I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj Preliminära siffror NV 41 SM 1208

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208"

Transkript

1 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick enligt den preliminära statistiken i maj månad till 3,80 miljoner, en minskning med 6,0 procent jämfört med maj Hotell, stugbyar och vandrarhem ökade antalet gästnätter med (2,3 %), (24,5%) respektive (2,6 %). Den största minskningen står campingplatser för med (-30,5%) färre gästnätter än under maj föregående år. Även förmedlade privata stugor och lägenheter minskade med (-2,6%) gästnätter. Svenskarna svarade för 76,2 procent av gästnätterna. Invånare från övriga Norden, Europa utom Norden samt övriga världen svarade för 7,3; 11,5 respektive 5,0 procent av gästnätterna. Den preliminära statistiken i maj visar på en minskning av antalet gästnätter i 15 av 21 län jämfört med föregående år. Västra Götalands län hade den största faktiska minskningen av antalet gästnätter med eller -10,3 procent följt av Hallands län med en minskning på gästnätter eller -21,2 procent. Den största faktiska ökningen återfanns i Stockholms län med eller 3,3 % fler gästnätter än under maj Den största relativa ökningen skedde i Gotlands län med 17,2 % eller fler gästnätter än i fjol. Tyskland bästa utländska marknaden Tyskland var i maj den bästa utländska marknaden med sina gästnätter, följt av Norge med gästnätter. Dessa marknader står för 18,8 respektive 18,4 procent av den utländska marknaden. USA är den marknad utanför Europa som står för flest gästnätter, ,8 procent av den utländska marknaden i maj hittade man i Stockholms län följt av 19,5 procent i Västra Götalands län och 9,8 procent i Skåne län. Statistikansvarig myndighet Tillväxtverket Box STOCKHOLM Förfrågningar: Peter Terpstra, Telefon , fax Producent SCB, Enheten för miljö och turism STOCKHOLM Förfrågningar: Inkvarteringsstatistiken Telefon , fax E-post: Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Tillväxtverket, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN X Serie NV Näringsverksamhet. Utkom den 3 juli URN:NBN:SE:SCB-2012-NV41SM1208_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1208 Anläggningstyper Av det totala antalet gästnätter på 3,80 miljoner under maj månad svarade hotellen för 2,51 miljoner eller 66,1 procent, campinganläggningarna för , vandrarhemmen för ,stugbyarna för och förmedlade privata stugor och lägenheter för gästnätter. Totala logiintäkten för hotell minskade i maj Den totala logiintäkten för hotellen var i maj miljoner jämfört med miljoner i maj Den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum var kr, 4 kr mer jämfört med maj föregående år.

3 Tillväxtverket och SCB 3 NV 41 SM 1208 Innehåll Tabeller 4 Teckenförklaring 4 1. Förändring gästnätter jämfört med aktuell månad föregående år, procent Svenska och utländska gästnätter, 1000-tal Total kapacitet för olika anläggningstyper. Maj 2012 och Antal gästnätter i 1000-tal fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. Maj 2012 och Disponibel kapacitet, gästnätter och kapacitetsutnyttjande (%) på bäddar fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem. Maj 2012 och Belagda rum och målgruppsfördelning i procent på hotell fördelat på region. Maj 2012 och Disponibel kapacitet och kapacitetsutnyttjande på rum samt logiintäkt per belagt rum fördelat på region för hotell. Maj 2012 och Logiintäkt för hotell fördelat per månad och Antal gästnätter fördelat efter hemland. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. Maj forts. Antal gästnätter fördelat efter hemland. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. Maj Gästnätter fördelade efter typ av anläggning och län. Maj Fakta om statistiken 13 In English 14 Summary 14 List of tables 15 List of terms 15

4 Tillväxtverket och SCB 4 NV 41 SM 1208 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure 1. Förändring gästnätter jämfört med aktuell månad föregående år, procent 1 1. Changes in guest nights spent compared with previous year, per cent Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov De Förändr12/11 Förändr11/10 2. Svenska och utländska gästnätter, 1000-tal 1 2. Swedish and foreign guest nights, in Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Sverige -12 Sverige -11 Utlandet -12 Utlandet Hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL). Hotels, holiday villages, youth hostels, camping and commercially arranged private cottages and apartments.

5 Tillväxtverket och SCB 5 NV 41 SM Total kapacitet för olika anläggningstyper. Maj 2012 och Total capacity by type of establishment. May 2012 and 2011 Anläggningstyp Type of establishment Total kapacitet maj 2012 Total capacity, May 2012 Förändring från föregående år Changes from last year Anl. Rum Bäddar Anl. Rum Bäddar Hotell Stugbyar Vandrarhem Totalt Tomter och Bäddar Tomter och Anl. stugor Anl. stugor Bäddar Camping Antal gästnätter i 1000-tal fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. Maj 2012 och Number of guest nights in 1000, by county. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. May 2012 and 2011 Län/Region Gästnätter i 1000-tal Utländska gästnätter i 1000-tal Svar vägd* County/Region Guest nights in 1000 of which by foreign tourists Response rate, relative* Ack. t o m Ack. t o m Maj Maj Maj Maj Maj % Stockholm ,7 Uppsala ,7 Södermanland ,1 Östergötland ,8 Jönköping ,5 Kronoberg ,8 Kalmar ,8 Gotland ,7 Blekinge ,1 Skåne ,1 Halland ,6 Västra Götaland ,3 Värmland ,2 Örebro ,0 Västmanland ,9 Dalarna ,6 Gävleborg ,3 Västernorrland ,7 Jämtland ,5 Västerbotten ,8 Norrbotten ,1 Hela Riket ,9 * Hotell, stugbyar, vandrarhem. Hotels, holiday villages, youth hostels.

6 Tillväxtverket och SCB 6 NV 41 SM Disponibel kapacitet, gästnätter och kapacitetsutnyttjande (%) på bäddar fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem. Maj 2012 och Number of available beds, number of guest nights and occupancy rate in per cent, by county. All hotels, holiday villages and youth hostels. May 2012 and 2011 Län/Region Antal disponibla Gästnätter County/Region Number of available beds Number of guest Kapacitetsutnyttjande % nights Rates of occupancy % Anl. Bäddar Antal Maj Ack. till och med maj Stor-Stockholm ,3 51,1 40,3 40,1 Stor-Göteborg ,8 46,2 37,7 38,0 Stor-Malmö ,4 43,2 36,4 35,2 Övriga Sverige ,4 25,3 27,4 26,6 Stockholm ,3 51,1 40,3 40,1 Uppsala ,1 47,9 32,1 36,4 Södermanland ,7 31,2 25,6 25,8 Östergötland ,7 36,7 27,1 28,6 Jönköping ,8 27,4 25,4 26,3 Kronoberg ,5 27,1 24,8 22,8 Kalmar ,3 25,6 20,3 19,7 Gotland ,4 23,6 16,9 16,0 Blekinge ,5 26,5 22,8 21,7 Skåne ,7 37,3 30,8 30,0 Halland ,9 34,5 26,0 27,5 Västra Götaland ,2 37,6 31,0 30,9 Värmland ,6 20,8 21,1 20,9 Örebro ,2 33,2 30,2 27,6 Västmanland ,5 35,2 26,6 28,1 Dalarna ,2 11,0 40,4 34,3 Gävleborg ,0 25,3 25,6 25,4 Västernorrland ,2 28,3 27,4 26,5 Jämtland ,1 13,7 30,5 29,3 Västerbotten ,6 23,9 28,1 26,7 Norrbotten ,5 19,8 25,9 24,4 Hela Riket ,1 33,1 31,5 30,7 Storlek bäddar ,6 23,5 19,7 19, ,6 27,7 23,8 23, ,8 34,8 29,3 29, ,2 36,5 37,4 35,9

7 Tillväxtverket och SCB 7 NV 41 SM Belagda rum och målgruppsfördelning i procent på hotell fördelat på region. Maj 2012 och Occupied rooms and category of guest in per cent for hotels, by county. May 2012 and 2011 Län/Region County/Region Antal belagda 2012 Number of occupied Rum Målgruppsfördelning, belagda rum % 2012 Rates by category of guest % Företagsmarknaden Privatmarknaden Antal belagda 2011 Number of occupied Rum Målgruppsfördelning, belagda rum % 2011 Rates by category of guest % Företagsmarknaden Privatmarknaden Affär Konf. Grupp Fritid Affär Konf. Grupp Fritid Stor-Stockholm ,6 15,9 8,0 22, ,3 18,1 7,8 19,8 Stor-Göteborg ,1 12,9 7,0 26, ,9 11,9 7,5 21,7 Stor-Malmö ,5 9,1 9,2 24, ,6 10,5 8,5 22,4 Övriga Sverige ,9 14,9 8,0 24, ,1 15,6 7,2 22,1 Stockholms län ,6 15,9 8,0 22, ,3 18,1 7,8 19,8 Uppsala län ,2 26,6 9,3 17, ,3 28,7 7,5 16,5 Södermanlands län ,4 22,4 6,8 29, ,9 18,6 6,3 25,2 Östergötlands län ,1 13,0 6,1 20, ,1 14,2 6,5 19,1 Jönköpings län ,1 14,2 6,8 21, ,7 13,7 4,8 17,8 Kronobergs län ,2 12,7 11,0 13, ,5 13,1 7,9 16,4 Kalmar län ,5 8,8 5,4 34, ,4 13,4 5,3 27,9 Gotlands län ,7 14,9 24,9 33, ,0 9,5 23,5 34,0 Blekinge län ,3 10,4 8,1 22, ,4 9,7 8,0 16,9 Skåne län ,2 12,7 8,7 27, ,8 14,6 7,9 24,8 Hallands län ,3 25,1 3,3 25, ,6 21,7 3,9 25,8 Västra Götalands län ,5 13,8 7,5 27, ,1 13,8 8,2 23,0 Värmlands län ,2 12,2 12,2 22, ,3 10,8 10,6 21,4 Örebro län ,4 11,7 7,5 17, ,5 10,4 7,5 14,6 Västmanlands län ,7 12,5 10,8 20, ,7 12,0 5,5 19,7 Dalarnas län ,3 13,6 7,0 26, ,5 16,2 4,4 28,0 Gävleborgs län ,0 10,4 7,1 11, ,4 12,2 7,2 10,2 Västernorrlands län ,0 13,2 4,8 27, ,3 8,8 2,9 25,9 Jämtlands län ,0 14,1 5,0 27, ,2 18,3 5,0 27,5 Västerbottens län ,8 9,7 11,1 16, ,6 12,2 10,5 14,7 Norrbottens län ,3 10,0 4,3 22, ,9 13,6 5,4 20,1 Hela Riket ,6 14,6 8,0 23, ,5 15,6 7,6 21,3 Anm. p.g.a. avrundningar blir inte alltid summan av målgrupperna 100 (i %).

8 Tillväxtverket och SCB 8 NV 41 SM Disponibel kapacitet och kapacitetsutnyttjande på rum samt logiintäkt per belagt rum fördelat på region för hotell. Maj 2012 och Number of available rooms and rate of occupancy, revenue of occupied rooms for hotels, by county. May 2012 and 2011 Län/Region County/Region Antal disponibla rum 1000-tal Kapacitetsutnyttjande % Number of available rooms in 1000 Rates of occupancy % Logiintäkt per belagt rum Revenue of occupied rooms Maj Ack Maj Ack Maj Ack Stor-Stockholm ,4 70,1 55,0 55, Stor-Göteborg ,4 72,0 55,7 57, Stor-Malmö ,5 64,9 53,2 52, Övriga Sverige ,2 47,7 40,1 40, Stockholm ,4 70,1 55,0 55, Uppsala ,8 60,4 44,8 48, Södermanland ,4 48,8 38,9 38, Östergötland ,6 55,3 41,6 44, Jönköping ,7 48,6 40,5 42, Kronoberg ,7 45,7 41,6 39, Kalmar ,8 45,7 32,9 32, Gotland ,8 47,8 29,3 29, Blekinge ,4 44,5 37,6 35, Skåne ,7 59,6 48,3 48, Halland ,5 64,4 44,8 49, Västra Götaland ,1 62,4 48,6 50, Värmlands ,6 42,9 36,1 37, Örebro ,8 53,2 44,8 42, Västmanland ,8 54,6 41,6 43, Dalarna ,7 36,6 37,5 39, Gävleborg ,6 48,9 42,0 40, Västernorrland ,1 46,8 39,5 41, Jämtland ,3 33,6 42,8 42, Västerbotten ,0 46,0 45,3 44, Norrbotten ,2 35,5 40,6 38, Hela riket ,4 57,0 46,5 46, Storlek, bäddar ,3 38,5 30,7 30, ,2 44,8 35,1 35, ,0 54,0 42,6 43, ,4 65,8 54,4 54,

9 Tillväxtverket och SCB 9 NV 41 SM Logiintäkt för hotell fördelat per månad och Revenue of occupied rooms for hotels by month and 2011 Månad Month Antal disponibla Antal belagda rum Total logiintäkt, 1000-tal kr Number of Occupied rooms Total revenue, 1000 SEK Logiintäkt per belagt rum Average rev. of occ. rooms Anl. Rum Januari Februari Mars April Maj Totalt

10 Tillväxtverket och SCB 10 NV 41 SM Antal gästnätter fördelat efter hemland. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. Maj Number of guest nights by country of residence and by type of establishment. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. May 2012 Marknad/Hemland Hotell Stugbyar Vandrarhem Antal Procent Antal Procent Antal Procent Totalt , , ,0 Sverige , , ,2 Utlandet , , ,8 Därav: Norden u Sverige , , ,8 Europa u Norden , , ,6 Utom-Europa , , ,4 Länderfördelning Danmark , , ,0 Norge , , ,4 Finland , , ,4 Island ,1 9 0, ,1 Tyskland , , ,4 Storbritannien ,8 79 0, ,6 Irland ,1 7 0, ,1 Nederländerna , , ,7 Belgien ,3 53 0, ,3 Luxemburg 692 0,0 0 0,0 1 0,0 Frankrike , , ,2 Schweiz , , ,5 Österrike , , ,3 Italien ,6 20 0, ,7 Spanien , , ,5 Portugal ,0 0 0, ,1 Grekland ,1 0 0, ,1 Turkiet ,1 0 0, ,3 Ryssland , , ,5 Estland , , ,7 Lettland , , ,2 Litauen , , ,7 Polen , , ,5 Tjeckien , , ,2 Slovakien 733 0,0 0 0, ,1 Ungern ,0 2 0, ,1 Rumänien** ,1 0 0, ,6 Slovenien** 387 0,0 0 0,0 27 0,0 Bulgarien** 164 0,0 25 0,0 29 0,0 Cypern** 174 0,0 0 0,0 5 0,0 Malta** 145 0,0 0 0,0 20 0,0 Övriga Europa , , ,3 USA , , ,7 Kanada ,2 10 0, ,2 Brasilien** ,1 0 0, ,1 Övriga Amerika ,1 0 0, ,1 Japan ,3 0 0, ,1 Sydkorea ,1 0 0, ,1 Kina* ,5 0 0, ,4 Indien** ,5 27 0, ,3 Övriga Asien ,4 5 0, ,4 Australien ,1 0 0, ,2 Nya Zeeland 466 0,0 0 0,0 84 0,0 Övriga Världen ,3 7 0, ,3 Ej angivet ,1 74 0, ,6 Kursiv stil * = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m Kursiv stil** = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m

11 Tillväxtverket och SCB 11 NV 41 SM forts. Antal gästnätter fördelat efter hemland. Samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter. Maj Number of guest nights by country of residence and by type of establishment. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. May 2012 Marknad/Hemland Camping*** SoL Totalt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Totalt , , ,0 Sverige , , ,2 Utlandet , , ,8 Därav: Norden u Sverige , , ,3 Europa u Norden , , ,5 Utom-Europa 570 0, , ,0 Länderfördelning Danmark , , ,9 Norge , , ,4 Finland , , ,0 Island 45 0,0 0 0, ,0 Tyskland , , ,5 Storbritannien , , ,3 Irland 465 0,1 12 0, ,1 Nederländerna , , ,9 Belgien 152 0, , ,2 Luxemburg 0 0,0 76 0, ,0 Frankrike , , ,6 Schweiz , , ,4 Österrike 654 0, , ,2 Italien 182 0,0 43 0, ,4 Spanien 14 0,0 16 0, ,3 Portugal 6 0,0 32 0, ,0 Grekland 4 0,0 0 0, ,0 Turkiet 0 0,0 0 0, ,1 Ryssland 288 0,0 88 0, ,6 Estland 46 0,0 84 0, ,1 Lettland 231 0,0 0 0, ,1 Litauen 201 0,0 0 0, ,1 Polen , , ,8 Tjeckien 333 0, , ,1 Slovakien 19 0,0 0 0, ,0 Ungern 0 0,0 0 0, ,0 Rumänien** 33 0,0 0 0, ,1 Slovenien** 0 0,0 0 0, ,0 Bulgarien** 266 0,0 0 0, ,0 Cypern** 0 0,0 0 0, ,0 Malta** 16 0,0 0 0, ,0 Övriga Europa ,3 56 0, ,4 USA 31 0,0 37 0, ,9 Kanada 71 0,0 0 0, ,1 Brasilien** 3 0,0 0 0, ,1 Övriga Amerika 7 0,0 0 0, ,1 Japan 6 0,0 0 0, ,2 Sydkorea 0 0,0 0 0, ,1 Kina* 0 0,0 0 0, ,3 Indien** 0 0,0 0 0, ,4 Övriga Asien 58 0,0 0 0, ,3 Australien 18 0,0 24 0, ,1 Nya Zeeland 2 0,0 0 0, ,0 Övriga Världen 374 0, , ,3 Ej angivet 0 0, , ,1 Kursiv stil * = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m Kursiv stil** = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m *** Från och med januari 2011 redovisas campingen på samma hemländer som övriga anläggningstyper.

12 Tillväxtverket och SCB 12 NV 41 SM Gästnätter fördelade efter typ av anläggning och län. Maj Number of guest nights in all types of accommodation, by county. May 2012 Län/Region* Hotell Stugbyar Vandrarhem County/Region* Hotels Holiday Villages Youth Hostels Antal % Antal % Antal % Stor-Stockholm , , ,9 Stor-Göteborg , ,0 Stor-Malmö , ,5 Övriga Sverige , , ,6 Stockholm , , ,9 Uppsala , ,5 Södermanland , ,8 Östergötland , , ,7 Jönköping , , ,7 Kronoberg ,5 0 0, ,4 Kalmar , , ,3 Gotland , , ,6 Blekinge , Skåne , , ,5 Halland , Västra Götaland , , ,6 Värmland , , ,1 Örebro , ,2 Västmanland , Dalarna , , ,7 Gävleborg , ,8 Västernorrland , , ,6 Jämtland , , ,4 Västerbotten , ,3 Norrbotten , ,8.... Hela Riket , , ,0 Län/Region* Camping SoL Totalt County/Region* Camping Private cottage and apartment Total Antal % Antal % Antal % Stor-Stockholm , ,2 Stor-Göteborg ,0 Stor-Malmö ,0 Övriga Sverige , ,4 Stockholm , , ,2 Uppsala , ,8 Södermanland , ,3 Östergötland , , ,4 Jönköping , , ,2 Kronoberg , , ,8 Kalmar , , ,3 Gotland , , ,0 Blekinge , , ,8 Skåne , , ,3 Halland , , ,8 Västra Götaland , , ,2 Värmland , , ,2 Örebro , ,1 Västmanland , , ,4 Dalarna , , ,9 Gävleborg , ,6 Västernorrland , , ,9 Jämtland , , ,3 Västerbotten , ,9 Norrbotten , ,7 Hela Riket , , ,0 * I storstadsområden ingår inte privata stugor och lägenheter.

13 Tillväxtverket och SCB 13 NV 41 SM 1208 Fakta om statistiken Statistiska centralbyrån (SCB) samlar på uppdrag av Tillväxtverket månadsvis in uppgifter om kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlare av privata stugor och lägenheter. Avsikten med inkvarteringsstatistiken är att ge dataunderlag för turistinformation i Sverige och utlandet genom löpande bevakning av utvecklingen. Det är den enda kontinuerliga indikator som existerar över antalet utländska besökare i Sverige. Jämförbarhet över tiden Löpande statistik för hotell, stugbyar och vandrarhem finns från Sedan 1988 redovisar hotellen uppgifter om målgrupper (gästkategorier). Från och med 1994 ingår även kurs- och konferensanläggningar i statistiken. Från och med januari 2002 har inkvarteringsstatistikens vandrarhemskategori en ny definition. Tidigare räknades endast de anläggningar som var anslutna till Svenska Turistföreningen (STF) till kategorin vandrarhem. Övriga anläggningar av vandrarhemskaraktär tillhörde gruppen hotell. Ungefär 250 anläggningar berördes av omdefinieringen och flyttades vid årsskiftet 2001/2002 från hotellkategorin till vandrarhemskategorin. Från och med januari 2004 redovisas Kina som en egen nationalitet. Kina redovisades tidigare under Övriga Asien. Från och med 2008 redovisas Brasilien, Indien, Malta, Rumänien och Slovenien som egna nationaliteter. Brasilien redovisades tidigare under Övriga Amerika. Indien redovisades tidigare under Övriga Asien. Malta, Rumänien och Slovenien redovisades tidigare under Övriga Europa. Månatlig statistik från förmedlare av privata stugor och lägenheter finns tillgänglig från och med januari år Tidigare sedan sommaren 2000 har statistiken samlats in två gånger per år som säsongsstatistik för perioderna juniaugusti och december-april Från och med januari 2008 samlar SCB in uppgifter om kapacitet och beläggning på campingplatser. Tidigare samlades denna statistik in av Sveriges Camping- & stugföretagares Riksorganisation (SCR). Campingstatistiken har för år 2008 till augusti 2010 genomgått en revidering. Revideringen baseras på resultaten från en individundersökning som SCB genomfört våren 2010 på uppdrag av Tillväxtverket. Syftet med undersökningen var att utreda de för campingstatistiken viktiga nyckeltalen genomsnittligt antal dygn per campingnatt för dag- respektive säsongsgäster samt antal dygn en säsongsgäst i genomsnitt övernattar på campingplatsen. Revideringen medför att gästnätterna hamnar på en lägre nivå jämfört med tidigare preliminär statistik. Ytterligare information om revideringen presenteras på webbplatsen tillsammans med resultaten för åren 2008 och Uppgifter för april 2012 har tidigare publicerats i Statistiska meddelanden (SM) NV 41 SM Uppgifterna i detta SM är preliminära. Det innebär att statistiken för publicerade månader kommer att revideras i kommande produktionsomgångar. Statistiken blir slutlig i samband med årspublikationen i april nästkommande år. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats,

14 Tillväxtverket och SCB 14 NV 41 SM 1208 In English Summary The number of guest nights in May was 3.80 million. This is a decrease of 6.0 per cent compared to May People from Sweden account for 76.2 per cent of the guest nights. People from the Nordic countries excluding Sweden, Europe excluding the Nordic countries and the rest of the world account for 7.3; 11.5 and 5.0 per cent of the guest nights, respectively. 15 out of 21 counties shows a decrease in number of guest nights. Västra Götalands county shows the largest decrease by or 10.3 per cent. After Sweden, Germany was the country that contributed most guest nights, and accounted for 18.8 per cent of the foreign market in May USA accounted for guest nights, which is the best foreign market outside Europe per cent of the foreign market share was found in Stockholm county. Of the total 3.80 million guest nights hotels stands for 2.51 million, camping sites for , youth hostels for , holiday villages for , and commercially arranged rentals in private cottages and apartments accounted for guest nights. The total revenue for hotels in May 2012 was million SEK, an increase with 20 million compared to last year. Average revenue of occupied hotel rooms was SEK compared to SEK in May 2011.

15 Tillväxtverket och SCB 15 NV 41 SM 1208 List of tables Explanation of symbols 4 1. Changes in guest nights spent compared with previous year, per cent Swedish and foreign guest nights, in Total capacity by type of establishment. May 2012 and Number of guest nights in 1000, by county. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. May 2012 and Number of available beds, number of guest nights and occupancy rate in per cent, by county. All hotels, holiday villages and youth hostels. May 2012 and Occupied rooms and category of guest in per cent for hotels, by county. May 2012 and Number of available rooms and rate of occupancy, revenue of occupied rooms for hotels, by county. May 2012 and Revenue of occupied rooms for hotels by month and Number of guest nights by country of residence and by type of establishment. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. May Number of guest nights by country of residence and by type of establishment. All hotels, holiday villages, youth hostels, camping sites and commercially arranged private cottages and apartments. May Number of guest nights in all types of accommodation, by county. May List of terms Anläggningstyp Gästnatt Kapacitetsutnyttjande Type of accommodation Guest night, overnight stay Occupancy rate

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Statistik 2012:03 Utländska företag 2011

Statistik 2012:03 Utländska företag 2011 Statistik 2012:03 Utländska företag 2011 Utländska företag 2011 Foreign controlled enterprises 2011 Statistikansvarig myndighet Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan

Läs mer

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Statistik 2013:2 Turiststatistik 2012 Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Turiststatistik I statistikserien Turism publiceras statistik månatligen över

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007.

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007. PR 14 SM 0801 Konsumentprisindex för december 2007 Consumer Price Index for December 2007 I korta drag Inflationstakten ökar ytterligare Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv

Läs mer

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013.

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013. PR 14 SM 1304 Konsumentprisindex för mars 2013 Consumer Price Index for March 2013 I korta drag Inflationstakten 0,0 procent Inflationstakten var 0,0 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari

Läs mer

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Housing and Building Statistics 2012 Official

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 FM 20 SM 1102 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 I korta drag Aktieägandet under

Läs mer

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Håbo kommun 2012 3 Utveckling

Läs mer

ANALYSERAR 2007:10. Utbetalning av familjeförmåner år 2006 med stöd av EG-lagstiftningen

ANALYSERAR 2007:10. Utbetalning av familjeförmåner år 2006 med stöd av EG-lagstiftningen ANALYSERAR 2007:10 Utbetalning av familjeförmåner år 2006 med stöd av EG-lagstiftningen Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för barn och familj Per Ransed Hellström 08-786 91

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014 AM 46 SM 1402 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014 Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014 I korta

Läs mer

Inkvarteringsstatistiken 1999

Inkvarteringsstatistiken 1999 Inkvarteringsstatistiken 1999 NV1701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet. A.2 Statistikområde Inkvartering. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Utlandsägda företag 2005

Utlandsägda företag 2005 Utlandsägda företag 2005 Innehåll Sammanfattning... 2 Definition av utlandsägda företag... 3 Skillnader mellan olika statistikkällor... 4 Resultat från undersökningen... 5 Tabellförteckning... 13 Fakta

Läs mer