,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data"

Transkript

1 NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige hotell, varav 945 stadshotell och 769 turisthotell. Hotellen hade totalt rum och bäddar. Det fanns också 327 stugbyar och 606 vandrarhem. Deras sammanlagda bäddkapacitet var bäddar. Av de anläggningarna var öppna eller 94,0 procent av bäddarna var tillgängliga. Den tillgängliga bäddkapaciteten utnyttjades under augusti 2002 till 39,6 procent, vilket innebär en uppgång med 0,7 procentenheter jämfört med augusti En ökning av kapacitetsutnyttjandet vad gäller bäddar har skett i 12 län. Antalet gästnätter uppgick under augusti månad till 3,0 miljoner. Det betyder en ökning med gästnätter eller med 3 procent jämfört med augusti Svenskarna svarade för 72,2 procent av gästnätterna. Invånare från övriga Norden, Europa utom Norden samt övriga världen svarade för 7,3; 14,7 respektive 5,8 procent av gästnätterna. Tyskland var det land som efter Sverige bidrog med flest gästnätter, Besökarna från Norge, Storbritannien och Danmark bidrog med , respektive övernattningar. Den största ökningen, övernattningar, jämfört med augusti förra året hade Norge. Den största procentuella ökningen stod Estland för med 97 procent ( gästnätter). Statistikansvarig myndighet Turistdelegationen Box STOCKHOLM Förfrågningar: Dennis Bederoff, Telefon , fax Producent SCB, Programmet för trafikanter och turism STOCKHOLM Förfrågningar: Inkvarteringsstatistiken Telefon , fax e-post: Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Turistdelegationen, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie NV Näringsverksamhet. Utkom den 5 oktober Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 Turistdelegationen och SCB 2 NV 41 SM 0211,QQHKnOO Tabeller 3 Teckenförklaring 3 1. Förändring i belagda bäddar jämfört med aktuell månad föregående år, procent 3 2. Disponibel samt belagd kapacitet, 1000-tal bäddar 4 3. Svenska och utländska gästnätter, 1000-tal 4 4. Disponibel kapacitet, antal gästnätter i 1000-tal fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem. Augusti Disponibel kapacitet och kapacitetsutnyttjande (%) på bäddar fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem. Augusti Målgruppsfördelning för olika hotelltyper. Augusti Disponibel kapacitet och kapacitetsutnyttjande på rum samt belagda rum per målgrupp i procent fördelat på region för samtliga hotell. Augusti Övernattningar fördelat efter gästernas nationalitet och typ av anläggning. Augusti Övernattningar fördelade efter typ av anläggningar och län. Augusti Fakta om statistiken 11 In English 12 Summary 12 List of tables 12 List of terms 12

3 Turistdelegationen och SCB 3 NV 41 SM DEHOOHU Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift sekretessbelagd Data classified 1. Förändring i belagda bäddar jämfört med aktuell månad föregående år, procent 1. Changes in nights spent compared with last year, per cent % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förändr 02/01 Förändr 01/00

4 Axelr ubri k Turistdelegationen och SCB 4 NV 41 SM Disponibel samt belagd kapacitet, 1000-tal bäddar 2. Number of available and occupied beds, in Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Disp -02 Bel Svenska och utländska gästnätter, 1000-tal 3. Swedish and foreign guest nights, in Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sv erige -02 Sv erige -01 Utlandet -02 Utlandet -01

5 Turistdelegationen och SCB 5 NV 41 SM Disponibel kapacitet, antal gästnätter i 1000-tal fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem. Augusti Number of available beds and number of guest nights in 1000, by county. All hotels, holiday villages and youth hostels. August 2002 Län/Region Antal disponibla Gästnätter i 1000-tal Utländska gästnätter i 1000-tal Svar vägd County Number of Guest nights in 1000 of which by foreign tourists Response rate, relative Anl. Bäddar Augusti Ack. t o m aug Augusti Ack. t o m aug Augusti % Stor-Stockholm ,2 Stor-Göteborg ,4 Stor-Malmö ,5 Övriga Sverige ,9 Stockholm ,6 Uppsala ,6 Södermanland ,7 Östergötland ,0 Jönköping ,7 Kronoberg ,2 Kalmar ,3 Gotland ,6 Blekinge ,3 Skåne ,5 Halland ,5 Västra Götaland ,4 Värmland ,4 Örebro ,9 Västmanland ,8 Dalarna ,6 Gävleborg ,2 Västernorrland ,7 Jämtland ,9 Västerbotten ,0 Norrbotten ,5 Hela riket ,4 Storlek, bäddar , , , ,3

6 Turistdelegationen och SCB 6 NV 41 SM Disponibel kapacitet och kapacitetsutnyttjande (%) på bäddar fördelat på region. Samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem. Augusti Number of available beds and occupancy rate in per cent, by county. All hotels, holiday villages and youth hostels. August 2002 Län/Region Antal disponibla Kapacitetsutnyttjande % County Number of Rates of occupancy % Anl. Bäddar Augusti Ack. till och med aug Stor-Stockholm ,1 57,7 47,3 48,3 Stor-Göteborg ,5 48,7 43,6 41,6 Stor-Malmö ,6 55,5 40,8 43,1 Övriga Sverige ,0 33,2 31,5 30,7 Stockholm ,9 55,6 45,9 46,6 Uppsala ,6 37,0 30,7 32,9 Södermanland ,1 36,2 30,2 28,6 Östergötland ,8 38,4 33,2 33,2 Jönköping ,2 34,3 31,3 29,1 Kronoberg ,7 34,1 28,6 25,7 Kalmar ,8 37,3 32,9 31,2 Gotland ,5 58,4 41,0 41,6 Blekinge ,9 47,0 35,4 36,5 Skåne ,9 47,1 35,8 37,0 Halland ,9 38,4 35,9 35,3 Västra Götaland ,3 46,0 40,1 37,9 Värmland ,1 26,0 30,4 28,2 Örebro ,8 31,5 26,0 27,9 Västmanland ,9 28,2 24,9 23,7 Dalarna ,4 26,3 33,4 32,6 Gävleborg ,1 23,7 24,3 24,6 Västernorrland ,3 32,0 27,3 27,7 Jämtland ,9 23,1 36,4 34,9 Västerbotten ,6 27,2 25,4 23,6 Norrbotten ,5 28,0 27,9 26,9 Hela riket ,6 38,9 35,2 34,7 Storlek, bäddar ,4 31,2 26,6 25, ,0 36,5 30,8 30, ,9 39,3 34,7 33, ,7 42,1 39,4 38,8

7 Turistdelegationen och SCB 7 NV 41 SM Målgruppsfördelning för olika hotelltyper. Augusti Category of guest in per cent for different hotel types. August 2002 Stadshotell Turisthotell Affärs Fritid 33% Affärs 47% Fritid 37% 12% Grupp 14% Konferens 6% Grupp 10% Konferens 41% Alla hotell Fritid 33% Affärs 40% Grupp 13% Konferens 14%

8 Turistdelegationen och SCB 8 NV 41 SM Disponibel kapacitet och kapacitetsutnyttjande på rum samt belagda rum per målgrupp i procent fördelat på region för samtliga hotell. Augusti Number of available rooms and rate of occupancy, occupied rooms by category of guest in per cent for hotels. August 2002 Region, storleksgrupp på bäddar Region by size based on beds Antal disponibla Kapacitetsutnyttjande % Målgrupp, belagda rum % Svar vägd % Number of Rates of occupancy % Category of guests, occupied rooms, % Response rate, Anl. Rum mån-tors fre-sön Totalt Aff Konf Grp Frit Tot relative 2002* * * 2001 Hela riket ,2 14,1 13,3 33, , ,8 1,1 0,4 3,6 7,9 48, ,4 3,6 1,6 5,5 16,1 68, ,0 3,9 2,8 7,4 24,1 86, ,9 5,5 8,6 16,9 51,9 96,4 Stor-Stockholm ,3 4,3 5,4 7,7 27,7 90, ,2 0,2 0,0 0,2 0,6 52, ,1 0,9 0,1 0,7 2,8 78, ,7 1,4 0,4 1,2 4,7 83, ,4 1,7 4,8 5,6 19,5 96,7 Stor-Göteborg ,9 1,2 0,8 4,2 11,2 89, ,1 0,1 0,0 0,2 0,4 42, ,3 0,1 0,0 0,3 0,8 75, ,6 0,4 0,1 0,6 1,6 83, ,9 0,7 0,7 3,0 8,4 94,7 Stor-Malmö ,9 0,3 0,6 1,7 5,4 92, ,2 0,0 0,0 0,1 0,3 71, ,3 0,1 0,1 0,2 0,7 100, ,9 0,0 0,1 0,4 1,5 90, ,4 0,1 0,4 0,9 2,9 94,7 Övriga Sverige ,1 8,2 6,5 19,9 55,7 80, ,4 0,8 0,3 3,1 6,5 47, ,7 2,5 1,3 4,2 11,7 64, ,9 2,1 2,2 5,1 16,2 86, ,2 2,9 2,7 7,4 21,2 96,9 *Från och med 2002 har ungefär 250 anläggningar flyttats från hotellkategorin till vandrarhemskategorin, se fakta om statistiken.

9 Turistdelegationen och SCB 9 NV 41 SM Övernattningar fördelat efter gästernas nationalitet och typ av anläggning. Augusti Number of guest nights by nationality of the visitors and by type of establishment. August2002 Marknadsområden/ Hemland Stadshotell Turisthotell Stugbyar Vandrarhem Totalt City Resort Holliday Youth Total hotels hotels villages hostels Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Totalt , , , , ,0 Sverige , , , , ,2 Utlandet , , , , ,8 Därav: Norden u Sverige , , , , ,3 Europa u Norden , , , , ,7 Utom-Europa , , , , ,8 Länderfördelning Danmark , , , , ,9 Norge , , , , ,3 Finland , , , , ,1 Island 249 0,0 2 0, ,0 62 0, ,0 Tyskland , , , , ,3 Storbritannien , , , , ,1 Irland ** 954 0,1 47 0,0 8 0, , ,0 Nederländerna , , , , ,4 Belgien * , , , , ,2 Luxemburg ** 134 0,0 61 0,0 16 0, , ,0 Frankrike , , , , ,6 Schweiz , , , , ,5 Österrike * , , , , ,2 Italien , , , , ,2 Spanien * , ,1 35 0, , ,8 Portugal ** 738 0,0 43 0,0 5 0, , ,0 Grekland ** 547 0,0 16 0,0 2 0,0 28 0, ,0 Turkiet ** 395 0,0 7 0,0 6 0,0 40 0, ,0 Ryssland * , , , , ,6 Estland * , , , , ,2 Lettland * 572 0, , , , ,1 Litauen * 555 0,0 43 0, , , ,0 Polen * , , , , ,3 Tjeckien ** 486 0,0 15 0, , , ,0 Slovakien ** 112 0,0 23 0,0 0 0,0 69 0, ,0 Ungern ** 764 0,0 26 0,0 4 0,0 89 0, ,0 Övriga Europa , , , , ,9 USA , , , , ,8 Kanada , ,0 50 0, , ,2 Cent. & Sydamerika 812 0,0 85 0,0 2 0, , ,0 Japan , , , , ,6 Sydkorea * ,1 39 0,0 0 0, , ,1 Övriga Asien , ,1 52 0, , ,2 Australien * , ,0 53 0, , ,1 Nya Zeeland ** 73 0,0 11 0,0 0 0, , ,0 Övriga Världen , , , , ,0 Ej angivet , , , , ,7 Kursiv stil * = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m. 1995, Kursiv stil ** = länder som tillkommit i redovisningen fr.o.m

10 Turistdelegationen och SCB 10 NV 41 SM Övernattningar fördelade efter typ av anläggningar och län. Augusti Number of guest nights in all types of accommodation, by county. August 2002 Län/Region Stadshotell Turisthotell Stugbyar Vandrarhem Totalt County City Hotels Resort Hotels Holliday Villages Youth Hostels Total Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Stor-Stockholm , , , , ,1 Stor-Göteborg , , ,4 Stor-Malmö , , ,2 Övriga Sverige , , , , ,2 Stockholm , , , , ,6 Uppsala , , , , ,9 Södermanland , , ,9 Östergötland , , , , ,3 Jönköping , , , , ,4 Kronoberg , , ,4 Kalmar , , , , ,4 Gotland , , , , ,2 Blekinge , , , , ,9 Skåne , , , , ,7 Halland , , ,0 Västra Götaland , , , , ,5 Värmland , , , , ,2 Örebro , , , , ,7 Västmanland , , ,3 Dalarna , , , , ,3 Gävleborg , , , , ,9 Västernorrland , , , , ,9 Jämtland , , , , ,9 Västerbotten , , , , ,4 Norrbotten , , , , ,1 Hela Riket , , , , ,0

11 Turistdelegationen och SCB 11 NV 41 SM 0211 )DNWDRPVWDWLVWLNHQ Statistiska centralbyrån (SCB) samlar på uppdrag av Turistdelegationen månadsvis in uppgifter om kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar och vandrarhem. Avsikten med inkvarteringsstatistiken är att ge dataunderlag för turistinformation i Sverige och utlandet genom löpande bevakning av utvecklingen. Det är den enda kontinuerliga indikator som existerar över antalet utländska besökare i Sverige. Jämförbarhet över tiden Löpande statistik finns från Sedan 1988 redovisar hotellen uppgifter om målgrupper (gästkategorier). Från och med 1994 ingår även kurs- och konferensanläggningar i statistiken. Från och med januari 2002 har inkvarteringsstatistikens vandrarhemskategori en ny definition. Tidigare räknades endast de anläggningar som var anslutna till Svenska Turistföreningen (STF) till kategorin vandrarhem. Övriga anläggningar av vandrarhemskaraktär tillhörde gruppen hotell (vanligtvis turisthotell). Ungefär 250 anläggningar berördes av omdefinieringen och flyttades vid årsskiftet 2001/2002 från hotellkategorin till vandrarhemskategorin. Nedanstående tabell över dessa anläggningar ger en bild av överflyttningens effekt på statistiken. Disponibel kapacitet och beläggning per månad för de anläggningar som från 2002 flyttats till den nya vandrarhemskategorin Månad Antal anläggningar Antal disponibla Antal gästnätter Bäddar Svenska Utländska Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Totalt Uppgifter för juli 2002 har tidigare publicerats i Statistiska meddelanden (SM) NV 41 SM Uppgifterna i detta SM är preliminära. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats,

12 Turistdelegationen och SCB 12 NV 41 SM 0211,Q(QJOLVK 6XPPDU\ In August 2002 there were hotels in Sweden, of which 945 were city hotels and 769 were resort hotels. The hotels had a total capacity of rooms and beds. There were also 327 holiday villages and 606 youth hostels. Their total bed capacity was beds of the establishments were open or 94.0 per cent of the beds were available per cent of the available bed capacity was used in August 2002, which is 0.7 per cent more than in August counties had an increase of the occupancy rate of bed-places. The number of guest nights in August was 3.0 million. This is an increase of guest nights or 3 per cent compared to August People from Sweden account for 72.2 per cent of the guest nights. People from the rest of the Nordic countries, Europe except the Nordic countries and the rest of the world account for 7.3; 14.7 and 5.8 per cent of the guest nights, respectively. Germany was the country after Sweden that contributed most guest nights, Visitors from Norway, Great Britain and Denmark contributed with ; and guest nights. The largest increase, guest nights, compared with August last year, was by visitors from Norway. The greatest percentage increase in guest nights was contributed by Estonia with 97 per cent (or guest nights). /LVWRIWDEOHV Explanation of symbols 3 1. Changes in nights spent compared with last year, per cent 3 2. Number of available and occupied beds, in Swedish and foreign guest nights, in Number of available beds and number of guest nights in 1000, by county. All hotels, holiday villages and youth hostels. August Number of available beds and occupancy rate in per cent, by county. All hotels, holiday villages and youth hostels. August Category of guest in per cent for different hotel types. August Number of available rooms and rate of occupancy, occupied rooms by category of guest in per cent for hotels. August Number of guest nights by nationality of the visitors and by type of establishment. August Number of guest nights in all types of accommodation, by county. August /LVWRIWHUPV Anläggningstyp Gästnatt Kapacitetsutnyttjande Type of accommodation Guest night, overnight stay Occupancy rate

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007.

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007. PR 14 SM 0801 Konsumentprisindex för december 2007 Consumer Price Index for December 2007 I korta drag Inflationstakten ökar ytterligare Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013.

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013. PR 14 SM 1304 Konsumentprisindex för mars 2013 Consumer Price Index for March 2013 I korta drag Inflationstakten 0,0 procent Inflationstakten var 0,0 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Inkvarteringsstatistiken 1999

Inkvarteringsstatistiken 1999 Inkvarteringsstatistiken 1999 NV1701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet. A.2 Statistikområde Inkvartering. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Housing and Building Statistics 2012 Official

Läs mer

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 FM 20 SM 1102 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 I korta drag Aktieägandet under

Läs mer

Statistisk årsbok för Sverige

Statistisk årsbok för Sverige Denna fil innehåller text och diagramavsnitt. Varje kapitel inleds med en innehållsförteckning. De hänvisningar som avser tabeller är länkade till kapitelvisa excelfiler med motsvarande innehåll. Dessa

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

IBIS 2011. Rapport 0124

IBIS 2011. Rapport 0124 IBIS 2011 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2011, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2011, foreign visitors in Sweden Rapport 0124 IBIS 2011

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014 AM 46 SM 1402 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014 Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014 I korta

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students

Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students UF 70 SM 0302 Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for

Läs mer

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer