I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj Preliminära siffror NV 41 SM 1208

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208"

Transkript

1 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick enligt den preliminära statistiken i maj månad till 3,80 miljoner, en minskning med 6,0 procent jämfört med maj Hotell, stugbyar och vandrarhem ökade antalet gästnätter med (2,3 %), (24,5%) respektive (2,6 %). Den största minskningen står campingplatser för med (-30,5%) färre gästnätter än under maj föregående år. Även förmedlade privata stugor och lägenheter minskade med (-2,6%) gästnätter. Svenskarna svarade för 76,2 procent av gästnätterna. Invånare från övriga Norden, Europa utom Norden samt övriga världen svarade för 7,3; 11,5 respektive 5,0 procent av gästnätterna. Den preliminära statistiken i maj visar på en minskning av antalet gästnätter i 15 av 21 län jämfört med föregående år. Västra Götalands län hade den största faktiska minskningen av antalet gästnätter med eller -10,3 procent följt av Hallands län med en minskning på gästnätter eller -21,2 procent. Den största faktiska ökningen återfanns i Stockholms län med eller 3,3 % fler gästnätter än under maj Den största relativa ökningen skedde i Gotlands län med 17,2 % eller fler gästnätter än i fjol. Tyskland bästa utländska marknaden Tyskland var i maj den bästa utländska marknaden med sina gästnätter, följt av Norge med gästnätter. Dessa marknader står för 18,8 respektive 18,4 procent av den utländska marknaden. USA är den marknad utanför Europa som står för flest gästnätter, ,8 procent av den utländska marknaden i maj hittade man i Stockholms län följt av 19,5 procent i Västra Götalands län och 9,8 procent i Skåne län. Statistikansvarig myndighet Tillväxtverket Box STOCKHOLM Förfrågningar: Peter Terpstra, Telefon , fax Producent SCB, Enheten för miljö och turism STOCKHOLM Förfrågningar: Inkvarteringsstatistiken Telefon , fax E-post: Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Tillväxtverket, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN X Serie NV Näringsverksamhet. Utkom den 3 juli URN:NBN:SE:SCB-2012-NV41SM1208_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1208 Anläggningstyper Av det totala antalet gästnätter på 3,80 miljoner under maj månad svarade hotellen för 2,51 miljoner eller 66,1 procent, campinganläggningarna för , vandrarhemmen för ,stugbyarna för och förmedlade privata stugor och lägenheter för gästnätter. Totala logiintäkten för hotell minskade i maj Den totala logiintäkten för hotellen var i maj miljoner jämfört med miljoner i maj Den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum var kr, 4 kr mer jämfört med maj föregående år.

3 Tillväxtverket och SCB 3 NV 41 SM 1208 Innehåll Tabeller 4 Teckenförklaring 4 1. Förändring gästnätter jämfört med aktuell månad föregående år, procent Svenska och utländska gästnätter, 1000-tal Total kapacitet för olika anläggningstyper. Maj 2012 och Antal gästnätter i 1000-tal fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. Maj 2012 och Disponibel kapacitet, gästnätter och kapacitetsutnyttjande (%) på bäddar fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem. Maj 2012 och Belagda rum och målgruppsfördelning i procent på hotell fördelat på region. Maj 2012 och Disponibel kapacitet och kapacitetsutnyttjande på rum samt logiintäkt per belagt rum fördelat på region för hotell. Maj 2012 och Logiintäkt för hotell fördelat per månad och Antal gästnätter fördelat efter hemland. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. Maj forts. Antal gästnätter fördelat efter hemland. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. Maj Gästnätter fördelade efter typ av anläggning och län. Maj Fakta om statistiken 13 In English 14 Summary 14 List of tables 15 List of terms 15

4 Tillväxtverket och SCB 4 NV 41 SM 1208 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure 1. Förändring gästnätter jämfört med aktuell månad föregående år, procent 1 1. Changes in guest nights spent compared with previous year, per cent Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov De Förändr12/11 Förändr11/10 2. Svenska och utländska gästnätter, 1000-tal 1 2. Swedish and foreign guest nights, in Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Sverige -12 Sverige -11 Utlandet -12 Utlandet Hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL). Hotels, holiday villages, youth hostels, camping and commercially arranged private cottages and apartments.

5 Tillväxtverket och SCB 5 NV 41 SM Total kapacitet för olika anläggningstyper. Maj 2012 och Total capacity by type of establishment. May 2012 and 2011 Anläggningstyp Type of establishment Total kapacitet maj 2012 Total capacity, May 2012 Förändring från föregående år Changes from last year Anl. Rum Bäddar Anl. Rum Bäddar Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Tomter och Bäddar Tomter och Anl. stugor Anl. stugor Bäddar Camping Antal gästnätter i 1000-tal fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. Maj 2012 och Number of guest nights in 1000, by county. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. May 2012 and 2011 Län/Region Gästnätter i 1000-tal Utländska gästnätter i 1000-tal Svar vägd* County/Region Guest nights in 1000 of which by foreign tourists Response rate, relative* Ack. t o m Ack. t o m Maj Maj Maj Maj Maj % Stockholm ,7 Uppsala ,7 Södermanland ,1 Östergötland ,8 Jönköping ,5 Kronoberg ,8 Kalmar ,8 Gotland ,7 Blekinge ,1 Skåne ,1 Halland ,6 Västra Götaland ,3 Värmland ,2 Örebro ,0 Västmanland ,9 Dalarna ,6 Gävleborg ,3 Västernorrland ,7 Jämtland ,5 Västerbotten ,8 Norrbotten ,1 Hela Riket ,9 * Hotell, stugbyar, vandrarhem. Hotels, holiday villages, youth hostels.

6 Tillväxtverket och SCB 6 NV 41 SM Disponibel kapacitet, gästnätter och kapacitetsutnyttjande (%) på bäddar fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem. Maj 2012 och Number of available beds, number of guest nights and occupancy rate in per cent, by county. All hotels, holiday villages and youth hostels. May 2012 and 2011 Län/Region Antal disponibla Gästnätter County/Region Number of available beds Number of guest Kapacitetsutnyttjande % nights Rates of occupancy % Anl. Bäddar Antal Maj Ack. till och med maj Stor-Stockholm ,3 51,1 40,3 40,1 Stor-Göteborg ,8 46,2 37,7 38,0 Stor-Malmö ,4 43,2 36,4 35,2 Övriga Sverige ,4 25,3 27,4 26,6 Stockholm ,3 51,1 40,3 40,1 Uppsala ,1 47,9 32,1 36,4 Södermanland ,7 31,2 25,6 25,8 Östergötland ,7 36,7 27,1 28,6 Jönköping ,8 27,4 25,4 26,3 Kronoberg ,5 27,1 24,8 22,8 Kalmar ,3 25,6 20,3 19,7 Gotland ,4 23,6 16,9 16,0 Blekinge ,5 26,5 22,8 21,7 Skåne ,7 37,3 30,8 30,0 Halland ,9 34,5 26,0 27,5 Västra Götaland ,2 37,6 31,0 30,9 Värmland ,6 20,8 21,1 20,9 Örebro ,2 33,2 30,2 27,6 Västmanland ,5 35,2 26,6 28,1 Dalarna ,2 11,0 40,4 34,3 Gävleborg ,0 25,3 25,6 25,4 Västernorrland ,2 28,3 27,4 26,5 Jämtland ,1 13,7 30,5 29,3 Västerbotten ,6 23,9 28,1 26,7 Norrbotten ,5 19,8 25,9 24,4 Hela Riket ,1 33,1 31,5 30,7 Storlek bäddar ,6 23,5 19,7 19, ,6 27,7 23,8 23, ,8 34,8 29,3 29, ,2 36,5 37,4 35,9

7 Tillväxtverket och SCB 7 NV 41 SM Belagda rum och målgruppsfördelning i procent på hotell fördelat på region. Maj 2012 och Occupied rooms and category of guest in per cent for hotels, by county. May 2012 and 2011 Län/Region County/Region Antal belagda 2012 Number of occupied Rum Målgruppsfördelning, belagda rum % 2012 Rates by category of guest % Företagsmarknaden Privatmarknaden Antal belagda 2011 Number of occupied Rum Målgruppsfördelning, belagda rum % 2011 Rates by category of guest % Företagsmarknaden Privatmarknaden Affär Konf. Grupp Fritid Affär Konf. Grupp Fritid Stor-Stockholm ,6 15,9 8,0 22, ,3 18,1 7,8 19,8 Stor-Göteborg ,1 12,9 7,0 26, ,9 11,9 7,5 21,7 Stor-Malmö ,5 9,1 9,2 24, ,6 10,5 8,5 22,4 Övriga Sverige ,9 14,9 8,0 24, ,1 15,6 7,2 22,1 Stockholms län ,6 15,9 8,0 22, ,3 18,1 7,8 19,8 Uppsala län ,2 26,6 9,3 17, ,3 28,7 7,5 16,5 Södermanlands län ,4 22,4 6,8 29, ,9 18,6 6,3 25,2 Östergötlands län ,1 13,0 6,1 20, ,1 14,2 6,5 19,1 Jönköpings län ,1 14,2 6,8 21, ,7 13,7 4,8 17,8 Kronobergs län ,2 12,7 11,0 13, ,5 13,1 7,9 16,4 Kalmar län ,5 8,8 5,4 34, ,4 13,4 5,3 27,9 Gotlands län ,7 14,9 24,9 33, ,0 9,5 23,5 34,0 Blekinge län ,3 10,4 8,1 22, ,4 9,7 8,0 16,9 Skåne län ,2 12,7 8,7 27, ,8 14,6 7,9 24,8 Hallands län ,3 25,1 3,3 25, ,6 21,7 3,9 25,8 Västra Götalands län ,5 13,8 7,5 27, ,1 13,8 8,2 23,0 Värmlands län ,2 12,2 12,2 22, ,3 10,8 10,6 21,4 Örebro län ,4 11,7 7,5 17, ,5 10,4 7,5 14,6 Västmanlands län ,7 12,5 10,8 20, ,7 12,0 5,5 19,7 Dalarnas län ,3 13,6 7,0 26, ,5 16,2 4,4 28,0 Gävleborgs län ,0 10,4 7,1 11, ,4 12,2 7,2 10,2 Västernorrlands län ,0 13,2 4,8 27, ,3 8,8 2,9 25,9 Jämtlands län ,0 14,1 5,0 27, ,2 18,3 5,0 27,5 Västerbottens län ,8 9,7 11,1 16, ,6 12,2 10,5 14,7 Norrbottens län ,3 10,0 4,3 22, ,9 13,6 5,4 20,1 Hela Riket ,6 14,6 8,0 23, ,5 15,6 7,6 21,3 Anm. p.g.a. avrundningar blir inte alltid summan av målgrupperna 100 (i %).

8 Tillväxtverket och SCB 8 NV 41 SM Disponibel kapacitet och kapacitetsutnyttjande på rum samt logiintäkt per belagt rum fördelat på region för hotell. Maj 2012 och Number of available rooms and rate of occupancy, revenue of occupied rooms for hotels, by county. May 2012 and 2011 Län/Region County/Region Antal disponibla rum 1000-tal Kapacitetsutnyttjande % Number of available rooms in 1000 Rates of occupancy % Logiintäkt per belagt rum Revenue of occupied rooms Maj Ack Maj Ack Maj Ack Stor-Stockholm ,4 70,1 55,0 55, Stor-Göteborg ,4 72,0 55,7 57, Stor-Malmö ,5 64,9 53,2 52, Övriga Sverige ,2 47,7 40,1 40, Stockholm ,4 70,1 55,0 55, Uppsala ,8 60,4 44,8 48, Södermanland ,4 48,8 38,9 38, Östergötland ,6 55,3 41,6 44, Jönköping ,7 48,6 40,5 42, Kronoberg ,7 45,7 41,6 39, Kalmar ,8 45,7 32,9 32, Gotland ,8 47,8 29,3 29, Blekinge ,4 44,5 37,6 35, Skåne ,7 59,6 48,3 48, Halland ,5 64,4 44,8 49, Västra Götaland ,1 62,4 48,6 50, Värmlands ,6 42,9 36,1 37, Örebro ,8 53,2 44,8 42, Västmanland ,8 54,6 41,6 43, Dalarna ,7 36,6 37,5 39, Gävleborg ,6 48,9 42,0 40, Västernorrland ,1 46,8 39,5 41, Jämtland ,3 33,6 42,8 42, Västerbotten ,0 46,0 45,3 44, Norrbotten ,2 35,5 40,6 38, Hela riket ,4 57,0 46,5 46, Storlek, bäddar ,3 38,5 30,7 30, ,2 44,8 35,1 35, ,0 54,0 42,6 43, ,4 65,8 54,4 54,

9 Tillväxtverket och SCB 9 NV 41 SM Logiintäkt för hotell fördelat per månad och Revenue of occupied rooms for hotels by month and 2011 Månad Month Antal disponibla Antal belagda rum Total logiintäkt, 1000-tal kr Number of Occupied rooms Total revenue, 1000 SEK Logiintäkt per belagt rum Average rev. of occ. rooms Anl. Rum Januari Februari Mars April Maj Totalt

10 Tillväxtverket och SCB 10 NV 41 SM Antal gästnätter fördelat efter hemland. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. Maj Number of guest nights by country of residence and by type of establishment. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. May 2012 Marknad/Hemland Hotell Stugbyar Vandrarhem Antal Procent Antal Procent Antal Procent Totalt , , ,0 Sverige , , ,2 Utlandet , , ,8 Därav: Norden u Sverige , , ,8 Europa u Norden , , ,6 Utom-Europa , , ,4 Länderfördelning Danmark , , ,0 Norge , , ,4 Finland , , ,4 Island ,1 9 0, ,1 Tyskland , , ,4 Storbritannien ,8 79 0, ,6 Irland ,1 7 0, ,1 Nederländerna , , ,7 Belgien ,3 53 0, ,3 Luxemburg 692 0,0 0 0,0 1 0,0 Frankrike , , ,2 Schweiz , , ,5 Österrike , , ,3 Italien ,6 20 0, ,7 Spanien , , ,5 Portugal ,0 0 0, ,1 Grekland ,1 0 0, ,1 Turkiet ,1 0 0, ,3 Ryssland , , ,5 Estland , , ,7 Lettland , , ,2 Litauen , , ,7 Polen , , ,5 Tjeckien , , ,2 Slovakien 733 0,0 0 0, ,1 Ungern ,0 2 0, ,1 Rumänien** ,1 0 0, ,6 Slovenien** 387 0,0 0 0,0 27 0,0 Bulgarien** 164 0,0 25 0,0 29 0,0 Cypern** 174 0,0 0 0,0 5 0,0 Malta** 145 0,0 0 0,0 20 0,0 Övriga Europa , , ,3 USA , , ,7 Kanada ,2 10 0, ,2 Brasilien** ,1 0 0, ,1 Övriga Amerika ,1 0 0, ,1 Japan ,3 0 0, ,1 Sydkorea ,1 0 0, ,1 Kina* ,5 0 0, ,4 Indien** ,5 27 0, ,3 Övriga Asien ,4 5 0, ,4 Australien ,1 0 0, ,2 Nya Zeeland 466 0,0 0 0,0 84 0,0 Övriga Världen ,3 7 0, ,3 Ej angivet ,1 74 0, ,6 Kursiv stil * = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m Kursiv stil** = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m

11 Tillväxtverket och SCB 11 NV 41 SM forts. Antal gästnätter fördelat efter hemland. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. Maj Number of guest nights by country of residence and by type of establishment. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. May 2012 Marknad/Hemland Camping*** SoL Totalt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Totalt , , ,0 Sverige , , ,2 Utlandet , , ,8 Därav: Norden u Sverige , , ,3 Europa u Norden , , ,5 Utom-Europa 570 0, , ,0 Länderfördelning Danmark , , ,9 Norge , , ,4 Finland , , ,0 Island 45 0,0 0 0, ,0 Tyskland , , ,5 Storbritannien , , ,3 Irland 465 0,1 12 0, ,1 Nederländerna , , ,9 Belgien 152 0, , ,2 Luxemburg 0 0,0 76 0, ,0 Frankrike , , ,6 Schweiz , , ,4 Österrike 654 0, , ,2 Italien 182 0,0 43 0, ,4 Spanien 14 0,0 16 0, ,3 Portugal 6 0,0 32 0, ,0 Grekland 4 0,0 0 0, ,0 Turkiet 0 0,0 0 0, ,1 Ryssland 288 0,0 88 0, ,6 Estland 46 0,0 84 0, ,1 Lettland 231 0,0 0 0, ,1 Litauen 201 0,0 0 0, ,1 Polen , , ,8 Tjeckien 333 0, , ,1 Slovakien 19 0,0 0 0, ,0 Ungern 0 0,0 0 0, ,0 Rumänien** 33 0,0 0 0, ,1 Slovenien** 0 0,0 0 0, ,0 Bulgarien** 266 0,0 0 0, ,0 Cypern** 0 0,0 0 0, ,0 Malta** 16 0,0 0 0, ,0 Övriga Europa ,3 56 0, ,4 USA 31 0,0 37 0, ,9 Kanada 71 0,0 0 0, ,1 Brasilien** 3 0,0 0 0, ,1 Övriga Amerika 7 0,0 0 0, ,1 Japan 6 0,0 0 0, ,2 Sydkorea 0 0,0 0 0, ,1 Kina* 0 0,0 0 0, ,3 Indien** 0 0,0 0 0, ,4 Övriga Asien 58 0,0 0 0, ,3 Australien 18 0,0 24 0, ,1 Nya Zeeland 2 0,0 0 0, ,0 Övriga Världen 374 0, , ,3 Ej angivet 0 0, , ,1 Kursiv stil * = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m Kursiv stil** = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m *** Från och med januari 2011 redovisas campingen på samma hemländer som övriga anläggningstyper.

12 Tillväxtverket och SCB 12 NV 41 SM Gästnätter fördelade efter typ av anläggning och län. Maj Number of guest nights in all types of accommodation, by county. May 2012 Län/Region* Hotell Stugbyar Vandrarhem County/Region* Hotels Holiday Villages Youth Hostels Antal % Antal % Antal % Stor-Stockholm , , ,9 Stor-Göteborg , ,0 Stor-Malmö , ,5 Övriga Sverige , , ,6 Stockholm , , ,9 Uppsala , ,5 Södermanland , ,8 Östergötland , , ,7 Jönköping , , ,7 Kronoberg ,5 0 0, ,4 Kalmar , , ,3 Gotland , , ,6 Blekinge , Skåne , , ,5 Halland , Västra Götaland , , ,6 Värmland , , ,1 Örebro , ,2 Västmanland , Dalarna , , ,7 Gävleborg , ,8 Västernorrland , , ,6 Jämtland , , ,4 Västerbotten , ,3 Norrbotten , ,8.... Hela Riket , , ,0 Län/Region* Camping SoL Totalt County/Region* Camping Private cottage and apartment Total Antal % Antal % Antal % Stor-Stockholm , ,2 Stor-Göteborg ,0 Stor-Malmö ,0 Övriga Sverige , ,4 Stockholm , , ,2 Uppsala , ,8 Södermanland , ,3 Östergötland , , ,4 Jönköping , , ,2 Kronoberg , , ,8 Kalmar , , ,3 Gotland , , ,0 Blekinge , , ,8 Skåne , , ,3 Halland , , ,8 Västra Götaland , , ,2 Värmland , , ,2 Örebro , ,1 Västmanland , , ,4 Dalarna , , ,9 Gävleborg , ,6 Västernorrland , , ,9 Jämtland , , ,3 Västerbotten , ,9 Norrbotten , ,7 Hela Riket , , ,0 * I storstadsområden ingår inte privata stugor och lägenheter.

13 Tillväxtverket och SCB 13 NV 41 SM 1208 Fakta om statistiken Statistiska centralbyrån (SCB) samlar på uppdrag av Tillväxtverket månadsvis in uppgifter om kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlare av privata stugor och lägenheter. Avsikten med inkvarteringsstatistiken är att ge dataunderlag för turistinformation i Sverige och utlandet genom löpande bevakning av utvecklingen. Det är den enda kontinuerliga indikator som existerar över antalet utländska besökare i Sverige. Jämförbarhet över tiden Löpande statistik för hotell, stugbyar och vandrarhem finns från Sedan 1988 redovisar hotellen uppgifter om målgrupper (gästkategorier). Från och med 1994 ingår även kurs- och konferensanläggningar i statistiken. Från och med januari 2002 har inkvarteringsstatistikens vandrarhemskategori en ny definition. Tidigare räknades endast de anläggningar som var anslutna till Svenska Turistföreningen (STF) till kategorin vandrarhem. Övriga anläggningar av vandrarhemskaraktär tillhörde gruppen hotell. Ungefär 250 anläggningar berördes av omdefinieringen och flyttades vid årsskiftet 2001/2002 från hotellkategorin till vandrarhemskategorin. Från och med januari 2004 redovisas Kina som en egen nationalitet. Kina redovisades tidigare under Övriga Asien. Från och med 2008 redovisas Brasilien, Indien, Malta, Rumänien och Slovenien som egna nationaliteter. Brasilien redovisades tidigare under Övriga Amerika. Indien redovisades tidigare under Övriga Asien. Malta, Rumänien och Slovenien redovisades tidigare under Övriga Europa. Månatlig statistik från förmedlare av privata stugor och lägenheter finns tillgänglig från och med januari år Tidigare sedan sommaren 2000 har statistiken samlats in två gånger per år som säsongsstatistik för perioderna juniaugusti och december-april Från och med januari 2008 samlar SCB in uppgifter om kapacitet och beläggning på campingplatser. Tidigare samlades denna statistik in av Sveriges Camping- & stugföretagares Riksorganisation (SCR). Campingstatistiken har för år 2008 till augusti 2010 genomgått en revidering. Revideringen baseras på resultaten från en individundersökning som SCB genomfört våren 2010 på uppdrag av Tillväxtverket. Syftet med undersökningen var att utreda de för campingstatistiken viktiga nyckeltalen genomsnittligt antal dygn per campingnatt för dag- respektive säsongsgäster samt antal dygn en säsongsgäst i genomsnitt övernattar på campingplatsen. Revideringen medför att gästnätterna hamnar på en lägre nivå jämfört med tidigare preliminär statistik. Ytterligare information om revideringen presenteras på webbplatsen tillsammans med resultaten för åren 2008 och Uppgifter för april 2012 har tidigare publicerats i Statistiska meddelanden (SM) NV 41 SM Uppgifterna i detta SM är preliminära. Det innebär att statistiken för publicerade månader kommer att revideras i kommande produktionsomgångar. Statistiken blir slutlig i samband med årspublikationen i april nästkommande år. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats,

14 Tillväxtverket och SCB 14 NV 41 SM 1208 In English Summary The number of guest nights in May was 3.80 million. This is a decrease of 6.0 per cent compared to May People from Sweden account for 76.2 per cent of the guest nights. People from the Nordic countries excluding Sweden, Europe excluding the Nordic countries and the rest of the world account for 7.3; 11.5 and 5.0 per cent of the guest nights, respectively. 15 out of 21 counties shows a decrease in number of guest nights. Västra Götalands county shows the largest decrease by or 10.3 per cent. After Sweden, Germany was the country that contributed most guest nights, and accounted for 18.8 per cent of the foreign market in May USA accounted for guest nights, which is the best foreign market outside Europe per cent of the foreign market share was found in Stockholm county. Of the total 3.80 million guest nights hotels stands for 2.51 million, camping sites for , youth hostels for , holiday villages for , and commercially arranged rentals in private cottages and apartments accounted for guest nights. The total revenue for hotels in May 2012 was million SEK, an increase with 20 million compared to last year. Average revenue of occupied hotel rooms was SEK compared to SEK in May 2011.

15 Tillväxtverket och SCB 15 NV 41 SM 1208 List of tables Explanation of symbols 4 1. Changes in guest nights spent compared with previous year, per cent Swedish and foreign guest nights, in Total capacity by type of establishment. May 2012 and Number of guest nights in 1000, by county. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. May 2012 and Number of available beds, number of guest nights and occupancy rate in per cent, by county. All hotels, holiday villages and youth hostels. May 2012 and Occupied rooms and category of guest in per cent for hotels, by county. May 2012 and Number of available rooms and rate of occupancy, revenue of occupied rooms for hotels, by county. May 2012 and Revenue of occupied rooms for hotels by month and Number of guest nights by country of residence and by type of establishment. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. May Number of guest nights by country of residence and by type of establishment. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. May Number of guest nights in all types of accommodation, by county. May List of terms Anläggningstyp Gästnatt Kapacitetsutnyttjande Type of accommodation Guest night, overnight stay Occupancy rate

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg 2012-03-30 1 Vår bakgrund Våra kontor 11 kontor på 9 orter Huvudkontor i Stockholm För tillväxt t i hela landet 4

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Statistik 2013:2 Turiststatistik 2012 Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Turiststatistik I statistikserien Turism publiceras statistik månatligen över

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Fakta om svensk turism (utdrag)

Fakta om svensk turism (utdrag) Fakta om svensk turism (utdrag) Fakta & statistik 2009 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling 4 Turism i Sverige 29 Inhemsk turism 38 Inkommande turism 44 Internationella kongresser

Läs mer