PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar"

Transkript

1 PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA

2 PledPharma i korthet 2 Specialistläkemedelsbolag PledOx mot biverkningar vid cellgifts behandling Projekt för andra sjukdomar under utveckling PLED substans i kliniskt använt läkemedel skyddar celler mot superoxid radikaler Intäkter efter utlicensiering av projekt Listat på NASDAQ OMX First North (STO:PLED)

3 Svåra biverkningar gör det svårt att genomföra cancerbehandling 3 Tjocktarmscancer är den 4:e vanligaste cancern Allvarliga biverkningar* vid cellgiftskombinationen FOLFOX** gör det svårt att genomföra behandlingen Källor: *Sanofi-Aventis; Leonard et al, BMC Cancer. 2005; 5: 116; American Cancer Society **FOLinat, 5-Fluorouracil (5-FU), och OXaliplatin

4 Behandling mot cellgiftsorsakade biverkningar otillfredsställande 4 Enbart symptomlindring av känselnervstörning Risk bestående symptom Läkemedel vid förlust vita blodkroppar Dyra, begränsad användning och biverkningsrisk (smärta etc.) Minskad eller uppskjuten cellgiftsdos alternativt avbruten behandling vid kraftiga biverkningar Kan leda till suboptimalt behandlingsresultat Stort medicinskt behov förebyggande behandling biverkningar vid cellgiftsbehandling

5 PledOx kan minska cellgiftsbiverkningar 5 Förebyggande behandling mot förlust vita blodkroppar Förebyggande av känselnervstörning etc. - 2 Möjlighet fullfölja behandling Bättre livskvalitet

6 Stor existerande global marknad 6 Cellgiftet oxaliplatin Bas i FOLFOX tjocktarmscancerbehandling 3,3 miljoner doser 2010* Stödjande cancerbehandling Stödjande cancerbehandling 72 miljarder kronor Källa: Datamonitor *Källa: IMS

7 PledOx mål 7 Utlicensiera efter fas IIb resultat PledOx förebyggande vid varje FOLFOX behandling Andra cancrar, cellgifter och även strålning Stor potential marknadsandelar/marknadspenetration Bättre och bredare effekt Ny verkningsmekanism

8 Framsteg i PledOx projektet 8

9 Nyckel aktiviteter Genomfört fyra prekliniska säkerhetsstudier GMP tillverkning av API (AMRI) Utvecklat och tillverkat produkt för klinisk prövning (Recipharm) Kontrakterat Pharma Consulting Group i Uppsala som kliniskt CRO för PledOx studien PLIANT Utsett professor Bengt Glimelius, UAS, som kordinerande huvudprövare Erhållit myndighets godkännande för PLIANT av svenska LV samt etiska kommitéer Rekryterat åtminstone 28 kliniska prövningscentra i EU och USA, som skall rekrytera de 126 patienterna in den randomiserade delen under 2013 Screenat patienter vid UAS, KS för den öppna dos-öknings fasen Publicerat tre vetenskapliga nyckel publikationer om PLED substanser i Translational Oncology Lämnat in PCT ansökan för substanspatent för PledOx (calmangafodipir) FPI

10 Nyckel aktiviteter 2013 till dags datum 10 Första patienten behandlad i PLIANT studien IND godkännande för PLIANT av FDA Rekryterat Linköping och San Antonio som ytterligare centra i Sverige och USA för den öppna dos-öknings fasen Patent ansökan Compounds for the use in the treatment of cancer godkänd i USA Genomfört prövar möten i EU och USA Drug Safety Monitoring Board (DSMB) har gett klartecken till fortsatt dosering av PledOx Erhållit 24 månaders hållbarhet på vår kliniska prövningsprodukt

11 News flow Inkludera resterande 8-11 patienter i den öppna dos-öknings fasen Rapportera resultat från den öppna dos-öknings fasen Rekrytera126 patienter Kontinuerligt rapportera feedback från DSMB och framsteg med PLIANT studien Rapportera resultat från PP-099/MANAMI studien Utse rådgivare för kommersialiseringen av PledOx Utvärdera ytterligare PLED möjligheter Starta utlicensieringsdiskussioner av PledOx

12 Effekt av PLED substans visad i fas IIa 12 Under 3 FOLFOX cykler Statistisk signifikant skillnad * National Cancer Institute USA kompletta lista över gemensamma kritera för allvarliga incidenser version 3

13 PledOx fas IIb studien PLIANT 13 Förebyggande effekt av PledOx på FOLFOX biverkningar Patienter med spridd tjocktarmscancer Jämfört mot placebo Effektmått: förändring i antal vita blodkroppar (neutrofiler) Andra mått är bla.: Smärta och obehag (känselnervstörning) Infektion pga. förlust av vita blodkroppar (febril neutropeni) 126 patienter totalt i dosökningsdel Professor Bengt Glimelius, Uppsala, huvudansvarig för prövarna Studien planeras att genomföras på flera kliniker i Europa och USA

14 Centra i fas IIb studien PLIANT 14 Gröna = dos-eskalerings delen

15 Riskvärdering PledOx 15 Risk Teknisk- och utvecklings- risk Marknads risk Riskvärdering - Bygger på kliniskt använt läkemedel - Princip visad - Industriell tillverkningsprocess finns - Patientrekryteringen kan dra ut på tiden - Studieresultaten kan utfalla negativt - Stort medicinskt behov - Otillräckliga alternativ Kommersiell risk - Stort behov nya produkter Big Pharma - Stor kommersiell potential

16 PLED substans vid akut hjärtinfarkt 16-2

17 Pågående liten klinisk akut hjärtinfarkt studie patienter 17 patienter har hittills inkluderats Studie resultat beräknas finnas tillgängligt under 2013

18 Kostnader störst i fas IIb, intäkter därefter 18

19 Genomsnittlig kontantersättning närmare 400 MSEK för fas II projekt 19

20 Royalty kan bli större än kontantersättningarna Upfrontbetalningar* 370 avtal 10 MUSD 2. Milstolpebetalningar** MUSD 3. Royalty betalningar*** Storleksordningen 8-15% i fas II Nivån beroende på kontantersättningar Kan bli flera gånger större än upfront- och milstolpebetalningarna Σ avtalsvärde 110-1,300 MUSD** Källor: *MedTRACK **Redeye ** Medius

21 Exempel på totalvärde utlicensieringsavtal 21

22 Exempel på totalvärde utlicensieringsavtal 22

23 Summering 23 Projekt bygger på kliniskt använt läkemedel Kända och lindriga biverkningar Verkningsmekanismen visad Stor kommersiell potential Första patient behandlad i PledOx studien Stark och stärkt patentsituation Kassa 58,8 MSEK (dec 2012) Utlicensieringsdiskussioner kommer att starta under 2013

24 För ytterligare information och kontakt var vänlig se: 24 Kontaktinformation Jacques Näsström VD Johan Stuart Finansdirektör

PledPharma Årsredovisning 2013. Vi skapar värde vid behandlingar av livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress

PledPharma Årsredovisning 2013. Vi skapar värde vid behandlingar av livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress PledPharma Årsredovisning 2013 2013 Vi skapar värde vid behandlingar av livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress Viktiga händelser 2013 Innehåll»» Första patienten behandlad i första delen

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Upprättande och registrering av prospekt Framtidsinriktad information Information från tredje part Finansiell rådgivare Tvist

Upprättande och registrering av prospekt Framtidsinriktad information Information från tredje part Finansiell rådgivare Tvist Inbjudan till teckning av aktier i PledPharma AB (publ) Juni 2011 Upprättande och registrering av prospekt Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX.

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på

Läs mer

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 Pressmeddelande den 21 februari 2014 Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 1 januari-31 december 2013 Alla siffror från och med kvartal 1 2013 gäller endast Kancera AB till följd av avvecklingen

Läs mer

Projekt per utvecklingsfas. Projekt per område. Medicinsk utrustning Läkemedelsformulering. Marknadsintroduktion. Kvinnohälsa

Projekt per utvecklingsfas. Projekt per område. Medicinsk utrustning Läkemedelsformulering. Marknadsintroduktion. Kvinnohälsa Årsredovisning 2011 Innehåll 4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 4 Väsentliga händelser efter balansdagen 5 VD-ord 6 Våra styrkor 8 Kommersialisering i tre steg 10 Fokuserad satsning inom onkologi

Läs mer

2007/08p 2008/09p 2009/10p

2007/08p 2008/09p 2009/10p ANALYSGARANTI* 4 juni, 2007 Oasmia (OAS-MTF?) (OASM.MTFA) Jackpot i sikte för Oasmia Oasmia har utvecklar ett nytt sätt att förbättra väl beprövade cellgifter. För närvarande har Oasmia två projekt i klinisk

Läs mer

Emission i Cantargia A

Emission i Cantargia A Emission i Cantargia AB inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm Cantargia AB (556791-6019) utvecklar en antikroppsbaserad behandling som attackerar cancerstamceller roten till sjukdomen

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical. Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30

Oasmia Pharmaceutical. Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30 Oasmia Pharmaceutical Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30 2(63) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bolaget i korthet...3 Fokus 2008/09...4 Väsentliga händelser under perioden...5 Händelser efter balansdagen...6 Verksamhetsbeskrivning...7

Läs mer

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106 BOLAGSANALYS 14 oktober 2009 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Paradigmskifte på gång för diabetesbehandling? Diamyd Medical är ett läkemedelsforskande bioteknikbolag med fokus på diabetesbehandling.

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North i Stockholm CANTARGIA AB 556791-6019

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North i Stockholm CANTARGIA AB 556791-6019 Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North i Stockholm CANTARGIA AB 556791-6019 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM INGÅR I NASDAQ OMX. DEN HAR

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 09/10

ÅRSREDOVISNING 09/10 ÅRSREDOVISNING 09/10 INNEHÅLL Året i korthet... 2 Diamyd i korthet... 3 VD har ordet... 4 Företagsöversikt... 6 Diamyds historia... 10 Affärsområde Diabetes... 12 Affärsområde Smärta... 21 Vetenskapligt

Läs mer

februari En klinisk studie för Nalox genomfördes med 75 mars Fulltecknad företrädesemission tillförde bolaget 12,0 MSEK.

februari En klinisk studie för Nalox genomfördes med 75 mars Fulltecknad företrädesemission tillförde bolaget 12,0 MSEK. Årsredovisning 2011 moberg de r ma innehåll verksamhetsbeskrivning Introduktion 3 VD:s kommentar 4 Verksamhetsbeskrivning och affärsmodell 8 Marknad och trender 12 Marknadsföring och försäljning 14 Försäljningsutveckling

Läs mer

Active Biotech Bokslutsrapport Januari december 2007

Active Biotech Bokslutsrapport Januari december 2007 Active Biotech Bokslutsrapport Januari december 2007 Laquinimod registreringsgrundande fas III-program mot multipel skleros fortskrider enligt plan ANYARA fas II/III-prövning för behandling av njurcancer

Läs mer

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 1 september 2009-31 augusti 2010 Bokslutskommuniké Diamyd Medical AB (publ.), Räkenskapsåret 2009/2010 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker:

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Spago Nanomedical (Spago.st) Små partiklar stora möjligheter

Spago Nanomedical (Spago.st) Små partiklar stora möjligheter BOLAGSANALYS 16 maj 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) Små partiklar stora möjligheter Spago Nanomedical AB utvecklar kontrastmedel och läkemedel inriktat mot cancerområdet. Bolaget fokuserar

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget Oncology Venture Sweden AB, med organisationsnummer 559016-3290, driver via det helägda rörelsedrivande danska dotterbolaget

Läs mer

Peptonic Medical (Pmed.st)

Peptonic Medical (Pmed.st) BOLAGSANALYS 3 november 2014 Sammanfattning (Pmed.st) Det välgörande läkemedelsbolaget PEPTONIC Medical är ett svenskt bolag som utvecklar läkemedel baserade på det kroppsegna hormonet oxytocin. Dess främsta

Läs mer

Verksamheten 3 Året i korthet 3 Hansa Medical i korthet 4

Verksamheten 3 Året i korthet 3 Hansa Medical i korthet 4 Årsredovisning 2014 Verksamheten 3 Året i korthet 3 Hansa Medical i korthet 4 VD-ord 6 Aktieägarinformation 8 Förvaltningsberättelse 12 Riskfaktorer 13 Verksamhet 16 Finansiell utveckling 24 Organisation

Läs mer

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2014 Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport Räkenskapsåret 1 januari 31 dec 2014 Kancera AB (publ.) Org nr 556806-8851 Innehållsförteckning VD har ordet... 2 ÅRSREDOVISNING Bolagsstyrningsrapport...

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I SpectraCure AB (publ) MAJ/JUNI 2015 FONDKOMMISSION

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I SpectraCure AB (publ) MAJ/JUNI 2015 FONDKOMMISSION SPECTRACURE INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I SpectraCure AB (publ) MAJ/JUNI 2015 FONDKOMMISSION I detta memorandum används definitionen SpectraCure, SpectraCure AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C,s a m t teknologiplattformen RAS

Innehåll. Årsstämma. sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C,s a m t teknologiplattformen RAS ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, mål och strategier... 5 Forskningsprocessen och projektfinansiering... 6 Forskningsportföljen... 8 Nätverk och medarbetare...

Läs mer

prospekt avseende upptagande till handel av aktier i orexo ab (publ) med anledning av förvärvet av biolipox ab

prospekt avseende upptagande till handel av aktier i orexo ab (publ) med anledning av förvärvet av biolipox ab prospekt avseende upptagande till handel av aktier i orexo ab (publ) med anledning av förvärvet av biolipox ab Med Orexo eller Bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhanget, Orexo AB (publ)

Läs mer

Karo Bio AB Per Olof Wallström, VD Extra Bolagsstämma, Stockholm, 2009-11-10

Karo Bio AB Per Olof Wallström, VD Extra Bolagsstämma, Stockholm, 2009-11-10 Karo Bio AB Per Olof Wallström, VD Extra Bolagsstämma, Stockholm, 2009-11-10 Detta material utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper någonstans i världen eller en uppmaning till något sådant

Läs mer

Immune Pharmaceuticals

Immune Pharmaceuticals EPaccess Hälsovård USA 14 mars 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Immune Pharmaceuticals Flera kliniska och Milestone triggers under 214 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

Bioinvent (binv.st) Knackar på dörren

Bioinvent (binv.st) Knackar på dörren BOLAGSANALYS 12 november 2012 Sammanfattning Bioinvent (binv.st) Knackar på dörren Årets kliniska bakslag har tagit Bioinvent ut i kylan hos investerare och en kraftigt ökad osäker het kring bolaget. För

Läs mer

Dilaforette ingår samarbete med Ergomed för utveckling av behandling inom sicklecellanemi

Dilaforette ingår samarbete med Ergomed för utveckling av behandling inom sicklecellanemi Dilaforette ingår samarbete med Ergomed för utveckling av behandling inom sicklecellanemi STOCKHOLM, LONDON den 19 februari 2015. Ergomed PLC (LSE:ERGO eller Ergomed ) och Dilaforette AB ( Dilaforette

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer