EpiCept tillkännager en lyckad kompletterad registrering av fas I- testet för EPC2407. TARRYTOWN, New York, oktober 8/PRNewswire-FirstCall/ --

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EpiCept tillkännager en lyckad kompletterad registrering av fas I- testet för EPC2407. TARRYTOWN, New York, oktober 8/PRNewswire-FirstCall/ --"

Transkript

1 EpiCept tillkännager en lyckad kompletterad registrering av fas I- testet för EPC2407 TARRYTOWN, New York, oktober 8/PRNewswire-FirstCall/ -- - Ett uppföljningstest med kombinationsterapi planeras för 2008 EpiCept Corporation (Nasdaq och OMX Nordic Exchange: EPCT) tillkännagav idag att de avslutat fas 1 för dess kliniska test av EPC2407. Testet har uppfyllt alla dess mål. EPC2407 är EpiCepts nya vaskulära störande tillsatser för små molekyler (molecule vascular disruption agent, VDA) och apoptosinducerare för behandling av patienter med avancerade solida tumörer och lymfomer. (Logo: ) EpiCept har lyckats identifiera den maximala toleransdosen för EPC2407 under fas 1-studien. Den maximala toleransdosen var mycket mindre än den dos som producerade den förväntade toxiciteten baserad på förkliniska studier vid högre doser. EPC2407 administrerades som en engångstillsats i ökade doser till små kohorter av patienter med avancerade solida tumörer. Totalt sjutton patienter medverkade i undersökningen. Läkemedlet testades för en rad olika cancertyper inklusive melanom, prostata-, lung-, bröst-, kolonoch pankreascancer. Undersökningen påbörjades i december 2006 och utfördes på tre cancercenter i U.S.A. "Vi är mycket nöjda att vi har nått denna milstolpe", meddelade VD Jack Talley. "Vi planerar att ha ett möte med våra rådgivare för fortskrida med ett fas-ib kombinationstest för preparatet med andra kemoterapeutiska tillsatser. Förklinisk data i modeller för mössxenotransplantation, indikerade att det antingen föreligger tillsatser eller synergistisk aktivitet när EPC2407 används i kombination med andra cancerterapeutiska tillsaster, inklusive Cisplatin, Sutent(R)(i) och Avastin(R)(i). Vi planerar att initiera detta kombinationstest under början av 2008." Förutom att fastställa den maximala toleradsdosen för EPC2407, var vårt primära mål av studien att kunna fastställa den farmakokinetiska profilen av preparatet. Resultatet av studien kommer även att underlätta att karaktärisera den farmakodynamiska effekten av en tumörs blodflöde och eventuellt idientifiera tidiga tecken på objektiv anti-tumörsrespons, utmätt genom CT-röntgen, MRT eller PET, i avancerad cancer hos patienter med utvecklade vaskulariserade solida tumörer.

2 Mr. Talley fortsatte, "Våra framsteg med EPC2407 och den reglerande utvecklingen vi tidigare påannonserade denna månad för Ceplene(TM), demonstrerar fördelarna i vår strävan av cancerprogram, både i för- och senstadiet samt i kombination med vårt nya sortiment av smärtstillande medel vilket påvisar den lånsiktig potential som erbjuds av vårt företag." Om EPC2407 EPC2407 upptäcktes genom EpiCepts anti-cancer aptosundersökningsprogram (Anti-cancer Screening Apoptosis program, ASAP), en patentskyddad teknologi som används för att snabbt kunna testa och framställa nya produkter för cancer. EPC2407 har påvisat lovande vaskulär målsättningsaktivitet med nanomolär potens av aktivitet av anti-tumörer i förkliniska in vitro- och in vivo-studier. Molekylen har visat sig kunna framkalla tumörcellaptos och selektivt hämma tillväxten av prolifererande cellinjer, inklusive multiläkemedelsresistenta cellinjer. Mössmodeller av mänskliga xenotransplantationer av tumörer, demonstrerade att EPC2407 hämmar tillväxten av etablerade tumörer av en rad olika cancertyper mer effektivt än de andra VDA:s som testades och var synergistisk när den användes i kombination med anticancer-preparat, såsom Cisplatin. EPC2407 är en av två VDA-föreningar som används idag i kliniska tester vilken upptäcktes genom EpiCepts ASAP-teknologi. Den andra föreningen, Azixa(TM), är en del av EP90745-serien av apoptosinducerare, som licensierades av EpiCept till Myriad Genetics, Inc. som en del av ett exklusivt, globalt utvecklings- och kommersialiseringsavtal. Om EpiCepts ASAP-teknologi Cancerceller visar ofta ohejdad tillväxt vilken är orsakad av störningar eller frånvaron av den naturliga processen av programmerad celldöd, vilket kallas för apoptos. Apoptos utlöses för att förstöra en cell från insidan när den överlever dess syfte eller är allvarligt skadad. Ett av de mest lovande försöken i kampen emot cancer, är att selektivt framkalla apoptos i cancerceller och därmed kontrollera och eventuellt omvända den onaturliga celltillväxten. EpiCepts patenterade apoptosundersökningsteknologi kan effektivt identifiera nya cancerpreparat och molekylära mål som selektivt framkallar apoptos i cancerceller genom användning av kemisk genetik och med dess patenterade kaspas-3 undersökningsteknologi av hög kapacitet för levande celler. Kemisk genetik är en forskningstaktik för att kunna undersöka effekten av nya preparat för små molekyler för cellaktivitet av ett protein, vilket gör det möjligt för forskare att kunna fastställa proteinets

3 funktion. Genom att använda denna taktik med dess patenterade kaspas-3 undersökningsteknologi, kan EpiCepts forskare fokusera sin undersökning på cellaktivitet av preparat för små molekyler och dess relation till apoptos. Denna kombination av kemisk genetik och kaspas-3 undersökningsteknologi, tillåter EpiCepts forskare att upptäcka och snabbt testa effekten av små molekyler i gångar och molekylära mål nödvändigt för apoptos, samt få insikt om dess potential som nya botemedel för cancer. Denna undersökningsteknologi är unikt mångsidig och kan användas för nästan varje celltyp som kan kultiveras, samt kan utmäta kaspasaktivering inom flertalet celltyper (såsom, cancerceller, immunceller eller cellinjer från andra organsystem eller genetiskt framtagna celler). Detta tillåter forskare att ta fram ett potentiellt preparat som är selektivt för särskilda cancertyper, vilket kan underlätta att indentifiera preparat som tillgodoser en ökad terapeutisk fördel samt reducerar toxitet. EpiCept har identifierat flertalet familjer av föreningar med eventuellt nya mekanismer som framkallar apoptos i cancerceller. Flertalet föreningar från dessa familjer har utvecklats till att få en status för nya preparat med beprövad förklinisk effektivitet i tumörmodeller och indetifierade molekylära mål. Om EpiCept aktiebolag EpiCept är fokuserade på ouppnådda behov vad det gäller behandling av värk och cancer. EpiCept har en organiserad portfolio av nya farmaceutiska preparat för att lindra svår värk i det sena stadiet av kliniska tester och en ledande onkologisammansättning (för akut myeloisk leukemi, eller AML) med en demonstrerad effekt under fas IIItestet; en ansökan om marknadsföringstillstånd för denna sammansättning har skickats till Europa. EpiCept är lokaliserat i Tarrytown, N.Y., och dess forsknings- och utvecklingsteam i San Diego utarbetar ett forskningsprogram för läkemedel fokuserat på nydanande tillvägagångssätt för apoptos. Uttalanden med framtidstro Denna nyhetspublikation och alla muntliga uttalanden som gjorts vad det gäller informationen av denna publicering, innehåller uttalanden med framtidstro för 1995 års reformlag för tvister rörande värdepapper(private Securities Litigation Reform Act). Dessa uttalanden med framtidstro inkluderar planer,förväntningar, avsikter, möjligheter, mål, utikter, framtida utveckling och är inte avsedda att vara

4 uttalanden av historisk grund. Dessa uttalanden är baserade på EpiCept:s nuvarande förväntningar och är föremål för risker och ovisshet som kan orsaka faktiska resultat eller utveckling, som kan skilja sig väsentligt från historiska resultat eller från framtida resultat som uttrycks eller påvisas av sådana uttalanden med framtidstro. Faktorer som eventuellt kan orsaka faktiska resultat eller utvecklingen som kan skilja sig väsentligt inkluderar: risken att Ceplene inte erhåller ett regelmässigt godkännande eller marknadsföringstillstånd i EU, eller att Ceplene, om godkänt, inte uppnår en avsevärd kommersiell framgång, risken att Myriads exploatering av Azixa(TM)(i) inte blir framgångsrik, risken att Azixa inte erhåller regelmässigt godkännande eller uppnår en avsevärd kommersiell framgång, risken att vi inte erhåller avsevärda betalningar enligt vårt avtal med Myriad, risken att utvecklingen av våra andra apoptosiprodukiter inte blir framgångrika, risken att vår ASAPteknologi inte frambringar några framgångsrika nya produkter, risken att kliniska test för NP-1 inte blir framgångsrika, att NP-1 inte erhåller regelmässigt godkännande eller uppnår avsevärd kommersiell framgång, risken att våra andra nya produkter som verkade lovande under tidigare kliniska forsknings- och testförsök inte påvisar någon säkerhet och/eller effektivitet i en större skala eller under senare kliniska test, risken att EpiCept inte erhåller ett godkännande att kunna marknadsföra någon av dess nya produkter, risken som associeras med tillit för ytterligare utomstående finansiering för att uppfylla kapitalfordringar, risken som associeras med behovet av nyckelpersonal, risker som associeras med tilliten av samarbetspartners och andra personer för framtida kliniska test, utveckling, tillverkning och kommersialisering av våra nya produkter; kostnaden, försening och ovisshet associerade med vår vetenskapliga forskning, produktutveckling, prosessen för kliniska test och regelmässigt godkännande; vår bakgrund med att hantera förluster sen vårt företags början; konkurrens; rättstvister; risker associerade med tidigare materiella svagheter under vår interna kontroll; och risker associerade med vår förmåga att skydda vår intellektuella egendom. Dessa faktorer och andra materiella risker diskuteras mer djupgående i EpiCept:s periodiska rapporter, inklusive dess rapporter gällande blanketterna 8-K, 10-Q och 10-K och andra registreringar med USA:s värdepappers- och börskommision (Securities and Exchange Commission). Vi råder dig att noga gå igenom och överväga de avslöjanden som kan hittas i EpiCept:s registreringar som finns tillgängliga på eller ww.epicept.com. Du bör vara aktsam att inte förlita dig otillbörligt på några uttalanden om dess framtidstro, vilka kan visa sig vara felaktiga på grund av felaktiga antaganden, okända risker, ovisshet eller riskfaktorer. EPCT-GEN (i) Azixa är ett registrerat varumärke tillhörande Myriad Genetics Inc.; Sutent är ett registrerat varumärke tillhörande Pfizer Inc.; Avastin är ett registrerat varumärke tillhörande Genentech Inc.

5 Webbplats: Källa: EpiCept Corporation Robert W. Cook, EpiCept Corporation, , Media, Greg Kelley, Feinstein Kean Healthcare, , eller investerare, Kim Sutton Golodetz, , eller Bruce Voss, , båda från Lippert-Heilshorn & Associates, vilka representerar EpiCept ; Foto: NewsCom: PRN Photo Desk,

Projekt per utvecklingsfas. Projekt per område. Medicinsk utrustning Läkemedelsformulering. Marknadsintroduktion. Kvinnohälsa

Projekt per utvecklingsfas. Projekt per område. Medicinsk utrustning Läkemedelsformulering. Marknadsintroduktion. Kvinnohälsa Årsredovisning 2011 Innehåll 4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 4 Väsentliga händelser efter balansdagen 5 VD-ord 6 Våra styrkor 8 Kommersialisering i tre steg 10 Fokuserad satsning inom onkologi

Läs mer

BioInvent International AB (publ)

BioInvent International AB (publ) BioInvent International AB (publ) Prospekt för upptagande till handel på reglerad marknad avseende aktier i BioInvent International AB (publ) I detta prospekt används definitionen BioInvent och Bolaget

Läs mer

Upprättande och registrering av prospekt Framtidsinriktad information Information från tredje part Finansiell rådgivare Tvist

Upprättande och registrering av prospekt Framtidsinriktad information Information från tredje part Finansiell rådgivare Tvist Inbjudan till teckning av aktier i PledPharma AB (publ) Juni 2011 Upprättande och registrering av prospekt Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 Pressmeddelande den 21 februari 2014 Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 1 januari-31 december 2013 Alla siffror från och med kvartal 1 2013 gäller endast Kancera AB till följd av avvecklingen

Läs mer

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av Teckningsrätterna skall gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna Teckningsrätterna och teckna Nya

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North i Stockholm CANTARGIA AB 556791-6019

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North i Stockholm CANTARGIA AB 556791-6019 Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North i Stockholm CANTARGIA AB 556791-6019 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM INGÅR I NASDAQ OMX. DEN HAR

Läs mer

Karessa Pharma Holding AB (publ)

Karessa Pharma Holding AB (publ) Karessa Pharma Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North Februari 2015 Innehåll Viktig information 3 Bakgrund och motiv 4 VD har ordet 5 Marknadsöversikt 6 Karessas

Läs mer

Innehåll. Ordlista. Differentiering Att en stamcell mognar till en specialiserad

Innehåll. Ordlista. Differentiering Att en stamcell mognar till en specialiserad Emissionsmemorandum 2015 Innehåll Styrelsens försäkran 3 Fem skäl att teckna aktien 4 Villkor och anvisningar 5 AktieTorget 6 Välkommen som aktieägare 7 Bakgrund till nyemissionen och framtida kapitalbehov

Läs mer

WntResearch. Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2014 UTVECKLING AV LÄKEMEDEL MOT TUMÖRSPRIDNING

WntResearch. Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2014 UTVECKLING AV LÄKEMEDEL MOT TUMÖRSPRIDNING WntResearch Inbjudan till teckning av aktier Mars 2014 UTVECKLING AV LÄKEMEDEL MOT TUMÖRSPRIDNING WntResearch AB I 556738-7864 I www.wntresearch.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 RISKFAKTORER...

Läs mer

Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kancera AB (publ) 2010

Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kancera AB (publ) 2010 Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kancera AB (publ) 2010 KANCERA / INNEHÅLLSFÖRTECKNING / Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Riskfaktorer 6 Information till investerare 10 Erbjudandet i sammandrag

Läs mer

Immune Pharmaceuticals

Immune Pharmaceuticals EPaccess Hälsovård USA 14 mars 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Immune Pharmaceuticals Flera kliniska och Milestone triggers under 214 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

Forskningens möjligheter. AstraZeneca 2014 i korthet

Forskningens möjligheter. AstraZeneca 2014 i korthet Forskningens möjligheter AstraZeneca 2014 i korthet Vid AstraZeneca har vi alla en stark övertygelse om att forskningen ska vara i centrum för allt vi gör. Forskningen driver oss att flytta fram gränserna

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2014 Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport Räkenskapsåret 1 januari 31 dec 2014 Kancera AB (publ.) Org nr 556806-8851 Innehållsförteckning VD har ordet... 2 ÅRSREDOVISNING Bolagsstyrningsrapport...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

UTVECKLING AV LÄKEMEDEL MOT TUMÖRSPRIDNING

UTVECKLING AV LÄKEMEDEL MOT TUMÖRSPRIDNING WntResearch Inbjudan till teckning av aktier UTVECKLING AV LÄKEMEDEL MOT TUMÖRSPRIDNING WntResearch AB (publ) I 556738-7864 I www.wntresearch.com WntResearch WntResearch utvecklar en helt ny typ av behandling

Läs mer

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX.

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical. Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30

Oasmia Pharmaceutical. Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30 Oasmia Pharmaceutical Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30 2(63) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bolaget i korthet...3 Fokus 2008/09...4 Väsentliga händelser under perioden...5 Händelser efter balansdagen...6 Verksamhetsbeskrivning...7

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DU KOMMER SOM AKTIEÄGARE I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) ATT ERHÅLLA TECKNINGSRÄTTER. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT

Läs mer

Emission i Cantargia A

Emission i Cantargia A Emission i Cantargia AB inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm Cantargia AB (556791-6019) utvecklar en antikroppsbaserad behandling som attackerar cancerstamceller roten till sjukdomen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

prospekt avseende upptagande till handel av aktier i orexo ab (publ) med anledning av förvärvet av biolipox ab

prospekt avseende upptagande till handel av aktier i orexo ab (publ) med anledning av förvärvet av biolipox ab prospekt avseende upptagande till handel av aktier i orexo ab (publ) med anledning av förvärvet av biolipox ab Med Orexo eller Bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhanget, Orexo AB (publ)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) nyemission 2009

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) nyemission 2009 Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) nyemission 2009 FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Fjorton (14) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Läs mer

Året som gått 0 Oasmia Pharmaceutical AB Årsredovisning 2012/2013

Året som gått 0 Oasmia Pharmaceutical AB Årsredovisning 2012/2013 Året som gått 0 Året som gått 1 Året som gått Oasmia fortsatte att utvecklas som bolag under året och förstärkte sin position på ett antal områden. Finansieringen säkrades genom en nyemission som genomfördes

Läs mer

Inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ)

Inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ) Inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ) Joint Lead Managers DEFINITIONER Med Företrädesemission avses inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt för

Läs mer

Verksamheten 3 Året i korthet 3 Hansa Medical i korthet 4

Verksamheten 3 Året i korthet 3 Hansa Medical i korthet 4 Årsredovisning 2014 Verksamheten 3 Året i korthet 3 Hansa Medical i korthet 4 VD-ord 6 Aktieägarinformation 8 Förvaltningsberättelse 12 Riskfaktorer 13 Verksamhet 16 Finansiell utveckling 24 Organisation

Läs mer

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar Årsredovisning 2011 Isconovas ambition är att vara den självklara partnern för företag och forskningsinstitut som vill utveckla effektiva och innovativa vacciner. Isconova har samarbetsavtal med ledande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Alligator Bioscience AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Alligator Bioscience AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (publ) JOINT BOOKRUNNERS OCH JOINT LEAD MANAGERS ABG Sundal Collier Carnegie Investment Bank VILLKOR I SAMMANDRAG Försäljningspris Försäljningspris beräknas

Läs mer