HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2018 års löner för dataskyddsspecialister i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2018 års löner för dataskyddsspecialister i Sverige"

Transkript

1 HR Commitment presenterar Statistik gällande 218 års löner för dataskyddsspecialister i Sverige

2 2 Inledning HR Commitment har i samarbete med Forum för Dataskydd tagit fram en lönestatistik för dem som arbetar med dataskyddsfrågor i Sverige. De som erbjudits delta är alla medlemmar i Forum för Dataskydd samt personer som inte är med i föreningen men som arbetar inom området och finns med i Datainspektionens kontaktnät och det är 172 personer som valt att medverka. Vi har fått flera positiva kommentarer och förslag till förbättringar från er som deltagit vilket känns mycket roligt. Kommande års undersökningar kommer också att utvecklas med nya frågor och infallsvinklar även om det är lönen som fortsatt står i centrum. Presentationen av resultatet börjar på sid med kommentarer, slutsatser och en sammanställning över svaren på bakgrundsfrågorna och på sid följer själva lönestatistiken. I lönestatistiken så avser sid dataskyddsspecialister utan chefsposition och de följande sidorna, 2-24 avser dataskyddsspecialister med personalansvar och med chefsposition. I undersökningen är antalet svar från personer som arbetar som extern DPO 2 % vilket är för lite för att särredovisa. Detta gäller även för chefer utanför den privata sektorn. Vi hoppas att resultatet ska väcka en och annan tanke och självklart också vara till hjälp för dig som arbetar med dataskyddsfrågor i kommande lönediskussioner vare sig det gäller dig själv eller dina medarbetare. Erik Karlsson VD erik.karlsson@hrcommitment.se

3 3 Kommentar och några slutsatser I vår rekryteringsverksamhet ser vi ett stort intresse för de dataskyddstjänster som utannonseras, men också ett ökat antal spontanansökningar från såväl verksamma dataskyddsspecialister som jurister från advokatbyråerna och övriga yrkesområden. Hos arbetsgivarna är också konkurrensen om de nya medarbetarna stor och som undersökningen ger en bild av så fortsätter efterfrågan på såväl ny personal som på externa dataskyddstjänster att öka. Totalt sett så har männen högre lön jämfört med sina kvinnliga kolleger medans kvinnorna i chefsposition tjänar mer än sina manliga kolleger. Trots att nöjdheten kring den egna lönen generellt är hög så har högre lön den enskilt största påverkan på beslutet att inte söka nytt jobb. 36 % av de svarande säger att det är sannolikt att de kommer att söka nytt jobb inom två år. 5 % av de svarande har blivit kontaktade av rekryterare de senaste 6 månaderna. Efterfrågan på rekrytering av dataskyddsspecialister och på externa dataskyddstjänster kommer att vara fortsatt hög. En majoritet av de som arbetar som dataskyddsspecialister har juristbakgrund. Med ett ökat fokus på dataskyddsområdet och med fler nya dataskyddstjänster är det vår bedömning att lönenivåerna kommer att öka.

4 4 Vilka är de 172 svarande? Kön: Ålder: Antal år 59% -3 13% arbetat med dataskyddsrelaterade frågor i nuvarande tjänst 41% % 2% 35% % 12% 16% 18% 19% 18% 16% 17% 15% 12% 8% 8% 6% 4% 9% 6% 8% 4% Kvinna Man % Andra bakgrundsfrågor Ja Nej Arbetar du heltid med dataskyddsrelaterade frågor? 47% 53% Är du medlem i Forum för dataskydd? 57% 43% Har du en juristexamen (tidigare jur. kand.)? 51% 49% Har du en affärsjuridikutbildning? 9% 91% Har du universitets- eller högskoleexamen inom ekonomi eller samhällsvetenskap? 23% 77% Har du teknisk utbildning 2% 8% Har du personalvetarutbildning 2% 98% Har du annan akademisk utbildning 37% 63% Har du ansvar för fler jurisdiktioner än den svenska? 25% 75% Är du ledamot i företagets ledningsgrupp? 8% 92% Har du personalansvar? 13% 87% Är du chef för en dataskyddsfunktion? 16% 84% I vilken roll arbetar du med dataskydd? Som DPO 42% Som annan dataskyddsexpert 22% Som extern DPO 2% I annan roll (t.ex. Compliance Officer) 35%

5 5 Vilka är arbetsgivarna? Verksamheten är: Vem är din lönesättande chef 26% 59% 15% VD 17% Annan person i ledningsgruppen 43% Person utanför ledningsgruppen 36% Styrelsen 5% Kommunal Privat Statlig Ange var din funktion finns I dotterbolag 18% I moderbolag 82% Antal anställda: I Sverige Utanför Sverige Geografisk placering: 75% 2% 16% 9% 14% 11% 14% 4% 9% 3% 3% 2% 3% 7% 7% 1% Storstadsregion, 68 %

6 6 Nöjdhet kring lön Är du nöjd med din lön idag? % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 6% 27% 26% 26% 13% 1% 1Inte alls nöjd Mycket nöjd Vet ej Hur upplever du din lön om du jämför med kollegor på andra företag? % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 7% 21% 27% 11% 3% 31% 1 Mycket lägre Mycket högre Vet ej

7 Är du nöjd med din lön idag? Nedan presenteras den genomsnittliga månadslönen (exkl. bonus) för respektive kategori tillsammans med resultatet för frågan om hur nöjd svaranden är med sin lön (skala 1-5). 7 Kön Lön Nöjdhet Kvinna ,13 Man ,13 Ålder Lön Nöjdhet , , , , , , ,62 Chefsposition Lön Nöjdhet Ja ,43 Nej ,3 Roll Lön Nöjdhet Som DPO ,22 Som annan dataskyddsexpert ,91 Extern DPO - - I annan roll 529 3,5 År arbetat med dataskyddsrelaterade frågor Lön Nöjdhet , , , , , , , ,54 Medlem i ledningsgrupp Lön Nöjdhet Ja , Nej ,5 Medlem i Forum för dataskydd Lön Nöjdhet Ja ,23 Nej ,99 Funktion i Lön Nöjdhet I dotterbolag ,5 I moderbolag ,4 Verksamhet Lön Nöjdhet Kommunal ,81 Privat ,31 Statlig ,96 Personalansvar Lön Nöjdhet Ja ,65 Nej ,3 Arbetar heltid med dataskyddsrelaterade frågor Geografisk placering Lön Lön Nöjdhet Ja ,17 Nej ,9 Nöjdhet Storstadsregion ,55 Annan ort ,5 Fler jurisdiktioner än Svenska Lön Nöjdhet Ja ,38 Nej ,3

8 8 Förmåner Andelarna nedan gäller för de dataskyddsspecialister som är verksamma i den privata sektorn. I form av bil Ja 16% I form av hushållsnära tjänster e.d. Ja 4% Nej 84% Bonus, oavsett omfattning Nej 96% Nej 62% 218 Ja 38%

9 9 Vilka är det som har bonus? Nedan presenteras andelen dataskyddsspecialister som mottagit någon form av bonus (oavsett omfattning) under de senaste 12 månaderna. Observera att detta enbart gäller för dataskyddsspecialister som är verksamma i den privata sektorn. 69% 36% 4% 45% 4% 3% 27% 31% 18% 4% 44% 47% 44% 47% 5% 52% 5% 34% 46% 35% 41% Kvinna Man Ja Nej Ja Nej Kön Ålder År arbetat med dataskyddsrelaterade frågor Medlem i Forum för dataskydd Arbetar heltid 38% 18% 45% 29% 24% 45% 44% 5% 37% 56% 31% 38% 38% 39% 31% Ja Nej Ja Nej Som DPO Som annan dataskyddsexpert Extern DPO I annan roll Ja Nej Dotterbolag Moderbolag Ja Nej Storstadsregion Annan ort Chef Personalansvar Roll Ledamot i ledningsgrupp Funktion i Fler jurisdiktioner än den svenska Geografisk placering

10 Verksamhet Verksamhet Efterfrågan på dataskyddsspecialister 1 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Planerar ni att öka eller minska antalet dataskyddsspecialister under de kommande 12 månaderna? Planerar ni att öka eller minska era inköp av externa dataskyddstjänster de kommande 12 månaderna? 1% 46% 38% 15% 5% 44% 2% 31% Minska Oförändrat Öka Vet ej Andel som planerar att öka antalet dataskyddsspecialister under de kommande 12 månaderna Andel som planerar att öka inköpen av externa dataskyddstjänster de kommande 12 månaderna Kommunal 19% Kommunal 21% Privat 47% Privat 23% Statlig 29% Statlig 8%

11 Roll Verksamhet Geografisk placering Positivt, men befordringsmöjligheterna får lägst betyg 11 Jag känner att det finns befordringsmöjligheter för mig på min arbetsplats 3,8 Fråga: Jag känner att det finns befordringsmöjligheter för mig på min arbetsplats Jag erbjuds de utbildningsoch utvecklingsmöjligheter som jag känner att jag behöver 3,94 Storstadsregion Annan ort 3,11 3,2 Jag känner att min kompetens och mina förmågor tas till vara på min arbetsplats 3,89 Kommunal Privat 2,89 3,18 Jag känner att jag har fullt stöd i mitt arbete från VD, GD eller motsvarande funktion 3,82 Statlig Som DPO 3, 3, Jag känner att jag har fullt stöd i mitt arbete från styrelsen eller motsvarande funktion 3,87 Som annan dataskyddsexpert Extern DPO 3,28 I annan roll 2,98

12 12 Hur påverkas livspusslet? Hur många timmar arbetar du i snitt/ vecka? Chefs position Ja Nej -4 timmar 9% 3% 41-5 timmar 54% 57% 51-6 timmar 2% 12% 61- timmar 17% 1% Antal arbetstimmar har hög påverkan på livspusslet och lönen Medel: Jag har balans mellan arbete och fritid Genomsnittlig månadslön exkl. bonus -4 timmar 3, timmar 3, timmar 2, timmar 2, Jag har balans mellan arbete och fritid Medel Lön exkl. bonus Chef 2, Ej chef 3, Hur är din arbetsbörda? Lön exkl. bonus Chef Ej chef För låg Rimlig För stor

13 13 Lönens betydelse Är det sannolikt att du kommer att söka ett nytt jobb inom: 218 Blivit kontaktad av rekryterare senaste sex månaderna Genomsnittlig månadslön exkl. bonus 218 < 1 år 22% 6% år 14% 64% år 13% 75% år 8% 75% Tänker inte söka nytt jobb 21% 18% Vet ej 22% 35% 5 83 Vad är de missnöjda med och varför vill vissa byta jobb? Är det sannolikt att du kommer att söka ett nytt jobb inom: < 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år Tänker inte söka nytt jobb Vet ej Är du nöjd med din lön idag? 2,49 2,82 3,15 3,67 3,64 3,22 Hur upplever du din lön om du jämför med kollegor på andra arbetsplatser? 2,32 2,47 2,71 3, 3,16 2,84 Jag känner att det finns befordringsmöjligheter för mig på min arbetsplats 2,62 3,24 3,2 3,4 3,19 3,16 Jag erbjuds de utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som jag känner att jag behöver 3,26 3,68 4,5 4,55 4,42 4,6 Jag känner att min kompetens och mina förmågor tas till vara på min arbetsplats 3,14 3,68 4,2 4,73 4,27 3,93 Jag känner att jag har fullt stöd i mitt arbete från VD, GD eller motsvarande funktion 3, 3,55 4,3 4,4 4,34 3,87 Jag känner att jag har fullt stöd i mitt arbete från styrelsen eller motsvarande funktion 3,18 3,48 4,11 4,2 4,45 3,96 Hur är din arbetsbörda? 4,31 4,5 4,2 4,17 3,97 4,16 Jag har balans mellan arbete och fritid 2,91 2,77 3,25 3,5 3,52 3,24

14 Vad känner du skulle vara den viktigaste förändringen i ditt nuvarande arbete för att du inte ska söka ett nytt jobb? 14

15 Fokus på dataskyddsspecialister utan chefsposition 15 6 Genomsnittlig lön för dataskyddsspeciallist (ej chef) Genomsnittlig lön (ej chef) i förhållande till kön Kvinna Man

16 6 Genomsnittlig lön (ej chef) i förhållande till ålder Genomsnittlig lön (ej chef) i förhållande till erfarenhetsår

17 6 Genomsnittlig lön (ej chef) i förhållande till roll Som DPO Som annan dataskyddsexpert Extern DPO I annan roll Genomsnittlig lön (ej chef) i förhållande till verksamhet Kommunal Privat Statlig

18 Genomsnittlig lön (ej chef) i förhållande till geografisk placering Storstadsregion Annan ort Genomsnittlig lön (ej chef) i förhållande till ansvar för jurisdiktioner Fler än den Svenska Svenska

19 19 6 Genomsnittlig lön (ej chef) i förhållande till medlem i Forum för dataskydd Ja Nej

20 Fokus på dataskyddsspecialister med chefsposition Genomsnittlig lön för dataskyddsspecialist med chefsposition Genomsnittlig lön (chef) i förhållande till kön Kvinna Man

21 Genomsnittlig lön (chef) i förhållande till ålder Genomsnittlig lön (chef) i förhållande till erfarenhetsår

22 Genomsnittlig lön (chef) i förhållande till roll Som DPO Som annan dataskyddsexpert Extern DPO I annan roll Genomsnittlig lön (chef) i förhållande till verksamhet Kommunal Privat Statlig

23 Genomsnittlig lön (chef) i förhållande till geografisk placering Storstadsregion Annan ort Genomsnittlig lön (chef) i förhållande till ansvar för jurisdiktioner Fler än den Svenska Svenska

24 Genomsnittlig lön (chef) i förhållande till personalansvar Ja Nej Genomsnittlig lön (chef) i förhållande till medlem i Forum för dataskydd Ja Nej

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2018 års löner för Compliance Officers i Sverige

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2018 års löner för Compliance Officers i Sverige HR Commitment presenterar Statistik gällande 218 års löner för Compliance Officers i Sverige 2 Inledning HR Commitment har i samarbete med Compliance Forum även i år tagit fram en lönestatistik för Sveriges

Läs mer

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2016 års löner för Compliance Officers i Sverige

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2016 års löner för Compliance Officers i Sverige HR Commitment presenterar Statistik gällande 216 års löner för Compliance Officers i Sverige 2 Inledning HR Commitment har i samarbete med Compliance Forum tagit fram en lönestatistik för Sveriges Compliance

Läs mer

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2018 års löner för bolagsjurister i Sverige

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2018 års löner för bolagsjurister i Sverige HR Commitment presenterar Statistik gällande 218 års löner för bolagsjurister i Sverige 2 Inledning HR Commitment har sedan 28 i samarbete med Sveriges Bolagsjurister tagit fram en årlig lönestatistik

Läs mer

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2014 års löner för bolagsjurister i Sverige

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2014 års löner för bolagsjurister i Sverige HR Commitment presenterar Statistik gällande 214 års löner för bolagsjurister i Sverige 2 Inledning HR Commitment har sedan 28 i samarbete med Bolagsjuristernas Förening tagit fram lönestatistik för bolagsjurister

Läs mer

Vårmötets deltagare 2014. Material insamlat våren 2014 Powerpoint sammanställd, 2015, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet

Vårmötets deltagare 2014. Material insamlat våren 2014 Powerpoint sammanställd, 2015, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet Vårmötets deltagare 214 Material insamlat våren 214 Powerpoint sammanställd, 215, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet Bakgrund 299 svarande totalt = 56 procent Medianålder 47-48 år (1938-1988)

Läs mer

Rapport Synen på lönen Officersförbundet

Rapport Synen på lönen Officersförbundet Rapport Synen på lönen Officersförbundet 2-3-12 Om undersökningen Syfte Officersförbundet har skapat en medlemspanel Förbundspanelen. Panelen har skapats i syfte att enkelt kunna inhämta medlemmarnas syn

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Länsstyrelsen. Material insamlat hösten 2014 Powerpoint sammanställd, 2015, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet

Länsstyrelsen. Material insamlat hösten 2014 Powerpoint sammanställd, 2015, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet Länsstyrelsen Material insamlat hösten 214 Powerpoint sammanställd, 215, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet Bakgrund 13 svarande 2193 = 62 procent Medianålder 48-49 år (1949-1985) 61 procent

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom Löneskillnader En kvinnlig ekonom tjänar i snitt 18,1% mindre än en manlig ekonom mellan kvinnor och män Om nyckeltalen Statistiken baseras på svar från närmare 11 000 yrkesverksamma ekonomer. Resultaten

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun Antagen: KF 185 2015-12-15 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun 2016-2018 Inledning Alvesta kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer Offentlig sektor Bra förutsättningar bättre generationsväxling Oktober 2007

Ledarnas Chefsbarometer Offentlig sektor Bra förutsättningar bättre generationsväxling Oktober 2007 Ledarnas Chefsbarometer 2007 Bra förutsättningar bättre generationsväxling Oktober 2007 Om Ledarnas Chefsbarometer Synovate Temo har på uppdrag av Ledarna genomfört Ledarnas Chefsbarometer - en årligen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Rätt individ. På rätt plats. Alltid.

Rätt individ. På rätt plats. Alltid. Rätt individ. På rätt plats. Alltid. Kompetensindikatorn 2018 Det här är Kompetensindikatorn I över 10 år har Poolia undersökt förhållandena mellan utbud och efterfrågan på kvalificerade tjänstemän. Vi

Läs mer

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR Kund: Conmore Ingenjörsbyrå Kontakt: Joakim Olsson / Anders Svensson Datum: 15 Maj, 2012 Helena Björck Tel: 0720 70 04 18 Helena.björck@novusgroup.se Annelie

Läs mer

Medellön anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman dividerad med antalet observationer. Stockholm i januari 2008

Medellön anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman dividerad med antalet observationer. Stockholm i januari 2008 Medlemsinformation. Jusektidningen februari 2008. Tryckt hos Sörmlands Grafiska AB. LÖNESTATISTIK 2007 I detta material presenteras Juseks statistik över löneläget i september 2007. Statistiken kan tjäna

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

1a. Har du ett stressigt arbete? 1b. Kan du påverka din arbetssituation? 1f. Har du en rimlig arbetsbelastning?

1a. Har du ett stressigt arbete? 1b. Kan du påverka din arbetssituation? 1f. Har du en rimlig arbetsbelastning? Sammanfattning av jämställdhetsenkäten 2009 Här sammanfattas resultaten från enkätundersökningen om jämställdhet som genomfördes på institutionerna för Geologi (GEO) samt Naturgeografi och Ekosystemanalys

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Befattningvärdering; en bas för lönedifferentiering. transportgruppen.se

Befattningvärdering; en bas för lönedifferentiering. transportgruppen.se Befattningvärdering; en bas för lönedifferentiering transportgruppen.se Lönsam lönesättning - Sätt rätt lön TransportGruppen, februari 2014 Befattningsvärdering; en bas för lönedifferentiering INLEDNING

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

Talang på lika villkor!?

Talang på lika villkor!? Talang på lika villkor!? Q1 2018 RAPPORT Bakgrund: Jurek vill verka för att talang anställs på lika villkor. De har därför tagit reda på en rad fakta genom anställningsprocessen gällande lön i förhållande

Läs mer

Lönestatistik 2012 Jurister

Lönestatistik 2012 Jurister Lönestatistik 2012 Jurister Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013 Så mycket tjänar ingenjörscheferna i Sverige Juni 2013 2 Så mycket tjänar ingenjörschefer i Sverige Sverige är beroende av kompetenta chefer. Cheferna tar ett stort ansvar för utveckling och kvalitet hos

Läs mer

Jämställdhetsrapport 2010/2011

Jämställdhetsrapport 2010/2011 Jämställdhetsrapport 2010/2011 Statistik För att svara mot de övergripande målformuleringarna om att utjämna och förhindra skillnader, har könsuppdelad statistik tagits fram. Brister i personalsystemet

Läs mer

500 chefer i privat sektor om mångfald

500 chefer i privat sektor om mångfald 500 chefer i privat sektor om mångfald Sammanfattning När TNS SIFO frågar chefer i privat sektor om mångfald: Sammantaget, med några fåundantag, kan svenska chefer definiera mångfald. Dock skiljer det

Läs mer

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr Löner för Naturvetarna genomför årligen en löneenkät riktad till samtliga medlemmar på arbetsmarknaden. Här har vi sammanställt en kortfattad redovisning av löner för Naturvetarnas chefer. Vi fokuserar

Läs mer

Chefen kollar dig på webben

Chefen kollar dig på webben Chefen kollar dig på webben Resultaten i Manpower Work Life visar att chefer letar upp information om arbetssökande på deras privata sociala nätverk på webben, bl.a. för att ta reda på om den arbetssökandes

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2016-02-02 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-04 PaN A1511-00358-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2017 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08)

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08) Veterinärförbundets lönestatistik 2008 för bl a statligt anställda veterinärer Förbundet tackar alla som har bidragit med uppgifter till statistiken. Av inkomna svar har 521 bearbetats. Den totala svarsprocenten

Läs mer

Värva en kollega! NÅGRA TIPS TILL DIG SOM VILL UPPMUNTRA EN KOLLEGA ATT BLI MEDLEM I SVERIGES ARBETSTERAPEUTER

Värva en kollega! NÅGRA TIPS TILL DIG SOM VILL UPPMUNTRA EN KOLLEGA ATT BLI MEDLEM I SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Värva en kollega! NÅGRA TIPS TILL DIG SOM VILL UPPMUNTRA EN KOLLEGA ATT BLI MEDLEM I SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Värva en kollega några tips, 2017, reviderad mars 2018 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Pontus

Läs mer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet.

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Ämnet för den här enkäten är könsfördelning och jämställdhetsarbete på företaget/organisationen. För att få en så korrekt bild av svenskt näringsliv

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får

Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får Handling 2015 nr 126 Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA GÄVLE MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA GÄVLE MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA Du är inbjuden till... 2016 GÄVLE MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY GÄVLE KONSERTHUS FREDAG 23 SEPTEMBER NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 23 september

Läs mer

SACO:s löneenkät 2017

SACO:s löneenkät 2017 SACO:s löneenkät 017 I början av november 017 fick SACO:s medlemmar möjlighet att svara på en enkät om årets lönesamtal. Enkäten besvarades av 5 medlemmar av de 43 medlemmar som genomfört lönesättande

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Lönestatistik 2017 för företagsläkare och skolläkare

Lönestatistik 2017 för företagsläkare och skolläkare Nr 8/2018 Till Läkarförbunds yrkes- och lokalföreningar Lönestatistik 2017 för företagsläkare och skolläkare Bakgrund och syfte Läkarförbundet skickade i januari 2018 ut en enkät till medlemmarna i Företagsläkarföreningen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Osakliga löneskillnader ett överdrivet problem

PRESSMEDDELANDE. Osakliga löneskillnader ett överdrivet problem PRESSMEDDELANDE För ytterligare upplysningar, kontakta: Gunilla Hansén-Larson tfn 08-700 14 61, 070-514 61 00, Elisabet Sundén Ingeström, tfn 08-700 14 05 22 maj 2002 Osakliga löneskillnader ett överdrivet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

Industriläkarföreningens lönestatistik 2017

Industriläkarföreningens lönestatistik 2017 Industriläkarföreningens lönestatistik 2017 Industriläkarnas löneenkät 2017 För fjärde året i rad kan Läkarförbundet tillsammans med Industriläkarföreningen presentera unik lönestatistik för de industrianställda

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (11) Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet 2013-2015 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (11) Övergripande strategi

Läs mer

Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation

Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation Nyckeltal för HR Nyckeltal Nedan presenteras samtliga i tabellform. 22 stycken nyckeltal är markerade ett tjockare typsnitt. Dessa nyckeltal är relativt vanliga och ofta bra nyckeltal att börja arbeta

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

SACO:s löneenkät 2016

SACO:s löneenkät 2016 SACO:s löneenkät 2016 I början av november fick SACO:s medlemmar möjlighet att svara på en enkät om årets lönesamtal. Enkäten besvarades av 36 av totalt 51 medlemmar. Svaren på frågorna redovisas i cirkeldiagrammen

Läs mer

Om enkäten. Resultat privat anställda företagsläkare, nov Bakgrund och syfte

Om enkäten. Resultat privat anställda företagsläkare, nov Bakgrund och syfte Om enkäten Bakgrund och syfte Läkarförbundet skickade i december 2018 ut en enkät till medlemmarna i Företagsläkarföreningen och Skolläkarföreningen. Syftet med undersökningen har varit att kartlägga löneförhållanden

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag Arbetssätt och uppdrag 1.1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 1.4 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt Betyg 5 (%) 71 Betyg 5 (%) 23 Betyg 4 (%)

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 Total Total Antal svarande: 297 st 297 51 % ÖVERGRIPANDE RESULTAT NMI - Nöjd Medarbetar Index Index NMI 4,3 Arbetssituation 4,0 Arbetsmiljö 4,2 Mål och visioner

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT Grundskola/Grundsärskola 1 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT Grundskola/Grundsärskola 1 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag Arbetssätt och uppdrag 1.1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 1.4 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt Betyg 5 (%) 62 64 53 57 Betyg 5 (%) 11 13

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA Du är inbjuden till... 2016 SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY QUALITY HOTEL SUNDSVALL FREDAG 2 SEPTEMBER NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Förord och sammanfattning Välfärdssektorn står inför stora framtidsutmaningar.

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Företag har en övertro till sitt varumärke

Företag har en övertro till sitt varumärke Företag har en övertro till sitt varumärke Kompetensindikatorn, Poolias årliga temperaturmätning av branschen, visar att det finns en övertro till attraktionskraften i det egna varumärket. Företagen själva

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

Lönestatistik 2016 för företagsläkare och skolläkare

Lönestatistik 2016 för företagsläkare och skolläkare Nr 9/2017 2017-07-07 Till Läkarförbunds yrkes- och lokalföreningar Lönestatistik 2016 för företagsläkare och skolläkare Läkarförbundet skickade i januari 2017 ut en enkät till medlemmarna i Företagsläkarföreningen

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Enkät medarbetare som slutat sin anställning under perioden

Enkät medarbetare som slutat sin anställning under perioden Förvaltning, handläggare, telefon Kommunstyrelseförvaltningen Agneta Sundqvist Högberg Personalutskottet Enkät medarbetare som slutat sin anställning under perioden 2008 2012 Sammanfattning Rapporten är

Läs mer

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Stockholm 2014-04-25 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Nr 3 2014 Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Bakgrund och svarsfrekvens Läkarförbundet skickade i januari

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb?

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? ) Kön Tjej 55 Kille 58 Annat 2 3 4 5 6 7 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? Kommunens hemsida Skolan Kompisar via min kontaktperson Medlem där Möjligheternas plats Känner arbetsgivaren

Läs mer