar som ges nedan är att peka på

Läs mer

7 Använd siffrorna 0, 2, 4, 6, 7 och 9, och bilda ett sexsiffrigt tal som ligger så nära 700 000 som möjligt.

7 Använd siffrorna 0, 2, 4, 6, 7 och 9, och bilda ett sexsiffrigt tal som ligger så nära 700 000 som möjligt. Steg 9 10 Numerisk räkning Godkänd 1 Beräkna. 15 + 5 3 Beräkna. ( 7) ( 13) 3 En januarimorgon var temperaturen. Under dagen steg temperaturen med fyra grader och till kvällen sjönk temperaturen med sex

Läs mer

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Statsbidragsenheten 1 (5) Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Skolverket lämnar statsbidrag enligt förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Z

Sammanfattningar Matematikboken Z Sammanfattningar Matematikboken Z KAPitel procent och statistik Procent Ordet procent betyder hundradel och anger hur stor del av det hela som något är. Procentform och 45 % = 0,45 6,5 % = 0,065 decimalform

Läs mer

Effekt av balansering 2010 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2010 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Effekt av balansering 2010 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar pensionärer med inkomstpension och tilläggspension. Balanseringen innebär

Läs mer

3. Pappa hade köpt hem 16 clementiner. Karin åt upp hälften av dem. Eva åt två och David åt upp resten. Hur många clementiner åt David?

3. Pappa hade köpt hem 16 clementiner. Karin åt upp hälften av dem. Eva åt två och David åt upp resten. Hur många clementiner åt David? Avdelning 1 1. Vilket av dessa tal är jämnt? A: 2009 B: 2 + 0 + 0 + 9 C: 200 9 D: 200 9 E: 200 + 9 Frankrike 2. Var är kängurun? A: I cirkeln och i triangeln, men inte i kvadraten B: I cirkeln och i kvadraten,

Läs mer

Sidor i boken 110-113, 68-69 2, 3, 5, 7, 11,13,17 19, 23. Ett andragradspolynom Ett tiogradspolynom Ett tredjegradspolynom

Sidor i boken 110-113, 68-69 2, 3, 5, 7, 11,13,17 19, 23. Ett andragradspolynom Ett tiogradspolynom Ett tredjegradspolynom Sidor i boken 110-113, 68-69 Räkning med polynom Faktorisering av heltal. Att primtalsfaktorisera ett heltal innebär att uppdela heltalet i faktorer, där varje faktor är ett primtal. Ett primtal är ett

Läs mer

Dra streck. Vilka är talen? Dra pil till tallinjen. Skriv på vanligt sätt. Sätt ut <, > eller =

Dra streck. Vilka är talen? Dra pil till tallinjen. Skriv på vanligt sätt. Sätt ut <, > eller = n se ta l l ta al u at sen nt al rat l r l d d n iotu se hun tiot a ent a hu t tu + + 7 tiotusental tusental 7 tiotal 7 7 7 7 Ju längre till höger, desto större är talet. 7 > 7 Siffran betyder tiotusental

Läs mer

Värt att veta om högstadiets matematik

Värt att veta om högstadiets matematik Värt att veta om högstadiets matematik Av: Thomas Sundell Dessa uppgifter är övningsexempel gjorda för godkänd nivå. Upprepa gärna övningar inför varje prov. Aritmetik sid Jämförelsepris Sid Bråk Sid Procent

Läs mer

Kängurutävlingen Matematikens hopp 2009 Cadet för gymnasiet för elever på kurs A

Kängurutävlingen Matematikens hopp 2009 Cadet för gymnasiet för elever på kurs A Till läraren Välkommen till Kängurutävlingen Matematikens hopp 2009 Cadet för gymnasiet för elever på kurs A Kängurutävlingen genomförs 9 mars. Om den dagen inte passar kan hela veckan 20 27 mars användas,

Läs mer

4-3 Vinklar Namn: Inledning. Vad är en vinkel?

4-3 Vinklar Namn: Inledning. Vad är en vinkel? 4-3 Vinklar Namn: Inledning I det här kapitlet skall du lära dig allt om vinklar: spetsiga, trubbiga och räta vinklar. Och inte minst hur man mäter vinklar. Att mäta vinklar och sträckor är grundläggande

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utredningen skulle utreda och lämna förslag i vissa frågor som handlar om svenskt medborgarskap. Svenskt medborgarskap i dag Vissa personer blir svenska medborgare när

Läs mer

Arbetsblad 4:1. Bråkform decimalform procentform. 1 Fyll i tabellen. 2 Fyll i tabellen. Bild Bråkform Decimalform Procentform 1 0,5 50 % 20 % 0,3 75 %

Arbetsblad 4:1. Bråkform decimalform procentform. 1 Fyll i tabellen. 2 Fyll i tabellen. Bild Bråkform Decimalform Procentform 1 0,5 50 % 20 % 0,3 75 % Arbetsblad 4:1 sid 108, 120 Bråkform decimalform procentform 1 Fyll i tabellen Bild Bråkform Decimalform Procentform 1 0,5 50 % 2 4 20 % 0,3 75 % 2 Fyll i tabellen f) Uttryck Bråkform Decimalform Procentform

Läs mer

David Wessman, Lund, 30 oktober 2014 Statistisk Termodynamik - Kapitel 5. Sammanfattning av Gunnar Ohléns bok Statistisk Termodynamik.

David Wessman, Lund, 30 oktober 2014 Statistisk Termodynamik - Kapitel 5. Sammanfattning av Gunnar Ohléns bok Statistisk Termodynamik. Sammanfattning av Gunnar Ohléns bok Statistisk Termodynamik. 1 Jämviktsvillkor Om vi har ett stort system som består av ett litet system i kontakt med en värmereservoar. Storheter för det lilla systemet

Läs mer

Väga paket och jämföra priser

Väga paket och jämföra priser strävorna 2AC 3AC Väga paket och jämföra priser begrepp rutinuppgifter tal geometri Avsikt och matematikinnehåll Den huvudsakliga avsikten med denna aktivitet är att ge elever möjlighet att utveckla grundläggande

Läs mer

Elektronen och laddning

Elektronen och laddning Detta är en något omarbetad version av Studiehandledningen som användes i tryckta kursen på SSVN. Sidhänvisningar hänför sig till Quanta A 2000, ISBN 91-27-60500-0 Där det har varit möjligt har motsvarande

Läs mer

Facit åk 6 Prima Formula

Facit åk 6 Prima Formula Facit åk 6 Prima Formula Kapitel 3 Algebra och samband Sidan 95 1 a 12 cm (3 4 cm) b Han vet inte att uttrycket 3s betyder 3 s eller s + s + s 2 a 5x b 6y c 12z 3 a 30 cm (5 6 cm) b 30 cm (6 5 cm) Sidan

Läs mer

Varför är det så viktigt hur vi bedömer?! Christian Lundahl!

Varför är det så viktigt hur vi bedömer?! Christian Lundahl! Varför är det så viktigt hur vi bedömer?! Christian Lundahl! Fyra olika aspekter! Rättvisa! Reflektion och utvärdering av vår egen undervisning! Motivation för lärande! Metalärande (kunskapssyn)! 1. Rättvisa!

Läs mer

OM KOMPLEXA TAL. 1 Om a är ett positivt reellt tal så betecknar a det positiva reella tal vars kvadrat är a men det är

OM KOMPLEXA TAL. 1 Om a är ett positivt reellt tal så betecknar a det positiva reella tal vars kvadrat är a men det är OM KOMPLEXA TAL Inledning. Vilka olika talområden finns det? Jag gör en snabb genomgång av vad ni tidigare stött på, bl.a. för att repetera standardbeteckningarna för de olika talmängderna. Positiva heltal,

Läs mer

TIMREDOVISNINGSSYSTEM

TIMREDOVISNINGSSYSTEM TIMREDOVISNINGSSYSTEM Företagsekonomiska Institutionen Inledning med begreppsförklaring Huvudmeny Planering Rapportering Signering Utskrifter/Rapporter Byt lösenord Logga ut 1 Inledning med begreppsförklaring

Läs mer

Rallylydnad Nybörjarklass

Rallylydnad Nybörjarklass Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Remiss på Nya beskrivningar, börjar gälla 2017-01-01 Sida 1 (5) Mom nr Skylt Rallylydnad Nybörjarklass Beskrivning Start Här börjar banan. Startpositionen vid skylten

Läs mer

Snabbhjälp till. Kristian. elevdata.se

Snabbhjälp till. Kristian. elevdata.se Snabbhjälp till Kristian elevdata.se Rösten i andra program Kristian är en svensk röst som kan användas i program, som fungerar med SAPI 5-talsynteser. Om rösten kan ställas in i det program, du använder

Läs mer

Föräldrar i Skola24. Schema

Föräldrar i Skola24. Schema Föräldrar i Skola24 Schema Ett textschema kan ses på startsidan om skolan har valt att aktivera funktionen. Passerade lektioner visas i grått, nuvarande eller nästkommande lektion är blåmarkerad och kommande

Läs mer

SANNOLIKHET. Sannolikhet är: Hur stor chans (eller risk) att något inträffar.

SANNOLIKHET. Sannolikhet är: Hur stor chans (eller risk) att något inträffar. SANNOLIKHET Sannolikhet är: Hur stor chans (eller risk) att något inträffar. tomas.persson@edu.uu.se SANNOLIKHET Grundpremisser: Ju fler möjliga händelser, desto mindre sannolikhet att en viss händelse

Läs mer

Instruktion 3. Tabbar.

Instruktion 3. Tabbar. Instruktion 3. Tabbar. För att göra flera tabulatorstopp bör man klicka på pilen i menyn Stycke. En dialogruta dyker upp, längst nere till höger i dialogrutan finns det en knapp med Tabbar klicka på den.

Läs mer

Idag: Dataabstraktion

Idag: Dataabstraktion Idag: Dataabstraktion Hur använder vi det vi hittills kan om Scheme för att realisera (implementera) sammansatta data? Hur separerar man datastrukturen från resten av ett program så att ändringar i datastrukturen

Läs mer

Föreläsning 8: Räkning. Duvhålsprincipen. Kombinatorik

Föreläsning 8: Räkning. Duvhålsprincipen. Kombinatorik Föreläsning 8: Räkning. Duvhålsprincipen. Kombinatorik Summaregeln Om och B är disjunkta mängder så B = + B, ty innehåller inga upprepningar Produktregeln Om och B är disjunkta mängder så är B = B Exempel:

Läs mer

ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen

ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen Gymnasieantagningen i Örebro län På Gymnasieantagningens hemsida www.orebro.se/gymnasieantagningen hittar du information om vad

Läs mer

DATASAMORDNING NYHETERNA I CHAOS 3 2009-09-15. Utbildning Chaos/Handledning - Nyheterna i Chaos 3/2009-09-15

DATASAMORDNING NYHETERNA I CHAOS 3 2009-09-15. Utbildning Chaos/Handledning - Nyheterna i Chaos 3/2009-09-15 DATASAMORDNING NYHETERNA I CHAOS 3 2009-09-15 2 (14) Innehåll INLEDNING 3 PRESTANDAFÖRBÄTTRINGAR I CHAOS 3 4 BAKGRUND 4 Kontroll av fönsterinställningar... 4 Vista-kompabilitet.... 4 Kompatibelt med långa

Läs mer

Det andra alternativet är att ladda upp filer genom att klicka på plustecknet nere till vänster. Man klickar sig in på den mapp som man vill att

Det andra alternativet är att ladda upp filer genom att klicka på plustecknet nere till vänster. Man klickar sig in på den mapp som man vill att EPi Mediahantering I och med uppgraderingen av EPi-server så kommer ImageVault att försvinna. Istället så kommer en ny mediahantering att släppas. För att komma åt mediahanteringen så klickar man sig in

Läs mer

I den här delen används inte räknare. Motivera alltid din slutsats med matematiska uttryck, figurer, förklaring el.dyl.

