Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat"

Transkript

1 NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012, Sweden I korta drag Antalet gästnätter oförändrat Under 2012 gjordes 52,7 miljoner övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige. Det är en ökning med gästnätter eller 0,1 procent jämfört med Hotellen och vandrarhemmen ökade med drygt respektive gästnätter jämfört med föregående år. Campingplatser, förmedlade privata stugor och lägenheter och stugbyar minskade med , respektive gästnätter jämfört med föregående år. Antalet övernattningar av svenska gäster på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter uppgick under året till 39,9 miljoner. Jämfört med 2011 är det en ökning med 0,4 procent. Av samtliga övernattningar utgjorde de svenska 75,8 procent. Hotellen ökade sina gästnätter alla månader utom september och oktober då antalet gästnätter minskade något. Vandrarhemmen ökade sina gästnätter alla månader utom april, juni, juli och september. Stugbyarna minskade sina gästnätter i januari till april, juni till augusti, samt oktober. Campingplatserna minskade sina gästnätter i juni till augusti och i oktober till december. Förmedlade privata stugor och lägenheter minskade sina gästnätter i januari, mars till maj, samt i juli. Juli var den månad som hade flest övernattningar, nästan 11 miljoner gästnätter medan december månad hade minst antal övernattningar, knappt 2,6 miljoner. Statistikansvarig myndighet Tillväxtverket Box STOCKHOLM Förfrågningar: Peter Terpstra, Telefon , fax Producent SCB, Enheten för miljö och turism STOCKHOLM Förfrågningar: Inkvarteringsstatistiken Telefon , fax E-post: Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Tillväxtverket, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN X Serie NV Näringsverksamhet. Utkom den 24 april URN:NBN:SE:SCB-2013-NV41SM1305_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är GD Stefan Lundgren, SCB.

2 Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1305 Den utländska marknaden minskade något Antalet övernattningar av utländska gäster på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter uppgick 2012 till 12,8 miljoner, en minskning med 0,8 procent jämfört med Norrmännen, tyskarna och danskarna som var våra flitigaste besökare under 2012, stod för 55,1 procent av de utländska gästnätterna. Även britter holländare, finländare och amerikaner var vanliga besökare i Sverige under året. USA var den största marknaden utanför Europa med gästnätter under Besökare från Asien stod för drygt gästnätter. Norrmännen övernattade mest i Västra Götalands län medan flest danskar föredrog Dalarnas län. Stockholms län med sina 3,5 miljoner utländska övernattningar var det län som hade flest utländska övernattningar under 2012, sett i absoluta tal. Kronobergs län hade flest utländska övernattningar 40,4 procent i förhållande till sin totala mängd. Värmlands län hade också en hög andel utländska gästnätter, 38,7 procent i relation till sin totala mängd, följt av Norrbottens län med 33,6 procent utländska gäster. Gävleborgs län hade lägst andel, 8,6 procent utländska gästnätter i relation till sin totala mängd gästnätter. Logiintäkterna ökade något Knappt 19,4 miljarder kronor fick Sveriges hotell, stugbyar och vandrarhem in på logiintäkter under 2012 jämfört med drygt 19,2 miljarder kronor föregående år. En ökning med 0,8 procent. Av de 19,4 miljarder kronorna stod hotellen för 18,0 miljarder. Den genomsnittliga logiintäkten per belagt hotellrum i Sverige var 939 kronor under Det är 3 kronor lägre än året innan. Dyrast var hotellrummen i maj månad då logiintäkten per belagt hotellrum i genomsnitt var kronor. Billigast var rummen i juli då logiintäkten per belagt hotellrum var 826 kronor i genomsnitt. Den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum, kronor, var högst i Stockholms län. Västerbottens län hade den lägsta genomsnittliga logiintäkten per belagt rum, 745 kronor. Förmedlade privata stugor och lägenheter svarade för logiintäkter på närmare 0,76 miljarder Dalarnas och Jämtlands län svarade för hela 35 respektive 22 procent av dessa intäkter. Gästnätterna i Västernorrlands län ökade med 6,7 procent Västernorrland län svarade med sina 6,7 procent för den största relativa ökningen av totala antalet gästnätter Antalet gästnätter i Västernorrland län uppgick 2012 till drygt 1 miljon, en ökning med gästnätter. Stockholms län svarade för den största faktiska ökningen med drygt eller 2,6 procent. Antalet övernattningar på hotell ökade relativt sett mest i Kronobergs län som svarade för en ökning med 8,2 procent eller drygt gästnätter. Den största faktiska ökningen av gästnätter på hotell svarade Stockholms län för med en ökning på eller 3,2 procent.

3 Tillväxtverket och SCB 3 NV 41 SM 1305 Västernorrlands län med en ökning på 29,6 procent eller gästnätter stod för den största relativa ökningen av antalet gästnätter på vandrarhem. Störst faktisk ökning av gästnätter på vandrarhem stod Stockholm för med en ökning på gästnätter eller 5,0 procent. Den största relativa ökningen av antalet gästnätter på stugbyar skedde i Västernorrlands län med 41,9 procent eller gästnätter. Gotlands län svarade för den största faktiska ökningen med drygt gästnätter eller 30,0 procent. Den största faktiska minskningen skedde i Dalarnas län med drygt gästnätter. Uppsala län svarade för den största relativa ökningen, 9,1 procent eller gästnätter, på campingplatser. Den största faktiska ökningen av antalet övernattningar på campingplatser stod Kalmar län för, med en ökning på gästnätter, eller 2,1 procent. Gävleborgs län med en ökning på 38,4 procent eller gästnätter stod för den största relativa ökningen av antalet gästnätter i förmedlade privata stugor och lägenheter. Den största faktiska ökningen stod Kalmars län för med fler övernattningar än föregående år. Den största relativa och faktiska minskningen av antalet gästnätter i förmedlade privata stugor och lägenheter återfanns i Gotlands län med -37,3 procent eller gästnätter. Detta statistiska meddelande (SM) redovisar slutlig statistik för år 2012 från Statistiska centralbyråns (SCB) inkvarteringsstatistik över hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter.

4 Tillväxtverket och SCB 4 NV 41 SM 1305 Innehåll Statistiken med kommentarer 8 Regionala jämförelser 8 Hotellen och vandrarhemmen ökade beläggningen med 2,1 procent vardera 9 Kapacitet och utnyttjande 9 Tabeller 15 Teckenförklaring Total kapacitet (inkl. stängda anläggn.) efter anläggningstyp och län/storlek. December Total kapacitet (inkl. stängda anläggningar) efter anläggningstyp och år. December Disponibel kapacitet efter anläggningstyp. Medelvärden per månad Kapacitetsutnyttjande (%) av disponibla rum/stugor och bäddar efter anläggningstyp och region/län/storlek Belagda rum/stugor och bäddar i 1000-tal samt kapacitetsutnyttjande (%) av rum/stugor och bäddar (räknat på disponibel kapacitet) efter anläggningstyp och månad Belagda rum/stugor och bäddar i 1000-tal efter anläggningstyp och storstadsregion/län Övernattningar i 1000-tal på hotell, stugbyar, vandrarhem efter storstadsområden och län Övernattningar efter gästernas hemland och typ av anläggning Övernattningar i 1000-tal på hotell, stugbyar, vandrarhem efter gästernas hemland Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL efter gästernas hemland. Länsvis Förändringar i antalet övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL efter gästernas hemland samt storstadsregion/län jämfört med Övernattningar efter boendeform och gästernas hemland 2011 och Forts. Övernattningar efter boendeform och gästernas hemland 2011 och Övernattningar efter boendeform och län och Forts. Övernattningar efter boendeform och län och Belagda rum och målgruppsfördelning i procent på hotell fördelat på region och Logiintäkt per belagt rum/stuga och bäddar efter anläggningstyp och län Övernattningar och logiintäkt för förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) efter månad Absoluta och vägda svarsfrekvenser (%) efter anläggningstyp och län

5 Tillväxtverket och SCB 5 NV 41 SM 1305 Länsdiagram och -tabeller Övernattningar i Sverige efter anläggningstyp, marknadsområde och län. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Sverige efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Stockholms län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Stockholms län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Uppsala län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Uppsala län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Södermanlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Södermanlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Östergötlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Östergötlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Jönköpings län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Jönköpings län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Kronobergs län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Kronobergs län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Kalmar län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Kalmar län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Gotlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Gotlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Blekinge län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Blekinge län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Skåne län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Skåne län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Hallands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Hallands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Västra Götalands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum

6 Tillväxtverket och SCB 6 NV 41 SM Övernattningar i Västra Götalands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Värmlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Värmlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Örebro län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Örebro län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Västmanlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Västmanlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Dalarnas län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Dalarnas län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Gävleborgs län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Gävleborgs län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Västernorrlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Västernorrlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Jämtlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Jämtlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Västerbottens län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Västerbotten län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Norrbottens län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Norrbottens län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal 52 Fakta om statistiken 53 Detta omfattar statistiken 53 Definitioner och förklaringar 54 Så görs statistiken 55 Statistikens tillförlitlighet 56 Bra att veta 57 In English 60 Summary 60 About the survey 60

7 Tillväxtverket och SCB 7 NV 41 SM 1305 List of tables 62 List of terms 65

8 Tillväxtverket och SCB 8 NV 41 SM 1305 Statistiken med kommentarer Regionala jämförelser Övernattningar per län på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och förmedlade privata stugor och lägenheter, 1000-tal, 2012 Stockholms län Västra Götalands län Dalarnas län Skåne län Kalmar län Jämtlands län Hallands län Norrbottens län Värmlands län Västerbottens län Östergötlands län Jönköpings län Uppsala län Örebro län Västernorrlands län Södermanlands län Gävleborgs län Blekinge län Gotlands län Kronobergs län Västmanlands län Sverige Utlandet Stockholm största länet Av de 52,7 miljoner övernattningarna under 2012 gjordes 10,7 miljoner i Stockholms län. Av dessa var drygt 9,2 miljoner övernattningar på hotell. Stockholms län hade därmed flest övernattningar av samtliga svenska län. Västra Götalands län hade 8,3 miljoner övernattningar, Dalarnas län 4,9 miljoner och Skåne län 4,6 miljoner. Med 2,6 miljoner övernattningar kom Kalmar län på femte plats. Stockholms län hade flest svenska övernattningar, närmare 7,2 miljoner. Därefter kom Västra Götalands län med 6,0 miljoner, Dalarnas län med 4,2 miljoner och Skåne län hade 3,6 miljoner svenska övernattningar.

9 Tillväxtverket och SCB 9 NV 41 SM 1305 Kronobergs län hade störst andel utländska övernattningar, 40,4 procent. Därefter kom Värmlands län med 38,7 procent och Norrbottens län med 33,6 procent. Hotellen och vandrarhemmen ökade beläggningen med 2,1 procent vardera Antalet övernattningar på hotell uppgick år 2012 till 28,6 miljoner, vilket var en ökning med 2,1 procent jämfört med Av 2012 års övernattningar på hotell var nästan 22 miljoner, eller 76,7 procent, svenska. De största utländska marknaderna var Norge, Tyskland och Storbritannien med 4,1; 2,7 respektive 1,8 procent av de totala antalet övernattningar på hotell. På campingplatserna minskade antalet övernattningar med 2,9 procent jämfört med 2011 och uppgick under 2012 till 14,0 miljoner. Av dessa var 10,7 miljoner eller 76,2 procent, svenska. Av de utländska övernattningarna dominerade Norge och Tyskland med nästan 13,1 respektive 5,0 procent av det totala antalet övernattningar på campingplatser. Tredje största utländska marknad var Nederländerna med 1,6 procent av övernattningarna. Stugbyarnas 2,9 miljoner övernattningar under 2012 innebar en minskning med eller 2,1 procent jämfört med Svenskarna stod för 79,7 procent av övernattningarna. De största utländska marknaderna var Danmark, Norge och Tyskland med 6,1; 3,7 respektive 3,7 procent av det totala antalet övernattningar på stugbyar. Vandrarhemmens 3,1 miljoner övernattningar var en ökning med 2,1 procent jämfört med Svenskarna stod för 76,5 procent av samtliga övernattningar. Tyskarna som stod för 5,1 procent av de utländska övernattningarna var den största utländska marknaden. På andra plats kom Danmark med 1,8 procent av de totala antalet övernattningar på vandrarhem. Förmedlade privata stugor och lägenheter stod för 4,1 miljoner övernattningar 2012, en minskning med 2,3 procent. Av dessa var 2,6 miljoner svenska. Den största utländska marknaden var Tyskland med 20,1 procent av det totala antalet övernattningar på förmedlade privata stugor och lägenheter. Kapacitet och utnyttjande I december 2012 fanns det totalt verksamma kommersiella anläggningar med rum/stugor/tomter och bäddar. Dessa anläggningar fördelade sig på följande sätt: Anläggningstyp Antal anläggningar Antal rum/stugor/ tomter Antal bäddar Hotell Stugbyar Vandrarhem Camping Totalt Av de verksamma hotellen hade 42 procent mindre än 50 bäddar. Dessa mindre hotell stod för 10 procent av hotellens totala bäddkapacitet. De 322 största hotellen, med 200 bäddar eller mer, stod för 53 procent av de tillgängliga bäddarna och för 61 procent av det totala antalet hotellövernattningar.

10 Tillväxtverket och SCB 10 NV 41 SM 1305 Av de verksamma stugbyarna hade 37 procent mindre än 50 bäddar. De stora stugbyarna, 40 stycken med över 200 bäddar, stod för 61 procent av de tillgängliga bäddarna och för nästan 70 procent av de belagda bäddarna. Av de verksamma vandrarhemmen hade 61 procent mindre än 50 bäddar. De 21 vandrarhemmen med över 200 bäddar stod för 14 procent av de tillgängliga bäddarna. Vandrarhem i storleksgruppen bäddar stod för 35 procent av de totala antalet övernattningar på vandrarhem. Öppethållandet var störst i augusti, då det fanns öppna kommersiella anläggningar med en total kapacitet på bäddar (ej camping). Minsta öppethållandet vad gäller antal öppna anläggningar, förekom i januari med kommersiella anläggningar och bäddar (ej camping).

11 Tillväxtverket och SCB 11 NV 41 SM 1305 Förändringar mellan 2011 och 2012 Förändring av antal kommersiella anläggningar, rum/stugor/tomter och bäddar, december 2012 jämfört med december Total kapacitet Anläggningstyp Antal anläggningar Antal rum/stugor/tomter Antal bäddar Hotell Stugbyar Vandrarhem Camping Totalt Förändring av antal kommersiella anläggningar, rum/stugor/tomter och bäddar, december 2012 jämfört med december Total kapacitet fördelat på län. Hotell, stugbyar, vandrarhem och camping Län Antal Rum/stugor/tomter anläggningar (ej vandrarhem) Bäddar (ej camping) Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt På hotell, stugbyar och vandrarhem utnyttjades den disponibla bäddkapaciteten till 34,5 procent, vilket är 0,1 procentenheter lägre än under Antalet övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med 1,7 procent. Andelen belagda bäddar var högst i Stockholms län med 46,0 procent och lägst i Dalarnas län med 26,8 procent. Hotellens rumskapacitet utnyttjades under 2012 till 50,1 procent, vilket är 1,1 procentenheter högre än under Kapacitetsutnyttjandet under åren 2003 till 2012 visas i tabellen på nästa sida.

12 Tillväxtverket och SCB 12 NV 41 SM 1305 Kapacitetsutnyttjande efter anläggningstyp Procent År Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Rum Bäddar Stugor Bäddar Bäddar Bäddar ,5 34,3 37,6 28,9 26,5 32, ,5 34,3 36,1 26,7 24,6 32, ,4 35,0 34,7 25,4 24,4 32, ,2 36,1 35,6 25,7 24,9 33, ,8 37,2 36,3 25,7 26,2 34, ,3 36,0 36,2 28,7 26,4 33, ,2 35,3 36,4 26,9 25,8 33, ,0 36,7 37,5 26,9 24,8 34, ,8 50,1 37,9 37,8 34,0 34,1 23,9 24,3 24,8 24,3 34,5 34,5 Målgrupper Av de uthyrda rummen på hotell utnyttjades 62,5 procent av gäster från företagsmarknaden, dvs. av affärsresenärer som stod för 51,2 procent och av konferensgäster vars andel var 11,3 procent. På privatmarknaden, med 37,5 procent av de uthyrda rummen stod gruppresenärer för 7,8 procent och fritidsgäster för 29,7 procent. Andelen affärsresenärer var högst i februari med 57,5 procent medan konferensandelen var störst i september med 15,6 procent. Privatmarknaden stod i juli för 63,9 procent av samtliga uthyrda hotellrum. Bland länen hade Örebro län den största andelen företagsgäster, med 71,7 procent. Gotlands län hade den största andelen privatgäster med 64,9 procent följd av Jämtlands län med 59,0 procent. Vardagar veckoslut Under vardagarna låg kapacitetsutnyttjandet av hotellens rum i genomsnitt på 57,2 procent medan rummen under veckosluten utnyttjades till 41,2 procent. Stockholms län hade det högsta kapacitetsutnyttjandet såväl på vardagar, 67,1 procent, som veckoslut, 49,2 procent. Dalarna och Gotlands län hade det lägsta vardagsutnyttjandet, 40,6 respektive 42,7 procent, medan Kronobergs län hade det lägsta veckoslutsutnyttjandet, 28,0 procent. I maj och september var vardagsutnyttjandet högst, 64,0 respektive 65,5 procent, medan helgutnyttjandet var högst i juli med 55,7 procent. I december var vardagsutnyttjandet lägst, 46,4 procent, medan helgutnyttjandet var som lägst i januari med 29,5 procent. Gäster från Utom-Europa och Norden utom Sverige ökade 2012 Under året gjordes det knappt 8 miljoner utländska övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem. Det är en ökning med 1,5 procent jämfört med Utom-Europa ökade med 4,9 procent medan Norden utom Sverige ökade med 3,2 procent och Europa utom Norden minskade med 1,4 procent jämfört med året innan. De nordiska länderna utom Sverige stod för 30,7 procent av alla utländska övernattningar och dominerade tillsammans med Tyskland som stod för 12,9 procent. Nedan visas fördelningen mellan svenska och utländska övernattningar de senaste 10 åren.

13 Tillväxtverket och SCB 13 NV 41 SM 1305 Utvecklingen av svenska och utländska övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem under åren Miljoner övernattningar Sverige Utlandet Norrmännen dominerar på hotellen och campingplatserna På hotellen var det Norge som stod för de flesta utländska övernattningarna med 16,6 procent av det totala antalet utländska övernattningarna. Därefter kom Tyskland med 12,9 procent. Storbritannien, Danmark, USA och Finland stod också för betydande andelar, 6,9; 8,7; 5,6 respektive 5,3 procent av det totala antalet utländska övernattningar på hotell. Norrmän dominerade även på campingplatserna med 55,3 procent av de utländska övernattningarna. Även Tyskland stod för en stor andel, 21,0 procent. För stugbyarna var Danmark den dominerande marknaden med 30,2 procent. Norge och Tyskland stod för 18,5 respektive 18,1 procent. Av de utländska vandrarhemsgästerna var 21,5 procent tyskar. Danska gäster stod för 7,6 procent av de utländska övernattningarna. Norge, Frankrike och Polen var andra stora marknader, dessa stod för 7,0;6,2 respektive 5,9 procent av de totala antalet utländska övernattningar på vandrarhem Tyskland med 56,0 procent och Danmark med 19,0 procent stod för störst andel av de utländska övernattningarna i förmedlade privata stugor och lägenheter. I diagrammet på nästa sida redovisas de största marknaderna. För en mer detaljerad fördelning av de olika boendeformerna och nationaliteterna, se tabell 8.

14 Tillväxtverket och SCB 14 NV 41 SM 1305 Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och förmedlade privata stugor och lägenheter på de 20 största marknaderna 2012, 1000-tal Norge Tyskland Danmark Storbritannien Nederländerna Finland USA Frankrike Schweiz Polen * Ryssland * Italien Kina*** Spanien * Övriga Asien Belgien * Indien** Japan Österike * Övriga Världen

15 Tillväxtverket och SCB 15 NV 41 SM 1305 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift sekretessbelagd Data classified 1. Total kapacitet (inkl. stängda anläggn.) efter anläggningstyp och län/storlek. December Total capacity (incl. not operating establishments) by type of accommodation and county/size. December 2012 Län Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Antal Rum Bäddar Antal Stugor Bäddar Antal Bäddar Antal Bäddar Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland V Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Storleksklass 5-19 bäddar Totalt Total kapacitet (inkl. stängda anläggningar) efter anläggningstyp och år. December Total capacity (incl. not operating establishments) by type of accommodation and year. December År Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Antal Rum Bäddar Antal Stugor Bäddar Antal Bäddar Antal Bäddar

16 Tillväxtverket och SCB 16 NV 41 SM Disponibel kapacitet efter anläggningstyp. Medelvärden per månad Number of available rooms and beds by type of accommodation. Average per month 2012 Månad Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Antal Rum Bäddar Antal Stugor Bäddar Antal Bäddar Antal Bäddar Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt Kapacitetsutnyttjande (%) av disponibla rum/stugor och bäddar efter anläggningstyp och region/län/storlek Occupancy rate in per cent of available rooms/cottages and beds by type of accommodation and region/county/size Län Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Rum Bäddar Stugor Bäddar Bäddar Bäddar Stor-Stockholm 59,2 46,3 40,3 35,7 44,8 46,0 Stor-Göteborg 60,8 45, ,4 Stor-Malmö 56,2 42, ,4 Övriga Sverige 43,2 32,2 33,9 24,1 20,0 28,9 Stockholm 59,2 46,3 40,3 35,7 44,8 46,0 Uppsala 44,5 33, ,5 Södermanland 41,1 31,9 29,9 22,6 15,6 29,0 Östergötland 44,8 36,3 29,1 17,8 17,1 32,5 Jönköping 44,3 32,0 33,2 34,4 20,7 30,4 Kronoberg 42,9 30, ,5 Kalmar 41,9 32,6 38,7 27,5 19,9 29,3 Gotland 40,6 30,2 34,9 23,6 24,7 27,6 Blekinge 43,1 33, ,6 Skåne 52,1 38,5 33,7 23,0 24,4 36,1 Halland 49,6 36, ,3 Västra Götaland 53,4 39,7 31,7 21,2 26,2 37,5 Värmland 40,8 29,2 27,6 20,9 11,6 24,7 Örebro 46,5 35,0 31,8 22,9 20,1 32,2 Västmanland 42,1 31,9 21,4 10,7 18,5 28,8 Dalarna 37,7 29,0 39,4 27,0 17,4 26,8 Gävleborg 42,8 32,0 22,7 13,3 15,2 27,1 Västernorrland 43,6 33,7 29,5 21,1 22,3 31,1 Jämtland 41,6 31,4 29,2 23,1 20,7 27,5 Västerbotten 46,4 32,7 24,6 19,5 16,1 29,2 Norrbotten 42,2 31,4 29,6 16,8 30,8 28,0 Storleksklass 1-19 bäddar 29,8 24, , ,5 26, , ,7 30,1 32,0 23,8 23,7 27, ,8 35,3 29,6 22,0 24,1 33, ,2 42,8 37,1 25,6 34,0 39,8 Totalt 50,1 37,8 34,1 24,3 24,3 34,5

17 Tillväxtverket och SCB 17 NV 41 SM Belagda rum/stugor och bäddar i 1000-tal samt kapacitetsutnyttjande (%) av rum/stugor och bäddar (räknat på disponibel kapacitet) efter anläggningstyp och månad Number of occupied rooms/cottages in 1000 and beds and occupancy rate in per cent of available rooms/cottages and beds by type of accommodation and month Månad Beläggning Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Kap.utnyttj. % Beläggning Kap.uttnyttj. % Kap.ut. % Kap.ut. % Rum Bäddar Rum Bäddar Stugor Bäddar Stugor Bäddar Bäddar Bäddar Bäddar Bäddar Januari ,7 27, ,9 31, , ,9 Februari ,8 32, ,3 39, , ,7 Mars ,8 34, ,4 36, , ,9 April ,0 32, ,3 20, , ,3 Maj ,5 38, ,5 12, , ,0 Juni ,7 40, ,7 20, , ,3 Juli ,1 57, ,7 40, , ,3 Augusti ,7 47, ,5 27, , ,7 September ,8 38, ,2 13, , ,5 Oktober ,0 36, ,5 7, , ,3 November ,0 36, ,8 8, , ,6 December ,5 29, ,1 25, , ,5 Totalt ,1 37, ,1 24, , ,5 6. Belagda rum/stugor och bäddar i 1000-tal efter anläggningstyp och storstadsregion/län Number of occupied rooms/cottages and beds in 1000 by type of accommodation and region/county Region/Län Hotell Stugbyar Beläggning Beläggning Vandrarhem SoL Camping Totalt Rum Bäddar Stugor Bäddar Bäddar Bäddar Bäddar Bäddar Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Övriga Sverige Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Anm. SoL: Förmedlade privata stugor och lägenheter. I storstadsområdena och övriga Sverige ingår ej SoL.

18 Tillväxtverket och SCB 18 NV 41 SM Övernattningar i 1000-tal på hotell, stugbyar, vandrarhem efter storstadsområden och län Nights spent in 1000 in hotels, holiday villages, youth hostels by region/ county Region/Län År Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Övriga Sverige Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Anm. Gotland har sannolikt underskattats 2004 p.g.a. undertäckning har anläggning i Värmland flyttat sin rapportering till SoL.

19 Tillväxtverket och SCB 19 NV 41 SM Övernattningar efter gästernas hemland och typ av anläggning Nights spent by the visitors country of residence and by type of accommodation Marknad/Hemland Hotell Stugbyar Vandrarhem Antal Procent Antal Procent Antal Procent Totalt , , ,0 Sverige , , ,5 Utlandet , , ,5 Därav: Norden u Sverige , , ,4 Europa u Norden , , ,3 Utom-Europa , , ,8 Länderfördelning Danmark , , ,8 Norge , , ,6 Finland , , ,9 Island , , ,0 Tyskland , , ,1 Storbritannien , , ,0 Irland , , ,1 Nederländerna , , ,7 Belgien , , ,4 Luxemburg , , ,0 Frankrike , , ,5 Schweiz , , ,8 Österrike , , ,3 Italien , , ,8 Spanien , , ,6 Portugal , , ,1 Grekland ,1 72 0, ,1 Turkiet ,1 39 0, ,1 Ryssland , , ,4 Estland , , ,2 Lettland , , ,3 Litauen , , ,3 Polen , , ,4 Tjeckien , , ,2 Slovakien , , ,1 Ungern , , ,1 Rumänien** , , ,4 Slovenien** ,0 59 0, ,0 Bulgarien** , , ,1 Cypern** ,0 0 0,0 48 0,0 Malta** ,0 0 0, ,0 Övriga Europa , , ,3 USA , , ,8 Kanada , , ,2 Brasilien** , , ,2 Övriga Amerika ,1 67 0, ,2 Japan , , ,2 Sydkorea , , ,1 Kina* , , ,5 Indien** , , ,3 Övriga Asien , , ,4 Australien , , ,4 Nya Zeeland ,0 15 0, ,0 Övriga Världen , , ,3 Ej angivet , , ,3

20 Tillväxtverket och SCB 20 NV 41 SM Forts. Övernattningar efter gästernas hemland och typ av anläggning Marknad/Hemland Camping SoL Totalt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Totalt , , ,0 Sverige , , ,8 Utlandet , , ,2 Därav: Norden u Sverige , , ,5 Europa u Norden , , ,9 Utom-Europa , , ,8 Länderfördelning Danmark , , ,3 Norge , , ,3 Finland , , ,0 Island , ,0 Tyskland , , ,8 Storbritannien , , ,1 Irland , , ,1 Nederländerna , , ,0 Belgien , , ,2 Luxemburg 504 0, , ,0 Frankrike , , ,5 Schweiz , , ,5 Österrike , , ,2 Italien , , ,4 Spanien , , ,3 Portugal 331 0,0 92 0, ,0 Grekland 31 0,0 9 0, ,0 Turkiet 81 0,0 25 0, ,0 Ryssland , , ,4 Estland , , ,1 Lettland , , ,1 Litauen , , ,1 Polen , , ,5 Tjeckien , , ,1 Slovakien 354 0, , ,0 Ungern ,0 58 0, ,0 Rumänien** ,0 20 0, ,1 Slovenien** 360 0,0 60 0, ,0 Bulgarien** 699 0,0 0 0, ,0 Cypern** 21 0,0 0 0, ,0 Malta** 67 0,0 0 0, ,0 Övriga Europa , , ,2 USA , , ,9 Kanada 329 0, , ,1 Brasilien** 85 0,0 0 0, ,1 Övriga Amerika 182 0,0 0 0, ,1 Japan 46 0,0 16 0, ,2 Sydkorea 25 0,0 4 0, ,1 Kina* 62 0, , ,3 Indien** 56 0,0 0 0, ,2 Övriga Asien ,0 94 0, ,3 Australien , , ,1 Nya Zeeland 228 0,0 70 0, ,0 Övriga Världen , , ,2 Ej angivet , ,4 Anm. Kursiv stil * = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m. 2004, Kursiv stil ** = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Kommun Sverige Dan- Norge Fin- Island S:a Norden Tysk- Storbri- Irland Neder- Belgien Luxem- Frank- Schwiez Östermark

Kommun Sverige Dan- Norge Fin- Island S:a Norden Tysk- Storbri- Irland Neder- Belgien Luxem- Frank- Schwiez Östermark Övernattande gäster efter hemland, 39 nationaliteter Period: Juni-Aug 2009 Nationer i kursiv stil har tillkommit i redovisningen fr.o.m 97-01-0 Sverige Dan- Norge Fin- Island S:a Norden Tysk- Storbri-

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Statistik 2013:2 Turiststatistik 2012 Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Turiststatistik I statistikserien Turism publiceras statistik månatligen över

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer