Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401"

Transkript

1 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick enligt den preliminära statistiken i november månad till 2,87 miljoner, en ökning med 4,9 procent jämfört med november Under november månad ökade antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar med (5,9%), (5,9%) respektive (4,6%) gästnätter. Campingplatser och privat förmedlade stugor och lägenheter minskade sina gästnätter med (-4,1%) respektive (-6,2%) gästnätter jämfört med samma period föregående år. Svenskarna svarade för 80,7 procent av gästnätterna. Invånare från övriga Norden, Europa utom Norden samt övriga världen svarade för 5,9; 8,1 respektive 5,3 procent av gästnätterna. Den preliminära statistiken i november visar på en ökning av antalet gästnätter i 16 av 21 län jämfört med föregående år. Stockholms län svarade för den största faktiska ökningen med gästnätter (5,6%) följt av Västra Götaland med gästnätter (7,8%) fler gästnätter än i november föregående år. Den största relativa ökningen skedde i Västernorrland med 13,7% (8 600 gästnätter). Den största faktiska och relativa minskningen av antal gästnätter skedde i Östergötland med en minskning med gästnätter (-8,2%). Norge bästa utländska marknaden Norge var i november den bästa utländska marknaden med sina gästnätter, följt av Tyskland med gästnätter. Dessa marknader stod för 20,0 respektive 9,5 procent av den utländska marknaden. USA är den marknad utanför Europa som svarade för flest gästnätter, ,0 procent av den utländska marknaden i november hittade man i Stockholms län. Statistikansvarig myndighet Tillväxtverket Box STOCKHOLM Förfrågningar: Peter Terpstra, Telefon , fax Producent SCB, Enheten för miljö och turism STOCKHOLM Förfrågningar: Inkvarteringsstatistiken Telefon , fax E-post: Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Tillväxtverket, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN X Serie NV Näringsverksamhet. Utkom den 14 januari URN:NBN:SE:SCB-2014-NV41SM1401_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 Anläggningstyper Av det totala antalet gästnätter på 2,87 miljoner under november månad svarade hotellen för 2,37 miljoner (82,6%). Campinganläggningarna, vandrarhemmen, stugbyarna och förmedlade privata stugor och lägenheter svarade för , , respektive gästnätter under november månad. Den totala logiintäkten för hotell ökade i november Den totala logiintäkten för hotellen var i november miljoner jämfört med miljoner i november Den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum var 965 kr, 3 kr högre än i november föregående år.

3 Tillväxtverket och SCB 3 NV 41 SM 1401 Innehåll Tabeller 4 Teckenförklaring 4 1. Förändring gästnätter jämfört med aktuell månad föregående år, procent Svenska och utländska gästnätter, 1000-tal Total kapacitet för olika anläggningstyper. November 2013 och Antal gästnätter i 1000-tal fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. November 2013 och Disponibel kapacitet, gästnätter och kapacitetsutnyttjande (%) på bäddar fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem. November 2013 och Belagda rum och målgruppsfördelning i procent på hotell fördelat på region. November 2013 och Disponibel kapacitet och kapacitetsutnyttjande på rum samt logiintäkt per belagt rum fördelat på region för hotell. November 2013 och Logiintäkt för hotell fördelat per månad och Antal gästnätter fördelat efter hemland. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. November forts. Antal gästnätter fördelat efter hemland. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. November Gästnätter fördelade efter typ av anläggning och län. November Fakta om statistiken 13 In English 14 Summary 14 List of tables 15 List of terms 15

4 Tillväxtverket och SCB 4 NV 41 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure 1. Förändring gästnätter jämfört med aktuell månad föregående år, procent 1 1. Changes in guest nights spent compared with previous year, per cent 1 2. Svenska och utländska gästnätter, 1000-tal 1 2. Swedish and foreign guest nights, in Hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL). Hotels, holiday villages, youth hostels, camping and commercially arranged private cottages and apartments.

5 Tillväxtverket och SCB 5 NV 41 SM Total kapacitet för olika anläggningstyper. November 2013 och Total capacity by type of establishment. November 2013 and 2012 Anläggningstyp Type of establishment Total kapacitet november 2013 Total capacity, November 2013 Förändring från föregående år Changes from last year Anl. Rum Bäddar Anl. Rum Bäddar Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Tomter och Bäddar Tomter och Anl. stugor Anl. stugor Bäddar Camping Antal gästnätter i 1000-tal fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. November 2013 och Number of guest nights in 1000, by county. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. November 2013 and 2012 Län/Region Gästnätter i 1000-tal Utländska gästnätter i 1000-tal Svar vägd* County/Region Guest nights in 1000 of which by foreign tourists Response rate, relative* Ack. t o m Ack. t o m November November november November november % Stockholm ,8 Uppsala ,1 Södermanland ,2 Östergötland ,1 Jönköping ,9 Kronoberg ,3 Kalmar ,6 Gotland ,7 Blekinge ,9 Skåne ,4 Halland ,3 Västra Götaland ,6 Värmland ,4 Örebro ,4 Västmanland ,8 Dalarna ,5 Gävleborg ,8 Västernorrland ,0 Jämtland ,6 Västerbotten ,0 Norrbotten ,2 Hela Riket ,5 * Hotell, stugbyar, vandrarhem. Hotels, holiday villages, youth hostels.

6 Tillväxtverket och SCB 6 NV 41 SM Disponibel kapacitet, gästnätter och kapacitetsutnyttjande (%) på bäddar fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem. November 2013 och Number of available beds, number of guest nights and occupancy rate in per cent, by county. All hotels, holiday villages and youth hostels. November 2013 and 2012 Län/Region Antal disponibla Gästnätter County/Region Number of available beds Number of guest Kapacitetsutnyttjande % nights Rates of occupancy % Anl. Bäddar Antal November Ack. till och med november Stor-Stockholm ,6 46,3 47,0 47,0 Stor-Göteborg ,4 43,9 45,2 45,0 Stor-Malmö ,0 38,9 41,8 42,2 Övriga Sverige ,8 24,0 29,9 29,4 Stockholm ,6 46,3 47,0 47,0 Uppsala ,8 31,9 33,1 34,1 Södermanland ,0 24,8 29,3 29,8 Östergötland ,3 30,4 34,9 33,5 Jönköping ,7 29,0 34,7 31,1 Kronoberg ,3 30,4 28,2 27,8 Kalmar ,3 19,5 30,1 30,2 Gotland ,1 18,7 28,5 28,0 Blekinge ,9 22,7 30,8 30,3 Skåne ,4 32,7 36,7 36,9 Halland ,7 27,1 32,5 33,2 Västra Götaland ,1 35,3 38,7 38,2 Värmland ,6 20,7 27,3 25,1 Örebro ,1 32,5 31,9 32,8 Västmanland ,0 29,5 29,7 29,4 Dalarna ,9 12,9 26,3 26,5 Gävleborg ,0 23,1 26,5 27,4 Västernorrland ,2 31,3 32,2 31,4 Jämtland ,5 20,2 28,9 27,4 Västerbotten ,0 29,0 29,3 29,8 Norrbotten ,1 23,8 28,7 28,2 Hela Riket ,5 31,6 35,5 35,0 Storlek bäddar ,1 18,9 24,5 24, ,8 24,2 29,0 28, ,0 30,8 33,7 33, ,2 37,0 41,0 40,3

7 Tillväxtverket och SCB 7 NV 41 SM Belagda rum och målgruppsfördelning i procent på hotell fördelat på region. November 2013 och Occupied rooms and category of guest in per cent for hotels, by county. November 2013 and 2012 Län/Region County/Region Antal belagda 2013 Number of occupied Rum Målgruppsfördelning, belagda rum % 2013 Rates by category of guest % Företagsmarknaden Privatmarknaden Antal belagda 2012 Number of occupied Rum Målgruppsfördelning, belagda rum % 2012 Rates by category of guest % Företagsmarknaden Privatmarknaden Affär Konf. Grupp Fritid Affär Konf. Grupp Fritid Stor-Stockholm ,1 15,6 5,5 26, ,3 15,3 5,5 23,9 Stor-Göteborg ,0 9,5 5,5 33, ,7 10,8 5,2 27,3 Stor-Malmö ,4 7,4 5,4 27, ,8 7,3 5,8 24,1 Övriga Sverige ,9 12,9 6,4 25, ,5 13,2 6,5 23,8 Stockholms län ,1 15,6 5,5 26, ,3 15,3 5,5 23,9 Uppsala län ,8 28,8 6,8 19, ,7 26,4 4,5 20,4 Södermanlands län ,6 19,8 5,9 31, ,2 19,2 5,9 27,7 Östergötlands län ,7 11,8 3,0 20, ,5 12,4 4,7 18,4 Jönköpings län ,4 12,6 6,8 19, ,7 11,3 4,8 21,2 Kronobergs län ,0 9,9 9,4 20, ,8 9,5 12,6 15,1 Kalmar län ,9 6,8 2,6 23, ,6 13,0 3,5 21,0 Gotlands län ,1 7,2 10,9 46, ,2 10,1 11,6 39,0 Blekinge län ,6 11,6 3,5 23, ,0 12,8 3,6 20,6 Skåne län ,7 10,8 4,9 29, ,5 11,2 5,9 25,4 Hallands län ,2 25,2 2,7 33, ,6 25,0 1,5 37,9 Västra Götalands län ,6 10,7 6,1 32, ,4 12,1 5,4 27,1 Värmlands län ,8 8,4 5,3 28, ,8 9,1 6,4 23,8 Örebro län ,8 10,2 6,2 19, ,4 11,2 5,6 16,8 Västmanlands län ,9 12,2 9,3 24, ,4 12,9 8,2 22,4 Dalarnas län ,9 9,5 4,5 31, ,3 11,2 4,3 30,2 Gävleborgs län ,2 7,9 8,9 17, ,7 8,2 5,6 14,5 Västernorrlands län ,1 10,9 3,8 27, ,1 7,9 8,0 27,9 Jämtlands län ,4 8,9 11,2 31, ,1 12,8 11,3 35,8 Västerbottens län ,6 10,8 14,3 18, ,4 9,9 14,1 16,7 Norrbottens län ,9 5,1 5,3 22, ,8 4,7 6,1 21,4 Hela Riket ,9 13,1 5,9 27, ,5 13,3 5,9 24,3 Anm. p.g.a. avrundningar blir inte alltid summan av målgrupperna 100 (i %).

8 Tillväxtverket och SCB 8 NV 41 SM Disponibel kapacitet och kapacitetsutnyttjande på rum samt logiintäkt per belagt rum fördelat på region för hotell. November 2013 och Number of available rooms and rate of occupancy, revenue of occupied rooms for hotels, by county. November 2013 and 2012 Län/Region County/Region Antal disponibla rum 1000-tal Kapacitetsutnyttjande % Number of available rooms in 1000 Rates of occupancy % Logiintäkt per belagt rum Revenue of occupied rooms November Ack November Ack November Ack Stor-Stockholm ,9 63,0 60,4 60, Stor-Göteborg ,5 66,1 61,2 61, Stor-Malmö ,0 56,7 54,7 57, Övriga Sverige ,1 43,5 44,5 44, Stockholm ,9 63,0 60,4 60, Uppsala ,6 46,4 45,1 45, Södermanland ,7 39,1 41,1 42, Östergötland ,7 47,2 48,5 45, Jönköping ,5 50,7 49,5 45, Kronoberg ,7 51,9 44,3 43, Kalmar ,7 36,0 44,0 43, Gotland ,2 33,2 41,6 41, Blekinge ,3 40,9 43,4 44, Skåne ,3 52,2 51,6 53, Halland ,5 47,6 50,1 50, Västra Götaland ,3 56,1 54,3 54, Värmlands ,6 39,7 43,0 41, Örebro ,5 49,6 46,7 47, Västmanland ,8 45,3 44,1 42, Dalarna ,5 31,7 39,2 38, Gävleborg ,6 42,2 41,1 43, Västernorrland ,0 48,6 43,7 44, Jämtland ,1 40,3 43,2 41, Västerbotten ,7 52,4 46,2 47, Norrbotten ,6 42,0 44,1 42, Hela riket ,7 52,0 51,2 51, Storlek, bäddar ,5 32,1 35,8 34, ,0 38,3 40,1 39, ,1 47,9 46,6 46, ,0 61,4 59,1 59,

9 Tillväxtverket och SCB 9 NV 41 SM Logiintäkt för hotell fördelat per månad och Revenue of occupied rooms for hotels by month and 2012 Månad Month Antal disponibla Antal belagda rum Total logiintäkt, 1000-tal kr Number of Occupied rooms Total revenue, 1000 SEK Logiintäkt per belagt rum Average rev. of occ. rooms Anl. Rum Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November Totalt

10 Tillväxtverket och SCB 10 NV 41 SM Antal gästnätter fördelat efter hemland. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. November Number of guest nights by country of residence and by type of establishment. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. November 2013 Marknad/Hemland Hotell Stugbyar Vandrarhem Antal Procent Antal Procent Antal Procent Totalt , , ,0 Sverige , , ,4 Utlandet , , ,6 Därav: Norden u Sverige , , ,9 Europa u Norden , , ,9 Utom-Europa , , ,8 Länderfördelning Danmark , , ,7 Norge , , ,9 Finland , , ,2 Island ,0 0 0, ,1 Tyskland , , ,8 Storbritannien , , ,3 Irland ,1 4 0, ,1 Nederländerna ,5 70 0, ,5 Belgien ,3 25 0, ,2 Luxemburg 547 0,0 41 0,1 10 0,0 Frankrike , , ,1 Schweiz , , ,2 Österrike , , ,2 Italien , , ,8 Spanien , , ,4 Portugal ,1 0 0, ,1 Grekland ,0 73 0, ,1 Turkiet , ,2 80 0,0 Ryssland , , ,4 Estland ,1 84 0, ,7 Lettland , , ,9 Litauen , , ,6 Polen , , ,6 Tjeckien , , ,5 Slovakien 791 0, , ,4 Ungern ,1 31 0, ,1 Rumänien** ,1 74 0, ,3 Slovenien** 757 0,0 57 0,1 46 0,0 Bulgarien** 350 0, , ,1 Cypern** 98 0,0 0 0,0 2 0,0 Malta** 225 0,0 0 0,0 5 0,0 Övriga Europa , , ,3 USA ,9 44 0, ,8 Kanada , , ,2 Brasilien** ,1 75 0, ,2 Övriga Amerika ,1 3 0, ,1 Japan , , ,1 Sydkorea , , ,2 Kina* , , ,7 Indien** ,5 0 0, ,8 Övriga Asien ,3 4 0, ,2 Australien ,1 50 0, ,4 Nya Zeeland 326 0,0 0 0, ,1 Övriga Världen ,2 0 0, ,4 Ej angivet , , ,5 Kursiv stil * = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m Kursiv stil** = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m

11 Tillväxtverket och SCB 11 NV 41 SM forts. Antal gästnätter fördelat efter hemland. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. November Number of guest nights by country of residence and by type of establishment. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. November 2013 Marknad/Hemland Camping*** SoL Totalt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Totalt , , ,0 Sverige , , ,7 Utlandet , , ,3 Därav: Norden u Sverige , , ,9 Europa u Norden , , ,1 Utom-Europa 113 0, , ,3 Länderfördelning Danmark 653 0, , ,2 Norge , , ,9 Finland 483 0,2 95 0, ,8 Island 0 0,0 0 0, ,0 Tyskland , , ,8 Storbritannien 611 0,3 70 0, ,4 Irland 23 0,0 0 0, ,1 Nederländerna 125 0, , ,5 Belgien 62 0,0 0 0, ,2 Luxemburg 0 0,0 0 0, ,0 Frankrike 174 0,1 2 0, ,5 Schweiz 22 0,0 92 0, ,2 Österrike 0 0,0 0 0, ,1 Italien 42 0, , ,5 Spanien 48 0, , ,3 Portugal 0 0,0 0 0, ,1 Grekland 4 0,0 0 0, ,0 Turkiet 0 0,0 0 0, ,1 Ryssland 77 0,0 0 0, ,5 Estland 168 0,1 0 0, ,1 Lettland 15 0,0 12 0, ,2 Litauen 78 0,0 22 0, ,1 Polen , , ,6 Tjeckien 41 0,0 0 0, ,1 Slovakien 6 0,0 0 0, ,1 Ungern 7 0,0 0 0, ,1 Rumänien** 55 0,0 0 0, ,1 Slovenien** 0 0,0 0 0, ,0 Bulgarien** 2 0,0 0 0, ,0 Cypern** 0 0,0 0 0, ,0 Malta** 0 0,0 0 0, ,0 Övriga Europa 823 0,4 0 0, ,2 USA 0 0, , ,8 Kanada 0 0,0 0 0, ,1 Brasilien** 0 0,0 0 0, ,1 Övriga Amerika 0 0,0 0 0, ,1 Japan 0 0,0 0 0, ,1 Sydkorea 0 0,0 0 0, ,1 Kina* 0 0,0 6 0, ,4 Indien** 0 0,0 0 0, ,4 Övriga Asien 6 0,0 0 0, ,3 Australien 0 0,0 0 0, ,1 Nya Zeeland 0 0,0 0 0, ,0 Övriga Världen 107 0,1 56 0, ,2 Ej angivet 0 0, , ,6 Kursiv stil * = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m Kursiv stil** = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m *** Från och med februari 2011 redovisas campingen på samma hemländer som övriga anläggningstyper.

12 Tillväxtverket och SCB 12 NV 41 SM Gästnätter fördelade efter typ av anläggning och län. November Number of guest nights in all types of accommodation, by county. November 2013 Län/Region* Hotell Stugbyar Vandrarhem County/Region* Hotels Holiday Villages Youth Hostels Antal % Antal % Antal % Stor-Stockholm , ,2 Stor-Göteborg , ,2 Stor-Malmö , ,9 Övriga Sverige , , ,8 Stockholm , ,2 Uppsala , ,9 Södermanland , ,6 Östergötland , ,0 Jönköping , , ,3 Kronoberg , Kalmar , , ,0 Gotland , ,6.... Blekinge , ,9 Skåne , , ,5 Halland , ,8 Västra Götaland , , ,8 Värmland , , ,1 Örebro , ,5 Västmanland , ,0 Dalarna , , ,6 Gävleborg , ,5 Västernorrland , ,0 Jämtland , , ,1 Västerbotten , ,7 Norrbotten , ,1 Hela Riket , , ,0 Län/Region* Camping SoL Totalt County/Region* Camping Private cottage and apartment Total Antal % Antal % Antal % Stor-Stockholm ,7 Stor-Göteborg ,0 Stor-Malmö ,3 Övriga Sverige , ,4 Stockholm , ,7 Uppsala , ,4 Södermanland , ,9 Östergötland , ,6 Jönköping , , ,7 Kronoberg , , ,5 Kalmar , , ,9 Gotland 804 0, ,7 Blekinge , ,9 Skåne , , ,3 Halland , ,0 Västra Götaland , , ,4 Värmland , , ,7 Örebro , ,0 Västmanland , ,7 Dalarna , , ,6 Gävleborg , ,9 Västernorrland , ,5 Jämtland , , ,1 Västerbotten , ,9 Norrbotten , ,5 Hela Riket , , ,0 * I storstadsområden ingår inte privata stugor och lägenheter.

13 Tillväxtverket och SCB 13 NV 41 SM 1401 Fakta om statistiken Statistiska centralbyrån (SCB) samlar på uppdrag av Tillväxtverket månadsvis in uppgifter om kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlare av privata stugor och lägenheter. Avsikten med inkvarteringsstatistiken är att ge dataunderlag för turistinformation i Sverige och utlandet genom löpande bevakning av utvecklingen. Det är den enda kontinuerliga indikator som existerar över antalet utländska besökare i Sverige. Jämförbarhet över tiden Löpande statistik för hotell, stugbyar och vandrarhem finns från Sedan 1988 redovisar hotellen uppgifter om målgrupper (gästkategorier). Från och med 1994 ingår även kurs- och konferensanläggningar i statistiken. Från och med januari 2002 har inkvarteringsstatistikens vandrarhemskategori en ny definition. Tidigare räknades endast de anläggningar som var anslutna till Svenska Turistföreningen (STF) till kategorin vandrarhem. Övriga anläggningar av vandrarhemskaraktär tillhörde gruppen hotell. Ungefär 250 anläggningar berördes av omdefinieringen och flyttades vid årsskiftet 2001/2002 från hotellkategorin till vandrarhemskategorin. Från och med januari 2004 redovisas Kina som en egen nationalitet. Kina redovisades tidigare under Övriga Asien. Från och med 2008 redovisas Brasilien, Indien, Malta, Rumänien och Slovenien som egna nationaliteter. Brasilien redovisades tidigare under Övriga Amerika. Indien redovisades tidigare under Övriga Asien. Malta, Rumänien och Slovenien redovisades tidigare under Övriga Europa. Månatlig statistik från förmedlare av privata stugor och lägenheter finns tillgänglig från och med januari år Tidigare sedan sommaren 2000 har statistiken samlats in två gånger per år som säsongsstatistik för perioderna juniaugusti och december-april. Från och med februari 2008 samlar SCB in uppgifter om kapacitet och beläggning på campingplatser. Tidigare samlades denna statistik in av Sveriges Camping- & stugföretagares Riksorganisation (SCR). Campingstatistiken har för år 2008 till september 2010 genomgått en revidering. Revideringen baseras på resultaten från en individundersökning som SCB genomfört våren 2010 på uppdrag av Tillväxtverket. Syftet med undersökningen var att utreda de för campingstatistiken viktiga nyckeltalen genomsnittligt antal dygn per campingnatt för dag- respektive säsongsgäster samt antal dygn en säsongsgäst i genomsnitt övernattar på campingplatsen. Revideringen medför att gästnätterna hamnar på en lägre nivå jämfört med tidigare preliminär statistik. Ytterligare information om revideringen presenteras på webbplatsen tillsammans med resultaten för åren 2008 och Uppgifter för oktober 2013 har tidigare publicerats i Statistiska meddelanden (SM) NV 41 SM 1313 samt i Statistikdatabasen (SSD). Uppgifterna i detta SM är preliminära. Det innebär att statistiken för publicerade månader kommer att revideras i kommande produktionsomgångar. Statistiken blir slutlig i samband med årspublikationen i april nästkommande år. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats,

14 Tillväxtverket och SCB 14 NV 41 SM 1401 In English Summary The number of guest nights in November was 2.87 million. This is an increase of 4.9 per cent compared to November People from Sweden account for 80.7 per cent of the guest nights. People from the Nordic countries excluding Sweden, Europe excluding the Nordic countries and the rest of the world account for 5.9; 8.1 and 5.3 per cent of the guest nights, respectively. 16 out of 21 counties shows an increase in number of guest nights. Stockholm county shows the largest increase by or 5.6 per cent. After Sweden, Norway was the country that contributed most guest nights, and accounted for 20.0 per cent of the foreign market in November USA accounted for guest nights, which is the best foreign market outside Europe per cent of the foreign market share was found in Stockholm county. Of the total 2.87 million guest nights hotels stands for 2.37 million, camping sites for , youth hostels for , holiday villages for and commercially arranged rentals in private cottages and apartments accounted for guest nights. The total revenue for hotels in November 2013 was million SEK, an increase with 65,5 million compared to last year. Average revenue of occupied hotel rooms was 965 SEK, compared to 962 in November 2012.

15 Tillväxtverket och SCB 15 NV 41 SM 1401 List of tables Explanation of symbols 4 1. Changes in guest nights spent compared with previous year, per cent Swedish and foreign guest nights, in Total capacity by type of establishment. November 2013 and Number of guest nights in 1000, by county. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. November 2013 and Number of available beds, number of guest nights and occupancy rate in per cent, by county. All hotels, holiday villages and youth hostels. November 2013 and Occupied rooms and category of guest in per cent for hotels, by county. November 2013 and Number of available rooms and rate of occupancy, revenue of occupied rooms for hotels, by county. November 2013 and Revenue of occupied rooms for hotels by month and Number of guest nights by country of residence and by type of establishment. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. November Number of guest nights by country of residence and by type of establishment. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. November Number of guest nights in all types of accommodation, by county. November List of terms Anläggningstyp Gästnatt Kapacitetsutnyttjande Type of accommodation Guest night, overnight stay Occupancy rate

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Housing and Building Statistics 2012 Official

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007.

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007. PR 14 SM 0801 Konsumentprisindex för december 2007 Consumer Price Index for December 2007 I korta drag Inflationstakten ökar ytterligare Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv

Läs mer

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Håbo kommun 2012 3 Utveckling

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

IBIS 2011. Rapport 0124

IBIS 2011. Rapport 0124 IBIS 2011 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2011, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2011, foreign visitors in Sweden Rapport 0124 IBIS 2011

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students

Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students UF 70 SM 0302 Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2011

Inkvarteringsstatistik 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Inkvarteringsstatistik 2011 NV1701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

TEM 2010 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 2001-2009 Resultatet för år 2009 är reviderat

TEM 2010 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 2001-2009 Resultatet för år 2009 är reviderat TEM 2010 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 2001-2009 Resultatet för år 2009 är reviderat RESURS AB INNEHÅLL Utveckling turismen i Tierps kommun 2010

Läs mer

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG Företagens användning av it 2013 Företagens användning av it 2013 Statistiska centralbyrån 2014 ICT usage in enterprises 2013 Statistics Sweden 2014 Tidigare publicering

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501 EN 24 SM 1501 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2014 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 Befolkningsstatistiken började 1991 komma ut med titeln Befolkningsstatistik del 3. Under

Läs mer

Kartläggning av anropsstyrd kollektivtrafik 2013 PM 2015:6

Kartläggning av anropsstyrd kollektivtrafik 2013 PM 2015:6 Kartläggning av anropsstyrd kollektivtrafik 2013 PM 2015:6 Kartläggning av anropsstyrd kollektivtrafik 2013 PM 2015:6 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010

Läs mer