I den här delen används inte räknare. Motivera alltid din slutsats med matematiska uttryck, figurer, förklaring el.dyl. DEL 1 Tid 30 min Poängantal 20 I den här delen används inte räknare. Motivera alltid din slutsats med matematiska uttryck, figurer, förklaring el.dyl. 1. Vilket är det största heltalet, som uppfyller följande

Läs mer

En lönerevision görs i flera steg; Initiering - Lönerevision Attestering - Skapa förmån - Uppdatera lön.

En lönerevision görs i flera steg; Initiering - Lönerevision Attestering - Skapa förmån - Uppdatera lön. Lönerevision En lönerevision görs i flera steg; Initiering - Lönerevision Attestering - Skapa förmån - Uppdatera lön. Under Register/Lönerevision administration, fliken Initiering markeras först de anställda

Läs mer

vägtrafiken? Hur mycket bullrar

vägtrafiken? Hur mycket bullrar Hur mycket bullrar vägtrafiken? Information från Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting om hur du enkelt och snabbt kan beräkna utbredningen av buller från vägtrafik Foto: Hans Ekestang Översiktlig

Läs mer

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Denna datorövning fokuserar på att upptäcka samband mellan två variabler. Det görs genom att rita spridningsdiagram och beräkna korrelationskoefficienter

Läs mer

3.1 Linjens ekvation med riktningskoefficient. y = kx + l.

3.1 Linjens ekvation med riktningskoefficient. y = kx + l. Kapitel Analytisk geometri Målet med detta kapitel är att göra läsaren bekant med ekvationerna för linjen, cirkeln samt ellipsen..1 Linjens ekvation med riktningskoefficient Vi utgår från ekvationen 1

Läs mer

Start. Mål. Rallylydnad Nybörjarklass. Mom nr Skylt Beskrivning

Start. Mål. Rallylydnad Nybörjarklass. Mom nr Skylt Beskrivning Svenska Brukshundkl ubben Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Rallylydnad Nybörjarklass Mom nr Skylt Beskrivning Start Här börjar banan. Startpositionen vid skylten är att föraren står och hunden

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Informationsbladet redogör för Skolinspektionens praxis. Här kan du även

Läs mer

Kapitel 10 Rumsdefinition... 3

Kapitel 10 Rumsdefinition... 3 DDS-CAD Arkitekt 11 Rumsdefinition Kapitel 10 1 Innehåll Sida Kapitel 10 Rumsdefinition... 3 Rektangulära rum... 3 Icke rektangulära rum... 7 Textstorlek och typ... 8 2 Kapitel 10 Rumsdefinition DDS-CAD

Läs mer

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7 Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform Tiondelar 0,9 är närmast en hel Skriv talet i decimalform. sju tiondelar 0,7 en tiondel 0,1 fyra tiondelar 0,4 fem tiondelar 0,5

Läs mer

Volymer av n dimensionella klot

Volymer av n dimensionella klot 252 Volymer av n dimensionella klot Mikael Passare Stockholms universitet Ett klot med radien r är mängden av punkter vars avstånd till en given punkt (medelpunkten) är högst r. Låt oss skriva B 3 (r)

Läs mer

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Sammanställning oktober 2015 De nyanlända eleverna (varit här högst fyra år) klarar den svenska skolan sämre än andra elever. Ett tydligt tecken är att för

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNINGAR. Vad är Svenskt?

VÄRDERINGSÖVNINGAR. Vad är Svenskt? VÄRDERINGSÖVNINGAR Vad är Svenskt? Typ av övning: Avstamp till diskussion. Övningen belyser hur svårt det är att säga vad som är svenskt och att normen vad som anses vara svenskt ändras med tiden och utifrån

Läs mer

Träning i bevisföring

Träning i bevisföring KTHs Matematiska Cirkel Träning i bevisföring Andreas Enblom Institutionen för matematik, 2005 Finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 1 Mängdlära Här kommer fyra tips på hur man visar

Läs mer

DOP-matematik Copyright Tord Persson Övning Bråkräkning. Matematik 1. Uppgift nr 14 Addera 9. Uppgift nr 15 Addera 3. Uppgift nr 16 Subtrahera 6 7-1 7

DOP-matematik Copyright Tord Persson Övning Bråkräkning. Matematik 1. Uppgift nr 14 Addera 9. Uppgift nr 15 Addera 3. Uppgift nr 16 Subtrahera 6 7-1 7 Övning Bråkräkning Uppgift nr 1 Vilket av bråken 1 och 1 är Uppgift nr Vilket av bråken 1 och 1 är Uppgift nr Skriv ett annat bråk, som är lika stort som bråket 1. Uppgift nr Förläng bråket med Uppgift

Läs mer

Sammanfattning av kursdag 2, 2013-03-07 i Stra ngna s och 2013-03-12 Eskilstuna

Sammanfattning av kursdag 2, 2013-03-07 i Stra ngna s och 2013-03-12 Eskilstuna Sammanfattning av kursdag 2, 2013-03-07 i Stra ngna s och 2013-03-12 Eskilstuna Sammanfattning och genomgång av lektion 1 samt hemläxa. -Hur ta ut en position i sjökortet? Mät med Passaren mellan positionen

Läs mer

ARBETSBLAD 1. 1 Aritmetik

ARBETSBLAD 1. 1 Aritmetik ARBETSBLAD 1 Positionssystemet 1. Skriv talet med siffror. a) Åttahundrafem b) Tretusen sexhundraelva och sju tiondelar c) Tjugonio och fyra hundradelar d) Fyramiljoner sexhundratolvtusen femton 2. Du

Läs mer

Index vid lastbilstransporter

Index vid lastbilstransporter index vid lastbilstransporter Matematiken Snabbhjälpen för att räkna rätt Index vid lastbilstransporter Innehåll A. Tre steg för att räkna rätt Sidan 1 B. Förändring enligt index 2 C. Andelskorrigering

Läs mer

Mätningar på op-förstärkare. Del 3, växelspänningsförstärkning med balanserad ingång.

Mätningar på op-förstärkare. Del 3, växelspänningsförstärkning med balanserad ingång. Mätningar på op-förstärkare. Del 3, växelspänningsförstärkning med balanserad ingång. Denna gång skall vi titta närmare på en förstärkare med balanserad ingång och obalanserad utgång. Normalt använder

Läs mer

Virkade tofflor. Storlek 35 37 & 38 40. By: Pratamedrut. pratamedrut.se/blog/virkade tofflor 1

Virkade tofflor. Storlek 35 37 & 38 40. By: Pratamedrut. pratamedrut.se/blog/virkade tofflor 1 Virkade tofflor Storlek 35 37 & 38 40 By: Pratamedrut pratamedrut.se/blog/virkade tofflor 1 Innehåll Lite tips sid 3 Material sid 3 Maskor och förkortningar sid 3 Tillvägagångssätt Sulor sid 4 Skor, nedre

Läs mer

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014 Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår Matematiska institutionen Linköpings universitet 04 Innehåll De fyra räknesätten Potenser och rötter 7 Algebra 0 4 Funktioner 7 Logaritmer 9 6 Facit 0 Repetitionsuppgifter

Läs mer

Tomi Alahelisten Lärare Idrott & Hälsa - Internationella Skolan Atlas i Linköping. Orientering

Tomi Alahelisten Lärare Idrott & Hälsa - Internationella Skolan Atlas i Linköping. Orientering Orientering 1. Inledning Orientering härstammar från Norden i slutet på 1800-talet. Ursprungligen var orientering en militär övning, men tidigt såg man nyttan med att sprida denna kunskap till allmänheten

Läs mer

att klara av numerisk räkning, där olika räknesätt ingår att behärska problemlösning av svårare karaktär där flera olika räkneoperationer ingår

att klara av numerisk räkning, där olika räknesätt ingår att behärska problemlösning av svårare karaktär där flera olika räkneoperationer ingår Täby Kommun Augusti 2005 Betygskriterier i matematik år 6-9 Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper och färdigheter i matematik som behövs för att kunna hantera situationer och lösa problem som vanligen

Läs mer

Föreningen Nordens lokala hemsidor

Föreningen Nordens lokala hemsidor Guide till Föreningen Nordens lokala hemsidor 2016-01-11 1 Innehåll Hjälpfilm... 3 Logga in... 3 Nytt inlägg... 4 Lägg till bild... 8 Lägga till bildgalleri... 11 Publicera... 13 Kalendarium... 14 Ta bort

Läs mer

Hur skapar man formula r

Hur skapar man formula r Hur skapar man formula r Gamla jämfört med nya sättet Förord Att skapa olika typer av dokument är styrkan i ett ordbehandlingsprogram, såsom Microsoft Word. Dock är denna flexibilitet även till en nackdel.

Läs mer

TAL OCH RÄKNING HELTAL

TAL OCH RÄKNING HELTAL 1 TAL OCH RÄKNING HELTAL Avsnitt Heltal... 6 Beräkningar med heltal...16 Test Kan du?... 1, 27 Kapiteltest... 28 Begrepp addition avrundning bas differens division exponent faktor kvadratroten ur kvot

Läs mer

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Eleven skall år 1 Begrepp Jämförelse- och storleksord, t.ex. stor, större, störst. Positionssystemet

Läs mer

Föräldrabroschyr. Björkhagens skola - en skola med kunskap och hjärta. Vad ska barnen lära sig i skolan?

Föräldrabroschyr. Björkhagens skola - en skola med kunskap och hjärta. Vad ska barnen lära sig i skolan? Föräldrabroschyr Björkhagens skola - en skola med kunskap och hjärta. Vad ska barnen lära sig i skolan? Vad ska barnen lära sig i skolan? Tanken med den här broschyren är att ge Er föräldrar en bild av

Läs mer

Menys webbaserade kurser manual för kursdeltagare. Utbildningsplattform: Fronter

Menys webbaserade kurser manual för kursdeltagare. Utbildningsplattform: Fronter Menys webbaserade kurser manual för kursdeltagare Utbildningsplattform: Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 6 Kursens rum (startsida) 7 Webblektion 8 Inlämning

Läs mer

Syfte Lgr 11 Meningen med att du ska läsa matematik i skolan är för att du ska utveckla förmågan att

Syfte Lgr 11 Meningen med att du ska läsa matematik i skolan är för att du ska utveckla förmågan att Lokal Pedagogisk Planering i Matematik S7 Ämnesområde: Bråk och procent Ansvarig lärare Birgitta Lindgren E-post Birgitta.lindgren@live.upplandsvasby.se Syfte Lgr 11 Meningen med att du ska läsa matematik

Läs mer

Hemsida Arbetsrum. Skapa arbetsrumslista

Hemsida Arbetsrum. Skapa arbetsrumslista Skapa arbetsrumslista Hemsida Arbetsrum För att kunna skapa en arbetsrumslista så markerar du i navigeringsfönstret där den nya sidan ska ligga. Klicka på menyknappen till höger om sidnamnet och sedan

Läs mer