Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda"

Transkript

1

2 Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

3 Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta teknologier Prioriterade projekt ChronVac-C ett terapeutiskt vaccin mot kronisk hepatit C- infektion ChronSeal en ny biologisk metod för behandling av svårläkta sår, framför allt venösa bensår Två pågående kliniska fas I/II-studier

4 Prioriterade projekt ChronVac-C ett terapeutiskt vaccin mot kronisk hepatit C-infektion ChronSeal en ny biologisk metod för behandling av svårläkta sår, framför allt venösa bensår

5 ChronVac-C ett terapeutiskt vaccin mot kronisk hepatit C-infektion

6 Hepatit C utvecklas sakta leder ofta till allvarliga leverskador Orsakas av hepatit-c virus flera genotyper Smittar via kroppsvätskor Akut infektion oftast obemärkt många patienter symptomfria Majoriteten (70%) läker inte ut sjukdomen, blir kroniker 25-30% av patienter med kronisk HCV utvecklar på sikt leverskador som skrumplever och levercancer Dödligheten bland patienter med kronisk HCV uppskattas till 15-20% 6

7 ChronVac-C MARKNAD HEPATIT-C Cirka 200 miljoner patienter globalt med kronisk HCV miljoner i de industrialiserade länderna Läkemedelsmarknad ca 4 miljarder USD * Förväntad tillväxt fram till % per år* Stort behov av bättre behandlingsmetoder Dagens behandlingar tar 6-12 månader med betydande biverkningar Cirka 50 procent botas ej Kostnad SEK per behandling * Rodman&Renshaw 2008

8 ChronVac-C PRODUKT Ett genetiskt, behandlande vaccin mot kronisk hepatit C-infektion Vaccinet tas upp av muskelceller som omvandlar DNA till protein Optimering av genen Ges med elektroporering Samägt av Tripep och Inovio

9 ChronVac-C MÖJLIG POSITIONERING Fördelar mot dagens behandling: Bättre följsamhet 4 sprutor med 1 månads intervall Färre och mindre allvarliga biverkningar Lägre kostnad än dagens behandlingar God möjlighet att bli förstahandsbehandling Enklare, billigare och snabbare behandling behöver inte visa bättre effekt än dagens behandling

10 ChronVac-C UTVECKLINGSPLAN Fas I/II-studie startade november 2007 Huvudsyfte klarlägga säkerhet och dessutom följa immunologisk effekt och virusnivåer i blod 12 infekterade patienter i 3 dosgrupper Infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge Först med att administrera DNA-vaccin mot HCV med in vivoelektroporeringsteknik Öppen studie fortlöpande utvärdering av studieresultat Ansökan om substanspatent inlämnad i bland annat Europa och USA

11 ChronVac-C STATUS Lågdosgruppen (3 patienter) kortvariga immunsvar, ingen effekt på virusnivåer Mellandosgruppen (3 patienter) kraftigare och långvarigare immunsvar, tydlig effekt på virusnivåer Högdosgruppen (3 patienter) kraftigast och mest långvarigt immunsvar, tydlig effekt på virusnivåer 3/3 återstående patienter inkluderade på högsta dos Planering för efterföljande fas II-studie påbörjad

12 ChronSeal en ny biologisk metod för behandling av svårläkta sår, framför allt venösa bensår

13 Venösa bensår Sitter vanligtvis på underben och fötter Beror på dålig blodcirkulation Risk ökar med stigande ålder Diabetes ökar risken Socialt handikappande Lukt Kräver regelbundna omläggningar Smärtsamt Kräver mycket sjukvårdsresurser - kostsamt för samhället

14 ChronSeal MARKNAD VENÖSA SÅR Ca 0,5 procent av västvärldens befolkning lider av venösa sår ca 4 miljoner i EU och USA Marknad för aktiva sårvårdsprodukter cirka 4,6 Mdr USD 2007* Tillväxt ca 10 procent per år * MedMarket Diligence: World wide wound management , report Nov 2007.

15 ChronSeal PRODUKT Topikalt biologiskt läkemedel för venösa bensår Tillväxtfaktorn Hepatocyte Growth Factor (HGF) är den aktiva substansen (orkestrerar läkningsprocessen) Två kliniska pilotstudier genomförda 24 patienter 8/11 fick mellan procents sårläkning efter 1 vecka Samägt av Tripep och Kringle Pharma

16 ChronSeal KLINISKA RESULTAT 82-årig kvinna med bensår sedan 14 år strax före en veckas behandling med HGF i kombination med antibiotika Bild tagen vid återbesök fyra veckor efter avslutad behandling, det vill säga fem veckor efter den övre bilden Nayeri, F. et al (2002)

17 ChronSeal MÖJLIG POSITIONERING Överlägsna behandlingsresultat Kort behandling ger starka hälsoekonomiska effekter

18 ChronSeal UTVECKLINGSPLAN Avtal med Kringle kortar utvecklingstid månader Ger tillgång till kliniskt användbart HGF / omfattande studieresultat Säkerställer freedom to operate Formulering av optimal beredningsform Egna tox-studier på topikal administration Fas l/ii-studie inledd i Norge och i Sverige Utvärdera behandlingsmetod Multicenter i Sverige / Norge

19 ChronSeal STATUS Framgångsrikt slutförd djurstudie visar att ChronSeal i den nya antibiotikafria formuleringen är säker Visade, utöver säkerhet, även att akuta hudsår läkte snabbare i koncentrationer för planerad klinisk prövning Indikerar att ChronSeal är mer verksam i den nya antibiotikafria formuleringen än förväntat möjlig breddning av indikation Avsiktsförklaring med Maruho att som första bolag få utvärdera resultaten från den pågående fas II-studien samt förhandla om marknadsrättigheterna i Japan

20 Sammanfattning och agenda för 2009 Bolag med kommersiellt fokus Prioriterad portfölj adresserar marknader om 9.6 miljarder USD Resultat fas I/II-studie av ChronVac-C avrapporteras fortlöpande positiva resultat bedöms öppna för licensdiskussioner under 2009 Resultat fas l/ii-studie av ChronSeal väntas under slutet av 2009 ChronVac-C slutföra klinisk fas I/II-studie ChronSeal slutföra klinisk fas l/ii-studie

21

22 ChronVac-C HCV RNA x 1000 IU/mL Patient 201 Patient 202 Patient 203 Baseline w2 w4 w6 w8 w10 we12 we14 we16 w36 Vaccination

Innehåll. Årsstämma. sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C,s a m t teknologiplattformen RAS

Innehåll. Årsstämma. sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C,s a m t teknologiplattformen RAS ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, mål och strategier... 5 Forskningsprocessen och projektfinansiering... 6 Forskningsportföljen... 8 Nätverk och medarbetare...

Läs mer

Tripep (TPEP.ST) På väg ut ur skamvrån

Tripep (TPEP.ST) På väg ut ur skamvrån ANALYSGARANTI* 29 Jan, 2008 Tripep (TPEP.ST) På väg ut ur skamvrån Tripep fokuserar idag sina resurser dels på en substans (ChronSeal) som påskyndar läkningen av svårläkta bensår på ett helt nytt sätt

Läs mer

CHRONTECH 2010 ÅRSREDOVISNING

CHRONTECH 2010 ÅRSREDOVISNING CHRONTECH 2010 ÅRSREDOVISNING Innehåll Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, mål och strategier... 6 Forskningsprocessen och projektfinansiering... 7 Forskningsportföljen... 9 Nätverk och medarbetare...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i TRIPEP AB (publ) samt erhållande av teckningsoptioner

Inbjudan till teckning av aktier i TRIPEP AB (publ) samt erhållande av teckningsoptioner Inbjudan till teckning av aktier i TRIPEP AB (publ) samt erhållande av teckningsoptioner November 2006 Villkor i sammandrag Nyemission i sammandrag Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer

Projekt per utvecklingsfas. Projekt per område. Medicinsk utrustning Läkemedelsformulering. Marknadsintroduktion. Kvinnohälsa

Projekt per utvecklingsfas. Projekt per område. Medicinsk utrustning Läkemedelsformulering. Marknadsintroduktion. Kvinnohälsa Årsredovisning 2011 Innehåll 4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 4 Väsentliga händelser efter balansdagen 5 VD-ord 6 Våra styrkor 8 Kommersialisering i tre steg 10 Fokuserad satsning inom onkologi

Läs mer

februari En klinisk studie för Nalox genomfördes med 75 mars Fulltecknad företrädesemission tillförde bolaget 12,0 MSEK.

februari En klinisk studie för Nalox genomfördes med 75 mars Fulltecknad företrädesemission tillförde bolaget 12,0 MSEK. Årsredovisning 2011 moberg de r ma innehåll verksamhetsbeskrivning Introduktion 3 VD:s kommentar 4 Verksamhetsbeskrivning och affärsmodell 8 Marknad och trender 12 Marknadsföring och försäljning 14 Försäljningsutveckling

Läs mer

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106 BOLAGSANALYS 14 oktober 2009 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Paradigmskifte på gång för diabetesbehandling? Diamyd Medical är ett läkemedelsforskande bioteknikbolag med fokus på diabetesbehandling.

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte

Läs mer

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar Årsredovisning 2011 Isconovas ambition är att vara den självklara partnern för företag och forskningsinstitut som vill utveckla effektiva och innovativa vacciner. Isconova har samarbetsavtal med ledande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 09/10

ÅRSREDOVISNING 09/10 ÅRSREDOVISNING 09/10 INNEHÅLL Året i korthet... 2 Diamyd i korthet... 3 VD har ordet... 4 Företagsöversikt... 6 Diamyds historia... 10 Affärsområde Diabetes... 12 Affärsområde Smärta... 21 Vetenskapligt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL 1 ÅRET I KORTHET Januari En unik utbildning öppnar dörren för tandhygienister att behandla enklare kariesangrepp. Utbildningen genomförs vid Göteborgs universitet Sahlgrenska

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och

Läs mer

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008 Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv Årsredovisning 2008 02 VD har ordet ett år av spännande förändringar 04 Detta är Biovitrum 05 Sammanfattning av verksamhetsåret

Läs mer

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination

Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination Pneumokocker okända men långt ifrån ofarliga bakterier Till höger ser du en bild på en pneumokockbakterie, (Streptococcus

Läs mer

INNEHÅLL. Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11. Organisation och medarbetare 16

INNEHÅLL. Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11. Organisation och medarbetare 16 LÖNSAM TILLVÄXT årsredovisning 2014 moberg pharma INNEHÅLL Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11 Innovationsmotorn 13 Organisation och medarbetare

Läs mer

Karessa Pharma Holding AB (publ)

Karessa Pharma Holding AB (publ) Karessa Pharma Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North Februari 2015 Innehåll Viktig information 3 Bakgrund och motiv 4 VD har ordet 5 Marknadsöversikt 6 Karessas

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical. Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30

Oasmia Pharmaceutical. Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30 Oasmia Pharmaceutical Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30 2(63) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bolaget i korthet...3 Fokus 2008/09...4 Väsentliga händelser under perioden...5 Händelser efter balansdagen...6 Verksamhetsbeskrivning...7

Läs mer

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn uppdatering Behandlingsrekommendation

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn uppdatering Behandlingsrekommendation Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn uppdatering Behandlingsrekommendation Den 19 april 2007 anordnade Läkemedelsverket i samarbete med

Läs mer

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation Den 19 april 2007 anordnade Läkemedelsverket i samarbete med Referensgruppen för Antiviral terapi, RAV,

Läs mer

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 1 september 2009-31 augusti 2010 Bokslutskommuniké Diamyd Medical AB (publ.), Räkenskapsåret 2009/2010 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker:

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) Episurf Medical AB (publ) 556767-0541 Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) Med anledning av styrelsens för Episurf Medical AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Artikelnr Publicerad 2 Förord En ny lagstiftning träder i kraft den 1 januari 2013 som innebär att

Läs mer

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 Pressmeddelande den 21 februari 2014 Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 1 januari-31 december 2013 Alla siffror från och med kvartal 1 2013 gäller endast Kancera AB till följd av avvecklingen

Läs mer

Innehåll. Medivir i korthet 1 Året i korthet 2

Innehåll. Medivir i korthet 1 Året i korthet 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 2 Innehåll Medivir i korthet 1 Året i korthet 2 VD har ordet Kommersiell bas för framtiden 4 Intervju med styrelseordföranden Den fortsatta strategiska resan 5 Med koncentration

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 12 september 2007

Läs mer

Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari 2009

Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari 2009 Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari 2009 1 Leox AB har av Respiratorius AB (publ) fått i uppdrag att genomföra en publik nyemission. Nedan

Läs mer