Medlem i Syriska Riksförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlem i Syriska Riksförbundet"

Transkript

1 Medlem i Syriska Riksförbundet

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 FÖRORD... 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGSSTRUKTUR... 5 FÖRENINGSSTYRELSE REVISORER... 5 VALBEREDNING... 5 KOMMITTÈER... 5 SYRISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM... 6 ÄLFA... 6 PERSONAL... 7 AKTIVITETER... 7 EKONOMI... 7 Sekretariat... 7 KULTUR... 8 UNGDOMAR... 8 LOKALEN... 8 BARN... 9 IDROTT... 9 NYANLÄNDA... 9 NYA MEDLEMMAR... 9 SAMARBETSPARTNER... 9 RESULTATRÄKNING VERKSAMHETSPLAN KULTUR ÄLFA LOKALEN BARN & ungdomar

3 IDROTT Riktade insatser BUDGET AGENDA UNDERSKRIFTER

4 FÖRORD Ärade medlemmar Det med glädje vi skriver detta förordet till Verksamhetsberättelse 2009 och Verksamhetsplan Verksamheten under 2009 har varit stort och intensivt, bland viktigaste kan nämnas: Deltog aktivt i kulturfestivalen Integration och samförstånd 2009 Firade Syriens Självständighetsdag Äldre verksamhet bedrevs med entusiasm och glädje, medlemmarna blir bara fler. EU Valdebatt och info Bokcirkel, bokpanel, skolan för Hemspråk, Föreläsningar om olika aktuella ämne, teaterspel, lovaktiviteter, kvinnodagen, Mors och Fars dag, Datakurser, barnaktiviteter, familjfester, sommarläger m.fl. Vi har förverkligat våra planer och löfte med råga, men det finns fortfarande en hel del att önska: Riksdagsvalet är på intågande, vi ska nå ut med information och engagera fler i valet. Ungdomar i ledande ställning, är ett mål vi inte släpper Bättre idrottssektion Utbilda flera medlemmar i Styrelsearbete Sist vill vi tacka Er alla medlemmar som har hjälpt till för att göra 2009 år till ett lyckat år och vi hoppas på fortsatt engagemang för att uppnå 2010 års mål Styrelsen

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖRENINGSSTRUKTUR Här förflöt organisationen smidigt därför behåller vi samma struktur som vi hade i fjol: FÖRENINGSSTYRELSE 2009 Namn Hanna Abdo Fayez Chahrstan Elisabet Toutoungi Ghassan Chamoun Elias Chamoon Firas Farah Majed Faieq Hala Hrant Rola Kasskawo REVISORER Namn Souher Al Halabi Jack Jarrah VALBEREDNING Namn Gadha Makdessi Elias Georgette Minayarji Karam Gerges Malak Chamoon Hiam Azri KOMMITTÈER Namn Elias Chamoon Michel Halawji Hala Hrant Rolas Kasskawo Elisabet Toutoungi Rosa Kasskawo Funktion Ordförande Sekreterare, vice ordförande Kassör, ÄLFA Kultur Lokal Ungdom Idrott Suppleant Barn Suppleant Funktion Revisor Revisor Funktion Valberedning Valberedning Valberedning Valberedning Valberedning Kommitté Lokal Lokal Barn Barn ÄLFA ÄLFA 5

6 SYRISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM Syriska föreningen i Stockholm grundades 1977, för att på bästa sätt integrera de syriska invandrarna i det svenska samhället. En annat mål är att stärka de kulturella banden mellan våra två hemländer Syrien och Sverige. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Vår målgrupp är i första hand Syrier som är bosatta i Stockholm, men vi har även medlemmar som kommer från Libanon, Irak, Palestina och andra arabisktalande. Vi vänder oss till hela familjen, hos oss hittar de aktiviteter som passar deras behov och intresse. Vi vill gärna nå alla syrier med vårt budskap och tjänster. Alla är hjärtligt välkommen att tillsammans med oss driva och utveckla föreningen och hjälpa syrierna i Sverige att snabbt och effektivt integreras i Sverige och vara goda medborgare. Styrelsen har haft 6 styrelsemöten och tre medlemsmöten. Föreningen har för närvarande totalt 663 medlemmar, 366 är betalande medlemmar och 89 medlemmar har inte betalat sin medlemsavgift. ÄLFA Äldre dagverksamhet För Arabisktalande pensionärer som drivs under föreningsregi fem dagar i veckan och i Tensta servicehus två dagar i veckan för äldrearabisktalande boende som inte kan komma till oss. Dagverksamheten har blivet både träffpunkt och en sort samhäls kontor för äldre arabisktalande och väl besökt dagligen. Dagverksamheten hade också bedrivet en uppsökande verksamhet som t.ex. hem, sjukhus, servishusbesök m.m. målet att nå alla de som bor i Stockholm och behöver hjälp. Verksamheten jobbar med olika frågor som berör de äldre/anhöriga och ibland får vi förfrågar och samråd oss om olika förslag m.m. Verksamhetsansvariga deltog i olika seminarium, träffar med andra ansvarig i äldreföreningar. Dagverksamheter bedrev en hälso förbyggande projekt som kommer att fortsätter under 2010 Under verksamheter bedriver olika aktiviteter som berör pensionärerna bland annat: Vattengympa i Tensta simhall Föreläsningar och informationsträffar bland annat om sjukvård, färdtjänst, pension, hälsan, äldreomsorg m.m. Studie- och Musée besök: Stadshuset, Riksdagen m.fl. Kontakter: landstinget, kommuner m.m. Fester, utflykter och resor: Ordnade olika fester och båtutflykter m.m. Anhörigstöd Telefonjour, rådgivning och uppsökande verksamhet. 6

7 Bland våra samarbetspartner och bidragsgivare : Spånga - Tensta stadsdelsförvaltning äldreomsorg Kista - Rinkeby stadsdelsförvaltning äldreomsorg Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltning äldreomsorg Seniorer i samverkan runt Järvifältet med representanter från olika äldre föreningar. Äldreförvaltningen ABF PERSONAL Vår personalstyrka består av: 2 heltidsanställda(älfa) 1 timanställd (ÄLFA) 2 heltidsanställd med trygghetsanställning 2 heltidscirkelledare på dagtid (avlönas av ABF) 1 deltidscirkelledare på kvällstid (avlönas av ABF) AKTIVITETER EKONOMI Tack vare långsiktigt tänkande, många frivilliga och starkt engagerade medlemmar, drivs de flesta av aktiviteterna på frivillig basis och med minimala kostnader, vilket gör att vår ekonomi går i balans. Kassören, har bedrivit en fortlöpande bokföring, ansvarat för föreningskassan och budgetuppföljning enligt medlemsmötets fastställande. Sekretariat År 2009 var året då vi tryckte ut medlemskort till alla betalande medlemmar, denna rutin ska skötas årligen och vi i färd med att hitta leverantörer som kan ge rabatt till dem som innehar ett giltigt kort. Vidare kompletterar vi vårt medlemsregister med och Mobil för kunna får bättre, snabbare och billigare kontakt med alla medlemmar med Mail och SMS. Alla uppmanas att fylla i lista med eller mobilnr. Vi har börjat använda oss av Facebook som kontaktkanal och föreningen har en grupp på Facebook där ska vi kunna nå ut till er med information och inbjudningar. Bli medlem i gruppen 7

8 KULTUR Datum Aktivitet 10 Jan Julgranplundring 17 jan arabiska skolan(börjar). 8 feb Föreläsning om Gaza(Aymen Aloush-Saliba Murad). 21 feb Ungdomsfest 23 feb Sport lov. 1 mars Föreläsning om stöd till Syrien 21 mars Mors dag 22 mars Årsmöte. 6 apr Påsk lov 25 apr Syriens Självständighet festival. 10 maj EU valet debatt. 30 maj EU valet debatt. 6 jun Avslutningen av arabiska skolan 7 jun Förenings avslutning 15 jun-3 juli Badbuss 6-10 jul Kulturresa till Riga jul Sommar läger 29 aug Kickoff(fest). 5 sep Arabiska skolan börjar 6 sep Cirkelledare kurs utbildning 19 sep Föreläsningen om mat okt Höstlov aktiviteter okt Kulturfestival i Södertälje 7 nov Föreläsning om jämställdhet mellan kvinnor och män 8 nov Fardags festivalen.(svenska teater grupp). Barn aktiviteter varje månad. ÄLFA aktiviteter varje vecka UNGDOMAR Månadsmöten, föreläsningar, läger, fester och Discokvällar LOKALEN Underhåll av lokal och inventarier samt har lokalrådet sett till att lokalen hållits öppen enligt bestämda schema dagar, kvällar och helger. 8

9 BARN Barnaktiviteten fortsatte sin verksamhet under våren Syftet med det var att försöka göra något som kan ligga i barnens intresse och utveckla deras kreativitet och sociala förmågan. Verksamheten började med ca 50 barn där vi hade varje sista lördag/söndag i månaden en gemensam träff för alla medlemmarna och vi passade på att gratulera alla som fyllde år denna månad. Under träffen fick barnen leka och tävla i olika spel. Föräldrarna fick ordna o hjälpa till då barnen behövde hjälp. Därefter fick barnen mat, glass samt en godispåse. Vissa dagar fick barn pröva på andra aktiviteter utanför föreningens lokaler såsom biobesök, museum, utflykter m.m. Då föreningen hade sin avslutningssammankomst för våren anpassade vi föreningens gård efter barnens behov, där hoppborg, sockervadd samt ansiktsmålning som var en del av mycket populär aktiviteter hos barnen. Höstterminen startade vi säsongen med samma typ, tema o innehåll. Under både säsongerna hade vi ett knytkalas där både föräldrar och barn var delaktiga. November hade föreningen ordnat en teater föreställning och barnen tyckte om det och visade stort intresse för det. Det hela avslutade med ett stort uppskattat Julbord med 70 barn och 40 familjer. IDROTT Motionssalen har kvällsöppet då medlemmar kan använda dem enkla motionsapparater som vi förfogar över i lokalerna. NYANLÄNDA Syriska föreningen bemöter nyanlända i syfte att underlätta för deras start i Sverige, utveckla samt stärka deras kunskaper i det svenska språket och förenkla deras integration i samhället. Syriska föreningen fungerar som ett medborgarkontor för dem nyanlända och andra arabisktalande. NYA MEDLEMMAR Styrelsen välkomnade Nya medlemmarna som de visade intresse till medlemskapet i föreningen. Detta gör att antalet medlemmar fortsätter att öka i föreningen. SAMARBETSPARTNER Föreningens samarbetspartners och bidragsgivare är: Syriska Riksförbundet, Syriska kvinnokommittén, Stiftelsen Syriska kulturhuset samt Syriska Föreningen i Södertälje ABF Äldreförvaltningen Stockholmsstad, Idrottsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltning Andra invandrar föreningen Seniorer i samverkan runt Järva fältet (PRO) Tensta simhall 9

10 RESULTATRÄKNING 2009 Resultaträkning för Intäkter Av totala intäkter ÄLFA % Dagverksamhet/Tensta % Idrottsförvaltningen % Hälsoprojekt % Syriska Riksförbundet (SYRF) % Medlemsavgifter % ABF % Kulturintäkter % Lönebidrag % Intäkter fr Kvinnokommittén % Övriga intäkter % Summa intäkter % Kostnader Av totala kostnader Personal (inkl. skatter/sociala avgifter) % Lokaler (inkl. hyror, el, larm och underhåll) % Medlemsaktiviteter (gemens. Kultur- och integrationskostnader) % Driftkostnader (kontors, förbrukningsmaterial, telefon, försäkr, kop, % data) Hälsoprojekt % ÄLFA (exkl. personal- och lokalkostnader) % Lovaktiviteter (sportlov/påsklov/höstlov) % ABF (exkl. lokalkostnader) % Idrottsaktiviteter 500 0% Barnaktiviteter % Ungdomsaktiviteter % Möten % Medlemsavgifter till SYRF % PG, porto Revisorkostnader Övriga kostnader 717 0% Avskrivningar % Summa kostnader % Resultat före finansnetto Ränteintäkter (PG och bank) Resultat

11 VERKSAMHETSPLAN 2010 Vi jobbar för ett nytt och framgångsrikt Våra verksamheter och aktiviteter kommer att fortlöpa som vanligt. Vi kommer att försätta våra arbeten och utveckla och utöka dem. Se agenda KULTUR Riksdags Valet Jämställdhet Julgransplundring Seminarier Vernissage Kulturafton Högtidsfirande Studiecirklar på arabiska till vuxna Hemspråksundervisning (alla uppmanas att registrera sina barn) Kurser i målning, hantverk, data, Läxhjälp Kurser i musik (7-18). Förstärka sångkören Söndagsaktiviteter. Ta hand om Nyanlända ÄLFA Öppen dagverksamhet Hälsa o friskvård Föreläsningar och informationsträffar Kontakt hjälp (landstinget, kommunen, mm) Studie och museer besök Fester, utflykter och resor. LOKALEN Lokalrådet kommer att arbeta med att: Hålla lokalen fräsch Hålla lokalen öppen för dem olika aktiviteter Hålla kontakt med hyresvärden Samordna bokningen med våra sektioner, så att inte krockar aktiviteterna. 11

12 BARN & ungdomar Föreningslokalen ska vara anpassad för barn aktiviteterna varje söndag. Barnkalas i sista lördag eller söndag av månaden. Lärorika utflykter Museibesök. Biobesök. Lovaktiviteter. Knytkalas. Barndisko. Övernattning vi kommer att kontrollera om det går av säkerhetsskäl. Vår avslutning. Jul avslutning. IDROTT Föreningen har ordnat en motion sal, som är öppet till alla medlemmar. Biljard, pingis Schackspel och brädspel turneringar Försöka att bilda en fotbollslag. Riktade insatser Speciella insatser för valet 2010 Syriska kulturveckan Samarbete med andra organisationer. 12

13 BUDGET 2010 INTÄKTER KOSTNADER Medlemsavgifter Medlemsavgifter Syrf 6600 Idrottsförvaltningen Personal loner Älfa Älfa Tensta dagverksamhet Tensta dagverksamhet Hälsoprojekt Hälsoprojekt ABF ABF Integrationsförvaltning Larm & Försäkring Lönebidrag Lokalhyra Syrf Lokalunderhållning Kvinnokommitté El Räntor Telefon Övriga Kontors & förbr.material, data, kop, porto, pg Summa intäkter Inventarier Medlemsaktiviteter Möten (medl,styr,personal) Styrelse Redovisningskostnader Övriga Summa fasta kostnader Barn Ungdom Kultur Idrott Utbildning Summa intäkter Summa kostnader

14 AGENDA 2010 Månad Dag Datum Aktivitet Januari Söndag Lördag 10/1 30/1 Julgransplundring Familjfest Februari Lördag Söndag 20/2 28/2 Alla hjärtans dag, ungdomsfest DJ Årsstämma Mars Måndag Måndag Söndag 1-3/3 22/3 21/3 Sportlov 9 Morsdag ÄLFA Morsdag April Tisdag-onsdag Fredag-söndag 6-7/ /4 Påsklovsaktiviteter Firande av Syriens självständighet dag Maj Söndag 2/5 Medlemsmöte Juni Lördag 11/6 Avslutning vårtermin Juni-Juli V24-V26 Badbuss 14/6-2/7 Juli V30/V31 Sommarläger Augusti Lördag Söndag 28/8 29/8 Kickoff hösttermin (fest) Valföreläsning September Söndag 12/9 Valföreläsning Oktober Lördag 16/10 Medlemsmöte November Måndag 1-3/11 Höstlov November Söndag 7/11 Farsdag December Söndag 12/12 Lucia December Fredag 31/12 Nyårsfest Barnkalas sista söndag varje månad Matlagningskurs varje vecka Datakurs varje vecka Konferens i november 14

15 UNDERSKRIFTER Ordförande Hanna Abdo Sekreterare Fayez Chahrstan Kassör Elizabet Toutoungi Kultur Ghassan Chamoun Barn Hala Hrant (suppleant) Ungdom Firas Farah Lokal Elias Chamoon Idrott Majed Faieq Suppleant Rola Kasskawo 15

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN-2013-231 Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2014-01-30 Bengt Palo, 5215 bengt.palo@karlstad.se Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr

Läs mer

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN Hälsofrämjande verksamhet för kvinnor i Fisksätra 2000-2004 Ingrid Eckerman Folkhälsoenheten i Nacka, Boo vårdcentral 132 30 Saltsjö-Boo Tel 08-747 57 39 Ingrid.eckerman@slpo.sll.se

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

TRÄFF & TURBLADET SÖDERTÄLJE

TRÄFF & TURBLADET SÖDERTÄLJE TRÄFF & TURBLADET 2015 SÖDERTÄLJE ÅRSMÖTE MED FEST Fredag 13 mars 2015 kl. 19.00 på Igelsta Gård Årsmötesförhandlingar Utdelning av utmärkelser Mat, dryck och trevlig samvaro Skrivelser och motioner ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014 1 Verksamhetsberättelse för år 2014 SIUs struktur SIUs styrelse. 2 Arbetsutskott. 2 Projektgrupp 2 Kontakt med media 2 Kansli/lokal 2 Ordförande konferens. 2 Internationella kvinnokafèet. 2 Radio RIU 98,90FM.

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN Verksamhetsberättelsen 2011 UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA Inledning UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA 2012-02-18 Ännu ett verksamhetsår har nått sitt slut och med detta vill Ungdoms Initiativet

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer