Transporter och kommunikationer Transport and communications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transporter och kommunikationer Transport and communications"

Transkript

1 Transporter och kommunikationer Transport and communications Foto: Jan-Aage Haaland

2 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok Transporter och kommunikationer Transport and communications 10.1 Motorfordon på väg Motor vehicles on the road 10.2 Dödade och svårt skadade i vägtrafikolyckor Persons killed or badly injured in road traffic accidents 10.3 Vägnätet The Swedish road network 10.4 Det statliga järnvägsnätet The state rail network 10.5 Flygplatser Airports 10.6 De största svenska hamnarna efter hanterad godsmängd The largest Swedish ports by quantity of goods handled 10.7 Statens kostnader för drift och vägbyggande, miljoner kronor State expenditures for maintenance and construction of roads, SEK m 10.8 Statsvägar och statsbidragsvägar den 1 januari State-administered roads and roads with subsidies 10.9 Vägar och gator den 1 januari Roads and streets Registrerade fordon i trafik den 31 december, tal Motor vehicles in use Personbilar och motorcyklar i trafik efter ägarkategori och ägarens kön den 31 december Passenger cars and motorcycles in use by owner and sex Nyregistrerade motorfordon under 2011 efter fabrikat Motor vehicles newly registered by make Registrerade motorfordon i trafik efter årsmodell den 31 december Motor vehicles in use by model year Lastbilstransporter med svenska fordon Lorry transportation with Swedish registered lorries personer per förarbehörighet uppdelat efter ålder och kön den 31 december Number of persons with different classes of driving licences by age and sex Dödade och skadade personer i vägtrafikolyckor efter ålder och trafikantgrupp Road traffic accidents, persons killed or injured by group of roadusers and by age Vägtrafikolyckor med dödade eller skadade personer efter hastighetsbegränsning Road traffic accidents with persons killed or injured by speed limit Vägtrafikolyckor Road traffic accidents Bantrafik, samtliga tågoperatörer och infrastrukturförvaltare, trafikerad banlängd och rullande materiel den 31 december Rail traffic, all rail operators and infrastructure managers, worked lines and rolling stock Bantrafik, samtliga tågoperatörer, trafik- och transportarbete Rail traffic, all rail operators, operations and transport performance Olyckor och självmord i bantrafik, samtliga tågoperatörer och infrastrukturförvaltare Accidents and suicides in rail traffic, all rail operators and infrastructure managers Svenska rederinäringens nettoomsättning, miljoner kronor Net turnover for water transport, SEK millions Svenska handelsflottan, fartyg efter huvudsaklig fart Merchant fleet, vessels by main use Inklarerade fartyg i direkt utrikes fart efter nationalitet Entering vessels in direct voyages by nationality 188 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet Direct voyages with vessels and ferries between Sweden and foreign countries Hanterad godsmängd i svenska hamnar Goods handled in Swedish ports De största svenska hamnarna efter antal passagerare The largest Swedish ports by number of passengers Lotsningar och säkerhetsanstalter för sjöfarten samt sjöräddning den 31 december State pilotage, aids to navigation and rescue service Transporter och kommunikationer Trafiken på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Flight activity at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Ankommande och avresande passagerare i inrikes linjefart och chartertrafik på svenska flygplatser Embarking and disembarking passengers from domestic scheduled and nonscheduled traffic at Swedish airports Ankommande och avresande passagerare i utrikes linjefart och chartertrafik på svenska flygplatser Embarking and disembarking passengers from international scheduled and nonscheduled traffic at Swedish airports Statistiska centralbyrån 189

4 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok Motorfordon på väg Motor vehicles on the road Närmare varannan svensk har bil och var tredje kör Volvo eller Saab. Under 2011 körde svenskarna i genomsnitt mil. Totalt körde landets personbilar drygt 6,1 miljarder mil under året. et personbilar i Sverige har ökat kraftigt och vid årsskiftet 2011/12 fanns det drygt fler personbilar i trafik än för tio år sedan. Trots denna ökning är knappt 45 procent av personbilarna 10 år eller äldre. Närmare var tredje bil som rullar på våra vägar är av svenskt fabrikat där Volvo är vanligast. Den mest förekommande färgen på personbilar är silver-/gråfärgad, vilket innehas av knappt var tredje bil i Sverige. Öborna kör kortast Personbilar registrerade på Gotland körde i genomsnitt mil under år Detta skiljer sig framförallt från Stockholms län som hade den längsta genomsnittliga körsträckan under året, mil. Tickande taxametrar En taxi körs mer än fem gånger så långt som en vanlig personbil under ett år. Den genomsnittliga körsträckan för landets drygt taxibilar var mil under år Personbilar och genomsnittlig körsträcka för dessa per län år 2011 Län fordon Genomsnittlig körsträcka, mil Foto: Jan-Aage Haaland Fordon i trafik vid årsskiftet 2011/12 samt för tio år sedan Fordonsslag 2001/ /2012 Procentuell förändring Personbilar ,5 Lastbilar ,6 Bussar ,1 Motorcyklar ,9 Traktorer ,2 Terrängskotrar ,1 EU-mopeder ,9 Släpvagnar ,5 därav husvagnar ,7 Personbilar i trafik vid årsskiftet 2011/12 efter ålder Ålder Andel (%) 0 4 år ,5 5 9 år , år ,0 15 år ,3 Samtliga ,0 Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Okänt län Totalt Därav taxi Anm: Under år 2011 reviderades beräkningsmodellen för körsträckor och uppgifterna går inte längre att jämföras med tidigare publicerade uppgifter. För mer information, se 1 Eu-mopeder började registreras år Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok 2013 Transporter och kommunikationer Personbilar och genomsnittlig körsträcka för dessa efter drivmedel år 2011 Drivmedel fordon Genomsnittlig körsträcka, mil Foto: Jan-Aage Haaland Ju nyare bil desto längre körsträcka Bortsett från de två senaste årsmodellerna (2012 och 2011), som till stor del är inköpta någon gång under 2011 och därför inte har varit i trafik under ett helt år, visar statistiken att ju nyare bilen är desto längre har den körts under året. Följaktligen hade bilar av årsmodell 1993 eller äldre en körsträcka på 572 mil i genomsnitt, medan en bil av 2010 års modell hade kört mil under Genomsnittlig körsträcka i mil för personbilar av skilda årsmodeller Bensin Diesel El Etanol/ etanolhybrid Elhybrid/laddhybrid Gas Övriga Totalt En och en halv buss per tusen invånare I Sverige fanns det bussar i yrkesmässig trafik vid årsskiftet 2011/12. Vid samma tidpunkt hade vårt land drygt 9,4 miljoner invånare, vilket innebär att det fanns knappt en och en halv buss per invånare. År 2011 var hälften av bussarna i yrkestrafiken avsedda för fler än 70 passagerare. Foto: Jan-Aage Haaland Bensin vanligast, men diesel kör längst Bensin är det vanligaste drivmedlet för svenska personbilar. Statistiken visar däremot att det är dieseldrivna bilar som i genomsnitt kör de näst längsta sträckorna. De körde i genomsnitt mil under år 2011, medan bensindrivna bilar körde mil. Hybridbilar körde i genomsnitt mil, medan bilar drivna med gas körde mil. Den genomsnittliga körsträckan för elbilar var 720 mil. Åtta av tio lastbilar är dieseldrivna Den vanligaste lastbilen på våra vägar är lätt och dieseldriven. Drygt 80 procent av lastbilarna är dieseldrivna och 85 procent av totala antalet lastbilar definieras som lätta, det vill säga de har en totalvikt på kg eller mindre. Lastbilar i trafik vid årsskiftet 2011/12 efter totalvikt och drivmedel Totalvikt Bensindrivna Dieseldrivna Övriga bränslen Totalt Lätt lastbil ( 3,5) Tung lastbil Samtliga Statistiska centralbyrån 191

6 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2013 Populärt med äldre MC Det rullar en mängd motorcyklar på våra svenska vägar. Drygt en tredjedel av dessa motorcyklar är 15 år eller äldre. Många av motorcyklarna i trafik är tunga. Drygt 30 procent har en cylindervolym som är cm 3 eller större. De lätta motorcyklarna, upp till 125 cm 3, står för knappt 6 procent av alla motorcyklar i trafik. Minskning av antal mopeder klass I Vid årsskiftet 2011/12 ses en minskning av antalet mopeder klass 1 i trafik. En förklaring till detta kan vara den körkortsbehörighet som behövs från den 1 oktober 2009 för att få köra denna typ av moped. Skälet till införandet av förarbevis är att öka trafiksäkerheten och minska antalet döda och skadade i mopedolyckor. Motorcyklar i trafik vid årsskiftet 2011/12 efter ålder Andel (%) 0 4 år ,3 5 9 år , år ,3 15 år ,6 Samtliga ,0 Motorcyklar i trafik vid årsskiftet 2011/12 efter cylindervolym Cylindervolym Andel (%) 125 (Lätt MC) , , , ,0 Okänd ,4 Samtliga ,0 Foto: Jan-Aage Haaland Mopeder klass 1 i trafik (EU-mopeder) År Förändring (%) 2005/ ,2 2006/ ,0 2007/ ,6 2008/ ,3 2009/ ,2 2010/ ,5 2011/ ,1 Källa: Trafikanalys (www.trafa.se). 192 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Dödade och svårt skadade i vägtrafikolyckor Persons killed or badly injured in road traffic accidents et trafikdödade i Sverige minskar stadigt. I ett europeiskt perspektiv finns Sverige sedan länge med bland de länder som har det allra lägsta antalet trafikdödade per invånare. Transporter och kommunikationer Utvecklingen har varit mycket gynnsam de senaste åren, med år 2010 som den lägsta dödssiffran sedan 1940-talet. Då var naturligtvis antalet bilar och den motordrivna trafiken på en helt annan nivå än i dag. Under 2011 ökade dock antalet omkomna med 20 procent till 319 personer. dödade i vägtrafiken, antal dödade per invånare och per bilar i trafik Index (1935=100) 58 procent av alla resta kilometrar i vägtrafikmiljö enligt SIKA:s Resvaneundersökning Det betyder att män är överrepresenterade bland de trafikdödade när hänsyn tas till färdlängd. Även bland svårt skadade dominerade männen (63 procent) under I övre högra diagrammet visas antalet män och kvinnor som dödats i vägtrafiken sedan Totalt har antalet dödade minskat med 61 procent (57 procent bland männen och 68 procent bland kvinnorna). Kvinnornas andel av de dödade har under de senaste 25 åren minskat från runt 30 procent till ungefär 24 procent. dödade i vägtrafiken, män och kvinnor, samt procent kvinnor av de dödade Anm: Med bilar avses personbilar samt lastbilar och bussar. Diagrammet ovan visar att dödstalet år 1967 var betydligt lägre än omkringliggande år. Detta beror sannolikt på de kombinationer av regleringar och information som genomfördes i samband med högertrafikomläggningen den 3 september En massiv informationskampanj genomfördes redan året innan högertrafik skulle införas för att vänja folket vid nya säkerhetsrutiner i trafiken. Även nya rutiner kring kontrollbesiktning av fordon kan ha bidragit till den förbättrade säkerheten på vägarna i senare delen av 1960-talet. År 1965 infördes kravet på obligatorisk kontrollbesiktning i Sverige. För att illustrera när under året människor dödas i vägtrafiken har vi delat in året i följande årstider: sommar (juni september), höst och vår (oktober november samt april maj) och vinter (december mars). dödade i vägtrafiken efter årstid Olyckor i den svenska vägtrafiken I de olyckor som rapporterades av polisen under 2011, dödades 319 personer, drygt skadades svårt och drygt skadades lindrigt i den svenska vägtrafiken. Därtill tillkommer 23 självmord i trafiken. Av de 319 dödade var 241 män och 78 kvinnor, vilket innebär att 76 procent av de trafikdödade var män. Männen står för ungefär Statistiska centralbyrån 193

8 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2013 Vi ser att flest personer dödas under sommaren, näst flest under höst eller vår och följaktligen minst under vintern. Variationerna över åren är dock stora, och årstiderna har flera gånger under den redovisade perioden bytt plats i rangordningen. Sedan 1985 har i genomsnitt 39 procent dödats under sommaren, 33 procent under höst eller vår, och resterande 28 procent under vintern. dödade personer i vägtrafiken under olika tider på dygnet De flesta som dödas i vägtrafikolyckor omkommer i olyckor på dagtid. Vi har delat in dygnet i tre åttatimmarsperioder: förmiddag/ lunchtid (klockan 06:00 13:59), eftermiddag/ kväll (klockan 14:00 21:59) samt natt (klockan 22:00 05:59). Under perioden dödades i genomsnitt 35 procent under förmiddag/lunch, 44 procent under eftermiddag/kväll, och 21 procent under natten. Andelarna har varit stabila under perioden Sverige ett föregångsland inom trafiksäkerhetsområdet Inom EU inträffar varje år över en miljon vägtrafikolyckor med personskador. År 2010 omkom nära personer, och mångdubbelt fler skadas. Det finns en vitbok upprättad av EUkommissionen (2001) med en beskrivning av de problem som finns för trafiksäkerheten: för höga hastigheter, otillräcklig bältes- och hjälmanvändning, alkoholkonsumtion med mera. Ett mål för EU var att halvera antalet dödade i vägtrafiken mellan åren 2000 och Det har uppnåtts då antalet har minskat med ungefär 55 procent. Sverige framhålls ofta som ett föregångsland på trafiksäkerhetsområdet och ligger sedan länge bland de länder som har allra lägst antal dödade per invånare. Statistiken visar att det genomsnittliga antalet trafikdödade per invånare i Sverige är nästan hälften så många som för genomsnittet i samtliga 27 EU-länder. Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och SCB (www.scb.se). dödade per miljon invånare inom EU Källa: CARE (EU road accidents database) or national publications. European Commission / Directorate General Mobility and Transport. 194 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok 2013 Transporter och kommunikationer 10.3 Vägnätet The Swedish road network Källa: Trafikverket (www.trafikverket.se) Kartografi: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se). Statistiska centralbyrån 195

10 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok Det statliga järnvägsnätet The state rail network Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och Trafikverket (www.trafikverket.se). Kartografi: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se). 196 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok 2013 Transporter och kommunikationer 10.5 Flygplatser Airports Regelbunden civil luftfart (linjefart) och chartertrafik bedrevs under 2011 på 40 flygplatser i Sverige. Av dessa flygplatser drevs 11 av Swedavia. Av övriga 29 flygplatserna var 24 kommunala och fem privatägda. Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se). Kartografi: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se). Statistiska centralbyrån 197

12 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok De största svenska hamnarna efter hanterad godsmängd 2011 The largest Swedish ports by quantity of goods handled Källa: Trafikanalys (www.trafa.se). Kartografi: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se). 198 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok 2013 Transporter och kommunikationer 10.7 Statens kostnader för drift och vägbyggande, miljoner kronor State expenditures for maintenance and construction of roads, SEK m År Year Statsvägar State-administered roads Bidrag till drift och byggande Grants for maintenance and construction Total Total Drift Maintenance Byggande Construction Summa Total Kommunal väghållning Municipal roads Enskild väghållning Private roads in rural districts Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikverket (www.trafikverket.se) Statsvägar och statsbidragsvägar den 1 januari State-administered roads and roads with subsidies Hela riket Sweden Riksvägar National main roads Nationella stamvägar National trunk roads Övriga riksvägar Other national roads Länsvägar County roads Väglängd, km 1 Length of roads Samtliga vägar Total Statsvägar State-administered roads Motorvägar 3 Motorways 3 Därav Of which Belagd väg 4 totalt Därav ytbehandling på grus 5 Riksvägar Belagd väg, % Surfaced roads Länsvägar Samtliga vägar broar 2, 3 Number of bridges 2, 3 färjleder 6 Number of ferry routes Enskilda vägar med statsbidrag: väglängd, km Private roads ) Exkl. av- och påfartsramper. 2) T.o.m broar med en längd av över 3 m, fr.o.m broar med en längd av över 2 m, ägda av Vägverket/Trafikverket. Inga vägportar etc. är inkluderade. Until 1997 bridges with a length of more than 3 m, from 1998 bridges with a length of more than 2 m, owned by the National Road Administration/Swedish Transport Administration. 3) Uppgifterna avser även motorvägar i städerna. Motorways in towns are included. 4) Med beläggning avses slitlager av asfalt, gatsten, cementbetong eller ytbehandling. 5) Fr.o.m används begreppet ytbehandling på grus. 6) Färjeleder på det allmänna vägnätet. Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikverket (www.trafikverket.se). Statistiska centralbyrån 199

14 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2013 Vägar och gator den 1 januari 10.9 Roads and streets Väghållare, vägtyper (inkl. gator) Road administration, type of roads Väglängd, km Length of roads Vägar framkomliga med bil Roads trafficable by car Därav öppna för allmän trafik Of which open to the public Statsvägar 1 State-administered roads Nationella stamvägar National trunk roads Övriga riksvägar Other national roads Länsvägar County roads Vägar med statsbidrag Roads with state subsidies Enskilda vägar Private roads Övriga kommunala vägar Other municipal roads Övriga vägar 2 Other roads ) Exkl. av- och påfartsramper. 2) Utgörs av övriga enskilda vägar utan statsbidrag. Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikverket (www.trafikverket.se) Registrerade fordon i trafik den 31 december, tal Motor vehicles in use År Year Personbilar i trafik Passenger cars in use Totalt Total Därav nyregistrerade Of which newly registered Avställda personbilar Passenger cars not in use Lastbilar i trafik Lorries in use Nyregistrerade Därav Skåp- och flakbilar med maxlast av högst 5 ton 2 Bussar Buses I trafik In use Släpvagnar Trailers Därav Per inv. Per inhabitant Husvagnar Of which caravans Traktorer Tractors Motorcyklar 1 Motorcycles 1 Terrängskotrar Cross country scooters , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) I trafik den 30 juni respektive år. Motorcycles in use end of June. 2) Vans and flat lorries with a maximum weight of 5 tons. Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och SCB: Statistiska meddelanden serie T 20 ( 1998) och TK 20 ( ); SIKA Statistiska meddelanden, SSM 001 och 003 ( ); SIKA-statistik ( ); SIKA:s Fordonsårsbok ( ); Statistikdatabasen: Transporter och kommunikationer. 200 Statistiska centralbyrån

15 Statistisk årsbok Transporter och kommunikationer Personbilar och motorcyklar i trafik efter ägarkategori och ägarens kön den 31 december Passenger cars and motorcycles in use by owner and sex År Year Personbilar Passenger cars Motorcyklar (exkl. EU-mopeder) 1 Motorcycles (excl. EU-mopeds) 1 Ägda av fysiska personer Owned by individuals Män Men Kvinnor Women Ägda av juridiska personer Owned by corporations Summa personbilar Passenger cars, total Ägda av fysiska personer Män Kvinnor Ägda av juridiska personer Summa motorcyklar Motorcycles, total ) Uppgifterna avser den 30 juni resp. år. Motorcycles in use end of June. Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och SCB: Statistiska meddelanden serie T 26 ( ), TK 27 ( , SIKA Statistiska meddelanden, SSM 003 ( ); SIKA-statistik ( ); SIKA:s Fordonsårsbok ( ) Nyregistrerade motorfordon under 2011 efter fabrikat Motor vehicles newly registered by make Fabrikat Make Number Fabrikat Fabrikat Fabrikat Personbilar Skoda Scania Foton 96 Passenger cars Subaru Toyota John Deere Audi Suzuki Volkswagen Massey-Ferguson 588 BMW Toyota Volvo Newholland 607 Chevrolet Volkswagen Övriga Polaris 137 Citroën Volvo Valtra Chrysler 725 Övriga Other Bussar Övriga 747 Dacia Buses Fiat Lastbilar Iveco 28 Motorcyklar Ford Lorries Kässbohrer/Setra 75 Motorcycles Honda Citroen Man 206 BMW Hyundai Dacia 643 Mercedes-Benz 245 BRP 761 Kia Dodge 393 Neoplan 20 Ducati 534 Mazda Fiat Scania 519 Harley-Davidson 291 Mercedes-Benz Ford Volvo 369 Honda Mitsubishi Isuzu 364 Övriga 201 Husaberg Nissan Iveco 568 Kawasaki 236 Opel Mercedes-Benz Traktorer KTM 736 Peugeot Mitsubishi Tractors Polaris Porsche Nissan Case 347 Suzuki 855 Renault Opel Claas Xerion 220 Triumph 217 Saab Peugeot Deutz 108 Yamaha 345 Seat Renault Fendt 213 Övriga Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och SCB, Energi- och transportstatistik (www.scb.se). Statistiska centralbyrån 201

16 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok Registrerade motorfordon i trafik efter årsmodell den 31 december Motor vehicles in use by model year Årsmodell Model year Personbilar Passenger cars Lastbilar Lorries Bussar Buses Motorcyklar Motorcycles Number % ,6 8, ,8 1, ,5 1, ,0 1, ,7 2, ,0 2, ,3 3, ,6 5, ,7 7, ,3 6, ,0 4, ,5 5, ,7 5, ,7 5, ,1 5, ,1 6, ,6 6, ,4 5, ,2 4, ,2 6, ,0 5, , Okänd ,0 0,0 6 Summa Total ,0 100, Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och SCB, Enheten för energi- och transportstatistik (www.scb.se). 202 Statistiska centralbyrån

17 Statistisk årsbok År Year lastbilar 3 Number of Swedish registered lorries Lastbilstransporter med svenska fordon Lorry transportation with Swedish registered lorries Yrkesmässig trafik 1 Transport for hire Därav Of which Icke yrkesmässig trafik 2 Transport for own account Inrikes godstransporter National road goods transport Yrkesmässig trafik 1 Transporter och kommunikationer Transporterad godsmängd, milj. ton Goods carried Icke yrkesmässig trafik 2 Utrikes godstransporter International road goods transport Totalt 4 Total 4 Från Sverige till utlandet From Sweden abroad Från utlandet till Sverige Abroad to Sweden År Year Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Presterade tonkm, milj. tonkm Driven ton-km Icke yrkesmässig trafik 2 Totalt 4 Utrikes godstransporter Från Sverige till utlandet Från utlandet till Sverige Medeltransportlängd 5, km Mean haulage distance Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Icke yrkesmässig trafik 2 Körsträcka med last, milj. km Loaded haulage distance Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Icke yrkesmässig trafik 2 Utrikes godstransporter År Year Körsträcka utan last, milj. km Empty haulage distance Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Icke yrkesmässig trafik 2 Utrikes godstransporter transporter med last, tal Number of transports with freight Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Icke yrkesmässig trafik 2 Utrikes godstransporter transporter utan last, tal Number of transports without freight Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Icke yrkesmässig trafik 2 Utrikes godstransporter ) Transporter för annans räkning mot ersättning. 2) Firmabilstrafik (transporter för egen räkning). 3) lastbilar avser lastbilar i trafik som utför varutransporter, är yngre än 30 år och bilens ägare finns med i SCB:s Företagsregister. 4) Inkl. övrig trafik i utlandet. Incl. other traffic abroad. 5) Medeltransportlängden beräknas genom att dela antal tonkilometer med lastad godsmängd mätt i ton. Källa: Trafikanalys (2010 ), Statens institut för kommunikationsanalys ( 2008) : Lastbilstrafik (2008 ), Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar ( ); SIKA Statistiska meddelanden, SSM 01:16 (2000) och SSM 005 ( ), (www.trafa.se/statistik). Statistiska centralbyrån 203

18 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok personer per förarbehörighet uppdelat efter ålder och kön den 31 december 2011 Number of persons with different classes of driving licences by age and sex Ålder Age Män Men AM A1 A-lätt A B BE Kvinnor Women Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Ålder C CE D DE Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Totalt antal giltiga körkort var Total number of valid driving licences were Behörighet AM = körkort för moped klass I. Driving licence for moped class I. Behörighet A1 = körkort för lätt motorcykel. Driving licence for light motorcycle. Behörighet A = körkort för tung motorcykel. Driving licence for heavy motorcycle. Behörighet B = körkort för personbil, lätt lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon. Driving licence for passenger car, light lorry,light trailer. Behörighet C = körkort för tung lastbil. Driving licence for heavy lorry. Behörighet D = körkort för buss. Driving licence for bus. Behörighet E = körkort för fordon med ett eller flera släpfordon, oavsett vikt. Driving licence for vehicles with one or more trailers. Se Tabellanmärkningar. Källa: Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se). 204 Statistiska centralbyrån

19 Statistisk årsbok Transporter och kommunikationer Dödade och skadade personer i vägtrafikolyckor efter ålder och trafikantgrupp Road traffic accidents, persons killed or injured by group of roadusers and by age Ålder Age Dödade 1 Killed 1 Skadade Injured Summa Total Döda och skadade efter trafikantgrupp Group of roaduser: killed and injured Svårt Seriously Lindrigt Slightly Bilförare Car drivers Bilpassagerare 2 Förare av mc 3 Passagerare på mc 4 Mopedister 5 Moped drivers 5 Cyklister 5 Gående Cyclists 5 Pedestrians Övriga Other Okänd ålder Age unknown Samtliga All ) Personer som avlidit inom 30 dagar efter olyckan. I redovisningen av antal dödade åren ingår även de omkomna som, enligt polisen, kan ha avlidit av någon sjukdom i samband med olyckan. Från och med 2010 exkluderas självmord (17 personer år 2010). Persons who died within 30 days of the accident. Figures from the years include persons who, according to the police, could have died of an illness connected to the accident. From the year 2010 suicides are excluded (17 persons in 2010). 2) Car passengers. 3) Drivers of motorcycles. 4) Passengers of motorcycles. 5) Inkl. passagerare. Incl. passengers. Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikanalys (Vägtrafikskador 2010, Statistiska centralbyrån 205

20 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok Vägtrafikolyckor med dödade eller skadade personer efter hastighetsbegränsning Road traffic accidents with persons killed or injured by speed limit Hastighetsbegränsning Speed limit trafikolyckor efter skadans art Road traffic accidents by type Med dödlig utgång 1 Fatal 1 Med annan personskada Non fatal personal injury Svår Serious Lindrig Slight Summa Total Med död- Med annan personskada Summa lig utgång 1 Svår Lindrig Hela riket Sweden Hastighetsbegränsning Speed limit 120 km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h Uppgift saknas Unknown ) Olyckor med personer som avlidit inom 30 dagar. Från och med 2010 exkluderas självmord (17 personer år 2010). Deaths occurring within 30 days of an accident. From the year 2010 suicides are excluded (17 persons in 2010). Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikanalys (Vägtrafikskador 2010, Vägtrafikolyckor Road traffic accidents År Year trafikolyckor efter skadans art Road traffic accidents by type Därav Of which Med dödlig utgång 1 Fatal 1 Med annan personskada Non fatal personal injury Svår Serious Lindrig Slight Summa Total Stockholm Göteborg Malmö ) Personer som avlidit inom 30 dagar efter olyckan. I redovisningen av antal dödade åren ingår även de omkomna som, enligt polisen, kan ha avlidit av någon sjukdom i samband med olyckan. Från och med 2010 exkluderas självmord (17 personer år 2010). Persons who died within 30 days of the accident. Figures from the years include persons who, according to the police, could have died of an illness connected to the accident. From the year 2010 suicides are excluded (17 persons in 2010). Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikanalys (2009 ), Statens institut för kommunikationsanalys ( ) och SCB: Trafikskador ( 1997); Vägtrafikskador, (1998 ), resp. Statistiska meddelanden, serie HS 11 ( ), HS 12 ( 1991) och TK 61 (2000). 206 Statistiska centralbyrån

Transporter och kommunikationer Transport and communications

Transporter och kommunikationer Transport and communications Transporter och kommunikationer Transport and communications Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2011 10 Transporter och kommunikationer Transport and communications Sida Page 10.1 Fordon

Läs mer

Transporter och kommunikationer Transport and communications

Transporter och kommunikationer Transport and communications Transporter och kommunikationer Transport and communications Transporter och kommunikationer Transport and communications 4 50 Transporter och kommunikationer Transport and communications 44 5 Vägnätet

Läs mer

Transporter och kommunikationer

Transporter och kommunikationer Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2010 Sida Page Transporter och kommunikationer Transport and communications 216 209 Fordon på väg och vid sidan av Vehicles on and off the road 218 210

Läs mer

Transporter och kommunikationer Transport and communications

Transporter och kommunikationer Transport and communications Transporter och kommunikationer Transport and communications Transporter och kommunikationer Transport and communications 88 04 Vägnätet The Swedish road network 89 05 Registrerade personbilar och lastbilar

Läs mer

Transporter och kommunikationer Transport and communications

Transporter och kommunikationer Transport and communications Transporter och kommunikationer Transport and communications Transporter och kommunikationer Transport and communications 240 250 Transporter och kommunikationer Transport and communications 242 25 Vägnätet

Läs mer

Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015

Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015 Statistik 2016:10 Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015 Publiceringsdatum: 2016-04-07 Uppgifter för motorcyklar avseende 2015 publiceras i september Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:

Läs mer

Vägtrafikskador 2014 Road traffic injuries 2014

Vägtrafikskador 2014 Road traffic injuries 2014 Statistik 2015:8 Vägtrafikskador 2014 Road traffic injuries 2014 Publiceringsdatum: 2015-04-09 Tabellerna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1 och 6.2 korrigerade 2016-02-09 Kontaktperson: Trafikanalys

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2012

Efterlysta fordon Sverige 2012 Efterlysta fordon Sverige 212 Innehåll Översiktsdokument med förklaring... 2 Personbilar... 4 Personbilar 212 fördelat på fabrikat... 5 Efterlysta utlandsregistrerade personbilar 212... 6 Brottsorsak vid

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2013

Efterlysta fordon Sverige 2013 Efterlysta fordon Sverige 2013 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige 2013... 3 Personbilar... 4 Efterlysta och inte avlysta personbilar... 4 Personbilar fördelat på

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige

Efterlysta fordon Sverige Efterlysta fordon Sverige 2014 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige under 2014... 3 Efterlysta personbilar i Sverige 2014... 4 Fördelat på fabrikat 2014... 5 Fördelat

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Sammanfattning Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 7,3 miljoner under det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med föregående års

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Statistical figures for Swedish Ports Quarter and quarter

Statistical figures for Swedish Ports Quarter and quarter Statistical figures for Swedish Ports Quarter 1-4 2014 and quarter 1-4 2013 Contents Table 1 Table 1A Table 2 Table 3A Table 3B Table 4 Table 4A Table 4B Table 4C Table 4D Table 4E Table 5A Table 5B Merchant

Läs mer

Statistical figures for Swedish Ports Quarter and quarter

Statistical figures for Swedish Ports Quarter and quarter Statistical figures for Swedish Ports Quarter 1 2015 and quarter 1 2014 Contents Table 1 Table 1A Table 2 Table 3A Table 3B Table 4 Table 4A Table 4B Table 4C Table 4D Table 4E Table 5A Merchant vessels

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2011

Efterlysta fordon Sverige 2011 Efterlysta fordon Sverige 2011 Innehållsförteckning Översiktsdokument med förklaring 2 Personbilar 4 (Brottsorsak angiven vid efterlysning) (6) Lastbilar 9 Släpvagnar 13 Motorcyklar och mopeder 15 Snöskotrar

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige

Efterlysta fordon Sverige Efterlysta fordon Sverige 2016 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige under 2016... 3 Efterlysta personbilar i Sverige 2016... 4 Personbilar fördelat på fabrikat 2016...

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige

Efterlysta fordon Sverige Efterlysta fordon Sverige 2015 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige under 2015... 3 Efterlysta personbilar i Sverige 2015... 4 Personbilar fördelat på fabrikat 2015...

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Körsträckor för svenskregistrerade vägfordon Vehicles kilometres for Swedish road vehicles

Körsträckor för svenskregistrerade vägfordon Vehicles kilometres for Swedish road vehicles Statistik Körsträckor för svenskregistrerade vägfordon 1999-2015 Vehicles kilometres for Swedish road vehicles Publiceringsdatum: 2016-04-07 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Fordon 2014 Vehicles 2014

Fordon 2014 Vehicles 2014 Statistik 2015:5 Fordon 2014 Vehicles 2014 Publiceringsdatum: 2015-03-25 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se SCB (producent) Tina Sehalic tel: 019-17 66 26, e-post:

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Fordon 2013 Vehicles 2013

Fordon 2013 Vehicles 2013 Statistik 2014:7 Fordon 2013 Vehicles 2013 Publiceringsdatum: 20140326 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se SCB (producent) Tina Sehalic tel: 019-17 66 26, e-post:

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Transporter och kommunikationer

Transporter och kommunikationer Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2008 Sida Page Transporter och kommunikationer Transport and communications 250 244 Fordon på väg och vid sidan av Vehicles on and off the road 252 245

Läs mer

Kommunikationer. Nr 3 2004. Innehåll. Fordonsparkens ålder är konjunkturberoende. Lastbilstrafiken ökar över Öresundsbron

Kommunikationer. Nr 3 2004. Innehåll. Fordonsparkens ålder är konjunkturberoende. Lastbilstrafiken ökar över Öresundsbron Kommunikationer Nr 3 2004 Innehåll Fordonsparkens ålder är konjunkturberoende Notiser 2 Transportarbetets utveckling 2 Persontransporter 3 Vägtrafik 3 Kollektivtrafik 10 Bantrafik 11 Luftfart 13 Sjöfart

Läs mer

Summa utrikes. Summa. Ank

Summa utrikes. Summa. Ank GÖTEBORGLANDVETTER HALMSTAD 00 00 00 00 0 00 0 0 0 0 000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Läs mer

8 Virkestransporter Timber Transport

8 Virkestransporter Timber Transport 8 Virkestransporter Timber Transport Innehåll Contents Virkestransporter Timber Transport...73, 75 Om statistiken Description of statistics... 73, 75 Begrepp och definitioner Concepts and definitions...

Läs mer

Olycksutveckling Moped

Olycksutveckling Moped Olycksutveckling Moped 2 2010-04-21 Moped - allmänt Försäljning av mopeder 2001-2009 40000 35000 30000 25000 20000 klass 1 klass 2 15000 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * Källa:

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest NV 41 SM 0905 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2008 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem Accommodation statistics 2008, Sweden I korta drag Rekordår 2008 trots nedgång i slutet

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU NV 41 SM 0205,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLNI U6YHULJH 7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU Accommodation statistics 2001, Sweden,NRUWDGUDJ (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU Under

Läs mer

Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013. Statistik 2014:8

Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013. Statistik 2014:8 Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013 Statistik 2014:8 Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013 Statistik 2014:8 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till Fordon 216 4 768 6 Antalet personbilar i trafik ökade till 4 768 6 28 % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor 19 % Andelen personbilar i trafik äldre än 15 år är 19 procent 78 % 78 procent

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå

pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 001:0404 Fordon enligt bilregistret, tredje kvartalet 2004 Registered vehicles, third quarter 2004 Inregistrering av personbilar kv 3 New registration of passenger cars 3rd

Läs mer

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-28 Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 1(27) Innehåll Sammanfattning... 3 Relativ utveckling av omkomna i väg- och järnvägstrafik och trafikmängd...

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

8 Virkestransporter Timber Transport

8 Virkestransporter Timber Transport 8 Virkestransporter Timber Transport Innehåll Contents Virkestransporter Timber Transport...183, 185 Beskrivning av statistiken Description of statistics... 183, 185 Begrepp och definitioner Concepts and

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Lastbilstrafik 2016 Swedish national and international road goods transport Statistik 2017:14

Lastbilstrafik 2016 Swedish national and international road goods transport Statistik 2017:14 Lastbilstrafik 2016 Swedish national and international road goods transport 2016 Statistik 2017:14 Lastbilstrafik 2016 Swedish national and international road goods transport 2016 Statistik 2017:14 Trafikanalys

Läs mer

Luftfart 2013 Civil aviation 2013

Luftfart 2013 Civil aviation 2013 Statistik 2014:4 Luftfart 2013 Civil aviation 2013 Publiceringsdatum: 20140508 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se Transportstyrelsen (producent) Håkan Brobeck tel:

Läs mer

Lastbilstrafik 2013 Swedish national and international road goods transport 2013. Statistik 2014:12

Lastbilstrafik 2013 Swedish national and international road goods transport 2013. Statistik 2014:12 Lastbilstrafik 2013 Swedish national and international road goods transport 2013 Statistik 2014:12 Lastbilstrafik 2013 Swedish national and international road goods transport 2013 Statistik 2014:12 Trafikanalys

Läs mer

Trendbrott för privatleasing

Trendbrott för privatleasing Trendbrott för privatleasing För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasing. Antalet privatleasing som levererats ut har fortsatt på en hög nivå, men den starka ökningen som vi har kunnat

Läs mer

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor NV 41 SM 0811 Inkvarteringsstatistik augusti 2008 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2008, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade i augusti Antalet gästnätter uppgick under

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Luftfart 2014 Civil aviation 2014

Luftfart 2014 Civil aviation 2014 Statistik 2015:4 Luftfart 2014 Civil aviation 2014 Publiceringsdatum: 20150429 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se Transportstyrelsen (producent): Håkan Brobeck

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Bilen betyder mest för vårt resande

Bilen betyder mest för vårt resande Bilen betyder mest för vårt resande Personbilen dominerar vårt resande och står för 77 procent av de totala inrikes transporterna (personkm), framgår det av BIL Swedens nyligen publicerade årsbok Bilismen

Läs mer

Antal omkomna

Antal omkomna Antal omkomna 2000-2014 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ökat fokus på oskyddade trafikanter! trafikanter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skyddade trafikanter

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Fartyg 2013 Svenska och utländska fartyg i svensk regi Swedish vessels and foreign vessels chartered from abroad, 2013.

Fartyg 2013 Svenska och utländska fartyg i svensk regi Swedish vessels and foreign vessels chartered from abroad, 2013. Fartyg 2013 Svenska och utländska fartyg i svensk regi Swedish vessels and foreign vessels chartered from abroad, 2013 Statistik 2014:13 Fartyg 2013 Svenska och utländska fartyg i svensk regi Swedish

Läs mer

Gästnätterna upp med nästan 11 procent. Tyskland bästa utländska marknad. Ett hotellrum kostade i genomsnitt 743 kronor

Gästnätterna upp med nästan 11 procent. Tyskland bästa utländska marknad. Ett hotellrum kostade i genomsnitt 743 kronor NV 41 SM 0511 Inkvarteringsstatistik augusti 2005 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2005, provisional data I korta drag Gästnätterna upp med nästan 11 procent Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Februari 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 73 8934 Göteborg/Säve Bryssel Charleroi 13 2457 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 65 9250 Stockholm/Bromma

Läs mer

Trafiknät Stockholm. Trafiksäkerhet åtgärder för att förverkliga nollvisionen i Stockholm. Säkerhet

Trafiknät Stockholm. Trafiksäkerhet åtgärder för att förverkliga nollvisionen i Stockholm. Säkerhet Trafiknät Stockholm Trafiksäkerhet åtgärder för att förverkliga nollvisionen i Stockholm En definition Säkerhet Frihet från incidenter eller förlust. Där det finns inte sådan som absolut säkerhet, säkerhet

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310 NV 41 SM 1310 Inkvarteringsstatistik juli 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics July 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juli Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER December 2011 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 71 8580 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 12 2268 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 45 6613

Läs mer

Resor och transporter. Dialogmöte den 11 oktober 2011

Resor och transporter. Dialogmöte den 11 oktober 2011 Resor och transporter Dialogmöte den 11 oktober 2011 Resor och Transporter Nanny Andersson Sahlin, biträdande projektledare, skribent Anna Åhlgren, RFÖ, arbetsgruppsledare Fredrik Idevall, Regionförbundet

Läs mer

8 Virkestransporter Timber Transport

8 Virkestransporter Timber Transport 8 Virkestransporter Timber Transport Innehåll Contents Virkestransporter...187 Beskrivning av statistiken Description of statistics... 187 Begrepp och definitioner General terms and definitions... 188

Läs mer

pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå

pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 001:0402 Fordon enligt bilregistret, första kvartalet 2004 Registered vehicles, first quarter 2004 Inregistrering av personbilar kv 1 New registration of passenger cars 1th

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301 NV 41 SM 1301 Inkvarteringsstatistik november 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

CMT ADVANCED Diagnos för Bilar och Lastbilar ADVANCEDTECHNOLOGY

CMT ADVANCED Diagnos för Bilar och Lastbilar ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED Diagnos för Bilar och Lastbilar ADVANCEDTECHNOLOGY CARS CARS är ett professionellt diagnossystem för verkstäder. Systemet arbetar med en omfattande databas med mycket god täckning av den moderna

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor NV 41 SM 0707 Inkvarteringsstatistik april 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics April 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade 2 procent Antalet gästnätter uppgick under april

Läs mer

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02 Information Till Pressen 2002-05-02 Nyregistreringar under april 2002 Under april registrerades enligt BIL Sweden 24 311 nya personbilar vilket är en ökning med 5,8 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor NV 41 SM 0706 Inkvarteringsstatistik mars 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics March 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 7 procent Antalet gästnätter uppgick under mars

Läs mer

SIKA Statistik Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska. lastbilar, år 2007

SIKA Statistik Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska. lastbilar, år 2007 SIKA Statistik 2008:13 Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 2007 Swedish national and international road goods transport, year 2007 SIKA Statistik 2008:13 Vägtrafik Inrikes och

Läs mer

pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå

pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 001:0502 Fordon enligt vägtrafikregistret, första kvartalet 2005 Registered vehicles, first quarter 2005 Inregistrering av personbilar kv 1 år 2005 New registration of passenger

Läs mer

SIKA Statistik Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska. lastbilar, tredje kvartalet 2007

SIKA Statistik Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska. lastbilar, tredje kvartalet 2007 SIKA Statistik 2008:5 Vägtrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, tredje kvartalet 2007 Swedish national and international road goods transport, third quarter 2007 SIKA Statistik 2008:5

Läs mer

SIKA Statistik Vägtrafik Fordon i län och kommuner vid. årsskiftet 2006/2007

SIKA Statistik Vägtrafik Fordon i län och kommuner vid. årsskiftet 2006/2007 SIKA Statistik 2007:5 Vägtrafik Fordon i län och kommuner vid årsskiftet 2006/2007 Vehicles in counties and municipalities at the turn of year 2006/2007 SIKA Statistik 2007:5 Vägtrafik Fordon i län och

Läs mer

Transporter och kommunikationer Transport and communications

Transporter och kommunikationer Transport and communications Transporter och kommunikationer Transport and communications 92 203 Vägnätet The Swedish road network 93 204 Det statliga järnvägsnätet The state rail network 94 205 Flygplatser Airports 95 206 De största

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2010 KOM(2010) 655 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om övervakning av koldioxidutsläpp

Läs mer

SSM 021:0503 Utrikes och inrikes trafik med fartyg 2004

SSM 021:0503 Utrikes och inrikes trafik med fartyg 2004 pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 021:0503 Utrikes och inrikes trafik med fartyg 2004 Shipping goods 2004 2 Innehåll Contents Sida/ page 4 Till läsaren Some explanations 5 Statistikansvar och publicering Dissemination

Läs mer

SIKA Statistik 2006:4. Vägtrafik. Fordon i län och kommun vid årsskiftet 2005/2006

SIKA Statistik 2006:4. Vägtrafik. Fordon i län och kommun vid årsskiftet 2005/2006 SIKA Statistik 2006:4 Vägtrafik Fordon i län och kommun vid årsskiftet 2005/2006 Vehicles in counties and municipalities at the turn of the year 2005/2006 SIKA Statistik 2006:4 Vägtrafik Fordon i län

Läs mer

2006:4. Fordon i län och kommun vid årsskiftet 2005/2006. SIKA Statistik. Vägtrafik

2006:4. Fordon i län och kommun vid årsskiftet 2005/2006. SIKA Statistik. Vägtrafik SIKA Statistik 2006:4 Vägtrafik Fordon i län och kommun vid årsskiftet 2005/2006 Vehicles in counties and municipalities at the turn of the year 2005/2006 SIKA Statistik 2006:4 Vägtrafik Fordon i län

Läs mer

Bilprovningens mc-rapport 2012

Bilprovningens mc-rapport 2012 Bilprovningens mc-rapport 2012 Sammanfattning 3 Inledning 4 Åldersfördelning 4 Utfall fördelat på län 5 De vanligaste bristerna 6 Antal besiktade per fabrikat 7 Besiktningsresultat per fabrikat 8 Indelning

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Gästnätterna ökade 3 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 917 kronor

Gästnätterna ökade 3 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 917 kronor NV 41 SM 0708 Inkvarteringsstatistik maj 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 3 procent Antalet gästnätter uppgick under maj månad

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer