Intraprenörskap hur gör man?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intraprenörskap hur gör man?"

Transkript

1 Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1

2 2

3 3

4 Vad betyder egentligen frågan? 4

5 Låt oss börja med Intraprenörskap = Entreprenörskap 5

6 En definition av Entreprenörskap Den process i vilken individer, på egen hand eller i samarbete, innanför eller utanför organisationer, som ägare eller anställda, skapar och realiserar möjligheter genom organisering av interna och externa resurser. (Inspiration från Stevenson et. al. 1989). Förnyelse i någon form... En möjlig uppdelning Kreativitet = Processen att ta fram nya, banbrytande idéer Innovation = Processen att ta fram en prototyp, göra ett test Entreprenörskap = Processen att få innovationen att fungera i vardagen / att börja sälja produkten, etc. Många forskare sätter dock likhetstecken mellan innovation och entreprenörskap. En skillnad är att när vi talar om dessa processer i termer av entreprenörskap har vi öppnat en mer tydlig dörr till företagsamhet i allmänhet. Själv tycker jag det är ett bredare begrepp. 6

7 Entreprenörskap: Handling! Titta noga på definitionen: organisering av resurser. Utifrån nya, goda idéer, handlar entreprenörskap om att konkret organisera resurser så att idéerna förverkligas. Entreprenörskap är också att organiseringen kan göras på ett nytt sätt. Att sälja möbler är inget nytt. IKEAs entreprenörskap handlar om att organisera möbelskisser, tillverkare, leverantörer, förpackare, säljpersonal, kataloger, OCH KUNDER på ett nytt sätt. De fick kunderna att delta i produktionen av möblerna. Snacka om smart att använda kunder som resurser. Det är denna organisering som många har svårt med. De vågar eller kan inte prata med folk. Eller så har de någon spärr så att de helt enkelt inte agerar (testar). T ex att flytta bord i festlokalen så det blir bättre. Starta företag Några associationer? Företagsam-het Nytänkande Initiativrik Gränsöverskridare Risktagande Handlingskraft Nyfikenhet 7

8 Bild på Ingvar Kamprad Hur kan man... som ledare... stimulera sådant? 8

9 Entreprenörskap är en disciplinerad aktivitet... Arbeta systematiskt med att ställa in rattarna på entreprenörskap: Organisationsstruktur Ledarskap Strategi Belöningssystem Några erfarenheter/råd Flexibilitet: manöverutrymme för självständigt handlande Ha överskottsresurser (tid, pengar, etc) Ge utrymme för individen (inte bara teamet ) Samverkande, delegerande ledarskap Satsa på människor, inte analys Betona och belöna uppfinningar och handling 9

10 mera Uppmuntra interna och externa kontakter Satsa på många idéer (1 av 100) Bejaka osäkerhet, Långsiktighet Anställ entreprenörer, inte medelmåttor. Gör dig av med de som inte vill eller kan agera som entreprenörer. Förstår vi nu frågan? 10

11 Ni har just blivit förda bakom ljuset. På sätt och vis, i alla fall... Det finns flera olika sätt att diskutera entreprenörskap Entreprenörskap som en disciplinerad aktivitet. Entreprenörskap som ett förhållningssätt. 11

12 Entreprenörskap som förhållningssätt Som ett sätt att leva. Kultur Djupgående mönster, traditioner, myter, sagor,. Ideologi De principer på vilka den politiska, sociala och ekonomiska samhällsordningen baseras Entreprenörskap som irrationellt, passionerat, spontant provokativt, rebelliskt, utmanande. hämningslöst, galet, okontrollerat avvikande, onormalt, anarkistiskt störande, hotande, obekvämt kaotiskt, mångtydigt, osäkert Lekfullt, lustfyllt, meningsfullt handlande 12

13 Men, det finns flera ideologier i samhället Managementideologin Ekonomisk rationalitet Ordning, kontroll Neutralitet Entreprenörskapsideologin Självständighet Nyskapande Avvikelse KROCK! Produktionspersonalsideologin Omvårdnad Rättvisa Distans till arbetet Så? Det handlar om att skapa en entreprenöriell värld där begrepp som kreativitet, nyfikenhet, spontanitet, kaos, avvikelse, provokationer, annorlundahet, misstag, lärande, är naturliga och värdefulla ord lika mycket som system, ordning, kontroll, Denna värld kan se likadan ut, men fungera och kännas annorlunda. 13

14 Bild på litet barn. Dennes värld är en entreprenöriell värld. Att skapa en ny värld... Språkets betydelse Demystifiera entreprenörskap och det här med att testa nya saker. Ingvar Kamprad är ingen bra förebild för unga kvinnor i tjänsteverksamheter. Var inte besatta vid att det måste vara STORT och SPECIELLT. Säg: det här var ju entreprenörskap Handlingarna (särskilt från ansvariga) Att mena allvar: agera som ni pratar. Ju mer obekvämt något är, desto mer nytt är det. Det materiella Lokaler, system, kläder, parkeringsplatser. 14

15 Kom dock ihåg Nyskapande handlar om att göra något nytt, annorlunda, avvikande. Att vägra att starta företag när alla andra startar företag är att göra annorlunda Typer av innovationer Sociala och organisatoriska innovationer Produktinnovationer Kanter (Change Masters, 1983) Vi har en tendens att bara se och uppmärksamma produktinnovationerna. Vi har en tendens att söka efter det STORA, det SPECIELLA, det FANTASTISKA och glömmer att allt är relativt. Forslund 15

16 Typer av intraprenörer Systembyggare: Bygger upp nya enheter inom ramen för det etablerade. Förlustminskare: Kluriga individer som effektiviserar, gör saker på smartare sätt. Socialt medvetna pionjärer: Ser behov och tar initiativ till sådant som bryggar, integrerar Känsliga avläsare av behovet av strategisk förändring: Visionärer, föreslår och initierar mer radikala förändringar. Alla dessa typer behövs. Några ligger förstås närmare att agera som egenföretagare än andra. Kanter: Change Masters 1983/1984 Ledare! Lyssna på vad de andra säger Fråga. Försök verkligen förstå vad de menar Forma därefter tillsammans den entreprenöriella värld som passar just er. (Det finns ett behov av ledarutbildning som fokuserar hur man kan stimulera andra till entreprenörskap) 16

17 Artighet Vänlighet Respekt Ännu enklare? Innovativa organisationer kännetecknas av..och.. Burns & Stalker,

18 Några tillägg Att stödja entreprenörskap (generellt) Två ansatser: 1) Ja, vi kan stödja genom att erbjuda ett antal saker : hjälp med bokföring, enklare skatteregler, billig mark, etc. 2) Det i punkt 1 kan kanske stödja, kanske inte. Ibland kan tvärtom motstånd eller avsaknad av (sådant) stöd vara det som stimulerar entreprenörskap. De kan vara goda inslag i en entreprenöriell miljö. Mycket svårt att uttala sig generellt. Däremot föreslår en del att vi kan stödja på ett mer processuellt sätt. Bl a genom att arbeta med föreställningar om livet, samhället, etc. 18

19 Att stödja. Ändra språkbruket. På ett mer individuellt plan arbeta med coaching i syfte att stödja individens utveckling OAVSETT om denne sedan vill starta eget eller vara anställd. Det blir problematiskt om egetföretagande är ett mål i sig. För en organisation, stad, region, nation borde det viktigaste vara företagsamma förnyelseprocesser och människorna som initierar och arbetar med dessa. Inte om det blir ett formellt företag eller intraprenad eller inte. När väl individer så småningom börjar driva sin egen utveckling kommer de att tala om vad de vill ha. Att stödja.. För att få igång sådana utvecklingsprocesser verkar det rimligt att fokusera på lärande (i och utanför skolan) och på ett ledarskap som fokuserar utveckling. T ex med betoning på coaching (även om vi skall vara försiktiga med begreppet). Metaforen ledaren som trädgårdsmästare har använts ibland. Jag tror det är lite så även här. Vill vi stimulera förnyelseprocesser, måste vi plantera frön som kan växa till sig och så småningom blomma ut. Ovillig till intraprenad idag, men om 5 år kanske läget är helt annorlunda? (om vi sått tillräckligt många frön på rätt sätt och skött om, vårdat processen). 19

20 Så, stödja kan vi nog, men på ett mer indirekt och subtilt sätt kanske mer inspiration än stöd. Samtidigt som vi i andra fall nog kan vara mer direkta. Ibland kanske vi måste konfrontera personer och föreställningar där vi allt för slentrianmässigt ser människor endast som lönearbetare som får.en massa saker. Mer forskning behövs. Mer konkreta utvecklingsprojekt där idéer som presenteras här, testas. Tänk att få dra igång ett projekt där vi just börjar så en massa frön och sedan under ett par år på olika sätt arbetar med processen genom att pusha lite här, stimuleralitedär, vattnalitehär, Våga nyttja sådana som oss (forskare) som gubben-i-lådan ute i verksamheter som ifrågasättare, inspiratörer, testare. 20

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Produktion och Utgivning:

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & SKOLAN. Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan?

ENTREPRENÖRSKAP & SKOLAN. Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan? ( ) ENTREPRENÖRSKAP & SKOLAN Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan? FSF 2007:17 ISBN 91-89301-21-8 Innehållsförteckning FÖRFATTARPRESENTATIONER... I FÖRORD... III INTRODUKTION...

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Sveriges största uppfinnartävling för unga Innehåll Varför ska du använda Finn upp... 3 Motiverade elever... 4 Finn upp läroplanen

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer