Platt pedal. Återförsäljarmanual DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Icke-seriell PD-GR500. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Platt pedal. Återförsäljarmanual DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Icke-seriell PD-GR500. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel"

Transkript

1 (Swedish) DM-PD Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Platt pedal DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828 Icke-seriell PD-GR500

2 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4 LISTA ÖVER VERKTYG ATT ANVÄNDA... 6 MONTERING... 8 Att montera pedalerna på vevarmarna...8 JUSTERING Justera greppstyrkan...10 UNDERHÅLL Stift...13 Axelenhet...14 Byte och montering av reflexer

3 VIKTIGT MEDDELANDE VIKTIGT MEDDELANDE Denna återförsäljarmanual är främst avsedd för att användas av professionella cykelmekaniker. Användare som saknar utbildning inom cykelmontering bör inte försöka sig på att montera komponenterna själva med hjälp av återförsäljarmanualerna. Om någon del av informationen i denna bruksanvisning är oklar bör du inte fortsätta med installationen. Kontakta istället inköpsstället eller en lokal cykelhandlare för hjälp. Se till att läsa alla bruksanvisningar som medföljer produkten. Ta inte isär eller modifiera produkten annat än vad som anges i informationen i denna återförsäljarmanual. Alla återförsäljarmanualer och instruktionsböcker kan läsas på vår webbplats ( Vänligen observera lämpliga regler och förordningar i det land, den delstat eller region där du som återförsäljare bedriver din verksamhet. Läs av säkerhetsskäl noga igenom återförsäljarmanualen innan du använder produkten och följ anvisningarna. Följande anvisningar måste alltid beaktas för att förebygga personskador och skador på utrustningen och omgivningen. Anvisningarna klassificeras i enlighet med risknivån eller de skador som kan uppstå om produkten används på fel sätt. FARA! Underlåtenhet att följa anvisningarna leder till dödsolyckor eller allvarliga skador. VARNING! Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsolyckor eller allvarliga skador. FÖRSIKTIGHET! Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller skador på utrustningen och omgivningen. 3

4 TILL SÄKERHET TILL SÄKERHET VARNING! När du installerar komponenterna bör du se till att följa anvisningarna som anges i bruksanvisningarna. Det rekommenderas att du endast använder äkta delar från Shimano. Om delar som bultar och muttrar lossnar eller skadas kan cykeln plötsligt falla, vilket kan orsaka allvarliga skador. Om justeringar dessutom inte utförs korrekt kan problem uppstå, och cykeln plötsligt falla, vilket kan orsaka allvarliga skador. Se till att använda skyddsglasögon för att skydda ögonen medan du utför underhållsarbete som att byta ut delar. Spara återförsäljarmanualen på en säker plats för framtida användning när du noggrant har läst den. Var noga med att också informera användarna om följande: Om greppstyrkan mellan skor och pedaler (kraften som förhindrar att skorna glider i sidled) är otillräcklig ska mellanläggen tas bort för att öka kraften. Lyft i så fall först upp fötterna från pedalerna och flytta dem sedan i sidled för att frigöra fötterna från pedalerna. Annars kan du ramla och skada dig allvarligt. Ha den ena foten stadigt på marken, och öva på att sätta i och frigöra den andra foten från pedalen upprepade gånger tills du blir van med att utföra detta. Om du inte känner att du blir van med att utföra detta, använd då produkten med mellanlägg monterade. Eftersom stiften är långa kan de orsaka skador om de kommer i direkt kontakt med huden. Använd kläder och skyddsutrustning som är lämpliga för det sätt som cykeln ska användas. Fortsätt inte att cykla på cykeln om reflexerna är smutsiga eller skadade. Annars blir det svårare för mötande trafik att se dig. Montera reflexer på cykeln om du tänker cykla på allmänna vägar. OBS! Var noga med att också informera användarna om följande: Kontrollera att fogar eller sammansättningar inte sitter löst före cykling på cykeln. Om det inte känns normalt när du trampar bör du kontrollera det här en gång till. Se till att vevarmar och pedaler efterdras regelbundet hos inköpsstället eller en cykelhandlare. Produktgarantin gäller inte för naturligt slitage eller åldrande som uppstår vid normal användning. För montering på cykeln och underhåll: Se till att vevarmar och pedaler efterdras regelbundet. Själva produkten kan skilja sig från bilden eftersom denna manual främst är avsedd för att förklara hur produkten används. 4

5 LISTA ÖVER VERKTYG ATT ANVÄNDA

6 LISTA ÖVER VERKTYG ATT ANVÄNDA LISTA ÖVER VERKTYG ATT ANVÄNDA Följande verktyg krävs för att montera produkten. Verktyg Verktyg Verktyg 2 mm insexnyckel 10 mm skruvnyckel Sexvinkelsnyckel [nr 15] 8 mm insexnyckel 15 mm skruvnyckel TL-PD33 7 mm skruvnyckel 17 mm skruvnyckel TL-PD40 8 mm skruvnyckel 20 mm skruvnyckel TL-PD63 6

7 MONTERING

8 MONTERING Att montera pedalerna på vevarmarna MONTERING Att montera pedalerna på vevarmarna 1 Lägg på en liten mängd fett på gängan för att förhindra att den fastnar. PD-MX80/PD-GR500 Använd en 15 mm skruvnyckel eller en 8 mm insexnyckel för att montera pedalerna på vevarmarna. Den högra pedalen är högergängad och den vänstra pedalen vänstergängad. (A) 15 mm skruvnyckel (B) 8 mm insexnyckel Åtdragningsmoment Nm (A) 2 PD-M8040/PD-M828 OBS! PD-MX80/PD-GR500 Var uppmärksam på märkningen för höger/ vänster (R/L). R: höger pedal L: vänster pedal PD-M8040/PD-M828 Var uppmärksam på skillnaden mellan vänster och höger pedal. Höger pedal Vänster pedal (B) Inget urtag i änden på skruvstammen Urtag i änden på skruvstammen 3 Avlägsna i förekommande fall ojämnheter eller grader på anslutningen. 8

9 JUSTERING

10 JUSTERING Justera greppstyrkan JUSTERING Justera greppstyrkan PD-MX80/PD-GR500 Ta bort mellanlägg eller sätt dit stift för att justera greppstyrkan mellan skor och pedaler. På denna pedal finns det totalt 18 stiftmonteringsställen upptill och nedtill. Pedalens leveransutförande visas nedan. Montera mellanlägg för att minska stiftens utstickande del. (A) Stift (B) Mellanlägg (C) Mellanlägg (1,75 mm) (D) Mellanlägg (0,65 mm) PD-MX80 (A) (B) PD-GR500 (A) (C) (D) : Mellanlägg monterade (korta stift, låga greppstyrkor) : Mellanlägg ej monterade (långa stift, höga greppstyrkor) : Inga stift 10

11 JUSTERING Justera greppstyrkan PD-M8040/PD-M828 Ersätt de långa eller korta stiften för att justera greppstyrkan mellan skor och pedaler. Antalet stift beror på modell. Korta stift monteras i alla monteringslägen som standard. (A) Kort stift (B) Långt stift (A) (B) : Monteringslägen för stift (endast korta stift som standard) 11

12 UNDERHÅLL

13 UNDERHÅLL Stift UNDERHÅLL Stift Byt ut stiften mot nya stift om de blir slitna eller skadade. (A) Sexvinkelsnyckel [nr 15] (B) Stift PD-MX80/PD-GR500 (C) 2 mm insexnyckel (A) Åtdragningsmoment (B) 2-2,5 Nm 1-1,5 Nm PD-M8040/PD-M828 (C) (B) 13

14 UNDERHÅLL Axelenhet Axelenhet Justering krävs om de roterande delarna inte fungerar ordentligt. Följ stegen som visas nedan. PD-MX80/PD-GR500 1 Använd en 20 mm skruvnyckel, och lossa låsbussningen för att dra ut axelenheten. Den högra pedalen har en vänstergänga och den vänstra pedalen har en högergänga. 2 Använd SHIMANO-originalverktyg TL-PD63 eller TL-PD33, eller 7 mm och 10 mm skruvnycklar, för att vrida konan (10 mm) för att justera rotationen. Dra åt låsmuttern (7 mm) med konan låst. (z) Vevarmsida (B) (A) (D) (A) Låsbussning (B) Gummitätning (C) Stommens lagerskål (D) Kona (E) TL-PD63/33 (F) Låsmutter (z) (E) Åtdragningsmoment (F) 3 (C) 5-7 Nm (z) (F) OBS! Både konan och låsmuttern är vänstergängade för högerpedalen och högergängade för vänsterpedalen. Justera konan för smidig rotation utan glapp när axelenheten är ditsatt i pedalen. De roterande delarna sätts fast när axelenheten är ditsatt i pedalen. Justera dem löst före montering. Notera delarnas riktning vid sammansättning av gummitätningen och stommens lagerskål. Fortsättning på nästa sida 14

15 UNDERHÅLL Axelenhet 4 Avlägsna gammalt fett och lägg på en lämplig mängd nytt fett undertill på pedalstommen. Lägg på så pass mycket fett att det inte flyter ut när axeln är ditsatt i pedalen (ca 1,5 g). 5 Infoga axelenheten i pedalen, dra sedan åt låsbussningen. Åtdragningsmoment Nm PD-M8040/PD-M828 1 Använd en 17 mm skruvnyckel eller SHIMANO-originalverktyg TL-PD40, lossa låsbussningen för att dra ut axelenheten. Den högra pedalen har en vänstergänga och den vänstra pedalen har en högergänga. OBS! Använd en 17 mm skruvnyckel för PD-M8040 och TL-PD40 för PD-M PD-M8040 Använd SHIMANO-originalverktyg TL-PD63 eller TL-PD33, eller 7 mm och 10 mm skruvnycklar, för att vrida konan (10 mm) för att justera rotationen. PD-M828 Använd 7 mm och 8 mm skruvnycklar för att vrida konan (8 mm) för att justera rotationen. Fortsättning på nästa sida 15

16 UNDERHÅLL Axelenhet Dra åt låsmuttern (7 mm) med konan låst. PD-M8040 (y) 7 mm skruvnyckel (z) Vevarmsida (A) (A) Låsbussning (B) Stommens lagerskål (C) Kona (D) Låsmutter (E) TL-PD63/33 (C) (E) Åtdragningsmoment för låsmutter (PD-M8040) (B) 5-7 Nm (z) 3 PD-M828 (D) Åtdragningsmoment för låsmutter (PD-M828) 5-7 Nm (A) (B) (z) (C) (y) (D) OBS! Använd en TL-PD63 eller TL-PD33 för PD-M8040 och använd 7 mm och 8 mm skruvnycklar för PD-M828. Både konan och låsmuttern är vänstergängade för högerpedalen och högergängade för vänsterpedalen. Justera konan för smidig rotation utan glapp när axelenheten är ditsatt i pedalen. De roterande delarna sätts fast när axelenheten är ditsatt i pedalen. Justera dem löst före montering. När du sätter ihop stommens lagerskål bör du uppmärksamma delarnas riktningar. 4 Avlägsna gammalt fett och lägg på en lämplig mängd nytt fett undertill på pedalstommen. Lägg på så pass mycket fett att det inte flyter ut när axeln är ditsatt i pedalen (ca 1,5 g). Fortsättning på nästa sida 16

17 UNDERHÅLL Axelenhet Infoga axelenheten i pedalen, dra sedan åt låsbussningen. Åtdragningsmoment (PD-M8040) Nm Åtdragningsmoment (PD-M828) 9,3-11 Nm 17

18 UNDERHÅLL Byte och montering av reflexer Byte och montering av reflexer PD-MX80/PD-GR500 (B) (A) En specialreflexsats SM-PD64 finns tillgänglig. Montera reflexerna med stiften. (A) Stift (B) Reflex Åtdragningsmoment 2-2,5 Nm OBS! När produkten används utan reflex ska stiftens utstickande del justeras med mellanläggen. Se Justera greppstyrkan för mer information. Vid montering av reflexer på PD-GR500 ska mellanlägget (0,65 mm) användas. Vid montering av reflexer på PD-MX80 behövs inte mellanlägget. PD-M828 En specialreflexsats SM-PD64A finns tillgänglig. Montera reflexer med reflexfästbultar. (A) Reflexfästbult (B) Reflex Åtdragningsmoment (B) 1-1,5 Nm (A) 18

19 UNDERHÅLL Byte och montering av reflexer PD-M8040 En specialreflexsats SM-PD67 finns tillgänglig. Montera reflexer med reflexfästmuttrar och reflexfästplatta. (A) Reflexfästmutter (B) Fjäderbricka (C) Bricka (D) Reflexfästplatta (E) Reflex Åtdragningsmoment 1-1,5 Nm (A) (B) (C) (D) (E) 19

20 Obs! På grund av produktutveckling kan specifikationerna ändras utan föregående meddelande. (Swedish)

(Swedish) DM-TRPD Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Pedal DEORE XT PD-T8000

(Swedish) DM-TRPD Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Pedal DEORE XT PD-T8000 (Swedish) DM-TRPD001-02 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Pedal DEORE XT PD-T8000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4 LISTA ÖVER VERKTYG

Läs mer

SPD-SL-pedal. Återförsäljarmanual DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel SM-PD63 DM-RAPD001-01

SPD-SL-pedal. Återförsäljarmanual DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel SM-PD63 DM-RAPD001-01 (Swedish) DM-RAPD001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE SPD-SL-pedal DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000 SM-PD63 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3

Läs mer

Kassettdrev. Återförsäljarmanual DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel DM-RACS001-01

Kassettdrev. Återförsäljarmanual DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel DM-RACS001-01 (Swedish) DM-RACS001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Kassettdrev DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE...

Läs mer

DM-RBCS (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Kassettdrev CS-HG400-9 CS-HG50-8

DM-RBCS (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Kassettdrev CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Swedish) DM-RBCS001-02 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Kassettdrev CS-HG400-9 CS-HG50-8 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4 LISTA

Läs mer

Kassettklinga (11-delad)

Kassettklinga (11-delad) (Swedish) DM-CS0004-04 Återförsäljarmanual Kassettklinga (11-delad) CS-9000 CS-6800 CS-5800 VIKTIGT MEDDELANDE Denna återförsäljarmanual är främst avsedd för att användas av professionella cykelmekaniker.

Läs mer

DM-MBCS (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Kassettdrev SLX CS-M CS-HG500-10

DM-MBCS (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Kassettdrev SLX CS-M CS-HG500-10 (Swedish) DM-MBCS001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Kassettdrev SLX CS-M7000-11 CS-HG500-10 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

Kassettdrev. Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE

Kassettdrev. Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE (Svenska) DM-CS0003-08 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Kassettdrev CS-M9000 CS-M9001 CS-M8000 CS-HG500-10 CS-HG400-9 CS-HG300-9 CS-HG200-9 CS-HG200-8

Läs mer

LANDSVÄG Framnav/Frinav 11-delat

LANDSVÄG Framnav/Frinav 11-delat (Swedish) DM-HB0003-04 Återförsäljarmanual LANDSVÄG Framnav/Frinav 11-delat HB-9000 HB-6800 HB-5800 FH-9000 FH-6800 FH-5800 VIKTIGT MEDDELANDE Denna återförsäljarmanual är främst avsedd för att användas

Läs mer

Skivbromsnav för cykling på väg

Skivbromsnav för cykling på väg (Swedish) DM-HB0004-01 Återförsäljarmanual Skivbromsnav för cykling på väg HB-CX75 HB-RS505 FH-CX75 FH-RS505 VIKTIGT MEDDELANDE Denna återförsäljarmanual är främst avsedd för att användas av professionella

Läs mer

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030. Vevlager BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDSVÄG MTB Trekking

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030. Vevlager BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDSVÄG MTB Trekking (Swedish) DM-RBFC001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Främre kedjehjul SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030 Vevlager BB-RS500 BB-RS500-PB

Läs mer

FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82

FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 (Swedish) DM-FC0001-00 Försäljarens bruksanvisning FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 VIKTIGT MEDDELANDE Denna återförsäljarmanual är främst avsedd för att användas av professionella cykelmekaniker. Användare

Läs mer

DM-RBRD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Bakväxel

DM-RBRD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Bakväxel (Swedish) DM-RBRD001-00 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Bakväxel CLARIS RD-R2000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4 LISTA ÖVER VERKTYG

Läs mer

Pedal. Återförsäljarmanual PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995

Pedal. Återförsäljarmanual PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995 (Swedish) DM-PD0002-07 Pedal Återförsäljarmanual PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995 PD-T700 PD-T420 PD-T400 PD-MT50 INNEHÅLL VIKTIGT

Läs mer

DM-MBST (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Växelreglage. EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510

DM-MBST (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Växelreglage. EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510 (Swedish) DM-MBST001-00 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Växelreglage EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Främre kedjehjul METREA FC-U5000. Vevlager SM-BBR60 SM-BB72-41B

Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Främre kedjehjul METREA FC-U5000. Vevlager SM-BBR60 SM-BB72-41B (Swedish) DM-UAFC001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Främre kedjehjul METREA FC-U5000 Vevlager SM-BBR60 SM-BB72-41B INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE...

Läs mer

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010. Vevlager BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE SM-BB52 BB-MT500-PA. LANDSVÄG MTB Trekking

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010. Vevlager BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE SM-BB52 BB-MT500-PA. LANDSVÄG MTB Trekking (Swedish) DM-TRFC001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Främre kedjehjul DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010 Vevlager BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE SM-BB52

Läs mer

DM-MBSL (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Växelreglage SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000

DM-MBSL (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Växelreglage SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000 (Swedish) DM-MBSL001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Växelreglage SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 FÖR ATT GARANTERA

Läs mer

Kedja (11-växlad) Återförsäljarmanual CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

Kedja (11-växlad) Återförsäljarmanual CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Swedish) DM-CN0001-05 Kedja (11-växlad) Återförsäljarmanual CN-9000 CN-6800 CN-HG901-11 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG601-11 CN-HG600-11 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4

Läs mer

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000. Vevlager BB-R9100 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B. LANDSVÄG MTB Trekking

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000. Vevlager BB-R9100 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B. LANDSVÄG MTB Trekking (Swedish) DM-RAFC001-02 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Främre kedjehjul DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000 Vevlager BB-R9100 SM-BBR60 SM-BB92-41B

Läs mer

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual MTB. Vevlager. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel XTR FC-M9000 FC-M9020 SM-BB93 SM-BB94-41A

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual MTB. Vevlager. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel XTR FC-M9000 FC-M9020 SM-BB93 SM-BB94-41A (Swedish) DM-MAFC001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Främre kedjehjul MTB XTR FC-M9000 FC-M9020 Vevlager SM-BB93 SM-BB94-41A INNEHÅLL VIKTIGT

Läs mer

DM-RCWH (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Hjulpar. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12

DM-RCWH (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Hjulpar. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12 (Swedish) DM-RCWH001-00 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Hjulpar WH-RX31 SM-AX720-100x12 SM-AX720-142x12 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Framväxel METREA FD-U5000

Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Framväxel METREA FD-U5000 (Swedish) DM-UAFD001-00 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Framväxel METREA FD-U5000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 FÖR ATT GARANTERA SÄKERHET...

Läs mer

DM-TRRD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000

DM-TRRD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000 (Swedish) DM-TRRD001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Bakväxel DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

DM-RARD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000

DM-RARD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 (Swedish) DM-RARD001-03 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Bakväxel DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual. Icke-seriell FC-MT500-2 FC-MT500-B2 FC-MT500-3 FC-MT600-2 FC-MT600-B2 FC-MT700-2 FC-MT700-B2

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual. Icke-seriell FC-MT500-2 FC-MT500-B2 FC-MT500-3 FC-MT600-2 FC-MT600-B2 FC-MT700-2 FC-MT700-B2 (Swedish) DM-MBFC001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Främre kedjehjul DEORE XT FC-M8000-1 FC-M8000-B1 FC-M8000-2 FC-M8000-B2 FC-M8000-3 SLX FC-M7000-11-1

Läs mer

LANDSVÄG MTB Trekking. Framväxel

LANDSVÄG MTB Trekking. Framväxel (Swedish) DM-RAFD001-03 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Framväxel DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R8000 105 FD-5801 Rutinerna för justering av vajerspänning

Läs mer

Framväxel. Återförsäljarmanual SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000. LANDSVÄG MTB Trekking

Framväxel. Återförsäljarmanual SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000. LANDSVÄG MTB Trekking (Swedish) DM-MBFD001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Framväxel SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000 INNEHÅLL

Läs mer

Växelreglaget. RAPIDFIRE Plus 11-delad

Växelreglaget. RAPIDFIRE Plus 11-delad (Swedish) DM-SL0005-04 Växelreglaget Återförsäljarmanual RAPIDFIRE Plus 11-delad MTB XTR SL-M9000 DEORE XT SL-M8000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 FÖR ATT GARANTERA SÄKERHET... 4 LISTA ÖVER VERKTYG ATT

Läs mer

LANDSVÄG Främre kedjehjul

LANDSVÄG Främre kedjehjul (Swedish) DM-FC0003-06 LANDSVÄG Främre kedjehjul Återförsäljarmanual FC-9000 FC-6800 FC-5800 FC-4700 FC-4703 SM-BB9000 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B BB-RS500 BB-RS500-PB INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE...

Läs mer

DM-FD (Swedish) Återförsäljarmanual. Framväxel FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700

DM-FD (Swedish) Återförsäljarmanual. Framväxel FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 (Swedish) DM-FD0002-05 Återförsäljarmanual Framväxel FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 UNDERHÅLL... 17 2 VIKTIGT MEDDELANDE

Läs mer

Mekaniska skivbromsar

Mekaniska skivbromsar (Swedish) DM-BR0007-03 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Mekaniska skivbromsar BR-TX805 BR-M375 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4

Läs mer

Framnav/ frinav (skivbroms)

Framnav/ frinav (skivbroms) (Swedish) DM-HB0002-13 Downhill/Freeride Trekking HB-M820 HB-M640 FH-M820 FH-M825 FH-M828 FH-M640 FH-M645 FH-M648 HB-T675 FH-T675 Terräng MTB HB-M9010 HB-M9010-B HB-M675 HB-M678 HB-M615 HB-M618 FH-M9000

Läs mer

Framväxel. Återförsäljarmanual XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617 FD-M618 SLX FD-M672 FD-M677

Framväxel. Återförsäljarmanual XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617 FD-M618 SLX FD-M672 FD-M677 (Swedish) DM-FD0003-06 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Framväxel XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612

Läs mer

Mekaniska skivbromsar

Mekaniska skivbromsar (Swedish) DM-RBMBR01-00 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Mekaniska skivbromsar Non-Series BR-RS305 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

Mekaniska skivbromsar

Mekaniska skivbromsar (Swedish) DM-BR0009-00 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Mekaniska skivbromsar BR-CX77 BR-CX75 BR-R517 BR-R515 BR-R317 BR-R315 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE...

Läs mer

Växelreglage RAPIDFIRE Plus

Växelreglage RAPIDFIRE Plus (Swedish) DM-SL0001-09 Återförsäljarmanual Växelreglage RAPIDFIRE Plus MTB XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M820-I SL-M820-B-I SM-SL82-B DEORE XT SL-M780 SL-M780-I SL-M780-B-I

Läs mer

(Swedish) DM-UARD Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel METREA RD-U5000

(Swedish) DM-UARD Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel METREA RD-U5000 (Swedish) DM-UARD001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Bakväxel METREA RD-U5000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4 LISTA ÖVER VERKTYG

Läs mer

Dubbelledad okbroms. Återförsäljarmanual SORA BL-R3000 BR-R3000 CLARIS BL-R2000 BR-R2000. Bromsvajer BC LANDSVÄG MTB Trekking

Dubbelledad okbroms. Återförsäljarmanual SORA BL-R3000 BR-R3000 CLARIS BL-R2000 BR-R2000. Bromsvajer BC LANDSVÄG MTB Trekking (Swedish) DM-RBBR001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Dubbelledad okbroms SORA BL-R3000 BR-R3000 CLARIS BL-R2000 BR-R2000 Bromsvajer BC-1051 INNEHÅLL

Läs mer

DM-EX (Swedish) Återförsäljarmanual. Di2-adapter B EW-EX010 EW-JC200

DM-EX (Swedish) Återförsäljarmanual. Di2-adapter B EW-EX010 EW-JC200 (Swedish) DM-EX0001-02 Återförsäljarmanual Di2-adapter B EW-EX010 EW-JC200 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE...3 TILL SÄKERHET...4 KOMPATIBILITET...6 Kompatibilitetsdiagram... 6...8 Schema för kabeldragning...

Läs mer

DM-RBWU (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Trådlös enhet EW-WU101

DM-RBWU (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Trådlös enhet EW-WU101 (Swedish) DM-RBWU001-04 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Trådlös enhet EW-WU101 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4 LISTA ÖVER VERKTYG

Läs mer

(Swedish) DM-RD Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Bakväxel XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000

(Swedish) DM-RD Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Bakväxel XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000 (Swedish) DM-RD0004-08 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Bakväxel XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

Framväxel. Återförsäljarmanual FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677

Framväxel. Återförsäljarmanual FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 (Swedish) DM-FD0003-05 Framväxel Återförsäljarmanual FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 4 TILL SÄKERHET... 5 LISTA

Läs mer

LANDSVÄG MTB Trekking. Främre kedjehjul. LANDSVÄG MTB Trekking Vevlager ACERA FC-M3000 FC-M DEORE FC-T611

LANDSVÄG MTB Trekking. Främre kedjehjul. LANDSVÄG MTB Trekking Vevlager ACERA FC-M3000 FC-M DEORE FC-T611 (Swedish) DM-FC0002-12 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Främre kedjehjul LANDSVÄG MTB Trekking Vevlager SORA FC-3503 FC-3550 Claris FC-2403 FC-2450

Läs mer

Framväxel. Återförsäljarmanual MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786. Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781

Framväxel. Återförsäljarmanual MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786. Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781 (Swedish) DM-FD0001-03 Framväxel Återförsäljarmanual MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786 Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781 LANDSVÄG FD-3500 FD-3503 FD-A050 FD-A070 INNEHÅLL

Läs mer

Bakväxel för LANDSVÄG

Bakväxel för LANDSVÄG (Swedish) DM-RD0003-09 Bakväxel för LANDSVÄG Återförsäljarmanual RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE...3 TILL SÄKERHET...4 LISTA ÖVER VERKTYG ATT ANVÄNDA...6 MONTERING...8 Kedjelängd...

Läs mer

Växelreglage. Återförsäljarmanual SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030. Icke-seriell ST-RS200 ST-RS203

Växelreglage. Återförsäljarmanual SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030. Icke-seriell ST-RS200 ST-RS203 (Swedish) DM-RBSL001-03 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Växelreglage SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030

Läs mer

Växelreglage. Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB. RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370. Tiagra ST-4600 ST-4603

Växelreglage. Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB. RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370. Tiagra ST-4600 ST-4603 (Swedish) DM-ST0001-05 Återförsäljarmanual Växelreglage MTB RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370 EZ-FIRE Plus ST-EF65 ST-EF51 ST-EF51-A ST-TX800 ST-EF41 ST-EF40 LANDSVÄG Tiagra ST-4600

Läs mer

DM-MBRD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000

DM-MBRD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000 (Swedish) DM-MBRD001-04 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Bakväxel SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4

Läs mer

Hjulpar. Återförsäljarmanual DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU. LANDSVÄG MTB Trekking

Hjulpar. Återförsäljarmanual DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU. LANDSVÄG MTB Trekking (Swedish) DM-RAWH001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Hjulpar DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU INNEHÅLL

Läs mer

LANDSVÄG MTB Trekking. MTB-hjulset

LANDSVÄG MTB Trekking. MTB-hjulset (Swedish) DM-WH0007-04 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE MTB-hjulset MTB XTR WH-M9000-TU-R-29 WH-M9000-TU-F15-29 WH-M9000-TU-R12-29 WH-M9000-TL-R-29

Läs mer

CASALL XTR700 Racing INDOOR BIKE ANVÄNDARHANDBOK

CASALL XTR700 Racing INDOOR BIKE ANVÄNDARHANDBOK 91014 CASALL TR700 Racing INDOOR BIKE ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING 1) Modellen TR700 är avsedd att användas som gruppträningscykel på motionsanläggningar och gym, eller för hemmabruk. Den har ett fast,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S10.2 91016 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR PRO 91025 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan

Läs mer

DM-HRB (Swedish) Återförsäljarmanual. Rullbroms BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A

DM-HRB (Swedish) Återförsäljarmanual. Rullbroms BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A (Swedish) DM-HRB001-02 Rullbroms Återförsäljarmanual BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 4 TILL SÄKERHET... 5 Montering...

Läs mer

Hydraulisk skivbroms

Hydraulisk skivbroms (Swedish) DM-TRBR001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivbroms BR-M8000 BR-M6000 BL-T8000 BL-T6000 SM-MA-F180P/P2 INNEHÅLL VIKTIGT

Läs mer

MOTIONSCYKEL ANVÄNDARHANDBOK

MOTIONSCYKEL ANVÄNDARHANDBOK MOTIONSCYKEL 903 ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING ) Modellen 903 är avsedd att användas som gruppträningscykel på motionsanläggningar och gym. Den har ett fast, hjuldrivet svänghjul och bör endast användas

Läs mer

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4.

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. VÄXEL 5. PAKETHÅLLARE 6. BROMS 7. RENGÖRING OCH SKYDD INLEDNING

Läs mer

Casall XTR

Casall XTR Casall TR 200 91106 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder som kan

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM XTR

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM XTR ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM TR400 91008 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning: Felaktig/överdriven träning

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Landsvägshjulpar. Återförsäljarmanual DURA-ACE WH-R9100-C24-CL WH-9000 ULTEGRA WH-6800

Landsvägshjulpar. Återförsäljarmanual DURA-ACE WH-R9100-C24-CL WH-9000 ULTEGRA WH-6800 (Swedish) DM-WH0002-10 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Landsvägshjulpar DURA-ACE WH-R9100-C24-CL WH-9000 ULTEGRA WH-6800 Icke-seriella WH-RS81 WH-RS61

Läs mer

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK Denna produkt uppfyller följande teststandarder: - EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 - EN 61000-6-1:2007 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Hydraulisk skivbroms

Hydraulisk skivbroms (Swedish) DM-BR0006-02 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivbroms BR-M355 BL-M355 Monteringsadapter SM-MA-F180P/P2 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE...

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR (Vågformad nyckel) Artikelnr 08L72-MJP-G50 CRF1000/A/D Honda-återförsäljare: Dela ut en kopia av de här anvisningarna till kunden. MII Utfärdandedatum

Läs mer

Dubbelledad caliperbroms

Dubbelledad caliperbroms (Swedish) DM-BR0003-08 Återförsäljarmanual Dubbelledad caliperbroms BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-RS500 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

Sulky Linjemålare 1200

Sulky Linjemålare 1200 Form No. 3355 Version C Sulky Linjemålare 00 Modellnr 403 600000 och upp Bruksanvisning Registrera din produkt på www.toro.com. Översättning av originalet (SV) Innehåll Introduktion.................................

Läs mer

BRUKSANVISNING SÅGBORD. Modell: 010A

BRUKSANVISNING SÅGBORD. Modell: 010A BRUKSANVISNING SÅGBORD Modell: 010A Innehållsförteckning Tekniska specifikationer... 2 Förpackningen innehåller... 3 Säkerhetsanvisningar... 3 Monteringsanvisning... 4 Komponenter... 7 Längdinställning

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2.0 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner noggrant före användning. Spara manualen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan avvika något från illustrationerna

Läs mer

Hydraulisk skivbroms

Hydraulisk skivbroms (Swedish) DM-MBBR001-02 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivbroms SLX BR-M7000 BL-M7000 DEORE BR-M6000 BL-M6000 Icke-seriell BR-MT500

Läs mer

Byta komponenter på Crescent elcykel... 1. 1.1 Ta bort den gamla kontrollenheten... 2. 1.2 Sätt dit en ny kontrollenhet... 2. 2. Byta batterilås...

Byta komponenter på Crescent elcykel... 1. 1.1 Ta bort den gamla kontrollenheten... 2. 1.2 Sätt dit en ny kontrollenhet... 2. 2. Byta batterilås... Hur man byter komponenter på Crescent elcykel Byta komponenter på Crescent elcykel... 1 1.1 Ta bort den gamla kontrollenheten... 2 1.2 Sätt dit en ny kontrollenhet... 2 2. Byta batterilås... 2 2.1 Ta bort

Läs mer

Hydraulisk skivbroms

Hydraulisk skivbroms (Swedish) DM-MBBR001-03 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivbroms SLX BR-M7000 BL-M7000 DEORE BR-M6000 BL-M6000 Icke-seriell BR-MT500

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Hydraulisk skivbroms

Hydraulisk skivbroms (Swedish) DM-MDBR001-03 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivbroms BR-M315 BR-M365 BL-M315 BL-M365 ST-EF505 Monteringsadapter SM-MA-F180P/P2

Läs mer

Vevparti med kraftmätare

Vevparti med kraftmätare (Swedish) DM-RAFC002-00 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Vevparti med kraftmätare DURA-ACE FC-R9100-P Vevlager BB-R9100 SM-BB92-41B INNEHÅLL VIKTIGT

Läs mer

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning Engelskt hjul ITEM 74104 Monterings och bruksanvisning Spara denna manual Du kommer att behöva manualen för de säkerhetsvarningar, monteringsinstruktioner handhavande, skötselråd, lista över delarna och

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. INOMHUSCYKEL XTR600 Racing MED V-DRIVREM/BELASTNING 91009

ANVÄNDARHANDBOK. INOMHUSCYKEL XTR600 Racing MED V-DRIVREM/BELASTNING 91009 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR600 Racing MED V-DRIVREM/BELASTNING 91009 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig

Läs mer

Nexus. Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE

Nexus. Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE (Swedish) DM-SG0005-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Nexus SG-3R40 SG-3R45 SG-3R75 SG-3R75-A SG-3R75-B SG-3D55 SG-3C41 SL-3S35-E SL-3S41-E SL-3S42-E

Läs mer

Bakre derailleur för MTB

Bakre derailleur för MTB (Swedish) DM-RD0001-06 Försäljarens bruksanvisning Bakre derailleur för MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 RD-M610 RD-M4000 RD-M3000

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

Bruksanvisning. Centrifugalspridare Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Centrifugalspridare Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Centrifugalspridare Art.: 90 32 388 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR SET FÖR PACKVÄSKA (Vågformad nyckel) Art. nr. 08L70-MJM-D10 VFR800F MII Utfärdandedatum Mars 2014 LISTA ÖVER DELAR (2) (3) 1 INRE LÅSCYLINDER

Läs mer

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A SERVICEANVISNINGAR SV WHEELDRIVE 9011310A Förberedelser före drivning med WheelDrive Monteringen av WheelDrive ska utföras av behöriga yrkespersoner. Före drivning med hjälpmotorn måste följande åtgärder

Läs mer

Hjulset. Försäljarens bruksanvisning VÄG MTB SM-RIMTAPE WH-6700 WH-RS80-C50 WH-RS80-A-C24 WH-RS30-A WH-RS10-A WH-R WH-R501

Hjulset. Försäljarens bruksanvisning VÄG MTB SM-RIMTAPE WH-6700 WH-RS80-C50 WH-RS80-A-C24 WH-RS30-A WH-RS10-A WH-R WH-R501 (Swedish) DM-WH0004-01 Försäljarens bruksanvisning Hjulset VÄG WH-6700 WH-RS80-C50 WH-RS80-A-C24 WH-RS30-A WH-RS10-A WH-R501-30 WH-R501 MTB WH-M785-F WH-M785-R WH-M788-R WH-M785-F15 WH-M788-F15 SM-RIMTAPE

Läs mer

Rutschbana MINI Monteringsinstruktioner

Rutschbana MINI Monteringsinstruktioner Rutschbana MINI Monteringsinstruktioner Teknisk information: Storlek efter montering, ca: Vikt (netto), ca: 1880 (L) 1020 (B) 1105 (H) mm 8 kg Denna produkt är certifierad mot standarden EN 71 enligt avsnittet

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

Snabbkoppling. Bild till vänster öppen och bild till höger låst.

Snabbkoppling. Bild till vänster öppen och bild till höger låst. MONTERING AV CYKEL När du får hem din cykel är den genomgången och justerad. Allt du behöver göra är att montera några få delar som vi inte monterat för att skydda cykeln under transport. t.ex. styre,

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR Art. nr. 08M70-MJM-D60 VFR800X Honda-återförsäljare: Dela ut en kopia av de här anvisningarna till kunden. MII Utfärdandedatum September 2014

Läs mer

Bakre derailleur för MTB

Bakre derailleur för MTB (Swedish) DM-RD0001-04 Försäljarens bruksanvisning Bakre derailleur för MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ny RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 Ny RD-M610 RD-M4000 INNEHÅLL

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING S4050 MANUAL INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING 1) Denna modell är avsedd för användning på gym. Den har ett fast svänghjul och bör endast användas under överinseende av professionell personal. 2) Installation

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Information från leverantören av originalutrustningen

Information från leverantören av originalutrustningen Verkstadstips Information från leverantören av originalutrustningen GKN Driveline är världens ledande leverantör av komponenter och system till kraftöverföringar för fordonsindustrin. Vår globala marknadsledande

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

Monteringsanvisning. Tallriksharv till ATV. Art

Monteringsanvisning. Tallriksharv till ATV. Art Monteringsanvisning Art. 9053258 Tallriksharv till ATV Tallriksharv - Art. 9053258 Beskrivning: Tallriksharv till ATV. Användning: För kultivering av jord på mindre åkerbitar. All annan användning undanbedes.

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer