Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet Bruno Hägglöf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13"

Transkript

1 Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet

2 Aspekter på stöd i skolan Skolan är en viktig skyddsfaktor inte minst för barn med funktionsproblem Men också tydlig riskfaktor för de som upplever skolmisslyckanden Tänk på att många barn med ADHD har dåliga erfarenheter av skolan, ofta påverkad självkänsla Och kanske också deras föräldrar!

3 Kunskap om funktionsproblemen Struktur, förutsägbarhet, Minska stimuli, miljöåtgärder, hörselkåpor Tydliga instruktioner, flera kanaler och kommunikationssätt Instruktion i en till en situation, enkla instruktioner Delmål, variation, pauser

4 Se till att barnet får stöd för ev läs och skrivsvårigheter Kognitiva hjälpmedel, anpassning av prov Tydliggjorda regler, fokusera på de viktigaste Ignorerar vissa beteenden Hot, bestraffning är inga bra metoder Beröm, uppmuntran, inget tjat eller kritik Var ett steg före, planera svårigheter i förväg

5 Glöm inte raster, förflyttning i skolan, luncher Motivation och belöning Hitta av barnets intresseområden Hjälp barnet med planering och organisation Fungerande hem och skola kontakter Dagbok som skickas emellan, ev e mail kontakt minska den negativa rapporteringen

6 Ha realistiska mål Följ upp och utvärdera Få andra att förstå kamrater och föräldrar i klassen Förhindra onda cirklar skapa känsla av framgång hos barnet Betydelsen av att bli sedd och uppskattad

7 Skolbaserade interventioner Det finns skolprogram som riktar sig till barn med beteendeproblem. Hela klassen är målgrupp Komet/Lisa programmen Bäst utfall om samtidigt föräldrastöd

8 Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Socialstyrelse 2014

9 Socialstyrelsens bedömning Varje verksamhet som möter barn, ungdomar och vuxna behöver uppmärksamma och känna igen problem som kan tyda på adhd samt utforma och följa upp tidiga stödinsatser Om det vid utvärdering av stödet och anpassningen i närmiljön visar sig att personen fortfarande har svårt att fungera bör personen hänvisas till en diagnostisk utredning Men en diagnos får inte vara ett villkor för att ge stödinsatser

10 Skolan och elevhälsan Skolan har en unik möjlighet att upptäcka barn och elever med adhd eftersom skolans personal träffar alla barn och ungdomar under en lång sammanhållen tid

11 Tidiga tecken på neuropsykiatrisk problematik Utvecklingsproblematik Problem med motorik och perception Kommunikations och språkstörning Problem med aktivitets och impulskontroll Uppmärksamhetsbrist Problem med social interaktion/ömsesidighet Beteendeproblem Humörsvängningar Sömn och matproblematik

12 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) (DSM 5) Varaktigt mönster av uppmärksamhetsbrist och/eller hyperaktivitet impulsivitet som påverkar funktionsförmåga eller utveckling

13 Kärnsymtomen enligt DSM 5: 1 och/eller 2, i minst 6 månader 1. Uppmärksamhetsstörning (6/9 symtom, om 17 år eller äldre 5/9) 2. Hyperaktivitet och impulsivitet (6/9 symtom, om 17 år eller äldre 5/9) Flera symtom på uppmärksamhetbrist eller hyperaktivitetimpulsivitet skall ha funnits för 12 års ålder skall finnas i fler än två sammanhang, hem, skola, fritid etc Symtomen ger funktionsproblem tex i relationer, skolarbete etc

14 Viktiga funktionsproblem Generellt problem med att kunna inhibera oönskade aktiviteter tankar, känslor och beteenden Svårigheter med humörreglering Ojämn prestationsförmåga Problem med korttidsminne Bristande tidsuppfattning Svårigheter att planera, prioritera och organisera Svårigheter att lära sig av egna erfarenheter Svårigheter med reflektion och egen kontroll Motivationsberoende Svårigheter i samspel och i ömsesidiga kamratrelationer

15 Orsaker Genetik Prenatala faktorer Prematuritet, låg födelsevikt, alkohol, nikotin och infektioner under graviditet Neonatala faktorer Hjärnblödning, CNS infektioner, nutritionsbrist Faktorer under senare barndomsår Skalltrauma, CNS infektioner, hjärntumör, opererad i hjärt lungmaskin, överkänslighet mot kostfaktorer, tungmetallpåverkan, fettsyrebrister, D vitaminbrist, barn som far illa

16 ADHD epidemi? Nej och Ja ADHD enligt dagens definition har alltid funnits Kanske vanligare tidigare med hänsyn till kända riskfaktorer Men ADHD märks, får större betydelse i ett modernt kunskapssamhälle som Sverige Fler barn med ADHD upptäcks

17 Hur vanligt är det? Cirka 5% av pojkar och 2.5% av flickor

18 Vad kan det annars vara? Normalbeteende Depression PTSD Ångestsjukdomar Manisk sjukdom Utvecklingsförsening, Autismspektrum Tourettes syndrom

19 Samsjuklighet vid ADHD Trotssyndrom Beteendestörning Specifika inlärningsproblem/dyslexi Tourette/tics Autismspektrumtillstånd Dyslexi Sömnstörning Depression Ångesttillstånd Enures

20 Andra risker för barnen Skolmisslyckande Tonårsgraviditeter Droganvändning Kriminalitet Olyckor

21 Flickor med ADHD Inte så stor skillnad i problembild mellan pojkar och flickor med ADHD Men Flickor är ofta något mindre hyperaktiva men rastlösa! Får oftare än pojkar diagnosen ADD Mindre trotssyndrom och beteendestörning Dvs mindre störande Tendens till mer missbruk Något vanligare med depressivitet och ångest

22 Men det finns också starka sidor! Öppna they be och positiva Snabbtänkta they kreativa Fulla theyav energi Skojfriska they can Döpfner et al 2000, 2002

23 Kartläggning utredning av ADHD Modell i Västerbotten Samarbete Skola och BUP Skolan kan begära konsultation av BUP eller skicka remiss I skolan görs först medicinsk, pedagogisk, kognitiv och social kartläggning Underlag för stödinsatser i skolan BUP: fördjupad diagnostisk utredning, psykologiska behandlingsformer, ansvar för farmakabehandling

24 Fördjupad utredning på BUP Tillgång till skolans kartläggning Anamnes strukturerad Strukturerad klinisk psykiatrisk intervju differentialdiagnostik Medicinsk bedömning Psykologtest WISC IV om den inte finns från skolan Exekutiva funktionstest tex QB test, IVA mfl Skattningsskalor Samlad bedömning av all tillgänglig information

25 Farmaka Centralstimulantia (narkotikaklassade) Concerta, Ritalin, Equasym, Medikinet, Elvanse Noradrenalinåterupptagshämmare Strattera A2 agonister Intuniv Verkan från 4 timmar till 24 timmar En till tre doser/dygn Ibland behov ge en dos i skolan

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder Kerstin Arnsvik-Malmberg Överläkare Med.dr BUP Skärholmen Innehåll Vad är ADHD och Autismspektrumtillstånd och hur känns det igen hos barn och ungdomar/vuxna? Behandlingsstrategier

Läs mer

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Jönköping 18 november Föreläsare: Marie Adolfsson och Johan Bysell www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska

Läs mer

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD hos vuxna Utvecklingsrelaterade störningar i uppmärksamhet och aktivitetskontroll. Göteborg 18 november 2011 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning.

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Barn med ADHD i tandvården

Barn med ADHD i tandvården Barn med ADHD i tandvården MY BLOMQVIST Neuropsykiatriska funktionshinder är vanligt förekommande hos barn i skolåldern, och det vanligaste neuropsykiatriska funktionshindret är attention deficit hyperactivity

Läs mer

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Flickor/ Kvinnor med ADHD Attention Karlstad 15 november 2011 Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Vad är ADHD Vad är ADD ADHD utan hyperaktivitet Långsamhet Trötthet Svårt att komma igång 1 Vad

Läs mer

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Koncentrationssvårigheter Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Koncentrationssvårigheter vad är det? 2. Olika typer av koncentrationssvårigheter 3. Typiska problem

Läs mer

Skapat den: 2010-02-15

Skapat den: 2010-02-15 Skapat den: 2010-02-15 Ver. 2.1 1 Barn med inlärningssvårigheter med inriktning på barn med ADHD Ha struktur och förutsägbarhet i ditt handlande. Det du gör skall följa vissa mönster samt vara självklart

Läs mer

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie Anna Nylin & Elin Wesslander Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos:

Läs mer

Vad är ADHD, finns det en koppling till enures? Hur hjälper man barnen?

Vad är ADHD, finns det en koppling till enures? Hur hjälper man barnen? Vad är ADHD, finns det en koppling till enures? Hur hjälper man barnen? Sven Bölte, PhD ProfessorofChild & Adolescent Psychiatric Science Director of Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental

Läs mer

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete 2005 BUS Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter Rekommendationer och stöd BUS Medicinskt programarbete Innehåll 1. Förord... 3 Del 1 - Kunskapsdel och lägesbeskrivning 2. Program

Läs mer

Elevhälsans dag. Sandviken. Alf Kågström

Elevhälsans dag. Sandviken. Alf Kågström Elevhälsans dag Sandviken 2008-03 03-0606 Alf Kågström Upplägg Skolhälsovården Neuropsykiatri ADHD Stöd/Behandling Sandvikens modell Specifikt samarbete mellan skola och Barn och ungdomspsykiatri Skolhälsovårdens

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn

Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn Kerstin Malmberg, överläkare, med. Dr BUP Skärholmen Stockholm Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna Socialstyrelsen Stöd för beslut om behandling Rekommendationer

Läs mer

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder vårdprogram Neuropsykiatriska funktionshinder Vårdprogram för vuxna patienter med neuropsykiatriska funktionshinder Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Vilka patienter? 4 3 Bemötande 4 4 Utredning 4 5

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Barn och ungdomar som utmanar

Barn och ungdomar som utmanar Barn och ungdomar som utmanar Bilagor till vårdprogrammet SFBUP 2011-08-26 Innehåll Bilaga 1. Evidensbaserad praktik 5 Viktiga principer för en evidensbaserad praktik 6 Evidensbaserad praktik som policy

Läs mer

Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande. Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri

Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande. Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 FÖRORD 5 INLEDNING

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar

Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar 1078 Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar Henrik Pelling, BUP-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Susanne Bejerot, Norra Stockholms psykiatri, Stockholm Inledning Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Läs mer

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism Selektiv mutism Information för föräldrar, förskola och skola Vad är selektiv mutism? Selektiv mutism (SM) är ett tillstånd där någon kan tala flytande i somliga situationer, men inte i andra. Talhämningen

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en samlingsbeteckning för olika former av uppmärksamhetssvårigheter. Det som ofta associeras till

Läs mer