Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET"

Transkript

1 ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet i Norge. Regionala enheten för cancerprevention, Onkologiskt centrum, Göteborg har fått tillstånd att använda och omarbeta materialet för svenska förhållanden. Presentationen kan användas som stöd i samtal eller vid frågor av personal inom skolhälsovården som ska ge information om HPVvaccination till föräldrar/vårdnadshavare. Socialstyrelsen föreskrifter till skolhälsovården började gälla den 1 januari 2010 och omfattar flickor i årskurserna 5 och 6 födda 1999 eller senare. Bild 2 Pengar har inte beviljats för att vaccinera äldre flickor. All vaccinering i barnvaccinationsprogrammet är ett erbjudande, även HPV-vaccinering. Föräldrar/vårdnadshavare ska ge sitt samtycke till att barnet kan vaccineras. Flickan har också rätt till information och hänsyn ska tas till vad hon själv vill. Bild 3 HPV-virus kan vara godartade (vårtor/könsvårtor) eller cancerframkallande. Internationella och nordiska studier visar att HPV 16 och/eller 18 påvisas i ca 70% av all livmoderhalscancer. HPV-infektion kan också ge andra tumörer än livmoderhalscancer: - Cancer i ändtarmsöppningen (analcancer), vanligare hos kvinnor än hos män. Bland homosexuella män är cancer i ändtarmsöppningen vanligare än livmoderhalscancer var innan screening infördes. - Peniscancer - Cancer i munhåla och svalg Könsvårtor är en vanlig sexuellt överförd infektion orsakad av HPV. En studie visade att 10,6% av norska kvinnor mellan år har haft könsvårtor. Detta kan även gälla för män. 90% av alla könsvårtor (kondylom) orsakas av HPV 6 och 11. Bild 4 HPV-infektion är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen. Mer än 70% av alla kvinnor smittas under sitt sexuellt aktiva liv. Fler än 90% läker ut sin infektion inom 4-24 månader. En genomgången infektion skyddar inte nödvändigtvis mot en ny infektion med samma HPV-typ senare i livet. Färre än 10% utvecklar en kronisk infektion. Den infektionen kan ge allvarliga cellförändringar som kan utvecklas till cancer men det kan ta lång tid, år.

2 Bild 5 Livmoderhalscancer är en cancertyp som i motsats till andra cancrar drabbar unga kvinnor. 466 kvinnor fick livmoderhalscancer år 2007 i Sverige. Varje år upptäcks ca fall av gynekologiska cellförändringar i Sverige. 4% av alla cellprover visar någon avvikelse. 2% går vidare med behandling. Hälften av dem är <35 år. Den operationen som görs kan ge ökad risk för sena missfall eller för tidig förlossning. Bild 6 Screening mot livmoderhalscancer är förebyggande. Den ska upptäcka och behandla förstadier och förhindra livmoderhalscancer. Screeningprogrammet är landstäckande och innebär att alla kvinnor mellan år kallas till cellprovstagning var tredje år och mellan år var femte år. Globalt sett är livmoderhalscancer den näst vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor men i Sverige kommer den på femtonde plats och svarar för 1,9% av all kvinnlig cancer (2008). Screeningprogrammet har gett en klar nedgång i förekomsten av livmoderhalscancer. Förekomsten har minskat med nära 60% under de senaste 50 åren tack vare att man genom cellprovskontroller har kunnat finna förstadier hos symtomfria kvinnor. Bild 7 Efter upphandling är det beslutat att Cervarix är det vaccin som ska användas i det svenska skolvaccinationsprogrammet. Skyddseffekt: Cellförändringar är en förutsättning för att livmoderhalscancer kan utvecklas. Det är bevisat att HPV-vacciner skyddar mot förstadier till livmoderhalscancer hos de kvinnor som inte är smittade av HPV 16 och 18 före vaccinering. Vaccinen ger >95% skydd mot HPV 16 och 18, som står för ca 70% av all livmoderhalscancer. Vaccinen skyddar inte mot alla HPV-typer som kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen. Därför är det viktigt att även vaccinerade kvinnor går på cellprovskontroller när de blir kallade. Bild 8 HPV-vaccin innehåller inga spårämnen av ägg eller kyckling, inte heller kvicksilver. Adjuvansen är aluminiumbaserad som vid andra vacciner. Adjuvans tillsätts till vacciner för att förstärka den skyddande effekten och varaktigheten av skyddet. Bild 9 Vaccinerna verkar bara förebyggande och erbjuds därför till flickor i god tid före genomsnittlig sexuell debutålder. Det är inte farligt att ge vaccin till någon som redan är smittad. Om man är smittad med en HPV-typ har vaccinet likväl effekt mot andra HPV-typer som vaccinet täcker.

3 Vaccinerna kan dock inte användas för att bota redan uppkomna cellförändringar. Bild Rodnad och svullnad vid insticksstället är vanliga bieffekter liksom vasovagala reaktionr där flickor kan bli matta, yra och t.o.m. kortvarigt förlora medvetandet p.g.a. anspänning och rädsla. Kortvarig feber, huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré och magont har förekommit som biverkningar men de var ungefär lika vanliga hos de kvinnor som fick placebo. Bild HPV-vaccinet Cervarix är utprovat i stora internationella studier. Över flickor och kvinnor har deltagit i kliniska studier av Cervarix och fler än 9 miljoner doser av vaccinet har distribuerats. Det har funnits på marknaden för allmänt bruk sedan hösten Värdering av säkerhet och risker för HPV-vaccin Säkerhetsvärdering för marknadsföring Vacciner är läkemedel. Alla läkemedel genomgår en grundlig säkerhetsvärdering innan de accepteras av Läkemedelsverket för personanvändning. Innan vacciner godkänns värderas produktens säkerhet både för personbruk och för vaccinationsprogram. I tillägg till data från de kliniska prövningarna av vacciner kräver myndigheterna att producenterna lägger fram planer på hur långtidsuppföljningen ska gå till s.k. risk management plans. För att ett läkemedel kan godkännas måste det finnas omfattande dokumentation från studier på djur och människor. Studierna ska genomföras i enlighet med internationella riktlinjer. Vaccinationsstudier på människor görs i flera stadier. I fas 1-studierna vaccineras relativt få personer. Avsikten är först och främst att ta reda på om vaccinet är tillräckligt säkert för vidare utprovning i större studier. I fas 2-studierna undersöks effekten i större grupper genom tester av immunologiska svar (påvisande av antikroppar etc.). I fas 3-studierna måste producenterna visa att vaccinet verkligen skyddar mot sjukdom. Dessa studier ska också ge en lägesrapport över förekomst och allvarlighet av biverkningar. Studierna är randomiserade och dubbelblindade. Några av studiedeltagarna får det vaccin som provas ut. Andra får placebovaccin eller ett annat godkänt vaccin som är aktuellt för målgruppen. De som leder studien vet inte vem som får vad. Fas 3-studier av vacciner är betydligt större än motsvarande studier för andra läkemedel, vanligtvis inkluderas personer eller fler. Den europeiska byrån för läkemedelsvärderingar (EMEA) har godkänt HPV-vacciner för den europeiska marknaden. Säkerhetsvärdering gjort efter marknadsföringstillstånd Efter tillstånd för marknadsföring fortsätter olika länders läkemedelsmyndigheter att övervaka och värdera möjliga vaccinationsbiverkningar i ett internationellt samarbete. Detta sker parallellt med övervakning av vaccinproducenterna på det sätt de har beskrivit i sina godkända risk management plans. Avsikten är att hitta eventuella biverkningar som förekommer så sällan att de inte har blivit upptäckta i studierna före marknadsföringen. Anmälan om möjliga biverkningar tiden efter

4 HPV-vaccination rapporteras fortlöpande och analyseras för att se om vaccinet kan vara orsaken. Fram till nu har >40 miljoner doser HPV-vaccin distribuerats i världen. Analyser av anmälda händelser har gjorts av bl.a. WHO, EMEA och FDA (amerikanska läkemedelsmyndigheten). Med undantag av sällsynta händelser av anafylaktiska reaktioner finns det än så länge inga hållpunkter för att HPV-vacciner är orsak till långvariga eller livshotande biverkningar. Säkerhetsvärdering framöver Erfarenheterna med HPV-vacciner är stora. Vi måste likväl vara förberedda på att det kommer att dyka upp olika symtom och sjukdomar i tidsmässiga sammanhang med vaccinering. Oberoende av vaccinationen kommer någon flicka i den aktuella åldern att få sina första sjukdomssymtom av ex. diabetes, ledsjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Några av symtomen efter vaccinering kan vara förorsakade av vacciner, andra uppträder samtidigt av ren tillfällighet. Det är en utmaning att få följa upp dessa förhållanden på ett sådant sätt att ett ev. orsakssammanhang avslöjas. Detta är de länder som vaccinerar mycket uppmärksamma på och använder uppföljningsprogrammet. Bild 14 Om skyddet avtar med åren kommer en påfyllnadsdos (boosterdos) att erbjudas, vilket man kommer att kunna se genom uppföljning av stora vaccinerade grupper, inte på individnivå. Den enskilda vaccinerade flickan ska inte undersökas med blodprov eller liknande. Bild Administration av vacciner Cervarix ges som injektion intramuskulärt i överarmen och sprutorna ges vid tre tillfällen: 0, 1 och 6 månader, räknat från första dosen. Komplett vaccination med tre doser inom ett år krävs för att få fullgott skydd. Cervarix kan ges samtidigt med kombinerat boostervaccin som innehåller difteri, stelkramp och kikhosta, med eller utan polio, eller samtidigt med kombinerat hepatit A och hepatit B vaccin (Twinrix). Idag finns inga studier som visar om det går att blanda de båda vaccinen Gardasil och Cervarix.

5

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Antal doser vid HPV-vaccination. Beslutsunderlag avseende 2-dosschema

Antal doser vid HPV-vaccination. Beslutsunderlag avseende 2-dosschema Antal doser vid HPV-vaccination Beslutsunderlag avseende 2-dosschema Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige

Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige Verksamhetsberättelse och Årsrapport 2012 med data tom 2011 Citera gärna rapporten, men glöm inte att

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell. 2012-04- 11 Beställarenheten Distribution

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell. 2012-04- 11 Beställarenheten Distribution www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell 2012-04- 11 1(3) Beställarenheten Distribution Frågor och svar om Gardasil Vem kan få Gardasil kostnadsfritt? Gardasil erbjuds till flickor

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Augusti 2014. Detta är en uppdaterad version av de broschyrer som utkom 2007

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Rådgivningens vaccinationsguide

Rådgivningens vaccinationsguide Rådgivningens vaccinationsguide Mannerheims Barnskyddsförbund Institutet för hälsa och välfärd Andra linjen 17, 00530 Helsingfors PB 30, 00271 Helsingfors tel. 075 324 51 tel. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi

Läs mer

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Författare: Ann-Sofie Cavefors och Thomas Arvidsson, Centrala Barnhälsovården i Göteborg

Läs mer

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom?

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom? Bild: Agnes Moström Kör du med eller utan kondom? Fakta om klamydia Klamydia är en bakterie som smittar vid samlag i både slida och ändtarmsöppning. Petting (smeksex) och munsex kan också sprida smittan.

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI Umeå 2012 www.rccnorr.se Beställningsadress: Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ 090-785 19 90 Regionalt Cancercentrum Norr, Umeå 2012

Läs mer

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur Frågor och svar Nya regler för att resa med sällskapsdjur i och utanför EU Inledning Den 29 december 2014 infördes nya EU-regler för att resa med sällskapsdjur och nya pass för djuren. Här kan du läsa

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106 BOLAGSANALYS 14 oktober 2009 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Paradigmskifte på gång för diabetesbehandling? Diamyd Medical är ett läkemedelsforskande bioteknikbolag med fokus på diabetesbehandling.

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Gravida Zandra deltar i forskningsstudie

Gravida Zandra deltar i forskningsstudie Ett magasin från Landstinget i Östergötland Nummer 1 2012 FORSKNING: ALLERGIER HOS BARN Gravida Zandra deltar i forskningsstudie + TEMA: FÖREBYGGA CANCER HOS KVINNOR Cellprov, mammografi och HPV-vaccination

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Bara för män. Allt om säkrare sex

Bara för män. Allt om säkrare sex Bara för män Allt om säkrare sex innehåll 4 Förord 8 Vanliga missförstånd och fördomar om hiv 9 13 sjukdomar som smittar vid sex 10 PRIMÄR HIVINFEKTION virus 12 HEPATIT A GULSOT virus 14 HEPATIT B GULSOT

Läs mer

Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen. Tid: Fredagen den 16 september 2011. Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola

Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen. Tid: Fredagen den 16 september 2011. Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen Tid: Fredagen den 16 september 2011 Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola Mötets moderator: Sten-Erik Jensen En ung talare Simon Norberg - kliver upp på podiet,

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

www.aidsmap.com HIV och sex

www.aidsmap.com HIV och sex www.aidsmap.com HIV och sex Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Första svenska utgåva 2010 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Maria Dalby för översättning

Läs mer

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program Tillsammans kan vi besegra cancer Intressepolitiskt program Cancerfondens intressepolitiska program antaget av Cancerfondens styrelse den 8 april 2014. Foto sid 4 Cancerfonden, sid 5 Karl Gabor, sid 9

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer