ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY"

Transkript

1 ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations Monica Jonsson, Tua Bardosson

2 Syftar till att hitta hela gruppen av tidigt debuterande utvecklingsneurologiska problem. Oberoende av vilken diagnos det blir till slut! Hos 10% Symtom kvarstår ofta till vuxen ålder! (hos minst 50%!) Ofta livslånga. Kognitiva svårigheter/borderline 14%. Psykisk utvecklingsstörning 2%. Vårt samhälle blir alltmer kognitivt krävande.

3 NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNING ADHD ASD (Autismspektrumtillstånd) Språkstörning DCD (developmental coordination disorder) Kognitiv utvecklingsförsening/- utvecklingsstörning Tourette/OCD Uppförandestörning/trotssyndrom/beteendestörningar Epilepsier

4 Olika syndrom Bokstavsdiagnoser Olika symtom En diagnos/ flera diagnoser/ ingen diagnos? Ofta: Uppfyller man kriterierna för en diagnos så uppfyller man ofta kriterierna för flera (ADHD, AS, Språkstörningar, TS, DCD, Behaviour Phenotype syndrome, Epilepsi mm

5 FRAMTIDA RISKER VID UTVECKLINGSNEUROLOGISKA SVÅRIGHETER Nedsatt mental hälsa Misslyckande i skolan Social utslagning (i vuxen ålder) Missbruk och kriminalitet Ökad mortalitet Pension/arbetslöshet/socialbidrag

6 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kontra andra psykiatriska sjukdomar: Barndomsdebut, ofta medfödda Kroniska

7 ETIOLOGI? Genetik, metabolism, miljöfaktorer, immunologi, droger mm När den blir känd. Är det då fortfarande en psykiatrisk diagnos eller? Jfr Narkolepsi, Syfilisorsakad psykos Alternativa behandlingsmetoder efterfrågas ofta. Hur ska vi ställa oss till det?

8 SYMTOM HOS BARNEN Försenad utveckling Motorisk avvikelse/perceptionsstörning Språkstörning Avvikelser aktivitet/impuls Uppmärksamhetsstörning Avvikelser i social interaktion Beteendeavvikelser Humörsvängningar Sömnstörningar (6 månader eller mer) Uppfödningsproblematik (6 månader eller mer) MPA alla barn som ser konstiga ut. (minor physical anomalies)

9 3-ÅRS KONTROLLEN Grovmotorik: Hoppa på hela fotsulan. (Avvikelse = att inte sätta ner hela fotsulan, tappa balansen). Sparkar boll. (Avvikelse = Träffar inte bollen, tappar balansen). Finmotorik: Cirkelklotter. (Avvikelse = kan inte rita i bågform). Motorisk utveckling följer en given utvecklingsgång och speglar ofta kognitiv och emotionell utveckling. Avvikelser kan tyda på försenad/annorlunda utveckling. Obs stora variationer! Vid uppenbara eller kvarstående svårigheter efter råd och omkontroll remiss till barnläkare/barnneurolog.

10 3-ÅRS KONTROLLEN, FORTS Utvidgad språkscreening: Frågeformulär till föräldrar (skickas med kallelsen eller fylls i på plats). Förstå uppmaning, tala i treordsmeningar, använda jag, tycka om att titta i bok, rastlöshet, föräldraoro över språkutv. Språkscreening (A). Åtta bilder, bil, boll, mössa, äpple, penna, mugg, potta, napp. Fem frågor. Dessutom kartläggande frågor till föräldrarna. Observationsfrågor (O). Fem frågor, utfall på två eller fler.

11 Observationsfrågor 1. Reagerar barnet på sitt namn? 2. Söker barnet ögonkontakt med dig? 3. Kan barnet följa med blicken när du pekar på något längre bort i rummet? 4. Använder barnet sitt eget pekfinger för att peka på något (t ex i en bok)? 5. Kan barnet samverka/låtsasleka tillsammans med dig eller förälder.

12 Vad göra vid avvikelse? Föräldrar fyller i frågeformulär Bedöm språk och samspel enligt A och O. Samtal m frldr A Kontakt förskola (O) A+O eller O Kontakt förskola (O) Endast A Remiss logoped + hörselkontroll A +O Remiss FBH (med BUH) + hörselkontroll A+O eller O Remiss FBH (med BUH) + hörselkontroll

13 SPRÅKSTÖRNINGAR Ska bedömas brett! Sällan specifika! Tidig diagnos ger ofta förbättrad prognos på nästan alla områden.

14 3-ÅRS KONTROLLEN, FORTS Enkel rollek: Med leksak kör bilen, mata dockan, kon äter gräs. Hjälp barnet på traven. (Avvikelse = när barnet inte använder leksakerna utan undersöker med munnen, bankar i bordet) Om avvikande konsultera barnpsykolog

15 Tidig diagnos och tidiga insatser gör skillnad! Gäller också även barn med problem utan diagnos. ICD-11 och DSM-V kommer

16 SLUTSATSER Före 5 åå kan det vara svårt att separera diagnoserna, men det är något neurodevelopement Barnen måste följas! Barnen måste bedömas av mer än 1 specialist! Svårigheter kvarstår ofta i vuxen ålder, men symtomen växlar över tid! Diagnoskriterierna som finns inte gjorda för små barn! Det ska finnas ett lidande av symtomen för att ge diagnos!

17 TIDIGA SYMTOM PÅ ASD (<5 ÅR) Motorisk kontroll ( allvarsamt ansiktsuttryck, relativt lite leenden, annorlunda rörelser, slöhet, hypotoni. Repetitiva rörelser movements in % Annorlunda sensoriska och perceptuella reaktioner, % Beteendeproblem (inklusive krav på likhet/rutiner) in % Språkproblem/annorlunda röst % Reagerar inte på sitt namn % Ingen, eller begränsad initiering av joint attention ( => grundläggande problem med social interaktion), % Hyperaktivitet och impulsivitet 40-50% Hypoactivitet 10-25% Sömnproblems 40% Matproblem 50% Försenad generell utveckling 20% Stora humörsvängningar 10% Coleman and Gillberg 2012, Allely et al 2013

18 TIDIGA SYMTOM PÅ ADHD (<5 ÅR Motoriska problem under första året Annorlunda sensoriska och perceptuella reaktioner, % Språkliga problem 50% Oförmåga att konrollera humör och andra humörproblem % Beteendeproblem % Uppmärksamhetssvårigheter 100%? Hyperactivitet in 10-30% Hypoactivitet 25% Stora sömnsvårigheter 40% Försenad generell utveckling 15% Stora humörsvängningar 5% Wilson et al 2013, Gillberg 2013

har utvecklingspsykiatriska Gillberg mest produktive forskaren Christopher Gillberg är universitetssjukhusöverläkare

har utvecklingspsykiatriska Gillberg mest produktive forskaren Christopher Gillberg är universitetssjukhusöverläkare Christopher Gillberg: Vart tionde barn har utvecklingspsykiatriska syndrom Minst tio procent av alla barn kan behöva stöd på grund av funktionsnedsättningar. Professor Gillberg beskriver en folkhälsoutmaning

Läs mer

Varför fokusera på flickor med ADHD och autismspektrumstörning?

Varför fokusera på flickor med ADHD och autismspektrumstörning? Regional konferens om psykisk ohälsa hos flickor med fokus på ADHD och autism Göteborg 19 april 2012 Svenny Kopp, överläkare, med.dr Enheten för Barnneuropsykiatri, Göteborg 1 Varför fokusera på flickor

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

ADHD och autismspektrumstörning hos flickor Trondheim 4 december 2012 Svenny Kopp, överläkare, med.dr Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus

ADHD och autismspektrumstörning hos flickor Trondheim 4 december 2012 Svenny Kopp, överläkare, med.dr Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus ADHD och autismspektrumstörning hos flickor Trondheim 4 december 2012 Svenny Kopp, överläkare, med.dr Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus Göteborg 1 Varför fokusera på flickor med ADHD och autismspektrumstörning?

Läs mer

ESSENCE i ett livsperspektiv

ESSENCE i ett livsperspektiv ESSENCE i ett livsperspektiv Christopher Gillberg, MD, PhD Gillberg Neuropsychiatry Centre (Gillbergcentrum) vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, DSBUS, och Kochis Universitet och Prefektur

Läs mer

Barn med ADHD i tandvården

Barn med ADHD i tandvården Barn med ADHD i tandvården MY BLOMQVIST Neuropsykiatriska funktionshinder är vanligt förekommande hos barn i skolåldern, och det vanligaste neuropsykiatriska funktionshindret är attention deficit hyperactivity

Läs mer

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län 2008-07-17

Läs mer

ESSENCE Tidiga utvecklingsavvikelser och vägen till utanförskap. Christopher Gillberg

ESSENCE Tidiga utvecklingsavvikelser och vägen till utanförskap. Christopher Gillberg ESSENCE Tidiga utvecklingsavvikelser och vägen till utanförskap Christopher Gillberg SÖDERBERGSKA PRISET I MEDICIN 2012 ESSENCE Tidiga utvecklingsavvikelser och vägen till utanförskap Christopher Gillberg

Läs mer

Aspergers syndrom. Vad är det?

Aspergers syndrom. Vad är det? Aspergers syndrom Vad är det? Aspergers syndrom är en form av autism där personer med en begåvning inom normalområdet har: Begränsad förmåga till socialt umgänge Begränsade intressen och begränsad föreställningsförmåga

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Barnläkarveckan i Karlstad 2013-04-23 /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus i Mariestad och Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism Selektiv mutism Information för föräldrar, förskola och skola Vad är selektiv mutism? Selektiv mutism (SM) är ett tillstånd där någon kan tala flytande i somliga situationer, men inte i andra. Talhämningen

Läs mer

Tidiga tecken på autism

Tidiga tecken på autism 24/3 2006 Tidiga tecken på autism SvenOlof Dahlgren Inledning 1 Tidiga tecken 2 Material 7 Sammanfattning 13 Referenser 13 INLEDNING Det finns idag forskning som visar att man kan ställa diagnosen autism

Läs mer

Hyperaktivitet-Impulsivitet

Hyperaktivitet-Impulsivitet Översättning från NIMH (Attention Deficit Hyperactivity Disorder A detailed booklet that describes ADHD symptoms, causes, and treatments, with information on getting help and coping.) ADHD är ett tillstånd

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Ny behandling vid autism

Ny behandling vid autism Ny behandling vid autism Autism/autismerna är en grupp tillstånd med många olika orsaker som, om oro uppstår tidigt och diagnos ställs under de första åren ALLTID samexisterar med andra utvecklingsavvikelser

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd A research environment at Jönköping University Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd Mats Granlund Hälsohögskolan Högskolan i Jönköping Förskolan skyddar och stödjer Barn

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

adhd Kort om hos barn och ungdomar

adhd Kort om hos barn och ungdomar Kort om adhd hos barn och ungdomar Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information till föräldrar

Läs mer

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Jönköping 18 november Föreläsare: Marie Adolfsson och Johan Bysell www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska

Läs mer

Arbetsmaterial - version 2001-05-20-2

Arbetsmaterial - version 2001-05-20-2 -1- Arbetsmaterial - version 2001-05-20-2 ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR - Diagnostik, orsaker och farmakologisk behandling av Tomas Ljungberg, läkare/doc 1) Barnpsykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Läs mer

Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01

Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01 Version nr Diarie nr År/löp nr 2 Sidan 1 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Vårdprogram vid ADHD Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 2010-08-27 Upprättad

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD Revideras senast februari 2015 Peik Gustafsson Lars-Henry Gustle Elisabet Sandberg Kullenberg Pia Tallberg Margarita

Läs mer

SFBUPs Riktlinje ADHD

SFBUPs Riktlinje ADHD 2015-02-06 1 SFBUPs Riktlinje ADHD Svenska Föreningen för Barn- o Ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Gunilla Granholm, leg psykolog Kerstin Malmberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri, med. dr Marcus Westin,

Läs mer

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en samlingsbeteckning för olika former av uppmärksamhetssvårigheter. Det som ofta associeras till

Läs mer

Barn som tänker annorlunda. Barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Barn som tänker annorlunda. Barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Barn som tänker annorlunda Barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd ISBN 978-91-86301-97-2 Artikelnr 2010-3-8 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Anders Järkendal/Bildarkivet

Läs mer

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET Kompendium sammanställt av Berit Lagerheim till föreläsning 3 oktober 2006 Kungsporten, Huskvarna "Barn som väcker oro" handlar om att sätta på sig rätt

Läs mer