testcyklisterna om att byta från bil till cykel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "testcyklisterna om att byta från bil till cykel"

Transkript

1 testcyklisterna om att byta från bil till cykel Trampa igång

2 Innehåll 3 Om projektet Testcyklisterna 4 Resultat och erfarenheter av att ställa om från bil till cykel 5 En väg till bättre hälsa 6 Det behövs fler såna här projekt 8 Fakta: Om Testcyklisterna Research och cykelexpert Cykeltyper i projketet Film och broschyr testcyklisterna i siffror ca 7000 kg koldioxid i minskade utsläpp 2

3 Jag är mycket piggare. Man kommer igång på ett helt annat sätt på morgonen. Flåset har också blivit bättre. Första cykelturen var jättejobbig, men nu testar jag brantare backar för varje gång, säger Bengt Stiller, som cyklar 1,5 mil tur och retur till jobbet. Om projektet testcyklisterna I projektet Testcyklisterna har 38 personer från Västsverige fått möjlighet att ersätta vardagsbilresor med cykel. Till sin hjälp har de bland annat haft en cykelexpert, coach och cyklar anpassade efter sina behov. Testcyklisterna har efter 6 månader förbättrat sin hälsa och dessutom sparat energi och pengar. Hur vi reser är en viktig samhällsfråga av flera anledningar våra transporter påverkar inte bara vår miljö och hur våra städer är uppbyggda. Hur vi väljer att bygga vårt transportsystem och hur vi väljer att resa påverkar också möjligheten att röra sig fritt, vår hälsa och välmående. Bilen har idag en framträdande roll i vårt samhälle, och den är en viktig del av människors möjligheter att röra sig. Dessvärre medför den även problem både för samhället i form av föroreningar och tar dessutom stor yta i anspråk i vår infrastruktur. På det personliga planet ger en alltför stor bilanvändning negativ påverkan på hälsan. Att i större utsträckning använda sig av aktiva transportslag som gång och cykel kan därför öka livskvalitén hos många vanebilister. I projektet Testcyklisterna har vanebilister fått chansen att göra just detta ställa bilen minst 3 dagar i veckan och istället testa en cykel som har varit anpassad efter deltagarnas önskemål och situation. Resultaten och deltagarnas engagemang har varit över förväntan. Testcyklisterna, som kommer från 7 Västsvenska kommuner och består av allt från pensionärer till småbarnsföräldrar, har under sin 6 månader långa testperiod cyklat mer än dubbelt så mycket som beräknat och överträffat alla mål projektet haft. De har fått bättre hälsa samt sparat koldioxid och pengar. Testcyklisterna har också upptäckt många fördelar och värden som de kanske inte väntat sig, som att de känner en större frihet i sitt resande eller får en naturupplevelse på väg till jobbet på morgonen. På websidan har deltagarna också kunnat följa och stödja varandra på en blogg som alla Testcyklister haft tillgång till. Där har de bland annat berättat om problem som uppstått, möjligheter de ser och lustiga händelser som hänt när de cyklat. Det är svårt att beskriva känslan, men det är en frihetskänsla. Jag njuter av att cykla! Man tar sig fram överallt och dessutom tycker ungarna att det är kul, berättar Emil Lund, som med hjälp av en lastcykel transporterar både barn och matkassar. 3

4 11% 30% 13% Typ av bilresor som ersatts med cykel Arbete/Studier Fritidsresor Hämta/lämna barn Sociala resor Inköpsresor Övriga vardagsresor 17% 12% 17% Resultat och erfarenheter av att ställa om från Bil till cykel Testcyklisterna har lämnat många åsikter och delgett många erfarenheter under projektet. Under projektets gång har de också fyllt i hur många resor de gjort varje vecka. Dessa ligger, tillsammans med en resvaneundersökning som alla deltagare fyllt i, till grund för mycket av statistiken som presenteras i avsnittet. Testcyklisterna har även svarat på en slutenkät. Varje Testcyklist har ersatt ungefär 136 bilresor med cykel under projektets gång. Deltagarna rapporterade även vilken typ av resor de ersatt. Den tydligt populäraste resan att ersätta med cykel visade sig vara arbetsresan. Resten av resorna ligger ganska jämt fördelade mellan de andra kategorierna. Det verkar med andra ord som att det går att göra de flesta typer av vardagsresor med cykeln. 90 % av Testcyklisterna har också hittat nya sätt att använda cykeln på under projektets gång. Många har lämnat kommentarer om hur de hittat möjligheter att göra nya typer av resor som de inte tänkt på innan. Den absolut vanligaste är att handla, vilket många börjat göra när de är på väg hem från jobbet. Som en av Testcyklisterna uttrycker det: Jag handlar mer i matbutiker nu direkt efter jobbet när jag har cyklat. I stort sett alla nära ärenden görs med hjälp av cykeln.. Testcyklisterna har också sparat pengar på sitt cyklande att resa med bil är dyrare än cykel. På sex månader har deltagarna sparat i genomsnitt kr i bensinpengar. Flera av mina kompisar har börjat se över sina resor och funderar också på att cykla till sina jobb är en ganska typisk erfarenhet bland Testcyklisterna. 80 % av dem uppger att de påverkat omgivningen med sina nya cykelvanor. Vanligast är att vänner, grannar och kollegor är nyfikna, och flera av Testcyklisterna säger att människor omkring dem blivit inspirerade till att själva börja cykla eller cykla mer. Framför allt de Testcyklister som haft lite ovanligare cykeltyper har även blivit uppmärksammade på stan, av medresenärer på bussen och andra nyfikna. Flera Testcyklister har också låtit intresserade i sin omgivning testa sina cyklar. 4

5 testcyklisterna i siffror cyklade kilometer i projektet, vilket bara är 4000 kilometer ifrån ett varv runt jorden En väg till bättre hälsa Hälsoeffekterna av cykling är väldokumenterade i olika projekt och studier, och möjligheten till motion är också en av de vanligaste anledningarna till att människor väljer att cykla. Men går det verkligen att få bättre hälsa av att byta ut ett par resor från bil till cykel i veckan? För att se vilken påverkan 6 månader av detta gav fick ett företagshälsovårdsföretag i uppdrag att kartlägga Testcyklisternas hälsa. Testcyklisterna genomförde två hälsokontroller, en i början av projektet och en i slutet. Resultaten var både överraskande och glädjande. Vid det första tillfället var närmare 60 % av Testcyklisterna i stort behov av en livsstilsförändring eller åtgärd och cirka 40 % hade bra eller mycket bra resultat. Vid den andra hälsoundersökningen efter 6 månaders vardagscykling hade mer än hälften av de som var i stort behov av förbättring bättre resultat, och över 60 % av Testcyklisterna hade nu bra eller mycket bra värden. Processen fångas av många kommentarer från Testcyklister, till exempel Jag är piggare på jobbet och känner mig gladare när jag ska göra mina arbetsuppgifter. När jag cyklar hem cyklar jag av mig dagens händelser vilket gör att jag känner mig gladare och piggare hemma också. och Har blivit piggare, fått bättre kondition. Har blivit motiverad att hålla mig aktiv.. Just att man känner sig piggare och gladare är vanligt återkommande kommentarer från Testcyklisterna både det fysiska och mentala välbefinnandet har ökat. När Testcyklisterna själva svarade på om de tyckte att deras hälsa förbättrats av projektet svarade hela 87 % ja. Resultaten av hälso-undersökningarna som genomfördes före och efter cykelperioden Hälsoundersökning 1 Hälsoundersökning 2 9% 59% 27% 23% I stort behov av livsstilsförändring eller åtgärd Behov av livsstilsförändring eller åtgärd 32% 14% Bra livsstil och hälsodata Mycket bra livssil och hälsodata 36% 5

6 testcyklisterna i siffror 4899 bilresor ersatta med cykel det behövs fler såna här projekt 15 av Testcyklisterna Testcyklisterna har blivit intervjuade av Helena Strömberg vid Chalmers tekniska högskola, som har analyserat och skrivit en forskningsrapport av deras svar. I den dras ett antal slutsatser om projektet och deltagarna. Studiens mål var att få fram vad dessa deltagare kan lära oss om hur människor kan förändra sitt transportbeteende, att utreda om denna form av projekt är ett bra sätt att stödja människor som vill förändra sitt beteende samt att undersöka vilka spridningseffekter ett projekt som Testcyklisterna kan få. Rapporten visar att projektet lyckats stötta Testcyklisterna till att börja cykla tre eller fler dagar i veckan och att Testcyklisterna upptäckt många fördelar med cykling, som smidigheten i att komma från dörr till dörr och hälsoeffekterna. Själva cyklandet upplevs också som roligt, och flera av deltagarna pratar om de fina naturupplevelser de haft när de cyklat. De hade inte insett hur mycket man missar när man åker bil - när man cyklar får man se, lukta och känna saker hela vägen. Man upplever också att cyklingen har positiva följdeffekter och många nämner att det är både energigivande och avkopplande. Rapporten bekräftar också att Testcyklisterna, åtminstone i begränsad omfattning, spridit cyklandet vidare till andra i sin omgivning. Deltagarna har däremot stött på en del hinder för cyklandet, men har till stor del anpassat antingen vardagen, hur de använder cykeln, eller vilken cykel de använt för att fortsätta cykla. En cykel anpassad till individens behov kan i många fall motverka de hindrande faktorerna; elassist kan hjälpa mot motvind och backar, speciellt över långa sträckor, och minska behovet av ombyte och dusch när man kommer fram; lastcykel kan hjälpa med att få med sig arbetsutrustning, handla mat på hemvägen eller att skjutsa barn till dagis och skola; vikcykel kan göra att cykeln blir en flexibel och smidig del i resor som görs med flera transportmedel över långa distanser, och en 6

7 3-hjuling kan hjälpa cyklisten att känna sig trygg och bekväm på cykeln även när man har problem med en vanlig cykel. Det råder stor enighet bland Testcyklisterna om att projektet har varit framgångsrikt och verkligen stöttat dem i sin vilja att börja cykla. De verkar i stor utsträckning ha börjat cykla och är mycket nöjda med cyklingen och de effekter den har gett. Testcyklisterna har lyckats skapa en cykelvana. För en del av dem har den ökade cyklingen inneburit lite anpassningar, för andra inte. Att sätta in cykling i livspusslet kräver planering, och för vissa av Testcyklisterna har det krävts att de ökat sin planering. Andra tycker att livet är en enda stor planering ändå, och det var bara att skifta runt lite i den. Om man ger människor möjligheten att få testa om det fungerar att använda cykling som transportmedel i vardagen utan att det kräver för stora investeringar i tid, ork och pengar så kommer de antagligen att cykla. Det i projektet som hjälpt Testcyklisterna att förändra sitt beteende har framförallt varit möjligheten att testa på cyklingen; att projektet sänkt trösklarna genom att erbjuda stöd att hitta rätt cykel och att de också fått låna en cykel under perioden. Cyklingens många positiva sidor, som hälsofrämjandet, stressminskning, avkoppling, naturupplevelser och cykelglädje, har också gjort sitt för att motivera deltagarna. De har upptäckt vad cykling är bra för och var det passar in i deras vardag. Projektet har hjälpt deltagarna att börja cykla mer. Vad kan då göras för att nå fler personer? Många av deltagarna i studien svarade på den frågan med ett fler sådana här projekt!. testcyklisterna i siffror 30 sparade megawattimmar, ungefär lika mycket som årsförbrukningen av hushållsel i 6 villor. 7

8 FAKTA 0m testcyklisterna Projektet pågick under 2014 och testcyklisterna cyklade under en testperiod på 6 månader under april-oktober Deltagarna fick låna en cykel anpassad efter deras behov under projektet, med möjlighet att köpa den efteråt. Testcyklisterna åtog sig att ersätta bilresor med cykel åtminstonde 3 dagar i veckan och skrev under ett avtal i början av testperioden. En cykelcoach har följt och stöttat Testcyklisterna under projektet. De hade också stöd av tjänstemän från varje kommun som samordnade arbetet med hjälp av projektledningen. Mediaintresset var stort och över 30 artiklar skrevs om Testcyklisterna och deras erfarenheter under projektet. research och cykelexpert Coachning har visat sig ha goda långtidseffekter på förändrat resebeteende. I ett projekt som Trafikkontoret i Göteborg coachades 85 vanebilister i ett projekt där deltagarna skulle välja bort bilen minst tre dagar i veckan. Tre år efter projektet var det fortfarande 95 % av deltagarna som tog sig till jobbet utan bil minst tre dagar i veckan. I projektet Testcyklisterna har därför en liknande metod använts Deltagarna har fått stöd av en coach att sätta upp egna, personliga mål för vilken vardagsbilresa de ska ersätta med cykel samt sin cykling i övrigt. Coachen har funnits med under hela projektet för att stötta och driva på deltagarna. En annan viktig funktion i projektet hade cykelexperten, som under startmötena guidade deltagarna på cykelmarknaden och hjälpte dem att välja en cykel som passade just deras behov. Detta visade sig ha stor inverkan på vilken cykel deltagarna valde. Information om och möjlighet att välja mellan olika cykeltyper har visat sig vara en av framgångsfaktorerna i Testcyklisterna, och där spelade cykelexperten en viktig roll. Johan Erlandsson, cykelexpert i Testcyklisterna är tvåbarnsfadern med både professionell och privat erfarenhet om hur man klarar person- och godstransporter med alla tänkbara cykelknep. Lastcykel, cykelkärra, vikcykel, elassistans, ja vad som än krävs. Ulla Robertsson, coach i projektet Testcyklisterna, har jobbat med hållbart resande de senaste 15 åren och varit coach i flera uppmärksammade projekt vad gäller hållbart resande och omställning från bil till cykel och andra mer miljövänliga färdmedel. cykeltyper i projektet Film och broschyr Följande cykeltyper, av olika modeller och märken, har använts i Testcyklisterna: Vanliga cyklar Elcyklar Lastcyklar Vikcyklar Trehjulingar för vuxna Barnkärror En film och en broschyr som visar erfarenheterna från testcyklisterna finns på vanebilister blev testcyklister Trampa igång 8

9 Trampa igång Projektet Testcyklisterna genomfördes under 2014 i samverkan mellan Hållbar Utveckling Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund och kommunerna Halmstad, Alingsås, Mölndal, Ale, Lidköping, Lilla Edet och Öckerö. Projektet medfinansieras av Energimyndigheten, Västsvenska paketet, Naturskyddsföreningen och EU-kommissionens kampanj Do the Right Mix. Läs mer om projektet på eller För mer information om projektet, kontakta: Rickard Waern, projektledare på Hållbar Utveckling Väst, telefon epost Lisa Ström, Samordnare för Hållbart resande på Göteborgsregionens kommunalförbund, telefon eller epost

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Klimatproblemen är ett globalt problem med lokala lösningar. Det är allas ansvar att hjälpa till samhälle,

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012 Trafikanalys 2012 Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor September 2012 Innehåll 1. Sammanfattning sid. 3 2. Bakgrund sid. 5 2.1 Metod sid. 6 3. Vilka är dagens unga?

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

att få uppleva sin egen succe.

att få uppleva sin egen succe. att få uppleva sin egen succe. En utvärdering av anpassad studiegång på Fjällbete Inledning 1 blev hösten 2006 kontaktade av rektorn för Racklöfska skolan. Han var intresserad av en utvärdering av Fjällbete

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer