Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom"

Transkript

1 Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne Lena Nylander

2 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna med undergenomsnittlig intellektuell funktion är sårbara för psykisk ohälsa, enligt flera studier, t ex Koenen, Moffitt et al Am J Psychiatry 2009;166:50-57 Lena Nylander

3 Psykisk sjukdom är vanlig hos vuxna med utvecklingsstörning Morgan et al (2007): 31.7% (registerstudie, stort material); förhöjd risk för schizofreni %, särskilt vid samtidigt autismspektrumtillstånd Cooper et al (2007): 40.9% (klin); 35.2 (DC-LD); 16.6 (ICD-10); 15.7 (DSM-IV-TR) Lena Nylander

4 I Sverige 34 41% hade psykisk ohälsa /n = 294 (Gustafsson & Sonnander 2003) Nettelbladt et al (2009): Kumulativ incidens 44% (Lundby) Mölndal: 50% av populationen med utvecklingsstörning har sökt specialistpsykiatrisk mottagning Lena Nylander

5 Ökande sårbarhet? Billstedt et al 2007: Autism (och utvecklingsstörning) från barn till vuxen: IQ sjunker hos ca en tredjedel Allvarligt problem ökar risken för ohälsa och beteendestörningar i vuxen ålder Lena Nylander

6 Autismspektrumtillstånd vid normal begåvningsnivå och psykisk ohälsa hos vuxna Depressioner är vanliga (hos >70%/Lugnegård et al, 2012) Bipolär sjukdom förkommer; psykossjukdomar Ångeststörningar är vanliga (stress; dåligt anpassade krav?) Tvångssyndrom/OCD förekommer kan behöva skiljas från ritualer vid ASD Lena Nylander

7 Autismspektrumtillstånd och psykisk ohälsa hos vuxna Registerstudie vuxenpsykiatrin i Lund/Lkr/Eslöv (Nylander et al, 2012) N = 270 som fått ASD-diagnos (av drygt 56000) (2011: 1.4% av psykiatrins pat hade ASD) 43% varit inlagda Lena Nylander

8 Autismspektrumtillstånd och psykisk ohälsa hos vuxna Tilläggsdiagnos % av 270 med ASD Ingen 40 ADHD 5.2 Utvecklingsstörning 11.5 Psykossjukdom 21.1 Affektiv sjukdom 17.4 Ångeststörning 17.0 Personlighetstörning 14.5 Missbruk/beroende 4.8 Annan psykisk ohälsa 22.2 Lena Nylander

9 Hos vuxenpsykiatrins patienter Funktionsnedsättning Förekomst Utvecklingsstörning? Autismspektrumstörning 1 4% ADHD 20 25% Lena Nylander

10 Autismspektrumtillstånd och psykossjukdomar Flera symtom vid schizofreni liknar symtom vid ASD differentialdiagnostiken kan vara svår Utvecklingsanamnesen ofta utslagsgivande, MEN det har visats att ASD funnits hos >30% av dem som fick schizofreni tidigt Unenge Hallerbäck m fl (2012): 28% av unga med schizofreni hade ASD Katatoni är vanligt vid ASD, minst 17% Reaktiva psykoser förekommer vid ASD Lena Nylander

11 Varför är psykisk ohälsa så vanlig i dessa grupper? Ingen vet säkert, men kanske: Brister i kognitiv funktion ger sårbarhet en svag hjärna blir lättare överbelastad Icke optimal miljö ger ökad sårbarhet Trauman och negativt bemötande ger sårbarhet (Delvis) samma gener för ASD och psykisk ohälsa (schizofreni, bipolär sjukdom, depr) Lena Nylander

12 Psykiatrisk diagnostik vid utvecklingsstörning hos vuxna Svår, pga bristerna i kognitiv funktion och i kommunikationsförmåga JU lägre IQ, desto mer atypiska symtom Anhöriga/personal MÅSTE medverka Tolk behövs /Hjälpmedel för tolken : Vad vill doktorn veta?, Info från sjukvården Diagnosförteckningar/Hjälpmedel för läkaren: DM-ID (baserad på DSM-IV) DC-LD (baserad på ICD-10) Lena Nylander

13 Andra hjälpmedel Beteenderegistrering (fylls i av personal) Stämningsdagbok (fylls i av pat eller personal) Vid inläggning: Om möjligt, låt personal vara med, och se till att personen får ha sina hjälpmedel Ge begriplig information till pat, försök öka begriplighet och därmed trygghet/lugn ju lägre IQ och sämre språk, desto större behov av information Lathund finns för inläggning (i Lund) Lena Nylander

14 Registrering av humör och beteende. Harmonisk, glad: grönt Namn:.. Upprörd: orange Månad:.. Utbrott: rött År:.. Sömn: blått Behovsmedicin: X Lena Nylander

15 Vad behandla först? MDPAAS Mani Depression Psykos ADHD Ångest (inkl OCD) Sömnstörning Lena Nylander

16 Psykofarmakabehandling till personer med utvecklingsstörning och/eller ASD är vansklig Alla psykofarmaka kan ge trötthet som biverkan, och många (inkl antiepileptika!) kan ge försämrade kognitiva funktioner Effekt och biverkningar är svåra att mäta; pat kan kanske ej berätta De flesta med utvecklingsstörning (och/eller ASD) är mycket känsliga för medicinering: små doser, långsam in- och utsättning Medicinbiverkningar kan likna demensbild! Lena Nylander

17 Att tänka på Allvarliga biverkningar av psykofarmaka (malignt neuroleptikasyndrom, serotonergt syndrom, SIAD-syndrom) är (mycket?) vanligare hos personer med utvecklingsstörning Blodprovstagning kanske ej kan genomföras, vätskebalans kanske ej kan upprätthållas Hälsokontroller/kost/motion vid antipsykotisk behandling Lena Nylander

18 Personkrets 1 i LSS Personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd Vuxna med ovanstående kan efter behovsbedömning få tillgång till insatser enl LSS, t ex boende, daglig verksamhet, kontaktperson, personlig assistans Målgrupp för Region Skånes vuxenhabilitering: Vuxna med ovanstående Lena Nylander

19 Vuxenhabilitering Ser olika ut i olika landsting Habiliterande insatser för att underlätta vardagslivet och möjliggöra ökat deltagande i samhället Teamarbete På vissa ställen ingår läkare/sjuksköterskor, och viss sjukvård ingår i uppdraget Lena Nylander

20 Vuxenhabilitering i Skåne Team på 8 platser Ej sjukvård Logopeder, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sekreterare, specialpedagog, konsultläkare Samarbetsavtal mellan förvaltningarna Habilitering och hjälpmedel och Psykiatri Skåne finns På en del platser även lokala samarbetsavtal Lena Nylander

21 Hur ser verkligheten ut? Vuxna med utvecklingsstörning och/eller ASD och psykisk sjukdom ramlar ibland (ofta?) mellan stolarna (eller mellan habilitering och psykiatri/primärvård) Suboptimal behandling Fragmenterade sjukvårdsinsatser förvärrar det kognitiva funktionshindret Tydligare ansvarsfördelning skulle behövas Mer kompetens skulle behövas Lena Nylander

22 Förbättring för ett litet antal VUB-team Skåne håller på att rekryteras (finns i Stockholm) och kommer att starta under hösten Team för bedömning av Vuxna med Utvecklingsstörning och svåra Beteendeproblem Andra insatser (habilitering, psykiatri) ska ha prövats VUB-teamet tar ej över behandling, remiss krävs från behandlande läkare som återtar behandling efter bedömning Lena Nylander

23 Unikt tillfälle att förebygga, inte bara inom sjukvården Personer med kognitiva funktionsnedsättningar utgör riskgrupper för psykisk ohälsa Risken för psykos/schizofreni är flerdubblad vid utvecklingsstörning, sannolikt även ökad vid ASD Personer med utvecklingsstörning är i de flesta fall kända från förskoleåldern! Många med ASD också Lena Nylander

24 Tre vägar för att förebygga Öka nyttigt inflytande från omgivningen, t ex genom anpassad pedagogik, god psykosocial miljö mm Minska skadligt inflytande (stress!) från omgivningen Öka individens motståndskraft hur? (ett sätt kanske Omega-3-fettsyror? Amminger et al (2010) Arch Gen Psychiatry 67(2): ) Här behövs mer forskning! Lena Nylander

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Psykisk ohälsa bland unga Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD hos vuxna Utvecklingsrelaterade störningar i uppmärksamhet och aktivitetskontroll. Göteborg 18 november 2011 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning.

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Vuxna personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Vuxna personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Q Fokusrapport Vuxna personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård Stockholms läns landsting 2009 Q Fokusrapport Vuxna personer med utvecklingsstörning

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Barnläkarveckan i Karlstad 2013-04-23 /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus i Mariestad och Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism Selektiv mutism Information för föräldrar, förskola och skola Vad är selektiv mutism? Selektiv mutism (SM) är ett tillstånd där någon kan tala flytande i somliga situationer, men inte i andra. Talhämningen

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.05 2015 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete 2005 BUS Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter Rekommendationer och stöd BUS Medicinskt programarbete Innehåll 1. Förord... 3 Del 1 - Kunskapsdel och lägesbeskrivning 2. Program

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer