Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening"

Transkript

1 Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2009

2 Innehåll Personal 2 Aktivitetsplan Förvaltningen 3 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 4 Budget Förvaltningen 5 Budget Världsbiblioteket 6 Personal Solidaritetshusets organisation har förändrats under 2008 och en tydligare beslutsordning har tagits fram där delar av det operativa ansvaret flyttas över till två nya tjänster: En verksamhetsledare för förvaltningen och en för infocenter vilka båda rapporterar till styrelsen. Till skillnad från tidigare har dessa två tjänster personalansvar för sin respektive personal. Vad gäller verksamhetsledaren för förvaltningen tillkommer även en del ansvar för ekonomi. Verksamhetsledaren för Infocenter kommer att ta ett övergripande ansvar för föreningens informationsarbete. Båda tjänsterna är nu även adjungerade till styrelsen, samt till VU och styrgruppen efter behov. Förvaltningen kommer under året att ta in ett antal praktikanter för att arbeta med renoveringar av de gemensamma utrymmena. Biblioteket har under 2009 inte längre bidrag från Stiftelsen för Internet-infrastruktur (.SE) men har istället ett samarbete med Fisksätra Bibliotek. Under 2009 kommer Världsbiblioteket att ha 3.25 tjänster. Förutom dessa har biblioteket även en IT-resurs som är anställd av stadsdelsförvaltningen. Verksamhetsplan, SHEF (6)

3 Aktivitetsplan, Förvaltningen Reparationer och Underhåll Den högst prioriterade frågan för Solidaritetshuset under 2009 kommer vara det fortsatta arbetet med att sanera lokalerna från de mögelskador som har uppkommit, så att föreningarnas anställda och medlemmar säkert kan vistas i alla husets lokaler. Det är även av stor vikt att i dialog med medlemsföreningarna hitta lösningar så att deras verksamhet påverkas i så liten grad som möjligt av situationen. Under 2007 och 2008 har ett antal läckage i taket upptäckts och under en undersökning av Anticimex har det visat sig att taket läcker på flera ställen vilket betyder att vi nu behöver lägga om hela taket. Kostnaderna för detta kommer att bli omfattande och föreningen kommer att behöva ta lån för att finansiera detta. Renoveringen av taket och kontoren på plan 3 kommer att vara i centrum för verksamheten Eftersom solidaritetshuset är kulturminnesmärkt kan det finnas möjligheter att söka bidrag för detta från bl.a. Länsstyrelsen och en arbetsgrupp kommer att tillsättas för att arbeta med det. Solidaritetshuset har under flera år varit mycket eftersatt i sitt underhåll varav detta kommer att innebära markant ökade kostnader för att komma ikapp. En hållbar och noggrann förvaltningsplan kommer att behöva tas fram så att föreningen kan få en överblick över vilka större renoveringsbehov som finns och vad dessa kommer att kosta. Bland de andra stora renoveringarna som kommer att behöva göras inom en snar framtid är inkluderat vattenstammar, elstammar och elnät, fasad, hiss, och ventilation. De röda staketen runt huset kommer att renoveras och målas om. Personal Under 2009 kommer förvaltningen att ha ett antal praktikanter som kan hjälpa till med ommålning av de gemensamma utrymmena och annat enklare underhåll. En satsning på utbildning kommer att göras för både Jon och Cristian. Jon kommer att utbilda sig i ekonomiprogramvaran för att kunna förenkla arbetsrutinerna och Cristian kommer att utbilda sig i att sköta husets värmecentral. Båda satsningarna är menade att långsiktigt leda till kostnadsbesparingar. Övrigt Kansliet kommer att börja använda sig av ett nytt fakturahanteringssystem vilket kommer att underlätta uppföljningen av föreningens ekonomi från månad till månad. Föreningens försäkring kommer att ses över och omförhandlas Verksamhetsplan, SHEF (6)

4 Aktivitetsplan, Solidaritetshusets Infocenter - Världsbiblioteket Solidaritetshusets infocenter Världsbiblioteket samverkar med och ger service till föreningarna. Biblioteket är också öppet för allmänheten. Genom särskilda projektstöd har vi fått möjlighet att utveckla verksamheten och samverkan med föreningarna och andra aktörer i informationsoch kommunikationsarbetet om; globala rättvisefrågor metodutveckling för informationsförsörjning litteratur från syd utåtriktade arrangemang Program Möt världen löper och finansieras med SIDA-medel och verksamhetsplanen följer projektplanen/programbeskrivningen under Styrgruppens överinseende. Samverkan utformas bland annat i Idégruppen, som är referensgrupp för projektet. Strategier och aktiviteter 2009 Världsbiblioteket deltar aktivt i Solidaritetshusets VU och i olika arbetsgrupper Förbättrad interninformation genom bl.a. nyhetsbrev och internweb. Förbättrad marknadsföring av Solidaritetshuset och Världsbibliotekets tjänster. Fortsatt utveckling och uppdatering av Solidaritetshusets webbsida som plattform för föreningen och service för föreningarna och omvärlden. Informationstjänster i biblioteket och på webben utvecklas och profileras. Satsning på metodutveckling och beståndsutveckling i biblioteket och digitalt. Utrangering av omotiverat material. