Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektredovisningsmall Innovativ Kultur"

Transkript

1 Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

2 Projekt Dans i Lägenhet 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Dans i lägenhet vill etablera ett danskompani där fyra dansare med olika dansstilar möter varandra för att bli navet av förnyelse inom den samtida dansen. Dessa möten strävar efter att utforska varandras likheter istället för olikheter. Kompaniet vill verka på nya platser och spela för ny publik utanför det traditionella scenrummet. Dans i lägenhet är de första verket för kompaniet som är ett dansprojekt som man kan låna hem från biblioteket. Precis som när man lånar hem en bok. Ett samarbete med Hamn museum i Fisksätra kunde inte genomföras eftersom samarbetet fallerade inom organisationens egna processförändringar, som vi inte kunde styra över. Istället samarbetade vi med Fisksätra bibliotek som plats för ändamålet. Dvs att utforska möjligheter för att bevara dans. 2. Bakgrund, Drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. 2008, 2009, 2010, 2011, Hösten 2008 hade Dans i Lägenhet i Alby premiär, där jobbade jag fram dansföreställningen tillsammans med sex stycken ungdomar med flera olika dansstilar alla från Botkyrka. Arbetet fortsatte till Fittja och blev utlånat till Stockholms stadsbibliotek under kulturfestivalen. Med nya dansare skapade jag den i Danmark och Holland. För att etablera Dans i Lägenhet i Fittja ville jag få en ökad känsla av trygghet och nyfikenhet för dansföreställningen. Alby och Fittja ligger nära varandra men ändå väldigt långt ifrån varandra. Jag ville även att eventuella klyftor mellan kön, nationalitet, religion, personlighet, politiska och sociala förhållanden kunde motarbetas. Tillsammans med professor i ekonomi historia Paulina del los Reyes och Irene Molina kulturgeograf har jag under tiden jag har verkat som konstnärlig ledare på Botkyrka community Teater & Dans genomfört en inledande och undersökande inspirations diskussion om den politiska kroppen. Dessa diskussioner samt en egen metod Politska kropps metoden - som jag utvecklat sedan 2010 stod som grund för arbetet i Fisksätra. I Fisksätra arbetade vi för att använda dansen som ett redskap och metod för att lyfta fram problematiken bakom maktstrukturer i ett samhälle. Det är en plats som är utsatt och stigmatiseras över sin befolkning ursprung socioekonomiska förutsättningar och där religionen har ett övergripande inflyttande i samhällets sociala och kulturella liv. Dans i lägenhet och framförallt dansarna i kompaniet kunde undersöka och har funnit flera intressanta förgreningar. Här kommer en reflektion från en av dansarna.

3 Många timmars praktik. Ca 20 hembesök. Ett unikt grupparbete. Två månaders fokus på att verka och tänka i nuet, här och nu. Dans i lägenhet(d.i.l.)har gjort mig medveten om att jag har runt en 350 biljoner celler. Så länge dessa celler dansar lever jag och varje gång jag känner dem dansa är jag närvarande i mitt nu i vår samtid. Tänk om dans är medvetenheten om de här cellerna? Att dans är medvetenheten om de här cellerna, ett omedvetet sätt att kommunicera och vara en individ i en gemenskap. Då är dans allt. Det är därför jag dansar i ditt kök eller i min dusch. I och med ett ifrågasättande arbete har jag börjat urskilja de marionettrådar som lyfter upp våra armar och får oss att gå. Öppnar våra munnar, drar i våra kön, sväller i våra hjärnors vener, blir ett med fettet, böjer ryggraden, trycker på ischiasnerven, rynkar våra pannor, blir till gult vax, rullar ihop sig till svarta bollar i iris för att dö som celler och växa ut till långt platinablont hår. Jag börjar bli medveten om alla de kontrakt jag följer, men som jag inte skrivit under. Dessa insikter gör världen, om än mer komplex, men mig själv mindre komplicerad. Jag tänker att genom dans lär vi oss att gå själva. Alla de reaktioner vi mött i de hembesök vi haft säger mig det. Våra låntagare har mött kroppar som gör annat än sitter, står och går. Okända ansikten som inte bara pratar eller ler och det har fått dem att känna obehag men samtidigt gett dem en frihetskänsla. Vi står inte på scen, som låntagare kan du inte välja att distansera dig till vad du ser. Det handlar om dig vare sig du vill eller inte. Det händer i ditt vardagsrum, din tvättstuga och i din garderob. Det kanske inte går att definiera och förklara men det får dig att känna. Tack vare mina meddansare har jag även kommit till insikt om att också den här insikten kommer passera. Allt är nu flytande. //Karolina Brock Comunitydans är att utforska inte bara hur man dansar utan hur man från början studerar, iakttar, forskar kring och analyserar en plats och dess kontext. Intentionen är alltid av en samhällsförändrande karaktär. Dans i Lägenhet Dans i lägenhet är också communitydans. D.v.s. människorna från platsens och deras berättelse står för grunden till arbetet. I Dans i Lägenhet står dansarens eller utövarens personliga berättelser till grunden för dansföreställningen som skapas ur deltagande processer med koreografen. För mig som koreograf påbörjades dans i lägenhet av egna erfarenheter där jag såg tydliga skillnader inom dansen. Vilka dansstilar som används i olika områden beroende på socioekonomisk bakgrund. Vilka som beträder de konstnärliga högskolorna, vilken publik som satt på teaterstolarna och varför jag själv jobbade med en viss typ av kulturyttring som identitetsskapande. Idag är erfarenheten den som undersöker och använder intersektionalitet för att synliggöra maktstrukturer i områden som stigmatiseras. Ingången till kultur blir lättare och från ett tillgänglighetsperspektiv så möjliggör det visningar i en bekant miljö, på åskådarens villkor.

4 Dans i Lägenhet (D.I.L) danskompani 1. Vill jobba med lokala dansare från en specifik plats för att inhämta rörelser och nya berättelser. 2. Lyfta fram dansen från den traditionella kontexten som är teaterscenen. 3. Vill ge alla boende oavsett ålder, kön, klasstillhörighet en högkvalitativ professionell nutida dansupplevelse. 4. Samarbeta med andra aktörer som inte ser dans som en självklar konstform. Det kan vara bibliotekarien, låntagaren, administratören, boende från gatan som ser en av repetitioner spontant etc. 5. Lyfta fram och undersöka vad en annan form av estetik kan vara och i så fall hur den ser ut och upplevs i relation till kontexten. 6. Vill tillgängliggöra den samtida dansen på ett nyskapande sätt och med det erbjuda större spridning. 2.1 Särskilda krav från avtalet Skriv de särskilda krav som överenskommits i avtalet med Innovativ Kultur. Starta upp ett danskompani Skapa dans i lägenhet Utforska möjligheter att bevara dans Under projektet skall följande genomföras: Starta upp ett danskompani skapa dans i lägenhet utforska möjligheter att bevara dans 1.3. Förnyelse och samarbeten Beskriv på vilket sätt projektet blev kulturellt/konstnärligt förnyande.. Beskriv ev kopplingar/relationer/samarbete med andra aktörer från t ex näringsliv och/eller forskning. Kompaniet vill utforska nya uttryck genom att arbeta med dansare från olika dansstilar. Inom dansens rum finns det kropp, rörelsemönster, koreografiska verktyg, kvalité, kroppen som jag har byggt upp utifrån kvinnliga och manliga könsidentitet som präglar dansaren. Detta är vad vi alldeles för ofta benämner som det 'naturliga' - något som tillhör våra sociala och kulturella kontext. Danskompaniet ska sträva efter att utforska dansarens kropp och skapa verk utifrån estetiska, sociala, politiska, genus-betingade och biologiska aspekter som formar oss som människor, kvinnor män och dansare men framförallt vill jag skapa ett kompani för att utforma nya uttryck i rörelsen och dansen med orten Fisksätra som utgångspunkt. Eftersom jag är uppvuxen där och känner stor tillhörighet och förankring. Dansarens kropp som jag ser den idag på 2000-talet och i de olika situationer jag utövar danskonst på samt mig själv som forskningsinstrument genom min erfarenhet med min egen kropp som dansare har alldeles för länge verkat som ett utrymme för att bygga biologiskpolitik. Det gör att kroppen blir en plats av förtryck. Kompaniet ska i kontrast skapa andra frågeställningar och kunna föreslå former av motstånd under process och för publik, istället för att fortsätta i nostalgiska, gamla fiktioner av något som vi kallar för naturligt- biologiska rörelser och dans. Dessa verk ska vara stå och verka som ett centrum för motstånd. Fortsättningen kommer att ske i process och arbeta med långsiktiga pedagogiska och konstnärliga mål. Jag och dansarna vill använda oss flitigt av metoden politiska kropps laboratoriet något som vi gjorde under hösten Metoden är ett eget pedagogisk

5 metodutvecklingsarbete som togs fram under 2010 med medel från Konstnärsnämnden. Där mitt instrument och verktyg är min kropp. I mitt yrke som pedagog, koreograf och dansare. Jag har valt att ta in pedagogiken som ett verktyg i mitt dagliga arbete eftersom jag tror att koreografen bär på ett ansvar att förmedla sin kunskap vidare till dansare och publik. Dans i lägenhet (D.I.L) danskompani vill fortsätta att sprida sin kunskap och vill att dans ska kunna ses av andra ögon med nya ögon. Under hösten 2011 och vår 2012 gästföreläste jag på DOCH, Dans och Cirkushögskolan i Stockholm, Kursens namn är Konst, kropp och Kultur -Syntes för danspedagogerna årskurs 3. Jag har även under 2010 varit gästföreläsare med en community art kurs på DOCH. Det här är något som jag successivt etablerar med danspedagoginstitutionen. Biblioteket i Fisksätra utvecklar sitt museum där nya sociala, kulturella och informativa funktioner tar plats. Genom att involvera sina besökare att låna hem en dansföreställning kunde vi skapa ett tvärdisciplinärt forum i samspel med det konstnärliga arbetet, dansarna och lokala befolkningen inne i biblioteket. Dansen får tillgång till den plattform som Bibliotekens breda besökarkrets utgör. Det blev ett fruktbart samarbete som kommer både dansen och biblioteks besökare till gagn. Nya verktyg kunder tillförses till verket då genom att i Fisksätras bibliotek utforska osynliga och synliga rörelser för besökare i biblioteket på offentliga platser. Vad är normalt att göra i ett bibliotek och föreslå en balans av möten. Det ledde till att vi dansade bland böcker med både barn och ungdomar som spontant ville leka med oss och vara med och dansa. Dessa nya rörelser tillförde dansmaterial till verket Dans i lägenhet. Men även vara en del av rörelse material som kommer att användas av kompaniet vid senare tillfällen och för andra nya verk. Det i sin tur kommer att tillhöra kompaniets rörelse-bank Genomförande Beskriv hur projektet har genomförts, uppdelat på aktiviteter så att det tydligt framgår hur projektet nått sina mål och förväntade resultat. Danskompaniet första verk Dans i Lägenhet startade vi under hösten Arbetsprocessen sker både i studio och i offentliga platser såsom biblioteket, gatan, skogen och lägenheter. Ett tiotal möten med lokala dansare, deltagare unga som gamla med olika erfarenheter deltog under andra delen av arbetet för att inhämta och få fram en rörelsebank inför skapandet av rörelsematerialet dvs hur kompanidansarna ska röra på sig och dansa, materialet blev en avgörande och central del av verket. De olika tekniker som kompaniets dansare bär på blev en mångfald som stärker arbetet eftersom deras tekniska bakgrund möjliggjordes som verktyg och grund för diversitet och nyskapande för området och dess invånare. Verkets frågeställningen var; vem är dansaren, är det vi eller ni som lånar hem oss? Under slutskedet kunde föreställningen lånas ut genom biblioteket under 21 dagar, precis som när du lånar hem en bok. Föreställningen hade tre smygpremiärer som var fullsatta och 18 fullsatta utlåningar.

6 Mål som genomfördes. - Folkbildning - Engagemang i området - Se sitt område med andra kulturyttringar än den traditionella t.ex. festivalen eller kommersiell evenemang. -Barn, ungdomar och vuxna ser hur det fungerar att jobba professionellt i en community based dans kompani/grupp. -Barn, ungdomar och vuxna kan ta del och lära sig hur det funkar att vara med i en grupp och arbeta med professionella dansare. -Göra den samtida dansen tillgänglig för fler människor oberoende av socioekonomiska förhållanden. -Jobbmöjligheter för framtiden, öppna upp för konstnärliga yrkesrelaterade jobb i framtiden. En lokal dansare anställdes. Genom att arbeta i ett område under en längre period och etablera gruppen kunde vi få insikt i hur arbetet genom dans som verkyg förändrar våra formuleringar, tankar och möten med boende. 4.1 Resurser Beskriv vilka personer i den egna organisationen samt hos ev samarbetspartners som medverkat i projektet samt vad medverkan bestått i. Ange vilka andra resurser (exempelvis utrustning, lokaler, kapital) som tillförts. Ett samarbete med SITE på Telefonplan och Folkets Hus i Fisksätra gav oss studior att arbeta med. Vi etablerade en långsiktig kontakt med Stena fastigheter som äger en majoritet av lägenheter i området och de kommer att gå in med ett finansiellt stöd till projektet. En ny ansökan har gått iväg med 2013 års verksamhet. Vi bygger vidare på de redan etablerade kontakterna med kommunen och Fisksätra bibliotek, samt knyter nya kontakter med lokala och andra Stockholms bibliotek. Dans i Lägenhet har fått klartecken om att åka till Island under 2013 och planerar även att skapa den i Latinamerika. Den lokala befolkningen var mycket hjälpsam och var med stundstal då vi behövde verktyg, teknik etc. Ett nytt samarbete med föreningen Global och lokal utveckling pågår för att samarbeta med föreningslivet. 4.2 Projektplan Beskriv start och sluttid samt viktiga huvudhändelser under projekttiden. Höst 2012 augusti koreografen har workshop med barn och ungdomar mellan år. Insamling av berättelser, rörelser och minnen, dansmanus påbörjas. 4 ggr i månaden. Sept-november 2012 öppningsfas koreograf jobbar tillsammans med fyra dansare. Möten med bibliotek och lokala dansare, workshops för att inhämta rörelser. Samarbetet med biblioteket i Fisksätra, föreningen Global och lokal utveckling startar för framtida samarbeten. Dansmanuset skapas och repetitioner pågår i 6 veckor i studio, utomhus, lekparken, skogen, gatan, lägenheter och bibliotek. Den 26 oktober hade vi premiär med dokumentärfilmen -Allt är dans av Anna Padilla. Som är en film om Palomas konstnärskap och arbete med Dans i Lägenhet. Från den 29 oktober tom den 18 november pågick föreställningsperioden. Fisksätra bibliotek blev en plats där vi utforskade hur vi i framtiden kan bevara dans. Dokumentation, reflektion och utvärdering avslutas den 30 november. Efterarbete: spridning av verket pågår.

7 4.3 Ekonomi Beskriv ekonomiutfallet i förhållande till den budget som angavs i projektansökan. Ange också andra kompletterande resurser från andra aktörer. Reviderad budget hösten 2012 Nacka Kommun Fisksätra Folkets Hus (Nacka Kommun) Stena Fastigheter Innovativ Kultur Bifall Bifall Bifall Bifall Totalt Budget till Innovativ kultur. Nacka Kommun Fisksätra Folkets Hus Stena Fastigheter Innovativ Kultur Totalt Totalt konfirmerat konfirmerat konfirmerat ansökt Totalt Här behövs också en underskrift av en revisor för att styrka att medlen från Innovativ Kultur använts enligt redovisningen. Se separat ekonomisk bilaga 5.Resultat & effekter Beskriv det uppnådda resultaten och effekterna av projektet. Beskriv vilken skillnad projektet gjort för deltagarna i projektet, för ert verksamhetsområde, för näringsliv, forskning och Stockholmsregionen. Beskriv betydelsen av stödet (finansiering och annan form av stöd) från Innovativ Kultur för projektet. Känslan av Dans i Lägenhet lämnar en typ av osäkerhet som leder till andra möjligheter. Ditt hem förvandlas till en mötesplats för dansens oändliga möjligheter. Vi fanns båda tillgängliga dvs för utlån för den kommunala åskådaren såsom låntagare från Stockholmsregionen. Vi ville expandera och vidga våra gränser. Göra det möjligt för ett flertal att ta del av ett sådant unikt och experimentellt koncept. D.I.L jobbade med blandade åldrar från olika generationer och skapade deltagande processer och möten generationer mellan. Verket och danskompaniets målsättning lyfte fram en annan estetisk bild av en dansare, kroppen och rörelsen. Vi lyckades engagera unga som gamla från Fisksätra genom den samtida danskonsten som nyckelord. Dansare med olika dansbakgrund mötes. Dessa olikatänkande förhållningssätt och tankar om vad dans, lokal engagemang, närvaro, bidrog till att arbetet blev berikat och fylld av en mångfald av andra ideer som kunde föddas ur arbetet för framtida processer. Det innebär att danskonsten vi arbetar med och har erfarenhet av att skapa stör på ett kreativt sätt för både enskilda utövare, närområdet samt att det skapar en annan upplevelse av lokala tjänster. Där experiment, konst och organiska deltagande processer ger andrum för ALLA personer att uppleva högkvalitativ danskonst.

8 6. Övrigt Se hemsidan Press: Mitt i Nacka, Saltsjöbladet, SVD, Nacka Värmdö posten.

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

2. Bakgrund, drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång.

2. Bakgrund, drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Slutrapport 100Hus Hornstull 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Huvudidén i ansökan inlämnad i mars 2009 var att skapa förutsättningar

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Skapande skola 2012. Bibliotek 1

Skapande skola 2012. Bibliotek 1 Skapande skola 2012 Bibliotek 1 Vad är Skapande skola? Varje år fördelar Kulturrådet pengar till kulturinsatser i skolan. Syftet är att långsiktigt integrera kulturen som en del av lärandet i skolan. Målet

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken photospin.com VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg,

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Projektredovisning En Särskild Upphöjdhet Innovativ Kultur

Projektredovisning En Särskild Upphöjdhet Innovativ Kultur Projektredovisning En Särskild Upphöjdhet Innovativ Kultur 1. 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Den klassiska konsertens rum är en

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag Ansökan om projektbidrag Hylte Sport & Event Organisationsnummer/personnummer Västra Industrigatan 4 Anna Larsson 31432 Hyltebruk anna@hyltesportevent.se Mobil 0709793018 Ev. webbadress www.hyltesportevent.se

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Mallen har samma struktur som Projektbeskrivningsmallen och vi rekommenderar att du följer nedanstående mall för projektredovisningen. Om du väljer ett annat upplägg

Läs mer

Förhållningssätt och arbetssätt Stöttning Produktion Rik interaktion Återkoppling Kontextrika sammanhang

Förhållningssätt och arbetssätt Stöttning Produktion Rik interaktion Återkoppling Kontextrika sammanhang Hur språkar vi i förskolan? Förhållningssätt och arbetssätt Stöttning Produktion Rik interaktion Återkoppling Kontextrika sammanhang Hur språkar vi i förskolan är framtagen utifrån språknyckeln som är

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Interkulturellt förhållningssätt

Interkulturellt förhållningssätt Interkulturellt förhållningssätt Professor Pirjo Lahdenperä Eskilstuna 1 Två sanningar Närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. (Tomas

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Projektredovisning till Innovativ Kultur

Projektredovisning till Innovativ Kultur Projektredovisning till Innovativ Kultur Senast 2 månader efter att projektet är avslutat ska redovisning lämnas till Innovativ Kultur. Redovisningen ska innehålla följande: 1) En skriftlig projektrapport

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Koll på konst. Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3

Koll på konst. Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3 Koll på konst Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3 Inledning Här finns förslag på saker ni kan göra före och/eller efter er medverkan i Koll på

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Skolbild för Särskolan Regnbågen

Skolbild för Särskolan Regnbågen Skolbild för Särskolan Regnbågen Grundsärskola inriktning träning inom enhet Specialpedagogiskt centrum Läsår 2014/2015 Agne Arnesson, rektor Beskrivning av verksamheten Regnbågen är en grundsärskola med

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Bakgrund: Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Vi är en ideell förening som består av unga konstnärer från Västra Götalands län i åldrarna 18 25 år som har sitt säte i Skaraborg. Nedanstående

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Interkulturellt ledarskap

Interkulturellt ledarskap Interkulturellt ledarskap Professor Pirjo Lahdenperä Örebro 2012-05-25 1 Två sanningar Närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. (Tomas

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Våga se. Praktiska tips om hur du kan titta på dansföreställningar med nya ögon

Våga se. Praktiska tips om hur du kan titta på dansföreställningar med nya ögon Våga se Praktiska tips om hur du kan titta på dansföreställningar med nya ögon Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg, har skrivit texten till foldern på uppdrag av danskonsulenterna på Kultur i Väst och

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015.

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. Festivalen KROPPSFUNKTION handlar om språk, koreografi och rörelse, där olika funktioner och variationer tar plats. Festivalen vill ställa

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola Att arbeta i projekt Näktergalens Förskola Material framtaget 2010 Projektet Kärnan i projektet bygger på observationer och dokumentationer som leder vidare utifrån barnens intressen och frågor. Lyssnandet

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Informationsmaterial för lärare Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Museet som läranderesurs för grundskolan och gymnasiet Att uppfylla skolans mål genom museibesöket Genom att besöka museet

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Innehåll Framsida och sammanfattning Innehåll Introduktion Bakgrund Målgrupp Idé Konstnärlig kvalité Syfte och erfarenhet Mål Tidsplan Budget

Innehåll Framsida och sammanfattning Innehåll Introduktion Bakgrund Målgrupp Idé Konstnärlig kvalité Syfte och erfarenhet Mål Tidsplan Budget LUCY. Publiken får genom de fem dansarna lära känna Lucy som är både bräcklig, stark och stolt. Hon är mer än vad du först kan se: det som bubblande finns inom henne sipprar genom föreställningen sakta

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden: läsa

Läs mer

Projektredovisning Parken2punkt0.

Projektredovisning Parken2punkt0. ProjektredovisningParken2punkt0. ProjektredovisningParken2Punkt0 Projektidé... 3 Bakgrund,Drivkrafterochmotiv...4 Särskildakravfrånavtalet... 5 Förnyelseochsamarbeten...5 Genomförande...6 Huvudhändelser...7

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer