Transporter och kommunikationer Transport and communications

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transporter och kommunikationer Transport and communications"

Transkript

1 Transporter och kommunikationer Transport and communications Foto: Jan-Aage Haaland

2 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok Transporter och kommunikationer Transport and communications 10.1 Motorfordon på väg Motor vehicles on the road 10.2 Dödade och svårt skadade i vägtrafikolyckor Persons killed or badly injured in road traffic accidents 10.3 Vägnätet The Swedish road network 10.4 Det statliga järnvägsnätet The state rail network 10.5 Flygplatser Airports 10.6 De största svenska hamnarna efter hanterad godsmängd The largest Swedish ports by quantity of goods handled 10.7 Statens kostnader för drift och vägbyggande, miljoner kronor State expenditures for maintenance and construction of roads, SEK m 10.8 Statsvägar och statsbidragsvägar den 1 januari State-administered roads and roads with subsidies 10.9 Vägar och gator den 1 januari Roads and streets Registrerade fordon i trafik den 31 december, tal Motor vehicles in use Personbilar och motorcyklar i trafik efter ägarkategori och ägarens kön den 31 december Passenger cars and motorcycles in use by owner and sex Nyregistrerade motorfordon under 2011 efter fabrikat Motor vehicles newly registered by make Registrerade motorfordon i trafik efter årsmodell den 31 december Motor vehicles in use by model year Lastbilstransporter med svenska fordon Lorry transportation with Swedish registered lorries personer per förarbehörighet uppdelat efter ålder och kön den 31 december Number of persons with different classes of driving licences by age and sex Dödade och skadade personer i vägtrafikolyckor efter ålder och trafikantgrupp Road traffic accidents, persons killed or injured by group of roadusers and by age Vägtrafikolyckor med dödade eller skadade personer efter hastighetsbegränsning Road traffic accidents with persons killed or injured by speed limit Vägtrafikolyckor Road traffic accidents Bantrafik, samtliga tågoperatörer och infrastrukturförvaltare, trafikerad banlängd och rullande materiel den 31 december Rail traffic, all rail operators and infrastructure managers, worked lines and rolling stock Bantrafik, samtliga tågoperatörer, trafik- och transportarbete Rail traffic, all rail operators, operations and transport performance Olyckor och självmord i bantrafik, samtliga tågoperatörer och infrastrukturförvaltare Accidents and suicides in rail traffic, all rail operators and infrastructure managers Svenska rederinäringens nettoomsättning, miljoner kronor Net turnover for water transport, SEK millions Svenska handelsflottan, fartyg efter huvudsaklig fart Merchant fleet, vessels by main use Inklarerade fartyg i direkt utrikes fart efter nationalitet Entering vessels in direct voyages by nationality 188 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet Direct voyages with vessels and ferries between Sweden and foreign countries Hanterad godsmängd i svenska hamnar Goods handled in Swedish ports De största svenska hamnarna efter antal passagerare The largest Swedish ports by number of passengers Lotsningar och säkerhetsanstalter för sjöfarten samt sjöräddning den 31 december State pilotage, aids to navigation and rescue service Transporter och kommunikationer Trafiken på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik Flight activity at Swedish airports with scheduled and non-scheduled traffic Ankommande och avresande passagerare i inrikes linjefart och chartertrafik på svenska flygplatser Embarking and disembarking passengers from domestic scheduled and nonscheduled traffic at Swedish airports Ankommande och avresande passagerare i utrikes linjefart och chartertrafik på svenska flygplatser Embarking and disembarking passengers from international scheduled and nonscheduled traffic at Swedish airports Statistiska centralbyrån 189

4 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok Motorfordon på väg Motor vehicles on the road Närmare varannan svensk har bil och var tredje kör Volvo eller Saab. Under 2011 körde svenskarna i genomsnitt mil. Totalt körde landets personbilar drygt 6,1 miljarder mil under året. et personbilar i Sverige har ökat kraftigt och vid årsskiftet 2011/12 fanns det drygt fler personbilar i trafik än för tio år sedan. Trots denna ökning är knappt 45 procent av personbilarna 10 år eller äldre. Närmare var tredje bil som rullar på våra vägar är av svenskt fabrikat där Volvo är vanligast. Den mest förekommande färgen på personbilar är silver-/gråfärgad, vilket innehas av knappt var tredje bil i Sverige. Öborna kör kortast Personbilar registrerade på Gotland körde i genomsnitt mil under år Detta skiljer sig framförallt från Stockholms län som hade den längsta genomsnittliga körsträckan under året, mil. Tickande taxametrar En taxi körs mer än fem gånger så långt som en vanlig personbil under ett år. Den genomsnittliga körsträckan för landets drygt taxibilar var mil under år Personbilar och genomsnittlig körsträcka för dessa per län år 2011 Län fordon Genomsnittlig körsträcka, mil Foto: Jan-Aage Haaland Fordon i trafik vid årsskiftet 2011/12 samt för tio år sedan Fordonsslag 2001/ /2012 Procentuell förändring Personbilar ,5 Lastbilar ,6 Bussar ,1 Motorcyklar ,9 Traktorer ,2 Terrängskotrar ,1 EU-mopeder ,9 Släpvagnar ,5 därav husvagnar ,7 Personbilar i trafik vid årsskiftet 2011/12 efter ålder Ålder Andel (%) 0 4 år ,5 5 9 år , år ,0 15 år ,3 Samtliga ,0 Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Okänt län Totalt Därav taxi Anm: Under år 2011 reviderades beräkningsmodellen för körsträckor och uppgifterna går inte längre att jämföras med tidigare publicerade uppgifter. För mer information, se 1 Eu-mopeder började registreras år Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok 2013 Transporter och kommunikationer Personbilar och genomsnittlig körsträcka för dessa efter drivmedel år 2011 Drivmedel fordon Genomsnittlig körsträcka, mil Foto: Jan-Aage Haaland Ju nyare bil desto längre körsträcka Bortsett från de två senaste årsmodellerna (2012 och 2011), som till stor del är inköpta någon gång under 2011 och därför inte har varit i trafik under ett helt år, visar statistiken att ju nyare bilen är desto längre har den körts under året. Följaktligen hade bilar av årsmodell 1993 eller äldre en körsträcka på 572 mil i genomsnitt, medan en bil av 2010 års modell hade kört mil under Genomsnittlig körsträcka i mil för personbilar av skilda årsmodeller Bensin Diesel El Etanol/ etanolhybrid Elhybrid/laddhybrid Gas Övriga Totalt En och en halv buss per tusen invånare I Sverige fanns det bussar i yrkesmässig trafik vid årsskiftet 2011/12. Vid samma tidpunkt hade vårt land drygt 9,4 miljoner invånare, vilket innebär att det fanns knappt en och en halv buss per invånare. År 2011 var hälften av bussarna i yrkestrafiken avsedda för fler än 70 passagerare. Foto: Jan-Aage Haaland Bensin vanligast, men diesel kör längst Bensin är det vanligaste drivmedlet för svenska personbilar. Statistiken visar däremot att det är dieseldrivna bilar som i genomsnitt kör de näst längsta sträckorna. De körde i genomsnitt mil under år 2011, medan bensindrivna bilar körde mil. Hybridbilar körde i genomsnitt mil, medan bilar drivna med gas körde mil. Den genomsnittliga körsträckan för elbilar var 720 mil. Åtta av tio lastbilar är dieseldrivna Den vanligaste lastbilen på våra vägar är lätt och dieseldriven. Drygt 80 procent av lastbilarna är dieseldrivna och 85 procent av totala antalet lastbilar definieras som lätta, det vill säga de har en totalvikt på kg eller mindre. Lastbilar i trafik vid årsskiftet 2011/12 efter totalvikt och drivmedel Totalvikt Bensindrivna Dieseldrivna Övriga bränslen Totalt Lätt lastbil ( 3,5) Tung lastbil Samtliga Statistiska centralbyrån 191

6 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2013 Populärt med äldre MC Det rullar en mängd motorcyklar på våra svenska vägar. Drygt en tredjedel av dessa motorcyklar är 15 år eller äldre. Många av motorcyklarna i trafik är tunga. Drygt 30 procent har en cylindervolym som är cm 3 eller större. De lätta motorcyklarna, upp till 125 cm 3, står för knappt 6 procent av alla motorcyklar i trafik. Minskning av antal mopeder klass I Vid årsskiftet 2011/12 ses en minskning av antalet mopeder klass 1 i trafik. En förklaring till detta kan vara den körkortsbehörighet som behövs från den 1 oktober 2009 för att få köra denna typ av moped. Skälet till införandet av förarbevis är att öka trafiksäkerheten och minska antalet döda och skadade i mopedolyckor. Motorcyklar i trafik vid årsskiftet 2011/12 efter ålder Andel (%) 0 4 år ,3 5 9 år , år ,3 15 år ,6 Samtliga ,0 Motorcyklar i trafik vid årsskiftet 2011/12 efter cylindervolym Cylindervolym Andel (%) 125 (Lätt MC) , , , ,0 Okänd ,4 Samtliga ,0 Foto: Jan-Aage Haaland Mopeder klass 1 i trafik (EU-mopeder) År Förändring (%) 2005/ ,2 2006/ ,0 2007/ ,6 2008/ ,3 2009/ ,2 2010/ ,5 2011/ ,1 Källa: Trafikanalys (www.trafa.se). 192 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Dödade och svårt skadade i vägtrafikolyckor Persons killed or badly injured in road traffic accidents et trafikdödade i Sverige minskar stadigt. I ett europeiskt perspektiv finns Sverige sedan länge med bland de länder som har det allra lägsta antalet trafikdödade per invånare. Transporter och kommunikationer Utvecklingen har varit mycket gynnsam de senaste åren, med år 2010 som den lägsta dödssiffran sedan 1940-talet. Då var naturligtvis antalet bilar och den motordrivna trafiken på en helt annan nivå än i dag. Under 2011 ökade dock antalet omkomna med 20 procent till 319 personer. dödade i vägtrafiken, antal dödade per invånare och per bilar i trafik Index (1935=100) 58 procent av alla resta kilometrar i vägtrafikmiljö enligt SIKA:s Resvaneundersökning Det betyder att män är överrepresenterade bland de trafikdödade när hänsyn tas till färdlängd. Även bland svårt skadade dominerade männen (63 procent) under I övre högra diagrammet visas antalet män och kvinnor som dödats i vägtrafiken sedan Totalt har antalet dödade minskat med 61 procent (57 procent bland männen och 68 procent bland kvinnorna). Kvinnornas andel av de dödade har under de senaste 25 åren minskat från runt 30 procent till ungefär 24 procent. dödade i vägtrafiken, män och kvinnor, samt procent kvinnor av de dödade Anm: Med bilar avses personbilar samt lastbilar och bussar. Diagrammet ovan visar att dödstalet år 1967 var betydligt lägre än omkringliggande år. Detta beror sannolikt på de kombinationer av regleringar och information som genomfördes i samband med högertrafikomläggningen den 3 september En massiv informationskampanj genomfördes redan året innan högertrafik skulle införas för att vänja folket vid nya säkerhetsrutiner i trafiken. Även nya rutiner kring kontrollbesiktning av fordon kan ha bidragit till den förbättrade säkerheten på vägarna i senare delen av 1960-talet. År 1965 infördes kravet på obligatorisk kontrollbesiktning i Sverige. För att illustrera när under året människor dödas i vägtrafiken har vi delat in året i följande årstider: sommar (juni september), höst och vår (oktober november samt april maj) och vinter (december mars). dödade i vägtrafiken efter årstid Olyckor i den svenska vägtrafiken I de olyckor som rapporterades av polisen under 2011, dödades 319 personer, drygt skadades svårt och drygt skadades lindrigt i den svenska vägtrafiken. Därtill tillkommer 23 självmord i trafiken. Av de 319 dödade var 241 män och 78 kvinnor, vilket innebär att 76 procent av de trafikdödade var män. Männen står för ungefär Statistiska centralbyrån 193

8 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2013 Vi ser att flest personer dödas under sommaren, näst flest under höst eller vår och följaktligen minst under vintern. Variationerna över åren är dock stora, och årstiderna har flera gånger under den redovisade perioden bytt plats i rangordningen. Sedan 1985 har i genomsnitt 39 procent dödats under sommaren, 33 procent under höst eller vår, och resterande 28 procent under vintern. dödade personer i vägtrafiken under olika tider på dygnet De flesta som dödas i vägtrafikolyckor omkommer i olyckor på dagtid. Vi har delat in dygnet i tre åttatimmarsperioder: förmiddag/ lunchtid (klockan 06:00 13:59), eftermiddag/ kväll (klockan 14:00 21:59) samt natt (klockan 22:00 05:59). Under perioden dödades i genomsnitt 35 procent under förmiddag/lunch, 44 procent under eftermiddag/kväll, och 21 procent under natten. Andelarna har varit stabila under perioden Sverige ett föregångsland inom trafiksäkerhetsområdet Inom EU inträffar varje år över en miljon vägtrafikolyckor med personskador. År 2010 omkom nära personer, och mångdubbelt fler skadas. Det finns en vitbok upprättad av EUkommissionen (2001) med en beskrivning av de problem som finns för trafiksäkerheten: för höga hastigheter, otillräcklig bältes- och hjälmanvändning, alkoholkonsumtion med mera. Ett mål för EU var att halvera antalet dödade i vägtrafiken mellan åren 2000 och Det har uppnåtts då antalet har minskat med ungefär 55 procent. Sverige framhålls ofta som ett föregångsland på trafiksäkerhetsområdet och ligger sedan länge bland de länder som har allra lägst antal dödade per invånare. Statistiken visar att det genomsnittliga antalet trafikdödade per invånare i Sverige är nästan hälften så många som för genomsnittet i samtliga 27 EU-länder. Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och SCB (www.scb.se). dödade per miljon invånare inom EU Källa: CARE (EU road accidents database) or national publications. European Commission / Directorate General Mobility and Transport. 194 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok 2013 Transporter och kommunikationer 10.3 Vägnätet The Swedish road network Källa: Trafikverket (www.trafikverket.se) Kartografi: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se). Statistiska centralbyrån 195

10 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok Det statliga järnvägsnätet The state rail network Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och Trafikverket (www.trafikverket.se). Kartografi: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se). 196 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok 2013 Transporter och kommunikationer 10.5 Flygplatser Airports Regelbunden civil luftfart (linjefart) och chartertrafik bedrevs under 2011 på 40 flygplatser i Sverige. Av dessa flygplatser drevs 11 av Swedavia. Av övriga 29 flygplatserna var 24 kommunala och fem privatägda. Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se). Kartografi: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se). Statistiska centralbyrån 197

12 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok De största svenska hamnarna efter hanterad godsmängd 2011 The largest Swedish ports by quantity of goods handled Källa: Trafikanalys (www.trafa.se). Kartografi: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se). 198 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok 2013 Transporter och kommunikationer 10.7 Statens kostnader för drift och vägbyggande, miljoner kronor State expenditures for maintenance and construction of roads, SEK m År Year Statsvägar State-administered roads Bidrag till drift och byggande Grants for maintenance and construction Total Total Drift Maintenance Byggande Construction Summa Total Kommunal väghållning Municipal roads Enskild väghållning Private roads in rural districts Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikverket (www.trafikverket.se) Statsvägar och statsbidragsvägar den 1 januari State-administered roads and roads with subsidies Hela riket Sweden Riksvägar National main roads Nationella stamvägar National trunk roads Övriga riksvägar Other national roads Länsvägar County roads Väglängd, km 1 Length of roads Samtliga vägar Total Statsvägar State-administered roads Motorvägar 3 Motorways 3 Därav Of which Belagd väg 4 totalt Därav ytbehandling på grus 5 Riksvägar Belagd väg, % Surfaced roads Länsvägar Samtliga vägar broar 2, 3 Number of bridges 2, 3 färjleder 6 Number of ferry routes Enskilda vägar med statsbidrag: väglängd, km Private roads ) Exkl. av- och påfartsramper. 2) T.o.m broar med en längd av över 3 m, fr.o.m broar med en längd av över 2 m, ägda av Vägverket/Trafikverket. Inga vägportar etc. är inkluderade. Until 1997 bridges with a length of more than 3 m, from 1998 bridges with a length of more than 2 m, owned by the National Road Administration/Swedish Transport Administration. 3) Uppgifterna avser även motorvägar i städerna. Motorways in towns are included. 4) Med beläggning avses slitlager av asfalt, gatsten, cementbetong eller ytbehandling. 5) Fr.o.m används begreppet ytbehandling på grus. 6) Färjeleder på det allmänna vägnätet. Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikverket (www.trafikverket.se). Statistiska centralbyrån 199

14 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2013 Vägar och gator den 1 januari 10.9 Roads and streets Väghållare, vägtyper (inkl. gator) Road administration, type of roads Väglängd, km Length of roads Vägar framkomliga med bil Roads trafficable by car Därav öppna för allmän trafik Of which open to the public Statsvägar 1 State-administered roads Nationella stamvägar National trunk roads Övriga riksvägar Other national roads Länsvägar County roads Vägar med statsbidrag Roads with state subsidies Enskilda vägar Private roads Övriga kommunala vägar Other municipal roads Övriga vägar 2 Other roads ) Exkl. av- och påfartsramper. 2) Utgörs av övriga enskilda vägar utan statsbidrag. Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikverket (www.trafikverket.se) Registrerade fordon i trafik den 31 december, tal Motor vehicles in use År Year Personbilar i trafik Passenger cars in use Totalt Total Därav nyregistrerade Of which newly registered Avställda personbilar Passenger cars not in use Lastbilar i trafik Lorries in use Nyregistrerade Därav Skåp- och flakbilar med maxlast av högst 5 ton 2 Bussar Buses I trafik In use Släpvagnar Trailers Därav Per inv. Per inhabitant Husvagnar Of which caravans Traktorer Tractors Motorcyklar 1 Motorcycles 1 Terrängskotrar Cross country scooters , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) I trafik den 30 juni respektive år. Motorcycles in use end of June. 2) Vans and flat lorries with a maximum weight of 5 tons. Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och SCB: Statistiska meddelanden serie T 20 ( 1998) och TK 20 ( ); SIKA Statistiska meddelanden, SSM 001 och 003 ( ); SIKA-statistik ( ); SIKA:s Fordonsårsbok ( ); Statistikdatabasen: Transporter och kommunikationer. 200 Statistiska centralbyrån

15 Statistisk årsbok Transporter och kommunikationer Personbilar och motorcyklar i trafik efter ägarkategori och ägarens kön den 31 december Passenger cars and motorcycles in use by owner and sex År Year Personbilar Passenger cars Motorcyklar (exkl. EU-mopeder) 1 Motorcycles (excl. EU-mopeds) 1 Ägda av fysiska personer Owned by individuals Män Men Kvinnor Women Ägda av juridiska personer Owned by corporations Summa personbilar Passenger cars, total Ägda av fysiska personer Män Kvinnor Ägda av juridiska personer Summa motorcyklar Motorcycles, total ) Uppgifterna avser den 30 juni resp. år. Motorcycles in use end of June. Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och SCB: Statistiska meddelanden serie T 26 ( ), TK 27 ( , SIKA Statistiska meddelanden, SSM 003 ( ); SIKA-statistik ( ); SIKA:s Fordonsårsbok ( ) Nyregistrerade motorfordon under 2011 efter fabrikat Motor vehicles newly registered by make Fabrikat Make Number Fabrikat Fabrikat Fabrikat Personbilar Skoda Scania Foton 96 Passenger cars Subaru Toyota John Deere Audi Suzuki Volkswagen Massey-Ferguson 588 BMW Toyota Volvo Newholland 607 Chevrolet Volkswagen Övriga Polaris 137 Citroën Volvo Valtra Chrysler 725 Övriga Other Bussar Övriga 747 Dacia Buses Fiat Lastbilar Iveco 28 Motorcyklar Ford Lorries Kässbohrer/Setra 75 Motorcycles Honda Citroen Man 206 BMW Hyundai Dacia 643 Mercedes-Benz 245 BRP 761 Kia Dodge 393 Neoplan 20 Ducati 534 Mazda Fiat Scania 519 Harley-Davidson 291 Mercedes-Benz Ford Volvo 369 Honda Mitsubishi Isuzu 364 Övriga 201 Husaberg Nissan Iveco 568 Kawasaki 236 Opel Mercedes-Benz Traktorer KTM 736 Peugeot Mitsubishi Tractors Polaris Porsche Nissan Case 347 Suzuki 855 Renault Opel Claas Xerion 220 Triumph 217 Saab Peugeot Deutz 108 Yamaha 345 Seat Renault Fendt 213 Övriga Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och SCB, Energi- och transportstatistik (www.scb.se). Statistiska centralbyrån 201

16 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok Registrerade motorfordon i trafik efter årsmodell den 31 december Motor vehicles in use by model year Årsmodell Model year Personbilar Passenger cars Lastbilar Lorries Bussar Buses Motorcyklar Motorcycles Number % ,6 8, ,8 1, ,5 1, ,0 1, ,7 2, ,0 2, ,3 3, ,6 5, ,7 7, ,3 6, ,0 4, ,5 5, ,7 5, ,7 5, ,1 5, ,1 6, ,6 6, ,4 5, ,2 4, ,2 6, ,0 5, , Okänd ,0 0,0 6 Summa Total ,0 100, Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och SCB, Enheten för energi- och transportstatistik (www.scb.se). 202 Statistiska centralbyrån

17 Statistisk årsbok År Year lastbilar 3 Number of Swedish registered lorries Lastbilstransporter med svenska fordon Lorry transportation with Swedish registered lorries Yrkesmässig trafik 1 Transport for hire Därav Of which Icke yrkesmässig trafik 2 Transport for own account Inrikes godstransporter National road goods transport Yrkesmässig trafik 1 Transporter och kommunikationer Transporterad godsmängd, milj. ton Goods carried Icke yrkesmässig trafik 2 Utrikes godstransporter International road goods transport Totalt 4 Total 4 Från Sverige till utlandet From Sweden abroad Från utlandet till Sverige Abroad to Sweden År Year Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Presterade tonkm, milj. tonkm Driven ton-km Icke yrkesmässig trafik 2 Totalt 4 Utrikes godstransporter Från Sverige till utlandet Från utlandet till Sverige Medeltransportlängd 5, km Mean haulage distance Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Icke yrkesmässig trafik 2 Körsträcka med last, milj. km Loaded haulage distance Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Icke yrkesmässig trafik 2 Utrikes godstransporter År Year Körsträcka utan last, milj. km Empty haulage distance Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Icke yrkesmässig trafik 2 Utrikes godstransporter transporter med last, tal Number of transports with freight Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Icke yrkesmässig trafik 2 Utrikes godstransporter transporter utan last, tal Number of transports without freight Inrikes godstransporter Yrkesmässig trafik 1 Icke yrkesmässig trafik 2 Utrikes godstransporter ) Transporter för annans räkning mot ersättning. 2) Firmabilstrafik (transporter för egen räkning). 3) lastbilar avser lastbilar i trafik som utför varutransporter, är yngre än 30 år och bilens ägare finns med i SCB:s Företagsregister. 4) Inkl. övrig trafik i utlandet. Incl. other traffic abroad. 5) Medeltransportlängden beräknas genom att dela antal tonkilometer med lastad godsmängd mätt i ton. Källa: Trafikanalys (2010 ), Statens institut för kommunikationsanalys ( 2008) : Lastbilstrafik (2008 ), Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar ( ); SIKA Statistiska meddelanden, SSM 01:16 (2000) och SSM 005 ( ), (www.trafa.se/statistik). Statistiska centralbyrån 203

18 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok personer per förarbehörighet uppdelat efter ålder och kön den 31 december 2011 Number of persons with different classes of driving licences by age and sex Ålder Age Män Men AM A1 A-lätt A B BE Kvinnor Women Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Ålder C CE D DE Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Totalt antal giltiga körkort var Total number of valid driving licences were Behörighet AM = körkort för moped klass I. Driving licence for moped class I. Behörighet A1 = körkort för lätt motorcykel. Driving licence for light motorcycle. Behörighet A = körkort för tung motorcykel. Driving licence for heavy motorcycle. Behörighet B = körkort för personbil, lätt lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon. Driving licence for passenger car, light lorry,light trailer. Behörighet C = körkort för tung lastbil. Driving licence for heavy lorry. Behörighet D = körkort för buss. Driving licence for bus. Behörighet E = körkort för fordon med ett eller flera släpfordon, oavsett vikt. Driving licence for vehicles with one or more trailers. Se Tabellanmärkningar. Källa: Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se). 204 Statistiska centralbyrån

19 Statistisk årsbok Transporter och kommunikationer Dödade och skadade personer i vägtrafikolyckor efter ålder och trafikantgrupp Road traffic accidents, persons killed or injured by group of roadusers and by age Ålder Age Dödade 1 Killed 1 Skadade Injured Summa Total Döda och skadade efter trafikantgrupp Group of roaduser: killed and injured Svårt Seriously Lindrigt Slightly Bilförare Car drivers Bilpassagerare 2 Förare av mc 3 Passagerare på mc 4 Mopedister 5 Moped drivers 5 Cyklister 5 Gående Cyclists 5 Pedestrians Övriga Other Okänd ålder Age unknown Samtliga All ) Personer som avlidit inom 30 dagar efter olyckan. I redovisningen av antal dödade åren ingår även de omkomna som, enligt polisen, kan ha avlidit av någon sjukdom i samband med olyckan. Från och med 2010 exkluderas självmord (17 personer år 2010). Persons who died within 30 days of the accident. Figures from the years include persons who, according to the police, could have died of an illness connected to the accident. From the year 2010 suicides are excluded (17 persons in 2010). 2) Car passengers. 3) Drivers of motorcycles. 4) Passengers of motorcycles. 5) Inkl. passagerare. Incl. passengers. Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikanalys (Vägtrafikskador 2010, Statistiska centralbyrån 205

20 Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok Vägtrafikolyckor med dödade eller skadade personer efter hastighetsbegränsning Road traffic accidents with persons killed or injured by speed limit Hastighetsbegränsning Speed limit trafikolyckor efter skadans art Road traffic accidents by type Med dödlig utgång 1 Fatal 1 Med annan personskada Non fatal personal injury Svår Serious Lindrig Slight Summa Total Med död- Med annan personskada Summa lig utgång 1 Svår Lindrig Hela riket Sweden Hastighetsbegränsning Speed limit 120 km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h Uppgift saknas Unknown ) Olyckor med personer som avlidit inom 30 dagar. Från och med 2010 exkluderas självmord (17 personer år 2010). Deaths occurring within 30 days of an accident. From the year 2010 suicides are excluded (17 persons in 2010). Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikanalys (Vägtrafikskador 2010, Vägtrafikolyckor Road traffic accidents År Year trafikolyckor efter skadans art Road traffic accidents by type Därav Of which Med dödlig utgång 1 Fatal 1 Med annan personskada Non fatal personal injury Svår Serious Lindrig Slight Summa Total Stockholm Göteborg Malmö ) Personer som avlidit inom 30 dagar efter olyckan. I redovisningen av antal dödade åren ingår även de omkomna som, enligt polisen, kan ha avlidit av någon sjukdom i samband med olyckan. Från och med 2010 exkluderas självmord (17 personer år 2010). Persons who died within 30 days of the accident. Figures from the years include persons who, according to the police, could have died of an illness connected to the accident. From the year 2010 suicides are excluded (17 persons in 2010). Se Tabellanmärkningar. Källa: Trafikanalys (2009 ), Statens institut för kommunikationsanalys ( ) och SCB: Trafikskador ( 1997); Vägtrafikskador, (1998 ), resp. Statistiska meddelanden, serie HS 11 ( ), HS 12 ( 1991) och TK 61 (2000). 206 Statistiska centralbyrån

Transporter och kommunikationer Transport and communications

Transporter och kommunikationer Transport and communications Transporter och kommunikationer Transport and communications Transporter och kommunikationer Transport and communications 240 250 Transporter och kommunikationer Transport and communications 242 25 Vägnätet

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2012

Efterlysta fordon Sverige 2012 Efterlysta fordon Sverige 212 Innehåll Översiktsdokument med förklaring... 2 Personbilar... 4 Personbilar 212 fördelat på fabrikat... 5 Efterlysta utlandsregistrerade personbilar 212... 6 Brottsorsak vid

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2013

Efterlysta fordon Sverige 2013 Efterlysta fordon Sverige 2013 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige 2013... 3 Personbilar... 4 Efterlysta och inte avlysta personbilar... 4 Personbilar fördelat på

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige

Efterlysta fordon Sverige Efterlysta fordon Sverige 2014 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige under 2014... 3 Efterlysta personbilar i Sverige 2014... 4 Fördelat på fabrikat 2014... 5 Fördelat

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Fordon 2013 Vehicles 2013

Fordon 2013 Vehicles 2013 Statistik 2014:7 Fordon 2013 Vehicles 2013 Publiceringsdatum: 20140326 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se SCB (producent) Tina Sehalic tel: 019-17 66 26, e-post:

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013. Statistik 2014:8

Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013. Statistik 2014:8 Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013 Statistik 2014:8 Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013 Statistik 2014:8 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Luftfart 2013 Civil aviation 2013

Luftfart 2013 Civil aviation 2013 Statistik 2014:4 Luftfart 2013 Civil aviation 2013 Publiceringsdatum: 20140508 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se Transportstyrelsen (producent) Håkan Brobeck tel:

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Luftfart 2014 Civil aviation 2014

Luftfart 2014 Civil aviation 2014 Statistik 2015:4 Luftfart 2014 Civil aviation 2014 Publiceringsdatum: 20150429 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se Transportstyrelsen (producent): Håkan Brobeck

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Statistik 2014:11 Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Publiceringsdatum: 2014-05-16 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

Fakta om transporter 2012

Fakta om transporter 2012 Fakta om transporter 2012 En sammanställning från TransportGruppen Hur ser transportnäringen ut? Godsterminaler, lager, magasin 3% Övrig kollektivtrafik 4% *Handel med och serviceverkstäder för motorfordon

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter rkstadscertifiering Protokoll: i samarbete med Motormännen Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter Grundkrav som försäkringsbolag/yallotrade ställer på Skadeverkstad Detta är en

Läs mer

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se +46 70 671 13 85 teknikchef Sveriges åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Luftfart 2009 Civil Aviation 2009. Statistik 2010:2

Luftfart 2009 Civil Aviation 2009. Statistik 2010:2 Luftfart 2009 Civil Aviation 2009 Statistik 2010:2 Luftfart 2009 Civil Aviation 2009 Statistik 2010:2 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post:

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

fordon 2008 tema yrkestrafik

fordon 2008 tema yrkestrafik tema yrkestrafik 08 issn: 1654-9562 isbn: 91-89586-85-9 statens institut för kommunikationsanalys, sika ADRESS: akademigatan 2 831 40 östersund telefon: 063-14 00 00, fax: 063-14 00 10 e-post: sika@sika-institute.se

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Elektroniskt stöldskydd. Undersökning av stöldmodus 2011

Elektroniskt stöldskydd. Undersökning av stöldmodus 2011 Elektroniskt stöldskydd Undersökning av stöldmodus 2011 1 Innehåll Larmtjänst AB 3 Stöldmodus 4 Sammanfattning 5 Statistikuppgifter 6 Rapporteringen 7 Redovisning 8 Sammanställning 12 2 Larmtjänst AB Larmtjänst

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Dokumenttyp Diarienummer Sida PM LS 2006-7856 1(6) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Anders Torbrand, 011-415 2154 2007-05-15 00.01 Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Uppdraget Regeringen

Läs mer

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Thomas Fleischer Director Governmental Affairs Volvo Personvagnar AB Page 1 Energieffektivisering - Styrmedel Styrmedel som driver energieffektivisering

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

Aktuell avfallspolitik

Aktuell avfallspolitik Aktuell avfallspolitik Skellefteå 26/2 Åke Gustafsson Trafikverket vad gör vi? Allmänna vägar - vad är vad? Drift och Underhåll en ständig process Att arbeta på väg en riskfylld sysselsättning 2 2014-03-11

Läs mer

Utfall av kontrollbesiktningar 2011

Utfall av kontrollbesiktningar 2011 Utfall av kontrollbesiktningar 2011 Under 2011 gjorde Bilprovningen sammanlagt 5,9 (5,6) miljoner besiktningar, dvs. kontrollbesiktningar, efterkontroller, registreringsbesiktningar och frivilliga besiktningar

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling KAMFS 2012:2 ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Lokal och regional kollektivtrafik 2011 Local and regional public transport 2011. Statistik 2012:16

Lokal och regional kollektivtrafik 2011 Local and regional public transport 2011. Statistik 2012:16 Lokal och regional kollektivtrafik 2011 Local and regional public transport 2011 Statistik 2012:16 Lokal och regional kollektivtrafik 2011 Local and regional public transport 2011 Statistik 2012:16 Trafikanalys

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer