Döda. Hög medellivslängd. Definitioner och begrepp. För 0 åringar har dödsrisken bestämts enligt:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Döda. Hög medellivslängd. Definitioner och begrepp. För 0 åringar har dödsrisken bestämts enligt:"

Transkript

1 SCB Befolkningsstatistik del 3, 2003 Hög medellivslängd Antalet dödsfall varierar som regel mycket litet från det ena året till det andra. Under år 2003 avled personer. Kvinnornas medellivslängd var 82,43 år och männens 77,91 år. Sedan 1980-talet ökar männens medellivslängd snabbare än kvinnornas. Internationellt sett är medellivslängden mycket hög i Sverige. Spädbarnsdödligheten (antalet barn som dör under första levnadsåret) är mycket låg i Sverige troligen en av de lägsta i världen. För 20 år sedan var spädbarnsdödligheten 7,0 per levande födda. Sedan dess har spädbarnsdödligheten minskat för att år 2003 vara 3,1 per levande födda. Definitioner och begrepp Dödsfall registreras där den döde var folkbokförd eller, om han inte var bokförd någonstans eller obefintlig, där dödsfallet skedde eller kroppen anträffades. I denna rapport redovisas uppgifter enbart om döda som vid dödsfallet var folkbokförda. Livslängdstabeller Vid framställning av livslängdstabellerna har följande formel använts för beräkning av de observerade dödsriskerna: t t Dx q x = t t M + d x x där D x är döda x åringar, M x är risktiden i åldern x år och d x är det antal döda x åringar vilka under kalenderåret (femårsperioden) t avlidit efter sin födelsedag. För 0 åringar har dödsrisken bestämts enligt: t D q o = F t o t där F är antalet levande födda. I åldrarna 91 år och däröver har de i livslängdstabellerna använda dödsriskerna beräknats genom utjämning av observerade risker. Till och med 1986 baserades denna utjämning på Wittsteins formel. Eftersom metoden visade sig överskatta dödsriskerna i de högsta åldrarna har en ny utjämningsmetod utarbetats. (Martinelle, S (1987): A Generalized Perks Formula for Old Age Mortality, R&D Report, Statistics Sweden). Jämförelse mellan de olika metoderna redovisas i Befolkningsförändringar del 3 åren 1987, 1988 och Diagram 5 Antal döda Number of deaths Tusental Statistiska centralbyrån 59

2 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.1 efter kön, ålder och civilstånd länsvis m.m Deaths by sex, age and marital status by county etc Län Storstadsområde Riksområde under 1 dag 1 6 dagar 7 27 dagar 28 dagar 11 månader Summa under 1 år Ålder Män Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Hela riket Storstadsområden Stor Stockholm Stor Göteborg Stor Malmö Riksområden Stockholm Östra mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Statistiska centralbyrån

3 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Civilstånd Ogifta Gifta Änkl. Frånoch skilda änkor Samtliga Statistiska centralbyrån 61

4 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.1 (forts.) Län Storstadsområde Riksområde under 1 dag 1 6 dagar 7 27 dagar 28 dagar 11 månader Summa under 1 år Ålder Kvinnor Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Hela riket Storstadsområden Stor Stockholm Stor Göteborg Stor Malmö Riksområden Stockholm Östra mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Statistiska centralbyrån

5 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Civilstånd Ogifta Gifta Änkl. Frånoch skilda änkor Samtliga Statistiska centralbyrån 63

6 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.1 (forts.) Län Storstadsområde Riksområde under 1 dag 1 6 dagar 7 27 dagar 28 dagar 11 månader Summa under 1 år Ålder Båda könen Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Hela riket Storstadsområden Stor Stockholm Stor Göteborg Stor Malmö Riksområden Stockholm Östra mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Statistiska centralbyrån

7 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Civilstånd Ogifta Gifta Änkl. Frånoch skilda änkor Samtliga Statistiska centralbyrån 65

8 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.2 efter kön, ålder och civilstånd 2003 Deaths by sex, age and marital status 2003 Ålder Samtliga därav efter Civilstånd Ogifta Gifta Änkor och änklingar Frånskilda Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Statistiska centralbyrån

9 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.2 (forts.) Ålder Samtliga därav efter Civilstånd Ogifta Gifta Änkor och änklingar Frånskilda Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Statistiska centralbyrån 67

10 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.2 (forts.) Ålder Samtliga därav efter Civilstånd Ogifta Gifta Änkor och änklingar Frånskilda Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Summa Statistiska centralbyrån

11 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.3 Dödstal efter kön, ålder och civilstånd 2003 Death rates by sex, age and marital status 2003 Ålder Samtliga därav efter Civilstånd Ogifta Gifta Änkor och änklingar Frånskilda Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 0 3,11 3,60 2,58 3,60 2, ,20 0,25 0,14 0,25 0, ,09 0,11 0,07 0,11 0, ,10 0,11 0,09 0,11 0, ,34 0,38 0,30 0,38 0,30 0,00 0, , ,48 0,70 0,24 0,71 0,25 0,36 0,12.. 0,00 2,44 0, ,47 0,63 0,32 0,66 0,31 0,31 0,28 0,00 8,26 0,97 0, ,50 0,62 0,38 0,74 0,47 0,29 0,25 0,00 0,00 1,07 0, ,74 0,95 0,53 1,30 0,56 0,49 0,44 0,00 1,90 1,05 0, ,22 1,55 0,87 2,03 1,16 0,93 0,67 1,77 1,00 2,42 1, ,00 2,43 1,55 3,76 1,88 1,31 1,12 4,30 2,09 3,62 2, ,17 3,80 2,53 6,13 4,20 2,19 1,97 6,19 4,23 6,02 2, ,07 6,12 3,99 10,39 5,96 3,97 3,02 7,02 5,44 9,48 5, ,21 10,03 6,38 16,66 9,49 6,85 5,02 14,92 8,46 16,47 8, ,71 17,50 10,16 30,47 14,74 13,45 8,15 21,67 12,01 25,27 13, ,06 30,16 17,05 47,81 24,66 24,23 13,97 39,34 18,95 42,54 21, ,22 50,90 30,34 71,42 43,49 43,80 24,25 61,28 32,07 65,04 38, ,10 90,62 58,37 119,41 69,75 80,05 47,57 101,65 60,77 112,60 66, ,10 159,39 112,11 201,50 126,16 144,44 86,92 169,37 114,89 174,82 117, ,17 254,80 202,98 285,94 230,77 233,02 177,59 266,73 201,07 246,47 209, ,50 415,29 354,52 412,84 383,25 386,28 250,00 419,75 353,75 545,45 340,64 Tabell 4.4 Dödstal efter kön, ålder och medborgarskap 2003 Death rates by sex, age and citizenship 2003 Ålder Hela befolkningen Medborgarskapsland Sverige Övriga länder 1 Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor 0 3,11 3,60 2,58 3,05 3,52 2,57 4,42 5,89 2, ,20 0,25 0,14 0,20 0,25 0,15 0,05 0,11 0, ,09 0,11 0,07 0,08 0,10 0,07 0,16 0,31 0, ,10 0,11 0,09 0,10 0,11 0,09 0,15 0,14 0, ,34 0,38 0,30 0,34 0,38 0,30 0,32 0,39 0, ,48 0,70 0,24 0,49 0,70 0,25 0,35 0,72 0, ,47 0,63 0,32 0,49 0,64 0,34 0,27 0,47 0, ,50 0,62 0,38 0,51 0,63 0,40 0,39 0,53 0, ,74 0,95 0,53 0,74 0,93 0,54 0,77 1,17 0, ,22 1,55 0,87 1,20 1,52 0,87 1,39 1,91 0, ,00 2,43 1,55 1,96 2,38 1,54 2,53 3,32 1, ,17 3,80 2,53 3,11 3,68 2,52 4,43 6,11 2, ,07 6,12 3,99 5,00 6,00 3,99 6,54 8,87 4, ,21 10,03 6,38 8,18 9,98 6,38 8,91 11,30 6, ,71 17,50 10,16 13,61 17,37 10,10 16,12 20,74 11, ,06 30,16 17,05 22,83 29,87 16,86 30,44 39,54 22, ,22 50,90 30,34 39,09 50,75 30,20 44,92 57,86 36, ,10 90,62 58,37 71,15 90,63 58,43 67,38 90,08 54, ,10 159,39 112,11 128,23 159,45 112,24 114,93 152,50 100, ,17 254,80 202,98 218,02 255,81 203,75 136,82 151,32 131, ,50 415,29 354,52 369,06 420,65 356,46 198,98 142,86 217,69 1) Brister i folkbokföringen leder till att dödstalen för utländska medborgare i de högsta åldrarna är för låga (se "Befolkningsstatistikens kvalitet" sidan 13). Statistiska centralbyrån 69

12 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.5 efter kön, födelseår och civilstånd 2003 Deaths by sex, year of birth and marital status 2003 Födelseår Samtliga därav efter Civilstånd Ogifta Gifta Änkor och änklingar Frånskilda Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Statistiska centralbyrån

13 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.5 (forts.) Födelseår Samtliga därav efter Civilstånd Ogifta Gifta Änkor och änklingar Frånskilda Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Statistiska centralbyrån 71

14 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.5 (forts.) Födelseår Samtliga därav efter Civilstånd Ogifta Gifta Änkor och änklingar Frånskilda Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Summa Statistiska centralbyrån

15 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.6 efter kön, födelseår, ålder och civilstånd 2003 Deaths by sex, year of birth, age and marital status 2003 Födelseår Ålder Samtliga därav efter Civilstånd Ogifta Gifta Änkor och änklingar Frånskilda Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Statistiska centralbyrån 73

16 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.6 (forts.) Födelseår Ålder Samtliga därav efter Civilstånd Ogifta Gifta Änkor och änklingar Frånskilda Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Statistiska centralbyrån

17 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.6 (forts.) Födelseår Ålder Samtliga därav efter Civilstånd Ogifta Gifta Änkor och änklingar Frånskilda Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Statistiska centralbyrån 75

18 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.6 (forts.) Födelseår Ålder Samtliga därav efter Civilstånd Ogifta Gifta Änkor och änklingar Frånskilda Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Summa Statistiska centralbyrån

19 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.7 Dödstal efter kön och ålder länsvis 2003 Death rates by sex and age by county 2003 Län Ålder Män 01 Stockholm 0,8 0,1 0,1 0,3 0,7 0,5 0,6 0,9 1,6 2,3 4,7 6,8 10,4 18,2 31,3 51,4 88,2 147,4 263,2 03 Uppsala 1,0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 0,6 1,0 1,5 2,0 3,6 4,6 7,8 17,8 22,9 38,9 84,3 146,1 242,8 04 Södermanland 1,0 0,0 0,1 0,2 0,6 1,0 0,9 1,1 1,7 3,0 3,3 5,5 10,4 15,6 33,4 53,7 88,6 183,9 268,2 05 Östergötland 0,9 0,0 0,1 0,2 0,2 0,7 0,4 0,7 2,1 2,5 3,1 5,9 9,4 17,1 29,4 53,8 96,7 157,1 296,5 06 Jönköping 1,4 0,0 0,1 0,4 0,1 0,4 0,7 1,2 1,5 2,6 4,3 5,4 9,7 17,2 27,9 43,7 84,7 158,3 328,9 07 Kronoberg 1,3 0,4 0,2 0,3 0,7 1,1 0,5 0,5 1,8 1,7 2,7 4,3 8,8 14,1 29,7 52,8 81,0 152,8 284,3 08 Kalmar 1,3 0,2 0,2 0,8 0,8 1,4 0,4 0,9 1,5 1,7 5,4 6,3 9,5 18,8 27,5 60,3 86,5 146,3 232,9 09 Gotland 0,7 0,0 0,4 0,5 0,0 1,3 0,0 1,0 3,2 1,5 3,2 8,3 11,8 14,2 35,8 35,9 95,2 144,5 248,2 10 Blekinge 1,1 0,0 0,0 0,2 0,9 0,2 0,4 0,6 0,8 1,7 3,5 5,9 9,7 15,0 28,7 55,3 90,7 189,6 327,7 12 Skåne 1,1 0,1 0,2 0,5 0,9 0,6 0,6 0,9 1,4 2,7 3,4 6,2 9,9 17,5 29,7 46,8 88,1 147,1 262,0 13 Halland 1,1 0,2 0,2 0,5 0,8 0,1 0,3 1,6 1,2 1,4 2,4 5,5 10,1 16,3 24,8 43,6 76,1 144,3 246,9 14 Västra Götaland 0,8 0,1 0,1 0,3 0,7 0,5 0,5 0,9 1,6 2,6 3,7 6,5 10,0 16,9 30,2 50,2 88,0 161,6 274,5 17 Värmland 0,5 0,3 0,1 0,9 0,3 1,2 0,8 0,4 2,1 2,8 3,4 6,4 12,1 17,1 31,9 56,0 96,1 175,1 278,1 18 Örebro 1,0 0,1 0,1 0,2 0,9 0,2 0,8 1,5 1,5 2,3 3,5 6,3 10,0 16,7 31,4 55,8 88,2 165,2 289,5 19 Västmanland 1,8 0,0 0,1 0,5 0,1 0,7 0,2 0,9 1,7 3,0 4,3 5,4 8,7 19,1 26,3 48,6 93,6 161,2 247,8 20 Dalarna 0,8 0,4 0,1 0,3 0,7 0,6 0,7 0,4 1,2 1,9 4,0 4,9 10,1 17,6 35,5 48,0 102,6 162,3 299,5 21 Gävleborg 0,8 0,0 0,2 0,2 1,4 0,8 1,2 1,5 1,0 2,7 4,9 6,3 11,2 16,5 32,6 56,2 99,2 184,2 342,6 22 Västernorrland 1,3 0,0 0,1 0,8 1,2 0,6 0,5 1,3 1,6 2,4 2,4 5,5 9,0 19,2 29,1 58,5 111,9 167,4 319,8 23 Jämtland 1,4 0,0 0,0 0,7 1,7 1,1 1,6 1,1 0,5 2,2 3,0 6,4 9,8 14,1 32,3 54,1 98,5 178,1 267,9 24 Västerbotten 0,2 0,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,7 0,9 1,6 3,2 3,0 6,6 9,7 19,8 28,3 52,0 95,3 194,5 336,4 25 Norrbotten 1,8 0,0 0,0 0,2 1,5 1,1 0,9 1,1 1,4 2,5 4,0 5,6 11,7 21,7 34,5 56,0 99,6 170,8 269,7 Samtliga län 1,0 0,1 0,1 0,4 0,7 0,6 0,6 0,9 1,5 2,4 3,8 6,1 10,0 17,5 30,2 50,9 90,6 159,4 277,4 Kvinnor 01 Stockholm 0,7 0,1 0,0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,3 2,8 4,0 6,3 10,9 17,6 30,0 55,5 101,8 218,3 03 Uppsala 0,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,8 1,4 2,6 4,1 5,8 8,2 16,4 32,0 59,0 110,4 227,2 04 Södermanland 0,6 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,6 2,1 2,1 4,4 8,2 13,0 18,1 26,9 52,7 100,0 221,1 05 Östergötland 0,9 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,4 0,5 0,9 2,1 3,2 3,7 5,3 10,0 14,6 26,0 60,1 113,9 248,1 06 Jönköping 0,6 0,1 0,0 0,3 0,5 0,2 0,5 0,5 1,0 1,1 3,2 4,4 5,4 9,5 16,0 28,6 55,5 114,9 220,1 07 Kronoberg 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,4 0,9 0,8 0,9 2,7 3,6 5,0 9,7 15,9 27,9 53,1 111,3 230,3 08 Kalmar 0,6 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 1,4 1,0 3,1 3,7 6,5 8,5 18,2 29,8 55,4 121,5 243,6 09 Gotland 0,8 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 1,3 0,5 1,0 2,9 1,5 3,3 7,7 8,7 16,1 30,8 51,9 85,6 227,9 10 Blekinge 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 0,8 0,9 1,9 1,6 4,1 4,7 8,5 16,7 25,7 56,2 115,0 233,3 12 Skåne 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 1,1 1,6 2,3 4,2 6,6 11,2 16,8 30,7 54,9 104,2 234,3 13 Halland 0,3 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 0,3 0,5 1,0 1,7 2,8 3,3 4,7 9,2 14,6 23,0 55,0 122,1 239,4 14 Västra Götaland 0,7 0,0 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,7 2,3 3,9 6,5 9,8 16,4 31,2 59,4 111,2 235,6 17 Värmland 0,6 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,7 1,3 1,9 2,0 3,0 7,1 9,5 19,4 31,4 60,3 117,4 247,0 18 Örebro 0,7 0,1 0,0 0,4 0,1 0,5 0,3 0,4 0,7 1,9 2,7 4,1 5,8 10,3 19,2 30,4 63,0 123,5 240,7 19 Västmanland 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,3 0,4 0,8 0,7 2,9 4,4 6,6 11,4 18,0 28,0 54,2 113,7 225,9 20 Dalarna 1,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 2,0 1,9 3,9 5,6 9,0 17,8 32,9 66,7 127,3 233,5 21 Gävleborg 1,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 0,3 0,7 1,3 2,9 5,1 7,4 10,8 21,4 34,1 65,0 122,9 244,6 22 Västernorrland 0,5 0,2 0,0 0,7 0,2 0,3 0,6 0,6 1,0 1,9 2,0 4,2 7,5 10,6 16,6 36,0 71,2 133,0 256,8 23 Jämtland 0,3 0,0 0,2 0,8 0,3 0,6 0,6 0,7 0,3 1,4 1,6 3,2 7,8 11,8 18,7 31,0 62,1 115,0 231,6 24 Västerbotten 1,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,8 0,8 1,4 2,3 3,8 4,8 7,6 15,3 30,2 63,3 123,2 251,4 25 Norrbotten 0,7 0,0 0,1 0,7 0,2 0,7 0,6 0,5 0,9 1,5 3,0 3,9 8,9 9,2 15,4 36,4 62,9 127,2 258,5 Samtliga län 0,7 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,9 1,6 2,5 4,0 6,4 10,2 17,1 30,3 58,4 112,1 233,4 Statistiska centralbyrån 77

20 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.8 efter kön, ålder och medborgarskap 2003 Deaths by sex. age and citizenship 2003 Ålder Medborgarskapsland Sverige Norden utom Sverige Danmark därav EU 15 därav Övriga därav utom Europa Finland Island Norge Danmarlanbritanland Grek- Stor- Tysk- Bos- Serbien nien och och Herce- Monte- Finland govina negro nien och Nordirland Polen Män Summa Kvinnor Summa Båda könen Summa Statistiska centralbyrån

21 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Afrika därav Nord därav Syd- därav Asien därav amerika amerika Somalia USA Chile Irak Iran Turkiet Oceanien Övriga Samtliga länder inkl. okänt Statistiska centralbyrån 79

22 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.9 under första levnadsåret efter kön och ålder 2003 Infant deaths by sex and age 2003 Tabell 4.10 Spädbarnsdödlighet länsvis Infant mortality rates by county Ålder Pojkar Flickor Båda könen Län Dödlighet 1 under första: levnads- levnads- levnads- levnads- Under 1 dag dygnet 2 veckan månaden 3 året 1 dag dagar Stockholms län 0,8 1,6 2,2 3,0 3 dagar Uppsala län 0,6 2,1 2,8 3,8 4 dagar Södermanlands län 0,8 1,4 2,2 3,9 5 dagar Östergötlands län 0,9 1,8 2,5 3,2 6 dagar Jönköpings län 0,9 2,2 2,9 4,2 7 dagar Kronobergs län 0,9 1,8 2,2 3,7 8 dagar Kalmar län 1,4 2,4 3,2 4,7 9 dagar 1-1 Gotlands län 0,4 2,3 2,7 6,2 10 dagar Blekinge län 0,9 2,0 3,1 3,7 11 dagar Skåne län 0,8 1,8 2,2 3,1 12 dagar Hallands län 0,6 0,9 1,4 2,5 13 dagar 1-1 Västra Götalands län 0,7 1,6 2,1 2,9 14 dagar Värmlands län 0,3 1,3 1,9 2,9 15 dagar Örebro län 0,9 1,6 2,7 4,0 16 dagar 4-4 Västmanlands län 0,9 2,5 3,3 4,6 17 dagar Dalarnas län 0,9 2,5 3,2 4,4 18 dagar 1-1 Gävleborgs län 0,7 1,7 2,0 3,3 19 dagar 5-5 Västernorrlands län 0,4 1,2 1,8 2,5 20 dagar Jämtlands län 0,3 1,4 1,7 1,9 21 dagar Västerbottens län 1,0 1,8 2,2 4,0 22 dagar 23 dagar 24 dagar 25 dagar 26 dagar 27 dagar Summa dagar-<2 mån mån-<3 mån mån-<4mån mån-<5 mån mån-<6 mån mån-<7 mån mån-<8 mån mån-<9 mån mån-<10 mån mån-<11 mån mån-<12 mån Summa under 1 år Norrbottens län 1,0 1,7 2,3 4,8 Hela riket 0,8 1,7 2,3 3,3 1) På levande födda 2) Född och död under samma kalenderdygn 3) = 28 dagar 80 Statistiska centralbyrån

23 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2003 Tabell 4.11 och spädbarnsdödlighet efter kön Deaths and infant mortality rates by sex År Samtliga döda under första levnadsåret Antal På av medelfolkmängden Antal På levande födda M Kv Samt- M Kv Samt- M Kv Samt- M Kv Samtliga liga liga liga ,78 9,95 10, ,24 5,51 6, ,13 10,41 11, ,21 6,29 6, ,99 10,32 11, ,60 5,23 5, ,90 10,34 11, ,68 5,53 6, ,11 10,84 11, ,57 5,01 5, ,41 10,30 10, ,57 4,93 5, ,60 10,65 11, ,62 5,27 5, ,54 10,56 11, ,61 5,67 6, ,31 10,55 10, ,98 4,68 5, ,39 10,87 11, ,49 4,16 4, ,74 10,19 10, ,88 3,99 4, ,91 10,38 10, ,70 3,57 4, ,79 10,51 10, ,19 3,71 3, ,69 10,42 10, ,09 3,14 3, ,66 10,42 10, ,05 3,02 3, ,64 10,75 10, ,07 2,63 3, ,41 10,65 10, ,99 2,81 3, ,32 10,75 10, ,01 3,27 3, ,28 10,92 10, ,50 3,02 3, ,22 10,53 10, ,60 2,58 3,11 Tabell 4.12 Spädbarnsdödlighet på levande födda Infant mortality rates Dödlighet under: Första levnadsdygnet 1 Bland pojkar 6,0 6,0 5,4 4,8 3,7 2,3 1,6 1,5 1,1 0,9 1,0 0,8 1,0 0,7 0,8 Bland flickor 4,5 4,4 4,3 3,4 2,7 1,8 1,4 1,2 1,0 0,7 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 Bland samtliga 5,2 5,3 4,9 4,1 3,2 2,1 1,5 1,3 1,1 0,8 0,9 0,7 0,9 0,6 0,7 Första levnadsveckan Bland pojkar 14,3 13,3 12,0 10,2 8,1 5,4 3,8 3,5 2,7 2,0 2,3 1,9 2,2 1,6 1,8 Bland flickor 10,5 9,7 9,2 7,3 5,7 4,0 3,3 2,6 2,2 1,5 1,2 1,4 1,6 1,7 1,3 Bland samtliga 12,4 11,6 10,7 8,8 6,9 4,7 3,5 3,1 2,4 1,8 1,7 1,7 1,9 1,7 1,6 Första levnadsmånaden 2 Bland pojkar 16,2 15,0 13,4 11,5 9,1 6,3 4,7 4,2 3,5 2,7 2,8 2,7 2,8 2,3 2,6 Bland flickor 12,1 11,1 10,3 8,3 6,6 4,8 4,1 3,2 2,8 2,0 1,5 2,0 2,2 2,1 1,8 Bland samtliga 14,2 13,1 11,9 10,0 7,9 5,6 4,4 3,7 3,2 2,4 2,2 2,3 2,5 2,2 2,2 Första levnadshalvåret Bland pojkar 19,6 17,6 15,6 13,2 10,8 8,2 6,7 6,2 5,2 3,7 3,8 3,7 3,7 3,2 3,4 Bland flickor 15,0 13,3 12,0 9,7 8,1 6,2 5,9 4,7 4,1 2,8 2,4 2,7 3,1 2,7 2,4 Bland samtliga 17,3 15,5 13,9 11,5 9,5 7,2 6,3 5,5 4,6 3,2 3,1 3,2 3,4 3,0 2,9 Första levnadsåret Bland pojkar 21,8 19,0 16,6 14,0 11,3 8,7 7,2 6,6 5,6 4,1 4,1 4,0 4,0 3,5 3,6 Bland flickor 16,7 14,5 12,9 10,4 8,7 6,7 6,4 5,2 4,5 3,1 2,6 2,8 3,3 3,0 2,6 Bland samtliga 19,3 16,9 14,8 12,3 10,0 7,7 6,8 5,9 5,0 3,6 3,4 3,4 3,7 3,3 3,1 Perinatal dödlighet 3 Bland pojkar 32,9 29,2 23,7 19,1 15,1 10,5 7,8 7,3 6,1 5,7 6,2 5,7 6,3 5,3 5,3 Bland flickor 27,1 24,0 20,6 16,2 12,4 8,8 7,1 6,5 5,5 5,2 5,0 5,5 5,1 5,3 5,2 Bland samtliga 30,1 26,7 22,2 17,7 13,8 9,7 7,5 6,9 5,8 5,4 5,6 5,6 5,7 5,3 5,2 1) = Född och död samma kalenderdygn. 2) = 28 dagar. 3) = Dödföddhet och spädbarnsdödlighet under första levnadsveckan. Statistiska centralbyrån 81

Födda. Nästan födda. Definitioner och begrepp

Födda. Nästan födda. Definitioner och begrepp SCB Befolkningsstatistik del 3, 2003 Nästan 100 000 födda För fjärde året i rad ökade antalet födda. Under 2003 föddes 99 157 barn, varav 51 114 pojkar och 48 043 flickor. Det är en ökning med 3 342 sedan

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

3 Födda. SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002

3 Födda. SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002 33 3 Födda Ökat antal födda Antalet födda barn ökade för tredje året i rad. Under 2002 föddes 95 815 barn, vilket är en ökning med 4 349 sedan året innan. För första

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Diagram 6 In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 267. Tusental 100. Invandrare.

Diagram 6 In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 267. Tusental 100. Invandrare. Tabeller över Sveriges befolkning 2004 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under 2004 invandrade totalt 62 028 personer till Sverige vilket är något färre än året innan. Totalt

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

276 3 Storstadsområden. SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2003

276 3 Storstadsområden. SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2003 276 3 Storstadsområden Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2002 och 2003 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2002 and 2003 Storstadsområde Folkmängd 31 dec. Folkökning Storstadsområde

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Samtliga Antal Procent Antal Procent Samtliga Antal Procent Antal Procent Samtliga Antal Procent Antal Procent

Samtliga Antal Procent Antal Procent Samtliga Antal Procent Antal Procent Samtliga Antal Procent Antal Procent Tabell 1 (till diagram 1) Mottagare av bilstöd - alla bilstödstyper - efter handikappgrupp och kön åren 1989, 1996 och 2003. Antal och procent Recipients of car allowance - all categories - according to

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl Kontakt Novus: Freja Blomdahl 076-262 04 53 freja.blomdahl@novus.se 1 2017-11-08 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Svenska Kennelklubben, Agria Djurförsäkring

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Besök Behandling/operation Total Rangording kömiljard kömiljard Resultat per Resultat per per Landsting 1 Halland 96% 4 816 269 16 97% 4 684

Läs mer

Diagram 10 Antal skilsmässor 1940 2004 Divorces 1940 2004

Diagram 10 Antal skilsmässor 1940 2004 Divorces 1940 2004 Tabeller över Sveriges befolkning 2004 Befolkningsförändringar skilda Skilda På grund av skilsmässa upplöstes 20 106 äktenskap under 2004. Antalet skilsmässor har de senaste åren legat kring 21 000 per

Läs mer

Företagarpanelen om el och energi Januari 2016

Företagarpanelen om el och energi Januari 2016 Företagarpanelen om el och energi Januari 2016 Är det viktigt för ditt företag med el till konkurrenskraftiga priser? 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 2 3 20, 10, 0, Ja, det har en avgörande betydelse

Läs mer

Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting

Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting Andel väntande inom 60 dagar Kömiljard besök andel väntande inom 60 dagar 100 90 80 70 60 2012 2011 2010 50 40 30 Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Arbetskraftsundersökningen (AKU) Arbetsmarknaden ur ett regionalt perspektiv The labour market from a regional perspective

Arbetskraftsundersökningen (AKU) Arbetsmarknaden ur ett regionalt perspektiv The labour market from a regional perspective AM 11 SM 1101 Arbetskraftsundersökningen (AKU) Arbetsmarknaden ur ett regionalt perspektiv 2001-2010 The labour market from a regional perspective I korta drag I detta Statistiska meddelande jämförs alla

Läs mer

Aborter i Sverige 1998 januari - december

Aborter i Sverige 1998 januari - december STATISTIK - HÄLSA OCH SJUKDOMAR Aborter i Sverige 1998 januari - december Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistics - Health and Diseases Abortions in Sweden 1998 January-December

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik Appendix 1 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Mönstringsunderlaget Statistik från Rekryteringsmyndigheten över totalförsvarspliktiga ungdomar födda 2000 fördelat på län och kön

Mönstringsunderlaget Statistik från Rekryteringsmyndigheten över totalförsvarspliktiga ungdomar födda 2000 fördelat på län och kön Mönstringsunderlaget 2018 Statistik från Rekryteringsmyndigheten över totalförsvarspliktiga ungdomar födda 2000 fördelat på län och kön 1 Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 80 Karlstad Telefon 0771-24

Läs mer

Utvecklingen i riket och länen

Utvecklingen i riket och länen Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Utvecklingen i riket och länen Redovisning 19-- Sid 1 Januari 19 Vägen till 9, Sid Januari 19 Vägen till 9, Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Presentation innehåller

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi

Om bostadsmarknad och boendeekonomi Om bostadsmarknad och boendeekonomi Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-04-03 Sammanfattning Vår uppfattning om hur bostadspriser och boräntor kommer att utveckla sig det närmaste året går att

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Utvecklingen i riket och länen

Utvecklingen i riket och länen Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Utvecklingen i riket och länen Redovisning 1--17 Sid 1 November 1 Vägen till 9, Sid November 1 Vägen till 9, Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Presentation innehåller

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland 2016

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland 2016 Uppföljning Tillväxtstrategi 2016 Del 1: Grundfakta En rapport från Regionkontoret 2016 1 Grundfakta Inledning Region har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet. För att säkerställa att har

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mortaliteten i Stockholms län :

Mortaliteten i Stockholms län : Mortaliteten i Stockholms län 2012 2016: jämförelser med Riket och länen, skillnader mellan kommuner och sociala grupper Örjan Hemström Prognosinstitutet, Statistiska centralbyrån facebook.com/statistiskacentralbyranscb

Läs mer

Befolkningsstatistik 2003

Befolkningsstatistik 2003 1 Befolkningsstatistik 2003 Del 4 Födda och döda, civilståndsändringar m.m. Statistiska centralbyrån 2004 2 Population statistics 2003 Part 4 Vital statistics Official Statistics of Sweden Statistics Sweden

Läs mer

:50. Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet ej Totalt Andel ja Andel nej

:50. Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet ej Totalt Andel ja Andel nej Fråga: 9a Kan ni tänka er att erbjuda praktik/arbetsträning till en person med funktionsnedsättning? Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet Andel ja Andel nej K Kommun 2 0 0 2 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% K

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Månadsbrev från Kronofogdens doktorander december, 2018 av Davor Vuleta

Månadsbrev från Kronofogdens doktorander december, 2018 av Davor Vuleta Månadsbrev från Kronofogdens doktorander december, 2018 av Davor Vuleta Vad utmäter vi och hos vem? Det var länge sedan vi skrev något månadsbrev då all fokus ligger på teorier, tolkningar och annat smått

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 10 till 21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Löner inom industrin 2014

Löner inom industrin 2014 Löner inom industrin 2014 Kapitel 2 - Löneutveckling Tabell 2.1 Medellöneökningar, okorrigerat 2000-2014 2010-2014 2014 Arbetare 3,0 2,3 2,8 Tjänstemän 3,6 2,4 2,8 Tabell 2.2 Medellöneökningar, korrigerat

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Aborter i Sverige 2009 januari juni

Aborter i Sverige 2009 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2009 Aborter i Sverige 2009 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och Sjukvård Aborter i Sverige 2009 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2007 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2007

Partisympatier i valkretsar, november 2007 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2007 Partisympatier i valkretsar, november 2007 (PSU) november 2007 Producent: SCB, BV/DEM, Förfrågningar: Mikaela Järnbert, tfn 08-506 942 43 e-post: psu@scb.se Birgitta Melin Skeppstedt, tfn 08-506 950 40

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Utvecklingen på arbetsmarknaden

Utvecklingen på arbetsmarknaden Utvecklingen på arbetsmarknaden Sveriges Kommuner och Landsting Håkan Gustavsson Analysavdelningen -10-23 Procent 8 Sverige, BNP, marknadspris kalenderkorrigerat, säsongrensat, konstanta priser kv 1 -

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer