Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektredovisningsmall Innovativ Kultur"

Transkript

1 Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

2 Projekt Dans i Lägenhet 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Dans i lägenhet vill etablera ett danskompani där fyra dansare med olika dansstilar möter varandra för att bli navet av förnyelse inom den samtida dansen. Dessa möten strävar efter att utforska varandras likheter istället för olikheter. Kompaniet vill verka på nya platser och spela för ny publik utanför det traditionella scenrummet. Dans i lägenhet är de första verket för kompaniet som är ett dansprojekt som man kan låna hem från biblioteket. Precis som när man lånar hem en bok. Ett samarbete med Hamn museum i Fisksätra kunde inte genomföras eftersom samarbetet fallerade inom organisationens egna processförändringar, som vi inte kunde styra över. Istället samarbetade vi med Fisksätra bibliotek som plats för ändamålet. Dvs att utforska möjligheter för att bevara dans. 2. Bakgrund, Drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. 2008, 2009, 2010, 2011, Hösten 2008 hade Dans i Lägenhet i Alby premiär, där jobbade jag fram dansföreställningen tillsammans med sex stycken ungdomar med flera olika dansstilar alla från Botkyrka. Arbetet fortsatte till Fittja och blev utlånat till Stockholms stadsbibliotek under kulturfestivalen. Med nya dansare skapade jag den i Danmark och Holland. För att etablera Dans i Lägenhet i Fittja ville jag få en ökad känsla av trygghet och nyfikenhet för dansföreställningen. Alby och Fittja ligger nära varandra men ändå väldigt långt ifrån varandra. Jag ville även att eventuella klyftor mellan kön, nationalitet, religion, personlighet, politiska och sociala förhållanden kunde motarbetas. Tillsammans med professor i ekonomi historia Paulina del los Reyes och Irene Molina kulturgeograf har jag under tiden jag har verkat som konstnärlig ledare på Botkyrka community Teater & Dans genomfört en inledande och undersökande inspirations diskussion om den politiska kroppen. Dessa diskussioner samt en egen metod Politska kropps metoden - som jag utvecklat sedan 2010 stod som grund för arbetet i Fisksätra. I Fisksätra arbetade vi för att använda dansen som ett redskap och metod för att lyfta fram problematiken bakom maktstrukturer i ett samhälle. Det är en plats som är utsatt och stigmatiseras över sin befolkning ursprung socioekonomiska förutsättningar och där religionen har ett övergripande inflyttande i samhällets sociala och kulturella liv. Dans i lägenhet och framförallt dansarna i kompaniet kunde undersöka och har funnit flera intressanta förgreningar. Här kommer en reflektion från en av dansarna.

3 Många timmars praktik. Ca 20 hembesök. Ett unikt grupparbete. Två månaders fokus på att verka och tänka i nuet, här och nu. Dans i lägenhet(d.i.l.)har gjort mig medveten om att jag har runt en 350 biljoner celler. Så länge dessa celler dansar lever jag och varje gång jag känner dem dansa är jag närvarande i mitt nu i vår samtid. Tänk om dans är medvetenheten om de här cellerna? Att dans är medvetenheten om de här cellerna, ett omedvetet sätt att kommunicera och vara en individ i en gemenskap. Då är dans allt. Det är därför jag dansar i ditt kök eller i min dusch. I och med ett ifrågasättande arbete har jag börjat urskilja de marionettrådar som lyfter upp våra armar och får oss att gå. Öppnar våra munnar, drar i våra kön, sväller i våra hjärnors vener, blir ett med fettet, böjer ryggraden, trycker på ischiasnerven, rynkar våra pannor, blir till gult vax, rullar ihop sig till svarta bollar i iris för att dö som celler och växa ut till långt platinablont hår. Jag börjar bli medveten om alla de kontrakt jag följer, men som jag inte skrivit under. Dessa insikter gör världen, om än mer komplex, men mig själv mindre komplicerad. Jag tänker att genom dans lär vi oss att gå själva. Alla de reaktioner vi mött i de hembesök vi haft säger mig det. Våra låntagare har mött kroppar som gör annat än sitter, står och går. Okända ansikten som inte bara pratar eller ler och det har fått dem att känna obehag men samtidigt gett dem en frihetskänsla. Vi står inte på scen, som låntagare kan du inte välja att distansera dig till vad du ser. Det handlar om dig vare sig du vill eller inte. Det händer i ditt vardagsrum, din tvättstuga och i din garderob. Det kanske inte går att definiera och förklara men det får dig att känna. Tack vare mina meddansare har jag även kommit till insikt om att också den här insikten kommer passera. Allt är nu flytande. //Karolina Brock Comunitydans är att utforska inte bara hur man dansar utan hur man från början studerar, iakttar, forskar kring och analyserar en plats och dess kontext. Intentionen är alltid av en samhällsförändrande karaktär. Dans i Lägenhet Dans i lägenhet är också communitydans. D.v.s. människorna från platsens och deras berättelse står för grunden till arbetet. I Dans i Lägenhet står dansarens eller utövarens personliga berättelser till grunden för dansföreställningen som skapas ur deltagande processer med koreografen. För mig som koreograf påbörjades dans i lägenhet av egna erfarenheter där jag såg tydliga skillnader inom dansen. Vilka dansstilar som används i olika områden beroende på socioekonomisk bakgrund. Vilka som beträder de konstnärliga högskolorna, vilken publik som satt på teaterstolarna och varför jag själv jobbade med en viss typ av kulturyttring som identitetsskapande. Idag är erfarenheten den som undersöker och använder intersektionalitet för att synliggöra maktstrukturer i områden som stigmatiseras. Ingången till kultur blir lättare och från ett tillgänglighetsperspektiv så möjliggör det visningar i en bekant miljö, på åskådarens villkor.

4 Dans i Lägenhet (D.I.L) danskompani 1. Vill jobba med lokala dansare från en specifik plats för att inhämta rörelser och nya berättelser. 2. Lyfta fram dansen från den traditionella kontexten som är teaterscenen. 3. Vill ge alla boende oavsett ålder, kön, klasstillhörighet en högkvalitativ professionell nutida dansupplevelse. 4. Samarbeta med andra aktörer som inte ser dans som en självklar konstform. Det kan vara bibliotekarien, låntagaren, administratören, boende från gatan som ser en av repetitioner spontant etc. 5. Lyfta fram och undersöka vad en annan form av estetik kan vara och i så fall hur den ser ut och upplevs i relation till kontexten. 6. Vill tillgängliggöra den samtida dansen på ett nyskapande sätt och med det erbjuda större spridning. 2.1 Särskilda krav från avtalet Skriv de särskilda krav som överenskommits i avtalet med Innovativ Kultur. Starta upp ett danskompani Skapa dans i lägenhet Utforska möjligheter att bevara dans Under projektet skall följande genomföras: Starta upp ett danskompani skapa dans i lägenhet utforska möjligheter att bevara dans 1.3. Förnyelse och samarbeten Beskriv på vilket sätt projektet blev kulturellt/konstnärligt förnyande.. Beskriv ev kopplingar/relationer/samarbete med andra aktörer från t ex näringsliv och/eller forskning. Kompaniet vill utforska nya uttryck genom att arbeta med dansare från olika dansstilar. Inom dansens rum finns det kropp, rörelsemönster, koreografiska verktyg, kvalité, kroppen som jag har byggt upp utifrån kvinnliga och manliga könsidentitet som präglar dansaren. Detta är vad vi alldeles för ofta benämner som det 'naturliga' - något som tillhör våra sociala och kulturella kontext. Danskompaniet ska sträva efter att utforska dansarens kropp och skapa verk utifrån estetiska, sociala, politiska, genus-betingade och biologiska aspekter som formar oss som människor, kvinnor män och dansare men framförallt vill jag skapa ett kompani för att utforma nya uttryck i rörelsen och dansen med orten Fisksätra som utgångspunkt. Eftersom jag är uppvuxen där och känner stor tillhörighet och förankring. Dansarens kropp som jag ser den idag på 2000-talet och i de olika situationer jag utövar danskonst på samt mig själv som forskningsinstrument genom min erfarenhet med min egen kropp som dansare har alldeles för länge verkat som ett utrymme för att bygga biologiskpolitik. Det gör att kroppen blir en plats av förtryck. Kompaniet ska i kontrast skapa andra frågeställningar och kunna föreslå former av motstånd under process och för publik, istället för att fortsätta i nostalgiska, gamla fiktioner av något som vi kallar för naturligt- biologiska rörelser och dans. Dessa verk ska vara stå och verka som ett centrum för motstånd. Fortsättningen kommer att ske i process och arbeta med långsiktiga pedagogiska och konstnärliga mål. Jag och dansarna vill använda oss flitigt av metoden politiska kropps laboratoriet något som vi gjorde under hösten Metoden är ett eget pedagogisk

5 metodutvecklingsarbete som togs fram under 2010 med medel från Konstnärsnämnden. Där mitt instrument och verktyg är min kropp. I mitt yrke som pedagog, koreograf och dansare. Jag har valt att ta in pedagogiken som ett verktyg i mitt dagliga arbete eftersom jag tror att koreografen bär på ett ansvar att förmedla sin kunskap vidare till dansare och publik. Dans i lägenhet (D.I.L) danskompani vill fortsätta att sprida sin kunskap och vill att dans ska kunna ses av andra ögon med nya ögon. Under hösten 2011 och vår 2012 gästföreläste jag på DOCH, Dans och Cirkushögskolan i Stockholm, Kursens namn är Konst, kropp och Kultur -Syntes för danspedagogerna årskurs 3. Jag har även under 2010 varit gästföreläsare med en community art kurs på DOCH. Det här är något som jag successivt etablerar med danspedagoginstitutionen. Biblioteket i Fisksätra utvecklar sitt museum där nya sociala, kulturella och informativa funktioner tar plats. Genom att involvera sina besökare att låna hem en dansföreställning kunde vi skapa ett tvärdisciplinärt forum i samspel med det konstnärliga arbetet, dansarna och lokala befolkningen inne i biblioteket. Dansen får tillgång till den plattform som Bibliotekens breda besökarkrets utgör. Det blev ett fruktbart samarbete som kommer både dansen och biblioteks besökare till gagn. Nya verktyg kunder tillförses till verket då genom att i Fisksätras bibliotek utforska osynliga och synliga rörelser för besökare i biblioteket på offentliga platser. Vad är normalt att göra i ett bibliotek och föreslå en balans av möten. Det ledde till att vi dansade bland böcker med både barn och ungdomar som spontant ville leka med oss och vara med och dansa. Dessa nya rörelser tillförde dansmaterial till verket Dans i lägenhet. Men även vara en del av rörelse material som kommer att användas av kompaniet vid senare tillfällen och för andra nya verk. Det i sin tur kommer att tillhöra kompaniets rörelse-bank Genomförande Beskriv hur projektet har genomförts, uppdelat på aktiviteter så att det tydligt framgår hur projektet nått sina mål och förväntade resultat. Danskompaniet första verk Dans i Lägenhet startade vi under hösten Arbetsprocessen sker både i studio och i offentliga platser såsom biblioteket, gatan, skogen och lägenheter. Ett tiotal möten med lokala dansare, deltagare unga som gamla med olika erfarenheter deltog under andra delen av arbetet för att inhämta och få fram en rörelsebank inför skapandet av rörelsematerialet dvs hur kompanidansarna ska röra på sig och dansa, materialet blev en avgörande och central del av verket. De olika tekniker som kompaniets dansare bär på blev en mångfald som stärker arbetet eftersom deras tekniska bakgrund möjliggjordes som verktyg och grund för diversitet och nyskapande för området och dess invånare. Verkets frågeställningen var; vem är dansaren, är det vi eller ni som lånar hem oss? Under slutskedet kunde föreställningen lånas ut genom biblioteket under 21 dagar, precis som när du lånar hem en bok. Föreställningen hade tre smygpremiärer som var fullsatta och 18 fullsatta utlåningar.

6 Mål som genomfördes. - Folkbildning - Engagemang i området - Se sitt område med andra kulturyttringar än den traditionella t.ex. festivalen eller kommersiell evenemang. -Barn, ungdomar och vuxna ser hur det fungerar att jobba professionellt i en community based dans kompani/grupp. -Barn, ungdomar och vuxna kan ta del och lära sig hur det funkar att vara med i en grupp och arbeta med professionella dansare. -Göra den samtida dansen tillgänglig för fler människor oberoende av socioekonomiska förhållanden. -Jobbmöjligheter för framtiden, öppna upp för konstnärliga yrkesrelaterade jobb i framtiden. En lokal dansare anställdes. Genom att arbeta i ett område under en längre period och etablera gruppen kunde vi få insikt i hur arbetet genom dans som verkyg förändrar våra formuleringar, tankar och möten med boende. 4.1 Resurser Beskriv vilka personer i den egna organisationen samt hos ev samarbetspartners som medverkat i projektet samt vad medverkan bestått i. Ange vilka andra resurser (exempelvis utrustning, lokaler, kapital) som tillförts. Ett samarbete med SITE på Telefonplan och Folkets Hus i Fisksätra gav oss studior att arbeta med. Vi etablerade en långsiktig kontakt med Stena fastigheter som äger en majoritet av lägenheter i området och de kommer att gå in med ett finansiellt stöd till projektet. En ny ansökan har gått iväg med 2013 års verksamhet. Vi bygger vidare på de redan etablerade kontakterna med kommunen och Fisksätra bibliotek, samt knyter nya kontakter med lokala och andra Stockholms bibliotek. Dans i Lägenhet har fått klartecken om att åka till Island under 2013 och planerar även att skapa den i Latinamerika. Den lokala befolkningen var mycket hjälpsam och var med stundstal då vi behövde verktyg, teknik etc. Ett nytt samarbete med föreningen Global och lokal utveckling pågår för att samarbeta med föreningslivet. 4.2 Projektplan Beskriv start och sluttid samt viktiga huvudhändelser under projekttiden. Höst 2012 augusti koreografen har workshop med barn och ungdomar mellan år. Insamling av berättelser, rörelser och minnen, dansmanus påbörjas. 4 ggr i månaden. Sept-november 2012 öppningsfas koreograf jobbar tillsammans med fyra dansare. Möten med bibliotek och lokala dansare, workshops för att inhämta rörelser. Samarbetet med biblioteket i Fisksätra, föreningen Global och lokal utveckling startar för framtida samarbeten. Dansmanuset skapas och repetitioner pågår i 6 veckor i studio, utomhus, lekparken, skogen, gatan, lägenheter och bibliotek. Den 26 oktober hade vi premiär med dokumentärfilmen -Allt är dans av Anna Padilla. Som är en film om Palomas konstnärskap och arbete med Dans i Lägenhet. Från den 29 oktober tom den 18 november pågick föreställningsperioden. Fisksätra bibliotek blev en plats där vi utforskade hur vi i framtiden kan bevara dans. Dokumentation, reflektion och utvärdering avslutas den 30 november. Efterarbete: spridning av verket pågår.

7 4.3 Ekonomi Beskriv ekonomiutfallet i förhållande till den budget som angavs i projektansökan. Ange också andra kompletterande resurser från andra aktörer. Reviderad budget hösten 2012 Nacka Kommun Fisksätra Folkets Hus (Nacka Kommun) Stena Fastigheter Innovativ Kultur Bifall Bifall Bifall Bifall Totalt Budget till Innovativ kultur. Nacka Kommun Fisksätra Folkets Hus Stena Fastigheter Innovativ Kultur Totalt Totalt konfirmerat konfirmerat konfirmerat ansökt Totalt Här behövs också en underskrift av en revisor för att styrka att medlen från Innovativ Kultur använts enligt redovisningen. Se separat ekonomisk bilaga 5.Resultat & effekter Beskriv det uppnådda resultaten och effekterna av projektet. Beskriv vilken skillnad projektet gjort för deltagarna i projektet, för ert verksamhetsområde, för näringsliv, forskning och Stockholmsregionen. Beskriv betydelsen av stödet (finansiering och annan form av stöd) från Innovativ Kultur för projektet. Känslan av Dans i Lägenhet lämnar en typ av osäkerhet som leder till andra möjligheter. Ditt hem förvandlas till en mötesplats för dansens oändliga möjligheter. Vi fanns båda tillgängliga dvs för utlån för den kommunala åskådaren såsom låntagare från Stockholmsregionen. Vi ville expandera och vidga våra gränser. Göra det möjligt för ett flertal att ta del av ett sådant unikt och experimentellt koncept. D.I.L jobbade med blandade åldrar från olika generationer och skapade deltagande processer och möten generationer mellan. Verket och danskompaniets målsättning lyfte fram en annan estetisk bild av en dansare, kroppen och rörelsen. Vi lyckades engagera unga som gamla från Fisksätra genom den samtida danskonsten som nyckelord. Dansare med olika dansbakgrund mötes. Dessa olikatänkande förhållningssätt och tankar om vad dans, lokal engagemang, närvaro, bidrog till att arbetet blev berikat och fylld av en mångfald av andra ideer som kunde föddas ur arbetet för framtida processer. Det innebär att danskonsten vi arbetar med och har erfarenhet av att skapa stör på ett kreativt sätt för både enskilda utövare, närområdet samt att det skapar en annan upplevelse av lokala tjänster. Där experiment, konst och organiska deltagande processer ger andrum för ALLA personer att uppleva högkvalitativ danskonst.

8 6. Övrigt Se hemsidan Press: Mitt i Nacka, Saltsjöbladet, SVD, Nacka Värmdö posten.

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Glädje, samhörighet viss del galenskap

Glädje, samhörighet viss del galenskap Glädje, samhörighet viss del galenskap Förskolepedagogers förhållningssätt till musik, i ljuset av kreativitet och barns delaktighet Simon Elmquist Johnny Hagman Kurs: LAU370/LAU390 Handledare: Christina

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå.

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Barnboksprojektet En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Sammanfattning En frivilliggrupp mot diskriminering i Luleå - knuten till

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan?

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan? EXAMENSARBETE 2010:048 Varför ska vi dansa i skolan? Anna-Linda Järrendal Carolina Svensson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik och lärande

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer