,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data"

Transkript

1 NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige hotell, varav 943 stadshotell och 771 turisthotell. Hotellen hade totalt rum och bäddar. Det fanns också 333 stugbyar och 593 vandrarhem. Deras sammanlagda bäddkapacitet var bäddar. Av de anläggningarna var öppna eller 91,1 procent av bäddarna var tillgängliga. Den tillgängliga bäddkapaciteten utnyttjades under april 2002 till 30,0 procent, vilket är i nivå med april En ökning av kapacitetsutnyttjandet vad gäller bäddar har skett i 13 län. Antalet gästnätter uppgick under april månad till 2,1 miljoner. Det betyder en ökning med gästnätter eller med 4% jämfört med april Svenskarna svarade för 83,9 procent av gästnätterna. Invånare från övriga Norden, Europa utom Norden samt övriga världen svarade för 4,4; 7,8 respektive 3,9 procent av gästnätterna. Påsken inföll i år i mars vilket sannolikt inverkar positivt på aprilstatistiken. Norge var det land som efter Sverige bidrog med flest gästnätter, Besökarna från Storbritannien, Tyskland och Danmark bidrog med , respektive övernattningar. Den största ökningen, övernattningar, jämfört med april förra året hade Lettland. Statistikansvarig myndighet Turistdelegationen Box STOCKHOLM Förfrågningar: Dennis Bederoff, Telefon , fax Producent SCB, Programmet för trafikanter och turism STOCKHOLM Förfrågningar: Inkvarteringsstatistiken Telefon , fax e-post: Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Turistdelegationen, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie NV Näringsverksamhet. Utkom den 7 juni Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 Turistdelegationen och SCB 2 NV 41 SM 0207,QQHKnOO Tabeller 3 Teckenförklaring 3 1. Förändring i belagda bäddar jämfört med aktuell månad föregående år, procent 3 2. Disponibel samt belagd kapacitet, 1000-tal bäddar 4 3. Svenska och utländska gästnätter, 1000-tal 4 4. Disponibel kapacitet, antal gästnätter i 1000-tal fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem. April Disponibel kapacitet och kapacitetsutnyttjande (%) på bäddar fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem. April Målgruppsfördelning för olika hotelltyper 7 7. Disponibel kapacitet och kapacitetsutnyttjande på rum samt belagda rum per målgrupp i procent fördelat på region för samtliga hotell. April Övernattningar fördelat efter gästernas nationalitet och typ av anläggning. April Övernattningar fördelade efter typ av anläggningar och län. April Fakta om statistiken 11 In English 12 Summary 12 List of tables 12 List of terms 12

3 Turistdelegationen och SCB 3 NV 41 SM DEHOOHU Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift sekretessbelagd Data classified 1. Förändring i belagda bäddar jämfört med aktuell månad föregående år, procent 1. Changes in nights spent compared with last year, per cent % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förändr 02/01 Förändr 01/00

4 Axelr ubri k Turistdelegationen och SCB 4 NV 41 SM Disponibel samt belagd kapacitet, 1000-tal bäddar 2. Number of available and occupied beds, in Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Disp -02 Bel Svenska och utländska gästnätter, 1000-tal 3. Swedish and foreign guest nights, in Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sv erige -02 Sv erige -01 Utlandet -02 Utlandet -01

5 Turistdelegationen och SCB 5 NV 41 SM Disponibel kapacitet, antal gästnätter i 1000-tal fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem. April Number of available beds and number of guest nights in 1000, by county. All hotels, holiday villages and youth hostels. April 2002 Län/Region Antal disponibla Gästnätter i 1000-tal Utländska gästnätter i 1000-tal Svar vägd County Number of Guest nights in 1000 of which by foreign tourists Response rate, relative Anl. Bäddar April Ack. t o m april April Ack. t o m april April % Stor-Stockholm ,8 Stor-Göteborg ,3 Stor-Malmö ,7 Övriga Sverige ,4 Stockholm ,9 Uppsala ,3 Södermanland ,8 Östergötland ,3 Jönköping ,1 Kronoberg ,4 Kalmar ,5 Gotland ,6 Blekinge ,1 Skåne ,6 Halland ,4 Västra Götaland ,9 Värmland ,3 Örebro ,5 Västmanland ,2 Dalarna ,0 Gävleborg ,2 Västernorrland ,1 Jämtland ,6 Västerbotten ,0 Norrbotten ,0 Hela riket ,5 Storlek, bäddar , , , ,2

6 Turistdelegationen och SCB 6 NV 41 SM Disponibel kapacitet och kapacitetsutnyttjande (%) på bäddar fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem. April Number of available beds and occupancy rate in per cent, by county. All hotels, holiday villages and youth hostels. April 2002 Län/Region Antal disponibla Kapacitetsutnyttjande % County Number of Rates of occupancy % Anl. Bäddar April Ack. till och med april Stor-Stockholm ,1 38,9 38,7 41,4 Stor-Göteborg ,4 34,3 31,8 32,0 Stor-Malmö ,0 38,8 32,6 33,7 Övriga Sverige ,5 27,2 28,0 27,7 Stockholm ,0 37,7 37,6 39,8 Uppsala ,5 27,4 28,1 30,2 Södermanland ,8 22,2 23,1 22,1 Östergötland ,6 24,4 24,3 24,4 Jönköping ,3 20,7 23,6 22,1 Kronoberg ,1 21,5 21,8 19,7 Kalmar ,5 19,3 15,7 15,3 Gotland ,8 17,2 14,7 12,6 Blekinge ,4 26,3 22,2 23,9 Skåne ,3 31,4 25,1 25,5 Halland ,7 25,2 23,1 23,6 Västra Götaland ,3 30,1 28,7 28,1 Värmland ,1 23,3 31,8 29,7 Örebro ,0 24,5 23,8 26,4 Västmanland ,3 18,2 20,9 19,4 Dalarna ,3 31,3 39,7 37,9 Gävleborg ,1 22,5 22,9 23,8 Västernorrland ,8 20,7 23,5 23,5 Jämtland ,1 45,8 43,6 44,7 Västerbotten ,6 26,1 23,6 23,2 Norrbotten ,5 27,8 25,5 26,6 Hela riket ,0 30,0 30,2 30,4 Storlek, bäddar ,0 20,1 18,9 18, ,6 25,9 23,6 24, ,8 28,6 28,2 28, ,0 34,3 35,9 36,0

7 Turistdelegationen och SCB 7 NV 41 SM Målgruppsfördelning för olika hotelltyper 6. Category of guest in per cent for different hotel types. Fritid 17% Stadshotell Fritid 26% Turisthotell Affärs 15% Grupp 8% Konferens 10% Affärs 65% Grupp 7% Konferens 52% Fritid 19% Alla hotell Grupp 8% Affärs 54% Konferens 19%

8 Turistdelegationen och SCB 8 NV 41 SM Disponibel kapacitet och kapacitetsutnyttjande på rum samt belagda rum per målgrupp i procent fördelat på region för samtliga hotell. April Number of available rooms and rate of occupancy, occupied rooms by category of guest in per cent for hotels. April 2002 Region, storleksgrupp på bäddar Region by size based on beds Antal disponibla Kapacitetsutnyttjande % Målgrupp, belagda rum % Svar vägd % Number of Rates of occupancy % Category of guests, occupied rooms, % Response rate, Anl. Rum mån-tors fre-sön Totalt Aff Konf Grp Frit Tot relative 2002* * * 2001 Hela riket Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Övriga Sverige *Från och med 2002 har ungefär 250 anläggningar flyttats från hotellkategorin till vandrarhemskategorin, se fakta om statistiken.

9 Turistdelegationen och SCB 9 NV 41 SM Övernattningar fördelat efter gästernas nationalitet och typ av anläggning. April Number of guest nights by nationality of the visitors and by type of establishment. April 2002 Marknadsområden/ Hemland Stadshotell Turisthotell Stugbyar Vandrarhem Totalt City Resort Holliday Youth Total hotels hotels villages hostels Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Totalt , , , , ,0 Sverige , , , , ,9 Utlandet , , , , ,1 Därav: Norden u Sverige , , , , ,4 Europa u Norden , , , , ,8 Utom-Europa , , , , ,9 Länderfördelning Danmark , , , , ,2 Norge , , , , ,1 Finland , , , , ,1 Island 326 0,0 14 0,0 0 0,0 30 0, ,0 Tyskland , , , , ,6 Storbritannien , , , , ,8 Irland ** 532 0,0 18 0,0 21 0,0 87 0, ,0 Nederländerna , , , , ,5 Belgien * , , , , ,2 Luxemburg ** 99 0,0 0 0,0 0 0,0 29 0, ,0 Frankrike , ,2 93 0, , ,6 Schweiz , , , , ,3 Österrike * ,2 55 0, , , ,2 Italien , ,1 61 0, , ,5 Spanien * , ,1 1 0, , ,2 Portugal ** 278 0,0 13 0,0 0 0,0 29 0, ,0 Grekland ** 352 0,0 18 0,0 0 0,0 14 0, ,0 Turkiet ** 132 0,0 9 0,0 0 0,0 17 0, ,0 Ryssland * , , , , ,3 Estland * 757 0, , , , ,1 Lettland * , , , , ,2 Litauen * 697 0, ,0 19 0, , ,0 Polen * , , , , ,2 Tjeckien ** 457 0,0 50 0, , , ,0 Slovakien ** 188 0,0 0 0,0 21 0,0 21 0, ,0 Ungern ** 245 0,0 4 0,0 0 0, , ,0 Övriga Europa , , , , ,8 USA , , , , ,0 Kanada ,4 42 0,0 3 0, , ,3 Cent. & Sydamerika 803 0, ,1 0 0, , ,1 Japan , , , , ,3 Sydkorea * 667 0,1 16 0,0 0 0,0 25 0, ,0 Övriga Asien , ,0 13 0, , ,3 Australien * , ,0 9 0, , ,1 Nya Zeeland ** 10 0,0 6 0,0 0 0,0 39 0,0 55 0,0 Övriga Världen , ,4 30 0, , ,4 Ej angivet , , ,1 95 0, ,5 Kursiv stil * = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m. 1995, Kursiv stil ** = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m

10 Turistdelegationen och SCB 10 NV 41 SM Övernattningar fördelade efter typ av anläggningar och län. April Number of guest nights in all types of accommodation, by county. April 2002 Län/Region Stadshotell Turisthotell Stugbyar Vandrarhem Totalt County City Hotels Resort Hotels Holliday Villages Youth Hostels Total Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Stor-Stockholm , , ,6 Stor-Göteborg , , ,8 Stor-Malmö , , ,8 Övriga Sverige , , , , ,8 Stockholm , , , , ,1 Uppsala , , ,1 Södermanland , , ,7 Östergötland , , ,7 Jönköping , , , , ,7 Kronoberg , , ,2 Kalmar , , , , ,4 Gotland , , , , ,6 Blekinge , , ,1 Skåne , , , , ,1 Halland , , ,0 Västra Götaland , , , , ,1 Värmland , , , , ,0 Örebro , , , , ,9 Västmanland , , , ,4 Dalarna , , , , ,2 Gävleborg , , , , ,0 Västernorrland , , , , ,8 Jämtland , , , , ,6 Västerbotten , , , , ,3 Norrbotten , , , , ,9 Hela Riket , , , , ,0

11 Turistdelegationen och SCB 11 NV 41 SM 0207 )DNWDRPVWDWLVWLNHQ Statistiska centralbyrån (SCB) samlar på uppdrag av Turistdelegationen månadsvis in uppgifter om kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar och vandrarhem. Avsikten med inkvarteringsstatistiken är att ge dataunderlag för turistinformation i Sverige och utlandet genom löpande bevakning av utvecklingen. Det är den enda kontinuerliga indikator som existerar över antalet utländska besökare i Sverige. Jämförbarhet över tiden Löpande statistik finns från Sedan 1988 redovisar hotellen uppgifter om målgrupper (gästkategorier). Från och med 1994 ingår även kurs- och konferensanläggningar i statistiken. Från och med januari 2002 har inkvarteringsstatistikens vandrarhemskategori en ny definition. Tidigare räknades endast de anläggningar som var anslutna till Svenska Turistföreningen (STF) till kategorin vandrarhem. Övriga anläggningar av vandrarhemskaraktär tillhörde gruppen hotell (vanligtvis turisthotell). Ungefär 250 anläggningar berördes av omdefinieringen och flyttades vid årsskiftet 2001/2002 från hotellkategorin till vandrarhemskategorin. Nedanstående tabell över dessa anläggningar ger en bild av överflyttningens effekt på statistiken. Disponibel kapacitet och beläggning per månad för de anläggningar som från 2002 flyttats till den nya vandrarhemskategorin Månad Antal anläggningar Antal disponibla Antal gästnätter Bäddar Svenska Utländska Januari Februari Mars April Totalt Uppgifter för mars 2002 har tidigare publicerats i Statistiska meddelanden (SM) NV 41 SM Uppgifterna i detta SM är preliminära. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats,

12 Turistdelegationen och SCB 12 NV 41 SM 0207,Q(QJOLVK 6XPPDU\ In April 2002 there were hotels in Sweden, of which 943 were city hotels and 771 were resort hotels. The hotels had a total capacity of rooms and beds. There were also 333 holiday villages and 593 youth hostels. Their total bed capacity was beds of the establishments were open or 91.1 per cent of the beds were available per cent of the available bed capacity was used in April 2002, which is the same as in April counties had an increase of the occupancy rate of bedplaces. The number of guest nights in April was 2.1 million. This is an increase of guest nights or 4 per cent compared to April People from Sweden account for 83.9 per cent of the guest nights. People from the rest of the Nordic countries, Europe except the Nordic countries and the rest of the world account for 4.4; 7.8 and 3.9 per cent of the guest nights, respectively. Norway was the country after Sweden that contributed most guest nights, Visitors from Great Britain, Germany and Denmark contributed with ; and guest nights. The largest increase, guest nights, compared with April last year, was by visitors from Latvia. /LVWRIWDEOHV Explanation of symbols 3 1. Changes in nights spent compared with last year, per cent 3 2. Number of available and occupied beds, in Swedish and foreign guest nights, in Number of available beds and number of guest nights in 1000, by county. All hotels, holiday villages and youth hostels. April Number of available beds and occupancy rate in per cent, by county. All hotels, holiday villages and youth hostels. April Category of guest in per cent for different hotel types Number of available rooms and rate of occupancy, occupied rooms by category of guest in per cent for hotels. April Number of guest nights by nationality of the visitors and by type of establishment. April Number of guest nights in all types of accommodation, by county. April /LVWRIWHUPV Anläggningstyp Belagda hotellrum Gästnatt Kapacitetsutnyttjande Type of accommodation Occupied hotel rooms Guest night, overnight stay Occupancy rate

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007.

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007. PR 14 SM 0801 Konsumentprisindex för december 2007 Consumer Price Index for December 2007 I korta drag Inflationstakten ökar ytterligare Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Housing and Building Statistics 2012 Official

Läs mer

Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students

Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students UF 70 SM 0302 Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2011

Inkvarteringsstatistik 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Inkvarteringsstatistik 2011 NV1701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Håbo kommun 2012 3 Utveckling

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501 EN 24 SM 1501 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2014 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG Företagens användning av it 2013 Företagens användning av it 2013 Statistiska centralbyrån 2014 ICT usage in enterprises 2013 Statistics Sweden 2014 Tidigare publicering

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 Befolkningsstatistiken började 1991 komma ut med titeln Befolkningsstatistik del 3. Under

Läs mer

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version EN 24 SM 1403, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 2nd quarter 2014 I korta drag Korrigering 2014-09-17

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer