Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta"

Transkript

1 Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta

2 Våra ungas framtid är allas ansvar Barn och ungdomar inom Spånga-Tenstas stadsdel är en viktig och prioriterad grupp. Här bor drygt ungdomar i åldrarna 0 till 20 år. Ungdomarnas framtid och fritid är ett delat ansvar för alla som bor och verkar i vår stadsdel. Därför är det viktigt att vi alla tillsammans samarbetar i enighet för att skapa en trygg och innehållsrik uppväxtmiljö för våra ungdomar. Den här broschyren visar vad vi tillsammans kan erbjuda våra ungdomar i Spånga-Tensta. Många verksamheter har skapats efter en dialog med våra ungdomar eller med våra samverkansaktörer. Vi värnar om våra goda krafter i området och glädjs över det stora engagemang som finns i vår stadsdel. Det krävs en ständigt pågående dialog kring nya behov och en flexibilitet att förändra och utveckla våra ungdomsverksamheter i den snabbt förändrliga värld vi och våra ungdomar lever i. Maria Häggblom Stadsdelsdirektör, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Vision: Samarbete i världsklass för ungdomars trygghet och framtidstro.

3 Vi samarbetar för ungdomars framtid Vi är många som arbetar med ungdomar i Spånga och Tensta. Vårt engagemang är stort oavsett uppdrag, förutsättning och bakgrund. Vi arbetar för Stockholms stad antingen som anställda eller som entreprenörer. En sak har vi gemensamt vi vill att ungdomar som växer upp här ska känna trygghet och framtidstro. Vi är också överens om att vi behöver samarbeta för ungdomarnas bästa. Idag samarbetar Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning med entreprenörerna Ad Acta Fritid och Stadsmissionen kring meningsfull fritid för ungdomar. Förvaltningen har tillsammans med entreprenörerna arbetat fram en gemensam vision och mål för samarbetet. Vårt mål är att arbeta kontinuerligt och förebyggande för att barn och unga ska uppleva trygghet, framtidstro och delaktighet.

4 Aktiviteter och platser för unga Sommarjobb Stadsdelsförvaltningen ordnar sommarjobb till ungdomar mellan år. Jobben bidrar till arbetslivserfarenhet för ungdomarna och skapar trygghet i området. gruppverksamheter. Allt efter eget initiativ. Vi har också en stor IT-sal där de kan spela spel eller få hjälp med läxorna. Café Mafé har öppet året runt torsdag-måndag. Café Mafé drivs idag på entreprenad av Stockholms stadsmission. Lov-aktiviteter Under loven anordnar vi och våra samarbetspartners en mängd aktiviteter. Förvaltningen samarbetar med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning inför sommarlovet då en gemensam trycksak delas ut i alla skolor. Information om aktiviteterna finns i annonser, affischer och på stockholm.se. Fritidsgården Grottan Fritidsgården Grottan finns i Spånga gymnasium. Här finns bl.a. replokal och café. Grottan erbjuder meningsfull fritid för ungdomar i åldern år. Fritidsgården har öppet fem kvällar i veckan och på höstlov, påsklov och sportlov. Från Grottan utgår nattvandringar. Grottan drivs idag på entreprenad av Ad Acta Fritid. Fritidsgården Folkan Fritidsgården Folkan finns i Spånga Folkets hus. Här kan ungdomarna bl.a. baka eller laga mat. Folkan erbjuder meningsfull fritid för ungdomar i åldern år. Fritidsgården har öppet fyra kvällar i veckan och på höstlov, påsklov och sportlov. Folkan drivs idag på entreprenad av Ad Acta Fritid. Café Mafé i Blå Huset Café Mafé i Blå Huset i Tensta är en öppen mötesplats för unga människor i åldern år, där de kan spela biljard, pingis, fika, vara med och bedriva olika aktiviteter eller delta i Bromstens fritidsgård Här kan ungdomar titta på film, spela spel, läsa eller fika. Allt efter eget initiativ. Fritidsgården erbjuder meningsfull fritid för ungdomar i åldern år. Bromstens fritidsgård har öppet måndag, onsdag, torsdag och fredag. Särskilda öppettider gäller under lov och storhelger. Bromstens fritidsgård drivs idag på entreprenad av Stockholms stadsmission. Träffpunkt Hjulsta En mötesplats på kvällstid för ungdomar i åldern år i Hjulstaskolans lokaler. Träffpunkten har öppet måndag till lördag och erbjuder läxhjälp, aktiviteter och café. Trygg i Tensta (TiT) Trygg i Tensta är ett trygghets- och utvecklingsarbete som riktar sig till ungdomar mellan år. Deltagarna formulerar sina egna framtidsvisioner, söker kunskap, och ställs inför olika utmaningar. Genom arbetspraktik och trygghetsvandringar stärks framtidstron och självkänslan. Tensta against Crime (TAC) Tensta Against Crime är precis som TiT ett trygghets- och utvecklingsarbete men vänder sig till ungdomar mellan år. Ungdomarna deltar i coachande personliga utvecklingssamtal och övningar, studiebesök, aktiviteter och kurser. Positiv samvaro skapar goda resultat i skolan och ökad framtidstro.

5 Fältverksamhet och spontanidrott Stadsdelsförvaltningens fritidsfältare använder fritidsaktiviteter som verktyg. De söker upp grupper av ungdomar på dagar, kvällar samt vid helger och lov. Aktiviteter, utveckling och upplevelser är ledord i verksamheten för att uppmuntra till meningsfull och strukturerad fritid. I samarbete med andra aktörer erbjuds bl.a. drive-in-fotboll, lov-turneringar och idrottsledarutbildningar. Nydalsparken I Nydalsparken har förvaltningen utformat en yta för umgänge och spontanaktivitet. Här kommer även Sveriges första parkouranläggning att skapas under 2011 i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Parken har utvecklats i ett unikt samarbete mellan Trafikkontorets landskapsarkitekter, Idrottsförvaltningen, skolor, närliggande fastighetsägare, boende och externa intressenter. Parker, planer och parklekar I området finns ett 30-tal platser för spontanidrott som kulanplaner, fotbollsplaner, gräsytor och bouleplaner. Dessutom finns parklekarna Spånga by, Erikslund samt Soltunet som erbjuder öppen fritidsverksamhet med utomhusprofil. Fältförlagda socialsekreterare Förutom fritidsfältarna finns två fältförlagda socialsekreterare. De samarbetar med ungdomar, föräldrar, fritidsfältare, nattvandrare och andra goda krafter som bidrar till goda uppväxtvillkor för ungdomar. Nattvandrare I stadsdelen finns ett nätverk av nattvandrande vuxna. Nattvandringarna sker främst på fredags- och lördagskvällar. Nätverkets nav är fältassistenterna och fritidsgårdarna med gott stöd av närpolisen. Till nattvandringen kan föreningar, föräldrar och andra intresserade vuxna anmäla sig utifrån sitt eget intresse och möjlighet att delta i trygghetsarbetet. Nattvandringar är en del av stadsdelsförvaltningens brottsförebyggande arbete dit också Grannstöd och Grannsamverkan hör. Verksamheter som andra aktörer ansvarar för: Tensta Community Center (TCC) TCC erbjuder eleverna vid Tensta gymnasium en frivillig förlängning av skoldagen med: läxhjälp, inspelningsstudio, danskurser, elevdrivet café och ledarkurser m.m. Allt för att ge ungdomarna goda förutsättningarna att nå sina mål i livet. TCC har funnits sedan hösten 2008 och lockar ungefär 250 ungdomar per vecka. SALUT Här får elever en andra chans att återuppta studierna eller läsa in sina betyg. Arbetsformerna är individualiserade och försöker att ta hänsyn till elevens hela livssituation och potential. SALUT har plats för 60 elever och är en del av Ross Tensta Gymnasium. Kulturskolan i Blå Huset Kulturskolan drivs av Kulturförvaltningen i Stockholms stad och erbjuder barn och unga att utveckla sina konstnärliga sidor genom bl.a. musik, dans, teater samt bild och form. Barn och unga utövar och skapar kultur och fritidsverksamheter i både spontana och organiserade former. ur nämndens verksamhetsplan

6 SamTidigt FörSt vår modell för samverkan för unga i riskzon En del barn och unga behöver lite mer stöd från oss vuxna. För att skapa framtidstro och trygghet hos dessa ungdomar har förvaltningen skapat en modell för samverkan. Modellen heter SamTidigt FörSt och står för Samverkan, Tidigt, Förtroendefullt och Strukturerat. Stadsdelsförvaltningen har sedan 2008 använt sin modell för samverkan för att långsiktigt arbeta med förebyggande åtgärder för barn och unga som far illa eller befinner sig i riskzon. Vid varje skola finns en kontaktgrupp som består av representanter från skola, förskola, socialtjänst, fritid och polis för att öka kunskapen om ungas livssituation i SpångaTensta.

7 Boende, besökare och verksamma inom Spånga-Tensta upplever området som attraktivt, välskött och tryggt. ur nämndens verksamhetsplan Goda krafter För att skapa trygghet och delaktighet behövs inte bara Stockholms stad och andra myndigheter utan också engagerade medborgare. Utgångspunkten för oss är därför att ta tillvara de goda krafter som finns. Här är exempel på föreningar och andra som fortlöpande engagerar sig för att skapa delaktighet och en känsla av sammanhang för unga i Spånga-Tensta: 4H - aktiviteter året om i Spånga by och på Hästa gård Biblioteket i Tensta - läxhjälp m.m. Eggeby gård - lovaktiviteter Hela människan - läxhjälp, nattvandring Idol Tensta - talangjakt i samband med Tensta Marknad Järva rent och snyggt - sommarjobb Järva-andan - ungdomars trygghet och framtid Livstycket - Tenstastaycket verksamhet för unga, lovaktiviteter Love Tensta - Sveriges första hoppförmedling Naturskyddsföreningen - lovaktiviteter Somaliska Föräldra- och modersmålsföreningen - läxhjälp, lovaktiviteter, kollo Spånga Blåband - ordinarie veckoverksamhet, lovaktiviteter Spånga IS Fotboll - fotbollsklubb med 80 lag Spånga församling - öppen kvällsverksamhet, ungdomsläger, körer m.m. Spånga Scoutkår - arrangerar aktiviteter hela året för ca 350 medlemmar Tensta Basket - basketklubb med 40 lag Tensta Boxningsklubb - anordnar träning för killar, tjejer, nybörjare och tävlingsboxare Tensta konsthall - lovaktiviteter Tensta Marknad - engagerar ungdomar som värdar under marknaden Tensta sim- och idrottshall - lovaktiviteter m.m. Verdandi - öppen fritidsverksamhet för hela familjen, hela veckan Även andra aktörer än ovanstående bidrar till ungdomars fritid i Spånga-Tensta både genom enstaka och återkommande aktiviteter.

8 Samverkansarbetet tar till vara väl fungerande arbetssätt och metoder samt provar och utvecklar nya arbetsmodeller. ur nämndens verksamhetsplan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Box Spånga Tfn, växeln:

2011 2012 FÖRÄLDRAGUIDE. bra att veta för dig som är förälder

2011 2012 FÖRÄLDRAGUIDE. bra att veta för dig som är förälder 2011 2012 FÖRÄLDRAGUIDE bra att veta för dig som är förälder Innehåll Om projektet Föräldrakraft i Spånga-Tensta 3 Öppna förskolor 4 5 Parklekar/lekplatser 6 7 Mötesplatser för unga 8 11 Djur och natur

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Kista Ungdomsgård 2011 Bromma KFUK-KFUM Box 1104, 164 22 Kista 08-7526456 www.kfum-garden.nu Här finner du en kortfattad beskrivning om vad som hänt under året. Här finns bland annat

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer tillgänglig?

Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer tillgänglig? TILLGÄNGLIGT SEDAN 2013- GENOM ARVSFONDSPROJEKTET - ETT VÄRDSKAP FÖR ALLA - Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer

Läs mer

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(13) Marcus Strand 026-24 16 12 marcus.strand@sandviken.se Kommunikationsplan för Sandvikens Folkbibliotek Sandvikens Folkbibliotek Version nr 1 Kommunikationsplan

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Ks 2011:527 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Fastställt av

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Kollegial granskning 2013 Gävle kommun med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor För Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken Granskare: Dan Osterling, Östersunds kommun Sören Berglund, Haninge

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer