BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår"

Transkript

1 BML131 ht BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår Syfte och organisation Matematiken på basåret läses i två obligatoriska kurser; under första halvan av hösten BML131 (Matematik I) och under våren BML132 (Matematik II) samt en valbar kurs BML136 (Matematisk breddning) som läses i början av våren. Kurserna syftar till att ge en basutbildning i matematik, anpassad för högskolestudier i matematik. Kurssyftet finns utförligare beskrivet i kursplanen, som du finner i studiehandboken (se till exempel länk via kurshemsidan). Räknare kommer ej vara tillåten vid kursens tentamen. Formelsamling, som anges nedan, kommer att vara tillåten under tentamen vid basårets två obligatoriska matematikkurser. Observera att i fortsatta studier i matematik är varken formelsamling eller räknare tillåtna. Grupp Lärare Mail Tel Rum A+D Micaela Bergfors Hus B 2A:580 B Martin Bengtsson Hus B 2A:598 C Malgorzata Wesolowska Hus B 2A:580 Examinator och föreläsare: Martin Bengtsson (se ovan). Kursinformation nås genom kursens hemsida: maben/kurser/bml131 Kursinnehåll Tal och numerisk räkning. Omkrets, area och volym. Geometri. Inledande trigonometri. Ekvationer och algebra. Funktioner och koordinatgeometri. Derivator. Exponentialfunktioner. Logaritmer. Litteratur: 1-4 och 6-10 i kursbok AB; 1-6 i kursbok C. Litteratur Kursböcker: Formelsamling: Nya Delta Matematik kurs A och B och Nya Delta Matematik kurs C, Björup, Körner, Oscarsson och Sandhall, Gleerups Formler och Tabeller i Fysik, Matematik och Kemi för gymnasieskolan, Ekholm-Frænkel-Hörbeck, Konvergenta HB, Göteborg. Böckerna säljs bl.a. i Bokakademin i Kårallen på campus Valla. Det är viktigt att få tag på litteraturen till första lektionen för att kunna påbörja kursen ordentligt. Det finns även tidigare studenter som vill sälja sin litteratur, kontakta kursansvarig för att få tillgång till kontaktuppgifter.

2 2 BML131 Examination Examination sker dels genom två obligatoriska inlämningsuppgifter, en individuell uppgift och en gruppuppgift, som båda redovisas skriftligen under kursens gång och dels genom en skriftlig tentamen som avslutar kursen. Examinationsuppgifterna (de två skriftliga inlämningsuppgifterna) ger tillsammans 1,5 högskolepoäng och godkänd tentamen ger 6 högskolepoäng. Den skriftliga tentamen består av sju uppgifter som vardera ger 3 poäng, d.v.s. maximalt 21 poäng. För betyget 3 krävs minst 8 poäng. 12 poäng räcker för betyget fyra och 16 poäng räcker för betyget fem. En poängsumma mindre än 8 poäng ger betyget underkänd (U). Räknare kommer ej vara tillåten vid kursens tentamen. Formelsamlingen som anges i kursens litteraturlista, kommer att vara tillåten under tentamen vid basårets två obligatoriska matematikkurser. Årets tentamensdatum är 28 oktober, blir du inte godkänd då ges möjlighet att skriva omtentamen 10 januari samt i augusti. Det är även tillåtet att skriva omtentamen för att försöka höja sitt betyg. Du måste anmäla dig till tentamen via studenportalen. Examinationsuppgifterna bedöms med U (underkänd), G (godkänd) eller G+ (väl godkänd). Om båda examinationsuppgifterna bedöms med G+ läggs en bonuspoäng till tentamensresultatet. Dock kan inte godkänt resultat erhållas med hjälp av bonuspoängen, det vill säga om tentamensresultatet är 7 poäng och en bonuspoäng genererats av examinationsuppgifterna, blir betyget på tentamen U. Datum för in- och utlämning för examinationsuppgifterna återfinns i tabellen nedan. Observera att det är tillåtet att diskutera examinationsuppgifternas lösningar med studiekamrater, men du måste själv formulera och skriva ner just dina inlämnade lösningar samt muntligt kunna redogöra för dina tankegångar och lösningsmetoder inför läraren. Kursbetyget på kursen Matematik I, BML131, är detsamma som betyget på tentamen. Klass Examinationsuppgift 1 (individuell) Examinationsuppgift 2 (gruppuppgift) Delas ut Inlämnas senast Delas ut Inlämnas senast a 13/9 24/9 30/9 8/10 b 12/9 23/9 30/9 8/10 c 12/9 24/9 1/10 8/10 d 12/9 24/9 1/10 8/10

3 BML131 ht Undervisning Undervisningen består av föreläsningar (28 timmar), lektioner (38 timmar) och räknestugor (8 timmar). Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng, dvs 200 arbetstimmar. Av denna tid är = 74 timmar schemalagda, och du förväntas därmed arbeta ännu fler timmar (126) hemma. Föreläsningar Föreläsningarna utgör ett komplement till litteraturen. Där tas delar av teorin upp, illustrerad med exempel. Föreläsningarna är dock inte heltäckande, så du får räkna med att läsa in delar på egen hand. Förbered föreläsningarna genom att i förväg titta igenom aktuellt avsnitt i boken. Lektioner Vid några tillfällen i början på kursen kommer nytt material behandlas enbart på lektioner, men till största delen är avsikten med lektioner att du ska ha någon att fråga och diskutera med när du fastnat på en uppgift. På kommande sidor finns förslag på uppgifter att räkna inför och under varje lektion. Kursböckerna innehåller uppgifter på tre nivåer; Omärkta uppgifter, uppgifter med en stjärna och uppgifter med två stjärnor. Omärkta uppgifter och stjärnuppgifter motsvarar de krav som ställs i kursen, medan de tvåstjärniga uppgifterna är lite mer krävande. Till de första kapitlen i AB-boken finns förtest som du kan använda för att se vilka förkunskaper du har. Om du har flera fel på testet behöver du kanske räkna flera grundläggande uppgifter än vad som anges i planeringen nedan. I slutet av varje kapitel finns blandade uppgifter och ett test. Dessa kan du använda som repetition efter genomgånget kapitel samt inför tentamen. Längst bak i boken finns också repetitionsuppgifter, som spänner över flera kapitel. Efter varje kapitel finns en bra sammanfattning, som ger dig en överblick av vad kapitlet innehåller. Erfarenheten visar att det bästa sättet att lära sig är att kämpa med uppgifterna och gärna köra fast lite då och då. Lektionstiden blir som effektivast om du har förberett dig genom att arbeta med en del uppgifter i förväg. Räknestugor Räknestugorna är extra tid då lärare finns tillgängliga i sal för att svara på frågor och hjälpa till med uppgifter. Inget nytt material gås igenom och inga uppgifter finns kopplade till dessa tillfällen.

4 4 BML131 Rekommenderade uppgfter (Uppgifter från nya Delta kurs AB) Fö 1 1 Kursinformation mm, tal i olika former Le Tal, bråk 1005, 1006, 1010, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1024, 1026, 1027, 1028, 1043, 1045, 1046, 1048, 1049, 1051, 1053, 1054, 1055, 1057, 1060, 1061, 1062, 1063, 1065, 1066, 1068 Le & Potenser, enhetsbyten, andelar, procent 1073, 1074, 1075, 1077, 1093, 1094, 1095, 1100, 1102, 1108, 1109, 1110, 1112, 1114, 1115, 1116, 1119, 1129, 1121, 1122, 1123, 1125, 1131, 1133, 1138, 1148, 2007, 2014, 2026, 2054, 2055, 2056, 2065, 2067, 2074 på kapitel 1 och 2 Le Uttryck, formler och ekvationer 3002, 3003, 3009, 3010, 3017, 3025, 3028, 3030 d g m, 3031 a d h, 3038, 3043, 3047 c f, 3049 a f, 3050 a d, 3051, 3053 a b, 3059, 3063, 3070 a c, 3074, 3075 a b, 3077, 3078, 3079, 3080, 3082, 3083, 3087, 3091, 3094 Le Vinklar, omkrets, area, rötter, Pythagoras sats, volym, begränsningsarea, skala, likformighet 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4010, 4013, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4024, 4028, 4030, 4032, 4036, 4039, 4040, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049 a b, 4052, 4054, 4055, 4056, 4059, 4061, 4062, 4065, 4066, 4067, 4071, 4077, 4081, 4084, 4085, 4088, 4093, 4095, 4096, 4099, 4101, 4103, 4106, 4108, 4109, 4111, 4112, 4113, 4117 Rä 1 Fö & Funktioner, räta linjen Le , 6007, 6010, 6011, 6015, 6022, 6026, 6029, 6033, 6034, 6035, 6036, 7003, 7006, 7007, 7012, 7018, 1019 a b c, 7024, 7027, 7029 a b, 7030 a b, 7031, 7034, 7045, 7049, 7053, 7058, 7059, 7061 Le Ekvationssystem 7064 a, 7074 a d, 7075 a c, 7077 a d, 7078, 7081, 7085, 7087, 7089 Fö Uttryck och ekvationer, olikheter, andragradsuttryck, andragradsekvationer Le , 8011, 8013, 8015, 8016, 8018, 8019, 8022, 8023, 8025, 8026, 8028, 8030, 8033, 8035, 8038, 8040 b d e, 8041, 8044, 8045, 8051, 8053, 8058, 8060, 8061, 8063, 8065, 8067, 8068, 8069 a, 8072, 8073, 8074, 8075, 8077, 8078, 8080 a c, 8081, 8082 a b, 8083, 8084, 8085, 8086 b, 8088, 8090 a d, 8094, 8100, 8102, 8106 Rä 2

5 BML131 ht Rekommenderade uppgfter (Uppgifter från nya Delta kurs AB) Fö Funktionsbegreppet, ickelinjära funktioner, olikheter (grafiska metoder) Le , 9009, 9016, 9019, 9020, 9021, 9023, 9025, 9026 a b, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033 a d e, 9034, 9035, 9037, 9039, 9040, 9041, 9042, 9069, 9070 Fö Likformighet, bisektrissatsen, areaskala/volymskala, randvinkelsatsen Le , 1003, 1009, 1011, 1012, 1013, 1018, 1022, 1023, 1026, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1037, 1039, 1044, 1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 1053, 1054, 1056 Rekommenderade uppgfter (Uppgifter från nya Delta kurs C) Fö Polynom, andragradsuttryck, olikheter, rotekvationer Le , 1032 a, 1036, 1037, 1038, 1040, 1041, 1043, 1044, 1045, 1048, 1049, 1050, 1052, 1053, 1057, 1058 a c, 1059, 1060 c e, 1061, 1062, 1065, 1070, 1073, 1079, 1080, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 Fö Rationella uttryck, rationella ekvation Le , 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 a b c 2011, 2012, 2013, 2014 a b, 2015, 2016, 2017 a d, 2018, 2019 a d, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026, 2028 a b, 2030 a b, 2035, 2036 a c, 2037 Fö Derivata, derivata av polynom, tillämpningar Le a c, 3006, 3010, 3011, 3012, 3017 a b, 3018, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038 a b g h, 3039, 3040, 3041, 3043, 3044, 3047, 3049, 3050, 3051 Fö & Tangent och normal, derivata av 1/x och x, funktionsstudier, växande/avtagande Le , 3058 c d, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3065, 3066 a, 3067, 3069 a b, 3070 a b,3072 a b c, 3073 a c, 3074, 3075, 3076, 3078, 3079, 3080, 3082, 4002, 4007, 4013, 4014

6 6 BML131 Rekommenderade uppgfter (Uppgifter från nya Delta kurs C) Fö Lokala max och min, terasspunkter, största/minsta värde, relationen funktionderivata Le , 4016, 4018, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4031, 4034, 4037, 4038, (rita graf på papper utan grafritarens hjälp i 4037 och 4038!) 4042, 4043, 4045, 4048, 4050, 4052, 4053, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4070, 4071, 4074, 4075 a b, 4077 Fö Potenser, basen e, logaritmer Le , 5004, 5005, 5006, 5007, 5009, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016 a c g, 5017, 5018, 5021, 5024, 5025, 5026, 5028, 5029, 5031, 5034, 5035 a b c 5036 a c e, 5037 a b e, 5040 a b c, 5042, 5043, 5045, 5048, 5049 a c e, 5051, 5052, 5053, 5054, 5057, 5058, 5059 Fö Logaritmlagarna, potens och logaritmfunktioner Le , 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5071, 5076 Blandade uppgifter: 5080, 5083, 5085, 5090 a b, 5091 a, 5093, 5094 Test 5: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 a Rä 3 Fö & AB 4.5 Geometrisk summa, trigonometri Le , 6003, 6004, 6006, 6008, 6012, 6013, 6015 Blandade uppgifter: 6034, 6035, 6036, 6037 Test 6: 1, 2 Nya Delta kurs AB: 4121, 4122, 4123, 4125, 4126, 4128, 4129, 4130, 4133, 4138, 4139, 4142, 4145, 4146, 4149, 4153, 4156 Fö 14 Rä 4 Repetition

TATA79 Inledande matematisk analys (6hp)

TATA79 Inledande matematisk analys (6hp) Inledande matematisk analys (6hp) Kursinformation HT 2016 Examinator: David Rule Innehåll 1 Kursinnehåll 2 1.1 Grundlägande koncept och verktyg........................ 2 1.2 Geometri och reela tal...............................

Läs mer

Matematik 4 för basår, 8 högskolepoäng Föreläsnings- och lektionsplanering

Matematik 4 för basår, 8 högskolepoäng Föreläsnings- och lektionsplanering Matematik 4 för basår, 8 högskolepoäng Föreläsnings- och lektionsplanering Kursboken innehåller uppgifter på tre nivåer, a, b och c, i stigande svårighetsgrad. Efter varje kapitel finns en bra sammanfattning,

Läs mer

TATM79 Matematisk grundkurs, 6hp Kurs-PM ht 2015

TATM79 Matematisk grundkurs, 6hp Kurs-PM ht 2015 TATM79 Matematisk grundkurs, 6hp Kurs-PM ht 2015 Fredrik Andersson Mikael Langer Johan Thim All kursinformation finns också på courses.mai.liu.se/gu/tatm79 Innehåll 1 Kursinnehåll 2 1.1 Reella och komplexa

Läs mer

TATM79 Matematisk grundkurs, 6hp Kurs-PM ht 2019

TATM79 Matematisk grundkurs, 6hp Kurs-PM ht 2019 TATM79 Matematisk grundkurs, 6hp Kurs-PM ht 2019 Fredrik Andersson Mikael Langer Johan Thim All kursinformation finns också på courses.mai.liu.se/gu/tatm79 Innehåll 1 Kursinnehåll 2 1.1 Reella och komplexa

Läs mer

Matematik 4 för basår, 8 högskolepoäng Föreläsnings- och lektionsplanering

Matematik 4 för basår, 8 högskolepoäng Föreläsnings- och lektionsplanering Matematik 4 för basår, 8 högskolepoäng Föreläsnings- och lektionsplanering Kursboken innehåller uppgifter på tre nivåer, a,b och c, i stigande svårighetsgrad. Efter varje kapitel finns en bra sammanfattning,

Läs mer

91MA11/7, 92MA11/7 Matematik 1 - Delkurs: Algebra, 7,5 hp Kurs-PM vt 2015

91MA11/7, 92MA11/7 Matematik 1 - Delkurs: Algebra, 7,5 hp Kurs-PM vt 2015 91MA11/7, 92MA11/7 Matematik 1 - Delkurs: Algebra, 7,5 hp Kurs-PM vt 2015 Johan Thim All kursinformation finns också på www.liu.se/utbildning/program/amneslarare-gy/student/termin-2/matematik-91ma11 www.liu.se/utbildning/program/amneslarare7-9/student/termin-2/matematik-91ma17

Läs mer

Kursinformation och lektionsplanering BML402

Kursinformation och lektionsplanering BML402 Kursinformation och lektionsplanering Matematik specialisering för basår, 7 hp. Syfte och organisation Kursen är valbar och bygger vidare på tidigare matematikkurser på basåret. Syftet är att ge en god

Läs mer

Kursinformation och lektionsplanering BML402

Kursinformation och lektionsplanering BML402 Kursinformation och lektionsplanering Matematik specialisering för basår, 7 hp. Syfte och organisation Kursen är valbar och bygger vidare på tidigare matematikkurser på basåret. Syftet är att ge en god

Läs mer

Kursinformation. Statistik och geometri, 7 hp. inom kursen 973G10, 15 hp för Lärare i årskurs 4-6

Kursinformation. Statistik och geometri, 7 hp. inom kursen 973G10, 15 hp för Lärare i årskurs 4-6 Kursinformation Statistik och geometri, 7 hp inom kursen 973G10, 15 hp för Lärare i årskurs 4-6 Kursen startar vecka 15 den 7 april 2014 Kursperiod Vecka 15-20 (7 april 17 maj) 2014 Lärare (kursansvarig

Läs mer

TATA68 Matematisk grundkurs, 6hp Kurs-PM ht 2018

TATA68 Matematisk grundkurs, 6hp Kurs-PM ht 2018 TATA68 Matematisk grundkurs, 6hp Kurs-PM ht 2018 Göran Forsling All kursinformation finns också kurssidan i Lisam Innehåll 1 Kursinnehåll 2 1.1 Reella och komplexa tal.............................. 2 1.2

Läs mer

Matematik och statistik NV1, 10 poäng

Matematik och statistik NV1, 10 poäng UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Höstterminen 2006 Matematik och statistik NV1, 10 poäng Välkommen till Matematiska institutionen och kursen Matematik och statistik NV1, 10p. Kursen består

Läs mer

Kursinformation, TNIU19 Matematisk grundkurs fo r byggnadsingenjo rer, 6 hp

Kursinformation, TNIU19 Matematisk grundkurs fo r byggnadsingenjo rer, 6 hp Kursinformation, TNIU19 Matematisk grundkurs fo r byggnadsingenjo rer, 6 hp Grundläggande matematik för ingenjörsstudenter vid Byggnadsteknisk utbildning en förberedande matematikkurs inför kursen Envariabelanalys

Läs mer

TATA79 Inledande matematisk analys (6hp)

TATA79 Inledande matematisk analys (6hp) Inledande matematisk analys (6hp) Kursinformation HT 2018 Examinator: David Rule Innehåll 1 Kursinnehåll 2 A Logik och aritmetik............................... 2 B Verktyg för bevisföring.............................

Läs mer

Kursinformation och studiehandledning, M0038M Matematik I Differentialkalkyl, Lp I 2013.

Kursinformation och studiehandledning, M0038M Matematik I Differentialkalkyl, Lp I 2013. Kursinformation och studiehandledning, M0038M Matematik I Differentialkalkyl, Lp I 2013. Kursansvarig och examinator: Staffan Lundberg, TVM. Telefon: 0920-49 18 69. Rum: E 882. E-post: lund@ltu.se Lärare

Läs mer

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 ITN/KTS Stefan Engevall/Joakim Ekström Kursinformation TNSL05, Optimering, Modellering och Planering, HT2011 TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 1 Kursmål & innehåll 1.1 Mål med

Läs mer

Studieanvisning till Matematik 3000 kurs C/Komvux

Studieanvisning till Matematik 3000 kurs C/Komvux Studieanvisning till Matematik 3000 kurs C/Komvu ISBN 91-27-51027-1 Förord Vår ambition med denna studiehandledning är att den skall guida dig genom boken Matematik 3000 kurs C/Komvu av Lars-Eric Björk,

Läs mer

ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C OCH D HT 2016, DELKURS B1, 8 HP

ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C OCH D HT 2016, DELKURS B1, 8 HP LUNDS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Magnus Aspenberg ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C OCH D HT 2016, DELKURS B1, 8 HP Kurskod: FMAA05 Kurschef: Magnus Aspenberg, rum 545 Matematiska Institutionen. Tel.

Läs mer

SF1658 Trigonometri och funktioner, 7.5 högskolepoäng, ht Kurs-PM SF1658

SF1658 Trigonometri och funktioner, 7.5 högskolepoäng, ht Kurs-PM SF1658 SF1658 Trigonometri och funktioner, 7.5 högskolepoäng, ht 2008 Kurs-PM Kursens syfte Att överbrygga mellan gymnasiekursen Matematik C och de första kurser i matematik som ges på KTHs civilingenjörsprogram,

Läs mer

5B1147 Envariabelanalys, 5 poäng, för E1 ht 2006.

5B1147 Envariabelanalys, 5 poäng, för E1 ht 2006. Institutionen för Matematik, KTH, Olle Stormark. 5B1147 Envariabelanalys, 5 poäng, för E1 ht 2006. Detta är en grundläggande kurs i differential - och integralkalkyl för funktioner av en variabel. Enligt

Läs mer

Matematik 2 för media, hösten 2001

Matematik 2 för media, hösten 2001 Matematik 2 för media, hösten 2001 Välkomna till Matematik 2 kursen! Lärare Föreläsare Tommy Ekola tel. 790 66 59 epost ekola@math.kth.se rum 3734, plan 7, matematikinstitutionen Assistenter Mattias Andersson

Läs mer

Matematik (1-15 hp) Programkurs 15 hp Mathematics (1-15) 92MA11 Gäller från: Fastställd av. Fastställandedatum. Styrelsen för utbildningsvetenskap

Matematik (1-15 hp) Programkurs 15 hp Mathematics (1-15) 92MA11 Gäller från: Fastställd av. Fastställandedatum. Styrelsen för utbildningsvetenskap DNR LIU-2009-00464 1(5) Matematik (1-15 hp) Programkurs 15 hp Mathematics (1-15) 92MA11 Gäller från: Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap Fastställandedatum 2012-01-09 2(5) Huvudområde Matematik

Läs mer

Studiehandledning M0038M Matematik I Differentialkalkyl Lp 1, 2016

Studiehandledning M0038M Matematik I Differentialkalkyl Lp 1, 2016 Studiehandledning M0038M Matematik I Differentialkalkyl Lp 1, 2016 Kursansvarig/Examinator: Staffan Lundberg, TVM Telefon: 0920-49 18 69 Rum: E882 E-post: Lärare i Skellefteå: Eva Lövf, tfn. 0910-58 53

Läs mer

Kursinformation och studiehandledning, M0038M Matematik I Differentialkalkyl, Lp I 2012.

Kursinformation och studiehandledning, M0038M Matematik I Differentialkalkyl, Lp I 2012. Kursinformation och studiehandledning, M0038M Matematik I Differentialkalkyl, Lp I 2012. Kursansvarig och examinator: Staffan Lundberg, TVM. Telefon: 0920-49 18 69. Rum: E 882. E-post: lund@ltu.se Lärare

Läs mer

Kursinformation, ETE499 8 hp MATEMATIK H Högskoleförberedande matematik

Kursinformation, ETE499 8 hp MATEMATIK H Högskoleförberedande matematik Kursinformation, ETE499 8 hp MATEMATIK H Högskoleförberedande matematik Fristående matematikkurs vid ITN (Institutionen för Teknik och Naturvetenskap i Norrköping) en förberedande matematikkurs inför kurser

Läs mer

Valfritt läromedel för kurs Matematik B Exempel: Räkna med Vux B, Gleerups förlag. Tag kontakt med examinator om du har frågor

Valfritt läromedel för kurs Matematik B Exempel: Räkna med Vux B, Gleerups förlag. Tag kontakt med examinator om du har frågor Våren 010 PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Matematik B Kurskod MA 10 Gymnasiepoäng 50 Läromedel Prov Muntligt prov Valfritt läromedel för kurs Matematik B Exempel: Räkna med Vux B, Gleerups förlag Skriftligt

Läs mer

Linjär algebra och geometri 1

Linjär algebra och geometri 1 UPPSALA UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Ryszard Rubinsztein Oswald Fogelklou Linjär algebra och geometri 1 för K1, W1, KandKe1 Höstterminen 2008 Kurslitteratur H.Anton, C.Rorres, Elementary Linear

Läs mer

Matematik 3C för basår

Matematik 3C för basår DNR LIU-2018-02499 1(8) Matematik 3C för basår Programkurs 10 hp Mathematics 3C for Foundation Year BML301 Gäller från: 2019 VT Fastställd av Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik, KB Fastställandedatum

Läs mer

HEM KURSER SKRIV UT HEM ÄMNE SKRIV UT

HEM KURSER SKRIV UT HEM ÄMNE SKRIV UT Matematik HEM KURSER SKRIV UT MA200 - Matematik A 110 poäng inrättad 1994-07 SKOLFS: 1994:9 et för kursen är att ge de matematiska kunskaper som krävs för att ta ställning i vardagliga situationer i privatliv

Läs mer

5B B1134 Matematik och modeller, 4 poäng, ht 2006 Kurs-PM

5B B1134 Matematik och modeller, 4 poäng, ht 2006 Kurs-PM 2006-08-30 5B1134 Matematik och modeller, 4 poäng, ht 2006 Kurs-PM Kursens syfte Att överbrygga mellan gymnasiekursen Matematik C och de första kurser i matematik som ges på KTHs civilingenjörsprogram,

Läs mer

PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET

PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET 2012-04-25 PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten FSTdel 12/055 Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Kursplan för

Läs mer

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal - " - " - " - " - - " - " - " - " -

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal -  -  -  -  - -  -  -  -  - År Startvecka Antal veckor 2013 34 18 Planering för ma 1b/c - ma 5000- boken OBS: För de i distansgruppen, meddela lärare innan prov. (justeringar för 1c ännu ej genomförda) Vecka Lektio n (2h) Datum Kapitel

Läs mer

Studieplanering till Kurs 2b Grön lärobok

Studieplanering till Kurs 2b Grön lärobok Studieplanering till Kurs 2b Grön lärobok Den här studieplaneringen hjälper dig att hänga med i kursen. Planeringen följer lärobokens uppdelning i kapitel och avsnitt. Ibland får du tips på en inspelad

Läs mer

ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C, D OCH BI HT 2015, DELKURS B1, 8 HP

ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C, D OCH BI HT 2015, DELKURS B1, 8 HP LUNDS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C, D OCH BI HT 2015, DELKURS B1, 8 HP Kurskod: FMAA05 Kurschef:, rum 545 Matematiska Institutionen. Tel. 046-222 0553. Email: magnusa@maths.lth.se

Läs mer

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Studenters förhållningssätt till lärande i en nätbaserad överbryggande matematikkurs

Studenters förhållningssätt till lärande i en nätbaserad överbryggande matematikkurs Studenters förhållningssätt till lärande i en nätbaserad överbryggande matematikkurs tikk Presentation vid Nationellt möte Mattebron Stockholms universitet 2012 11 12 Presentation ti av mig Gymnasielärare

Läs mer

MA/NK HT-2011. www.kunda.nu/dennis VUXENUTBILDNINGEN. 2011-09-08 ÄLVKARLEBY KOMMUN Dennis Jonsson

MA/NK HT-2011. www.kunda.nu/dennis VUXENUTBILDNINGEN. 2011-09-08 ÄLVKARLEBY KOMMUN Dennis Jonsson MA/NK HT-2011 VUXENUTBILDNINGEN 2011-09-08 ÄLVKARLEBY KOMMUN Dennis Jonsson www.kunda.nu/dennis S i d a 2 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 KURSLITTERATUR... 3 NÅGRA BOKHANDLARE PÅ INTERNET... 4 DENNIS... 5 MA/NK

Läs mer

ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C, D OCH N HT 2014, DELKURS A1, 5 HP

ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C, D OCH N HT 2014, DELKURS A1, 5 HP LUNDS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Magnus Aspenberg ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C, D OCH N HT 2014, DELKURS A1, 5 HP Kurskod: FMAA01 Kurschef: Magnus Aspenberg, rum 343 Matematiska Institutionen.

Läs mer

TNSL08, Produktion och distribution 6 hp, VT1-2013

TNSL08, Produktion och distribution 6 hp, VT1-2013 ITN/KTS ver nr 2 14 januari 2013 Fredrik Persson 1 Kursmål & innehåll TNSL08, Produktion och distribution 6 hp, VT1-2013 1.1 Mål med kursen Kursen skall ge kunskaper i hur ett företag planerar och styr

Läs mer

TMV166/186 Linjär Algebra M/TD 2009/2010

TMV166/186 Linjär Algebra M/TD 2009/2010 TMV166/186 Linjär Algebra M/TD 2009/2010 Examinator och föreläsare Carl-Henrik Fant E-post: carl-henrik.fant@chalmers.se Tel: 772 3557, kontor: Matematik L 3037 Övningsledare: ML11: Staffan Hägglund ML12:

Läs mer

Matematik: Det centrala innehållet i kurserna i Gy 2011 i relation till kurserna i Gy 2000

Matematik: Det centrala innehållet i kurserna i Gy 2011 i relation till kurserna i Gy 2000 2011-12-21 Matematik: Det centrala innehållet i kurserna i Gy 2011 i relation till kurserna i Gy 2000 Kurs 1a och 2a i Gy 2011 jämfört med kurs A och B i Gy 2000 Poängomfattningen har ökat från 150 poäng

Läs mer

MA/PROGR. www.kunda.nu/dennis VUXENUTBILDNINGEN. 2011-01-17 ÄLVKARLEBY KOMMUN Dennis Jonsson

MA/PROGR. www.kunda.nu/dennis VUXENUTBILDNINGEN. 2011-01-17 ÄLVKARLEBY KOMMUN Dennis Jonsson MA/PROGR. VT-2011 VUXENUTBILDNINGEN 2011-01-17 ÄLVKARLEBY KOMMUN Dennis Jonsson www.kunda.nu/dennis S i d a 2 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 KURSLITTERATUR... 3 BOKHANDEL PÅ INTERNET... 4 DENNIS... 5 SCHEMA VT-2011...

Läs mer

Planering för kurs A i Matematik

Planering för kurs A i Matematik Planering för kurs A i Matematik Läromedel: Holmström/Smedhamre, Matematik från A till E, kurs A Antal timmar: 90 (80 + 10) I nedanstående planeringsförslag tänker vi oss att A-kursen studeras på 90 klocktimmar.

Läs mer

ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C OCH D HT 2018, DELKURS B1, 8 HP

ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C OCH D HT 2018, DELKURS B1, 8 HP LUNDS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Magnus Aspenberg ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR C OCH D HT 2018, DELKURS B1, 8 HP Kurskod: FMAA05 Kurschef: Magnus Aspenberg, rum 545 Matematiska Institutionen. Tel.

Läs mer

SF1620 Matematik och modeller, 6 högskolepoäng, ht 2007

SF1620 Matematik och modeller, 6 högskolepoäng, ht 2007 2007-09-03 SF1620 Matematik och modeller, 6 högskolepoäng, ht 2007 Kurs-PM Kursens syfte Att överbrygga mellan gymnasiekursen Matematik C och de första kurser i matematik som ges på KTHs civilingenjörsprogram,

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 9

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 9 PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 9 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 9: 1 1.1 TALMÄNGDER 2 1.2 NEGATIVA TAL 3 FORTS. 1.2 NEGATIVA TAL 4 1.3 POTENSER 5 1.4 RÄKNA MED POTENSER 6 TALUPPFATTNING + RESONERA 7

Läs mer

Planering för matematik 2a OBS: Provdatumen är endast förslag, kontakta läraren innan du kommer och vill ha prov

Planering för matematik 2a OBS: Provdatumen är endast förslag, kontakta läraren innan du kommer och vill ha prov År Startvecka 2013 2 Planering för matematik 2a OBS: Provdatumen är endast förslag, kontakta läraren innan du kommer och vill ha prov Vecka Lektion (2h) Datum Kapitel Avsnitt 2 Ti 08-jan Kap 1: Räta linjen

Läs mer

5B B1134 Matematik och modeller, 4 poäng, ht 2005 Kurs-PM

5B B1134 Matematik och modeller, 4 poäng, ht 2005 Kurs-PM 2005-08-31 5B1134 Matematik och modeller, 4 poäng, ht 2005 Kurs-PM Kursens syfte Att överbrygga mellan gymnasiekursen Matematik C och de första kurser i matematik som ges på KTHs civilingenjörsprogram,

Läs mer

Linjär algebra och geometri I

Linjär algebra och geometri I UPPSALA UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Jörgen Östensson Vårterminen 2010 Kurslitteratur Linjär algebra och geometri I för X, geo, frist, lärare H. Anton, C. Rorres, Elementary Linear Algebra (Application

Läs mer

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2010

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2010 ITN/KTS Stefan Engevall/Joakim Ekström Kursinformation TNSL05, Optimering, Modellering och Planering, HT2010 TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2010 1 Kursmål & innehåll 1.1 Mål med

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas, såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

Andelar och procent Fractions and Percentage

Andelar och procent Fractions and Percentage Sida 1 av 20 Kursplan Uttagen: Inrättad: 2010-09-03 Andelar och procent Fractions and Percentage Högskolepoäng: 1.0 Kurskod: 5MA098 Ansvarig enhet: Matematik och Matematisk statistik SCB-ämne: Matematik

Läs mer

SF1624 ALGEBRA OCH GEOMETRI FÖR CINTE OCH CMIEL KURS-PM HT09

SF1624 ALGEBRA OCH GEOMETRI FÖR CINTE OCH CMIEL KURS-PM HT09 SF1624 ALGEBRA OCH GEOMETRI FÖR CINTE OCH CMIEL KURS-PM HT09 1. KURSPLAN 1.1. Kursens mål. Efter genomgången kurs ska studenten vara förtrogen med grundläggande algebra och linjär algebra. Det innebär

Läs mer

Linjär algebra och geometri 1

Linjär algebra och geometri 1 UPPSALA UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Ryszard Rubinsztein Oswald Fogelklou Linjär algebra och geometri 1 för K1, W1, KandKe1 Höstterminen 2009 Kurslitteratur H.Anton, C.Rorres, Elementary Linear

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri

SF1624 Algebra och geometri SF1624 Algebra och geometri Första föreläsningen Mats Boij Institutionen för matematik KTH 26 oktober, 2009 Översikt Kurspresentation Komplexa tal Kursmålen Efter genomgången kurs ska studenten vara förtrogen

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2014 Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Kursplan

Läs mer

Ämne Matematik (före 2011) Ämnets syfte Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i

Ämne Matematik (före 2011) Ämnets syfte Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i Ämne Matematik (före 2011) Ämnets syfte Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i grundskolan och innebär breddning och fördjupning av ämnet. Utbildningen

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Kursprogram till kursen Linjär algebra II, 5B1109, för F1, ht00.

Kursprogram till kursen Linjär algebra II, 5B1109, för F1, ht00. Kursprogram till kursen Linjär algebra II, 5B1109, för F1, ht00. Kursledare och föreläsare: Olof Heden Lindstedtsvägen 25 rum 3641 Tel:790 62 96 (hem: 08-716 80 34) e-post: olohed@math.kth.se Mottagningstid:

Läs mer

Matematik 2b 1 Uttryck och ekvationer

Matematik 2b 1 Uttryck och ekvationer Matematik 2b 1 Uttryck och ekvationer Repetera grunderna i ekvationslösning Lära dig parentesmultiplikation, kvadreringsreglerna och konjugatregeln Lära dig lösa fullständiga andragradsekvationer Få en

Läs mer

Hållfasthetslära Z2, MME175 lp 3, 2005

Hållfasthetslära Z2, MME175 lp 3, 2005 Hållfasthetslära Z2, MME175 lp 3, 2005 Examinator: Magnus Ekh (mekh@am.chalmers.se), tele: 7723479 Kurspoäng: 3 Kurslitteratur: "Grundläggande hållfasthetslära", Hans Lundh, KTH, Stockholm. "Exempelsamling

Läs mer

Faktiska förkunskapskrav för vissa behörigheter

Faktiska förkunskapskrav för vissa behörigheter Malmö högskola / Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum 1(5) Mars 2016 Faktiska förkunskapskrav för vissa behörigheter Ersättning för behörighetskursen Engelska B En del utbildningar anger Engelska B

Läs mer

Trigonometri. Sidor i boken 26-34

Trigonometri. Sidor i boken 26-34 Sidor i boken 6-34 Trigonometri Definition: Gren av matematiken som studerar samband mellan vinklar och sträckor i planet (och rymden). Det grundläggande trigonometriska problemet är att beräkna alla sidor

Läs mer

Linjär algebra och geometri I

Linjär algebra och geometri I UPPSALA UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Anders Johansson Linjär algebra och geometri I för Energi, Ma-kand., Frist. Höstterminen 2010 Kurslitteratur H. Anton, C. Rorres, Elementary Linear Algebra

Läs mer

Kursinformation. Kurslitteratur: H. Anton och C. Rorres: Elementary Linear Algebra, 10:e upplagan. Wiley 2011 (betecknas A nedan).

Kursinformation. Kurslitteratur: H. Anton och C. Rorres: Elementary Linear Algebra, 10:e upplagan. Wiley 2011 (betecknas A nedan). Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf Linjär algebra och geometri I, 5 hp ES1, KandMa1, MatemA 2012-08-31 Kursinformation. Undervisning: 20 föreläsningar och 10 lektioner (om vardera 2

Läs mer

Kursprogram kursen ETE325 Linjär Algebra, 8 hp, vt 2016.

Kursprogram kursen ETE325 Linjär Algebra, 8 hp, vt 2016. LINKÖPINGS UNIVERSITET Matematiska Institutionen Vladimir Tkatjev Kursprogram kursen ETE325 Linjär Algebra, 8 hp, vt 2016. Kursperiod: 18 januari 18 maj Examinator och föreläsare: Vladimir Tkatjev: B-huset,

Läs mer

Studiehandledning till. MMA121 Matematisk grundkurs. Version 2012-09-03

Studiehandledning till. MMA121 Matematisk grundkurs. Version 2012-09-03 Studiehandledning till MMA Matematisk grundkurs läsåret 0/ Version 0-09-0 Kursinformation för MMA Mål Avsikten med kursen MMA Matematisk grundkurs är att ge grundläggande kunskaper i matematik, av betydelse

Läs mer

Kursprogram kursen ETE325 Linjär Algebra, 8 hp, vt 2015.

Kursprogram kursen ETE325 Linjär Algebra, 8 hp, vt 2015. LINKÖPINGS UNIVERSITET Matematiska Institutionen Vladimir Tkatjev Kursprogram kursen ETE325 Linjär Algebra, 8 hp, vt 2015. Kursperiod: 19 januari 21 maj Examinator och föreläsare: Vladimir Tkatjev: B-huset,

Läs mer

Matematik C (MA1203)

Matematik C (MA1203) Matematik C (MA103) 100 p Betygskriterier med eempeluppgifter Värmdö Gymnasium Mål och betygskriterier Ma C (MA103) Matematik 03-08- Betygskriterier enligt Skolverket Kriterier för betyget Godkänd Eleven

Läs mer

Ämne - Matematik (Gymnasieskola före ht 2011)

Ämne - Matematik (Gymnasieskola före ht 2011) Ämne - Matematik Ämnets syfte Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i grundskolan och innebär breddning och fördjupning av ämnet. Utbildningen

Läs mer

9D Ma: Geometri VT 2018 Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

9D Ma: Geometri VT 2018 Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att: 9D Ma: Geometri VT 2018 Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Magnus Aspenberg ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR I OCH L HT 2012, DELKURS B1, 8 HP

LUNDS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Magnus Aspenberg ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR I OCH L HT 2012, DELKURS B1, 8 HP LUNDS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Magnus Aspenberg ENDIMENSIONELL ANALYS FÖR I OCH L HT 2012, DELKURS B1, 8 HP Kurskod: FMAA05 Kurschef: Magnus Aspenberg, rum 343 Matematiska Institutionen. Tel.

Läs mer

Lektioner Datum Lokal Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Avsnitt

Lektioner Datum Lokal Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Avsnitt Föreläsning 8.15-10.00 Lektioner 10.15-12.00 Datum Lokal Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Avsnitt ons-3-dec Hörsal G C: 5.1-5.2 tor-4-dec Hörsal G N210 A302 A303 MC413 C: 5.3-5.4 fre-5-dec Hörsal G C: 2.10,

Läs mer

Statistik för farmaceuter 3 hp

Statistik för farmaceuter 3 hp Matematik och matematisk statistik 5MS031 Statistik för farmaceuter Lina Schelin Studiehandledning 2012-09-20 Sid 1 (7) STUDIEHANDLEDNING Statistik för farmaceuter 3 hp Sid 2 (7) Välkommen till kursen

Läs mer

TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori 4 hp

TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori 4 hp LINKÖPINGS UNIVERSITET HELENE LIDESTAM IEI JANUARI 2017 Produktionsekonomi TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori 4 hp Mål: Efter fullgjord kurs ska teknologen. ha kunskap om de grundläggande ekonomiska

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Matematiska institutionen Ulf Janfalk 29 augusti 2018

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Matematiska institutionen Ulf Janfalk 29 augusti 2018 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Matematiska institutionen 29 augusti 2018 Kursinformation Linjär Algebra för I1 och Ii1. Examinator: Kurshemsida: http://courses.mai.liu.se/gu/tata31/ Kurslitteratur: Janfalk,

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Matematiska institutionen Ulf Janfalk 18 september 2014

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Matematiska institutionen Ulf Janfalk 18 september 2014 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Matematiska institutionen 18 september 2014 Kursinformation Linjär Algebra för I1 och Ii1. Examinator: Kurslitteratur: Janfalk, Ulf: Linjär algebra, 2014 Examination: Efter

Läs mer

Kommentarer till uppbyggnad av och struktur för ämnet matematik

Kommentarer till uppbyggnad av och struktur för ämnet matematik 2011-06-10 Kommentarer till uppbyggnad av och struktur för ämnet matematik Likheter och skillnader jämfört med den gamla kursplanen Ämnesplanen i gymnasieskola 2011 (Gy 2011) har en ny struktur jämfört

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Matematik D Kurskod Ma 104 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Muntligt prov Inlämningsuppgift Kontakt med examinator Övrigt Valfri aktuell lärobok för kurs Matematik D t.ex.

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

Kursinformation och studiehandledning, M0043M Matematik II Integralkalkyl och linjär algebra, Lp II 2016.

Kursinformation och studiehandledning, M0043M Matematik II Integralkalkyl och linjär algebra, Lp II 2016. Kursinformation och studiehandledning, M0043M Matematik II Integralkalkyl och linjär algebra, Lp II 2016. Examinator, kursansvarig: Staffan Lundberg. Rum: E 882. E-post: lund@ltu.se Telefon: 0920-49 18

Läs mer

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära

TNIU66: Statistik och sannolikhetslära Institutionen för teknik och naturvetenskap TNIU66: Statistik och sannolikhetslära Kursinformation 2015 Kursens mål och förväntade läranderesultat Kursens mål är att ge en introduktion till matematisk

Läs mer

Matematik. Ämnets syfte

Matematik. Ämnets syfte Matematik MAT Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som

Läs mer

Matematik. Ämnets syfte. Kurser i ämnet. Matematik

Matematik. Ämnets syfte. Kurser i ämnet. Matematik en har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp

Läs mer

Förkunskaper Studenten skall för att kunna tillgodogöra sig kursen ha förkunskaper motsvarande Matematik A, B och C i gymnasieskolan.

Förkunskaper Studenten skall för att kunna tillgodogöra sig kursen ha förkunskaper motsvarande Matematik A, B och C i gymnasieskolan. 5B1134 Matematik och modeller, 4 poäng, ht 2004 Kurs-PM 2004-08-28 Kursens syfte Att överbrygga mellan gymnasiekursen Matematik C till de första kurser i matematik som ges på KTHs civilingenjörsprogram,

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Kursstart. Kursen startar tisdagen den 10 oktober kl i sal MA236 i MIT-huset. Schemat kan erhållas från matematiska institutionens hemsida.

Kursstart. Kursen startar tisdagen den 10 oktober kl i sal MA236 i MIT-huset. Schemat kan erhållas från matematiska institutionens hemsida. Kursinformation för Komplex analys, 3p, ht 2006. Civ.ing. (Teknisk Fysik) Ingår som ett moment i kursen Fysikens matematiska metoder, 10p. Ulf Backlund Kursstart Kursen startar tisdagen den 10 oktober

Läs mer

SKOLFS 2006:xx Skolverkets föreskrifter om kursplaner och betygskriterier i ämnet Matematik i gymnasieskolan den xx xxxxxx 2006

SKOLFS 2006:xx Skolverkets föreskrifter om kursplaner och betygskriterier i ämnet Matematik i gymnasieskolan den xx xxxxxx 2006 SKOLFS 2006:xx Skolverkets föreskrifter GY07:143 om kursplaner och betygskriterier i ämnet Utkom från trycket Matematik i gymnasieskolan den xx xxxxxx 2006 2006-08-21 Skolverket meddelar med stöd av 1

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MATEMATIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

Centralt innehåll som vi arbetar med inom detta område:

Centralt innehåll som vi arbetar med inom detta område: BRÅK & PROCENT PEDAGOGISK PLANERING/KUNSKAPSKRAV MATEMATIK Ö7 HT 2012 Syfte Lgr 11 Meningen med att läsa matematik i skolan är att du ska utveckla din förmåga att ü formulera och lösa problem med hjälp

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

Tekniskt basår, 60 högskolepoäng Qualifying Course, Technical Profile, One Year, 60 Credits

Tekniskt basår, 60 högskolepoäng Qualifying Course, Technical Profile, One Year, 60 Credits 1(6) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Tekniskt basår, 60 högskolepoäng Qualifying

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, Moment 1, 7,5 hp

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, Moment 1, 7,5 hp Statistiska institutionen VT2011 Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, Moment 1, 7,5 hp MOMENTETS INNEHÅLL Momentet ger studenten kunskap om ett antal olika statistiska modeller och hur

Läs mer

Kursbeskrivning för Ekonometri, 15 högskolepoäng

Kursbeskrivning för Ekonometri, 15 högskolepoäng Kursbeskrivning för Ekonometri, 15 högskolepoäng Allmänt Kursen består av fyra moment: I) Ekonometri I, tentamen 6 högskolepoäng II) Ekonometri I, inlämningsuppgift 1.5 högskolepoäng III) Ekonometri II,

Läs mer

matematik Syfte Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 1. KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 55

matematik Syfte Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 1. KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 55 Matematik Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att

Läs mer

LMA110, Matematik för lärare 1 30 högskolepoäng

LMA110, Matematik för lärare 1 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LMA110, Matematik för lärare 1 30 högskolepoäng Mathematics 1 for Teachers in Secondary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Basårsutbildningen anpassas till den efterföljande utbildningen och skall utöver breddningen av

Basårsutbildningen anpassas till den efterföljande utbildningen och skall utöver breddningen av Utbildningsplan Tekniskt basår, KTH Flemingsberg Technical Preparatory Year 60,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT18. Utbildningens mål Syftet med utbildningen är att bredda

Läs mer