NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN"

Transkript

1 Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som pedagog? Bergsnäs Förskola Aktivt lärande Ett aktivt lärande av medvetna pedagoger.att Ett aktivt lärande med en medlekande pedagog. Ett aktivt lärande. Är nära och deltagande pedagoger. Att vår verksamhet utgår ifrån barnen och deras intressen. Det gäller att fånga deras intresse och bygga vidare på det. Att barnen gör själv och själva har valt det de gör. Att barnen är entreprenörer som själva undersöker och tar reda på med hjälp från de vuxna. Vi finns där och styr och hjälper barnen att lära, synliggör lite vad de lär. Ta tillvara barnens nyikenhet o lust att lära. Uppmunta dem att våga prova. Inga rätt eller fel bara olika sätt att lösa saker. Stötta barnen i deras tro på sig själva. Jag vill, jag törs, jag kan. att jag som pedagog är medveten om min roll i barnens vistelse på förskolan, att enl. ICDP ha ett bra bemötande. att barnen blir sedda - lyssnade på - vägledda. stärka barnens självkänsla så de vågar prova nya saker, att jag är med barnen i det de gör, medupptäckare - medundersökande att ge barnen chansen att fundera ut egna lösningar - gränslösa idéer. Ett aktivt lärande med en med lekande pedagog och att barnen ska få prova. Att lyckas och kanske misslyckas ibland. Blåkullen/Montessorihuset - Avesta Kreativitet, nytänkande,möjligheter, finns inget rätt eller fel, självständighet, samarbetsförmåga. Se möjligheter i vardagen i arbetet med barnen. För mig innebär entreprenörskap att utveckla och stimulera generella kompetenser. Att jag stannar upp, tänker till och låter barnen prova/försöka mer själva först. Fortsätter uppmuntra och stärka barnen i deras självkänsla. Tänka på att ställa öppna frågor. Ge barnen tid till att tänka/reflektera. Tid till att prova/försöka. Att barnen kan upptäcka själva eller tillsammans med pedagoger nya saker och lärdomar. Att individen själv och tillsammans med en vuxen får möjlighet att utveckla sin entreprenöriella sida hos sig själv. Att vi som pedagoger ger möjligheten att erbjuda det i verksamheten. Vi pedagoger ska försöka undvika att servera momenten utan låta barnen själv hitta vägar till möjligheter och svar på sina funderingar och mål. Att hjälpa barnen att bli självständiga individer. tex låta barnen klä på sig själva, ta sin egna mat osv.

2 Att låta barnet/barnen göra själv. Att ha tålamod att vänta på deras egna svar och lösningar. Ta tillvara barnet/barnens förslag och vid behov stötta och kanske komma med fler idéer för att projektet/ aktiviteten ska utv. vidare. Att hela tiden vara lyhörd för när barnet/barnen tycker det räcker/ är klart. att barnen ska lära sig förstå sig själv och vad de är bra på. Att jag uppmuntrar barnens fantasi och tillåter att den får flöda, barnen får prova på. Ger barnen öppna frågeställningar, olika uppdrag att lösa (problemlösningar). Gör dem delaktiga i beslut som ska tas, diskussioner med barnen. Entreprenörskap = Kreativitet drivkraft och möjligheter. Entreprenöriellt lärande =Kreativ skapandeprocess Att vi ser det kompetenta barnet, att vi ger barnen möjligheter att lyckas, att vi har ett förhållningsätt där vi ser möjligheter istället för hinder, där vi kan ha ett problemlösande tänk tillsammans med barnen. Att man ska fånga situationer och utveckla dem i verksamheten alltid med fokus på barns intresse. Hattstugan - Skogsbo Att tänka utanför boxen. Att inte begränsa oss själva eller barnen utan att våga undersöka, utforska, pröva och diskutera/analysera utgången/resultatet. Att ha ett öppet och inbjudande förhållningssätt. Att barnen ska få prova på, utforska och få utmaningar Att våga tänka utanför boxen. att lyssna in vad barnen vill och sträva efter att vi klarar av det tillsammans med barnen. Att jag är lyhörd för barnens behov och intressen. Vägleder och stöttar barnen i deras lärande, utforskande, problemlösning m.m. Följa barnens intressen och peppa/stötta dem. Ta tillvara på barnens vetgirighet och nyfikenhet. Jag vet inte vad det är men skulle gärna lära mig. Att jag är lyhörd och öppen för de ideer som barnen kommer med. Vågar upptäcka ihop med barnen och stöttar dom för att våga prova nya saker. Delaktighet, nyfikenhet, kreativitet att våga och vilja. För mig innebär det att jag har ett förhållningssätt som är öppet och positivt till barnens initiativ. Att jag är tillåtande och har ett öppet sinne för nya ideér och tankar. Att jag är medveten om att man kan göra saker på olika sätt och det ena inte nödvändigtvis är bättre eller mer rätt än något annat. Att vara lyhörd och se barnet/barnens behov och bemöta deras intressen. Vara lyhörd och ta tillvara på barnet/barnens nyfikenhet och idéer, hitta lösningar tillsammans, stärka deras självkänsla och vara en god förebild. Vara öppen och tillåtande och vara uppmuntrande och ha ett bra förhållningssätt, det finns inga fel utan man kan göra saker på olika sätt.

3 Genom att vara en lyhörd och tillåtande vuxen och låta barn prova på och utforska sin omgivning. Uppmuntra och vägleda så att deras tankar och idéer kan omsättas till praktisk handling och att de ser och förstår sitt eget lärande i processen. Att ha ett positivt och följsamt förhållningssätt gentemot barnens tankar och idéer. Lyssna in och ge lagom stöd för att hjälpa dem framåt. Behöver man stoppa och begränsa barnet ska det motiveras och förklaras väl. Jag bör inte vara bunden vid mina egna förväntningar och önskemål utan vara öppen för nya infallsvinklar och resultat. Det finns ofta "många rätt och inget fel". Ta vara på barnens olika styrkor och inte ha som mål att alla ska bli likadana. Svårt att förstå begreppet eftersom jag inte gått kursen men jag tror det handlar om att lära sig att våga och att ta egna initiativ. Att ideer och tankar ska få ta form, att barnen ska våga hitta på egna idéer och lösningar på problem. Verksamheten ska utformas så att barnen ges tid och utrymme att prova själva. Att ta tillvara på barnens kunskaper och låta barnen få fördjupa sig. Att som pedagog uppmuntra barnen till nya utmaningar o nyfikenhet. Igelkotten - Krylbo Att vara nyfiken, lösa problem och prova själv. Inte få hjälp av ng. vuxen, göra själv eller med någon kompis, sammarbete "Learning by doing" Att jag utmanar barnen i deras utveckling, att jag låter dem prova sig fram och stimulerar dem i deras nyfikenhet och genom att göra det spännande väcker vi deras lust att vilja prova på och utvecklas. Entreprenöriellt lärande innebär att stimulera barnen till att ta till vara på sin egen kompetens. Barnen ska uppmuntras till att våga ta egna initiativ, våga och vilja omsätta sina egna ideer till verklighet. Nyfikenhet och mod att ta risker ska uppmuntras utav oss. Barnen ska bli duktiga på att kommunicera och sammarbeta med andra. Att vidga sina vyer. Inte bara jobba på i "gamla" hjulspår. Nytänk, behöver inte vara nytt tänk utan man kan koppla samman gamla kunskaper med nya osv. Prova sig fram göra misstag, för att försöka igen. Lyssna in barnens tankar, låta barnen försöka med sina teorier även om vi vet att det inte fungerar, barnen måste få försöka hitta sina egna vägar till sitt mål. Låta barnen ta hjälp av varandra. Lyssna, ställ frågor som inspirerar barnen att vilja fortsätta och lösa ev. hinder. att jag ska stimulera, peppa o uppmuntra barnen att våga försöka göra saker på egen hand. Att låta barnen utveckla sin nyfikenhet och inget sätt är fel barnen måste få prova annars lär de sig inte av sina misstag. Ta tillvara barnens tankar och idéer genom att,ta reda på fakta tillsammans med barnen, ta reda på hur saker fungerar, varför det blir så osv. Ta barnens funderingar och teorier på "allvar". Upptäcka tillsammans. Har aldrig kommit i kontakt med det.

4 Att utveckla barnens nyfikenhet, självförtroende. Förhållningssätt där barnen uppmuntras till nyfikenhet, kreativitet, att våga, samarbete etc. professionellt förhållningssätt till föräldrar barn och möta barnen i deras nyfikenhet och ge dem val i sin inlärningsprocess enligt LPFÖ Leka Lära - Skogsbo Att man är kreativ och hittar på nya idèer. Att man tar ansvar och är sammarbetsvillig. Att man har god självkänsla och gott självförtroende. Att man vågar misslyckas. Att ta tillvara och utveckla barns nyfikenhet och kreativitet på ett posetivt sätt. Att jag ska stötta och uppmärksamma barns egna ideer. När man stärker barnet i de aktiviteter barnet är i, och tar barnet vidare till att utveckla aktiviteterna mer. För mig handlar det om att lyssna och vara positiv till barnens ideer så att de kan få känna självförtoende. Man ska låta barnen prova sig fram och lösa problem på egen hand och med stöd från oss pedagoger. att verkligen lyssna till barnet. Låta barnet delta å få växa. Att vara en företagsam och drivande pedagog med motivation att utveckla barnens samarbetsförmåga, kreaktivitet, självständighet. Vara en lyssnande pedagog. Se möjligheter och skapa resurser för att kunna ta tillvara dessa möjligheter, ge barnen möjlighet att styra över lärandet. Man tänker till en extra gång vid lek. Stannar upp och lyssnar vad är de dem leker. Ser mer lekar utifrån barns vardag som man inte har sett tidigare. Vi är öppna för barnens initiativ, lyssnar till deras idéer och tankar, försöker hjälpa till att utveckla leken. Det är inte säkert att allt blir som "vi har planerat", men det kan bli något annat! Att få prova på och även ev. "misslyckas". Prästkragen - Avesta Att barnen själva ska ska få tänka hur och vad de vill utforska eller skapa. Att jag som pedagog ger stöd med frågor som t ex Hur tänker du? I stället för att gå in och "styra". Att ta till vara barnens nyfikenhet och lyssna in och utveckla barnens intressen och behov. Att omsätta ideer till handling. Att utveckla sig själv och våga tro på sig själv. Det entreprenöriella lärandet innebär att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Man måste ta till vara på förändringar och möjligheter i arbetet. Entreprenörskap är att man ska se möjligheter istället för problem, en person som är driftig, handlingskraftig och effektiv. Handlar bland annat om att våga ta risker för att skapa nya möjligheter.

5 Att jag som pedagog ska uppmuntra barnens ideer och skapande och företagsamhet, visa intresse och visa på hur de kan ta hjälp via dator tex. Jag kan också se till att det finns "spännande" material att arbeta med. Att jag finns med i barns skapande och lek och kan bistå dem med material som de kan behöva. Jag uppmuntrar dem att samarbeta, utveckla sina ideer och tankar både genom samtal och sökning av ny information från litteratur och nätet. Uppmuntra barnet att tro på sig själv och att det kan. Allt är möjligt bara vi försöker. Att ge barnet möjlighet att utveckla och stimulera sina kompetenser såsom nyfikenhet, självtillit och kreativitet. Jag kan, vill och vågar! Att uppmuntra barnet, vägleda. Spinna på barnets intressen och ideer. Man ska lära sej att se möjligheten att välja olika yrken, egen företagare och olika anställningsformer eller liknande som vuxen. Att uppmuntra barnet att uppleva och tro att de kan själva. Rödluvan - Hornda Barnen får utveckla sin nyfikenhet. Att barnen ska få möjlighet att få prova på de saker som de vill göra och när de vill göra det. Som pedagag ska man se till att det alltid finns en chans för barnet att vara med och bestämma. Ett arbete med barnen som gör dem mer självständiga, nyfikna, utforskande, känna delaktighet och ha inflytande verksamheten samt ta till vara deras intressen. Att utveckla barns nyfikenhet, stärka barnens självkänsla. För mig innebär det få barnen att tänka självständigt. Att skapa möjligheter och situationer där de kan bli utmanade i sitt tänkande och bli tvungen att hitta sätt att lösa problem/situationer. Men för att få dem att skapa nya tankebanor måste vi första lägga en grund av kunskap för dem. Det är viktigt att barnen får pröva själva för att kunna bli självständiga. självkänsla, nyfikenhet och inflytande. Att barnen får prova nya saker, få vara nyfikna och testa. Inte avbryta lek. Är det 15 minuter kvar till t ex mellis och dom vill göra något så ska vi inte säga att det snart är mellis och att dom får vänta. Att göra barnen starka i det dom tror på och utveckla det. Att säga ja istället för nej, se möjligheter istället för omöjligheter. Om barnen vill prova något låt dem, låt dem få se om det fungerar eller ej och låt dem sedan reflektera över hur det gick. Barnen skall själv få vara med och hitta på lösningar till problem som uppstår. Uppmuntra och stimulera barnen.

6 Skruvlådan - Avesta Talgoxen - Avesta rbetet i verksamheten, det vi gör och lär. Att lyssna på och ta vara på barnens intressen det dagliga arbetet med barnen. vi jobbar på ett pedagogiskt förhållningssätt som det entreprenöriellt lärande kommer in. Det är att ge barnen ett så lustfyllt lärande som möjligt. Det gäller även att vi i arbetslaget hjälps åt att stötta varandra och komma på nya ideer tillsammans. Tänker på hur jag ställer frågor, svarar på frågor. Hur jag lyssnar på barnen. De innebär att man som pedagog ska vara lyhörd inför barns ideer! Vara ett stöd och hjälpa barnen att spinna vidare på sina tankar! Inspirera och vägleda barnen... Låta barnen vara delaktiga i beslut och tankar kring deras vardag på förskolan. Att vara lyhörd och delaktig som pedagog inför barns egna intressen och aktiviteter. Att tydliggöra material och verksamhet så barnen känner sig delaktiga i besluten och planeringen för verksamheten. Att utveckla nyfikenhet, kreativitet, att göra idéer till handling. Att våga! Vi lär barnen att vara nyfikna och våga fråga Att ge barnen möjlighet att utveckla sin nyfikenhet samt att få barnen att känna tillit till sin egen förmåga och att skapa förutsättningar för barnen så att de lockas till att våga prova på mer än ett sätt... För mig innebär det att jag som pedagog bevarar, tar tillvara på barnens nyfikenhet. Deras egen intiativ förmåga. Att vi ser varandras kompetenser. Motivera och inspirera till att våga göra, skapa i handling. Ta nya steg framåt, uppmuntra barnen i att våga tro på sig själv. Vad kan jag? Våga och vilja göra!!! Samarbeta tillsammans i grupp. Att ta tillvara på barnens kretivitet och nyfikenhet. Att se varje barn som en individ och utgå från där de är och stödja dem att komma vidare. Tallåsen - By Kyrkby Att vi låter barnen vara öppna och göra beslut med oss pedagoger, där vi tillsammans utifrån barnets intresse och kunskaper ta initiativ och ansvar och att skapa nyfikenhet. Att jag arbetar utifrån barnens intresse och bygger vidare på deras ideer. Att vi är lyhörda, nyfikna och att vi vågar prova nya sätt att ge barnen möjlighet till lärprocesser. Att barnen får lära sig ta egna iniativ och försöka. Att föregå med goda exempel att barnen gör som jag gör inte som jag säger.

7 Att man arbetar forskande tillsammans med barnen utifrån barnens intressen med hjälp av våra styrdokument. Triangeln - Fors Att ta vara på barnens intressen, tankar, kreativitet och förmåga att lösa problem. Föra fram fantasins kraft i både fria och den planerade leken. Att ge barnen en stödjande vägledning där fokus är att ta tillvara på alla barns förmågor och olikheter. Ge barnen styrka i att få vara som de vill vara, inte förändra dem och placera dem i olika fack. Det kommer nya yrken som också kräver nya kompetenser, därför måste vi pedagoger finna ett förhållningssätt som tillåter oss att "tänka utanför den givna ramen". Att lyssna på barnen, ta tillvara deras ideer och hjälpa dem vidare i tankar och praktiken. Att våga se nya möjligheter, och komma längre i det arbete i barngrupperna som vi redan gör idag. Att det råder ett öppet och tillåtande klimat på förskolan. Att barnen tillåts att prova sina idéer och att personalen försöker se till att rätt material finns tillgängligt för att stimmulera barns nyfikenhet och lust. Inflytande Delaktighet Samverkan Problemlösning Inga givna svar, tänka ut lösningar, lära och utvecklas tillsammans barn-pedagog, experimenterande, tillåtande och positivt förhållningssätt. Törnrosa - Skogsbo tt jag som pedagog är en vaken och lyhörd vuxen som lyssnar in och hjälper barnen att öka sin kunskap inom barnets intresseområden. Att inte alltid servera färdiga lösningar för barnen utan att vänta ut, ge tid, uppmuntra och stödja barnen i deras tankegångar på vägen mot något som ska bli... Att ha ett kreativt arbetssätt och förhållningssätt till barnen och verksamheten. Att se möjligheter istället för hinder, och att samtidigt se möjlighet till utveckling när man stöter på hinder. Barnens tankar och ideer fångas upp, och vi hjälper och stöttar barnen att komma vidare med sina ideer, både utifrån deras egna kreativa tankegångar, men samtidigt med hjälp av pedagogens erfarenheter och pedagogiska tankegångar. Violen - Avesta Entreprenörskap eller att vara entreprenöriell innebär att man tar tillvara möjligheter och förändringar samt att utveckla och skapa värden personliga, kulturella, sociala eller ekenomiska. Entreprenöriellt lärande innebär ett lustfyllt lärande, ett lärande som innehåller nyfikenhet, problemlösning, samarbetsförmåga, utforskande, mod och självtillit. Att medvetet ta tillvara på barnens inre driv och vilja att hitta lösningar och skapa sig en meningsfull ( för dem) tillvaro. Att finnas där för att coacha och uppmuntra till ett bra socialt beteende som gör att de kommer att fungera i samhället.

8 Att utveckla och stimulera olika kompetenser, att utveckla nyfikenhet samt kommunicera och samarbeta. att vara nyfiken, samarbetsvillig, utvecklande och utforskande. Att utveckla barnens förmåga att ta egna initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Att kunna ta beslut, kommunisera och sammarbeta. Att vara företagsam. Man stimulerar till barnens nyfikenhet och till ett lustfyllt lärande. Vi ser här till kreativitet och problemlösning att barnen sammarbetar och utforskar med mod och självtillit. Ta fram barrnetnets egna kompetenser som leder till att barnet utvecklas till nyfikna och företagsamma barn.som är duktiga samarbeta och kommunisera med varandra. Att vara lyhörd för i mittfall de små barnens (0-3 år)behov av att utforska SIN omvärld-pedagogiska miljö i samspel med Pedagogerna o i vissmån kamraterna. Att inte störa barnens utforskande/tankar /"tultande" med planerade aktiviteter utan att på allvar våga följa barnen. Detta innebär inte en verksamhet utan ramar och struktur. Att vara utvecklande, samarbetsvillig och utforskande. Att vara utvecklande, utforskande och samarbetsvillig. Nyfiken! Att jobba för att stimulera viljan till barns företagsamhet, att våga lita till den egna personen. öka barnens självkänsla, lära barnen att samarbeta. Våga Vilja et är en av grundstenarna i hur en svensk förskola skall byggas. Vi ska låta alla barn/elever få mötas av en entreprenöriell anda där de ser att inget är oövervinnerligt. Vi kan förbättra utveckla och ha roligt medans vi försöker. Att vara lyhörd inför barnens tankar och ideer och att hjälpa dem att vidareutveckla det som de vill göra, lära sig och veta mera om. Att uppmuntra till tron på sin egen förmåga i det de vill. Att lyssna på barnens tankar och idéer och hjälpa dem att komma vidare med sina idéer. Drömmar, företagsamhet, driftighet, fantasifullhet, skapande, gilla skojigheter och utmaningar, våga misslyckas, vara öppen för nya utmaningar och tankar, lära tillsammans med andra. Att det är något som vi har i vår verksamhet varje dag, barn har alltid ideer, uppfinningar som man kan spinna vidare på. Tycker själv att det är jätte roligt spännande att utveckla göra saker. Företagsamhet, att uppmuntra initiativ från barnen och ta vara på kreativitet, nyfikenhet och ideér. Styrkor och förmågor uppmärksammas. Fånga barnen i det som är deras intresse och inspirera dem vidare genom att vara med och ge dem verktyg för att lyckas

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att förskolans barn behöver utveckla? Bergsnäs Förskola Tro på sig själv. Självkänsla. stärka barnens självförtroende - jag törs - jag vågar - jag

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Hur arbetar du som pedagog med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande idag? Bergsnäs Förskola Vi ger barnen tid. delar i mindre grupper, barnen får lista ut egna lösningar inte givna svar, sporra

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Entreprenöriellt Lärande I Förskolan. Avesta 2015-05-18

Entreprenöriellt Lärande I Förskolan. Avesta 2015-05-18 Entreprenöriellt Lärande I Förskolan Avesta 2015-05-18 Program 08:00 Inledning, Karin Vestman 08:05 Entreprenöriellt lärande i förskolan, Daniel Nordström 08:30 Kreativt Lärande i VERKET 09:00 Barns självkänsla,

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen VERKSAMHETSPLAN AVD. Fjärilen 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Inspirationskonferens Entreprenörskap och jämställdhet i förskolan

Inspirationskonferens Entreprenörskap och jämställdhet i förskolan SAMMANSTÄLLNING AV DELTAGARNAS TANKAR Inspirationskonferens Entreprenörskap och jämställdhet i förskolan 2014-01-21 Eva-Karin Wedin, Sakkunnig jämställdhet Enheten för regional utveckling Länsstyrelsen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Teknik Utveckla o uppmuntra barns intresse för teknik Samarbete samspel Elektronik Konstruktion och bygglek Utveckla sin kreativitet, tänkande, nyfikenhet och

Läs mer

Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld,intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom

Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld,intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld,intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

PEDAGOGISK PLATTFORM FÖR FÖRSKOLAN TITTUT

PEDAGOGISK PLATTFORM FÖR FÖRSKOLAN TITTUT SYFTE: En tydlig beskrivning av hur Tittuts pedagoger och anställda arbetar professionellt utifrån barns lärande. Ett styrdokument som gäller över tid. Ett styrdokument som ska följas av alla anställda.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan Guldmedens Förskola Lokal arbetsplan Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är: Ett barn ÄR: nyfiket företagsamt lärande skapande Ett barn HAR: intressen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mjölnargränds förskola

Mjölnargränds förskola Mjölnargränds förskola Avd. Orange Syftet med denna arbetsplan är att: Tydliggöra förskolans uppdrag utifrån olika styrdokument. Tydliggöra förskolan Mjölnargränds egna utvecklingsområden 2017/2018 Synliggöra

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Arbetsplan för Saffranets förskola

Arbetsplan för Saffranets förskola Arbetsplan för Saffranets förskola 2016-2017 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från LpFö98, samt kriterierna i Barnens Bästa Förskola Normer och värden

Läs mer

Ekorrens arbetsplan Ht Vt 2015

Ekorrens arbetsplan Ht Vt 2015 Ekorrens arbetsplan Ht 2014- Vt 2015 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Klubbans förskola. Forskande barn, Medforskande pedagoger

Klubbans förskola. Forskande barn, Medforskande pedagoger Klubbans förskola Forskande barn, Medforskande pedagoger Vi vill att barnen ska minnas förskolan som en plats där de lärde sig att tro på sig själva och sin egen förmåga... DET JAG HÖR DET GLÖMMER JAG.

Läs mer

ipad strategi i förskolan

ipad strategi i förskolan ipad strategi i förskolan - en strategi för att utveckla pedagogernas förhållningssätt till och användande av ipad i förskolorna i Lindesbergs kommun. Datum: 20131029 För revidering ansvarar: Förskolechef

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran Värdegrund, vision, arbetsmetod För var och en inom Strands förskolor Att få växa och utvecklas med förundran Alla ska med! Allt går! Alla gör skillnad! Alltid framåt! Välkomna till Strands förskolor För

Läs mer

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN Ht 2012- Vt 2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15

Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15 Reviderad 140818 Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15 Förskolan har 3 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 3-4 åringar

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

TORPASKOLANS FRITIDSHEM

TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM Vi vill hälsa dig välkommen till Torpaskolan och Torpaskolans fritidshem! Vi tillsammans arbetar för att alla ska trivas här och fritidshemsverksamheten

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Verksamhet och datum: Mangårdens förskola Vår grundverksamhet:

Kvalitetsberättelse. Verksamhet och datum: Mangårdens förskola Vår grundverksamhet: Kvalitetsberättelse Verksamhet och datum: Mangårdens förskola 2017 Vår grundverksamhet: Lämning Vi vill att barn och föräldrar ska känna sig välkomna till Mangården. Det ska kännas tryggt att lämnas/bli

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Förskolan Garnets pedagogiska grundsyn

Förskolan Garnets pedagogiska grundsyn Förskolan Garnets pedagogiska grundsyn Vår pedagogiska grundsyn går som en röd tråd genom vår verksamhet G emenskap A nsvar R eflektion N yfikenhet E mpati T illtro Gemenskap En förutsättning för barns

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Igelkottens avdelning Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2.

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Presentation av Norrby Förskolor Norrby förskolor består av Hästskon och Pettersberg. Hästskon har 11 avdelningar fördelade i två hus. Pettersberg är en storavdelning

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

MÅNSAGÅRDENS FÖRSKOLA. - vision, grundtanke & förhållningssätt

MÅNSAGÅRDENS FÖRSKOLA. - vision, grundtanke & förhållningssätt MÅNSAGÅRDENS FÖRSKOLA - vision, grundtanke & förhållningssätt MÅNSAGÅRDENS FÖRSKOLA För de allra flesta barn i Sverige är förskolan den första skolform de kommer i kontakt med. Det är i förskoleåldern

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

ARBETSPLAN

ARBETSPLAN education ARBETSPLAN 2011 2012 FÖRSKOLAN KARUSELLEN Arbetslag: Andersson & Jungfrun 2 (8) Vision Lust att lära och tro på framtiden Sammanhållande idé för all verksamhet från 1-12 år Användbara kunskaper

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Specialförskolan Galaxens verksamhetsidé

Specialförskolan Galaxens verksamhetsidé Specialförskolan Galaxens verksamhetsidé Förskolan Galaxens verksamhetsidé är en länk i en kedja av olika styrdokument där alla samlade dokument måste ställas i relation till varandra, från internationella

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Lokala arbetsplan 2014-2015

Lokala arbetsplan 2014-2015 Lokala arbetsplan 2014-2015 Regnbågens förskola Avdelning Röd Lokala arbetsplan 26 september 2014 Presentation av Röda Regnbågen Regnbågens förskola rymmer 3 avdelningar och avd. Röd finns i mitten av

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibackens förskola Ekorren Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar, 4 åringar

Läs mer

Strategi för Vågens Natur & Teknikförskola läsåret 2015/2016

Strategi för Vågens Natur & Teknikförskola läsåret 2015/2016 Strategi för Vågens Natur & Teknikförskola läsåret 2015/2016 Bakgrund/Syfte/Nulägesanalys Under läsåret 2015/16 kommer vi att delta i Språkprojektet 14/16 med förskolorna i Tollarp/Linderöd. Inför läsåret

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Årets miljöspanaruppdrag Spana på matavfallet ger många olika möjligheter att arbeta mot förskolans mål och riktlinjer enligt Lpför98/rev10. Nedan följer citat och urklipp

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 2016/2017 Innehållsförteckning Värdegrund Örkelljunga kommun 3 Styrdokument 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra mål - Profil Tema/Projekt Lek 7 Profil 8-9 Tema/Projekt

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Avdelning Ekorren, Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2. Utveckling

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar: Förskolechef May Seffon-Hård Dokumentet gäller för: Förskolan

Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar: Förskolechef May Seffon-Hård Dokumentet gäller för: Förskolan Strategi för lärplattan i förskolan - en strategi för att utveckla pedagogernas förhållningssätt till och användande av lärplattan i förskolorna i Lindesbergs kommun. Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar:

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

VÄLKOMNA! Föräldramöte Lilla Gärdet

VÄLKOMNA! Föräldramöte Lilla Gärdet VÄLKOMNA! Föräldramöte Lilla Gärdet Dagordning: Presentation Ev matfrågor? Lena visade diplomet vi fått från Södermanlands Lilla Ekomatsliga för att Lena handlat 46 % ekologiska matvaror. Barnens bästa

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Verksamhetsplan HT-17 VT-18

Verksamhetsplan HT-17 VT-18 Verksamhetsplan HT-17 VT-18 Förskolan Högkullen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄTTSBLAD sid 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 VERKSAMHETEN sid 3 VISION sid 4 PEDAGOGISK IDÉ sid 5 PROJEKTARBETE sid 6 PROFIL sid

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Storbrons Förskola 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

När du blir stor Om våra mål och visioner. Det man lyser på växer Om vårat pedagogiska förhållningssätt. Om oss och vår organisation

När du blir stor Om våra mål och visioner. Det man lyser på växer Om vårat pedagogiska förhållningssätt. Om oss och vår organisation Sid 1 (8) Kvalitetsgarantier för förskolan Sundbyvägen 78 och 86 När du blir stor Om våra mål och visioner. Du tar ansvar för dina handlingar och hur de påverkar andra. Du känner inlevelse och empati med

Läs mer

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Naturvetenskap och teknik i förskolan Susanne Thulin & Ann Zetterqvist 2010 01-18 Innehåll Skolverkets förslag till förtydliganden i Lpfö när det gäller

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer