Aspergers syndrom hos unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aspergers syndrom hos unga"

Transkript

1 Aspergers syndrom hos unga Utredning och behandling utifrån fallbeskrivningar Maria Råstam Prof., MD Barn- och ungdomspsykiatri, IKVL, Lunds Universitet

2 AUTISM Kvalitativt nedsatt förmåga Social interaktion Social kommunikation (språklig och ickespråklig) Social fantasi/föreställningsförmåga Associerat med Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter Avvikelse före 3 års ålder av social interaktion, språk, eller symboliska lekar eller fantasilekar

3 Aspergers syndrom - diagnoskriterier 1. Stora svårigheter i fråga om ömsesidig social kommunikation 2. Monomana, snäva intressen 3. Tvingande behov att införa rutiner och intressen 4. Tal- och språkavvikelser 5. Problem i fråga om icke-verbal kommunikation (kroppsspråk) 6. Motoriskt klumpig

4 Associerade problem Sömnstörning Ätstörning Motoriska problem Perceptionsstörning Musik plåga Blinkande lysrör Svårt äta med andra Lukter plågsamt

5 Epidemiologi Autismspektrumstörningar: 1% Inkluderar Autism: % Aspergers syndrom: % (Autistiska drag hos flera procent) Kvot pojkar: flickor 2-4:1

6 Vanliga intellektuella problem vid Aspergers syndrom Normal men ojämn begåvning Svårighet att förstå sammanhang och helheter Fokuserar på detaljer Konkret tänkande och tolkar bokstavligt Svårigheter med att överföra kunskap från en situation till en annan Svårt med läsförståelse Mognar senare än andra

7

8 Genetik vid autism Syskon har autism i 3% Syskon har autismspektrumtillstånd i 10-20% Identisk co-twilling har autism i 60-90% Icke-identisk co-twilling i 0-5%

9 Autismspektrumstörning - 4 biologiska varianter? Tidig graviditet - avvikelser i hjärnstammen/lillhjärnan som ger problem med språk, inlärning, motorik Midtrimester medial bitemporal/frontal lober - ex autism vid tuberös skleros Uni- eller bilateral frontotemporal dysfunktion/variation ex Aspergers syndrom Multi-skada, ex autism med psykisk utvecklingsstörning, epilepsi, stora problem med motorik och hörsel Avvikelser i hjärnans nätverk det gemensamma? Gillberg & Coleman 2009 THE AUTISMS. Oxford University Press. New York

10 Prognos vid autism och Aspergers syndrom Avsaknad av språk vid tre års ålder kan utvecklas till autism eller Aspergers syndrom Autism och visst språk vid tre års ålder sannolikt Aspergers syndrom som vuxen Szatmari et al 2003; Billstedt et al 2008 Aspergers syndrom har bättre utfall än autism men sämre än förväntat om man beaktar begåvningen Var fjärde av 100 pojkar med Asperger var i vuxen ålder anställd eller studerade och klarade ett självständigt liv Cederlund et al 2007

11 Utredning Intervju med tonåring ASDI Samsjuklighet (ADHD, depression, ångest, ängslighet, tvångssymtom, sömnproblem) Neuropsykiatriskt status Beteende, tal/språk, kroppsspråk, social förmåga, aktivitetsgrad, impulskontroll, avledbarhet Somatiskt status inklusive Fin- och grovmotoriska test Neuropsykologisk testning

12 Utredning Anhörigintervju Graviditet, förlossning, tidig utveckling Familj, ärftlighet Barnomsorg och skolgång Uppväxten (beteende, tal/språk, social förmåga, motorik) Aktuellt (beteende, tal/språk, kroppsspråk, social förmåga, motorik) ASDI FTF (http://www.neuropediatrik.blf.net) till föräldrar ASSQ Journalhandlingar, BVC, skolhälsovård

13 Insatser/åtgärder Tidig diagnos och pedagogiska insatser viktig Information till individen själv, anhöriga, skola Anpassa omgivning Autismvänlig miljö minskar ängslan, överaktivitet, utbrott, självskadande beteende I viss grad kan beteende modifieras på sikt Krävs autismkunskap Fysisk träning Oönskat beteende återkommer vid stress LSS, habilitering

14 Medicinsk behandling vid autismspektrumtillstånd Autistiska drag behandlas inte medicinskt Symtom och beteenden kan kräva behandling tidvis Atypiska neuroleptika (skadar andra eller sig själv, sömnproblem, överaktivitet) Antiepileptika (epilepsi) Antiepileptika, litium (bipolär sjukdom) SSRI (tvång, depression) Centralstimulantia, atomoxetin (ADHD) Melatonin (sömnstörning)

15 Associerade medicinska tillstånd vid Aspergers syndrom Begåvningshandikapp Aspergers syndrom 10 % Autism 80 % Epilepsi Aspergers syndrom 5-10 % Autism 35 % Medicinsk sjukdom Aspergers syndrom 10 % Autism 25 % Hög andel har syn-, hörselnedsättning, motoriska problem

16 Associerade tillstånd vid Aspergers syndrom ADHD > 30% Affektiv sjukdom > 40% Bipolär sjukdom med mani 7% Ångestsyndrom inkl OCD 30% Självskadande beteende 20% Tics 20% Psykos 7% Ätstörningar Personlighetsstörning

17 Självreglering vid ADHD Impulsivt, oförutsägbart beteende Kort stubin (ilska, häftiga humörsvängningar) Svårt att ta kritik och att lära av misstag Glömmer lätt inlärt beteende ( det fastnar inte ) Behandling inriktad på att kontrollera och fördröja reaktioner överväga alternativ och välja vad som är lämpligt att göra separera tanke från känsla lära sig av erfarenhet

18 Autismspektrum och kriminalitet Studier av grupper av personer dömda till rättspsykiatrisk vård Scragg & Shah 1994; Hare et al 1998; Siponmaa et al % Aspergers syndrom 2,4-12% Autismspektrum 10 av 16 fällda för mordbrand

19 Överlappning ASD - ADHD Upp till hälften av unga personer med ASD och normal begåvning är överaktiva och uppfyller diagnoskriterier för ADHD Övergår inte sällan till passivitet i tonår/unga vuxna år 0.5% av unga vuxna beräknas ha ASD + ADHD Ofta affektiva svängningar

20 Tourettes syndrom Motoriska tics och ljudtics flera ggr dagligen, > ett år Första symptomen före 18 års ålder Medför försämring i funktionen Förekomst 1% Ofta samtidiga problem: tvång/tvångssyndrom, ADHD, autistiska drag Impulsivt, oförutsägbart beteende Kort stubin (ilska, häftiga humörsvängningar) Svårt att ta kritik

21 Depression 30% individer med Aspergers syndrom har depression Ghaziuddin 1998; 2005 Gillberg and Billstedt 2000

22 Misstänk depression hos unga med Asperger vid Ökad frekvens av Gråter mer än vanligt Ångest Negativ, lättirriterad Huvud- och magvärk Koncentrationssvårigheter Självmordstankar Förlorar lusten för tidigare intressen Förlorar tidigare färdigheter Beteendeproblem, utbrott Katatoni Isolering

23 Misstänk depression hos unga med Asperger vid Livshändelser (särskilt efter puberteten): skolbyte mobbning dödsfall/skilsmässa i familjen Psykisk sjukdom i familjehistoria särskilt depressioner

24 Aspergers syndrom och bipolär sjukdom Bipolär sjukdom i tonår - efter tillfrisknande ett besök per år kan inte släppas Fler och allvarligare självmordsförsök än vid annan affektiv sjukdom Stämningslabilitet Litet sömnbehov Ärftlighet för bipolär sjukdom, depression och alkoholism

25 Behandling av bipolär sjukdom vid Aspergers syndrom Första hand: stämningsstabiliserande litium, lamotrigin etc. Låg dos av något neuroleptikum risperidon, seroquel Vid mani inläggning Stress, omgivningsfaktorer?

26 Schizofreniliknande symptom vid autismspektrum Kan verka känslomässigt avflackad Svårt att samtala Koncentrationssvårigheter Dyster och glädjelös Bisarrt beteende men vid vanföreställningar och hallucinationer får man överväga psykossjukdom

27 Vanligare vid autismspektrumtillstånd än vid schizofreni Stereotypt, repetitivt beteende Motstånd mot förändring Avvikande ögonkontakt Avvikande kroppsspråk

28 Stört ätbeteende vid autismspektrumtillstånd Dålig sugförmåga Rädsla för nya maträtter Pica - att äta oätliga saker Rumination att idissla Stöta upp maten, tugga igen, svälja/spotta Kräkas Rädsla för nya maträtter Selektivt ätande Överdrivet vattendrickande Äta för mycket eller för lite

29 Behandling av selektivt ätande vid Asperger/autistiska drag Gradvis introducera ny mat Lär individen laga mat Bryter matmönster Ger insikt att matlagning inte är en stelbent precis vetenskap Självständighet Sociala historier

30 Asperger/autistiska drag och anorexia nervosa Autismspektrumtillstånd överrepresenterat vid anorexia nervosa Denna grupp går det sämre för psykosocialt på sikt

31 Behandling av selektivt ätande vid Asperger/autistiska drag Gradvis introducera ny mat Lär individen laga mat Bryter matmönster Ger insikt att matlagning inte är en stelbent precis vetenskap Självständighet Sociala historier

32 Aspergers syndrom och ätstörning Stört ätbeteende är vanligt vid autismspektrumtillstånd och påverkar hälsa och allmän funktion Överväg autistiska drag/aspergers syndrom hos udda flickor/kvinnor med ätstörning Överväg anorexia nervosa hos underviktiga pojkar/män

Autismspektrum och ADHD hos vuxna

Autismspektrum och ADHD hos vuxna Autismspektrum och ADHD hos vuxna Maria Råstam Docent, överläkare Barn- och ungdomspsykiatri, Göteborgs Universitet BNK, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Enheten för Autism och ADHD, Mölndals

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Diagnoskännedom T R O L L H Ä T TA N VÄ N E R S B O R G Å M Å L 2-4 / 2 2 0 1 5

Diagnoskännedom T R O L L H Ä T TA N VÄ N E R S B O R G Å M Å L 2-4 / 2 2 0 1 5 Diagnoskännedom T R O L L H Ä T TA N VÄ N E R S B O R G Å M Å L 2-4 / 2 2 0 1 5 CHRISTIAN JOHANSSON LÄKARE SPECIALIST I PSYKIATRI Diagnostik Kommunikativt redskap Begrepp innehåller stor mängd information

Läs mer

Autismspektrum. Differential-diagnos Komorbiditet

Autismspektrum. Differential-diagnos Komorbiditet Autismspektrum Differential-diagnos Komorbiditet Harald Sturm Barnneurolog/barnpsykiater Neuropsykiatriska Resursteamet Sydost BUP Stockholm harald.sturm@sll.se 1 Autismspektrum Differential-diagnos Komorbiditet

Läs mer

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2 1/12 2004 ADHD och autism Björn Kadesjö Vad är ADHD? 1 ADHD i olika åldrar 1 Så vanligt är ADHD 2 Samtidiga problem 2 Orsaker till ADHD 3 Behandling 3 ADHD och autism 4 Vad är ADHD? ADHD (attention deficit/hyperactivity

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Flickor/ Kvinnor med ADHD Attention Karlstad 15 november 2011 Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Vad är ADHD Vad är ADD ADHD utan hyperaktivitet Långsamhet Trötthet Svårt att komma igång 1 Vad

Läs mer

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten

Läs mer

Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690

Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690 Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690 Disposition Neuropsykiatriska diagnoser Orsaker förekomst

Läs mer

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET Kompendium sammanställt av Berit Lagerheim till föreläsning 3 oktober 2006 Kungsporten, Huskvarna "Barn som väcker oro" handlar om att sätta på sig rätt

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar

Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar 1078 Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar Henrik Pelling, BUP-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Susanne Bejerot, Norra Stockholms psykiatri, Stockholm Inledning Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

ESSENCE Tidiga utvecklingsavvikelser och vägen till utanförskap. Christopher Gillberg

ESSENCE Tidiga utvecklingsavvikelser och vägen till utanförskap. Christopher Gillberg ESSENCE Tidiga utvecklingsavvikelser och vägen till utanförskap Christopher Gillberg SÖDERBERGSKA PRISET I MEDICIN 2012 ESSENCE Tidiga utvecklingsavvikelser och vägen till utanförskap Christopher Gillberg

Läs mer

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Jönköping 18 november Föreläsare: Marie Adolfsson och Johan Bysell www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder Kerstin Arnsvik-Malmberg Överläkare Med.dr BUP Skärholmen Innehåll Vad är ADHD och Autismspektrumtillstånd och hur känns det igen hos barn och ungdomar/vuxna? Behandlingsstrategier

Läs mer

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse 13 13. Kortfattat om olika diagnoser Texten är hämtad från Infoteket om funktionshinder på Landstinget i Uppsala läns webbplats: www. lul.se/infoteket

Läs mer

Kliniska riktlinjer adhd

Kliniska riktlinjer adhd Kliniska riktlinjer adhd 2012 Kliniska riktlinjer adhd Innehåll 1. Syfte 3 2. Genomförandeplan 3 3. Klinisk bild 3 4. Utredning 5 Basnivå 6 Medelnivå 7 Extranivå 8 5. Behandling 9 Behandling av lindrig

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD hos vuxna Utvecklingsrelaterade störningar i uppmärksamhet och aktivitetskontroll. Göteborg 18 november 2011 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning.

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD Revideras senast februari 2015 Peik Gustafsson Lars-Henry Gustle Elisabet Sandberg Kullenberg Pia Tallberg Margarita

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram - Psykos. Vårdprogram för psykotiska tillstånd med debut i tonåren

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram - Psykos. Vårdprogram för psykotiska tillstånd med debut i tonåren Titel: Akademiska sjukhuset Division: Enhet: Psykiatridivisionen Handlingsprogram - Psykos Verksamhetsområde: ID.nr Barn- och ungdomspsykiatri Dokumenttyp Vårdprogram Godkänt av: Agneta Rosling, verksamhetschef

Läs mer

SFBUPs Riktlinje ADHD

SFBUPs Riktlinje ADHD 2015-02-06 1 SFBUPs Riktlinje ADHD Svenska Föreningen för Barn- o Ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Gunilla Granholm, leg psykolog Kerstin Malmberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri, med. dr Marcus Westin,

Läs mer

Kliniska riktlinjer - adhd

Kliniska riktlinjer - adhd 1 Kliniska riktlinjer - adhd (Arbetsgrupp psykolog Jan Johansson, ST-läkare Nina Delling och överläkare PeO Andersson samt referensgrupp psykolog Bengt Andersson, överläkare Anna Santesson och chefsöverläkare

Läs mer

ADHD och autismspektrumstörning hos flickor Trondheim 4 december 2012 Svenny Kopp, överläkare, med.dr Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus

ADHD och autismspektrumstörning hos flickor Trondheim 4 december 2012 Svenny Kopp, överläkare, med.dr Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus ADHD och autismspektrumstörning hos flickor Trondheim 4 december 2012 Svenny Kopp, överläkare, med.dr Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus Göteborg 1 Varför fokusera på flickor med ADHD och autismspektrumstörning?

Läs mer

Varför fokusera på flickor med ADHD och autismspektrumstörning?

Varför fokusera på flickor med ADHD och autismspektrumstörning? Regional konferens om psykisk ohälsa hos flickor med fokus på ADHD och autism Göteborg 19 april 2012 Svenny Kopp, överläkare, med.dr Enheten för Barnneuropsykiatri, Göteborg 1 Varför fokusera på flickor

Läs mer