Transporter och kommunikationer Transport and communications

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transporter och kommunikationer Transport and communications"

Transkript

1 Transporter och kommunikationer Transport and communications Foto: Jan-Aage Haaland

2 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok Transporter och kommunikationer Transport and communications 10.1 Motorfordon på väg Motor vehicles on the road 10.2 Dödade och svårt skadade i vägtrafikolyckor Persons killed or badly injured in road traffic accidents 10.3 Vägnätet The Swedish road network 10.4 Det statliga järnvägsnätet The state rail network 10.5 Flygplatser Airports 10.6 De största svenska hamnarna efter hanterad godsmängd The largest Swedish ports by quantity of goods handled 10.7 Statens kostnader för drift och vägbyggande, miljoner kronor State expenditures for maintenance and construction of roads, SEK m 10.8 Statsvägar och statsbidragsvägar den 1 januari State-administered roads and roads with subsidies 10.9 Vägar och gator den 1 januari Roads and streets Registrerade fordon i trafik den 31 december, tal Motor vehicles in use Personbilar och motorcyklar i trafik efter ägarkategori och ägarens kön den 31 december Passenger cars and motorcycles in use by owner and sex Nyregistrerade motorfordon under 2011 efter fabrikat Motor vehicles newly registered by make Registrerade motorfordon i trafik efter årsmodell den 31 december Motor vehicles in use by model year Lastbilstransporter med svenska fordon Lorry transportation with Swedish registered lorries personer per förarbehörighet uppdelat efter ålder och kön den 31 december Number of persons with different classes of driving licences by age and sex Dödade och skadade personer i vägtrafikolyckor efter ålder och trafikantgrupp Road traffic accidents, persons killed or injured by group of roadusers and by age Vägtrafikolyckor med dödade eller skadade personer efter hastighetsbegränsning Road traffic accidents with persons killed or injured by speed limit Vägtrafikolyckor Road traffic accidents Bantrafik, samtliga tågoperatörer och infrastrukturförvaltare, trafikerad banlängd och rullande materiel den 31 december Rail traffic, all rail operators and infrastructure managers, worked lines and rolling stock Bantrafik, samtliga tågoperatörer, trafik- och transportarbete Rail traffic, all rail operators, operations and transport performance Olyckor och självmord i bantrafik, samtliga tågoperatörer och infrastrukturförvaltare Accidents and suicides in rail traffic, all rail operators and infrastructure managers Svenska rederinäringens nettoomsättning, miljoner kronor Net turnover for water transport, SEK millions Svenska handelsflottan, fartyg efter huvudsaklig fart Merchant fleet, vessels by main use Inklarerade fartyg i direkt utrikes fart efter nationalitet Entering vessels in direct voyages by nationality 188 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet Direct voyages with vessels and ferries between Sweden and foreign countries Hanterad godsmängd i svenska hamnar Goods handled in Swedish ports De största svenska hamnarna efter antal passagerare The largest Swedish ports by number of passengers Lotsningar och säkerhetsanstalter för sjöfarten samt sjöräddning den 31 december State pilotage, aids to navigation and rescue service Transporter och kommunikationer Trafiken på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Flight activity at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Ankommande och avresande passagerare i inrikes linjefart och chartertrafik på svenska flygplatser Embarking and disembarking passengers from domestic scheduled and nonscheduled traffic at Swedish airports Ankommande och avresande passagerare i utrikes linjefart och chartertrafik på svenska flygplatser Embarking and disembarking passengers from international scheduled and nonscheduled traffic at Swedish airports Statistiska centralbyrån 189

4 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok Motorfordon på väg Motor vehicles on the road Närmare varannan svensk har bil och var tredje kör Volvo eller Saab. Under 2011 körde svenskarna i genomsnitt mil. Totalt körde landets personbilar drygt 6,1 miljarder mil under året. et personbilar i Sverige har ökat kraftigt och vid årsskiftet 2011/12 fanns det drygt fler personbilar i trafik än för tio år sedan. Trots denna ökning är knappt 45 procent av personbilarna 10 år eller äldre. Närmare var tredje bil som rullar på våra vägar är av svenskt fabrikat där Volvo är vanligast. Den mest förekommande färgen på personbilar är silver-/gråfärgad, vilket innehas av knappt var tredje bil i Sverige. Öborna kör kortast Personbilar registrerade på Gotland körde i genomsnitt mil under år Detta skiljer sig framförallt från Stockholms län som hade den längsta genomsnittliga körsträckan under året, mil. Tickande taxametrar En taxi körs mer än fem gånger så långt som en vanlig personbil under ett år. Den genomsnittliga körsträckan för landets drygt taxibilar var mil under år Personbilar och genomsnittlig körsträcka för dessa per län år 2011 Län fordon Genomsnittlig körsträcka, mil Foto: Jan-Aage Haaland Fordon i trafik vid årsskiftet 2011/12 samt för tio år sedan Fordonsslag 2001/ /2012 Procentuell förändring Personbilar ,5 Lastbilar ,6 Bussar ,1 Motorcyklar ,9 Traktorer ,2 Terrängskotrar ,1 EU-mopeder ,9 Släpvagnar ,5 därav husvagnar ,7 Personbilar i trafik vid årsskiftet 2011/12 efter ålder Ålder Andel (%) 0 4 år ,5 5 9 år , år ,0 15 år ,3 Samtliga ,0 Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Okänt län Totalt Därav taxi Anm: Under år 2011 reviderades beräkningsmodellen för körsträckor och uppgifterna går inte längre att jämföras med tidigare publicerade uppgifter. För mer information, se 1 Eu-mopeder började registreras år Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok 2013 Transporter och kommunikationer Personbilar och genomsnittlig körsträcka för dessa efter drivmedel år 2011 Drivmedel fordon Genomsnittlig körsträcka, mil Foto: Jan-Aage Haaland Ju nyare bil desto längre körsträcka Bortsett från de två senaste årsmodellerna (2012 och 2011), som till stor del är inköpta någon gång under 2011 och därför inte har varit i trafik under ett helt år, visar statistiken att ju nyare bilen är desto längre har den körts under året. Följaktligen hade bilar av årsmodell 1993 eller äldre en körsträcka på 572 mil i genomsnitt, medan en bil av 2010 års modell hade kört mil under Genomsnittlig körsträcka i mil för personbilar av skilda årsmodeller Bensin Diesel El Etanol/ etanolhybrid Elhybrid/laddhybrid Gas Övriga Totalt En och en halv buss per tusen invånare I Sverige fanns det bussar i yrkesmässig trafik vid årsskiftet 2011/12. Vid samma tidpunkt hade vårt land drygt 9,4 miljoner invånare, vilket innebär att det fanns knappt en och en halv buss per invånare. År 2011 var hälften av bussarna i yrkestrafiken avsedda för fler än 70 passagerare. Foto: Jan-Aage Haaland Bensin vanligast, men diesel kör längst Bensin är det vanligaste drivmedlet för svenska personbilar. Statistiken visar däremot att det är dieseldrivna bilar som i genomsnitt kör de näst längsta sträckorna. De körde i genomsnitt mil under år 2011, medan bensindrivna bilar körde mil. Hybridbilar körde i genomsnitt mil, medan bilar drivna med gas körde mil. Den genomsnittliga körsträckan för elbilar var 720 mil. Åtta av tio lastbilar är dieseldrivna Den vanligaste lastbilen på våra vägar är lätt och dieseldriven. Drygt 80 procent av lastbilarna är dieseldrivna och 85 procent av totala antalet lastbilar definieras som lätta, det vill säga de har en totalvikt på kg eller mindre. Lastbilar i trafik vid årsskiftet 2011/12 efter totalvikt och drivmedel Totalvikt Bensindrivna Dieseldrivna Övriga bränslen Totalt Lätt lastbil ( 3,5) Tung lastbil Samtliga Statistiska centralbyrån 191

6 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2013 Populärt med äldre MC Det rullar en mängd motorcyklar på våra svenska vägar. Drygt en tredjedel av dessa motorcyklar är 15 år eller äldre. Många av motorcyklarna i trafik är tunga. Drygt 30 procent har en cylindervolym som är cm 3 eller större. De lätta motorcyklarna, upp till 125 cm 3, står för knappt 6 procent av alla motorcyklar i trafik. Minskning av antal mopeder klass I Vid årsskiftet 2011/12 ses en minskning av antalet mopeder klass 1 i trafik. En förklaring till detta kan vara den körkortsbehörighet som behövs från den 1 oktober 2009 för att få köra denna typ av moped. Skälet till införandet av förarbevis är att öka trafiksäkerheten och minska antalet döda och skadade i mopedolyckor. Motorcyklar i trafik vid årsskiftet 2011/12 efter ålder Andel (%) 0 4 år ,3 5 9 år , år ,3 15 år ,6 Samtliga ,0 Motorcyklar i trafik vid årsskiftet 2011/12 efter cylindervolym Cylindervolym Andel (%) 125 (Lätt MC) , , , ,0 Okänd ,4 Samtliga ,0 Foto: Jan-Aage Haaland Mopeder klass 1 i trafik (EU-mopeder) År Förändring (%) 2005/ ,2 2006/ ,0 2007/ ,6 2008/ ,3 2009/ ,2 2010/ ,5 2011/ ,1 Källa: Trafikanalys (www.trafa.se). 192 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Dödade och svårt skadade i vägtrafikolyckor Persons killed or badly injured in road traffic accidents et trafikdödade i Sverige minskar stadigt. I ett europeiskt perspektiv finns Sverige sedan länge med bland de länder som har det allra lägsta antalet trafikdödade per invånare. Transporter och kommunikationer Utvecklingen har varit mycket gynnsam de senaste åren, med år 2010 som den lägsta dödssiffran sedan 1940-talet. Då var naturligtvis antalet bilar och den motordrivna trafiken på en helt annan nivå än i dag. Under 2011 ökade dock antalet omkomna med 20 procent till 319 personer. dödade i vägtrafiken, antal dödade per invånare och per bilar i trafik Index (1935=100) 58 procent av alla resta kilometrar i vägtrafikmiljö enligt SIKA:s Resvaneundersökning Det betyder att män är överrepresenterade bland de trafikdödade när hänsyn tas till färdlängd. Även bland svårt skadade dominerade männen (63 procent) under I övre högra diagrammet visas antalet män och kvinnor som dödats i vägtrafiken sedan Totalt har antalet dödade minskat med 61 procent (57 procent bland männen och 68 procent bland kvinnorna). Kvinnornas andel av de dödade har under de senaste 25 åren minskat från runt 30 procent till ungefär 24 procent. dödade i vägtrafiken, män och kvinnor, samt procent kvinnor av de dödade Anm: Med bilar avses personbilar samt lastbilar och bussar. Diagrammet ovan visar att dödstalet år 1967 var betydligt lägre än omkringliggande år. Detta beror sannolikt på de kombinationer av regleringar och information som genomfördes i samband med högertrafikomläggningen den 3 september En massiv informationskampanj genomfördes redan året innan högertrafik skulle införas för att vänja folket vid nya säkerhetsrutiner i trafiken. Även nya rutiner kring kontrollbesiktning av fordon kan ha bidragit till den förbättrade säkerheten på vägarna i senare delen av 1960-talet. År 1965 infördes kravet på obligatorisk kontrollbesiktning i Sverige. För att illustrera när under året människor dödas i vägtrafiken har vi delat in året i följande årstider: sommar (juni september), höst och vår (oktober november samt april maj) och vinter (december mars). dödade i vägtrafiken efter årstid Olyckor i den svenska vägtrafiken I de olyckor som rapporterades av polisen under 2011, dödades 319 personer, drygt skadades svårt och drygt skadades lindrigt i den svenska vägtrafiken. Därtill tillkommer 23 självmord i trafiken. Av de 319 dödade var 241 män och 78 kvinnor, vilket innebär att 76 procent av de trafikdödade var män. Männen står för ungefär Statistiska centralbyrån 193

8 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2013 Vi ser att flest personer dödas under sommaren, näst flest under höst eller vår och följaktligen minst under vintern. Variationerna över åren är dock stora, och årstiderna har flera gånger under den redovisade perioden bytt plats i rangordningen. Sedan 1985 har i genomsnitt 39 procent dödats under sommaren, 33 procent under höst eller vår, och resterande 28 procent under vintern. dödade personer i vägtrafiken under olika tider på dygnet De flesta som dödas i vägtrafikolyckor omkommer i olyckor på dagtid. Vi har delat in dygnet i tre åttatimmarsperioder: förmiddag/ lunchtid (klockan 06:00 13:59), eftermiddag/ kväll (klockan 14:00 21:59) samt natt (klockan 22:00 05:59). Under perioden dödades i genomsnitt 35 procent under förmiddag/lunch, 44 procent under eftermiddag/kväll, och 21 procent under natten. Andelarna har varit stabila under perioden Sverige ett föregångsland inom trafiksäkerhetsområdet Inom EU inträffar varje år över en miljon vägtrafikolyckor med personskador. År 2010 omkom nära personer, och mångdubbelt fler skadas. Det finns en vitbok upprättad av EUkommissionen (2001) med en beskrivning av de problem som finns för trafiksäkerheten: för höga hastigheter, otillräcklig bältes- och hjälmanvändning, alkoholkonsumtion med mera. Ett mål för EU var att halvera antalet dödade i vägtrafiken mellan åren 2000 och Det har uppnåtts då antalet har minskat med ungefär 55 procent. Sverige framhålls ofta som ett föregångsland på trafiksäkerhetsområdet och ligger sedan länge bland de länder som har allra lägst antal dödade per invånare. Statistiken visar att det genomsnittliga antalet trafikdödade per invånare i Sverige är nästan hälften så många som för genomsnittet i samtliga 27 EU-länder. Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och SCB (www.scb.se). dödade per miljon invånare inom EU Källa: CARE (EU road accidents database) or national publications. European Commission / Directorate General Mobility and Transport. 194 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok 2013 Transporter och kommunikationer 10.3 Vägnätet The Swedish road network Källa: Trafikverket (www.trafikverket.se) Kartografi: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se). Statistiska centralbyrån 195

10 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok Det statliga järnvägsnätet The state rail network Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och Trafikverket (www.trafikverket.se). Kartografi: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se). 196 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok 2013 Transporter och kommunikationer 10.5 Flygplatser Airports Regelbunden civil luftfart (linjefart) och chartertrafik bedrevs under 2011 på 40 flygplatser i Sverige. Av dessa flygplatser drevs 11 av Swedavia. Av övriga 29 flygplatserna var 24 kommunala och fem privatägda. Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se). Kartografi: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se). Statistiska centralbyrån 197

12 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok De största svenska hamnarna efter hanterad godsmängd 2011 The largest Swedish ports by quantity of goods handled Källa: Trafikanalys (www.trafa.se). Kartografi: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se). 198 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok 2013 Transporter och kommunikationer 10.7 Statens kostnader för drift och vägbyggande, miljoner kronor State expenditures for maintenance and construction of roads, SEK m År Year Statsvägar State-administered roads Bidrag till drift och byggande Grants for maintenance and construction Total Total Drift Maintenance Byggande Construction Summa Total Kommunal väghållning Municipal roads Enskild väghållning Private roads in rural districts Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikverket (www.trafikverket.se) Statsvägar och statsbidragsvägar den 1 januari State-administered roads and roads with subsidies Hela riket Sweden Riksvägar National main roads Nationella stamvägar National trunk roads Övriga riksvägar Other national roads Länsvägar County roads Väglängd, km 1 Length of roads Samtliga vägar Total Statsvägar State-administered roads Motorvägar 3 Motorways 3 Därav Of which Belagd väg 4 totalt Därav ytbehandling på grus 5 Riksvägar Belagd väg, % Surfaced roads Länsvägar Samtliga vägar broar 2, 3 Number of bridges 2, 3 färjleder 6 Number of ferry routes Enskilda vägar med statsbidrag: väglängd, km Private roads ) Exkl. av- och påfartsramper. 2) T.o.m broar med en längd av över 3 m, fr.o.m broar med en längd av över 2 m, ägda av Vägverket/Trafikverket. Inga vägportar etc. är inkluderade. Until 1997 bridges with a length of more than 3 m, from 1998 bridges with a length of more than 2 m, owned by the National Road Administration/Swedish Transport Administration. 3) Uppgifterna avser även motorvägar i städerna. Motorways in towns are included. 4) Med beläggning avses slitlager av asfalt, gatsten, cementbetong eller ytbehandling. 5) Fr.o.m används begreppet ytbehandling på grus. 6) Färjeleder på det allmänna vägnätet. Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikverket (www.trafikverket.se). Statistiska centralbyrån 199

14 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2013 Vägar och gator den 1 januari 10.9 Roads and streets Väghållare, vägtyper (inkl. gator) Road administration, type of roads Väglängd, km Length of roads Vägar framkomliga med bil Roads trafficable by car Därav öppna för allmän trafik Of which open to the public Statsvägar 1 State-administered roads Nationella stamvägar National trunk roads Övriga riksvägar Other national roads Länsvägar County roads Vägar med statsbidrag Roads with state subsidies Enskilda vägar Private roads Övriga kommunala vägar Other municipal roads Övriga vägar 2 Other roads ) Exkl. av- och påfartsramper. 2) Utgörs av övriga enskilda vägar utan statsbidrag. Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikverket (www.trafikverket.se) Registrerade fordon i trafik den 31 december, tal Motor vehicles in use År Year Personbilar i trafik Passenger cars in use Totalt Total Därav nyregistrerade Of which newly registered Avställda personbilar Passenger cars not in use Lastbilar i trafik Lorries in use Nyregistrerade Därav Skåp- och flakbilar med maxlast av högst 5 ton 2 Bussar Buses I trafik In use Släpvagnar Trailers Därav Per inv. Per inhabitant Husvagnar Of which caravans Traktorer Tractors Motorcyklar 1 Motorcycles 1 Terrängskotrar Cross country scooters , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) I trafik den 30 juni respektive år. Motorcycles in use end of June. 2) Vans and flat lorries with a maximum weight of 5 tons. Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och SCB: Statistiska meddelanden serie T 20 ( 1998) och TK 20 ( ); SIKA Statistiska meddelanden, SSM 001 och 003 ( ); SIKA-statistik ( ); SIKA:s Fordonsårsbok ( ); Statistikdatabasen: Transporter och kommunikationer. 200 Statistiska centralbyrån

15 Statistisk årsbok Transporter och kommunikationer Personbilar och motorcyklar i trafik efter ägarkategori och ägarens kön den 31 december Passenger cars and motorcycles in use by owner and sex År Year Personbilar Passenger cars Motorcyklar (exkl. EU-mopeder) 1 Motorcycles (excl. EU-mopeds) 1 Ägda av fysiska personer Owned by individuals Män Men Kvinnor Women Ägda av juridiska personer Owned by corporations Summa personbilar Passenger cars, total Ägda av fysiska personer Män Kvinnor Ägda av juridiska personer Summa motorcyklar Motorcycles, total ) Uppgifterna avser den 30 juni resp. år. Motorcycles in use end of June. Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och SCB: Statistiska meddelanden serie T 26 ( ), TK 27 ( , SIKA Statistiska meddelanden, SSM 003 ( ); SIKA-statistik ( ); SIKA:s Fordonsårsbok ( ) Nyregistrerade motorfordon under 2011 efter fabrikat Motor vehicles newly registered by make Fabrikat Make Number Fabrikat Fabrikat Fabrikat Personbilar Skoda Scania Foton 96 Passenger cars Subaru Toyota John Deere Audi Suzuki Volkswagen Massey-Ferguson 588 BMW Toyota Volvo Newholland 607 Chevrolet Volkswagen Övriga Polaris 137 Citroën Volvo Valtra Chrysler 725 Övriga Other Bussar Övriga 747 Dacia Buses Fiat Lastbilar Iveco 28 Motorcyklar Ford Lorries Kässbohrer/Setra 75 Motorcycles Honda Citroen Man 206 BMW Hyundai Dacia 643 Mercedes-Benz 245 BRP 761 Kia Dodge 393 Neoplan 20 Ducati 534 Mazda Fiat Scania 519 Harley-Davidson 291 Mercedes-Benz Ford Volvo 369 Honda Mitsubishi Isuzu 364 Övriga 201 Husaberg Nissan Iveco 568 Kawasaki 236 Opel Mercedes-Benz Traktorer KTM 736 Peugeot Mitsubishi Tractors Polaris Porsche Nissan Case 347 Suzuki 855 Renault Opel Claas Xerion 220 Triumph 217 Saab Peugeot Deutz 108 Yamaha 345 Seat Renault Fendt 213 Övriga Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och SCB, Energi- och transportstatistik (www.scb.se). Statistiska centralbyrån 201

16 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok Registrerade motorfordon i trafik efter årsmodell den 31 december Motor vehicles in use by model year Årsmodell Model year Personbilar Passenger cars Lastbilar Lorries Bussar Buses Motorcyklar Motorcycles Number % ,6 8, ,8 1, ,5 1, ,0 1, ,7 2, ,0 2, ,3 3, ,6 5, ,7 7, ,3 6, ,0 4, ,5 5, ,7 5, ,7 5, ,1 5, ,1 6, ,6 6, ,4 5, ,2 4, ,2 6, ,0 5, , Okänd ,0 0,0 6 Summa Total ,0 100, Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och SCB, Enheten för energi- och transportstatistik (www.scb.se). 202 Statistiska centralbyrån

17 Statistisk årsbok År Year lastbilar 3 Number of Swedish registered lorries Lastbilstransporter med svenska fordon Lorry transportation with Swedish registered lorries Yrkesmässig trafik 1 Transport for hire Därav Of which Icke yrkesmässig trafik 2 Transport for own account Inrikes godstransporter National road goods transport Yrkesmässig trafik 1 Transporter och kommunikationer Transporterad godsmängd, milj. ton Goods carried Icke yrkesmässig trafik 2 Utrikes godstransporter International road goods transport Totalt 4 Total 4 Från Sverige till utlandet From Sweden abroad Från utlandet till Sverige Abroad to Sweden År Year Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Presterade tonkm, milj. tonkm Driven ton-km Icke yrkesmässig trafik 2 Totalt 4 Utrikes godstransporter Från Sverige till utlandet Från utlandet till Sverige Medeltransportlängd 5, km Mean haulage distance Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Icke yrkesmässig trafik 2 Körsträcka med last, milj. km Loaded haulage distance Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Icke yrkesmässig trafik 2 Utrikes godstransporter År Year Körsträcka utan last, milj. km Empty haulage distance Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Icke yrkesmässig trafik 2 Utrikes godstransporter transporter med last, tal Number of transports with freight Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Icke yrkesmässig trafik 2 Utrikes godstransporter transporter utan last, tal Number of transports without freight Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Icke yrkesmässig trafik 2 Utrikes godstransporter ) Transporter för annans räkning mot ersättning. 2) Firmabilstrafik (transporter för egen räkning). 3) lastbilar avser lastbilar i trafik som utför varutransporter, är yngre än 30 år och bilens ägare finns med i SCB:s Företagsregister. 4) Inkl. övrig trafik i utlandet. Incl. other traffic abroad. 5) Medeltransportlängden beräknas genom att dela antal tonkilometer med lastad godsmängd mätt i ton. Källa: Trafikanalys (2010 ), Statens institut för kommunikationsanalys ( 2008) : Lastbilstrafik (2008 ), Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar ( ); SIKA Statistiska meddelanden, SSM 01:16 (2000) och SSM 005 ( ), (www.trafa.se/statistik). Statistiska centralbyrån 203

18 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok personer per förarbehörighet uppdelat efter ålder och kön den 31 december 2011 Number of persons with different classes of driving licences by age and sex Ålder Age Män Men AM A1 A-lätt A B BE Kvinnor Women Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Ålder C CE D DE Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Totalt antal giltiga körkort var Total number of valid driving licences were Behörighet AM = körkort för moped klass I. Driving licence for moped class I. Behörighet A1 = körkort för lätt motorcykel. Driving licence for light motorcycle. Behörighet A = körkort för tung motorcykel. Driving licence for heavy motorcycle. Behörighet B = körkort för personbil, lätt lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon. Driving licence for passenger car, light lorry,light trailer. Behörighet C = körkort för tung lastbil. Driving licence for heavy lorry. Behörighet D = körkort för buss. Driving licence for bus. Behörighet E = körkort för fordon med ett eller flera släpfordon, oavsett vikt. Driving licence for vehicles with one or more trailers. Se Tabellanmärkningar. Källa: Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se). 204 Statistiska centralbyrån

19 Statistisk årsbok Transporter och kommunikationer Dödade och skadade personer i vägtrafikolyckor efter ålder och trafikantgrupp Road traffic accidents, persons killed or injured by group of roadusers and by age Ålder Age Dödade 1 Killed 1 Skadade Injured Summa Total Döda och skadade efter trafikantgrupp Group of roaduser: killed and injured Svårt Seriously Lindrigt Slightly Bilförare Car drivers Bilpassagerare 2 Förare av mc 3 Passagerare på mc 4 Mopedister 5 Moped drivers 5 Cyklister 5 Gående Cyclists 5 Pedestrians Övriga Other Okänd ålder Age unknown Samtliga All ) Personer som avlidit inom 30 dagar efter olyckan. I redovisningen av antal dödade åren ingår även de omkomna som, enligt polisen, kan ha avlidit av någon sjukdom i samband med olyckan. Från och med 2010 exkluderas självmord (17 personer år 2010). Persons who died within 30 days of the accident. Figures from the years include persons who, according to the police, could have died of an illness connected to the accident. From the year 2010 suicides are excluded (17 persons in 2010). 2) Car passengers. 3) Drivers of motorcycles. 4) Passengers of motorcycles. 5) Inkl. passagerare. Incl. passengers. Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikanalys (Vägtrafikskador 2010, Statistiska centralbyrån 205

20 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok Vägtrafikolyckor med dödade eller skadade personer efter hastighetsbegränsning Road traffic accidents with persons killed or injured by speed limit Hastighetsbegränsning Speed limit trafikolyckor efter skadans art Road traffic accidents by type Med dödlig utgång 1 Fatal 1 Med annan personskada Non fatal personal injury Svår Serious Lindrig Slight Summa Total Med död- Med annan personskada Summa lig utgång 1 Svår Lindrig Hela riket Sweden Hastighetsbegränsning Speed limit 120 km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h Uppgift saknas Unknown ) Olyckor med personer som avlidit inom 30 dagar. Från och med 2010 exkluderas självmord (17 personer år 2010). Deaths occurring within 30 days of an accident. From the year 2010 suicides are excluded (17 persons in 2010). Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikanalys (Vägtrafikskador 2010, Vägtrafikolyckor Road traffic accidents År Year trafikolyckor efter skadans art Road traffic accidents by type Därav Of which Med dödlig utgång 1 Fatal 1 Med annan personskada Non fatal personal injury Svår Serious Lindrig Slight Summa Total Stockholm Göteborg Malmö ) Personer som avlidit inom 30 dagar efter olyckan. I redovisningen av antal dödade åren ingår även de omkomna som, enligt polisen, kan ha avlidit av någon sjukdom i samband med olyckan. Från och med 2010 exkluderas självmord (17 personer år 2010). Persons who died within 30 days of the accident. Figures from the years include persons who, according to the police, could have died of an illness connected to the accident. From the year 2010 suicides are excluded (17 persons in 2010). Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikanalys (2009 ), Statens institut för kommunikationsanalys ( ) och SCB: Trafikskador ( 1997); Vägtrafikskador, (1998 ), resp. Statistiska meddelanden, serie HS 11 ( ), HS 12 ( 1991) och TK 61 (2000). 206 Statistiska centralbyrån

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Statistik om bussbranschen

Statistik om bussbranschen Statistik om bussbranschen Augusti 2014 Sveriges Bussföretag 2014-08-12 Statistik om bussbranschen 2014 2014-08-12 2 INNEHÅLL 1 Förord... 4 2 Busstrafiken... 6 2.1 Persontransportarbete 1950-2013... 6

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet VTI rapport 605 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet Redovisning av regeringsuppdrag Inge Vierth Håkan Berell John McDaniel Mattias Haraldsson

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta VTI rapport 793 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Matts Anderson Utgivare: Publikation:

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2012 2013 The swedish national travel survey 2012 2013

RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2012 2013 The swedish national travel survey 2012 2013 Statistik 2014:10 RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2012 2013 The swedish national travel survey 2012 2013 Publiceringsdatum: 2014-05-15 Kontaktperson: Trafikanalys Mats Wiklund tel: 010-414

Läs mer

Befolkning Population

Befolkning Population Befolkning Population Befolkning Statistisk årsbok 2011 4 Befolkning Population Sida Page 4.1 Befolkning...74 Population 4.2 Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer år 2009...78 Population

Läs mer

Statistik över cyklisters olyckor

Statistik över cyklisters olyckor VTI rapport 801 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Statistik över cyklisters olyckor Faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling Anna Niska Jenny Eriksson Utgivare: Publikation: VTI

Läs mer

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter VTI rapport 629 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter Inom uppdraget att kartlägga potentialen

Läs mer

Kartläggning av anropsstyrd kollektivtrafik 2013 PM 2015:6

Kartläggning av anropsstyrd kollektivtrafik 2013 PM 2015:6 Kartläggning av anropsstyrd kollektivtrafik 2013 PM 2015:6 Kartläggning av anropsstyrd kollektivtrafik 2013 PM 2015:6 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010

Läs mer

Analys av rattfylleriolyckor

Analys av rattfylleriolyckor VTI notat 14-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Analys av rattfylleriolyckor Var och när sker olyckorna? Susanne Gustafsson Åsa Forsman Förord Den här slutrapporten är framtagen med ekonomiskt

Läs mer

Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa

Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa VTI notat 26-2005 Utgivningsår 2005 Reviderad 2005-10-24 www.vti.se/publikationer Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa Bertil Hylén Gunnar Lindberg Jan-Eric Nilsson Förord Denna rapport har framtagits

Läs mer

Till Statsrådet Åsa Torstensson

Till Statsrådet Åsa Torstensson Till Statsrådet Åsa Torstensson Den 1 juni 2006 bemyndigade den dåvarande regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över det svenska flygplatssystemet.

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv 1 (9) Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv Ulf Brüde (f.d. trafiksäkerhetsforskare på VTI) Ett förskräckligt år År 1911 var ett fasansfullt år vad gäller svensk trafiksäkerhet. Hela 148 personer

Läs mer

Klimatpåverkan från utrikes resor

Klimatpåverkan från utrikes resor Klimatpåverkan från utrikes resor Jonas Åkerman jonas.akerman@infra.kth.se Miljöstrategisk analys fms Kungliga Tekniska Högskolan Drottning Kristinas väg 30 100 44 Stockholm www.infra.kth.se/fms TRITA-INFRA-FMS

Läs mer

Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort.

Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort. Bulletin 274 2012 Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle LTH, Lunds universitet Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort. Monica Berntman, Bengt Holmberg och

Läs mer

Varför är Sverige sämst i klassen?

Varför är Sverige sämst i klassen? Publ.nr 2004:14 ISSN: 1401-9612 Varför är Sverige sämst i klassen? Den svenska fordonsflottan i ett europeiskt perspektiv Per Kågeson Nature Associates 2004-01-08 Inledning Sverige har Europas särklass

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Social Insurance Report Föräldrapenning Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Niklas Löfgren 010-116 96 04 niklas.lofgren@forsakringskassan.se

Läs mer

- en del av Svensk turism juli 2013

- en del av Svensk turism juli 2013 Passagerarrederiernas rapport - en del av Svensk turism juli 2013 Presenteras av Passagerarrederiernas förening i samarbete med Sveriges Redareförening - I snart 200 år har det varit regelbunden passagerartrafik

Läs mer

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv VTI notat 23 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv Fokusgruppsintervjuer samt analys av olycks- och skadedata Susanne Gustafsson Förord

Läs mer

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Housing and Building Statistics 2012 Official

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se för alla 214 I din hand har du Statistik för alla 214. Här hittar du statistik från SCB och andra statistikproducenter. Publikationen är gratis och kan beställas i enstaka exemplar såväl som till grupper

Läs mer

Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå

Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå Social Insurance Report Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå Pilotinsatser för långtidssjukskrivna till arbete ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling

Läs mer

Strategier för godstransporter i Skåne

Strategier för godstransporter i Skåne 1 Remissupplaga Strategier för godstransporter i Skåne Utredningsrapport 2 Innehåll Sid 1. Inledning 3 2. Skånes transportsystem idag och imorgon 7 Transporternas omfattning och utveckling Nuvarande transportflöden

Läs mer