(Swedish) DM-TRPD Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Pedal DEORE XT PD-T8000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(Swedish) DM-TRPD Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Pedal DEORE XT PD-T8000"

Transkript

1 (Swedish) DM-TRPD Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Pedal DEORE XT PD-T8000

2 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4 LISTA ÖVER VERKTYG ATT ANVÄNDA... 7 MONTERING... 9 Klosstyper...9 Att fästa klossarna...9 Justera klossens position...10 Vattentät försegling...11 Att montera pedalerna på vevarmarna...11 JUSTERING Justera greppstyrkan...13 Justering av pedalernas fjäderspänning...14 UNDERHÅLL Axelenhet...16 Byte av stommeskåpa

3 VIKTIGT MEDDELANDE VIKTIGT MEDDELANDE Denna återförsäljarmanual är främst avsedd för att användas av professionella cykelmekaniker. Användare som inte är utbildade i cykelmontering bör inte försöka installera komponenter själva med hjälp av återförsäljarmanualerna. Om någon del av informationen i denna bruksanvisning är oklar bör du inte fortsätta med installationen. Kontakta istället inköpsstället eller en lokal cykelhandlare för deras hjalp. Se till att läsa alla bruksanvisningar som medföljer produkten. Ta inte isär eller modifiera produkten annat än vad som anges i informationen i denna återförsäljarmanual. Alla återförsäljarmanualer kan läsas på vår hemsida ( Vänligen observera lämpliga regler och förordningar i det land, den delstat eller region där du som återförsäljare bedriver din verksamhet. Läs av säkerhetsskäl noga igenom återförsäljarmanualen innan du använder produkten och följ anvisningarna. Följande anvisningar måste alltid beaktas för att förebygga personskador och skador på utrustningen och omgivningen. Anvisningarna klassificeras i enlighet med risknivån eller de skador som kan uppstå om produkten används på fel sätt. FARA Underlåtenhet att följa anvisningarna leder till dödsolyckor eller allvarliga skador. VARNING Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsolyckor eller allvarliga skador. UPPMÄRKSAMMA Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador och eller skador på utrustningen och omgivningen. 3

4 TILL SÄKERHET TILL SÄKERHET VARNING TILL FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE För barns säkerhet ska du se till att barn använder den här produkten korrekt genom att följa instruktionerna nedan. Både förmyndare och barn bör lära sig om innehållet i den här manualen. Underlåtenhet att följa angivna instruktioner kan leda till allvarliga skador. VARNING När du installerar komponenterna bör du se till att följa anvisningarna som anges i bruksanvisningarna. Det rekommenderas att endast äkta Shimano-delar används. Om delar som bultar och muttrar lossnar eller skadas kan cykeln plötsligt falla, vilket kan orsaka allvarliga skador. Om justeringar dessutom inte utförs korrekt kan problem uppstå, och cykeln plötsligt falla, vilket kan orsaka allvarliga skador. Se till att använda skyddsglasögon för att skydda ögonen medan du utför underhållsarbete som att byta ut delar. Spara återförsäljarmanualen på en säker plats för framtida användning när du noggrant har läst den. Var noga med att också informera användarna om följande: Om varningsmeddelandena nedan inte följs kanske dina skor inte kommer ur pedalerna när du försöker ta ut dem, eller så kan de komma ut oväntat eller av misstag, vilket kan leda till allvarliga skador. Beskrivningar angående SPD-pedaler SPD-pedaler är utformade för att frigöras endast när du har för avsikt att frigöra. De är inte utformade för att frigöras automatiskt när du har fallit av cykeln. Innan du försöker att cykla med de här pedalerna och skorna bör du se till att du förstår insättnings- och frigöringsmekanismerna för pedalerna och klossarna (skorna). Innan du försöker cykla med de här pedalerna och skorna ska du hålla in bromsarna och sedan placera en fot på marken och öva på att sätta in och frigöra varje sko från sin pedal tills du kan göra det naturligt och med minimal ansträngning. Cykla först på plan mark tills du vänjer dig vid att stoppa in och frigöra dina skor från pedalerna. Före cykling ska du justera pedalernas fjäderspänning som du själv önskar. Om pedalernas fjäderspänning är låg kan klossarna oavsiktligt frigöras och du kan tappa balansen och falla av cykeln. Om pedalernas fjäderspänning är hög blir det svårare att frigöra klossarna. Vid cykling i låg hastighet eller när det är möjligt att du måste avsluta cyklingen, (exempelvis när du gör u-svängar, närmar dig korsningar, cyklar i uppförsbacke eller svänger runt ett hörn med skymd sikt) ska du frigöra dina skor från pedalen på förhand så att du snabbt kan sätta dina fötter på marken när som helst. Använd en lättare fjäderspänning för att fästa pedalklossarna vid cykling under ogynnsamma förhållanden. Håll klossarna och bindningarna fria från smuts och skräp för att säkerställa ordentlig insättning och frigöring. Kom ihåg att regelbundet kontrollera klossarna för slitage. När klossarna är nedslitna ska du byta ut dem och alltid kontrollera fjäderspänningen innan och efter du har bytt ut pedalklossarna. Använd endast SPD-skor med den här produkten. Andra typer av skor kanske inte kan frigöras från pedalerna eller så kan de frigöras oavsiktligt. Använd endast Shimano-klossar (SM-SH51/SM-SH56) och se till att monteringsbultarna är ordentligt åtdragna på skorna. Beskrivningar angående platta pedaler Om greppstyrkan mellan sko och pedal (kraften som förhindrar att skon glider i sidled) inte är tillräcklig ska långa stift användas för att öka greppstyrkan. Detta ökar greppstyrkan. Om skornas greppstyrka ökas, kan du inte frigöra fötterna från pedalerna genom att dra dem i sidled om du inte först lyfter fötterna från pedalerna. För att du inte ska falla av cykeln och skada dig bör du öva att sätta i och frigöra en fot från pedalen med den andra foten stadigt på marken, tills du vänjer dig vid detta. Om du inte kan vänja dig vid detta ska du istället använda de korta stiften. Eftersom stiften är långa kan de orsaka skador om de kommer i direkt kontakt med huden. Använd kläder och skyddsutrustning som är lämpliga för det sätt som cykeln ska användas. Använd inte cykeln om reflexerna är smutsiga eller skadade. Det kan i så fall bli svårare för annalkande fordon att observera dig. 4

5 TILL SÄKERHET OBS Var noga med att också informera användarna om följande: Kontrollera att fogar eller sammansättningar inte sitter löst före cykling på cykeln. Kontrollera att klossar inte sitter löst innan cykeln används. Om det inte känns normalt när du trampar bör du kontrollera cykeln en gång till. Om du upplever några problem med pedalens roterande delar kan pedalen behöva justering. Vänd dig till en firma eller agentur. Se till att åter dra åt vevarmarna och pedalerna regelbundet på inköpsstället eller hos en cykelhandlare. Om du är osäker på hur de korta och långa stiften på pedalerna ska bytas, bör du kontakta en återförsäljare eller agentur. Produktgarantin gäller inte för naturligt slitage eller åldrande som uppstår under normal användning. Själva produkten kan skilja sig från bilden eftersom denna manual främst är avsedd för att förklara hur produkten används. 5

6 LISTA ÖVER VERKTYG ATT ANVÄNDA

7 LISTA ÖVER VERKTYG ATT ANVÄNDA LISTA ÖVER VERKTYG ATT ANVÄNDA Följande verktyg krävs för monterings, justerings- och underhållsändamål. Verktyg Verktyg Verktyg 2 mm insexnyckel 8 mm insexnyckel 17 mm skruvnyckel 3 mm insexnyckel 7 mm skruvnyckel Skruvmejsel [nr 2] 4 mm insexnyckel 10 mm skruvnyckel 7

8 MONTERING

9 MONTERING Klosstyper MONTERING Klosstyper Klossar med ett frigöringsläge Klossar med flera frigöringslägen SM-SH51 (svart) SM-SH56 (silver, guld) Fram Att fästa klossarna Sätt klossen på undersidan av varje sko så som bilden visar, och dra sedan åt klossmonteringsbultarna tillfälligt. Med en tång eller ett liknande verktyg ska du dra av gummiskyddet för att synliggöra klossmonteringshålen. (A) Gummiskydd för klossmonteringshål (B) SPD-sko 1 (A) Det här steget kanske inte är nödvändigt beroende på typ av sko. OBS (B) (A) (B) Ta bort sulan och placera en klossmutter över de ovala hålen. (A) Klossmutter (B) Sula 2 OBS Det här steget kanske inte är nödvändigt beroende på typ av sko. Fortsätter på nästa sida 9

10 MONTERING Justera klossens position 3 (A) (B) (C) (D) (z) Placera klossen och sedan klossadaptern på skons undersida och dra sedan tillfälligt åt dem med klossmonteringsbultarna. Klossarna är kompatibla med både höger- och vänsterpedaler. (z) Placera klossens triangelformade del mot skons främre spets. (A) 4 mm insexnyckel (B) Klossmonteringsbult (C) Klossadapter (D) Kloss Tillfälligt åtdragningsmoment för klossmonteringsbultarna: 2,5 Nm Justera klossens position Klossen har en justeringslängd på 20 mm framifrån och bakåt och 5 mm från höger till vänster. 1 Efter att tillfälligt ha fäst klossarna ska du justera dem genom att upprepade gånger sätta i och frigöra klossarna en efter en för att fastställa din optimala klossposition. 2 Efter att du har fastställt de bästa klossplatserna ska du dra åt klossmonteringsbultarna med en 4 mm insexnyckel. Åtdragningsmoment 5-6 Nm 10

11 MONTERING Vattentät försegling Vattentät försegling (A) (B) Ta bort sulan och fäst den vattentäta förseglingen. (A) Vattentät försegling (B) Sula OBS Den vattentäta förseglingen medföljer Shimano-skor som kräver att det här steget utförs. Att montera pedalerna på vevarmarna 1 Lägg på en liten mängd fett på gängan för att förhindra att den fastnar. 2 Använd en 8 mm insexnyckel för att montera pedalerna på vevarmarna. Den högra pedalen är högergängad och den vänstra pedalen vänstergängad. (A) 8 mm insexnyckel Åtdragningsmoment Nm (A) 3 Ta bort ojämnheter eller knölar på sammanfogningen om du hittar sådana. 11

12 JUSTERING

13 JUSTERING Justera greppstyrkan JUSTERING Justera greppstyrkan Långa stift och korta stift medföljer den här produkten. Justera greppstyrkan mellan pedalen och skosulan genom att använda antingen korta stift eller långa stift på alla platser. Byta stiften Använd en 2 mm insexnyckel för att byta stiften. (C) (A) Kort stift (B) Långt stift (C) 2 mm insexnyckel Åtdragningsmoment 1-1,5 Nm (A) (B) VARNING Om greppstyrkan mellan sko och pedal (kraften som förhindrar att skon glider i sidled) inte är tillräcklig ska långa stift användas för att öka greppstyrkan. Detta ökar greppstyrkan. Om skornas greppstyrka ökas, kan du inte frigöra fötterna från pedalerna genom att dra dem i sidled om du inte först lyfter fötterna från pedalerna. För att du inte ska falla av cykeln och skada dig bör du öva att sätta i och frigöra en fot från pedalen med den andra foten stadigt på marken, tills du vänjer dig vid detta. Om du inte kan vänja dig vid detta ska du i stället använda de korta stiften. Eftersom stiften är långa kan de orsaka skador om de kommer i direkt kontakt med huden. Använd kläder och skyddsutrustning som är lämpliga för det sätt som cykeln ska användas. 13

14 JUSTERING Justering av pedalernas fjäderspänning Justering av pedalernas fjäderspänning Pedalernas fjäderspänning kan justeras genom att vrida justerskruven. Klickar du på justerskruven ändras spänningen med ett steg. Det går fyra klick per varv. Justerskruvenen är placerad på varje bindnings bakdel, i totalt två lägen. Justera fjäderstyrkan till din optimala klosshållkraft som behövs vid frigöring av klossarna från bindningarna. Jämna ut klossarnas hållkraft i alla lägen genom att kontrollera justeringsplattans position och att räkna antalet vridningar av justerskruvarna. Att vrida justerskruven medurs ökar fjäderspänningen, och att vrida den moturs minskar den. (y) (A) (z) (w) Minska (x) Öka (w) (x) (B) (y) Svagaste läget (z) Starkaste läget (x) (w) (C) (A) Justerskruv (B) Justeringsplatta (C) 3 mm insexnyckel OBS (A) För att förhindra att skorna frigörs oavsiktligt och för att se till att de kan frigöras när de bör frigöras bör du kontrollera att alla fjäderspänningar har justerats ordentligt. Om klossarna inte justeras lika mycket kan det orsaka att cyklisten får svårt att sätta i eller frigöra skorna från pedalerna. Fjäderspänningarna för höger och vänster pedal bör justeras lika mycket. Om justeringsplattan är i det starkaste eller svagaste läget ska du inte vrida justerskruven ytterligare. 14

15 UNDERHÅLL

16 UNDERHÅLL Axelenhet UNDERHÅLL Axelenhet Justering krävs om de roterande delarna inte fungerar ordentligt. Följ stegen som visas nedan. Lossa låsbussningen och ta bort axelenheten. (z) Använd en 17 mm skruvnyckel för att ta bort låsbussningen. (A) Låsbussning (B) Kona (C) Låsmutter OBS (z) (A) Låsbussningen på den högra pedalen har en vänstergänga och låsbussningen på den vänstra pedalen har en högergänga. 1 (B) (C) 2 Använd en 7 mm och en 10 mm öppen nyckel för att vrida konan (10 mm) för att justera rotationen. Fortsätter på nästa sida 16

17 UNDERHÅLL Axelenhet Med den gängade konan låst ska du dra åt låsmuttern (7 mm). Åtdragningsmoment 5-7 Nm OBS Högergänga: Svartfärgad (utan skåra) Om den monterade låsmuttern är svart (utan skåra) så har konan och låsmuttern en högergänga. 3 Vänstergänga: Svartfärgad (med skåra) Om den monterade låsmuttern är svart (med skåra) så har konan och låsmuttern en vänstergänga. Justera konan så att du får en smidig rotation utan att något sitter löst när axelenheten är satt på pedalen. TEKNISKA TIPS De roterande delarna sätts fast när axelenheten är att på pedalen. Justera dem löst före montering. 4 Ta bort gammalt fett och lägg på en lämplig mängd nytt fett på undersidan av pedalens sammankoppling. TEKNISKA TIPS Lägg på fett till den grad att det inte flyter ut när axeln är satt i pedalen (ungefär 1,5 g). Fortsätter på nästa sida 17

18 UNDERHÅLL Byte av stommeskåpa Dra åt låsbussningen och sätt in axelenheten. (z) När du sätter ihop gummiförseglingen och stommens kupa bör du uppmärksamma delarnas riktningar. (A) Gummiförsegling (B) Låsbussning (C) Stommens kupa Åtdragningsmoment (z) Nm (A) (B) 5 (C) (z) Byte av stommeskåpa Åtdragningsmoment 2,5-3,5 Nm OBS Dra åt de tre skruvarna lika hårt. 18

19 Obs! På grund av produktutveckling kan specifikationerna ändras utan föregående meddelande. (Swedish)

SPD-SL-pedal. Återförsäljarmanual DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel SM-PD63 DM-RAPD001-01

SPD-SL-pedal. Återförsäljarmanual DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel SM-PD63 DM-RAPD001-01 (Swedish) DM-RAPD001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE SPD-SL-pedal DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000 SM-PD63 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3

Läs mer

Platt pedal. Återförsäljarmanual DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Icke-seriell PD-GR500. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel

Platt pedal. Återförsäljarmanual DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Icke-seriell PD-GR500. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel (Swedish) DM-PD0001-03 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Platt pedal DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828 Icke-seriell PD-GR500 INNEHÅLL VIKTIGT

Läs mer

Pedal. Återförsäljarmanual PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995

Pedal. Återförsäljarmanual PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995 (Swedish) DM-PD0002-07 Pedal Återförsäljarmanual PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995 PD-T700 PD-T420 PD-T400 PD-MT50 INNEHÅLL VIKTIGT

Läs mer

Kassettdrev. Återförsäljarmanual DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel DM-RACS001-01

Kassettdrev. Återförsäljarmanual DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel DM-RACS001-01 (Swedish) DM-RACS001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Kassettdrev DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE...

Läs mer

DM-RBCS (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Kassettdrev CS-HG400-9 CS-HG50-8

DM-RBCS (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Kassettdrev CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Swedish) DM-RBCS001-02 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Kassettdrev CS-HG400-9 CS-HG50-8 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4 LISTA

Läs mer

Kassettklinga (11-delad)

Kassettklinga (11-delad) (Swedish) DM-CS0004-04 Återförsäljarmanual Kassettklinga (11-delad) CS-9000 CS-6800 CS-5800 VIKTIGT MEDDELANDE Denna återförsäljarmanual är främst avsedd för att användas av professionella cykelmekaniker.

Läs mer

Skivbromsnav för cykling på väg

Skivbromsnav för cykling på väg (Swedish) DM-HB0004-01 Återförsäljarmanual Skivbromsnav för cykling på väg HB-CX75 HB-RS505 FH-CX75 FH-RS505 VIKTIGT MEDDELANDE Denna återförsäljarmanual är främst avsedd för att användas av professionella

Läs mer

DM-MBCS (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Kassettdrev SLX CS-M CS-HG500-10

DM-MBCS (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Kassettdrev SLX CS-M CS-HG500-10 (Swedish) DM-MBCS001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Kassettdrev SLX CS-M7000-11 CS-HG500-10 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

LANDSVÄG Framnav/Frinav 11-delat

LANDSVÄG Framnav/Frinav 11-delat (Swedish) DM-HB0003-04 Återförsäljarmanual LANDSVÄG Framnav/Frinav 11-delat HB-9000 HB-6800 HB-5800 FH-9000 FH-6800 FH-5800 VIKTIGT MEDDELANDE Denna återförsäljarmanual är främst avsedd för att användas

Läs mer

Kassettdrev. Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE

Kassettdrev. Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE (Svenska) DM-CS0003-08 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Kassettdrev CS-M9000 CS-M9001 CS-M8000 CS-HG500-10 CS-HG400-9 CS-HG300-9 CS-HG200-9 CS-HG200-8

Läs mer

DM-MBST (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Växelreglage. EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510

DM-MBST (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Växelreglage. EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510 (Swedish) DM-MBST001-00 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Växelreglage EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Framväxel METREA FD-U5000

Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Framväxel METREA FD-U5000 (Swedish) DM-UAFD001-00 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Framväxel METREA FD-U5000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 FÖR ATT GARANTERA SÄKERHET...

Läs mer

DM-MBSL (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Växelreglage SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000

DM-MBSL (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Växelreglage SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000 (Swedish) DM-MBSL001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Växelreglage SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 FÖR ATT GARANTERA

Läs mer

DM-RBRD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Bakväxel

DM-RBRD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Bakväxel (Swedish) DM-RBRD001-00 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Bakväxel CLARIS RD-R2000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4 LISTA ÖVER VERKTYG

Läs mer

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030. Vevlager BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDSVÄG MTB Trekking

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030. Vevlager BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDSVÄG MTB Trekking (Swedish) DM-RBFC001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Främre kedjehjul SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030 Vevlager BB-RS500 BB-RS500-PB

Läs mer

Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Främre kedjehjul METREA FC-U5000. Vevlager SM-BBR60 SM-BB72-41B

Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Främre kedjehjul METREA FC-U5000. Vevlager SM-BBR60 SM-BB72-41B (Swedish) DM-UAFC001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Främre kedjehjul METREA FC-U5000 Vevlager SM-BBR60 SM-BB72-41B INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE...

Läs mer

FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82

FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 (Swedish) DM-FC0001-00 Försäljarens bruksanvisning FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 VIKTIGT MEDDELANDE Denna återförsäljarmanual är främst avsedd för att användas av professionella cykelmekaniker. Användare

Läs mer

DM-TRRD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000

DM-TRRD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000 (Swedish) DM-TRRD001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Bakväxel DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

LANDSVÄG MTB Trekking. Framväxel

LANDSVÄG MTB Trekking. Framväxel (Swedish) DM-RAFD001-03 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Framväxel DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R8000 105 FD-5801 Rutinerna för justering av vajerspänning

Läs mer

Framväxel. Återförsäljarmanual SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000. LANDSVÄG MTB Trekking

Framväxel. Återförsäljarmanual SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000. LANDSVÄG MTB Trekking (Swedish) DM-MBFD001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Framväxel SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000 INNEHÅLL

Läs mer

DM-FD (Swedish) Återförsäljarmanual. Framväxel FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700

DM-FD (Swedish) Återförsäljarmanual. Framväxel FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 (Swedish) DM-FD0002-05 Återförsäljarmanual Framväxel FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 UNDERHÅLL... 17 2 VIKTIGT MEDDELANDE

Läs mer

DM-RARD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000

DM-RARD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 (Swedish) DM-RARD001-03 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Bakväxel DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

Växelreglaget. RAPIDFIRE Plus 11-delad

Växelreglaget. RAPIDFIRE Plus 11-delad (Swedish) DM-SL0005-04 Växelreglaget Återförsäljarmanual RAPIDFIRE Plus 11-delad MTB XTR SL-M9000 DEORE XT SL-M8000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 FÖR ATT GARANTERA SÄKERHET... 4 LISTA ÖVER VERKTYG ATT

Läs mer

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010. Vevlager BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE SM-BB52 BB-MT500-PA. LANDSVÄG MTB Trekking

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010. Vevlager BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE SM-BB52 BB-MT500-PA. LANDSVÄG MTB Trekking (Swedish) DM-TRFC001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Främre kedjehjul DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010 Vevlager BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE SM-BB52

Läs mer

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000. Vevlager BB-R9100 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B. LANDSVÄG MTB Trekking

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000. Vevlager BB-R9100 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B. LANDSVÄG MTB Trekking (Swedish) DM-RAFC001-02 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Främre kedjehjul DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000 Vevlager BB-R9100 SM-BBR60 SM-BB92-41B

Läs mer

Mekaniska skivbromsar

Mekaniska skivbromsar (Swedish) DM-BR0007-03 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Mekaniska skivbromsar BR-TX805 BR-M375 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4

Läs mer

Kedja (11-växlad) Återförsäljarmanual CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

Kedja (11-växlad) Återförsäljarmanual CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Swedish) DM-CN0001-05 Kedja (11-växlad) Återförsäljarmanual CN-9000 CN-6800 CN-HG901-11 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG601-11 CN-HG600-11 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4

Läs mer

Framväxel. Återförsäljarmanual XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617 FD-M618 SLX FD-M672 FD-M677

Framväxel. Återförsäljarmanual XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617 FD-M618 SLX FD-M672 FD-M677 (Swedish) DM-FD0003-06 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Framväxel XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612

Läs mer

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual MTB. Vevlager. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel XTR FC-M9000 FC-M9020 SM-BB93 SM-BB94-41A

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual MTB. Vevlager. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel XTR FC-M9000 FC-M9020 SM-BB93 SM-BB94-41A (Swedish) DM-MAFC001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Främre kedjehjul MTB XTR FC-M9000 FC-M9020 Vevlager SM-BB93 SM-BB94-41A INNEHÅLL VIKTIGT

Läs mer

Mekaniska skivbromsar

Mekaniska skivbromsar (Swedish) DM-RBMBR01-00 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Mekaniska skivbromsar Non-Series BR-RS305 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

Framväxel. Återförsäljarmanual FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677

Framväxel. Återförsäljarmanual FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 (Swedish) DM-FD0003-05 Framväxel Återförsäljarmanual FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 4 TILL SÄKERHET... 5 LISTA

Läs mer

Mekaniska skivbromsar

Mekaniska skivbromsar (Swedish) DM-BR0009-00 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Mekaniska skivbromsar BR-CX77 BR-CX75 BR-R517 BR-R515 BR-R317 BR-R315 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE...

Läs mer

DM-RCWH (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Hjulpar. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12

DM-RCWH (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Hjulpar. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12 (Swedish) DM-RCWH001-00 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Hjulpar WH-RX31 SM-AX720-100x12 SM-AX720-142x12 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

LANDSVÄG Främre kedjehjul

LANDSVÄG Främre kedjehjul (Swedish) DM-FC0003-06 LANDSVÄG Främre kedjehjul Återförsäljarmanual FC-9000 FC-6800 FC-5800 FC-4700 FC-4703 SM-BB9000 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B BB-RS500 BB-RS500-PB INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE...

Läs mer

Framnav/ frinav (skivbroms)

Framnav/ frinav (skivbroms) (Swedish) DM-HB0002-13 Downhill/Freeride Trekking HB-M820 HB-M640 FH-M820 FH-M825 FH-M828 FH-M640 FH-M645 FH-M648 HB-T675 FH-T675 Terräng MTB HB-M9010 HB-M9010-B HB-M675 HB-M678 HB-M615 HB-M618 FH-M9000

Läs mer

(Swedish) DM-UARD Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel METREA RD-U5000

(Swedish) DM-UARD Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel METREA RD-U5000 (Swedish) DM-UARD001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Bakväxel METREA RD-U5000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4 LISTA ÖVER VERKTYG

Läs mer

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual. Icke-seriell FC-MT500-2 FC-MT500-B2 FC-MT500-3 FC-MT600-2 FC-MT600-B2 FC-MT700-2 FC-MT700-B2

Främre kedjehjul. Återförsäljarmanual. Icke-seriell FC-MT500-2 FC-MT500-B2 FC-MT500-3 FC-MT600-2 FC-MT600-B2 FC-MT700-2 FC-MT700-B2 (Swedish) DM-MBFC001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Främre kedjehjul DEORE XT FC-M8000-1 FC-M8000-B1 FC-M8000-2 FC-M8000-B2 FC-M8000-3 SLX FC-M7000-11-1

Läs mer

Framväxel. Återförsäljarmanual MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786. Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781

Framväxel. Återförsäljarmanual MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786. Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781 (Swedish) DM-FD0001-03 Framväxel Återförsäljarmanual MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786 Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781 LANDSVÄG FD-3500 FD-3503 FD-A050 FD-A070 INNEHÅLL

Läs mer

Växelreglage RAPIDFIRE Plus

Växelreglage RAPIDFIRE Plus (Swedish) DM-SL0001-09 Återförsäljarmanual Växelreglage RAPIDFIRE Plus MTB XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M820-I SL-M820-B-I SM-SL82-B DEORE XT SL-M780 SL-M780-I SL-M780-B-I

Läs mer

Dubbelledad okbroms. Återförsäljarmanual SORA BL-R3000 BR-R3000 CLARIS BL-R2000 BR-R2000. Bromsvajer BC LANDSVÄG MTB Trekking

Dubbelledad okbroms. Återförsäljarmanual SORA BL-R3000 BR-R3000 CLARIS BL-R2000 BR-R2000. Bromsvajer BC LANDSVÄG MTB Trekking (Swedish) DM-RBBR001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Dubbelledad okbroms SORA BL-R3000 BR-R3000 CLARIS BL-R2000 BR-R2000 Bromsvajer BC-1051 INNEHÅLL

Läs mer

(Swedish) DM-RD Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Bakväxel XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000

(Swedish) DM-RD Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Bakväxel XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000 (Swedish) DM-RD0004-08 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Bakväxel XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

DM-EX (Swedish) Återförsäljarmanual. Di2-adapter B EW-EX010 EW-JC200

DM-EX (Swedish) Återförsäljarmanual. Di2-adapter B EW-EX010 EW-JC200 (Swedish) DM-EX0001-02 Återförsäljarmanual Di2-adapter B EW-EX010 EW-JC200 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE...3 TILL SÄKERHET...4 KOMPATIBILITET...6 Kompatibilitetsdiagram... 6...8 Schema för kabeldragning...

Läs mer

Bakväxel för LANDSVÄG

Bakväxel för LANDSVÄG (Swedish) DM-RD0003-09 Bakväxel för LANDSVÄG Återförsäljarmanual RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE...3 TILL SÄKERHET...4 LISTA ÖVER VERKTYG ATT ANVÄNDA...6 MONTERING...8 Kedjelängd...

Läs mer

DM-RBWU (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Trådlös enhet EW-WU101

DM-RBWU (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Trådlös enhet EW-WU101 (Swedish) DM-RBWU001-04 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Trådlös enhet EW-WU101 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4 LISTA ÖVER VERKTYG

Läs mer

Växelreglage. Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB. RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370. Tiagra ST-4600 ST-4603

Växelreglage. Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB. RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370. Tiagra ST-4600 ST-4603 (Swedish) DM-ST0001-05 Återförsäljarmanual Växelreglage MTB RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370 EZ-FIRE Plus ST-EF65 ST-EF51 ST-EF51-A ST-TX800 ST-EF41 ST-EF40 LANDSVÄG Tiagra ST-4600

Läs mer

Växelreglage. Återförsäljarmanual SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030. Icke-seriell ST-RS200 ST-RS203

Växelreglage. Återförsäljarmanual SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030. Icke-seriell ST-RS200 ST-RS203 (Swedish) DM-RBSL001-03 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Växelreglage SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030

Läs mer

DM-MBRD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000

DM-MBRD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000 (Swedish) DM-MBRD001-04 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Bakväxel SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4

Läs mer

LANDSVÄG MTB Trekking. Främre kedjehjul. LANDSVÄG MTB Trekking Vevlager ACERA FC-M3000 FC-M DEORE FC-T611

LANDSVÄG MTB Trekking. Främre kedjehjul. LANDSVÄG MTB Trekking Vevlager ACERA FC-M3000 FC-M DEORE FC-T611 (Swedish) DM-FC0002-12 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Främre kedjehjul LANDSVÄG MTB Trekking Vevlager SORA FC-3503 FC-3550 Claris FC-2403 FC-2450

Läs mer

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4.

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. VÄXEL 5. PAKETHÅLLARE 6. BROMS 7. RENGÖRING OCH SKYDD INLEDNING

Läs mer

Hjulpar. Återförsäljarmanual DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU. LANDSVÄG MTB Trekking

Hjulpar. Återförsäljarmanual DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU. LANDSVÄG MTB Trekking (Swedish) DM-RAWH001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Hjulpar DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU INNEHÅLL

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR PRO 91025 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan

Läs mer

CASALL XTR700 Racing INDOOR BIKE ANVÄNDARHANDBOK

CASALL XTR700 Racing INDOOR BIKE ANVÄNDARHANDBOK 91014 CASALL TR700 Racing INDOOR BIKE ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING 1) Modellen TR700 är avsedd att användas som gruppträningscykel på motionsanläggningar och gym, eller för hemmabruk. Den har ett fast,

Läs mer

Snabbkoppling. Bild till vänster öppen och bild till höger låst.

Snabbkoppling. Bild till vänster öppen och bild till höger låst. MONTERING AV CYKEL När du får hem din cykel är den genomgången och justerad. Allt du behöver göra är att montera några få delar som vi inte monterat för att skydda cykeln under transport. t.ex. styre,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM XTR

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM XTR ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM TR400 91008 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning: Felaktig/överdriven träning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S10.2 91016 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning

Läs mer

MOTIONSCYKEL ANVÄNDARHANDBOK

MOTIONSCYKEL ANVÄNDARHANDBOK MOTIONSCYKEL 903 ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING ) Modellen 903 är avsedd att användas som gruppträningscykel på motionsanläggningar och gym. Den har ett fast, hjuldrivet svänghjul och bör endast användas

Läs mer

LANDSVÄG MTB Trekking. MTB-hjulset

LANDSVÄG MTB Trekking. MTB-hjulset (Swedish) DM-WH0007-04 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE MTB-hjulset MTB XTR WH-M9000-TU-R-29 WH-M9000-TU-F15-29 WH-M9000-TU-R12-29 WH-M9000-TL-R-29

Läs mer

Casall XTR

Casall XTR Casall TR 200 91106 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder som kan

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR (Vågformad nyckel) Artikelnr 08L72-MJP-G50 CRF1000/A/D Honda-återförsäljare: Dela ut en kopia av de här anvisningarna till kunden. MII Utfärdandedatum

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2.0 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner noggrant före användning. Spara manualen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan avvika något från illustrationerna

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. INOMHUSCYKEL XTR600 Racing MED V-DRIVREM/BELASTNING 91009

ANVÄNDARHANDBOK. INOMHUSCYKEL XTR600 Racing MED V-DRIVREM/BELASTNING 91009 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR600 Racing MED V-DRIVREM/BELASTNING 91009 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR SET FÖR PACKVÄSKA (Vågformad nyckel) Art. nr. 08L70-MJM-D10 VFR800F MII Utfärdandedatum Mars 2014 LISTA ÖVER DELAR (2) (3) 1 INRE LÅSCYLINDER

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A SERVICEANVISNINGAR SV WHEELDRIVE 9011310A Förberedelser före drivning med WheelDrive Monteringen av WheelDrive ska utföras av behöriga yrkespersoner. Före drivning med hjälpmotorn måste följande åtgärder

Läs mer

DM-HRB (Swedish) Återförsäljarmanual. Rullbroms BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A

DM-HRB (Swedish) Återförsäljarmanual. Rullbroms BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A (Swedish) DM-HRB001-02 Rullbroms Återförsäljarmanual BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 4 TILL SÄKERHET... 5 Montering...

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Dubbelledad caliperbroms

Dubbelledad caliperbroms (Swedish) DM-BR0003-08 Återförsäljarmanual Dubbelledad caliperbroms BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-RS500 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning Engelskt hjul ITEM 74104 Monterings och bruksanvisning Spara denna manual Du kommer att behöva manualen för de säkerhetsvarningar, monteringsinstruktioner handhavande, skötselråd, lista över delarna och

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

Byta komponenter på Crescent elcykel... 1. 1.1 Ta bort den gamla kontrollenheten... 2. 1.2 Sätt dit en ny kontrollenhet... 2. 2. Byta batterilås...

Byta komponenter på Crescent elcykel... 1. 1.1 Ta bort den gamla kontrollenheten... 2. 1.2 Sätt dit en ny kontrollenhet... 2. 2. Byta batterilås... Hur man byter komponenter på Crescent elcykel Byta komponenter på Crescent elcykel... 1 1.1 Ta bort den gamla kontrollenheten... 2 1.2 Sätt dit en ny kontrollenhet... 2 2. Byta batterilås... 2 2.1 Ta bort

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING MOLTO MONTERINGS- ANVISNING INNAN DU BÖRJAR Vi visar här några exempel på kombinationer av Molto för att förklara hur du monterar möbelsystemet. Grundprincipen är densamma oavsett vilka gavlar och moduler

Läs mer

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Bruksanvisning Cykeln är vid leverans monterad och klar att användas. Sadel och styre kan justeras. Använd cykeln med omtanke, det är inte en tvåhjulig cykel. Låna

Läs mer

amladcyklar.se El Lådcykel Monteringsanvisningar

amladcyklar.se El Lådcykel Monteringsanvisningar amladcyklar.se El Lådcykel SAMLEMANUAL Monteringsanvisningar Läs igenom manualen noggrant innan monteringen påbörjas. Cykeln monteras ihop i flera olika moment. Det är vikcgt ad läsa igenom bruksanvisningen

Läs mer

Kontroll, underhåll & reparation Toalett V130

Kontroll, underhåll & reparation Toalett V130 Sid 1 (9) Kontroll, underhåll & reparation Toalett V130 Innehållsförteckning 1 Kontroll av spolning efter installation... 2 2 Justering av spolmängd... 3 3 Byte av tanklock... 4 4 Byte av spolventil...

Läs mer

VARNING. KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

VARNING. KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Form No. 3381-177 Rev B Skärmsats Z Master -klippare med bakre utkast och 15 cm eller 183 cm brett däck Modellnr 15-9305 Modellnr 15-9310 Monteringsanvisningar VARNING KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Läs mer

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK Denna produkt uppfyller följande teststandarder: - EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 - EN 61000-6-1:2007 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista Manual Kickbike Vänligen läs detta dokument samt om underhåll, varningar, garanti och tips också. Du kan följa den här handboken vid montering av din Kickbike. Hoppas du får stor nöje med din Kickbike!

Läs mer

Rutschbana MINI Monteringsinstruktioner

Rutschbana MINI Monteringsinstruktioner Rutschbana MINI Monteringsinstruktioner Teknisk information: Storlek efter montering, ca: Vikt (netto), ca: 1880 (L) 1020 (B) 1105 (H) mm 8 kg Denna produkt är certifierad mot standarden EN 71 enligt avsnittet

Läs mer

Snabbklyv. Modell BM Artikelnummer

Snabbklyv. Modell BM Artikelnummer Snabbklyv Modell BM11056 Artikelnummer 498235 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik

Läs mer

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38 User Manual English... 2 Nederlands... 8 Deutsch... 14 Français... 20 Espagnol... 26 Svenska... 32 Suomi... 38 The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

Läs mer

FÄLTMANUAL TR4X MEKANISK ENHET (STANDARDARM)

FÄLTMANUAL TR4X MEKANISK ENHET (STANDARDARM) FÄLTMANUAL TR4X MEKANISK ENHET (STANDARDARM) Intergate AB reserverar sig för produktförändringar som skett efter manualens frisläppande. Copyright Intergate AB 2019 Översättning av det engelska originalet

Läs mer

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Bruksanvisning 1 ID: ID: A 2 B A SVENSKA Polar kadenssensor har utformats för att mäta kadensen, dvs. trampfrekvensen i antal varv per minut, när du cyklar.

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller

Läs mer

Sulky Linjemålare 1200

Sulky Linjemålare 1200 Form No. 3355 Version C Sulky Linjemålare 00 Modellnr 403 600000 och upp Bruksanvisning Registrera din produkt på www.toro.com. Översättning av originalet (SV) Innehåll Introduktion.................................

Läs mer

Svenska. Monteringsanvisningar: Daytona 675 A9750539. 1 av 14. Medföljande Delar:

Svenska. Monteringsanvisningar: Daytona 675 A9750539. 1 av 14. Medföljande Delar: Svenska Monteringsanvisningar: Daytona 675 A975059 Tack för att du har valt detta Triumph-originaltillbehör. Detta tillbehör är ett resultat av Triumphs erkända tekniska kompetens, noggranna tester och

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Bruksanvisning. Centrifugalspridare Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Centrifugalspridare Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Centrifugalspridare Art.: 90 32 388 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Bruksanvisning Anton

Bruksanvisning Anton Bruksanvisning Anton 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning Bruksanvisning...

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING S4050 MANUAL INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING 1) Denna modell är avsedd för användning på gym. Den har ett fast svänghjul och bör endast användas under överinseende av professionell personal. 2) Installation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 1-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-8 SPRÄNGSKISS S. 9 DELLISTA S. 10 UPPVÄRMNING S.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 1-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-8 SPRÄNGSKISS S. 9 DELLISTA S. 10 UPPVÄRMNING S. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 1-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-8 SPRÄNGSKISS S. 9 DELLISTA S. 10 UPPVÄRMNING S. 11-12 2 INTRODUKTION / SÄKERHETSRIKTLINJER A. Introduktion Stort

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Hydraulisk skivbroms

Hydraulisk skivbroms (Swedish) DM-TRBR001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivbroms BR-M8000 BR-M6000 BL-T8000 BL-T6000 SM-MA-F180P/P2 INNEHÅLL VIKTIGT

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL RYGGSTRÄCKARE INVERSO. *Specifikationerna för den här produkten kan avvika från detta foto, monteringen är densamma.

ANVÄNDAR MANUAL RYGGSTRÄCKARE INVERSO. *Specifikationerna för den här produkten kan avvika från detta foto, monteringen är densamma. ANVÄNDAR MANUAL RYGGSTRÄCKARE INVERSO *Specifikationerna för den här produkten kan avvika från detta foto, monteringen är densamma. 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Inverso utformades för optimal säkerhet; dock

Läs mer