Didemnin. Yesica Bendezu. Biologisk aktiva naturproduker i läkemedelsutveckling VT-2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Didemnin. Yesica Bendezu. Biologisk aktiva naturproduker i läkemedelsutveckling VT-2007"

Transkript

1 Didemnin Yesica Bendezu Biologisk aktiva naturproduker i läkemedelsutveckling VT

2 Innehållsförteckning Historisk bakgrund 3 Hur och varför projektet startades.5 Isolering av didemnin 5 Biologisk aktivitet Antiviral aktivitet 7 2. Antitumör aktivitet Immunosuppressiv aktivitet.8 Kliniska effekter och användning...8 Läkemedelsutveckling 9 Diskussion.9 Referenslista.10 2

3 Historisk bakgrund Den marina miljön är en källa för många organiska komponenter. Dessa innefattar didemniner. Didemniner är en cyklisk depsipeptid som kommer från karibiska tunikat som tillhör till Didemnidae familj (Crampton et al 1984). Didemniner isolerades från ett karibiskt tunikat av släkten Trididemnum hade detta tunikat samlats i karibiska havet i närheten av bland annat Honduras, Mexico, Colombia, Belize och Panama. Upprepade tester gjordes av metanol-toluen extrakt av didemnin mot herpes simplex virus typ 1 som växte i njurceller på apor. Man kunde observera dels en hämning av virustillväxt och även cytotoxicitet för njurcellerna. Detta resultat visade att didemnin var en ny typ av depsipeptid som hade hög antiviral och antitumör aktivitet. Man testade extrakter av tunikat från olika områden också mot andra typer av virus och alla extrakt visade en hämning av både DNA och RNA virus. Vid höga doser av extraktet fann man också cytotoxicitet på de virusinfekterade cellerna. Denna effekt försvann vid låga doser. Antitumöra egenskaper bekräftades dessutom tack vare den höga potens mot L1210 murine leukemi celler (Rinehart et al 1981). Upptäckten av didemniner A, B och C rapporterades 1981 av Rinehart et al. Då påstods det att strukturerna innehöll en makrocyklisk kärna bestående av en statin och en α-( α- hydroxyisovaleryl)propionyl (Hip) grupp, tillsammans med leucin (Leu), prolin (Pro), N,Odimetyltyrosin (Me2Tyr) och treonin (Thr). Tyrosinets karboxylgrupp var bunden till treonin genom treoninets hydroxylgrupp. Treoninets karboxylrest var bunden till statinrest genom amidbindning. De föreslagna strukturerna grundades på NMR (nuclear magnetic resonans) metoder, syrahydrolys, masspektrometri och GC (gaskromatografi) analys av de individuella aminosyrorna. De följande åren granskades didemniners struktur och stereokemi många gånger och det bekräftades att makrocykeln inehöll isostatin och inte statin. Skillnaden mellan de olika didemninerna är en sidokedja som är fäst vid treoninets aminogrupp. För didemnin A består sidokedjan av endast N-Me-D-leucin. Didemnin B har en laktylprolin enhet. Didemnin C har en sidokedja bestående av N-Me-D-leucin och en rest av laktosyra (Vera och Joullie 2002). Eftersom didemnin C hittades i små mängder i tunikatet studeras endast didemnin A och B i detalj (Crampton et al 1984) patenterade Rinehart gruppen isolering och möjliga antivirala applikationer av didemniner A, B och C. Denna patent innefattade också isolering av nordidemniner. De innehöll norstatine istället för isostatin. På det kunde nordidemnin B kallas [Norsta]didemnin B. Skillnaden i strukturen var att nordidemniner hade som sidokedja en isopropylgrupp istället för sec butylgruppen som didemniner har. Följande studier visade att nordidemninb hade samma antitumöra egenskaper som didemnin B. Ytterligare ett patent av Rinehart et al avslöjade strukturen och cytotoxisk aktivitet av dehydrodidemnin B eller aplidin. Det som skiljer aplidin från didemnin är att dess hydroxylgrupp i laktylpositionen är oxiderad till korresponderande keton (Vera och Joullié 2002). Didemniners nomenklatur illustreras i tabell 1 och tabell 2. Makrocykeln består av ovan nämda grupper förutom statin som man kom fram till att det var isostatin (Ist). Tabellerna visar skillnaden mellan de olika didemniner. De innehåller nämligen olika grupper i makrocykeln och har olika sidokedjor. Tabellerna underlättar en särskiljning och beskrivning av olika didemniner och deras syntetiska analoger. 3

4 Tabell 1. Nomenklatur av didemniner med olika grupper i makrocykeln. Komponent Grupper i makrocykeln Didemnin A Ist Hip Leu Pro Me2Tyr Thr Didemnin B Ist Hip Leu Pro Me2Tyr Thr Didemnin C Ist Hip Leu Pro Me2Tyr Thr Nordidemnin B Norsta Hip Leu Pro Me2Tyr Thr Dehydrodidemnin B Ist Hip Leu Pro Me2Tyr Thr Didemnin M Ist Hip Leu Pro Me2Tyr Thr Tamandarin A Ist Hiv Leu Pro Me2Tyr Thr Tamandarin B Norsta Hiv Leu Pro Me2Tyr Thr Didemnin makrocykel Ist Hip Leu Pro Me2Tyr Thr- HCL Tabell 2. Nomenklatur av didemniner med olika sidokedjor. Komponent Sidokedja Didemnin A N-Me-D-Leu Didemnin B N-Me-D-Leu Pro Lac Didemnin C N-Me-D-Leu Lac Nordidemnin B N-Me-D-Leu Pro Lac Dehydrodidemnin B N-Me-D-Leu Pro Pyruvat Didemnin M N-Me-D-Leu Pro Lac Gln PGlu Tamandarin A N-Me-D-Leu Pro Lac Tamandarin B N-Me-D-Leu Pro Lac Didemnin makrocykel N-Me-D-Leu Figur 1. Struktur av didemniner A, B och C 4

5 År 1994 rapporterades didemnin H. Denna struktur skiljer sig från didemnin B genom att sidokedjan är acylerad med en glutamin-pyroglutamatsyra dipeptid och kallas också för didemnin M. Den systematiska beskrivningen skulle vara [Gln, pglu]didemnin B rapporterades struktur och cytotoxisk effekt av två nya didemniner [Tyr]didemnin B och [D-Pro]didemnin B. Dessa två strukturer är bland de få didemniner med ursprung från naturen som har flest ändringar i makrocykeln av molekylen. Mer didemniner avslöjades 1995 som nordidemnin N, eller [Norsta, Tyr]didemnin B, en annan som genomgick modifiering i makrocykeln. År 2000 rapporterades strukturerna av tamandarin A och B. Tamandariner isolerades från en brasiliansk ascidian av Didemnidae familjen. I dessa strukturer är Hip gruppen av didemniner ersatt av en mycket enklare hydroxyvarelylsyrahalva (Hiv). Tamandarin A innehåller samma peptidkedja som didemnin B. Tamandarin B har samma sidokedja men dess makrocykel innehåller norstatin istället för isostatin. Preliminära tester visade att tamandarin A har en mycket liknande biologisk aktivitet som didemnin B (Vera och Joullié 2002). Figur 2. Trididemnum solidum som växer på stjärnkorallen Moncastraeae fareolata (Backner 2007) 5

6 Hur och varför projektet startade Upptäckten av didemniner väckte nyfikenhet bland forskare över hela världen och satte i gång ett spännande kapitel inom naturprodukters kemi. Didemniners ovanliga struktur tjänade som modell för framställning av syntetiska analoger. Tack vare den biologiska aktivitet som kunde observeras genom in vivo och in vitro studier kunde didemninerna genomgå kliniska prövningar på människa i USA. Där var det första gången som en marin naturprodukt mot cancer användes på människor. Detta öppnade också möjligheten för forskning av dehydrodidemnin B (aplidin), en andra generation av didemnin. Didemniner har bidragit till förståelse för hur naturprodukters kemi kan användas som ett kritiskt verktyg för forskning inom cellbiologi (Vera och Joullié 2002). Isolering av didemnin Extrakter av metanol-toluen av tunikatet blandades med en lösning av natriumnitrat. Sedan extraherades den vattenlösliga delen med kloroform. Lagret av kloroformen koncentrerades och kromatografi över kiselgel med en gradient av metanol i kloroform användes för att få didemniner C, B och A genom eluering. Detta kunde renas vidare genom att använda thin-layer chromatografi (TLC) med samma system. Didemniner A, B och C hade både de antivirala och cytotoxiska aktiviteter som extrakterna (Rinehart et al 1981). Man kunde också använda isopropanolextrakt av Trididemnum solidum vilket koncentrerades för att ta bort isopropanolet och sedan extrahera med kloroform (Hossain et al 1988). Separation genom Tunnskiktskromatografi (TLC) Tunnskiktskromatografi är en vätskekromatografisk metod som används för att separera ämnen i en s.k. öppen bädd. Denna öppna bädd brukar vara en platta av t ex glas. Se figur1. På plattan finns det en fast fas där analyten kan stoppas. Sedan placeras plattan i en behållare med vätska. Vätskan börjar vandra längs plattan och beroende på analytens egenskaper förflyttas analyten tillsammans med vätskan. På det sättet separeras analyter med olika egenskaper då de fördelas olika till fasta fasen (Hedeland och Pettersson 2005). Figur 3. En tunnskiktsplatta som är placerad i en behållare där elueringsmedel finns på bottnet (Romar 2006). 6

7 Biologisk aktivitet En studie visade att Trididemnum solidum hade förmågan att producera sekundära metaboliter för att undvika att bli uppäten av fiskar. Eftersom dessa tunikat ofta lever i områden där rovgirigheten är stor har dessa egenskaper utvecklats som en försvarsmekanism för att överleva. De sekundära metaboliterna i fråga är nämligen didemniner och ger en dålig smak för fiskarna (Lindquist 1992). Många år efter de första rapporterna av didemniners isolering och strukturbestämning var det klart att de hade fler biologiska effekter in vitro och in vivo. Den främsta biologiska aktiviteten av didemniner är hämning av virusspridning, tumörcellstillväxt och immunitet (Vera och Joullie 2002). 1. Antiviral aktivitet Rinehart et als forskning visade som ovan nämnt, antiviral aktivitet. De jämförde koncentrationer av antivirala komponenter som behövs för att orsaka en logaritmisk reduktion av herpes simplex virus. Adenosin arabinosin, ett kliniskt antiviralt verkningsmedel krävde koncentrationer över 10 µm medan didemnin A endast krävde 1µM och didemnin B en koncentration på endast 0,05 µm. Eftersom didemnin B var mycker mer potent än didemnin A varnades för att didemnin B också var mer toxiskt mot däggdjursceller och att det krävdes mer forskning för att bedöma den terapeutiska effektiviteten. Andra forskare visade att didemnin A och B hade effekt på Rift Valley fever (RVF) virus. I studien kunde didemniner skydda möss från dödliga doser av viruset. Det finns ingen rapporterad effektiv terapi mot detta virus men båda didemninerna visade hämning av det och andra virus som t ex gula febern. Doserna liknade de som Rinehart et al hade använt i sin forskning. Effekt mot denghe virus visades också, med cytotoxicitet vid höga doser (Vera och Joullié 2002). Effekt av didemniner A och B mot herpes simplex virus typ 2 rapporterades också. Det blev en framgångsrik in vivo studie på möss som hade varit infekterade med detta virus. Didemnin skyddade mössen mot viruset. Liksom andra resultat var också didemnin B betydligt mer potent än didemnin A (Rinehart et al 1983). Andra studier av Rinehart gruppen rapporterades också. Många naturella och semisyntetiska didemniner studerades för att observera deras antivirala aktivitet. Många av dem var effektiva för hämning av RNA replikation av vesikulös stomatit virus och DNA herpes simplex virus typ 1. Ingen av dem hade effekt på replikation av HIV virus (Sakai et al 1996). 2. Antitumör aktivitet Det första beviset för didemniners antitumöra aktivitet kom fram efter in vivo och in vitro tester. In vitro studier av L1210 celltillväxt visade att didemnin A orsakade 50% av celltillväxthämning men didemnin B var än mer potent. Didemnin Bs högre potens jämfört med didemnin A kunde påvisas av in vivo studier. Didemnin B hade mer effekt hos möss med P388 leukemi tumörceller än didemnin A (Rinehart et al 1981). 7

8 Didemnin Bs effekt på människotumörer visades efter en studie gjord på färska tumörceller av biopsi prov från 39 cancerpatienter. Denna studie mätte hämningseffekten av didemnin B hos tumörkolonier in vitro. Vid låga koncentrationer visades antitumör aktivitet mot karcinom i bröst, äggstockar och njure. Dessa resultat ger grund för att genomföra fas I kliniska prövningar. In vitro studier skulle hjälpa att särskilja tumörtyper för studier i fas II av detta anticancer läkemedel (Jiang T et al 1983). Andra studier visade antitumör effekt för nordidemnin B. Det rapporterades att nordidemnin B var lika effektiv som didemnin B mot P388, L1210 och B16 celler. Denna observation bekräftade att den sortens variation inte förändrar antitumöreffekten in vitro fortsatte studierna och det förekom att dehydrodidemnin B visade större cytotoxisk aktivitet gentemot didemninb. Därför fick dehydrodidemnin B mer uppmärksamhet som en ny klinisk kandidat i cancerterapi. (Vera och Joullié 2002). Didemnin B har som effekt tillväxthämning i en bred variation av tumörceller hos människor vid koncentrationer på nanomolar nivå. Vid dessa koncentrationer har didemnin B cytostatisk effekt på celler fastän det verkar som om effekten är irreversibel vid långtidsexponering för läkemedlet. Didemnin B är cytotoxiskt och kan inducera programmerad celldöd genom att det hämmar proteinsyntes i celler. Denna effekt är den främsta orsaken för cytotoxiciteten hos didemnin B. Dock har visats att endast hämning av proteinsyntes är otillräcklig för att inducera celldöd (Ahuja et al 2000). 3. Immunosuppressiv aktivitet En studie gjordes på kulturer av murine celler där didemnin B applicerades. Resultatet visade hämning av lymfocytproteinsyntes men cellens livsduglighet och RNA syntes vara oförändrad. Det ansågs att eftersom lymfocyt syntes var viktig för många immunaktiviteter verkade didemnin B ha immunosuppressiva effekter. Det visades också att didemnin B var mycket mer potent än cyklosporin. Resultatet föreslog att didemnin B kan ha effekt på cellerna i tidigt skedde av lymfocytaktivering. (Montgomery och Zukoski 1985). Kliniska effekter och användning På grund av den höga antitumöra aktiviteten som studier in vitro visade; öppnades möjligheten för fas I kliniska prövningar på människan tillsammans med det nationella cancerinstitutet. Didemnin B skulle vara den första marina naturprodukt som genomgick anticancer prövningar på människor. Målorganen för didemnin Bs toxicitet hos möss, råttor, och hundar var lever, njurar, lymfa samt mag- och tarmkanalen (Chun et al 1986). Fas II prövningar på 10 patienter som fick didemnin B genomfördes för att studera didemnin Bs farmakokinetik. En enzymimmunoassay genomfördes i vilken en snabb clearance från plasma observerades. Man kunde inte identifiera metaboliter. In vitro experiment visade att didemnin B inte var bundet till albumin i plasma och en mindre del av läkemedlet kunde associeras med röda blodkroppar (Benvenuto et al 1992). Studier i fas II prövningar bland alla studier kring didemninb hade en gemensam slutsats. Vid dessa doser som användes upplevdes låg effektivitet men stora toxiska effekter. Det smala 8

9 terapeutiska fönstret skulle kunna bli bredare om man hittade en mer potent struktur så att klinisk toxicitet kunde minskas (Vera och Joullié 2002). Dehydrodidemnin B har i andra studier visat sig vara betydligt mer potent än didemnin B. (Sakai et al 1996). Läkemedels utveckling Didemniner A B och C som hade extraherats från Trididemnum solidum och som höll på att genomgå fas II kliniska prövningar blev syntetiserade. Den nya strukturen innehöll en ny aminosyra (Rinehart et al 1988). Sedan gjordes strukturerna om så att de blev mer syntetiserbara, genom att använda en stereokontrollerad beredning av isostatinresten och en syntetisk väg för den dyra D-alloisoleucin. En annan ändring som fick framgång var genom att använda en sekundär amin som en nukleofil. Annan typ av syntes gjordes genom att inkludera strategiska element av stereokontroll på både Ist och Hip. Efter att genomgå många strukturändringar kom man fram till syntetisering av tamandarin A, [(2S)-Hiv]didemnin M och tamandarin B (Vera och Joullié 2002). En annan didemnin analog så kallad nordidemnin blev syntetiserad genom att ersätta laktylresten med mandelyl och 3-(p-hydroxyfenyl) propionyl rester. Dessa ändringar förändrade inte den cytotoxiska aktiviteten mot P388 leukemi (Jouin et al 1991). En ny syntetisering av didemnin A och dehydrodidemnin B gjordes genom att använda salter för att bilda sekundära och tertiära amidbindningar. Dehydrodidemnin har den högsta reproduktionshämmande effekten. Det gjordes också olika ändringar genom att ersätta olika grupper från makrocykeln. Detta resulterade i syntes av didemnin A som blev identisk med den naturprodukten. (Jou et al 1997). Diskussion Historien om Didemniner är mycket lärorik och upplyser om hur ett läkemedel kan utvecklas. Den beskriver hur olika användningsområden har hittats, hur nya liknande produkter syntetiserats samt upptäckten att även andra naturprodukter har liknande kemiska strukturer. Dessa strukturer är förknippade med antivirala, cytotoxiska och immunosuppressiva effekter. Man kan också observera att små skillnader i struktur av olika substanser kan ha en så stor påverkan på både effektivitet och toxicitet. Forskningen om didemninb har minskat den senaste tiden på grund av den toxiska profil som tydligt påvisats i flera studier. Det är dock mycket viktigt med didemninets upptäckt för att fortsätta forskning av liknande substanser från marina naturprodukter. Det innebär att didemnin har givit idéer och öppnat möjligheter för att arbeta med mer potenta cancerläkemedel som t ex aplidin. Eftersom aplidin har visats vara effektivare och mindre toxiskt är det naturligt att studier och utveckling fortsätter för denna substans samtidigt som intresset för didemnin B har avtagit. 9

10 Referenslista Ahuja D, Geiger A, Ramanjulu J, Vera M, SirDeshpande B, Pfizenmayer A et al. Inhibition of protein synthesis by didemnin B: how EF-1alpha mediates inhibition of translocation. J Med Chem 2000;43: lus&list_uids= &itool=iconabstr&query_hl=17&itool=pubmed_docsum Benvenuto J, Newman R, Bignami G, Raybould T, Raber M, Esparza L, et al. Phase II clinical and pharmacological study of didemnin B in patients with metastatic.invest New Drugs 1992;10: lus&list_uids= &itool=iconabstr&query_hl=17&itool=pubmed_docsum Buckner A. NOAA fisheris hemsida. URL Chung H, Davies B, Holth D, Suffness M, Plowman J, Flora K, et al. Didemnin B. The first marine compound entering clinical trials as an antineoplastic agent. Invest New Drug 1986;4: lus&list_uids= &itool=iconabstr&query_hl=17&itool=pubmed_docsum Crampton S, Adams E, Kuentzel S, Li L, Badiner G, Bhuyan B. Biochemical and cellular effects of didemnins A and B. Cancer Research 1984;44: lus&list_uids= &itool=iconfft&query_hl=1&itool=pubmed_docsum Hedeland M och Pettersson C. Kurkompendium i analytisk farmaceutisk kemi. Institutionen för läkemedelskemi: Uppsala Universitet; Hossain M, Van Der Helm D, Antel J, Sheldrick G, Sanduja S. Crystal and molecular structure of didemnin B, an antiviral and cytotoxic depsipeptide. Proc Natl Acad Sci USA 1988; 85: Jiang T, Liu R, Salmon S. Antitumor activity of didemnin B in the human tumor stem cell assay. Cancer Chemother Pharmacol 1983;11:

11 lus&list_uids= &itool=iconabstr&query_hl=17&itool=pubmed_docsum Jou G, Gonzales I, Albericio I, Lloyd Williams P, Giralt E. Total Synthesis of Dehydrodidemnin B. Use of Uronium and Phosphonium Salt Coupling Reagents in Peptide Synthesis in Solution. J Org Chem 1997;62: lus&list_uids= &itool=iconabstr&query_hl=3&itool=pubmed_docsum Jouin P, Poncet J, Dufour M, Aumelas A, Pantaloni A, Cros S, Francois G. Antineoplastic activity of didemnin congeners: nordidemnin and modified chain analogues. J Med Chem 1991;34: lus&list_uids= &itool=iconabstr&query_hl=7&itool=pubmed_docsum Lindquist N, Hay M, Fenical W. Defense of Ascidians and Their Conspicuous Larvae: Adult vs. Larval Chemical Defenses. Ecological Monographs 1992;62: Montgomery D och Zukoski C. Didemnin B: a new immunosuppressive cyclic peptide with potent activity in vitro and in vivo. Transplantation 1985;40: lus&list_uids= &itool=iconabstr&query_hl=17&itool=pubmed_docsum Rinehart K Jr, Gloer J, Hughes R Jr, Renis H, McGovren JP, Swynenberg E, Stringfellow D, Kuentzel S, Li L. Didemnins: antiviral and antitumor depsipeptides from a caribbean tunicate. Science 1981;22: lus&list_uids= &itool=iconabstr&query_hl=1&itool=pubmed_docsum Rinehart K, Gloer J, Wilson G, Hughes R, Li L, Renis H, Mc Grovn J. Antiviral and antitumor compounds from tunicates. Federation Proceedings 1983;42: lus&list_uids= &itool=iconabstr&query_hl=17&itool=pubmed_docsum Rinehart K, Kishore V, Bible K, Sakai R Sullins D, Li K. Didemnins and tunichlorin: novel natural products from the marine tunicate Trididemnum solidum. J Nat Prod 1988;51:

12 lus&list_uids= &itool=iconabstr&query_hl=5&itool=pubmed_docsum Romar H. Edu.fi hemsida URL Sakai R, Rinehart K, Kishore V, Kundu B, Faircloth G, Gloer J, et al. Strukture-aktivity relationships of the Didemnins. J Med Chem 1996;39: lus&list_uids= &itool=iconabstr&query_hl=17&itool=pubmed_docsum Vera M, Joullie M. Natural products as probes of cell biology: 20 years of didemnin research. Med Res Rev 2002;22: lus&list_uids= &query_hl=2&itool=pubmed_docsum 12

Epirubicin. Ett av naturens under för behandling av cancer. Författare: Sara Andersson

Epirubicin. Ett av naturens under för behandling av cancer. Författare: Sara Andersson Epirubicin Ett av naturens under för behandling av cancer Författare: Sara Andersson Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling 7,5 hp A8 HT2012 Avdelningen för Farmakognosi Institutionen

Läs mer

BIOLOGISKA TESTMETODER

BIOLOGISKA TESTMETODER Emma Larsson 831230 6221 Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p, HT 2007 Inst. F. Läkemedelskemi, avd. f. Farmakognosi Uppsala Universitet BIOLOGISKA TESTMETODER In vivo vs. in vitro

Läs mer

Vitamin D Lc-Ms/Ms. Benny Larsson Laboratorie Medicin Skåne Klinisk Kemi Malmö

Vitamin D Lc-Ms/Ms. Benny Larsson Laboratorie Medicin Skåne Klinisk Kemi Malmö Vitamin D Lc-Ms/Ms Benny Larsson Laboratorie Medicin Skåne Klinisk Kemi Malmö 25-OH-Vitamin D3 + D2 3-epi-25-OH-Vitamin D3 + D2 1,25-di-hydroxy-Vitamin D3+D2 25-OH-Vitamin D3 + D2 3-epi-25-OH-Vitamin D3

Läs mer

EpiCept tillkännager en lyckad kompletterad registrering av fas I- testet för EPC2407. TARRYTOWN, New York, oktober 8/PRNewswire-FirstCall/ --

EpiCept tillkännager en lyckad kompletterad registrering av fas I- testet för EPC2407. TARRYTOWN, New York, oktober 8/PRNewswire-FirstCall/ -- EpiCept tillkännager en lyckad kompletterad registrering av fas I- testet för EPC2407 TARRYTOWN, New York, oktober 8/PRNewswire-FirstCall/ -- - Ett uppföljningstest med kombinationsterapi planeras för

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Chlorotoxin (TM- 601)

Chlorotoxin (TM- 601) Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling Termin 8 Av: Aseel Majid Chlorotoxin (TM- 601) 1 Sammanfattning Det finns tumörer som börjar uppstå i hjärnvävnaden och de kallas för primära hjärntumörer.

Läs mer

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05 TENTAMEN 18 januari 2006 APEX och BVLP, ht 05 Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi, och hematologi Kod: Max poäng: 77 Gränser (G/VG):

Läs mer

Vilka pollen har högt näringsvärde för bin och pollinerande insekter? - en litteraturstudie

Vilka pollen har högt näringsvärde för bin och pollinerande insekter? - en litteraturstudie Vilka pollen har högt näringsvärde för bin och pollinerande insekter? - en litteraturstudie Ingemar Fries Ekologiska institutionen SLU, Uppsala Vilka pollen har högt näringsvärde för bin och pollinerande

Läs mer

Protein en livsviktig byggsten

Protein en livsviktig byggsten Protein en livsviktig byggsten Ingvar Bosaeus Enheten för klinisk nutrition Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg KSLA 2015-02-19 Aminosyra Alpha Amino- grupp Fredrik Bertz Karboxyl- grupp 20 aa

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

DNA-labb / Plasmidlabb

DNA-labb / Plasmidlabb Översikt DNA-labb Plasmidlabb Preparation och analys av -DNA från Escherichia coli Varför är vi här idag? Kort introduktion till biokemi och rekombinant DNA- teknologi Vad skall vi göra idag? Genomgång

Läs mer

Proteinsyntesen. Anders Liljas Biokemi och strukturbiologi Lunds universitet

Proteinsyntesen. Anders Liljas Biokemi och strukturbiologi Lunds universitet Proteinsyntesen Anders Liljas Biokemi och strukturbiologi Lunds universitet Ett fundament i proteinsyntesen är strukturen av nukleinsyror. F. Crick, J. Watson & Wilkins Nobelpris i medicin 1962 Wikipedia

Läs mer

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Växtmaterial som aktiv substans t.ex. växtdel extrakt isolerad substans Växtmaterial som aktiv substans t.ex.

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Antivirala läkemedel. Anna Martner Avd. för Infektions medicin/klinisk virologi anna.martner@microbio.gu.se. Antiviral läkemedel. Vilka virus?

Antivirala läkemedel. Anna Martner Avd. för Infektions medicin/klinisk virologi anna.martner@microbio.gu.se. Antiviral läkemedel. Vilka virus? Antivirala läkemedel Anna Martner Avd. för Infektions medicin/klinisk virologi anna.martner@microbio.gu.se Antiviral läkemedel Må l: hämma virusreplikationen Syfte: mildra symptom, förkorta sjukdomstid,

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Nanotekniken revolutionerar världen.

Nanotekniken revolutionerar världen. The Ångström Laboratory Nanotekniken revolutionerar världen. Maria Strømme Professor i Nanoteknologi Uppsala Universitet REVOLUTIONERANDE KRAFTER Grundläggande framsteg i vetenskap och teknik kommer ~

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Cellen och biomolekyler

Cellen och biomolekyler Cellen och biomolekyler Alla levande organismer är uppbyggda av celler!! En prokaryot cell, typ bakterie: Saknar cellkärna Saknar organeller En eukaryot djurcell: Har en välavgränsad kärna (DNA) Har flera

Läs mer

Stråldoser vid neuroimaging

Stråldoser vid neuroimaging Stråldoser vid neuroimaging Martin Andersson Forskarstuderande vid Medicinsk Strålningsfysik LU, Malmö Diagnostik vs. Terapi Diagnostik: Tracers Följer fysikaliska processer Studerar kroppen Terapi: Target

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S Box 5196 200 71 Malmö Tel. 020-22 66 70 08/2005 Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar från munherpes specialisten Sår i ansiktet, på läpparna och i munhålan

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Lab-perspektiv på Lupusträsket Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund Diagnostik Komplicerande faktorer Externkontroller Framtid/förbättringar 2 Lab-perspektiv på Lupusträsket Vad

Läs mer

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO AroCell AB Affärsidé AroCell utvecklar, producerar och kommersialiserar tester för bestämning av celltillväxt, vilka kan användas för uppföljning och

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media:

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media: FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR Kontaktperson för media: Eva Arlander, Marknadsdirektör, Medivir, 08-546 83 121, eva.arlander@medivir.com Pressbilder finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Läkemedelsprövningar och slutsatser

Läkemedelsprövningar och slutsatser Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. TRACK-HD avslöjar betydande förändringar hos pre-symtomatiska mutationsbärare och personer med HS Ettårsrapporten

Läs mer

Epigenetikens biokemi, eller Kemisk modifiering av DNA och histonproteiner för att styra genuttryck

Epigenetikens biokemi, eller Kemisk modifiering av DNA och histonproteiner för att styra genuttryck Epigenetikens biokemi, eller Kemisk modifiering av DNA och histonproteiner för att styra genuttryck Astrid Gräslund Inst. för biokemi och biofysik Stockholms Universitet Föreläsning, Värnamo, 131016 Epigenetik

Läs mer

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik Senast uppdaterad 2012-12-09 55 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Celler och bioteknik C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2.

Läs mer

tisdag 8 oktober 13 Carl Von Linné

tisdag 8 oktober 13 Carl Von Linné Carl Von Linné Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Utformade ett taxonomi system. Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Utformade ett taxonomi system. Taxonomi:

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

Svensk miljöklassificering av läkemedel

Svensk miljöklassificering av läkemedel Svensk miljöklassificering av läkemedel Innehållsförteckning Bakgrund 3 Hur kommer läkemedelssubstanser ut i miljön? 4 Miljörisk och miljöfara 4 Hur bedöms miljörisken? 5 Hur bedöms miljöfaran? 6 Nedbrytning

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

En sax för gener kan få Nobelpris

En sax för gener kan få Nobelpris En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2015 09 28 11:56:30 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/en sax for gener kan fa nobelpris/ En sax för gener kan få Nobelpris

Läs mer

Reserpin, en drog från växten Rauwolfia serpentina

Reserpin, en drog från växten Rauwolfia serpentina Reserpin, en drog från växten Rauwolfia serpentina Renée Carlberg Biologiskt Aktiva Naturprodukter i Läkemedelsproduktion - A8 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning 3 2. Historisk bakgrund 4 3.

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnd en

Centrala etikprövningsnämnd en Centrala etikprövningsnämnd en * C E N T R A L ETHICAL REVIEW B O A R D Sid 1 (3) BESLUT 2014-04-16 Dnr O 9-2014 KLAGANDE Lunds universitet och Region Skåne Institutionen för Laboratoriemedicin Immunologi

Läs mer

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet Hur du använder den patenterade aminosyrakombinationen MAP TM för att få ut mer av din fysiska träning. MAP utvecklades av International Nutrition Research Center och är nu tillgänglig genom Royal BodyCare

Läs mer

Silybum marianum. 1. Mariatistel (Silybum marianum), ritad av

Silybum marianum. 1. Mariatistel (Silybum marianum), ritad av Annika R-Burgwall Farmakognosi 7,5 hp. - vt 2009 Handledare: Anders Backlund Avd. f. Farmakognosi Inst. f. Läkemedelskemi Uppsala Universitet Silybum marianum 1. Mariatistel (Silybum marianum), ritad av

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2011-10-03. Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2011. Bruce A. Beutler och Jules A. Hoffmann. Ralph M.

PRESSMEDDELANDE 2011-10-03. Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2011. Bruce A. Beutler och Jules A. Hoffmann. Ralph M. PRESSMEDDELANDE 20-0-03 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 20 skall delas, med ena hälften gemensamt till Bruce A. Beutler och Jules

Läs mer

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi?

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Per-Eric Lindgren Inst för klinisk och experimentell medicin Linköpings universitet Linköping Grupper av humanpatogener

Läs mer

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Årskull: Laborationsrapport i Klinisk laboratoriemetodik 1, termin 4 Laborationsdatum:

Läs mer

Biologisk enfald. enheten i mångfalden. Anders Liljas Biokemi och Strukturbiologi

Biologisk enfald. enheten i mångfalden. Anders Liljas Biokemi och Strukturbiologi Biologisk enfald enheten i mångfalden Anders Liljas Biokemi och Strukturbiologi Naturen har en enorm mångfald av livsformer. I luften, på land och i vattnet Charles Darwin (1809-1882) Darwin studerade

Läs mer

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering Forskare gör exakta ändringar av DNA i ett

Läs mer

Du hittar en knöl vad händer sen?

Du hittar en knöl vad händer sen? Du hittar en knöl vad händer sen? Följ med på en resa från provtagning till provsvar. Vi har besökt punktionsmottagningen och patologiska/cytologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 1 På

Läs mer

Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter

Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter Warfarin(Waran) används av många patienter. Förmaksflimmer. Hjärtinfarkt. Lungemboli. DVT (djup venös trombos). APC (aktiv protein C), resistens.

Läs mer

C) Röntgenkontrastmedel räknas som läkemedel. D) Växtbekämpningsmedel räknas som läkemedel. E) S k "p-sprutor" (preventivmedel) räknas som läkemedel

C) Röntgenkontrastmedel räknas som läkemedel. D) Växtbekämpningsmedel räknas som läkemedel. E) S k p-sprutor (preventivmedel) räknas som läkemedel ÖVNINGSDUGGA DELKURS 1 Question 1 / 25 Vilket begrepp används för att speciellt beskriva läkemedels effekter på organismen? A) Farmakologi B) Farmaci C) Farmakodynamik D) Farmakokinetik E) Farmakognosi

Läs mer

Respiratorius AB. Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012

Respiratorius AB. Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012 Respiratorius AB Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012 Respiratorius AB (Publ) grundat 1999 i Lund Medicinskt behov (Big 3) KOL och astma Cancer Kardiovaskulära sjukdomar Egen teknologiplattform

Läs mer

Phase. På väg mot marknadsacceptans Peter Egelberg, VD. HoloMonitor M4 Time-lapse av odlade celler. Holographic Imaging. www.phiab.

Phase. På väg mot marknadsacceptans Peter Egelberg, VD. HoloMonitor M4 Time-lapse av odlade celler. Holographic Imaging. www.phiab. På väg mot marknadsacceptans Peter Egelberg, VD HoloMonitor M4 Time-lapse av odlade celler Från Lund Grundat 2004 av Peter Egelberg och personal 11 beviljade patent Första produkten internationellt lanserad

Läs mer

Frå n åminosyror till proteiner

Frå n åminosyror till proteiner Frå n åminosyror till proteiner Table of Contents Generellt om aminosyror... 2 Struktur och klassificering av aminosyror... 2 Alifatiska... 2 Aromatiska... 2 Polära, oladdade... 2 Positivt laddade... 2

Läs mer

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD Lorraine Eriksson, Kerstin Malm, Maria A Demontis*, Paula Mölling, Martin Sundqvist, Graham

Läs mer

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet?

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Katja Hagström Yrkeshygieniker, ekotoxikolog, FilDr Örebro Universitetssjukhus katja.hagstrom@orebroll.se Disposition Bakgrund Flödet i samhället av läkemedel och

Läs mer

Cellbiologi. Maria Ankarcrona Nov 2010

Cellbiologi. Maria Ankarcrona Nov 2010 Cellbiologi Maria Ankarcrona Nov 2010 1 Instuderingsfrågor (från den 15/11) 1. Beskriv uppbyggnaden av den eukaryota cellens cellmembran. 2. Vilken funktion fyller cellmembranet? 3. Ge exempel på fördelar

Läs mer

2013-04-15. TCI Target controlled infusion. TCI idé. TCI idé. TCI idé. TCI idé. TCI Mats Enlund, MD, PhD Överläkare/Docent, Västerås

2013-04-15. TCI Target controlled infusion. TCI idé. TCI idé. TCI idé. TCI idé. TCI Mats Enlund, MD, PhD Överläkare/Docent, Västerås TCI Mats Enlund, MD, PhD Överläkare/Docent, Västerås TCI Target controlled infusion Schüttler J, Schwilden H, Stoekel H. Pharmacokinetics as applied to total intravenous anaesthesia. Practical implications.

Läs mer

Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan

Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan En mappning mellan två olika beslutsstöd SIL 3.1 Innehållsförteckning Beslutsstöd i SIL gällande läkemedel och amning, graviditet och fosterpåverkan...

Läs mer

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER EQUALIS Användarmöte, Molekylärdiagnostik 2012 Quality Hotel, Ekoxen, Linköping 7 8 november, 2012 DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER Majid Osman, kemist, PhD Klinisk kemi, Linköping DNA stabilitet Provtagning

Läs mer

Individanpassad behandling av tumörsjukdomar NYA VÄGAR FÖR INDIVIDUALISERAD MALIGNT MELANOM. malignt melanom

Individanpassad behandling av tumörsjukdomar NYA VÄGAR FÖR INDIVIDUALISERAD MALIGNT MELANOM. malignt melanom Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin pågår utveckling av en ny analysplattform där patientens egen tumör är den biomarkör som avgör val av framtida behandling. För att uppnå detta

Läs mer

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Laborationsdatum: 17 22 november 2010 Grupp: 2 Projekt: Rening och

Läs mer

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Vad, När, Var och Hur? Jessica Ögren Länssjukhuset Ryhov Juni 2012 Molekylärbiologiska metoder De senaste två decennierna har molekylärbiologiska tekniker

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Patientinformation. En vägledning för Dig som ordinerats sekvensbehandling med Aromasin. Onkologi

Patientinformation. En vägledning för Dig som ordinerats sekvensbehandling med Aromasin. Onkologi Patientinformation En vägledning för Dig som ordinerats sekvensbehandling med Aromasin Onkologi Berit 56+, 2,5 år med tamoxifen Varför har Du ordinerats Aromasin i stället för tamoxifen? Denna folder vänder

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev No 3, 2006

Noaks Ark Nyhetsbrev No 3, 2006 Terapeutisk vaccinering öppnar för behandlingsfria perioder En klinisk studie med terapeutisk vaccination av hivpatienter visar att de vaccinerade klarar av behandlingsavbrott under en längre tid. Resultatet

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat) EMA/608280/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Rezolsta som beskriver de åtgärder som

Läs mer

Lycka till! Omtentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo

Lycka till! Omtentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Omtentamen Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Datum: 2012-11-24 Skrivtid: 4 timmar Poängfördelning: Karin Franzén Sabina Davidsson Pia Wegman Marike

Läs mer

Multivitaminer och bröstcancerrisk

Multivitaminer och bröstcancerrisk Multivitaminer och bröstcancerrisk Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal

Läs mer

Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning

Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning Bert Jonsson, institutionen för psykologi, Umeå Universitet Utgångspunkter Med begreppet arbetsminne

Läs mer

Information avseende behandling av multipel skleros med Fingolimod (Gilenya )

Information avseende behandling av multipel skleros med Fingolimod (Gilenya ) Information avseende behandling av multipel skleros med Fingolimod (Gilenya ) Bakgrund Gilenya godkändes för förskrivning inom högkostnadsskyddet den 26 augusti 2011. Den aktiva substansen fingolimod är

Läs mer

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases Bolagsstämma 2012 Maris Hartmanis, vd Corporate presentation, [ ] 2011 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,

Läs mer

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom?

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Frågor och svar av gynekolog Eva Rylander SFOG-veckan 24 augusti 2009i Norrköping Vem kan få livmoderhalscancer? Vem får inte livmoderhalscancer?

Läs mer

Färgämne kan göra tomaten nyttigare

Färgämne kan göra tomaten nyttigare genteknik Färgämne kan göra tomaten nyttigare AV PER SNAPRUD UR F&F 1/2009. En ny typ av genförändrade tomater innehåller extra mycket antocyaniner, ämnen som ger färg åt bland annat rosor, röda höstlöv

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Maria Ingevaldsson, läkemedelsinspektör Bengt Persson, farmaceutisk utredare SFNM:s vårmöte 2013-05-16, Kalmar 1 En statlig, i huvudsak avgiftsfinansierad, myndighet

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Preparat ur ett populärvetenskapligt perspektiv

Preparat ur ett populärvetenskapligt perspektiv 4 th Nordic Conference on Abuse of Anabolic Androgenic Steroids, and Anti-Doping Work (Stockholm, 26-27 September 2013) Preparat ur ett populärvetenskapligt perspektiv Mathias Hallberg, docent Farmaceutiska

Läs mer

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriella sjukdomar Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriell sjukdom Definition Oxidativ fosforylering Genetik och ärftlighet Biokemisk utredning av mitokondriefunktion

Läs mer

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 2 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Vård och behandling av hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset,

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

RNA-världen: forntid i nutid med framtid. Leif A. Kirsebom

RNA-världen: forntid i nutid med framtid. Leif A. Kirsebom RNA-världen: forntid i nutid med framtid Leif A. Kirsebom Livets ursprung Virtanen & Kirsebom, NFRs årsbok 1997 Livets ursprung history of life www.carolguze.com Vad kom först? Livets ursprung förutsättningar?

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. HER1/EGFR-receptor Tarceva är en liten molekyl som

Läs mer

JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND

JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND MPCR Multiplex Polymerase Chain Reaktion JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND Vad är multiplex PCR Variant av PCR Möjliggör samtidigt att amplifiera (masskopiera) många målsekvenser i en enda reaktion.

Läs mer

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans Proteiner Protein Struktur Transport Enzymer kanaler och pumpar PROTEINER Hormoner syrabasbalans Vätskebalans Antikroppar Proteinbehov hos idrottare Ökad muskeltillväxt, både b styrkeidrotter och uthållighet

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012 Nystart för Karo Bio VD Per Bengtsson Årsstämma 12 juni 2012 Det gångna året Eprotiromeprogrammet avbröts i februari 2012 Långtidsstudie i hundar visade broskskador efter 12 månader Erosioner och svullnad

Läs mer

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Principer Koncentrationsmätning Detektion Kromoforer, kolorimetriska assays DNA Komparativ analys Proteinrening Jonbindning Peptidgruppens

Läs mer

Bin, bidöd och neonikotinoider

Bin, bidöd och neonikotinoider Bin, bidöd och neonikotinoider Ola Lundin PhD, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekologi, Uppsala Örebro 2014-11-05 Bin och pollinering 87 av 115 de globalt sett största grödorna

Läs mer

Från DNA till protein, dvs den centrala dogmen

Från DNA till protein, dvs den centrala dogmen Från DNA till protein, dvs den centrala dogmen DNA RNA Protein Biochemistry, kapitel 1 5 samt kapitel 29 31. Kapitel 2 5 samt 29 31 berörs även i kommande föreläsningar. ph, kapitel 1, gås igenom i separata

Läs mer

TOKOFEROL - Vitamin E

TOKOFEROL - Vitamin E TOKOFEROL - Vitamin E Pelda Sen Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7,5 hp Höstterminen 201 Avdelning för Farmakognosi Institution för Läkemedelskemi Handledare: Lars Bohlin 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten.

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon, 125 mg, munsönderfallande tablett Alvedon, 250 mg, munsönderfallande tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 125 mg respektive

Läs mer

5. Transkriptionell reglering OBS! Långsam omställning!

5. Transkriptionell reglering OBS! Långsam omställning! Reglering: 1. Allosterisk reglering Ex. feedbackinhibering en produkt i en reaktionssekvens inhiberar ett tidigare steg i samma sekvens 2. Olika isoformer i olika organ 3. Kovalent modifiering Ex. fosforylering

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. Tarceva är en liten molekyl som tränger in i cancercellen

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) EMA/198014/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant som beskriver de åtgärder som bör vidtas för att

Läs mer

naturläkemedel Läkemedel från naturen

naturläkemedel Läkemedel från naturen naturläkemedel Läkemedel från naturen Bluff eller v 12 NATURVETARE NR1 2009 etenskap? AV lars-erik liljebäck kan vi lita på naturläkemedel? NR1 2009 NATURVETARE 13 naturläkemedel Oseriösa företag inom

Läs mer