SKOLA24 LÄRARE. Hjälpen är tillgänglig för alla roller i systemet. Nova Software AB juni /23. Allmän hjälp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOLA24 LÄRARE. Hjälpen är tillgänglig för alla roller i systemet. Nova Software AB juni /23. Allmän hjälp"

Transkript

1 Lärare i Skola24 En lärare i Skola24 kan rapportera närvaro på sina lektioner samt registrera planerad frånvaro för sina elever. Lärare har även tillgång till olika frånvaroöversikter för elever som hen undervisar eller är ansvarig lärare för (d.v.s. mentor). Läraren kan också hantera ledighetsansökningar för sina mentorselever direkt i plattformen. En central databas gör det möjligt att ha samma inloggning vid undervisning på flera skolor. STARTSIDAN På startsidan visas de olika funktionerna. Vilka funktioner som finns tillgängliga beror på användarens behörighet. För att komma vidare i programmet klickar användaren på valfri funktion. För varje funktion finns mer hjälp att få för användaren angående den specifika funktionen. Genom att klicka på symbolen (frågetecken med en ring runt) länkas användaren till hjälptexten. Hjälpen är tillgänglig för alla roller i systemet. Allmän hjälp Klicka här för mer specifik hjälp om aktuell funktion. SEKRETESSMARKERING Om en eller flera elever har en sekretessmarkering visas en röd triangel med ett utropstecken samt en varningstext högst upp på sidan. För att eleven/eleverna med sekretessmarkering ska visas behöver läraren aktivt välja detta genom att klicka på knappen Aktivera. Detta gäller i alla vyer där elever visas i Frånvaro Närvaro. RAPPORTERA LEKTION Lärare kan som standard enbart rapportera sina egna lektioner. Administratören kan tilldela läraren vikarieroll för en annan lärare eller för en undervisningsgrupp. Läraren kan då även välja en annan lärare eller grupp för att rapportera dessa lektioner. Nova Software AB juni /23

2 Välj Rapportera lektion. Dagens första orapporterade lektion är förvald. Det går att byta till en annan lektion innevarande dag eller byta dag genom att i fältet Datum skriva in önskad dag eller klicka på kalenderikonen och välja önskat datum. I kalendern är alla dagar med lektioner färgmarkerade. Gult betyder att alla lektioner är rapporterade. Rött betyder att det finns orapporterade lektioner. Markera en eller flera frånvarande elever genom att klicka i checkboxen till höger om elevens namn. För att markera flera elever, scrolla nedåt på sidan. Välj eventuellt frånvaroanledning. Om ingen anledning väljs räknas frånvaron som ogiltig. Lektionens ursprungliga start- och sluttid samt längd visas, men går att ändra genom att skriva i fälten. Om frånvarons start- eller sluttid ändras kommer längden på frånvaron automatiskt att ändras. Om endast frånvarolängden ändras kommer automatiskt frånvarons sluttid att ändras. Välj Lägg till. Slutför rapporteringen genom att trycka på Rapportera. Den rapporterade lektionen markeras med en bock och nästa orapporterade lektion öppnas. Det går att öppna en redan rapporterad lektion för att redigera elevfrånvaron och rapportera om den om så behövs. Nova Software AB juni /23

3 Vikariehantering Administratören kan tilldela läraren vikarieroll för en annan lärare eller för en undervisningsgrupp. Läraren kan då även välja en annan lärare eller grupp för att rapportera dessa lektioner. Välj rätt lärare/undervisningsgrupp under rubriken Vikarie för. Välj aktuell lektion. Markera den/de elever som är frånvarande, justera ev. tid och ange orsak. Slutför rapporteringen genom att trycka på Rapportera. Den rapporterade lektionen markeras med en bock och nästa icke-rapporterade lektion öppnas. SKAPA/ÄNDRA/TA BORT LEKTION Läraren kan skapa egna lektioner inne i systemet med direkt genomslag om skolan har aktiverat den möjligheten. Detta kan göras t.ex. om en lektion saknas i schemat, eller om läraren har haft en tillfällig, extrainsatt lektion med en grupp elever. Lektioner kan skapas för dagar som varit samt för aktuell dag. För att skapa ett nytt lektionstillfälle, tryck på de vita punkterna i det svarta rubrikfältet för Rapportera lektion och välj Skapa lektion. Ange datum och övriga uppgifter. Fält markerade med en * får inte lämnas tomma. Tryck Skapa lektion. Nova Software AB juni /23

4 För att ändra eller ta bort en befintlig lektion, tryck på prickarna längst till höger på rubrikraden för lektionen och välj önskad funktion. Ändra lektion: Gör de ändringar som behövs och välj Spara ändringar. Ta bort lektion: Bekräfta i dialogrutan som öppnas att lektionen ska tas bort. Observera att Skapa/Ändra/Ta bort lektion endast gäller det enskilda lektionstillfället, ska ändringen gälla permanent behöver den göras av schemaläggaren. FRÅNVAROANMÄLAN Genom funktionen Frånvaroanmälan meddelar läraren en klass/grupps eller enskild elevs planerade frånvaro. En frånvaroanmälan blir direkt synlig på lektionerna för samtliga lärare som undervisar eleven den aktuella dagen. Gå till Frånvaroanmälan. Välj eventuellt skola och sedan klass. Tryck på knappen Visa grupper för att grupper istället för klasser ska visas i urvalslistan. FRÅNVAROANMÄLAN FÖR KLASS/GRUPP Om hela gruppen ska anmälas som frånvarande, t.ex. för ett studiebesök, välj direkt Ny frånvaroanmälan. Välj anledning och start- samt slutdatum för frånvaron idag eller framåt i tiden. Nova Software AB juni /23

5 Heldag För frånvaro del av dag markera checkboxen Del av dag. Del av dag Välj Anmäl frånvaro för att slutföra anmälan. En kontrollfråga visas för att uppmärksamma om att den frånvaroanmälan som är på gång att genomföras berör alla elever i berörd klass/grupp. Svara Bekräfta för att slutföra frånvaroanmälan, eller Avbryt för att ångra den. Nova Software AB juni /23

6 Samtliga elever i klassen/gruppen kommer att visas som frånvarande på berörda lektioner den aktuella dagen. FRÅNVAROANMÄLAN FÖR ENSKILD ELEV Läraren har åtkomst till att anmäla frånvaro för alla klasser/grupper läraren undervisar. Välj eventuellt skola och sedan klass. Välj elev i listan och tryck på Ny frånvaroanmälan. Välj anledning och start- samt slutdatum för frånvaron idag eller framåt i tiden. Heldag Del av dag För frånvaro del av dag markera checkboxen Del av dag och ange start- samt sluttid. Klicka på Anmäl frånvaro för att fullfölja frånvaroanmälan. Det går inte att lägga in en frånvaroanmälan i efterhand. Om en giltig frånvaro behöver registreras för en elev i efterhand görs det under Ändra frånvaro för elev. Redan registrerade frånvaroanmälningar visas i nedre delen av formuläret under Aktuell vecka, Kommande veckor respektive Föregående veckor. AVSLUTA PÅGÅENDE FRÅNVARO En redan registrerad frånvaroanmälan kan avslutas om eleven kommer tillbaka till skolan tidigare än planerat. Registrerad frånvaro tas bort från berörda lektioner från och med tidpunkten för avslutandes. Om anmälan avslutas under pågående lektion ligger frånvaroanmälan kvar på lektionen, men frånvarons längd kortas. Välj Avsluta pågående frånvaro. Om den planerade frånvaron inte blir av går det att ta bort frånvaroanmälan. Endast skolpersonal kan ta bort en frånvaroanmälan som passerat i tid. Välj eleven och öppna frånvaroanmälan som visas under Aktuell vecka eller Kommande veckor. Tryck på Ta bort frånvaro. Nova Software AB juni /23

7 ÄNDRA FRÅNVARO FÖR ELEV Lärare kan ändra felaktigt registrerad frånvaro för elever som läraren undervisar eller är ansvarig för. Välj Frånvaro i den övre menyraden, sedan Ändra frånvaro för elev. Välj Elevfrånvaro Ändra frånvaro för enskild elev. Markera checkboxen Inkludera sekretessmarkerad elev om det krävs för att hitta eleven, välj sedan klass och elev i listan. Om Visa arkiverade datum markeras kan frånvaro redigeras även på dagar som har arkiverats och inte längre är synliga för läraren i vyn Rapportera lektioner. Nova Software AB juni /23

8 Endast de dagar som eleven har haft lektioner visas i listan. Välj dag i listan och ta bort/ändra/lägg till frånvaro direkt på raden för lektionen eller välj en anledning för hela dagen. Spara med knappen uppe till höger. ELEV/KLASSBILD I Elev/klassbild ser läraren endast sina mentorselever. Här finns kontaktuppgifter till elevernas vårdnadshavare samt en grafisk frånvaroöversikt för hela mentorsklassen och för varje ingående elev. Här visas också frånvaromeddelanden som har skickats och om vårdnadshavarna har tagit del av dem. Röd färg indikerar att det finns obekräftade meddelanden. Klicka på elevens rad för att öppna översikten för eleven. Klicka på raden för att granska/ändra status för utskicket. Klicka på kugghjulet för att ändra aviseringsinställningar på uppdrag åt vårdnadshavare. Klicka på raden för en lektion för att granska och/eller ändra status för utskicket. Nova Software AB juni /23

9 Läraren kan markera att en eller båda vårdnadshavarna har kontaktats på annat vis. Om utskicket har gjorts felaktigt, till exempel genom en felaktigt rapporterad frånvaro, kan läraren markera utskicket som felaktigt. Tryck Spara för att verkställa ändringen. GRAFISK ÖVERSIKT FÖR HEL KLASS/GRUPP Välj skola och sedan en klass eller grupp i listan, tryck därefter på Visa grupp/klass. Välj Grafisk översikt. Välj önskade datum i formulär Datumintervall för grafisk översikt. Det går att välja datum via kalendersymbolen vid Visa frånvaro för period eller fylla i antal dagar bakåt i tiden under Visa frånvaro för antal dagar (senaste). Standard är 8 dagar Välj Visa. En översikt över ingående elevers närvaro/frånvaro för önskat datumintervall visas. GRAFISK ÖVERSIKT FÖR ENSTAKA ELEV För snabbare överblick går det att filtrera på elevens namn genom att skriva de första bokstäverna i elevens för- eller efternamn vid filtersymbolen. Nova Software AB juni /23

10 Välj en klass eller grupp. Klicka på raden för önskad elevs namn. Eventuella registrerade vuxenkontakter för eleven visas på sidan. Välj Grafisk översikt. Välj önskade datum i formulär Datumintervall för grafisk översikt. Det går att välja datum via kalendersymbolen vid Visa frånvaro för period eller fylla i antal dagar bakåt i tiden under Visa frånvaro för antal dagar (senaste). Standard är 30 dagar bakåt i tiden. Välj Visa. En översikt elevens närvaro/frånvaro för önskat datumintervall visas. Nova Software AB juni /23

11 Sammanställningar I programmet finns ett antal grundrapporter färdiga att skriva ut. Det går också att skapa helt egna rapporter där man t.ex. själv väljer vilka fält som ska vara med och vilken elevgrupp som ska vara förinställd. Några av sammanställningarna hittar man i Frånvaro/Närvaro under Sammanställningar. Fler rapporter finns att välja om man därifrån går vidare till Till rapporter. Som lärare kommer man åt rapporter för de elever som man är ansvarig lärare för och för övriga elever som man undervisar. Sammanställning under Frånvaro/Närvaro Val av läsår och elevinnehåll för tidpunkt Välj vilket läsår som ska visas i sammanställningen. Det går att välja ett datum under valt läsår för det elevinnehåll som man vill att sammanställningen ska inkludera. Alternativet Alla elever under läsåret medför att alla elever som någon gång under det valda läsåret gått på skolan kommer att inkluderas i sammanställningen. Val av personer och tidsintervall Elevurvalet sker på olika sätt beroende om hela grupper eller enskilda elever ska väljas. Om alla elever i klasser/grupper ska väljas, tryck Välj vid fältet Visa hela grupper/klasser. Välj en eller flera klasser genom att trycka på plustecknet på raden för klassen eller välj alla klasser med alternativet längst ned i formuläret. Om grupper ska vara med i urvalet istället för klasser, markera Grupper högst upp. Det går också att söka fram klasser/grupper genom att skriva i Nova Software AB juni /23

12 sökfältet högst upp. När önskade klasser/grupper visas under Valda grupper/klasser, avsluta med Välj. OBS! En lärare har bara tillgång till sina mentorselever och undervisningsgrupper Om enskilda elever ska väljas, markera alternativet Välj elev(er) och gå vidare med Välj. Sök fram aktuella elever genom att skriva in elevens namn (del av eller hela) i sökfältet och bekräfta med Sök. Matchande elever listas under Välj elever och flyttas över till Valda elever med plustecknet. Avsluta med Välj. Alternativet Välj alla elever medför att alla elever på skolan blir valda. Välj alla elever visas endast för Kanslist, Skoladministratör och Kommunadministratör. Sammanställningarna kan visas för ett valt datumintervall eller för de senaste X antal dagarna. Standardinställningen är senaste 15 dagarna, men går att ändra. Sammanställningarna i Frånvaro/Närvaro beräknas på data registrerad t.o.m. föregående dags datum. Om dagens registreringar ska inkluderas i rapporten, välj Sammanställningar Gå till rapporter. Nova Software AB juni /23

13 För alla typer av sammanställningar finns alternativen Spara som med möjlighet att spara rapporten i flera olika format, Format med inställningar för sidbrytning per klass/grupp eller elev samt för önskat tidvisningsformat och Skriv ut. För tidsenheten i sammanställningar kan varje skola även göra in en standardinställning under Administration Inställningar Sammanställningar. Nova Software AB juni /23

14 FRÅNVARO per ELEV Sammanställningen finns i fyra varianter: Totalt, Ämne, Kurs och Lärares grupper. Totalt visar den totala frånvaron för varje elev i en klass eller undervisningsgrupp. I sammanställningen finns möjlighet att filtrera på frånvaron i timmar eller procent baserat på Frånvaro totalt, Ej anmäld eller Anmäld. Ämne visar frånvaron uppdelat på de ämnen som förekommer i elevens schema, samt en total summering längst ned. I sammanställningen finns möjlighet att filtrera på frånvaron i timmar eller procent baserat på Frånvaro totalt, Ej anmäld eller Anmäld. Kurs visar frånvaron uppdelat på de kurser som förekommer i elevens schema, samt en total summering längst ned. I sammanställningen finns möjlighet att filtrera på frånvaron i timmar eller procent baserat på Frånvaro otalt, Ej anmäld eller Anmäld. Lärares grupper ger läraren möjlighet att få fram frånvaron för de ämnen eller kurser han/hon undervisar i. Frånvaron redovisas på elevnivå för varje undervisningsgrupp som läraren har i det valda ämnet. Rapporten gör sidbrytning per grupp. Närvaro per elev Sammanställningen finns i sex varianter: Totalt, Ämne, Kurs, Lärares grupper, Avbrott och Dag. Totalt visar den totala rapporterade närvaron och lektionstiden för varje elev i en klass eller undervisningsgrupp. I sammanställningen finns möjlighet att med filter visa elever med närvaro lika med eller mindre än X antal timmar eller procent. De uppgifter som visas i rapporten är Lektionstid (min/tim), Rapporterad lektionstid (min/tim), Rapporterad närvaro (min/tim) och Rapporterad närvaro (%). Ämne visar närvaron uppdelat på de ämnen som förekommer i elevens schema, samt en total summering längst ned. I sammanställningen finns möjlighet att med filter visa elever med närvaro lika med eller mindre än X antal timmar eller procent. De uppgifter som visas i rapporten är Antal tillfällen, Lektionstid (min/tim), Rapporterad lektionstid (min/tim), Rapporterad närvaro (min/tim) och Rapporterad närvaro (%). Kurs visar närvaron uppdelat på de kurser som förekommer i elevens schema, samt en total summering längst ned. I sammanställningen finns möjlighet att med filter visa elever med närvaro lika med eller mindre än X antal timmar eller procent. De uppgifter som visas i rapporten är Antal tillfällen, Lektionstid (min/tim), Rapporterad lektionstid (min/tim), Rapporterad närvaro (min/tim) och Rapporterad närvaro (%). Lärares grupper ger läraren möjlighet att få fram frånvaron för de ämnen eller kurser han/hon undervisar i. Frånvaron redovisas på elevnivå för varje undervisningsgrupp som läraren har i det valda ämnet. Rapporten gör sidbrytning per grupp. De uppgifter som visas i rapporten är Lektionstid (min/tim), Rapporterad lektionstid (min/tim), Rapporterad närvaro (min/tim) och Rapporterad närvaro (%). Avbrott ger möjlighet att uppmärksamma elever med en sammanhängande längre frånvaro med ett inmatningsbart filter på ett värde mellan 1-50 kalenderdagars frånvaro. Sammanställningen är framförallt till nytta för VUX (inkl. SFI). De uppgifter som visas i rapporten är Lektionstid (min/tim), Rapporterad lektionstid (min/tim), Rapporterad närvaro (min/tim) och Rapporterad närvaro (%). Nova Software AB juni /23

15 De uppgifter som visas i rapporten är Kurskod, Kursnamn, Antal tillfällen, Lektionstid, Rapporterad lektionstid, Rapporterad närvarotid, Rapporterad närvaro (%), Avbrott Kurs, Från och med Till och med, Antal kalenderdagar med avbrott Dag visar erbjuden tid samt rapporterad närvaro per elev och ämne eller kurs samt totalt för en vald månad. Sammanställningen är framförallt till nytta för VUX (inkl. SFI). De uppgifter som visas i rapporten är Ämne/Kurskod, Antal tillfällen, Erbjuden tid (tim/min), Rapporterad lektionstid (tim/min), Rapporterad närvarotid (tim/min), Rapporterad frånvarotid (tim/min), Rapporterad närvaro (%). För varje elev visas även en sammanställning över närvaro per dag för vald period med erbjuden tid och rapporterad frånvaro. För fler rapportmöjligheter för Frånvaro/Närvaro, välj Sammanställningar Till rapporter. Välj för fler rapportalternativ En lista med de olika rapporttyperna visas. Klicka på någon av länkarna för att se de rapporter som finns tillgängliga. Det finns tre sorters rapporter: Grundrapporter - standardrapporter i Skola24. Namnen börjar med ordet Grundrapport. Standardrapporter - organisationens egna standardrapporter. Personliga rapporter - tillgängliga endast för användaren som skapade dem. Välj en rapporttyp genom att klicka på en av länkarna. Då visas en eller flera standardrapporter - välj en av dessa. Nova Software AB juni /23

16 VAL AV PERSONER OCH TIDSINTERVALL Elevurvalet sker på olika sätt beroende om hela grupper eller enskilda elever ska väljas. Om alla elever i en klass eller grupp ska väljas, väljer man gruppen i en lista genom att klicka på den. Om flera grupper ska markeras kan urvalslistan låsas med hjälp av nålen längst ner till höger och alla markeras genom att trycka på A. Stäng urvalslistan genom att klicka bredvid listan eller på krysset längst ner till höger. För att även sekretessmarkerade elever ska visas i rapporten markera checkboxen Inkludera sekretessmarkerade elever. Inkludera sekretessmarkerade elever Urvalet av elever sker i ett speciellt formulär, som visas när man klickar i listan för Välj elever ur klasser. Välj klass som urvalet ska ske ifrån och markera de elever som ska ingå i rapporten. Ska samtliga elever i klassen ingå markera översta rutan i kolumnen längst upp till vänster för att markera alla elever. Man kan markera elever från olika klasser genom att välja en klass i taget. Stäng fönstret genom att klicka utanför. Nova Software AB juni /23

17 I de flesta rapporter måste man välja vilka datum som rapporten ska omfatta. Datum kan väljas på två sätt. Välj ett datumintervall antingen genom att skriva in start- och slutdatum eller klicka på pilen för att se en kalender. Alternativt kan man välja ett antal dagar eller veckor som rapporten ska omfatta. Detta alternativ används i de flesta grundrapporter. När urvalet av personer och datum är klart och eventuella inställningar är gjorda, klicka på Visa högst upp för att ta fram rapporten. Nova Software AB juni /23

18 RAPPORTTYPER FRÅNVARO FÖR ELEV Frånvaroöversikt för elev Rapporten finns i två utföranden: Grundrapport Frånvaro grafisk översikt för elev och Grundrapport Frånvaroöversikt för elev. Den första visar en sammanfattande grafisk bild av samtliga lektioner för eleven under den valda tidsperioden. Anmäld frånvaro och ej anmäld frånvaro markeras med olika färger. I sidfoten visas en summering av frånvaron per ämne och totalt. Den andra rapportvarianten innehåller samma information som visas i sidfoten på den grafiska översikten. Rapporten gör sidbrytning per elev. Urval för rapporten sker per skola, elev, datumintervall och tidsintervall. I avancerat läge går det ändra summeringen från procent till timmar. Den grafiska översikten går även att nå från Elev/Klass-bild. Frånvarotillfällen för elev Denna rapport redovisar varje frånvarotillfälle för valda elever. Uppgifter som finns med är lektionens datum, tid, (kurskod), ämne och undervisande lärare. För frånvaron visas anledning och längd i minuter. Rapporten gör sidbrytning mellan varje elev. Närvaro / Frånvaro totalt per elev Grundrapporten Summerad frånvaro per elev visar den totala frånvaron för varje elev i en klass eller undervisningsgrupp. Följande uppgifter summeras: lektioner totalt (antal och timmar), lektioner med frånvaro (antal och timmar) samt total frånvaro i procent av total lektionstid. Rapporten gör sidbrytning per klass. Grundrapporten Summerad närvaro per elev visar den totala närvaron för varje elev i en klass eller undervisningsgrupp. Lektioner / Frånvaro per elev och ämne Rapporterna under denna rubrik visar lektioner totalt eller lektioner med frånvaro uppdelat på de ämnen som förekommer i elevens schema. Grundrapporten för lektionstid visar antalet lektionstillfällen och den summerade tiden för varje ämne. Frånvarorapporten visar dessutom den totala frånvarotiden, andelen frånvaro (total och ej anmäld) i procent samt rapporteringsnivån per ämne. Rapporten gör sidbrytning per elev. Det finns möjlighet att ställa in rapporten att visa rapporterad närvaro som visar den tid som eleven varit närvarande. Nova Software AB juni /23

19 Lektioner / Frånvaro per elev och kurs Rapporterna under denna rubrik visar lektioner totalt eller lektioner med frånvaro uppdelat på de kurser som förekommer i elevens schema. Grundrapporten för lektionstid visar antalet lektionstillfällen och den summerade tiden för varje kurs. Frånvarorapporten visar dessutom den totala frånvarotiden, andelen frånvaro (total och ej anmäld) i procent samt rapporteringsnivån per kurs. Rapporten gör sidbrytning per elev. Det finns möjlighet att ställa in rapporten att visa rapporterad närvaro som visar den tid som eleven varit närvarande. Frånvaroanmälan för elev Grundrapporten Frånvaroanmälan för skola och Frånvaroanmälan för elev är förinställd på att visa dagens frånvaroanmälningar. För rapporten Frånvaroanmälan för skola är alla klasser för skolan förvalt. Grundrapporterna visar alla typer av anmäld frånvaro inklusive anmäld frånvaro för elever i grupp. Av rapporten framgår vem som har rapporterat frånvaron, vilken anledning som har uppgetts samt eventuell kommentar. Utskriften visar eleverna uppdelade på klasser men utan sidbrytning. Frånvaroöversikt för grupp/klass Rapporten Frånvaro grafisk översikt för grupp/klass visar en sammanfattande grafisk bild av samtliga lektioner för en grupp under den valda tidsperioden. Anmäld frånvaro och ej anmäld frånvaro markeras med olika färger. I sidfoten visas en summering av frånvaron. Rapporten Frånvaro totalt för ingående elever i grupp/klass innehåller samma information som visas i sidfoten på den grafiska översikten. Rapporterna gör sidbrytning per grupp. Den grafiska översikten går även att nå från Elev/Klass-bild. Frånvarostatistik för lärares grupper Med hjälp av denna rapport kan läraren få fram frånvaron för de ämnen eller kurser han/hon undervisar i. Frånvaron redovisas på elevnivå för varje undervisningsgrupp som läraren har i det valda ämnet. Rapporten gör sidbrytning per grupp. Nova Software AB juni /23

20 LEDIGHETSANSÖKAN Ansvarig lärare kan förbehandla en ansökan till rektor, samt om ansvariga lärare fått delegerat bevilja eller avslå en ansökan. Läraren måste vara registrerad som ansvarig lärare för klass/grupp i BER för att en få e-postavisering att en ansökan finns att handlägga. ANSVARIG LÄRARE Då en ledighetsansökan skapats skickas ett mejl till ansvarig lärare med information att en ledighetsansökan finns att behandla. Läraren väljer funktionen Ledighetsansökan. Beviljas/beviljas inte läraren beslutar om ledighet I Ledighetsansökan listas befintliga ansökningar. Klicka på en ansökan för att behandla den. Om en ansökan gäller en elev som inte uppnått det antal dagar per verksamhetsår en lärare kan godkänna ledighetsansökan för är det läraren som bestämmer om ansökan ska beviljas eller inte. Rutan Antal skoldagar stämmer måste bockas för. Klicka slutligen på Spara. I detta fall skickas det inget mejl till rektor, däremot skickas ett mejl till vårdnadshavare att ansökan är beviljad eller inte beviljad. Tillstyrks/Avstyrks lärarens rekommendation inför beslut En ansökan för en elev där antal dagar per verksamhetsår en lärare kan godkänna ledighetsansökan för har överskridits förbehandlar läraren ansökan genom att välja Tillstyrks eller Avstyrks. I detta fall kan läraren också välja att lämna en kommentar till rektor (denna kommentar visas endast för rektor vid behandlingen av ansökan). Rutan Antal skoldagar stämmer måste bockas för. Klicka slutligen på Spara. Nu skickas per automatik ett mejl till rektor att det finns en ledighetsansökan att behandla. Nova Software AB juni /23

21 Kontaktuppgifter och information i ansökan Längst ner i ansökan finns kontaktuppgifter till elevens vårdnadshavare samt information kring ansökans status, ex samtycke. Personal samtycker eller nekar samtycke på uppdrag av vårdnadshavare Skolpersonal (kanslist, skoladministratör och ansvarig lärare) kan samtycka eller neka samtycke på uppdrag av vårdnadshavare. En befintlig ansökan som väntar på samtycke öppnas. Nova Software AB juni /23

22 Genom att bocka i rutorna för Samtycke eller Neka samtycke kan skolpersonal behandla ansökan på uppdrag av vårdnadshavare. Tryck slutligen på Bekräfta. Personalens namn samt datum då ansökan behandlades kommer sparas i ansökan. Status för ansökan ändras nu till Klar för handläggning av lärare (eller rektor om inte ansvarig lärare är registrerad) och ett mejl skickas per automatik till lärare för vidare behandling. Nova Software AB juni /23

23 TA BORT TA BORT EN ANSÖKAN Vårdnadshavare En vårdnadshavare kan Ta bort en ansökan som ännu inte behandlats av skolan och som vårdnadshavaren själv har skapat. Skolpersonal Skolpersonal (ansvarig lärare eller rektor) kan Ta bort en ansökan så länge den inte är beviljad av ansvarig lärare eller rektor, men enbart för de grupper/klasser som de är ansvarig för. Skolpersonal (ansvarig lärare eller rektor) kan även Annullera en ansökan som blivit beviljad. Då en ansökan annulleras räknas även antal beviljade lediga dagar för innevarande läsår ner. FILTERFUNKTIONER I ANSÖKNINGSLISTAN Då Ledighetsansökan öppnas syns enbart ansökningar med statusen Klar för handläggning när det gäller Skolpersonal. För vårdnadshavare syns alla ansökningar oavsett status på ärendena. Det finns sex olika statusalternativ för ledighetsansökningar. För att ta fram ex. ansökningar som är Beviljade väljer man den knappen med det alternativet. Det är också möjligt att ändra Från- och Tilldatum i datumväljaren för att se äldre ansökningar. Det finns möjlighet att filtrera fram elever i ett fritextfält vilket kan vara praktiskt då listan med ansökningar kan vara lång. Skriv elevens för- eller efternamn i textrutan så visas den berörda elevens ansökningar. Nova Software AB juni /23

SKOLA24 LÄRARE. Hjälpen är tillgänglig för alla roller i systemet.

SKOLA24 LÄRARE. Hjälpen är tillgänglig för alla roller i systemet. Lärare i Skola24 En lärare i Skola24 kan rapportera närvaro på sina lektioner samt registrera planerad frånvaro för sina elever. Lärare har även tillgång till olika frånvaroöversikter för elever som hen

Läs mer

SKOLA24 KANSLIST. Hjälpen är tillgänglig för alla roller i systemet.

SKOLA24 KANSLIST. Hjälpen är tillgänglig för alla roller i systemet. Kanslist i Skola24 En kanslist i Skola24 kan registrera planerad frånvaro och ändra registrerad frånvaro för alla elever på skolan samt rapportera närvaro på alla lärares lektioner. Kanslisten har även

Läs mer

Välj Sammanställningar. Personal kopplad till en enskild skola ser bara den flik som berör den eller de enheter som hen är aktiv på.

Välj Sammanställningar. Personal kopplad till en enskild skola ser bara den flik som berör den eller de enheter som hen är aktiv på. Introduktion Sammanställningar/Rapporter I programmet finns ett antal grundrapporter färdiga att skriva ut. Det går också att skapa helt egna rapporter där man t.ex. själv väljer vilka fält som ska vara

Läs mer

Det finns tre sorters rapporter: Grundrapporter - standardrapporter i Skola24. Namnen börjar med ordet Grundrapport.

Det finns tre sorters rapporter: Grundrapporter - standardrapporter i Skola24. Namnen börjar med ordet Grundrapport. Introduktion rapporter I programmet finns ett antal grundrapporter färdiga att skriva ut. Det går också att skapa helt egna rapporter där man t.ex. själv väljer vilka fält som ska vara med och vilken elevgrupp

Läs mer

Välj Start Rapporter. En lista med de olika rapporttyperna visas. Klicka på någon av länkarna för att se de rapporter som finns tillgängliga.

Välj Start Rapporter. En lista med de olika rapporttyperna visas. Klicka på någon av länkarna för att se de rapporter som finns tillgängliga. Introduktion till rapporter I programmet finns ett antal grundrapporter färdiga att skriva ut. Det går också att skapa helt egna rapporter där man t.ex. själv väljer vilka fält som ska vara med och vilken

Läs mer

Skoladministratör Frånvaro/Närvaro Stockholms Skolplattform

Skoladministratör Frånvaro/Närvaro Stockholms Skolplattform Skoladministratör Frånvaro/Närvaro Stockholms Skolplattform Nova Software AB, Storgatan 5A, 521 42 Falköping Innehåll Startsidan... 3 Frånvaroanmälan... 3 Frånvaroanmälan för hel klass/grupp... 4 Frånvaroanmälan

Läs mer

Manual för Ledighetsansökan

Manual för Ledighetsansökan Manual för Ledighetsansökan AKTIVERING AV LEDIGHETSANSÖKAN Aktivering av Ledighetsansökan görs av Skola24 vid leverans. Aktivering görs per skola vilket gör att man kan välja vilka skolor man vill aktivera

Läs mer

Kommunadministratör Frånvaro/Närvaro Stockholms Skolplattform

Kommunadministratör Frånvaro/Närvaro Stockholms Skolplattform Kommunadministratör Frånvaro/Närvaro Stockholms Skolplattform Nova Software AB, Storgatan 5A, 521 42 Falköping Innehåll Startsidan... 3 Frånvaroanmälan... 3 Frånvaroanmälan för hel klass/grupp... 4 Frånvaroanmälan

Läs mer

Manual för Ledighetsansökan

Manual för Ledighetsansökan Manual för Ledighetsansökan AKTIVERING AV LEDIGHETSANSÖKAN Aktivering av Ledighetsansökan görs av Nova Software vid leverans. Aktivering görs per skola vilket gör att man kan välja vilka skolor man vill

Läs mer

Frågor: Kontakta supporten på eller elevens skola

Frågor: Kontakta supporten på eller elevens skola Vårdnadshavare En vårdnadshavare i Skolplattform Stockholm kan frånvaroanmäla sitt/sina barn och också ansöka om ledighet direkt i plattformen. En central databas gör det möjligt att ha samma inloggning

Läs mer

En myndig elev i Skolplattform Stockholm kan frånvaroanmäla sig själv och också ansöka om ledighet direkt i plattformen.

En myndig elev i Skolplattform Stockholm kan frånvaroanmäla sig själv och också ansöka om ledighet direkt i plattformen. Myndig elev En myndig elev i Skolplattform Stockholm kan frånvaroanmäla sig själv och också ansöka om ledighet direkt i plattformen. Frågor: Kontakta supporten på elevsupport@edu.stockholm.se eller din

Läs mer

Din behörighet stängs automatiskt av för ett barn som fyllt 18 år. Behörigheten kan återaktiveras med elevens medgivande.

Din behörighet stängs automatiskt av för ett barn som fyllt 18 år. Behörigheten kan återaktiveras med elevens medgivande. Vårdnadshavare i Skola24 En vårdnadshavare (Privat) i Skola24 kan frånvaroanmäla sitt/sina barn och också ansöka om ledighet direkt i plattformen. En central databas gör det möjligt att ha samma inloggning

Läs mer

Användarhandbok Frånvaro/Närvaro Stockholms Skolplattform

Användarhandbok Frånvaro/Närvaro Stockholms Skolplattform Användarhandbok Frånvaro/Närvaro Stockholms Skolplattform Innehåll Produktbeskrivning... 2 Funktionsbeskrivning... 2 Funktionsområde... 2 Frånvaroanmälan... 2 Rapportera lektion... 2 Ledighetsansökan...

Läs mer

Vårdnadshavare. Frågor: Startsidan för Frånvaro Närvaro VÅRDNADSHAVARE

Vårdnadshavare. Frågor: Startsidan för Frånvaro Närvaro VÅRDNADSHAVARE Vårdnadshavare En vårdnadshavare i Skolplattform kan frånvaroanmäla sitt/sina barn och också ansöka om ledighet direkt i plattformen. Frågor: Kontakta supporten på e-support@stockholm.se eller elevens

Läs mer

Funktionell beskrivning Frånvaro/Närvaro Stockholms Skolplattform

Funktionell beskrivning Frånvaro/Närvaro Stockholms Skolplattform Funktionell beskrivning Frånvaro/Närvaro Stockholms Skolplattform Nova Software AB, Storgatan 5A, 521 42 Falköping Innehåll Produktbeskrivning... 2 Funktionsbeskrivning... 2 Funktionsområde... 2 Sekretessmarkering...

Läs mer

Frånvaro Lathund för lärare. 1. anmäla frånvaro instruktionsfilm

Frånvaro Lathund för lärare. 1. anmäla frånvaro instruktionsfilm Stödmaterial till skolor Sida 1 (10) 2013-07-02 Frånvaro Lathund för lärare Lathunden visar ett rekommenderat arbetssätt för lärare och mentor i Frånvaro i Stockholm Skolwebb. Lärares snabbguide till Frånvaro

Läs mer

Lathunden visar ett rekommenderat arbetssätt för lärare och mentor i Frånvaro i Stockholm Skolwebb.

Lathunden visar ett rekommenderat arbetssätt för lärare och mentor i Frånvaro i Stockholm Skolwebb. STOCKHOLM SKOLWEBB UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (10) 2012-02-28 VERSION 3.0 Frånvaro Lathunden visar ett rekommenderat arbetssätt för lärare och mentor i Frånvaro i Stockholm Skolwebb. Lärares snabbguide

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Ledighetsansökan Kontakter Skola24 MobilApp Omdöme Personliga inställningar

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Ledighetsansökan Kontakter Skola24 MobilApp Omdöme Personliga inställningar Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information.

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. I systemet har eleven möjlighet att: Ta del av schema för sina lektioner. Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.

Läs mer

Inloggning i Skola24 Logga in Schema

Inloggning i Skola24 Logga in Schema Inloggning i Skola24 Skriv vimmerby.skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24. - Ange användarnamn och lösenord och klicka på Logga in. Efter inloggning

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Översikt. Ta del av schema, artiklar och planering Göra frånvaroanmälningar

Översikt. Ta del av schema, artiklar och planering Göra frånvaroanmälningar Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Ta del av frånvaro. Lektioner med frånvaro markeras med ett rött kryss. Kvittera här att du har tagit del av frånvaron.

Ta del av frånvaro. Lektioner med frånvaro markeras med ett rött kryss. Kvittera här att du har tagit del av frånvaron. Under menyalternativet Frånvaro kan tre möjliga funktioner finnas tillgängliga beroende på vad skolan valt att aktivera. Dessa är Ta del av frånvaro, Frånvaroanmälan och Grafisk översikt. Skolan kan också

Läs mer

Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Skola24 Förskola/Fritidshem Vårdnadshavare

Skola24 Förskola/Fritidshem Vårdnadshavare Skola24 Förskola/Fritidshem Vårdnadshavare Skola24 Förskola/fritidshem innehåller funktioner för att registrera och följa upp barns vistelsetid på förskolan/fritidshemmet. Vårdnadshavare kan direkt i systemet

Läs mer

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information.

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. I systemet har eleven möjlighet att: Ta del av schema för sina lektioner. Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.

Läs mer

Introduktion till frånvaro

Introduktion till frånvaro Introduktion till frånvaro För att nå Skola24 kan du antingen använda en länk på skolans hemsida, skriva www.skola24.se direkt i webbläsaren och välja domän ur en lista eller skriva [domännamn].skola24.se

Läs mer

Skola24 Förskola/Fritidshem Vårdnadshavare

Skola24 Förskola/Fritidshem Vårdnadshavare Skola24 Förskola/Fritidshem Vårdnadshavare Skola24 Förskola/fritidshem innehåller funktioner för att registrera och följa upp barns vistelsetid på förskolan/fritidshemmet. Vårdnadshavare kan direkt i systemet

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Skola24 Aktivera konto

Skola24 Aktivera konto Skola24 Aktivera konto Skola24 är ett helt webbaserat system för skoladministration. Skolpersonal, föräldrar och elever kan enkelt dela på information utan att någon programvara behöver installeras. Allt

Läs mer

Frågor: Kontakta supporten på eller barnets förskola/fritidshem. 1 Allmänt 1.1 HJÄLP TILL ANVÄNDAREN

Frågor: Kontakta supporten på eller barnets förskola/fritidshem. 1 Allmänt 1.1 HJÄLP TILL ANVÄNDAREN Vårdnadshavare på förskola/fritidshem Systemet innehåller funktioner för att registrera och följa upp barns vistelsetid på förskolan/fritidshemmet. Vårdnadshavare kan direkt i systemet ange tider för barnets

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Ledighetsansökan Kontakter Skola24 MobilApp Omdöme Personliga inställningar

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Ledighetsansökan Kontakter Skola24 MobilApp Omdöme Personliga inställningar Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

Referensdel Skola24 Förskola/Fritidshem

Referensdel Skola24 Förskola/Fritidshem Referensdel Skola24 Förskola/Fritidshem Innehåll Allmänt... 2 Administration... 2 Administrera barn (roll skoladministratör)... 2 Ramtid (roll skoladministratör)... 2 Inställningar (roll skoladministratör)...

Läs mer

Användarhandbok Skola24 Förskola

Användarhandbok Skola24 Förskola Användarhandbok Skola24 Förskola Innehåll Produktbeskrivning... 1 Funktionsbeskrivning... 1 Funktionsområde... 1 Inställningar... 1 Ramtider... 1 Administrera barn... 1 Registrera schema... 2 Visa schema...

Läs mer

Lathund - Schoolsoft för vårdnadshavare

Lathund - Schoolsoft för vårdnadshavare Lathund - Schoolsoft för vårdnadshavare Startsida Startsidan är uppdelad i två olika sidvisningar. Du kan antingen titta på en dagsflik för att se allt som är aktuellt för den innevarande dagen. Du kan

Läs mer

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24.

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24. Skola24 - Föräldrar Föräldramodulen i Skola24 kan ge föräldrar en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även om de går på

Läs mer

Skola24 Förskola/Fritidshem Arbetsgång

Skola24 Förskola/Fritidshem Arbetsgång Skola24 Förskola/Fritidshem Arbetsgång Nova Software AB, Storgatan 5A, 521 42 Falköping Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Sekretessmarkering... 3 1.2 Hjälp till användaren... 3 2 Inställningar per enhet... 4

Läs mer

Närvaro fritidshem - Vårdnadshavare

Närvaro fritidshem - Vårdnadshavare Närvaro fritidshem - Vårdnadshavare Närvaro fritidshem innehåller funktioner för att registrera och följa upp barns vistelsetid på fritidshemmet. Vårdnadshavare kan direkt i systemet ange tider för barnets

Läs mer

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt att inom personalgruppen

Läs mer

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för lärare del 3 2006-11-21/BR

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för lärare del 3 2006-11-21/BR Dexter Närvaro/Frånvaro Handledning för lärare del 3 2006-11-21/BR IST, International Software Trading, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70 71 00, www.ist.biz Frånvaroregistrering i Dexter Närvaro/Frånvaro

Läs mer

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för förälder/elev

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för förälder/elev Dexter Närvaro/Frånvaro Handledning för förälder/elev IST, International Software Technology, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70 71 00, www.ist.com Innehållsförteckning Frånvaroregistrering i Dexter...

Läs mer

Föräldrar och Skola 24

Föräldrar och Skola 24 Föräldrar och Skola 24 Hej Katte-förälder! Med hjälp av webbtjänsten Skola24 kan du bland annat göra sjukanmälan och ta del av ditt barns frånvarostatistik. En central databas gör det möjligt att med hjälp

Läs mer

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för lärare del 3

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för lärare del 3 Dexter Närvaro/Frånvaro Handledning för lärare del 3 Skapad: Uppdaterad: Uppdaterad 2006-11-21/BR 2007-11-23/RB 2008-05-14/UP IST, International Software Technology, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70

Läs mer

Skola24 MobilApp. Översikt. Inställningar

Skola24 MobilApp. Översikt. Inställningar Skola24 MobilApp Skola24 MobilApp ger möjlighet att ta del av information från Skola24 utan att vara inloggad på en dator. Åtkomst sker via en mobilapp för enheter med Android (telefon eller surfplatta)

Läs mer

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium Innehåll Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Innehåll... 1 Dexter elevadministrativt system på Värmdö gymnasium... 2 Om Dexter...

Läs mer

Skola24 Förskola Arbetsgång

Skola24 Förskola Arbetsgång Skola24 Förskola Arbetsgång Nova Software AB, Storgatan 5A, 521 42 Falköping 0515 777 888 support@novasoftware.se Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Sekretessmarkering... 3 1.2 Hjälp till användaren... 3 2 Inställningar

Läs mer

Närvarohantering för vårdnadshavare

Närvarohantering för vårdnadshavare Närvarohantering för vårdnadshavare Här kan du läsa allt du behöver veta för att använda Hjärntorgets närvarohantering. I texten här nedanför beskriver vi: hur du kan få information om ditt barns närvaro

Läs mer

Referensdel Skola24 Förskola

Referensdel Skola24 Förskola Referensdel Skola24 Förskola Innehåll Allmänt... 2 Administration... 2 Administrera barn (roll skoladministratör)... 2 Ramtid (roll skoladministratör)... 2 Inställningar (roll skoladministratör)... 2 Vistelsetid...

Läs mer

Kontroll av schema inför publicering till Skola24

Kontroll av schema inför publicering till Skola24 Kontroll av schema inför publicering till Skola24 Datum: Skola: Kontaktperson på skolan: Handläggare: Skol-ID: Kontrollpunkter Antal felaktiga poster Åtgärd 1) nödvändig 2) rekommenderas 1. Får publiceras

Läs mer

Skola24 Förskola/Fritidshem Användarhandbok

Skola24 Förskola/Fritidshem Användarhandbok Skola24 Förskola/Fritidshem Användarhandbok Nova Software AB, Storgatan 5A, 521 42 Falköping Innehåll Produktbeskrivning... 2 Funktionsbeskrivning... 2 Funktionsområde... 2 Inställningar... 2 Ramtider...

Läs mer

Skola24 för vårdnadshavare

Skola24 för vårdnadshavare Skola24 för vårdnadshavare 2017-09-19 Utbildningsförvaltningen Skola24 för vårdnadshavare Med start höstterminen 2015 använder Vaxholms stads skolor systemet Skola24 för schemapublicering och frånvarorapportering.

Läs mer

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01 Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 6 Veckovyn... 6 Dagsvyn... 6 Planeringar, uppgifter och resultat... 7 Aktuellt... 9 Nyheter... 9 Kalender...

Läs mer

ALLMÄNT OM FUNKTIONSPAKET OMDÖME

ALLMÄNT OM FUNKTIONSPAKET OMDÖME Skola24 Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt

Läs mer

Skola24 Förskola/Fritidshem Användarhandbok

Skola24 Förskola/Fritidshem Användarhandbok Skola24 Förskola/Fritidshem Användarhandbok Nova Software AB, Storgatan 5A, 521 42 Falköping Innehåll Produktbeskrivning... 2 Funktionsbeskrivning... 2 Funktionsområde... 2 Inställningar... 2 Ramtider...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Hantering av elevers frånvaro

Hantering av elevers frånvaro Hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Åtgärdstrappa och stödmaterial Anvisningar för registrering Lathund och instruktionsfilmer Stöd till skolor The Capital of

Läs mer

edwise Reviderad:

edwise Reviderad: 1 edwise Reviderad: 20171116 Guide för dig som vårdnadshavare Ägare: PMC Lärportalen edwise används i Åstorps kommun på samtliga förskolor och grundskolor. För att kunna använda edwise måste du som vårdnadshavare

Läs mer

Skola24 Förskola/Fritidshem Arbetsgång

Skola24 Förskola/Fritidshem Arbetsgång Skola24 Förskola/Fritidshem Arbetsgång Nova Software AB, Storgatan 5A, 521 42 Falköping 0515 777 888 support@novasoftware.se Innehåll 1 Allmänt... 2 1.1 Sekretessmarkering... 2 1.2 Hjälp till användaren...

Läs mer

Skolportalen, hypernet med Dexter

Skolportalen, hypernet med Dexter Produktionsförvaltningen 2014-11-21 Skolportalen, hypernet med Dexter Information till vårdnadshavare www.osteraker.se Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Välkommen till hypernetportalen,... 4 Österåkers

Läs mer

LATHUND V-KLASS för vårdnadshavare Lathund åk F-9 för vårdnadshavare

LATHUND V-KLASS för vårdnadshavare Lathund åk F-9 för vårdnadshavare Lathund åk F-9 V-klass V-klass är vår digitala plattform där kommunikation sker vad gäller allt ifrån närvaro, läxor, veckobrev, planeringar av arbetsområden till elevernas utvecklingsplaner och bedömningar.

Läs mer

Instruktion. Appen Tieto Edu

Instruktion. Appen Tieto Edu Instruktion Appen Tieto Edu Innehåll För enkel kommunikation mellan hem och skola 3 Dina funktioner 4 Barnschema 5 Frånvaro 7 Har du frågor? 8 För enkel kommunikation mellan hem och skola Nu finns appen

Läs mer

Skola24 Förskola/Fritidshem Vårdnadshavare

Skola24 Förskola/Fritidshem Vårdnadshavare Skola24 Förskola/Fritidshem Vårdnadshavare Skola24 Förskola/fritidshem innehåller funktioner för att registrera och följa upp barns vistelsetid på förskolan/fritidshemmet. Vårdnadshavare kan direkt i systemet

Läs mer

SchoolSoft för Vårdnadshavare

SchoolSoft för Vårdnadshavare SchoolSoft för Vårdnadshavare 2019-04-15 Logga in... 4 Kontaktuppgifter... 5 Startsidan... 8 Veckovyn... 8 Dagvyn... 9 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Matsedel... 12 Bokningar... 12 Meddelanden...

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

SchoolSoft för vårdnadshavare

SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft för vårdnadshavare 2014-03-07 Logga in... 4 Ändra kontaktuppgifter... 6 Startsidan... 9 Veckovyn... 9 Dagsvyn... 10 Aktuellt... 11 Nyheter... 11 Kalender... 11 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

VÅRDNADSHAVARE. Manual

VÅRDNADSHAVARE. Manual VÅRDNADSHAVARE Manual INLOGGNING Inloggning till Vklass kan ske på flera olika sätt. För att ta reda på vilken metod som används på just ditt barns skola behöver du kontakta skolan. 1. 2. Inloggning med

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2013-11-22 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 5 Veckovyn... 5 Dagsvyn... 6 Aktuellt... 8 Nyheter... 8 Kalender... 8 Matsedel... 11 Bokningar... 11 Meddelanden...

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Uppgifter

Uppgifter Uppgifter 2017-07-01 Innehåll Uppgifter... 2 Sidan Uppgifter... 3 Skapa en Uppgift... 4 Tillfällen... 5 Skapa uppgift och välj tillfälle... 5 Kunskapskrav... 7 Inställningar... 8 Kopiera uppgift... 9 Skapa

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-01-19

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-01-19 Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-01-19 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 5 Veckovyn... 5 Dagsvyn... 5 Planeringar, uppgifter och resultat... 5 Aktuellt... 7 Nyheter... 7 Kalender...

Läs mer

Sammanställning, statistik och utskrift

Sammanställning, statistik och utskrift Sammanställning, statistik och utskrift Klassen/Mentorsgruppen Det finns två sätt att få fram aktuell statistik för klassen/mentorsgruppen man är ansvarig för. Detta sker via: Elevkontroll Ger grafisk

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 1 2010

Nyhetsbrev nummer 1 2010 Nyhetsbrev nummer 1 2010 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Vid export av studieplaner kan man välja att exportera även inaktiva elevernas

Läs mer

Instruktion för ändringar i schemat samt att lägga till information som syns för studenterna.

Instruktion för ändringar i schemat samt att lägga till information som syns för studenterna. Instruktion för ändringar i schemat samt att lägga till information som syns för studenterna. Att ta fram sitt schema i remissen. 1. Kopiera webbadressen och klistra in i adressfältet på din webbläsare;

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Innehåll Inledning... 2 Vem är medborgare?... 2 Hur får jag mitt konto?... 2 Hur loggar jag in?...

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Användarmanual Vklass lärplattform (Vårdnadshavare) Sida 2 av 19 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass 3 Om Vklass lärplattform 3 Videomanual 3

Läs mer

Dexter Närvaro/Frånvaro Handledning för lärare

Dexter Närvaro/Frånvaro Handledning för lärare Dexter Närvaro/Frånvaro Handledning för lärare Skapad: Uppdaterad: 2006-11-21/BR 2014-01-17/IS IST, International Software Technology, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70 71 00, www.ist.com Innehållsförteckning:

Läs mer

Instruktion för den anställde att önska arbetstider på webben

Instruktion för den anställde att önska arbetstider på webben Instruktion för den anställde att önska arbetstider på webben version 2010.05 Medvind Informationsteknik AB 2011-04-06 Logga in.... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider.... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass...

Läs mer

Användarhandledning. Barnschema Frånvaroanmälan Hämta och lämna barnen

Användarhandledning. Barnschema Frånvaroanmälan Hämta och lämna barnen Användarhandledning Barnschema Frånvaroanmälan Hämta och lämna barnen 2018-12-03 Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionen... 3 1.1 Start vy... 3 1.1.1 Inställningar... 3 2 Barnschema... 4 2.1 Funktioner

Läs mer

Användarmanual för personal AdelaNet

Användarmanual för personal AdelaNet Användarmanual för personal AdelaNet Schema... 2 Färgförklaring... 2 Registrera frånvaro... 2 Blev det fel?... 3 Ångra klarmarkering... 4 Inställd lektion... 4 Betygshantering grundskola... 5 Nationella

Läs mer

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline I denna manual beskrivs hur ni ledare administrerar det lokala aktivitetsstödet i sin helhet. Vi går igenom hur man lägger in

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student/Elev

Användarmanual Vklass lärplattform. Student/Elev Användarmanual Vklass lärplattform Student/Elev Användarmanual Vklass lärplattform (Elever) Sida 2 av 15 Innehållsförteckning Inloggning till Vklass 4 Vad är mina inloggningsuppgifter 4 Var loggar föräldrarna

Läs mer

VÅRDNADSHAVARE. Manual

VÅRDNADSHAVARE. Manual VÅRDNADSHAVARE Manual INLOGGNING Inloggning till Vklass kan ske på flera olika sätt. För att ta reda på vilken metod som används på just ditt barns skola behöver du kontakta skolan. 1. 2. Inloggning med

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Förkortad version gällande Alléskolan i VARA IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Förtroende- rapportering. Manual

Förtroende- rapportering. Manual Förtroende- rapportering Medarbetare Manual Version 2012.0 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 5 Visa... 5 Redigera...

Läs mer

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Kom igång med Platon Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Platon 1 Beskrivning 4 Förberedelser inför schemaläggning 4 Läsårsperioder

Läs mer

LATHUND V-KLASS för vårdnadshavare Lathund åk F-9 för vårdnadshavare

LATHUND V-KLASS för vårdnadshavare Lathund åk F-9 för vårdnadshavare Lathund åk F-9 V-klass V-klass är vår digitala plattform där kommunikation sker vad gäller allt ifrån närvaro, läxor, veckobrev, planeringar av arbetsområden till elevernas utvecklingsplaner och bedömningar.

Läs mer

Manual för tidrapportering

Manual för tidrapportering Manual för tidrapportering Vid inloggning kommer man till startsidan, där finns information för dig som Uniflex anställd, ta gärna någon minut för att se om vi lagt upp någon viktig information. Överst

Läs mer

edwise på ipad ur ett lärarperspektiv 2014-10-24

edwise på ipad ur ett lärarperspektiv 2014-10-24 ur ett lärarperspektiv Sida 2/20 Innehållsförteckning edwise på ipad... 3 1 Min Sida... 3 2 Informera... 3 2.1 Information... 3 2.2 Översikt information... 4 3 Planera... 5 3.1 Kalender... 5 3.2 Schema...

Läs mer

Dina barns närvaro på Hjärntorget

Dina barns närvaro på Hjärntorget Dina barns närvaro på Hjärntorget Från och med vårterminen 2014 har vi fått en ny närvarofunktion på Hjärntorget. Lärarna rapporterar in barnens närvaro direkt på lektionen och du kan själv gå in och se

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 130313 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (17) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer