ESSENCE i ett livsperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESSENCE i ett livsperspektiv"

Transkript

1

2 ESSENCE i ett livsperspektiv Christopher Gillberg, MD, PhD Gillberg Neuropsychiatry Centre (Gillbergcentrum) vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, DSBUS, och Kochis Universitet och Prefektur se University of Glasgow och University of Edinburgh, och Yorkhill Hospital (Skottland) Institute of Child Health, University College London, och Young Epilepsy (England) UniFOB, Bergen (Norge) Diferenças, Lisboa (Portugal) Genetic Biobank, Torshavn (Färöarna Danmark) Institut Pasteur, Paris (Frankrike) Stockholm, april 2015

3 ESSENCE (utvecklingpsykiatriska syndrom) ESSENCE - Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations Förskolesymptom/syndrom som predicerar misslyckande i skolan, anpassningsproblem, mobbning och social exklusion, drogbruk, psykiatrisk sjuklighet, empatiproblem, fetma, ätstörningar, kronisk trötthet, smärta, minnesproblem och antisocial livsstil och kriminalitet senare i livet; dessutom olyckor (inkl i trafiken) och minskad livslängd ADHD med eller utan ODD/CD (Oppositional Defiant Disorder/Conduct Disorder) 5-7% SLI (Specific Language Impairment ofta förebud till Dsylexi) 5% DCD (Developmental Coordination Disorder) 5% IDD (Intellectual Disability/Intellectual Developmental Disorder) 2% ASD (Autism Spectrum Disorder/Autism) 1.2% TD/TS/OCD (Tic disorders/tourettes syndrom/ocd) 1% RAD (Reactive Attachment Disorder/Disinhibited Social Engagement Disorder) % (BPS (Behavioural Phenotype Syndromes, inklusive FAS och VAS) 1.3% (EP/NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR (Epilepssyndrom och andra neurologiska sjukdomar (hydrocefalus, CP, Duchenne, dystrofia myotonica): Landau-Kleffner, CSWS, FS+, feberkramper? 0.6%) (PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome)? 0.1%)

4 Vilka är symptomen på ESSENCE? Påtagliga symptom på avvikande utveckling som varar många månader eller har akut debut och som leder till oro och specialistkonsultation Utveckling mera generellt Motorik Perception/Sensorik Kommunikation/Språk Aktivitet/Impulsivitet Uppmärksamhet/Koncentration Social interaktion/reciprocitet Beteende Humörsvängningar Sömn Mat Konstigheter - Gillberg 2010, Gillberg 2013

5 Vilka är symptomen på ESSENCE? Symptom på avvikande utveckling som varar många månader eller har akut debut och som leder till oro och specialistkonsultation. Det kan röra sig om avvikelser i fråga om Utveckling mera generellt (försenad eller mycket ojämn) Motorik (försenad, stjärthasning, tågång, hypotonus, fin- eller grovmotoriska avvikelser) Perception/Sensorik (nedsatt/ökad ljud-, ljus, berörings-, smärt-, värme-, köld-, luktkänslighet) Kommunikation/Språk (inget eller avvikande joller, språkförsening, ekotal) Aktivitet/Impulsivitet (hyper/hypo) Uppmärksamhet/Koncentration (svårigheter, lyssnar inte ) Social interaktion/reciprocitet (ointresserad, överfokuserad, inga vänner) Beteende (insistence on sameness, utbrott, stereotypier) Humörsvängningar (intensiva, dagar, veckor) Sömn (litet sömnbehov, extrem nattskräck) Mat (pica, ARFID) Konstigheter - Gillberg 2010, Gillberg 2013

6 Hur vanligt är ESSENCE? Minst 10% av alla skolbarn har kliniskt relevant ESSENCE och 75% av dessa har stora problem också i vuxen ålder Autism 1% ADHD 5% Tourettes syndrom 1% IDD 2% RAD 1% Överlappning och komorbiditet är regel Flertalet har oroande symptom före 5 års ålder Flickor missas och igenkänns sällan (även om de har svåra problem) Flickor/kvinnor och vuxna män får massor av andra diagnoser Grundproblemet igenkänns inte efter tonåren Minst hälften av all vuxenpsykiatri är ESSENCE Gillberg 1983, Nylander et al 2009, Gillberg 2010, Kopp et al 2010, Gillberg 2013, Gillberg 2014

7 Från spädbarn till vuxen ålder Fetma vid ADHD Anorexia nervosa vid autism Bulimia nervosa vid ADHD Missbruk vid ADHD Drogrelaterad och impulsiv kriminalitet i hög frekvens vid ADHD Massmord i extremt ovanliga fall av autism Ångest vid ADHD ( nervositet, kan inte komma till ro, oro ) Olyckor vid ADHD Försvinnanden och drunkning vid autism Smärttillstånd vid ADHD Stress och hikkikomori vid autism Risk för psykos/schizofreni om ej tidig upptäckt och stöd Depression vid Aspergers syndrom OCD och ADHD vid Tourettes syndrom Kortare medellivslängd vid ADHD Ökad mortalitet (pga medicinska sjukdomar) vid autism

8 Från spädbarn till vuxen ålder Utslagning ur skola och arbetsliv Ökad mortalitet vid ESSENCE Många över 65 års ålder har ESSENCE Feldiagnoser hos äldre: ätstörningar, personlighetsstörningar ångest, depression, MCI Uppenbarligen ett folkhälsoproblem om vart tionde barn och var tolfte vuxen eller flera har ESSENCE Mycket stor andel av samtliga vuxenpsykiatrins patienter har ESSENCE Mycket stor andel av samtliga allmänläkarbesök beror på ESSENCE Habiliterings- och rehabiliteringsmedicin konsulteras i hög utsträckning För flera av undergrupperna (särskilt ADHD) finns utmärkt och effektiv behandling; stressreduktion efter tidig diagnos kan kanske förhindra psykos Hur kan vi då stå bredvid och låta utslagningen fortsätta?

9 Skolmisslyckande Regel vid ADHD Ofta vid autism Inte sällan vid dyslexi 10-15% av hela Sveriges befolkning dömd att misslyckas i skolan pga ESSENCE Kunskapsmål omöjliga att nå för majoriteten med ESSENCE (om stödinsatser inte ges) och för flertalet med BIF (även om stödinsatser)

10 ASD according to DSM-5 Must meet criteria A, B, C, and D: A. Persistent deficits in social communication and social interaction across contexts, not accounted for by general developmental delays, and manifested by all 3 of the following: Deficits in social-emotional reciprocity Deficits in nonverbal communicative behaviors used for social interaction 3. Deficits in developing and maintaining relationships, appropriate to developmental level (beyond those with caregivers) B. Restricted, repetitive patterns of behaviour, interests, or activities as manifested by at least two of the following: 1. Stereotyped or repetitive speech, motor movements, or use of objects; 2. Excessive adherence to routines, ritualized patterns of verbal or nonverbal behavior, or excessive resistance to change 3. Highly restricted, fixated interests that are abnormal in intensity or focus 4. Hyper-or hypo-reactivity to sensory input or unusual interest in sensory aspects of environment C. Symptoms must be present in early childhood (but may not become fully manifest until social demands exceed limited capacities) D. Symptoms together limit and impair everyday functioning

11 Autism hur allvarligt är det? Autism Plus är allvarligt Autism Pure/Only är kanske något som man behöver förstå ; men kanske inte så mycket mera? Nature never draws a line without smudging it Ett av Lorna Wings favoritcitat

12 Autism L v Beethoven A Bruckner B Bartok E Satie HC Andersen S Kierkegaard A Conan Doyle I Kant L Wittgenstein A Einstein A Robbe-Grillet W Kandinskij G Morandi P Klee E Hopper G Garbo D Springfield S Kubrick ALL THE LONELY PEOPLE WHERE DO THEY ALL COME FROM Gillberg 1992, Baron-Cohen 2003, Fitzgerald 2005, Wing 2011, Gillberg 2014

13 Föräldraskattning av autismsymptom (ASSQ) N= barn 7-9 år i Bergen, Norge ASSQ score (Range 0-54, here shown 0-42) ASSQ-score

14 Lärarskattning av autismsymptom (ASSQ) N= Barn i åldrarna 7-9 år i Bergen, Norge ASSQ score (0-54, här visas 0-42) ASSQ-score

15 Autismerna : Vad är autismspektrumtillstånd? Vad är autism? Autismerna är en grupp tillstånd med multifaktoriell bakgrund (gener, hjärnskada/dysfunktion och kombinationer). Det handlar om många spektra, inte om ett och samma. Det enda gemensamma är kombinationen av reducerad socialkommunikativ förmåga och reducerad förmåga att variera beteendet efter situationen. Autism är ALLTID förknippat med ADHD, IDD, SLD, DCD, tics, OCD, epilepsi, CP eller andra medicinska sjukdomar i sådana fall som har funktonsnedsättning redan under första levnadsåren. Det finns nästan lika många orsaker som det finns fall av autism. Autism Only (fall utan komorbiditet ) ger inte funktionsnedsättning tidigt i livet känns igen som nördar, ensamvargar, genier istället. Det finns ingen skarp gräns mellan autism och autistiska drag. Förekomsten av autistiska symptom i befolkningen har inte ökat på senare tid, däremot ökar diagnosställandet lavinartat (och troligen överdrivet). Autism växer man inte ifrån, men graden av funktionsnedsättning varierar genom livet, bl a beroende på tidig/sen diagnos och tidig/sen intervention, och, framförallt på komorbiditet (Autism Plus). Det finns ännu ingen accepterad medicinsk behandling som har effekt på autistiska symptom. Iacoboni 2006, Buckner and Vincent 2007, Bourgeron 2007, Monk et al 2009, Gillberg 2010, Dinnstein et al 2010, Coleman and Gillberg 2012, Lundström et al 2012, Leblond et al 2012, Delorme et al 2013, Kocovska et al 2013, Zürcher et al 2013, Lundström et al 2015

16 Vad är ADHD? ADHD är också höggradigt genetiskt och, liksom autism nästan alltid kombinerat med andra tillstånd i kliniskt relevanta fall. Delvis överlappande nervkretsar i hjärnan är dysfunktionella vid ADHD och autism. Det finns ingen skarp gräns mellan ADHD och normalitet. Man växer inte ifrån ADHD även om graden av funktionsnedsättning kan variera genom livet. Det finns högeffektiv behandling (mediciner, KBT, arbetsminnesträning, martial arts). Boonstra et al 2007, Curatolo et al 2008, Strang-Karlsson et al 2008, Melke et al 2008, Mulligan et al 2009, Kopp et al 2009, Sharp et al 2009, Shaw et al 2009, Volkow et al 2009, Bourgeron et al 2010, Humble et al 2010, Chabernaud et al 2012, Shen et al 2012, Berwid et al 2013, Biederman et al 2013, Bourgeron et al 2013, Gillberg 2014

17 Tidiga autismsymptom (<5 år) Motoriska avvikelser första levnadsåret % Sensorisk-perceptuella avvikelser % Beteendeproblem (t ex insistence on sameness) % Repetitiva rörelser % Språkproblem/pragmatiska problem/ konstig röst % Ingen spontan initiering av delad uppmärksamhet, pekar inte för att fästa andras uppmärksamhet på något Hyperaktivitet och impulsivitet (ofta extrem) 40-50% Hypoaktivitet 10-25% Sömnproblem 40% Uppfödningsproblem 50% Försenad utveckling 20% Svängande humör10% Ett eller flera av ovanstående kan vara första symptom Coleman and Gillberg 2012, Allely et al 2013, Allely et al 2014, Gillberg 2014

18 Tidiga ADHD/ODD symptom (<5 år) Motorik % Sensorik-perception % Språk 50% Humör % Beteende % Uppmärksamhet 100%? Aktivitet 10-30% Sömn 40% Försening 15% Ett eller flera Wilson et al 2013, Gillberg 2013

19 Från förskola till skola till vuxenliv ESSENCE är uppenbarligen ett folkhälsoproblem För flera undergrupper finns behandlingsriktlinjer (ADHD, autism, IDD, språkstörning) För vissa undergrupper vet vi att behandlingen förbättrar prognosen (ADHD, autism) För vissa undergrupper finns utmärkta screeninginstrument (autism, tal- och språkstörningar, ADHD) Så varför screenar vi inte i förskolan, på medicinska mottagningar av olika slag? (ADHD/ODD, autism, tal- och språkstörningar) Screening vid 2.5 år ålder för autism och språkförsening identifierar 80% av alla med autism, 18-månaders-kontrollen på BVC tillfälle att finna många med Autism Plus Screena på fetmamottagningar, ätstörningsmottagningar, inom all vuxenpsykiatri, företagshälsovård ESSENCE-Q och 5-15

20 ESSENCE konklusioner ESSENCE är inte en diagnos i sig själv!!! ADHD, autism, Tourettes syndrom, IDD, DCD etc. överlappar med varandra genom hela livet Alla bam med allvarliga ESSENCE-symptom måste följas upp, i allmänhet under många år Detaljerad diagnos är nödvändig i samtliga fall ESSENCE går inte över, barn blir vuxna med ESSENCE PLUS psykiatrisk och medicinsk tilläggsproblematik (ångest, depression, missbruk, kriminalitet, psykos/schizofreni, olyckor, fetma, smärttillstånd, MCI ) ESSENCE-centra Både inom barn- och vuxenpsykiatrin Skola och universitet Allmänmedicin, rehabilitering, företagshälsovård, FK, socialförvaltningar Rättspsykiatrin måste väga in ESSENCE

21 ESSENCE konklusioner ADHD-insatser och behandling: diagnos, utbildning, metylfenidat, lissdexamfetamin, atomoxetin, arbetsminnesträning, KBT, martial arts Autism-insatser: diagnos, utbildning, ABA, pedagogik DCD-insatser: diagnos, utbildning, task-oriented motorisk träning Epilepsi-behandling: diagnos, utbildning Sömnstörningsinsatser och behandling: melatonin Omega-3 Pedagogiska program för ALLA, individens behov måste tillgodoses Familjens behov måste beaktas, oftast flera än en som har ESSENCE Vitamin D under graviditet och uppväxtåren Folat under graviditet Yoga?

22 5TH BIRGIT OLSSON LECTURE 18 NOVEMBER 2015 Title: "Current Concepts in the Neurobiology of ADHD Across the Lifecycle". by Professor Joseph Biederman To register for a seat contact More information can be found by visiting

23 FIRST MARY COLEMAN LECTURE 25TH SEPTEMBER 2015 Title: The Autisms and What They Teach Us About the Social Brain by Mary Coleman To register for a seat contact More information can be found by visiting

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport

ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport Utvecklingsenheten ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport Projektnummer 2013:266 Lena Lundholm Layout: Jenny Botvidsson Kriminalvårdens Utvecklingsenhet,

Läs mer

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Flickor/ Kvinnor med ADHD Attention Karlstad 15 november 2011 Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Vad är ADHD Vad är ADD ADHD utan hyperaktivitet Långsamhet Trötthet Svårt att komma igång 1 Vad

Läs mer

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303 Innehåll Ledare: Tema: Förord: Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Hanna Edebol och Torsten Norlander Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin Henrik Larsson och Paul Lichtenstein

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder Kerstin Arnsvik-Malmberg Överläkare Med.dr BUP Skärholmen Innehåll Vad är ADHD och Autismspektrumtillstånd och hur känns det igen hos barn och ungdomar/vuxna? Behandlingsstrategier

Läs mer

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD hos vuxna Utvecklingsrelaterade störningar i uppmärksamhet och aktivitetskontroll. Göteborg 18 november 2011 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning.

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Tidiga tecken på autism

Tidiga tecken på autism 24/3 2006 Tidiga tecken på autism SvenOlof Dahlgren Inledning 1 Tidiga tecken 2 Material 7 Sammanfattning 13 Referenser 13 INLEDNING Det finns idag forskning som visar att man kan ställa diagnosen autism

Läs mer

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR Version 2 Dokumenttyp Vårdprogram Utfärdande PE Närsjukvården i Östergötland Utfärdande enheter Länspsykiatrin, Barn- och ungdomspsykiatrin samt Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Inger Myrlander Elisabeth Palm KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Behövs det anpassning av vuxenbehandling CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD Is it necessary with adjustment of treatment

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE ADHD och missbruk Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie Tina Larsson 2015 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

2009-09-29 / Viviann Nordin 1

2009-09-29 / Viviann Nordin 1 Medicinsk utredning och uppföljning Diagnostik vid utvecklingsproblem minst tre olika aspekter 2009-09-29 Viviann Nordin benämning/term som stämmer bäst med symptom/problem kartläggning av svårigheter

Läs mer

AMFETAMIN OCH ADHD HOS VUXNA En kvalitativ studie av centralstimulantias funktion för vuxna med ADHD

AMFETAMIN OCH ADHD HOS VUXNA En kvalitativ studie av centralstimulantias funktion för vuxna med ADHD AMFETAMIN OCH ADHD HOS VUXNA En kvalitativ studie av centralstimulantias funktion för vuxna med ADHD, 15 hp Scientific Work in Social Work, 15 higher education credits 090605 Författare Tony Larsson Handledare

Läs mer

Tema Neuropsykiatri. nr.1/2011

Tema Neuropsykiatri. nr.1/2011 bkn_111_1_cover.qxd:bkn 12/27/10 7:25 AM Page 1 nr.1/2011 Tema Neuropsykiatri Barnläkaren fyller 30 år Christopher Gillberg: Tidiga insatser ger bättre prognos Ökar psykisk ohälsa hos barn och ungdomar?

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

REPETITION: VID ADHD- SOM EN RÖD TRÅD GENOM. Uppmärksamhetsproblem Impulsivitet Överaktivitet/rastlöshet AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

REPETITION: VID ADHD- SOM EN RÖD TRÅD GENOM. Uppmärksamhetsproblem Impulsivitet Överaktivitet/rastlöshet AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND ADHD 1 UPPMÄRKSAMHETSSTÖRNING MED HYPERAKTIVITETSSYNDROM Susanne Bejerot Docent, överläkare, leg. psykoterapeut Norra Stockholms psykiatri 28 augusti 2012 2 REPETITION: VID AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND Social

Läs mer

Barn med ADHD i tandvården

Barn med ADHD i tandvården Barn med ADHD i tandvården MY BLOMQVIST Neuropsykiatriska funktionshinder är vanligt förekommande hos barn i skolåldern, och det vanligaste neuropsykiatriska funktionshindret är attention deficit hyperactivity

Läs mer

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer

KAN SAMHÄLLSPROBLEM MEDICINERAS?

KAN SAMHÄLLSPROBLEM MEDICINERAS? ÄR DET BARNEN DET ÄR FEL PÅ? KAN SAMHÄLLSPROBLEM MEDICINERAS? Fakta om psykofarmaka till ungdom på Gotland särskilt avseende ADHD Sammanfattning av ABF-föreläsning 12 november 2013 Lars Lundström Samtliga

Läs mer

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd Speciellt NR 2 2012 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd information 30 miljoner till autismforskning 260 miljoner anslås till olika

Läs mer

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd A research environment at Jönköping University Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd Mats Granlund Hälsohögskolan Högskolan i Jönköping Förskolan skyddar och stödjer Barn

Läs mer

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet termin 6 Malin Pettersson Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD En intervjustudie

Läs mer

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism Selektiv mutism Information för föräldrar, förskola och skola Vad är selektiv mutism? Selektiv mutism (SM) är ett tillstånd där någon kan tala flytande i somliga situationer, men inte i andra. Talhämningen

Läs mer