Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat"

Transkript

1 NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012, Sweden I korta drag Antalet gästnätter oförändrat Under 2012 gjordes 52,7 miljoner övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige. Det är en ökning med gästnätter eller 0,1 procent jämfört med Hotellen och vandrarhemmen ökade med drygt respektive gästnätter jämfört med föregående år. Campingplatser, förmedlade privata stugor och lägenheter och stugbyar minskade med , respektive gästnätter jämfört med föregående år. Antalet övernattningar av svenska gäster på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter uppgick under året till 39,9 miljoner. Jämfört med 2011 är det en ökning med 0,4 procent. Av samtliga övernattningar utgjorde de svenska 75,8 procent. Hotellen ökade sina gästnätter alla månader utom september och oktober då antalet gästnätter minskade något. Vandrarhemmen ökade sina gästnätter alla månader utom april, juni, juli och september. Stugbyarna minskade sina gästnätter i januari till april, juni till augusti, samt oktober. Campingplatserna minskade sina gästnätter i juni till augusti och i oktober till december. Förmedlade privata stugor och lägenheter minskade sina gästnätter i januari, mars till maj, samt i juli. Juli var den månad som hade flest övernattningar, nästan 11 miljoner gästnätter medan december månad hade minst antal övernattningar, knappt 2,6 miljoner. Statistikansvarig myndighet Tillväxtverket Box STOCKHOLM Förfrågningar: Peter Terpstra, Telefon , fax Producent SCB, Enheten för miljö och turism STOCKHOLM Förfrågningar: Inkvarteringsstatistiken Telefon , fax E-post: Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Tillväxtverket, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN X Serie NV Näringsverksamhet. Utkom den 24 april URN:NBN:SE:SCB-2013-NV41SM1305_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är GD Stefan Lundgren, SCB.

2 Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1305 Den utländska marknaden minskade något Antalet övernattningar av utländska gäster på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter uppgick 2012 till 12,8 miljoner, en minskning med 0,8 procent jämfört med Norrmännen, tyskarna och danskarna som var våra flitigaste besökare under 2012, stod för 55,1 procent av de utländska gästnätterna. Även britter holländare, finländare och amerikaner var vanliga besökare i Sverige under året. USA var den största marknaden utanför Europa med gästnätter under Besökare från Asien stod för drygt gästnätter. Norrmännen övernattade mest i Västra Götalands län medan flest danskar föredrog Dalarnas län. Stockholms län med sina 3,5 miljoner utländska övernattningar var det län som hade flest utländska övernattningar under 2012, sett i absoluta tal. Kronobergs län hade flest utländska övernattningar 40,4 procent i förhållande till sin totala mängd. Värmlands län hade också en hög andel utländska gästnätter, 38,7 procent i relation till sin totala mängd, följt av Norrbottens län med 33,6 procent utländska gäster. Gävleborgs län hade lägst andel, 8,6 procent utländska gästnätter i relation till sin totala mängd gästnätter. Logiintäkterna ökade något Knappt 19,4 miljarder kronor fick Sveriges hotell, stugbyar och vandrarhem in på logiintäkter under 2012 jämfört med drygt 19,2 miljarder kronor föregående år. En ökning med 0,8 procent. Av de 19,4 miljarder kronorna stod hotellen för 18,0 miljarder. Den genomsnittliga logiintäkten per belagt hotellrum i Sverige var 939 kronor under Det är 3 kronor lägre än året innan. Dyrast var hotellrummen i maj månad då logiintäkten per belagt hotellrum i genomsnitt var kronor. Billigast var rummen i juli då logiintäkten per belagt hotellrum var 826 kronor i genomsnitt. Den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum, kronor, var högst i Stockholms län. Västerbottens län hade den lägsta genomsnittliga logiintäkten per belagt rum, 745 kronor. Förmedlade privata stugor och lägenheter svarade för logiintäkter på närmare 0,76 miljarder Dalarnas och Jämtlands län svarade för hela 35 respektive 22 procent av dessa intäkter. Gästnätterna i Västernorrlands län ökade med 6,7 procent Västernorrland län svarade med sina 6,7 procent för den största relativa ökningen av totala antalet gästnätter Antalet gästnätter i Västernorrland län uppgick 2012 till drygt 1 miljon, en ökning med gästnätter. Stockholms län svarade för den största faktiska ökningen med drygt eller 2,6 procent. Antalet övernattningar på hotell ökade relativt sett mest i Kronobergs län som svarade för en ökning med 8,2 procent eller drygt gästnätter. Den största faktiska ökningen av gästnätter på hotell svarade Stockholms län för med en ökning på eller 3,2 procent.

3 Tillväxtverket och SCB 3 NV 41 SM 1305 Västernorrlands län med en ökning på 29,6 procent eller gästnätter stod för den största relativa ökningen av antalet gästnätter på vandrarhem. Störst faktisk ökning av gästnätter på vandrarhem stod Stockholm för med en ökning på gästnätter eller 5,0 procent. Den största relativa ökningen av antalet gästnätter på stugbyar skedde i Västernorrlands län med 41,9 procent eller gästnätter. Gotlands län svarade för den största faktiska ökningen med drygt gästnätter eller 30,0 procent. Den största faktiska minskningen skedde i Dalarnas län med drygt gästnätter. Uppsala län svarade för den största relativa ökningen, 9,1 procent eller gästnätter, på campingplatser. Den största faktiska ökningen av antalet övernattningar på campingplatser stod Kalmar län för, med en ökning på gästnätter, eller 2,1 procent. Gävleborgs län med en ökning på 38,4 procent eller gästnätter stod för den största relativa ökningen av antalet gästnätter i förmedlade privata stugor och lägenheter. Den största faktiska ökningen stod Kalmars län för med fler övernattningar än föregående år. Den största relativa och faktiska minskningen av antalet gästnätter i förmedlade privata stugor och lägenheter återfanns i Gotlands län med -37,3 procent eller gästnätter. Detta statistiska meddelande (SM) redovisar slutlig statistik för år 2012 från Statistiska centralbyråns (SCB) inkvarteringsstatistik över hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter.

4 Tillväxtverket och SCB 4 NV 41 SM 1305 Innehåll Statistiken med kommentarer 8 Regionala jämförelser 8 Hotellen och vandrarhemmen ökade beläggningen med 2,1 procent vardera 9 Kapacitet och utnyttjande 9 Tabeller 15 Teckenförklaring Total kapacitet (inkl. stängda anläggn.) efter anläggningstyp och län/storlek. December Total kapacitet (inkl. stängda anläggningar) efter anläggningstyp och år. December Disponibel kapacitet efter anläggningstyp. Medelvärden per månad Kapacitetsutnyttjande (%) av disponibla rum/stugor och bäddar efter anläggningstyp och region/län/storlek Belagda rum/stugor och bäddar i 1000-tal samt kapacitetsutnyttjande (%) av rum/stugor och bäddar (räknat på disponibel kapacitet) efter anläggningstyp och månad Belagda rum/stugor och bäddar i 1000-tal efter anläggningstyp och storstadsregion/län Övernattningar i 1000-tal på hotell, stugbyar, vandrarhem efter storstadsområden och län Övernattningar efter gästernas hemland och typ av anläggning Övernattningar i 1000-tal på hotell, stugbyar, vandrarhem efter gästernas hemland Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL efter gästernas hemland. Länsvis Förändringar i antalet övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL efter gästernas hemland samt storstadsregion/län jämfört med Övernattningar efter boendeform och gästernas hemland 2011 och Forts. Övernattningar efter boendeform och gästernas hemland 2011 och Övernattningar efter boendeform och län och Forts. Övernattningar efter boendeform och län och Belagda rum och målgruppsfördelning i procent på hotell fördelat på region och Logiintäkt per belagt rum/stuga och bäddar efter anläggningstyp och län Övernattningar och logiintäkt för förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) efter månad Absoluta och vägda svarsfrekvenser (%) efter anläggningstyp och län

5 Tillväxtverket och SCB 5 NV 41 SM 1305 Länsdiagram och -tabeller Övernattningar i Sverige efter anläggningstyp, marknadsområde och län. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Sverige efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Stockholms län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Stockholms län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Uppsala län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Uppsala län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Södermanlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Södermanlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Östergötlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Östergötlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Jönköpings län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Jönköpings län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Kronobergs län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Kronobergs län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Kalmar län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Kalmar län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Gotlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Gotlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Blekinge län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Blekinge län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Skåne län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Skåne län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Hallands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Hallands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Västra Götalands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum

6 Tillväxtverket och SCB 6 NV 41 SM Övernattningar i Västra Götalands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Värmlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Värmlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Örebro län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Örebro län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Västmanlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Västmanlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Dalarnas län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Dalarnas län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Gävleborgs län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Gävleborgs län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Västernorrlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Västernorrlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Jämtlands län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Jämtlands län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Västerbottens län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Västerbotten län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal Övernattningar i Norrbottens län efter anläggningstyp och marknadsområde. Målgruppsfördelning för belagda hotellrum Övernattningar i Norrbottens län efter boendeform och marknadsområde , 1000-tal 52 Fakta om statistiken 53 Detta omfattar statistiken 53 Definitioner och förklaringar 54 Så görs statistiken 55 Statistikens tillförlitlighet 56 Bra att veta 57 In English 60 Summary 60 About the survey 60

7 Tillväxtverket och SCB 7 NV 41 SM 1305 List of tables 62 List of terms 65

8 Tillväxtverket och SCB 8 NV 41 SM 1305 Statistiken med kommentarer Regionala jämförelser Övernattningar per län på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och förmedlade privata stugor och lägenheter, 1000-tal, 2012 Stockholms län Västra Götalands län Dalarnas län Skåne län Kalmar län Jämtlands län Hallands län Norrbottens län Värmlands län Västerbottens län Östergötlands län Jönköpings län Uppsala län Örebro län Västernorrlands län Södermanlands län Gävleborgs län Blekinge län Gotlands län Kronobergs län Västmanlands län Sverige Utlandet Stockholm största länet Av de 52,7 miljoner övernattningarna under 2012 gjordes 10,7 miljoner i Stockholms län. Av dessa var drygt 9,2 miljoner övernattningar på hotell. Stockholms län hade därmed flest övernattningar av samtliga svenska län. Västra Götalands län hade 8,3 miljoner övernattningar, Dalarnas län 4,9 miljoner och Skåne län 4,6 miljoner. Med 2,6 miljoner övernattningar kom Kalmar län på femte plats. Stockholms län hade flest svenska övernattningar, närmare 7,2 miljoner. Därefter kom Västra Götalands län med 6,0 miljoner, Dalarnas län med 4,2 miljoner och Skåne län hade 3,6 miljoner svenska övernattningar.

9 Tillväxtverket och SCB 9 NV 41 SM 1305 Kronobergs län hade störst andel utländska övernattningar, 40,4 procent. Därefter kom Värmlands län med 38,7 procent och Norrbottens län med 33,6 procent. Hotellen och vandrarhemmen ökade beläggningen med 2,1 procent vardera Antalet övernattningar på hotell uppgick år 2012 till 28,6 miljoner, vilket var en ökning med 2,1 procent jämfört med Av 2012 års övernattningar på hotell var nästan 22 miljoner, eller 76,7 procent, svenska. De största utländska marknaderna var Norge, Tyskland och Storbritannien med 4,1; 2,7 respektive 1,8 procent av de totala antalet övernattningar på hotell. På campingplatserna minskade antalet övernattningar med 2,9 procent jämfört med 2011 och uppgick under 2012 till 14,0 miljoner. Av dessa var 10,7 miljoner eller 76,2 procent, svenska. Av de utländska övernattningarna dominerade Norge och Tyskland med nästan 13,1 respektive 5,0 procent av det totala antalet övernattningar på campingplatser. Tredje största utländska marknad var Nederländerna med 1,6 procent av övernattningarna. Stugbyarnas 2,9 miljoner övernattningar under 2012 innebar en minskning med eller 2,1 procent jämfört med Svenskarna stod för 79,7 procent av övernattningarna. De största utländska marknaderna var Danmark, Norge och Tyskland med 6,1; 3,7 respektive 3,7 procent av det totala antalet övernattningar på stugbyar. Vandrarhemmens 3,1 miljoner övernattningar var en ökning med 2,1 procent jämfört med Svenskarna stod för 76,5 procent av samtliga övernattningar. Tyskarna som stod för 5,1 procent av de utländska övernattningarna var den största utländska marknaden. På andra plats kom Danmark med 1,8 procent av de totala antalet övernattningar på vandrarhem. Förmedlade privata stugor och lägenheter stod för 4,1 miljoner övernattningar 2012, en minskning med 2,3 procent. Av dessa var 2,6 miljoner svenska. Den största utländska marknaden var Tyskland med 20,1 procent av det totala antalet övernattningar på förmedlade privata stugor och lägenheter. Kapacitet och utnyttjande I december 2012 fanns det totalt verksamma kommersiella anläggningar med rum/stugor/tomter och bäddar. Dessa anläggningar fördelade sig på följande sätt: Anläggningstyp Antal anläggningar Antal rum/stugor/ tomter Antal bäddar Hotell Stugbyar Vandrarhem Camping Totalt Av de verksamma hotellen hade 42 procent mindre än 50 bäddar. Dessa mindre hotell stod för 10 procent av hotellens totala bäddkapacitet. De 322 största hotellen, med 200 bäddar eller mer, stod för 53 procent av de tillgängliga bäddarna och för 61 procent av det totala antalet hotellövernattningar.

10 Tillväxtverket och SCB 10 NV 41 SM 1305 Av de verksamma stugbyarna hade 37 procent mindre än 50 bäddar. De stora stugbyarna, 40 stycken med över 200 bäddar, stod för 61 procent av de tillgängliga bäddarna och för nästan 70 procent av de belagda bäddarna. Av de verksamma vandrarhemmen hade 61 procent mindre än 50 bäddar. De 21 vandrarhemmen med över 200 bäddar stod för 14 procent av de tillgängliga bäddarna. Vandrarhem i storleksgruppen bäddar stod för 35 procent av de totala antalet övernattningar på vandrarhem. Öppethållandet var störst i augusti, då det fanns öppna kommersiella anläggningar med en total kapacitet på bäddar (ej camping). Minsta öppethållandet vad gäller antal öppna anläggningar, förekom i januari med kommersiella anläggningar och bäddar (ej camping).

11 Tillväxtverket och SCB 11 NV 41 SM 1305 Förändringar mellan 2011 och 2012 Förändring av antal kommersiella anläggningar, rum/stugor/tomter och bäddar, december 2012 jämfört med december Total kapacitet Anläggningstyp Antal anläggningar Antal rum/stugor/tomter Antal bäddar Hotell Stugbyar Vandrarhem Camping Totalt Förändring av antal kommersiella anläggningar, rum/stugor/tomter och bäddar, december 2012 jämfört med december Total kapacitet fördelat på län. Hotell, stugbyar, vandrarhem och camping Län Antal Rum/stugor/tomter anläggningar (ej vandrarhem) Bäddar (ej camping) Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt På hotell, stugbyar och vandrarhem utnyttjades den disponibla bäddkapaciteten till 34,5 procent, vilket är 0,1 procentenheter lägre än under Antalet övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med 1,7 procent. Andelen belagda bäddar var högst i Stockholms län med 46,0 procent och lägst i Dalarnas län med 26,8 procent. Hotellens rumskapacitet utnyttjades under 2012 till 50,1 procent, vilket är 1,1 procentenheter högre än under Kapacitetsutnyttjandet under åren 2003 till 2012 visas i tabellen på nästa sida.

12 Tillväxtverket och SCB 12 NV 41 SM 1305 Kapacitetsutnyttjande efter anläggningstyp Procent År Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Rum Bäddar Stugor Bäddar Bäddar Bäddar ,5 34,3 37,6 28,9 26,5 32, ,5 34,3 36,1 26,7 24,6 32, ,4 35,0 34,7 25,4 24,4 32, ,2 36,1 35,6 25,7 24,9 33, ,8 37,2 36,3 25,7 26,2 34, ,3 36,0 36,2 28,7 26,4 33, ,2 35,3 36,4 26,9 25,8 33, ,0 36,7 37,5 26,9 24,8 34, ,8 50,1 37,9 37,8 34,0 34,1 23,9 24,3 24,8 24,3 34,5 34,5 Målgrupper Av de uthyrda rummen på hotell utnyttjades 62,5 procent av gäster från företagsmarknaden, dvs. av affärsresenärer som stod för 51,2 procent och av konferensgäster vars andel var 11,3 procent. På privatmarknaden, med 37,5 procent av de uthyrda rummen stod gruppresenärer för 7,8 procent och fritidsgäster för 29,7 procent. Andelen affärsresenärer var högst i februari med 57,5 procent medan konferensandelen var störst i september med 15,6 procent. Privatmarknaden stod i juli för 63,9 procent av samtliga uthyrda hotellrum. Bland länen hade Örebro län den största andelen företagsgäster, med 71,7 procent. Gotlands län hade den största andelen privatgäster med 64,9 procent följd av Jämtlands län med 59,0 procent. Vardagar veckoslut Under vardagarna låg kapacitetsutnyttjandet av hotellens rum i genomsnitt på 57,2 procent medan rummen under veckosluten utnyttjades till 41,2 procent. Stockholms län hade det högsta kapacitetsutnyttjandet såväl på vardagar, 67,1 procent, som veckoslut, 49,2 procent. Dalarna och Gotlands län hade det lägsta vardagsutnyttjandet, 40,6 respektive 42,7 procent, medan Kronobergs län hade det lägsta veckoslutsutnyttjandet, 28,0 procent. I maj och september var vardagsutnyttjandet högst, 64,0 respektive 65,5 procent, medan helgutnyttjandet var högst i juli med 55,7 procent. I december var vardagsutnyttjandet lägst, 46,4 procent, medan helgutnyttjandet var som lägst i januari med 29,5 procent. Gäster från Utom-Europa och Norden utom Sverige ökade 2012 Under året gjordes det knappt 8 miljoner utländska övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem. Det är en ökning med 1,5 procent jämfört med Utom-Europa ökade med 4,9 procent medan Norden utom Sverige ökade med 3,2 procent och Europa utom Norden minskade med 1,4 procent jämfört med året innan. De nordiska länderna utom Sverige stod för 30,7 procent av alla utländska övernattningar och dominerade tillsammans med Tyskland som stod för 12,9 procent. Nedan visas fördelningen mellan svenska och utländska övernattningar de senaste 10 åren.

13 Tillväxtverket och SCB 13 NV 41 SM 1305 Utvecklingen av svenska och utländska övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem under åren Miljoner övernattningar Sverige Utlandet Norrmännen dominerar på hotellen och campingplatserna På hotellen var det Norge som stod för de flesta utländska övernattningarna med 16,6 procent av det totala antalet utländska övernattningarna. Därefter kom Tyskland med 12,9 procent. Storbritannien, Danmark, USA och Finland stod också för betydande andelar, 6,9; 8,7; 5,6 respektive 5,3 procent av det totala antalet utländska övernattningar på hotell. Norrmän dominerade även på campingplatserna med 55,3 procent av de utländska övernattningarna. Även Tyskland stod för en stor andel, 21,0 procent. För stugbyarna var Danmark den dominerande marknaden med 30,2 procent. Norge och Tyskland stod för 18,5 respektive 18,1 procent. Av de utländska vandrarhemsgästerna var 21,5 procent tyskar. Danska gäster stod för 7,6 procent av de utländska övernattningarna. Norge, Frankrike och Polen var andra stora marknader, dessa stod för 7,0;6,2 respektive 5,9 procent av de totala antalet utländska övernattningar på vandrarhem Tyskland med 56,0 procent och Danmark med 19,0 procent stod för störst andel av de utländska övernattningarna i förmedlade privata stugor och lägenheter. I diagrammet på nästa sida redovisas de största marknaderna. För en mer detaljerad fördelning av de olika boendeformerna och nationaliteterna, se tabell 8.

14 Tillväxtverket och SCB 14 NV 41 SM 1305 Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och förmedlade privata stugor och lägenheter på de 20 största marknaderna 2012, 1000-tal Norge Tyskland Danmark Storbritannien Nederländerna Finland USA Frankrike Schweiz Polen * Ryssland * Italien Kina*** Spanien * Övriga Asien Belgien * Indien** Japan Österike * Övriga Världen

15 Tillväxtverket och SCB 15 NV 41 SM 1305 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift sekretessbelagd Data classified 1. Total kapacitet (inkl. stängda anläggn.) efter anläggningstyp och län/storlek. December Total capacity (incl. not operating establishments) by type of accommodation and county/size. December 2012 Län Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Antal Rum Bäddar Antal Stugor Bäddar Antal Bäddar Antal Bäddar Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland V Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Storleksklass 5-19 bäddar Totalt Total kapacitet (inkl. stängda anläggningar) efter anläggningstyp och år. December Total capacity (incl. not operating establishments) by type of accommodation and year. December År Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Antal Rum Bäddar Antal Stugor Bäddar Antal Bäddar Antal Bäddar

16 Tillväxtverket och SCB 16 NV 41 SM Disponibel kapacitet efter anläggningstyp. Medelvärden per månad Number of available rooms and beds by type of accommodation. Average per month 2012 Månad Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Antal Rum Bäddar Antal Stugor Bäddar Antal Bäddar Antal Bäddar Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt Kapacitetsutnyttjande (%) av disponibla rum/stugor och bäddar efter anläggningstyp och region/län/storlek Occupancy rate in per cent of available rooms/cottages and beds by type of accommodation and region/county/size Län Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Rum Bäddar Stugor Bäddar Bäddar Bäddar Stor-Stockholm 59,2 46,3 40,3 35,7 44,8 46,0 Stor-Göteborg 60,8 45, ,4 Stor-Malmö 56,2 42, ,4 Övriga Sverige 43,2 32,2 33,9 24,1 20,0 28,9 Stockholm 59,2 46,3 40,3 35,7 44,8 46,0 Uppsala 44,5 33, ,5 Södermanland 41,1 31,9 29,9 22,6 15,6 29,0 Östergötland 44,8 36,3 29,1 17,8 17,1 32,5 Jönköping 44,3 32,0 33,2 34,4 20,7 30,4 Kronoberg 42,9 30, ,5 Kalmar 41,9 32,6 38,7 27,5 19,9 29,3 Gotland 40,6 30,2 34,9 23,6 24,7 27,6 Blekinge 43,1 33, ,6 Skåne 52,1 38,5 33,7 23,0 24,4 36,1 Halland 49,6 36, ,3 Västra Götaland 53,4 39,7 31,7 21,2 26,2 37,5 Värmland 40,8 29,2 27,6 20,9 11,6 24,7 Örebro 46,5 35,0 31,8 22,9 20,1 32,2 Västmanland 42,1 31,9 21,4 10,7 18,5 28,8 Dalarna 37,7 29,0 39,4 27,0 17,4 26,8 Gävleborg 42,8 32,0 22,7 13,3 15,2 27,1 Västernorrland 43,6 33,7 29,5 21,1 22,3 31,1 Jämtland 41,6 31,4 29,2 23,1 20,7 27,5 Västerbotten 46,4 32,7 24,6 19,5 16,1 29,2 Norrbotten 42,2 31,4 29,6 16,8 30,8 28,0 Storleksklass 1-19 bäddar 29,8 24, , ,5 26, , ,7 30,1 32,0 23,8 23,7 27, ,8 35,3 29,6 22,0 24,1 33, ,2 42,8 37,1 25,6 34,0 39,8 Totalt 50,1 37,8 34,1 24,3 24,3 34,5

17 Tillväxtverket och SCB 17 NV 41 SM Belagda rum/stugor och bäddar i 1000-tal samt kapacitetsutnyttjande (%) av rum/stugor och bäddar (räknat på disponibel kapacitet) efter anläggningstyp och månad Number of occupied rooms/cottages in 1000 and beds and occupancy rate in per cent of available rooms/cottages and beds by type of accommodation and month Månad Beläggning Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Kap.utnyttj. % Beläggning Kap.uttnyttj. % Kap.ut. % Kap.ut. % Rum Bäddar Rum Bäddar Stugor Bäddar Stugor Bäddar Bäddar Bäddar Bäddar Bäddar Januari ,7 27, ,9 31, , ,9 Februari ,8 32, ,3 39, , ,7 Mars ,8 34, ,4 36, , ,9 April ,0 32, ,3 20, , ,3 Maj ,5 38, ,5 12, , ,0 Juni ,7 40, ,7 20, , ,3 Juli ,1 57, ,7 40, , ,3 Augusti ,7 47, ,5 27, , ,7 September ,8 38, ,2 13, , ,5 Oktober ,0 36, ,5 7, , ,3 November ,0 36, ,8 8, , ,6 December ,5 29, ,1 25, , ,5 Totalt ,1 37, ,1 24, , ,5 6. Belagda rum/stugor och bäddar i 1000-tal efter anläggningstyp och storstadsregion/län Number of occupied rooms/cottages and beds in 1000 by type of accommodation and region/county Region/Län Hotell Stugbyar Beläggning Beläggning Vandrarhem SoL Camping Totalt Rum Bäddar Stugor Bäddar Bäddar Bäddar Bäddar Bäddar Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Övriga Sverige Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Anm. SoL: Förmedlade privata stugor och lägenheter. I storstadsområdena och övriga Sverige ingår ej SoL.

18 Tillväxtverket och SCB 18 NV 41 SM Övernattningar i 1000-tal på hotell, stugbyar, vandrarhem efter storstadsområden och län Nights spent in 1000 in hotels, holiday villages, youth hostels by region/ county Region/Län År Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Övriga Sverige Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Anm. Gotland har sannolikt underskattats 2004 p.g.a. undertäckning har anläggning i Värmland flyttat sin rapportering till SoL.

19 Tillväxtverket och SCB 19 NV 41 SM Övernattningar efter gästernas hemland och typ av anläggning Nights spent by the visitors country of residence and by type of accommodation Marknad/Hemland Hotell Stugbyar Vandrarhem Antal Procent Antal Procent Antal Procent Totalt , , ,0 Sverige , , ,5 Utlandet , , ,5 Därav: Norden u Sverige , , ,4 Europa u Norden , , ,3 Utom-Europa , , ,8 Länderfördelning Danmark , , ,8 Norge , , ,6 Finland , , ,9 Island , , ,0 Tyskland , , ,1 Storbritannien , , ,0 Irland , , ,1 Nederländerna , , ,7 Belgien , , ,4 Luxemburg , , ,0 Frankrike , , ,5 Schweiz , , ,8 Österrike , , ,3 Italien , , ,8 Spanien , , ,6 Portugal , , ,1 Grekland ,1 72 0, ,1 Turkiet ,1 39 0, ,1 Ryssland , , ,4 Estland , , ,2 Lettland , , ,3 Litauen , , ,3 Polen , , ,4 Tjeckien , , ,2 Slovakien , , ,1 Ungern , , ,1 Rumänien** , , ,4 Slovenien** ,0 59 0, ,0 Bulgarien** , , ,1 Cypern** ,0 0 0,0 48 0,0 Malta** ,0 0 0, ,0 Övriga Europa , , ,3 USA , , ,8 Kanada , , ,2 Brasilien** , , ,2 Övriga Amerika ,1 67 0, ,2 Japan , , ,2 Sydkorea , , ,1 Kina* , , ,5 Indien** , , ,3 Övriga Asien , , ,4 Australien , , ,4 Nya Zeeland ,0 15 0, ,0 Övriga Världen , , ,3 Ej angivet , , ,3

20 Tillväxtverket och SCB 20 NV 41 SM Forts. Övernattningar efter gästernas hemland och typ av anläggning Marknad/Hemland Camping SoL Totalt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Totalt , , ,0 Sverige , , ,8 Utlandet , , ,2 Därav: Norden u Sverige , , ,5 Europa u Norden , , ,9 Utom-Europa , , ,8 Länderfördelning Danmark , , ,3 Norge , , ,3 Finland , , ,0 Island , ,0 Tyskland , , ,8 Storbritannien , , ,1 Irland , , ,1 Nederländerna , , ,0 Belgien , , ,2 Luxemburg 504 0, , ,0 Frankrike , , ,5 Schweiz , , ,5 Österrike , , ,2 Italien , , ,4 Spanien , , ,3 Portugal 331 0,0 92 0, ,0 Grekland 31 0,0 9 0, ,0 Turkiet 81 0,0 25 0, ,0 Ryssland , , ,4 Estland , , ,1 Lettland , , ,1 Litauen , , ,1 Polen , , ,5 Tjeckien , , ,1 Slovakien 354 0, , ,0 Ungern ,0 58 0, ,0 Rumänien** ,0 20 0, ,1 Slovenien** 360 0,0 60 0, ,0 Bulgarien** 699 0,0 0 0, ,0 Cypern** 21 0,0 0 0, ,0 Malta** 67 0,0 0 0, ,0 Övriga Europa , , ,2 USA , , ,9 Kanada 329 0, , ,1 Brasilien** 85 0,0 0 0, ,1 Övriga Amerika 182 0,0 0 0, ,1 Japan 46 0,0 16 0, ,2 Sydkorea 25 0,0 4 0, ,1 Kina* 62 0, , ,3 Indien** 56 0,0 0 0, ,2 Övriga Asien ,0 94 0, ,3 Australien , , ,1 Nya Zeeland 228 0,0 70 0, ,0 Övriga Världen , , ,2 Ej angivet , ,4 Anm. Kursiv stil * = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m. 2004, Kursiv stil ** = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Housing and Building Statistics 2012 Official

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students

Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students UF 70 SM 0302 Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501 EN 24 SM 1501 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2014 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2011

Inkvarteringsstatistik 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Inkvarteringsstatistik 2011 NV1701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1401 Sveriges framtida befolkning 2014 2060 The future population of Sweden 2014 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1301 Sveriges framtida befolkning 2013 2060 The future population of Sweden 2013 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2015 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 2014 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar 2010 2011 2012 2013

Läs mer

Marknadsprofil 2011 Storbritannien

Marknadsprofil 2011 Storbritannien Marknadsprofil 2011 Storbritannien Foto: Erik Lindvall, Henrik Trygg & Nicho Södling/VisitSweden Källa: VisitSweden/Kairos Future. Varumärket Sverige - en netnografisk studie, 2011 Om Marknadsprofilen

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version EN 24 SM 1403, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 2nd quarter 2014 I korta drag Korrigering 2014-09-17

Läs mer

Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014

Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014 Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014 Franchiselagen innebär att en franchisegivare måste informera franchisetagaren om vad avtalet innebär och om övriga förhållanden som kan vara relevanta.

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-11-22 2012/12 Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Sverige har länge tillhört

Läs mer