Marknadsinsikt. Kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016"

Transkript

1 Marknadsinsikt Kvartal inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn upprätthåller goda nivåer. Marknadsutsikter Aktier vs Räntor/Alternativa placeringar neutral 2016 började i samma ton som 2015 avslutades, med fallande räntor och börser. Stockholmsbörsen noterar en nedgång på 6,3 % under januari och till och med den 11 februari uppgår nedgången till 13,9 % vilket gör inledningen på året till den sämsta starten på ett nytt börsår sedan finanskrisen. Stockholmsbörsen var dock inte sämst i klassen, Kina noterade en nedgång på 24,1 % under samma period. Råvaror fortsatte nedåt och oljan pressades i mitten av januari till under 28 dollar per fat, dess lägsta nivå sedan Vår bedömning är att marknaden fallit väl snabbt och sannolikheten för en rekyl ökat. Vi behåller vår rekommendation neutral till aktier. Svenska aktier neutral Stockholmsbörsen har fallit 18,5 % sedan december (30/11 till 11/2) När cirka tre fjärdedelar av börsvärdet på Stockholmsbörsen lämnat rapport, kan det konstateras att vinsterna stiger med knappt 5 % vilket är något svagare än väntat. Vidare ligger den svenska tillväxtindikatorn på cirka 6 % vilket är mycket högt i ett historiskt perspektiv. Vi behåller vår rekommendation neutral. Amerikanska aktier neutral Den amerikanska tillväxtindikatorn ligger på en årlig tillväxttakt på 1,7 % vilket är något under ett historiskt genomsnitt. Sedan december summeras nedgången till 16,0 %. Oro kring Kina och det fallande oljepriset har präglat marknaden. Även den amerikanska centralbankens höjning som dock var väntad om 0,25 procentenheter i december och dess agerande under 2016 skapar osäkerhet. Vi behåller vår rekommendation neutral. Europeiska aktier neutral Den europeiska tillväxtindikatorn går starkt och ligger på 3,0 %. Tyskland ligger på 2,0 % medan Storbritannien och Frankrike trendar upp till en bit över 3,0 %. Nedgången summeras till 18,8 % sedan december (30/11 till 11/2). Vi behåller vår rekommendation neutral. Tillväxtmarknader neutral Tillväxten i Kina slutade på 6,9 % 2015 och detaljhandeln uppvisade god tillväxt medan industriproduktion backar. Marknaden fortsätter oroas för valutafrågan och oron för en eventuell hårdlandning. Likt tidigare ser vi ett större intresse för tillväxtmarknader där förvaltarna hittar allt fler välskötta och attraktivt prissatta bolag. Vi behåller vår rekommendation neutral. Svenska obligationer undervikt Svenska statsobligationer steg med 2,2 % sedan december (30/11 till 11/2). Svenska räntor föll i likhet med de globala samtidigt som Riksbankens indikationer om valutainterventioner bidrog till att försvaga den svenska kronan. Vidare under januari meddelade ECB att man bibehåller styrräntan på 0,05 %. Även det pågående programmet för köp av obligationer om 60 miljarder euro per månad till och med mars 2017 ligger fast. Samtidigt flaggade man för att ytterligare stimulansåtgärder kan komma att presenteras vid mötet i mars. Vidare meddelade den japanska centralbanken, Bank of Japan, en sänkning till minus 0,10 %. Vi behåller vår rekommendation undervikt. Svenska krediter övervikt Kreditspreadarna utvidgades betydande under slutet av 2015 samt under inledningen av året vilket var särskilt tydligt inom det högavkastande segmentet. Besvikelsen över ECB, räntehöjningen från Fed och det fallande oljepriset var alla bidragande orsaker till utvidgningen. Vi behåller vår rekommendation övervikt. Alternativa placeringar övervikt Hedgefonder som grupp har haft det relativt svårt under den senaste turbulensen. Long/Short Equity förvaltarna som överlag gick relativ starkt under 2015 har haft stora problem under inledningen av Samtidigt som trendföljande förvaltare gått urstarkt. Vi överviktar framförallt förvaltare med låg korrelation till aktie- och räntemarknad. Vi behåller vår rekommendation övervikt.

2 Fallande aktiemarknader och räntor Avkastningsrapport Avkastning 30/11/2016 till 11/02/ inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över 2016 inleddes med oro på marknaderna världen över och ännu en gång startade oron i Kina. Kraftiga kursfall på den inhemska aktiemarknaden följt av en fallande kinesisk valuta skapade återigen oro på marknaderna. Därefter hamnade det fallande oljepriset i fokus. Priset pendlar kring 30 dollar per fat, vilket är den lägsta nivån sedan Det är i stort sett samma faktorer som ledde till en korrigering på marknaderna i augusti och september förra året. Störst osäkerhet råder troligen kring valutapolitiken i Kina där man har gått ifrån en kontrollerad valutakurs som har varit låst mot dollarn till en friare valutakurs gentemot en korg med olika valutor. Det innebär att valutakursen har blivit mer marknadsbestämd, men den kinesiska centralbanken har ändå ingripit för att stabilisera valutan. Detta har kostat på i form av minskade valutareserver då kapital har flödat ut ur landet. Kapitalflykten har skapat betydande oro och fått somliga att dra paralleller till Asienkrisen Skillnaden är att kapitalflykten nu till en betydande del beror på att kinesiska företag betalar av dollarskulder och investerar i utlandet. Dessutom har Kina en fortsatt positiv bytesbalans till följd av en positiv handelsbalans, vilket innebär att landets fordringar på utlandet fortsätter att öka. Detta i kombination med fortsatt stora valutareserver gör landet mindre sårbart. Utöver oron kring Kina så har även oljeprisfallet och den ökade rädslan för recession i USA bidragit till marknadsoron. Korrelationen mellan oljepris och marknad har varit ovanligt tydlig men omständigheterna har också varit speciella. Historiskt så har fallande oljepriser varit positivt för de globala tillväxtutsikterna och riskfyllda tillgångar. Nu verkar förhållandet vara det motsatta. Det kan delvis förklaras med oron för en konkursvåg inom oljesektorn och kriser i råvaruexporterande tillväxtekonomier. Oron kring USA kopplas delvis samman med en svagare industriproduktion men kanske främst med det generella argumentet att USA befinner sig långt fram i konjunkturfasen och inte har upplevt någon konjunkturnedgång på sju år.

3 Svenska aktiemarknaden Vinstförändring, medianvärde % Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser När cirka tre fjärdedelar av börsvärdet på Stockholmsbörsen lämnat rapport, kan det konstateras att vinsterna stiger med knappt 5 % vilket är något svagare än väntat. Det är dock åttonde årliga vinstförbättringen i rad, se diagram ovan. I förhållande till analytikernas prognoser, är utfallet minus 1,5 %. Samma bolags försäljning ligger drygt 8 % över föregående år och hamnade i enlighet med prognos. Vidare ligger den svenska tillväxtindikatorn på cirka 6 % vilket är mycket högt i ett historiskt perspektiv. Åttonde kvartalet i rad med stigande vinster.

4 Globala tillväxtindikatorn Den globala tillväxtindikatorn upprätthåller goda nivåer Tillväxtindikatorn som åskådliggör den aggregerade utvecklingen för den globala industriproduktionen, detaljhandeln och bilförsäljningen i det sju största utvecklade ekonomierna samt Kina ligger den kvar på 3,1 i årstakt vilket sammanfaller med den globala BNP tillväxten. Den amerikanska tillväxtindikatorn fortsätter ner och ligger på en årlig tillväxttakt på 1,7 %, vilket är något under ett historiskt genomsnitt. Industriproduktionen fortsätter ner samtidigt som detaljhandeln biter sig kvar på goda 1,8. Bilförsäljningen uppvisar fortsatt goda siffror och stiger från 5 till 6 %. I Europa går både detaljhandeln och industriproduktionen starkt. Detaljhandeln går från 2,1 % till 3,1 % och industriproduktionen går upp från 1,8 till 2,0 % i årstakt. Vidare ligger bilförsäljningen kvar på historiskt höga nivåer om 5,8 %. Tittar man på utvecklingen för den svenska ekonomin går den urstarkt. Tillväxtindikatorn ligger på 5,8 %. Detaljhandeln går från 4,1 till 5,0 %. Industriproduktionen går från minus 2,3 % till 5,1 % i årstakt. Vidare notera bilförsäljningen nya toppnoteringar och når 14,0 %. Tillväxtindikatorn Sverige

5 Sydportföljerna Portföljernas utveckling November 2015 till januari 2016 var en tuff period och samtliga fondportföljer gick minus och tappade något mot index. Alla portföljer utom portfölj 15 innehåller Catella Hedgefond som hade en tung månad i januari med en nedgång på 2,7 %. Orsaken till nedgången är en aktieexponering mot medelstora bolag som i januari gick sämre än större bolag. Under hela perioden sjönk fonden med 1,15 %. Även globalfonden Robur Global som finns i alla portföljer hade en sämre period med en nedgång på 9,13 % jämfört med index som sjönk med 7,19 %. De fonder i portföljerna som har klarat sig bättre än index under perioden är Sparbanken Tillväxt och Carnegie Sverigefond som har en defensiv strategi och överviktar i företag inom konsumentvaror som gör att fonderna blir mindre konjunkturkänsliga. I Sparbanken Tillväxt var det främst den underliggande fonden Vontobel som bidrog till att fonden gick bättre än index. Bäst relativt index gick Carnegie Småbolagsfond som finns i tre av våra portföljer och steg med 2,93 % under perioden jämfört med index som sjönk med 3,65 %. Under perioden har vi sålt Schroder ISF Frontier Markets Equity och höjt upp innehavet i Sparbanken Tillväxt i portföljerna 12, 14 och 15, detta gör vi för att ta bort exponeringen mot Frontier-marknaderna till fördel för tillväxtmarknader. Vår rekommendation Som långsiktig investerare bör du hålla fast vid den investeringsstrategi som du valt. Det är inte en självklarhet att göra ändringar baserade på kortsiktiga prognoser. Vi rekommenderar en balanserad portfölj med olika tillgångsklasser, sektorer och geografiska regioner. Figuren visar vår rekommendation för långsiktiga investerare med en medelhög riskprofil baserat på de tillgångsslag som vi menar bör ingå i en investeringsportfölj. Aktier 50%, Räntor 40%, Alternativa investeringar 10%. Normalportfölj Aktuell portfölj

6 RÄNTEINSIKT Låg inflation ger låga räntor Riksbanken slog till och gjorde styrräntan ännu mer negativ och det går inte att utesluta ytterligare stimulanser. Boräntorna har dock sannolikt nått botten. En ihållande låg inflation gör dock att vi justerar ned prognosen för hur snabbt räntorna kommer att stiga framöver. Det gör att det i dagsläget väger helt jämnt i valet mellan rörlig och bunden boränta. Den globala ekonomin verkar tuffa på i maklig takt, det saknas dock inte orosmoln om man blickar framåt. Stockholmbörsen har tappat omkring 9 % hittills i år. Jämfört med toppnivåerna förra våren har tappet som mest varit nere i drygt 20 %. Även på andra aktiebörser har det varit stormigt, liksom på valuta- och räntemarknader. Fortfarande är det oro och osäkerhet kring ekonomin och det finansiella läget i Kina som ligger bakom. Osäkerheten bidrar till att pressa ned olje-och råvarupriser, även om dessa stabiliserats något de senaste veckorna. Lägre råvarupriser, sätter i sin tur, press nedåt på inflationen, som redan är oroväckande låg i många länder. Och minskat inflationstryck innebär att förväntningarna ökar på ytterligare stimulanser från centralbankerna. Sammantaget uppstår ett tryck nedåt på ränteläget. På räntemarknaderna har det också varit en tydlig flykt till kvalitet, dvs räntorna på säkra investeringar, som statsobligationer i stabila länder, har gått ned medan räntorna på mindre säkra investeringar har stigit. För svensk del har detta överlag betytt att ränteläget sjunkit. Exempelvis har den svenska tioåriga statsobligationsräntan gått ned från drygt 1 % i slutet av december till kring 0,8 % i dagsläget. Även andra räntor (som bostadsobligationsräntor, interbankräntor osv) som påverkar bankernas finansieringskostnader för bolån har sjunkit något den senaste tiden. Däremot har olika sorters riskpremier ökat, vilket påverkat finansieringskostnaderna uppåt. Inflationsmålet styr För den svenska ekonomin finns det flera långsiktiga utmaningar men i nuläget går den från klarhet till klarhet. BNP-tillväxten är bland den högsta i Europa, sysselsättningen stiger, arbetslösheten sjunker och de offentliga finanserna förbättras. Till och med i exportindustrin, som släpat efter en del tidigare, ser det ljusare ut. En av få indikatorer som inte riktigt pekar dit den borde är inflationen. Och inflationen är det som Riksbanken har fokus på. En oenig Riksbanksdirektion två av sex ledamöter röstade mot valde att sänka styrräntan från -0,35 till -0,50 %. Argumenten bakom var främst att det handlar om att upprätthålla förtroendet för inflationsmålet och om att undvika en förstärkning av kronan. I takt med att det gått längre och länger tid sedan inflationen var i närheten av målet senast underliggande inflation låg kring 2 % var 2010 så har Riksbanken blivit allt mindre tålmodiga och mer kortsiktiga. Fokus ligger nu väldigt mycket på hur inflationen utvecklas från månad till månad. Inflationsförväntningarna, som de kan avläsas i enkäter, prognoser och räntemarknadens prissättning, är också en viktig indikator. Sjunker förväntningarna så blir Riksbanken mer benägen att sänka räntan ytterligare. Kronans värde har också blivit viktigt, i och med att en förstärkning av kronan kan hålla nere inflationen via billigare import. I och med att kronans värde blivit viktigt så har också andra centralbankers agerande kommit i fokus. Räntestimulanser i omvärlden riskerar att leda till en starkare krona om de inte balanseras av stimulanser i Sverige. Riksbanken höjer (kanske) i slutet av 2017 Frågan är om den extremt låga styrräntan och de andra stimulanserna i slutändan faktiskt leder till att inflationen stiger. Man kan ifrågasätta om inte gamla samband mellan räntor, efterfrågetillväxt och inflation har brutits eller åtminstone ser annorlunda ut idag. Internationalisering och digitalisering innebär en större press på kostnader och marginaler än tidigare. Kanske är det så att kopplingen mellan låga räntor och stigande konsumentpriser inte är så stark i dagsläget. Vår bild är att det kommer att dröja innan inflationen ligger i linje med inflationsmålets två procent, längre än vad Riksbanken prognostiserar. I och med det, och att vi räknar med att Riksbanken kommer att behålla sitt fokus på inflationsmålet, så bedömer vi nu att det kommer att längre tid innan det är dags för räntehöjningar än vad vi bedömde tidigare. Riksbanken räknar med att börja höja styrräntan under det första halvåret 2017, vi tror det tidigast blir aktuellt i slutet av det året. Kortsiktigt tror vi också att det inte går att utesluta vare sig ytterligare räntesänkningar, utökade obligationsköp, valutainterventioner eller andra åtgärder. Det dröjer innan boräntorna stiger I och med att vi ändrat vår syn på hur Riksbanken kommer att agera framöver så har vi också gjort lite större revideringar i boränteprognoserna. Vi gör fortfarande bedömningen att boräntorna sannolikt är på eller nära någon sorts bottennivå. Ytterligare stimulanser från Riksbanken eller internationella räntenedgångar lär knappast slå igenom i boräntorna. Stigande riskpremier på räntemarknaden lär motverka dessa effekter. Som tidigare räknar vi också med att det fortsätter komma regelskärpningar kring bankernas kapitaltäckning, finansiering och riskhantering som sannolikt kommer att fördyra finansieringen av bolån och bidra till att långsiktigt pressa bolåneräntorna uppåt. Sammantaget ser vi nu därför att bolåneräntorna ligger kvar kring nuvarande nivåer i upp till ett och ett halvt år innan de börjar stiga. Den rörliga tremånadersräntan väntas nu inte passera 2 % förrän under Uppgången bör börja lite tidigare för de bundna boräntorna än för de rörliga. Vi räknar med att den femåriga listräntan passerar 3 % och att tvååringen passerar 2 % under slutet av nästa år. Vi antar att en långsiktig jämviktsnivå för räntorna nås om fem till sex år. Vi bedömer, som tidigare, att 5-5,5 % är en sådan nivå för tremånadersräntan. Avvakta eller bind en del Om våra prognoser och antaganden slår in så kommer det att väga helt jämnt mellan olika räntebindningstider, möjligen med en liten fördel för riktigt långa räntebindningstider. Sammantaget talar detta för att men ska avvakta ett tag med att binda boräntan. Det kan komma att bli mer fördelaktigt att binda räntan senare under 2016 och Dagens låga räntenivåer innebär dock att en bunden ränta är en billig försäkring mot att ränteuppgången kommer tidigare eller blir snabbare än vän-

7 RÄNTEINSIKT forts. tat. Den som är försiktigt lagd och vill sprida riskerna bör därför ha åtminstone en del av lånet bundet. Det är osäkert hur bolånemarknaden kommer att utvecklas när det gäller listräntor, snitträntor och ränterabatter framöver. Än så länge utgår våra bedömningar från listräntor, men det kan behöva ändras. Prognos för SBAB Banks boräntor, olika bindningstider 18 februari 2016 Juni 2016 Dec 2016 Juni 2017 Dec 2017 Dec mån 1,69 1,70 (-0,05) 1,70 (-0,05) 1,70 (-0,30) 1,90 (-0,35) 2,70 (-0,55) 2 år 1,71 1,75 (-0,20) 1,75 (-0,20) 1,90 (-0,40) 2,20 (-0,60) 3,30 (-0,60) 5 år 2,44 2,45 (-0,25) 2,45 (-0,55) 2,70 (-0,70) 3,20 (-0,70) 4,40 (-0,70) Anm: Förändring i prognosen från Boräntenytt 21 januari inom parentes. Källa: SBAB Boräntenytt 2016 nr.3 Aktuella marknadsnoteringar Räntor Instrument Senast 31/12 Reporänta -0,50 % -0,35 % STIBOR 3M -0,45 % -0,29 % Stadsobl Sv 10 år 0,54 % 0,99 % Valutor Instrument Senast YTD % USD/SEK 8,45 + 0,08 EUR/SEK 9,41 + 2,65 GBP/SEK 12,09-2,83 DKK/SEK 1,26 + 2,65 Aktieindex Instrument Senast YTD % OMX ,15 Dow Jones ,59 DAX ,45 Nikkei ,90 DJ World 286,6-6,95 Råvaror Instrument Senast YTD % Olja Brent $ 33,01-11,45 Koppar 3M $ ,91 Zink 3M $ ,03 Guld $ ,77 Noteringar per Denna rapport utgör ett informationsmaterial avsett för Sparbanken Syds kunder och andra intressenter. Rapporten gör inte anspråk på att vara fullständig och rapportens innehåll ska inte uppfattas som ett erbjudande om eller investeringsrådgivning att köpa, sälja eller behålla enskilda finansiella instrument. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och referenser till historisk utveckling utgör inte en tillförlitlig indikator för framtida utveckling. Denna rapport utgör vid tidpunkten för dess upprättande Sparbanken Syds marknadssyn. Denna marknadssyn kan av skäl hänförliga till omvärldsfaktorer förändras. Sparbanken Syd ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster eller kostnader relaterat till nyttjandet av denna rapport. Mer information återfinns på Genom inloggning har bankens kunder tillgång till hela bankens fondutbud med tillhörande faktablad.

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal Godkänd vinstutveckling på Stockholmsbörsen Den globala tillväxtindikatorn ligger på historiskt höga nivåer

Marknadsinsikt. Kvartal Godkänd vinstutveckling på Stockholmsbörsen Den globala tillväxtindikatorn ligger på historiskt höga nivåer Marknadsinsikt Kvartal 4 2017 Godkänd vinstutveckling på Stockholmsbörsen Den globala tillväxtindikatorn ligger på historiskt höga nivåer Marknadsutsikter Aktier vs Räntor/Alternativa placeringar undervikt

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har varit en exceptionellt svag start på börsåret 2016. Enligt Financial Times var årets två första veckor de svagaste någonsin. Som vi ser det är en av förklaringarna det kraftiga oljeprisfallet under

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer.

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer. v.40 15 november 2009 Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Råvaruindex 8 Råvarukanalen 9 Graföversikt 11 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Stor nervositet på börserna i februari

Stor nervositet på börserna i februari Marknadsbrev mars 16 Stor nervositet på börserna i februari Nervositet präglar börserna. Den turbulenta inledningen på året fortsatte i oförminskad styrka i februari. Efter en kraftig nedgång under första

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-09-30 statliga stabilitetsåtgärderna Nionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER Marknadsräntornas utveckling Bankernas

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016 Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler Investment Strategy and Advice Februari 2016 Februari 2016 motstridiga signaler Vi behåller övervikt i aktier Trots en trög start på året för tillgångsslaget

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal

Marknadsinsikt. Kvartal Marknadsinsikt Kvartal 2 2017 Stark vinstutveckling på Stockholmsbörsen Amerikanska kontra europeiska aktier Globala tillväxtindikatorn uppvisar styrka Marknadsutsikter Aktier vs Räntor/Alternativa placeringar

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Exportkreditbarometern juni 2015

Exportkreditbarometern juni 2015 Orosmolnen har skingrats för exportindustrin Den geopolitiska oro som präglade exportklimatet i höstas verkar ha skingrats. Nu blåser varmare vindar. Exportorderläget har återigen förbättrats samtidigt

Läs mer

Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 6 december 2009 Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 8 Råvarukommentar 9 Högbergs högläge: Guld på $3000, minst! 10 Graföversikt

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Marginellt ökad aktieandel. Positiv

Marginellt ökad aktieandel. Positiv Tellus Midas Strategi under oktober Kraftig nedgång gav köptillfälle I korthet: Månaden inleddes i kraftig mollstämning. Tron på en ekonomisk återhämtning i Europa försvann helt. Konflikten i Ukraina,

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Innehåll 1 Graföversikt 2 Eurodollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek

Innehåll 1 Graföversikt 2 Eurodollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek v 6 9 februari 2010 Innehåll 1 Graföversikt 2 Eurodollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek 6 Dollar-index, NOK/SEK 7 Osäkert för euron 8 Graföversikt 10 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult Danske Bank Marknadssyn Januari/februari 2016 Stefan Garhult Agenda Makro och risk Strategi Allokering Stockholmsbörsen Appendix 2 Makroekonomi - Global Tillväxten ökar 2016 Tillväxten för USA förväntas

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 4 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - x - Den svenska konjunkturdatan

Läs mer

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 Halvårsrapport 2015 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont Balanserad 8 Horisont

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Månadsbrev januari 2016

Månadsbrev januari 2016 Månadsbrev januari 2016 Det nya året har inletts med en turbulent utveckling på aktiemarknaden. Svag ekonomisk data från Kina och ett fortsatt fallande oljepris bidrog till fortsatt oro och fallande börser

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Marknadsbrev april 16 Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Börsen tillbaka på ruta ett. På senare tid har de globala aktiemarknaderna återhämtat sig rejält från raset i början av året. Flera faktorer

Läs mer

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter 28 Mars 2006 Strukturerade produkter Pär Sjögemark Pär Sjögemark, +46 8 701 36 58, pasj02@handelsbanken.se Agenda Vad menas med strukturerade produkter Olika riskprofiler En marknad i kraftig tillväxt

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015 Finansiell Stabilitet 2015:1 3 juni 2015 Aktieindex Index, 1 januari 2000 = 100 Anm. Benchmarkobligationer. Löptiderna kan därmed periodvis vara olika. Källor: Bloomberg och Riksbanken Tioåriga statsobligationsräntor

Läs mer

Råoljeprisets betydelse för konsumentpriserna

Råoljeprisets betydelse för konsumentpriserna Konjunkturläget mars 1 85 FÖRDJUPNING Råoljeprisets betydelse för konsumentpriserna Priset på råolja har sjunkit betydligt sedan mitten av. Bara sedan sommaren i fjol har priset på Nordsjöolja fallit med

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser.

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser. Quick FX Update Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK Valutaanalys Swedbank Markets 6 augusti 2008 Sammanfattning och slutsatser Konjunkturen i EMU har försvagats påtagligt under sommaren Samtidigt

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009

Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009 Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009 Boindex signalerar ett milt prisfall på småhus men se upp för fallgropar! Husköpkraften steg fjärde kvartalet ifjol eftersom hushållens marginaler vid husköp påverkats

Läs mer

IKC Avkastningsfond 515602-5230

IKC Avkastningsfond 515602-5230 Halvårsredogörelse för IKC Avkastningsfond Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Avkastningsfond 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig Brev till fondspararna Q2 14 Värdeaktier Innehåll Värdeinvesteringar återhämtar sig Ineffektivitet liknar potential Japan ökat fokus på kapitalstruktur Bra avkastning när potentialen utnyttjas Långsiktig

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Euro-dollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Euro-dollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Euro-dollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek 6 Dollar-index, Euro-sek 7 Veckans trade 8 Krönika 9 Graföversikt 10 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal

Marknadsinsikt. Kvartal Marknadsinsikt Kvartal 1 2017 Försäljningstillväxten bättre än väntat, finans och verkstad dominerar Industriproduktionen vänder upp och upprätthåller en god global BNP tillväxt Inflationen trendar stadigt

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas 5 Guld, Koppar 6 USD/SEK, EUR/SEK 7 Nasdaq 100, Majs 7 Långtidsgrafer 11 Ansvarsfriskrivning 6 februari 2011 vecka

Läs mer

11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015

11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 I slutet av december beslutade USAs centralbank Fed, att höja räntan med 25 baspunkter. Det är den första räntehöjningen sedan 2006. Ränteläget

Läs mer