Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest"

Transkript

1 NV 41 SM 0905 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2008 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem Accommodation statistics 2008, Sweden I korta drag Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året Under 2008 gjordes 32,2 miljoner övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem i Sverige. Det är en ökning med 0,6 miljoner gästnätter eller 1,9 procent jämfört med Hotellen stod för en ökning med , vandrarhemmen med , endast stugbyarna visade en nedgång med gästnätter. Antalet övernattningar av svenska gäster på hotell, stugbyar och vandrarhem uppgick under året till 24,8 miljoner. Jämfört med 2007 är det en ökning med 1,8 procent. Av samtliga övernattningar utgjorde de svenska 77,1 procent. För hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen minskade antalet gästnätter i mars, augusti samt årets tre sista månader. Juli är den månaden som har flest övernattningar, nästan 4,5 miljoner gästnätter. Den utländska marknaden ökade mest Antalet övernattningar av utländska gäster på hotell, stugbyar och vandrarhem uppgick 2008 till närmare 7,4 miljoner, en ökning med 2,3 procent jämfört med Norrmännen, tyskarna och danskarna som är våra flitigaste besökare, står för 40 procent av våra utländska gästnätter. Men även britter, amerikaner och holländare är vanliga besökare i Sverige. USA är den största marknaden utanför Europa med gästnätter. Besökare från Asien stod för gästnätter under Norrmän övernattar helst i Västra Götalands län medan danskarna håller till i Dalarnas län. För övriga marknader så är det Stockholm som lockar till sig flest övernattningar, sett i absoluta tal. Statistikansvarig myndighet Tillväxtverket Box STOCKHOLM Förfrågningar: Dennis Bederoff, Telefon , fax Producent SCB, Enheten för miljö och turism STOCKHOLM Förfrågningar: Inkvarteringsstatistiken Telefon , fax E-post: Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Tillväxtverket, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie NV Näringsverksamhet. Utkom den 17 april Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är tf GD Mats Wadman, SCB.

2 Nutek och SCB 2 NV 41 SM 0905 Av Stockholm läns totalt 8,7 miljoner övernattningar så bestod över 2,9 miljoner utav utländska besökare. Det är 34 procent i relation till sin totala mängd. Värmlands län har också en hög andel utländska gästnätter i relation till sin totala mängd med 27 procent. Gävleborgs län har lägst andel utländska gästnätter i relation till sin totala mängd, med 8 procent. Logiintäkterna ökade med nästan 1 miljard 17,4 miljarder kronor fick Sveriges hotell, stugbyar och vandrarhem in på logiintäkter 2008 jämfört med 16,4 miljarder kronor föregående år. En ökning med 6,1 procent. Av de 17,4 miljarder kronorna står hotellen för nästan 16,2 miljarder. Den genomsnittliga logiintäkten per belagt hotellrum var 910 kronor under Det är 34 kronor högre än året innan och är den högsta noteringen sedan införandet av logiintäkten som startade Man får betala mest under september månad då logiintäkten per belagt rum i genomsnitt var 1024 kronor och minst under juli då logiintäkten ligger på 735 kronor i genomsnitt. Dyrast är det att bo i Stockholm där logiintäkten per belagt rum i genomsnitt var kronor. Billigast bor du i Västerbotten där logiintäkten var 700 kronor i genomsnitt för ett belagt rum. Dalarnas län dominerar förmedling av privat boende Antalet övernattingar i förmedlade privata stugor och lägenheter uppgick år 2008 till knapp 4,2 miljoner. Av dessa utgjorde svenska övernattningar drygt 62,2 procent. Tyskland var precis som föregående år den största utländska marknaden med drygt 20,5 procent av samtliga övernattningar. Detta är dock en liten nedgång jämfört med år Dalarnas län stod för närmare 36 procent av det totala antalet förmedlade övernattningar, jämfört med närmare 31 procent år För mer detaljerad statistik se tabell 6, 8, 15 och 16 samt avsnittet Fakta om statistiken. Campingstatistiken SCB har från januari 2008 övertagit datainsamling och produktion av campingstatistik. Campingstatistiken för 2008 publiceras inte i denna årsrapport, då SCB före publicering vill ta fram en reviderad tidsserie för ett antal år bakåt i tiden. Statistiken kommer att publiceras på SCB:s webbplats så fort detta arbete är genomfört. Detta statistiska meddelande (SM) redovisar slutlig statistik för år 2008 från Statistiska centralbyråns (SCB) inkvarteringsstatistik över hotell, stugbyar, vandrarhem, förmedlade privata stugor och lägenheter.

3 Nutek och SCB 3 NV 41 SM 0905 Innehåll Statistiken med kommentarer 6 Regionala jämförelser 6 Vandrarhemmen hade störst relativ ökning Kapacitet och utnyttjande 7 Gäster från Utom-Europa minskade Tabeller 12 Teckenförklaring Total kapacitet (inkl. stängda anläggn.) efter anläggningstyp och län/storlek. December Total kapacitet efter anläggningstyp och år. December Disponibel kapacitet efter anläggningstyp. Medelvärden per månad Kapacitetsutnyttjande (%) av disponibla rum/stugor och bäddar efter anläggningstyp och region/län/storlek Belagda rum/stugor och bäddar i 1000-tal samt kapacitetsutnyttjande (%) av rum/stugor och bäddar (räknat på disponibel kapacitet) efter anläggningstyp och månad Belagda rum/stugor och bäddar i 1000-tal efter anläggningstyp och storstadsregion/län Övernattningar i 1000-tal på hotell, stugbyar, vandrarhem efter storstadsområden och län Övernattningar efter gästernas hemland och typ av anläggning Övernattningar i 1000-tal på hotell, stugbyar, vandrarhem efter gästernas hemland Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem efter gästernas hemland. Länsvis Förändringar i antalet övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem efter gästernas hemland samt storstadsregion/län jämfört med Övernattningar efter boendeform och gästernas hemland 2007 och Övernattningar efter boendeform och län och Belagda rum och målgruppsfördelning i procent på hotell fördelat på region och Logiintäkt per belagt rum/stuga och bäddar efter anläggningstyp och län Övernattningar och logiintäkt för förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) efter månad Absoluta och vägda svarsfrekvenser (%) efter anläggningstyp och län Länsdiagram och -tabeller Övernattningar i Sverige efter anläggningstyp, marknadsområde och län. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum

4 Nutek och SCB 4 NV 41 SM Övernattningar i Sverige efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Stockholms län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Stockholms län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Uppsala län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Uppsala län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Södermanlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Södermanlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Östergötlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Östergötlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Jönköpings län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Jönköpings län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Kronobergs län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Kronobergs län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Kalmar län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Kalmar län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Gotlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Gotlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Blekinge län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Blekinge län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Skåne län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Skåne län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Hallands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Hallands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Västra Götalands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Västra Götalands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Värmlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum

5 Nutek och SCB 5 NV 41 SM Övernattningar i Värmlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Örebro län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Örebro län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Västmanlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Västmanlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Dalarnas län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Dalarnas län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Gävleborgs län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Gävleborgs län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Västernorrlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Västernorrlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Jämtlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Jämtlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Västerbottens län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Västerbotten län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Norrbottens län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Norrbottens län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal 48 Fakta om statistiken 49 Detta omfattar statistiken 49 Definitioner och förklaringar 50 Så görs statistiken 51 Statistikens tillförlitlighet 52 Bra att veta 53 In English 55 Summary 55 About the survey 55 List of tables 57 List of terms 60

6 Nutek och SCB 6 NV 41 SM 0905 Statistiken med kommentarer Regionala jämförelser Övernattningar per län på hotell, stugbyar, vandrarhem 1000-tal Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Dalarnas län Kalmar län Hallands län Norrbottens län Värmlands län Jämtlands län Västerbottens län Östergötlands län Jönköpings län Uppsala län Södermanlands län Gävleborgs län Västernorrlands län Örebro län Blekinge län Kronobergs län Gotlands län Västmanlands län Sverige Utlandet Stockholm största länet Av de 32,2 miljoner övernattningarna under 2008 gjordes 8,7 miljoner i Stockholms län. Av dessa var 7,9 miljoner övernattningar på hotell. Stockholms län har därmed flest gästnätter av samtliga svenska län. Västra Götalands län hade 4,8 miljoner övernattningar, Skåne län 3,1 miljoner och Dalarnas län 2,9 miljoner. Med 1,3 miljoner övernattningar kom Norrbottens län på femte plats. Stockholms län hade flest svenska övernattningar, 5,8 miljoner. Därefter kom Västra Götalands län med 3,5 miljoner, Skåne län med 2,5 miljoner och Dalarnas län hade 2,4 miljoner svenska övernattningar.

7 Nutek och SCB 7 NV 41 SM 0905 Stockholm län hade störst andel utländska övernattningar, 34 procent. Därefter kom Värmlands län med 27 procent och Västra Götalands län med 26 procent. Vandrarhemmen hade störst relativ ökning 2008 På hotellen ökade antalet sålda rum med 1,8 procent och uppgick till 17,8 miljoner. Antalet övernattningar på hotell uppgick till 25,9 miljoner 2008, vilket var en ökning med 1,8 procent jämfört med Av 2008 års övernattningar på hotell var 20,0 miljoner, eller 77 procent, svenska. Stugbyarnas 3,4 miljoner övernattningar under 2008 innebar en minskning med eller 0,6 procent jämfört med Svenskarna stod för 76 procent av övernattningarna. Vandrarhemmens 2,9 miljoner övernattningar var en ökning med 6,4 procent jämfört med Svenskarna stod här för 75 procent av samtliga övernattningar. Tyskarna, som stod för 24 procent av de utländska gästnätterna, var den största utländska marknaden. Kapacitet och utnyttjande I december 2008 fanns det totalt anläggningar med rum/stugor och bäddar. Dessa anläggningar fördelade sig på följande sätt: Anläggningstyp Antal anläggningar Antal rum/stugor Antal bäddar Procent bäddar Hotell ,8 Stugbyar ,1 Vandrarhem ,2 Totalt ,0 Av hotellen hade 43 procent mindre än 50 bäddar. Dessa mindre hotell stod för 10 procent av hotellens totala bäddkapacitet. De 302 största hotellen, med 200 bäddar eller mer, stod för 53 procent av de tillgängliga bäddarna och för 59 procent av det totala antalet övernattningar. Av stugbyarna hade 41 procent mindre än 50 bäddar. De stora stugbyarna, 40 stycken med över 200 bäddar, stod för 62 procent av de tillgängliga bäddarna och för 71 procent av de belagda bäddarna. Öppethållandet var störst i augusti, då det fanns öppna anläggningar med en total kapacitet på bäddar. Minsta öppethållandet, vad gäller antal öppna anläggningar, förekom i januari då anläggningar med bäddar höll öppet.

8 Nutek och SCB 8 NV 41 SM 0905 Förändringar mellan 2007 och 2008 Förändring av antal anläggningar, rum/stugor och bäddar, december 2008 jämfört med december Total kapacitet Anläggningstyp Antal anläggningar Antal rum/stugor Antal bäddar Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Förändring av antal anläggningar, rum/stugor och bäddar, december 2008 jämfört med december Total kapacitet fördelat på län Län Antal anläggningar Rum/stugor (ej vandrarhem) Bäddar Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt På hotell, stugbyar och vandrarhem utnyttjades den disponibla bäddkapaciteten till 34 procent, vilket innebär att den ligger kvar på samma nivå som under Antalet gästnätter ökade med 1,9 procent. Beläggningsgraden var högst i Stockholms län med 46 procent och lägst i Värmlands län med 24 procent. Hotellens rumskapacitet utnyttjades under 2008 till 50 procent, vilket är 0,5 procentenheter lägre än under Kapacitetsutnyttjandet under åren 1999 till 2008 visas i tabellen på nästa sida.

9 Nutek och SCB 9 NV 41 SM 0905 Kapacitetsutnyttjande efter anläggningstyp Procent År Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Rum Bäddar Stugor Bäddar Bäddar Bäddar ,4 34,4 29,2 23,5 26,2 32, ,3 34,9 31,0 23,4 26,7 32, ,4 34,4 34,3 25,7 27,0 32, ,2 35,2 37,2 27,4 26,3 33, ,5 34,3 37,6 28,9 26,5 32, ,5 34,3 36,1 26,7 24,6 32, ,4 35,0 34,7 25,4 24,4 32, ,2 36,1 35,6 25,7 24,9 33, ,8 37,2 36,3 25,7 26,2 34, ,3 36,0 36,2 28,7 26,4 33,9 Målgrupper Av de uthyrda rummen på hotell utnyttjades 66 procent av gäster från företagsmarknaden, dvs. av affärsresenärer som stod för 53 procent och av konferensgäster vars andel var 13 procent. På privatmarknaden, med 33 procent av de uthyrda rummen stod gruppresenärer för 8 procent och fritidsgäster för 25 procent. Andelen affärsresenärer var högst i januari med 60 procent medan konferensandelen var störst i september med 19 procent. Privatmarknaden stod i juli för 65 procent av samtliga uthyrda hotellrum. Bland länen hade Kronobergs län den största andelen affärsresenärer, med 67 procent. Gotlands län hade den största andelen privatgäster med 60 procent följd av Jämtlands län med 54 procent. Vardagar veckoslut Under vardagarna låg kapacitetsutnyttjandet av hotellens rum i genomsnitt på 58 procent medan rummen under veckosluten utnyttjades till 40 procent. Stockholms län hade det högsta kapacitetsutnyttjandet såväl på vardagar, 70 procent, som veckoslut, 51 procent. Dalarnas län hade det lägsta vardagsutnyttjandet, 42 procent, medan Kronobergs län hade det lägsta veckoslutsutnyttjandet, 26 procent. I maj var vardagsutnyttjandet högst, 67 procent, medan helgutnyttjandet var högst i juli med 55 procent. I december var vardagsutnyttjandet lägst, 45 procent, medan helgutnyttjandet var som lägst i januari med 30 procent.

10 Nutek och SCB 10 NV 41 SM 0905 Gäster från Utom-Europa minskade 2008 Under året gjordes det drygt 7,4 miljoner utländska övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem. Det är en ökning med 2,3 procent jämfört med Norden utom Sverige ökade med 9,3 procent och Europa utom Norden med 3,2 procent och Utom-Europa har minskat med 9,4 procent jämfört med året innan. De nordiska länderna utom Sverige stod för 31 procent av alla utländska övernattningar och dominerade tillsammans med Tyskland som stod för 14 procent. I diagrammet på nästa sida redovisas de största marknaderna. Nedan visas fördelningen mellan svenska och utländska övernattningar de senaste 10 åren. Utvecklingen av svenska och utländska övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem under åren Miljoner gästnätter Sverige Utlandet Norrmännen dominerar på hotellen och danskarna i stugbyarna På hotellen var det Norge som stod för de flesta utländska övernattningarna med drygt 16 procent av det totala antalet. Därefter kom Tyskland med drygt 12 procent. Storbritannien, USA, Danmark och Finland stod också för betydande andelar. För stugbyarna var Danmark den dominerande marknaden med över 36 procent. Tyskland, Norge och Nederländerna var också stora och stod för 17, 16 samt 15 procent. De utländska vandrarhemsgästerna var till 24 procent tyska medan Danmark stod för nästan 9 procent. Polen, Norge och Frankrike var andra stora marknader. För en mer detaljerad fördelning av de olika boendeformerna och nationaliteterna, se tabell 8 på sidan 16.

11 Nutek och SCB 11 NV 41 SM 0905 Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem på de 20 största marknaderna 2008, 1000-tal Norge Tyskland Danmark Nederländerna Storbritannien Övriga Världen USA Finland Övriga Europa Italien Frankrike Schweiz Ryssland Spanien Polen Övriga Asien Kina Japan Belgien Österrike

12 Nutek och SCB 12 NV 41 SM 0905 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift sekretessbelagd Data classified 1. Total kapacitet (inkl. stängda anläggn.) efter anläggningstyp och län/storlek. December Total capacity (incl. not operating establishments) by type of accommodation and county/size. December 2008 Län Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Antal Rum Bäddar Antal Stugor Bäddar Antal Bäddar Antal Bäddar Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Storleksklass 5-19 bäddar Totalt Total kapacitet efter anläggningstyp och år. December Total capacity by type of accommodation and year. December År Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Antal Rum Bäddar Antal Stugor Bäddar Antal Bäddar Antal Bäddar Anm. Revidering har gjorts för året 1999.

13 Nutek och SCB 13 NV 41 SM Disponibel kapacitet efter anläggningstyp. Medelvärden per månad Number of available rooms and beds by type of accommodation. Average per month 2008 Månad Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Antal Rum Bäddar Antal Stugor Bäddar Antal Bäddar Antal Bäddar Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt Kapacitetsutnyttjande (%) av disponibla rum/stugor och bäddar efter anläggningstyp och region/län/storlek Occupancy rate in per cent of available rooms/cottages and beds by type of accommodation and region/county/size Län Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Rum Bäddar Stugor Bäddar Bäddar Bäddar Stor-Stockholm 61,8 45,6 45,3 36,7 51,6 46,0 Stor-Göteborg 62,3 44, ,3 Stor-Malmö 60,0 42, ,7 Övriga Sverige 42,8 30,4 36,1 28,6 21,2 28,9 Stockholm 61,8 45,6 45,3 36,7 51,6 46,0 Uppsala 47,7 32,4 29,2 22,1 36,3 32,3 Södermanland 41,4 29,8 30,0 24,1 20,3 28,3 Östergötland 45,4 33,1 25,2 16,7 17,9 30,3 Jönköping 44,1 29,9 39,4 33,5 21,3 28,9 Kronoberg 42,5 29, ,6 Kalmar 41,1 31,6 38,3 25,7 19,0 28,4 Gotland 42,9 33,8 32,7 25,7 22,0 28,9 Blekinge 42,1 30, ,8 Skåne 52,8 37,8 38,3 23,7 28,1 35,6 Halland 52,9 36, ,7 Västra Götaland 54,6 38,0 35,7 25,2 29,4 36,6 Värmland 39,2 26,0 28,0 22,8 15,6 24,1 Örebro 45,8 32,5 18,5 8,2 21,0 26,4 Västmanland 42,8 29, ,3 Dalarna 38,8 30,3 46,6 37,4 17,8 32,9 Gävleborg 43,1 30,7 24,4 17,5 20,3 27,3 Västernorrland 43,5 31,5 28,6 23,1 19,5 29,4 Jämtland 40,5 30,1 34,4 28,0 14,1 27,6 Västerbotten 42,0 28,4 22,6 18,4 17,3 26,2 Norrbotten 37,8 27,0 32,5 20,9 26,0 25,6 Storleksklass 5-19 bäddar 32,5 26,2 25,2 21,8 20,1 24, ,4 26,6 28,1 20,1 21,3 24, ,9 30,7 34,1 25,4 25,6 28, ,9 35,2 32,9 24,8 28,9 33, ,7 39,2 38,9 31,2 40,7 37,9 Totalt 50,3 36,0 36,2 28,7 26,4 33,9

14 Nutek och SCB 14 NV 41 SM Belagda rum/stugor och bäddar i 1000-tal samt kapacitetsutnyttjande (%) av rum/stugor och bäddar (räknat på disponibel kapacitet) efter anläggningstyp och månad Number of occupied rooms/cottages in 1000 and beds and occupancy rate in per cent of available rooms/cottages and beds by type of accommodation and month Månad Beläggning Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Kap.utnyttj. % Beläggning Kap.uttnyttj. % Kap.ut. % Kap.ut. % Rum Bäddar Rum Bäddar Stugor Bäddar Stugor Bäddar Bäddar Bäddar Bäddar Bäddar Januari ,0 28, ,5 35, , ,0 Februari ,3 32, ,6 49, , ,3 Mars ,9 31, ,8 51, , ,0 April ,3 32, ,3 23, , ,5 Maj ,9 38, ,2 13, , ,8 Juni ,4 37, ,5 26, , ,3 Juli ,8 53, ,9 50, , ,2 Augusti ,8 43, ,2 29, , ,6 September ,6 37, ,0 14, , ,5 Oktober ,4 34, ,4 10, , ,4 November ,2 32, ,8 6, , ,9 December ,2 26, ,9 23, , ,2 Totalt ,3 36, ,2 28, , ,9 6. Belagda rum/stugor och bäddar i 1000-tal efter anläggningstyp och storstadsregion/län Number of occupied rooms/cottages and beds in 1000 by type of accommodation and region/county Region/Län Hotell Stugbyar Beläggning Beläggning Vandrarhem SoL Camping Totalt Rum Bäddar Stugor Bäddar Bäddar Bäddar Bäddar Bäddar Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Övriga Sverige Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Anm. SoL: Förmedlade privata stugor och lägenheter.

15 Nutek och SCB 15 NV 41 SM Övernattningar i 1000-tal på hotell, stugbyar, vandrarhem efter storstadsområden och län Nights spent in 1000 in hotels, holiday villages, youth hostels by region/ county Region/Län År Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Övriga Sverige Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Anm. Gotland har sannolikt underskattats 2004 p.g.a. undertäckning har anläggning i Värmland flyttat sin rapportering till SoL.

16 Nutek och SCB 16 NV 41 SM Övernattningar efter gästernas hemland och typ av anläggning Nights spent by the visitors country of residence and by type of accommodation Marknad/Hemland Hotell Stugbyar Vandrarhem Antal Procent Antal Procent Antal Procent Totalt , , ,0 Sverige , , ,7 Utlandet , , ,3 Därav: Norden u Sverige , , ,3 Europa u Norden , , ,3 Utom-Europa , , ,6 Länderfördelning Danmark , , ,9 Norge , , ,5 Finland , , ,9 Island , , ,1 Tyskland , , ,1 Storbritannien , , ,1 Irland , , ,2 Nederländerna , , ,1 Belgien , , ,3 Luxemburg , , ,0 Frankrike , , ,6 Schweiz , , ,7 Österrike , , ,4 Italien , , ,1 Spanien , , ,0 Portugal , , ,2 Grekland ,1 16 0, ,1 Turkiet , , ,1 Ryssland , , ,3 Estland , , ,2 Lettland , , ,2 Litauen , , ,2 Polen , , ,3 Tjeckien , , ,4 Slovakien , , ,1 Ungern , , ,2 Övriga Europa , , ,6 USA , , ,8 Kanada ,2 30 0, ,2 Övriga Amerika ,1 53 0, ,3 Japan ,4 82 0, ,2 Sydkorea ,1 41 0, ,1 Kina , , ,4 Övriga Asien , , ,7 Australien , , ,4 Nya Zeeland ,0 35 0, ,1 Övriga Världen , , ,3 Ej angivet , , ,2

17 Nutek och SCB 17 NV 41 SM Fort. Övernattningar efter gästernas hemland och typ av anläggning Marknad/Hemland SoL Camping Totalt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Totalt , ,0 Sverige , ,4 Utlandet , ,6 Därav: Norden u Sverige , ,7 Europa u Norden ,1 Utom-Europa ,9 Länderfördelning Danmark , ,0 Norge , ,5 Finland , ,1 Island 467 0, ,0 Tyskland , ,2 Storbritannien ,7 Irland ,1 Nederländerna , ,1 Belgien ,2 Luxemburg ,0 Frankrike ,7 Schweiz ,3 Österrike ,2 Italien ,7 Spanien ,5 Portugal ,1 Grekland ,1 Turkiet ,1 Ryssland ,6 Estland ,1 Lettland ,1 Litauen ,1 Polen , ,4 Tjeckien ,1 Slovakien ,0 Ungern ,1 Övriga Europa ,4 USA ,1 Kanada ,1 Övriga Amerika ,1 Japan ,3 Sydkorea ,1 Kina ,3 Övriga Asien ,5 Australien ,1 Nya Zeeland ,0 Övriga Världen , ,9 Ej angivet ,0 Anm. SoL: Förmedlade privata stugor och lägenheter. SoL-nätter från icke specificerade hemländer redovisas under Övriga Världen.

18 Nutek och SCB 18 NV 41 SM Övernattningar i 1000-tal på hotell, stugbyar, vandrarhem efter gästernas hemland Nights spent in 1000 in hotels, holiday villages, youth by the visitors country of residence Marknad/Hemland År Totalt Sverige Utlandet Därav: Norden u Sverige Europa u Norden Utom-Europa Länderfördelning Danmark Norge Finland Island Tyskland Storbritannien Irland * Nederländerna Belgien Luxemburg * Frankrike Schweiz Österrike Italien Spanien Portugal * Grekland * Turkiet * Ryssland Estland Lettland Litauen Polen Tjeckien * Slovakien * Ungern * Övriga Europa USA Kanada Övriga Amerika Japan Sydkorea Kina ** Övriga Asien Australien Nya Zeeland * Övriga Världen Ej angivet Anm. Kursiv stil * = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m. 1997, Kursiv stil ** = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m

19 Nutek och SCB 19 NV 41 SM Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem efter gästernas hemland. Länsvis Nights spent in hotels, holiday villages, youth hostels by visitors country of residence and region/county Region/Län Sverige Danmark Norge Finland Island Tyskland Storbritannien Nederländerna Belgien Irland Sweden Denmark Norway Finland Iceland Germany Great Br. Ireland Netherl. Belgium Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Övriga Sverige Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland V Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Region/Län Luxemburg Frankrike Schweiz Österrike Italien Spanien Portugal Grekland Turkiet Ryssland Luxemb. France Switzerl. Austria Italy Spain Portugal Greece Turkey Russia Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Övriga Sverige Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland V Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket

20 Nutek och SCB 20 NV 41 SM Forts. Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping efter gästernas hemland. Länsvis 2008 Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Övriga Sverige Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Region/Län Region/Län Estland Lettland Litauen Polen Tjeckien Slovakien Ungern Övriga Europa USA Kanada Estonia Latvia Lithuania Poland Czech. R. Slovakia Hungary Oth. Eur. USA Canada Övriga Amerika Japan Sydkorea Kina Övriga Asien Australien Nya Zeeland Övriga världen Ej angivet Totalt Oth. Am. Japan S. Korea China Oth. Asia Australia N. Zeal. Oth. cou. Not spec. Total Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Övriga Sverige Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket

21 Nutek och SCB 21 NV 41 SM Förändringar i antalet övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem efter gästernas hemland samt storstadsregion/län jämfört med Changes between 2008 and 2007 in nights spent in all types of accommodation by visitors country of residence and region/country Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Övriga Sverige Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland V Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Region/Län Region/Län Sverige Danmark Norge Finland Island Tyskland Storbritannien Nederländerna Irland Belgien Sweden Denmark Norway Finland Iceland Germany Great Brit. Ireland Netherl. Belgium Luxemburg Frankrike Schweiz Österrike Italien Spanien Portugal Grekland Turkiet Ryssland Luxemb. France Switzerl. Austria Italy Spain Portugal Greece Turkey Russia Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Övriga Sverige Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland V Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket

22 Nutek och SCB 22 NV 41 SM Forts. Förändringar i antalet övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping efter gästernas hemland samt storstadsregion/län jämfört med 2007 Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Övriga Sverige Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Region/Län Region/Län Estland Lettland Litauen Polen Tjeckien Slovakien Ungern Övriga Europa USA Kanada Estonia Latvia Lithuania Poland Czech. R. Slovakia Hungary Oth. Eur. USA Canada Övriga Amerika Japan Sydkorea Kina Övriga Asien Australien Nya Zeeland Övriga världen Ej angivet Totalt Oth. Am. Japan S. Korea China Oth. Asia Australia N. Zeal. Oth. cou. Not spec. Total Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Övriga Sverige Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU NV 41 SM 0205,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLNI U6YHULJH 7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU Accommodation statistics 2001, Sweden,NRUWDGUDJ (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU Under

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik för Sverige 2009

I korta drag. Inkvarteringsstatistik för Sverige 2009 NV 41 SM 1005 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2009 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2009,

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik för Sverige 2011

I korta drag. Inkvarteringsstatistik för Sverige 2011 NV 41 SM 1205 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2011 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2011,

Läs mer

Skandinaverna svek den svenska försommaren. Stark ökning av långväga gäster

Skandinaverna svek den svenska försommaren. Stark ökning av långväga gäster NV 41 SM 0505 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2004 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor, vandrarhem och campingplatser Accommodation statistics 2004, Sweden I korta drag Skandinaverna svek den

Läs mer

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor NV 41 SM 0811 Inkvarteringsstatistik augusti 2008 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2008, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade i augusti Antalet gästnätter uppgick under

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Gästnätterna upp med nästan 11 procent. Tyskland bästa utländska marknad. Ett hotellrum kostade i genomsnitt 743 kronor

Gästnätterna upp med nästan 11 procent. Tyskland bästa utländska marknad. Ett hotellrum kostade i genomsnitt 743 kronor NV 41 SM 0511 Inkvarteringsstatistik augusti 2005 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2005, provisional data I korta drag Gästnätterna upp med nästan 11 procent Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor NV 41 SM 0706 Inkvarteringsstatistik mars 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics March 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 7 procent Antalet gästnätter uppgick under mars

Läs mer

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor NV 41 SM 0707 Inkvarteringsstatistik april 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics April 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade 2 procent Antalet gästnätter uppgick under april

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301 NV 41 SM 1301 Inkvarteringsstatistik november 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Gästnätterna ökade 3 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 917 kronor

Gästnätterna ökade 3 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 917 kronor NV 41 SM 0708 Inkvarteringsstatistik maj 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 3 procent Antalet gästnätter uppgick under maj månad

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310 NV 41 SM 1310 Inkvarteringsstatistik juli 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics July 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juli Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik januari Preliminära siffror NV 41 SM 1003

I korta drag. Inkvarteringsstatistik januari Preliminära siffror NV 41 SM 1003 NV 41 SM 1003 Inkvarteringsstatistik januari 2010 Preliminära siffror Accommodation statistics January 2010, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskar Antalet gästnätter uppgick under januari

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

24,4 procent av den utländska marknaden hittade man i augusti i Stockholms län följt av 19,7 procent i Västa Götalands län.

24,4 procent av den utländska marknaden hittade man i augusti i Stockholms län följt av 19,7 procent i Västa Götalands län. NV 41 SM 1011 Inkvarteringsstatistik Augusti 2010 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2010, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i augusti Antalet gästnätter uppgick under

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Gästnätterna fortsatt uppåt. Tyskland största utländska marknaden. I maj kostade ett hotellrum i genomsnitt 817 kronor

Gästnätterna fortsatt uppåt. Tyskland största utländska marknaden. I maj kostade ett hotellrum i genomsnitt 817 kronor NV 41 SM 0508 Inkvarteringsstatistik maj 2005 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2005, provisional data I korta drag Gästnätterna fortsatt uppåt Antalet gästnätter uppgick under maj månad

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik april Preliminära siffror NV 41 SM 1307

I korta drag. Inkvarteringsstatistik april Preliminära siffror NV 41 SM 1307 NV 41 SM 1307 Inkvarteringsstatistik april 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics April 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i april Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Tillväxtverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Tillväxtverket, som ansvarar för officiell statistik inom området. NV 41 SM 1312 Inkvarteringsstatistik september 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics September 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i september Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Augusti Preliminära siffror NV 41 SM 1211

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Augusti Preliminära siffror NV 41 SM 1211 NV 41 SM 1211 Inkvarteringsstatistik Augusti 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter på hotell ökade 2,4 procent i augusti Antalet

Läs mer

Kapacitetsutnyttjandet ned i 19 av 21 län

Kapacitetsutnyttjandet ned i 19 av 21 län NV 41 SM 0408 Inkvarteringsstatistik maj 2004 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2004, provisional data I korta drag Kapacitetsutnyttjandet ned i 19 av 21 län I maj 2004 fanns i Sverige 1

Läs mer

De norska övernattningarna fortsätter minska

De norska övernattningarna fortsätter minska NV 41 SM 0411 Inkvarteringsstatistik augusti 2004 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2004, provisional data I korta drag De norska övernattningarna fortsätter minska I augusti 2004 fanns

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Ökning med 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 6 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till nästan 33.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Mar Ökning med 7 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 114.000 första kvartalet. Det

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Ökning med 20 i april Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 73.000 i april, en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB 167 000 gästnätter i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 167.000 i juli.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Jan 53.000 gästnätter i länet i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gästnätter ökade 15 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 106.000 i maj, vilket

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Apr Kraftig ökning i april Påsken inföll redan i mars i år, vilket gav till resultat en kraftig ökning av månadsresultatet för april, eftersom påsken förra året inföll

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Feb Hotellen ökade 11 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 51.000 i februari.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb 36.000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i februari. Det var oförändrat

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gäster + 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 462.000 första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Jan Ökning i januari med 13 inleddes med en gästnattsökning i januari på 13. Totalt gjordes under månaden drygt 46. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Okt Hotellen upp 18 i oktober Gästnätterna i summerade till nästan 67. i oktober (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med totalt 38. Hotellen

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 35 000 gästnätter under januari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 35.000 i Uppsala under januari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 25 i augusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås i augusti. Det var en ökning

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Dec

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Dec Hotellen ökade 9 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 47.000 i december.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 31 000 gästnätter under februari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 31.000 i Uppsala under februari. Det var

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer