Flickor med ADHD och AST Göteborg Svenny Kopp, överläkare, med.dr Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flickor med ADHD och AST Göteborg 18.9. 2012 Svenny Kopp, överläkare, med.dr Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg"

Transkript

1 Flickor med ADHD och AST Göteborg Svenny Kopp, överläkare, med.dr Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 1

2 Varför fokusera på flickor med ADHD och aumsmspektrumstörning? Vanliga Mllstånd med Mdig debut (2-3%) Skolmisslyckanden är vanliga ADHD är en riskdiagnos Få flickor med ADHD och aumsmspektrumstörning diagnosmceras Kunna ge flickorna och deras föräldrar pedagogiskt och socialt stöd Ge adekvat medicinering Psykisk ohälsa har ökat tre gånger mer för flickor än pojkar sedan 90- talet Minska risken för psykiatriska svårigheter LivsperspekMv Forskning på flickor är liten 2

3 Är ADHD och aumsmspektrumstörning hos flickor riskmllstånd för psykisk ohälsa och stress? Risk för mer: " Oro " Ängslan " Nedstämdhet " Ångest " Stress " Sömnsvårigheter " Trö^het " Värk Risk för : " Färre sociala kontakter " Lägre kognimvt fungerande " Sämre motorisk förmåga

4 Varför förstår ni inte? Varför fa^ar ni inte a^ jag inte fixar skolan? Varför tror ni a^ jag kan bara jag anstränger mig lite mer? Varför förstår ni inte a^ jag är ledsen för a^ det oba strul med kompisarna? Varför fa^ar ni inte a^ jag har så svårt för a^ somna? Varför slutar ni inte a^ tjata på mig när ni ser a^ jag blir så himla arg? 4

5 Fyra ADHD-diagnoser Attention Deficit Hyperactivity Disorder enligt DSM-lV 1994 Funktionshindrande symptom innan 7 års ålder Symptomen varat minst 6 månader Funktionsnedsättning inom minst två områden Svårigheterna får inte förklaras av någon annan psykisk störning 1. ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsbrist (6 kritierier) 2. ADHD med i huvudsak hyperaktivitet och impulskontrollsbrist (6 kriterier) 3. ADHD kombinerad typ (6 kriterier från 1. och 6 från 2.) 4. ADHD UNS mindre än 6 kriterier men en funktionsnedsättning 5

6 Vad innebär det att ha ADHD? ü Det innebär att ha ett lite annorlunda funktionssätt ü Det gäller bristande kontroll av känslor, energinivå och beteendet ü Det gäller bristande tillgång till arbetsminne och moderera sin motivation ü Problem med att utföra det man egentligen vet man borde göra ü Det innebär svårigheter inom många funktionsområden, vars betydelse varierar utifrån ålder och miljö 6

7 Allmänt om ADHD hos flickor Ingen skillnad i symptom mellan flickor och pojkar med ADHD Lika stor funkmonsnedsä^ning hos flickor och pojkar med ADHD Flickor får obast diagnos senare än pojkar och obare i tonåren Pojken med ADHD är den vanliga ADHD-pojken medan flickan är den ovanliga ADHD flickan (Gaub & Carlson 1997) Forskning och kunskap om ADHD hos flickor ökar, men forfarande är den mesta forskning baserad på pojkar Omgivningen tenderar a^ bedöma flickor och pojkars psykiska symptom olika (Sharp 1999, Newcorn 2001, Hartung 2002, Brewis 2003, Jackson 2004,Gardner 2002, Bussing 2003) Flickor med ADHD behandlas i mindre utsträckning med farmaka än pojkar med ADHD (Angold 2000, Miller 2004) Flickor har lägre självkänsla och upplever mer stress än pojkar med ADHD (Rucklidge & Tannock 2001, Quinn & Wigal 2004) Flickor med ADHD har mer ångest och depression i tonåren än pojkar med ADHD Flickor med ADHD vårdas oftare på psykiatrisk klinik än pojkar med ADHD i vuxen ålder 7

8 Vad vet vi om skillnader mellan flickor med ADHD och flickor utan ADHD o SkolprestaMoner (Biederman 1999, Hinshaw 2002) o Kamratproblem (Berry 1985, Hinshaw 2002, Blachman 2002, Mikami 2003) o Självkänsla och svårigheter a^ tygla si^ beteende (Blachman2002,Thurber 2002) o Oftare utsatta för auktoritär föräldrauppfostran (Hinshaw 2002) o Mer språkliga svårigheter (Hinshaw 2002) 8

9 Förekomst av ADHD Popula'onsstudier på skolbarn ADHD hos flickor (Kopp, Pe^ersson, Hellgren, Rehnqvist, 2005 SBU- rapport) Förekomsten varierar mellan 2-5% hos flickor ( %, 6-18 år) Totalt 5-8% Könskvot varierar mellan 1.1:1 3.7:1 (pojke:flicka) Jämn förekomst av ADHD i barndom och ungdomsår för flickor medan pojkar har den högsta förekomsten mellan 7-11 års ålder 9

10 Problem med diagnosen ADHD hos flickor a Debut innan 7 års ålder a Kriterier satta efter pojkar 6-11 år a Beteendet skall finnas i två olika miljöer 10

11 ADHD associerade symptom mellan 7-11 år pratar mycket glömmer argumenterar svårt hålla ordning läxproblem dagdrömmer svår startad svår väckt hänger inte med i skolan aggressionsutbrott hemma rastlös fritidsproblem utanför i klassen 11

12 Risker för flickor med ADHD 1. Skolmisslyckande (Hinshaw, Biederman) 2. Mobbning (Kopp,Berg- Kelly& Gillberg, 2010) 3. Rökning (Biederman, Kopp, Berg- Kelly & Gillberg, 2010) 4. Annat missbruk speciellt i kombinamon med uppförandestörning 5. Tidig tonårsgraviditet (Barkley 1994) 6. AnMsocial utveckling (Biederman et al. 2006) 7. Sexuella beteendeproblem Mllsammans med uppförande- störning (Monuteaux, Faraone, Gross, Biederman 2007) 8. Ätstörning, depression och bipolär sjukdom 12

13 Språkliga svårigheter Ångest aumsmska drag Sömn- svårigheter ADHD Flicka Trots- syndrom/ uppförandes törning Miss- bruk Bulemi Depression

14 Skillnad mellan aumsm och ADHD hos flickor Vid aumsm hos flickor: Större funkmonsnedsä^ning Större svårigheter med dagliga rumner Mer ångest diagnoser Oba mer frånvarande från skolan Är en ensam flicka Undviker kravsituamoner och vägrar Klär dig sällan som andra flickor Svårt a^ ta sig Mll olika akmviteter själv Matsvårigheter- speciell mat Leker oba djur Inte ovanligt med specialintressen

15 Hur hjälpa flickor med ADHD? Ge flickor mer Md även om de inte är utagerande, Ju äldre flickan är desto längre Md har hon misslyckats, och har sämre självförtroende Uppmärksamma och helst utred flickor, som skolkar, inte lämnar in arbeten i Md, inte kommer Igång, inte deltar i gymnasmk, Hu Röker och/eller har problem med kompisar 15

16 Två hypoteser om flickor med aumsm S.Kopp & C.Gillberg Har flickor obare svårigheter med social ömsesidighet än vad vi Mdigare tro^? 2. Har vi en övertro Mll den manliga beteendetypen vid aumsm (i beskrivningen av de diagnosmska kriterierna) och därför inte ser flickorna?

17 Varför? Varför måste jag vara så rädd för så mycket? Varför är det så svårt a^ förstå vad människor menar? Varför kan inte allt vara som det brukar? Varför måste jag borsta tänderna och håret när det gör ont? Varför måste jag gå Mll skolan, när jag känner a^ det inte är en plats för mig? Varför kan jag inte få vara för mig själv?

18 Könskvot för Aspergers syndrom/högfungerande aumsm Könskvot (pojkar:flickor) 4:1 (S.Ehlers & C.Gillberg 1993) 2:1 (S.Lesinskiene 2000) 1.5:1 (M- L.Marla 2003)

19 Vad innebär det a^ ha aumsmspektrumstörning? o Nedsa^ förmåga a^ förstå meningen med utbyte av andra människor o En medfödd nedsä^ning av den social insmnkten o De^a ger upphov Mll en minskad eller ingen drive för socialt samspel o Förstår inte meningen med a^ tala inte a^ hon inte kan tala o Svårigheter a^ lära sig rörelser- sekvenser o Problem med snabbhet i kognimva processer o Svårt a^ avläsa ansiktsu^ryck

20 Lorna Wings triad 1. Social ömsesidighet 2. Verbal och icke verbal kommunika:on 3. Begränsade intressen Dessutom förekommer obast svårigheter med: o Sömn o PercepMon (känsel, kyla, värme, ljud, ljus, lukt) o Mat o ADL o Ångest

21 Vad ligger bakom de aumsmska symptomen? (The default network) Oförmåga Mll delad uppmärksamhet (peka) Mentaliseringsbrist- tankar om vad andra tänker, tankar om andras behov Central coherens, man växlar mellan a^ se delar och helheter (ex. foto ) ExekuMv funkmonsbrist, svårt skiba uppmärksamhet- avslutar inte

22 Ångest Sömn- svårigheter AuMsm- spektrumstörning Flicka Trots- syndrom i hemmet Tics ADHD Depression

23 Könsskillnader (sociala och/eller biologiska) v Social kompetens v Tidigare språkutveckling och motorisk utveckling v Agressivitet, dominansbeteende v Lekbeteende v Intressen v SpaMal förmåga

24 Andra diagnoser som flickor med aumsm obare får * ADHD * SelekMv mumsm * Anorexia nervosa * Tvångssyndrom

25

Psykisk ohälsa hos tonårsflickor med Aspergers syndrom eller ADHD

Psykisk ohälsa hos tonårsflickor med Aspergers syndrom eller ADHD Psykisk ohälsa hos tonårsflickor med Aspergers syndrom eller ADHD Fryshusets gymnasieskola och Humana Stockholm 13.4.15 Svenny Kopp, överläkare, med. dr Gillbergscentrum, Göteborgs Universitet 1 Varför

Läs mer

Psykisk ohälsa hos flickor

Psykisk ohälsa hos flickor Psykisk ohälsa hos flickor Dokumentation från regional konferens i Göteborg 19 april 2012 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Läs mer

Jenter med Asperger syndrom. Bodø 25:e maj 2011 Svenny Kopp Overlege, med.dr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Jenter med Asperger syndrom. Bodø 25:e maj 2011 Svenny Kopp Overlege, med.dr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Jenter med Asperger syndrom Bodø 25:e maj 2011 Svenny Kopp Overlege, med.dr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Varför skall vi tala om flickor med högfungerande autism / Aspergers syndrom? ם Autism

Läs mer

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län 2008-07-17

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET Kompendium sammanställt av Berit Lagerheim till föreläsning 3 oktober 2006 Kungsporten, Huskvarna "Barn som väcker oro" handlar om att sätta på sig rätt

Läs mer

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Specialpedagogiska programmet GÖTEBORG UNIVERSITY Department of Education Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter Examensarbete

Läs mer

Hyperaktivitet-Impulsivitet

Hyperaktivitet-Impulsivitet Översättning från NIMH (Attention Deficit Hyperactivity Disorder A detailed booklet that describes ADHD symptoms, causes, and treatments, with information on getting help and coping.) ADHD är ett tillstånd

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

Kvinnor med ADHD - en studie av bloggar kring upplevelser av att få diagnosen

Kvinnor med ADHD - en studie av bloggar kring upplevelser av att få diagnosen Kvinnor med ADHD - en studie av bloggar kring upplevelser av att få diagnosen Av Katharina Andersson LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats ht 2012 Handledare: Yvonne Johansson Examinator: Anders

Läs mer

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Jönköping 18 november Föreläsare: Marie Adolfsson och Johan Bysell www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2 1/12 2004 ADHD och autism Björn Kadesjö Vad är ADHD? 1 ADHD i olika åldrar 1 Så vanligt är ADHD 2 Samtidiga problem 2 Orsaker till ADHD 3 Behandling 3 ADHD och autism 4 Vad är ADHD? ADHD (attention deficit/hyperactivity

Läs mer

Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger?

Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger? Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger? Anna Litsen och Linda Persson LAU370 Handledare: Sofia Persson Examinator: Rapportnummer: Abstract Examensarbete

Läs mer

Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690

Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690 Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690 Disposition Neuropsykiatriska diagnoser Orsaker förekomst

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Aspergers syndrom. Vad är det?

Aspergers syndrom. Vad är det? Aspergers syndrom Vad är det? Aspergers syndrom är en form av autism där personer med en begåvning inom normalområdet har: Begränsad förmåga till socialt umgänge Begränsade intressen och begränsad föreställningsförmåga

Läs mer

adhd Kort om hos barn och ungdomar

adhd Kort om hos barn och ungdomar Kort om adhd hos barn och ungdomar Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information till föräldrar

Läs mer

Skapat den: 2010-02-15

Skapat den: 2010-02-15 Skapat den: 2010-02-15 Ver. 2.1 1 Barn med inlärningssvårigheter med inriktning på barn med ADHD Ha struktur och förutsägbarhet i ditt handlande. Det du gör skall följa vissa mönster samt vara självklart

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen svenska DIVA 2.0 Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H. Francken, MSc 2010,

Läs mer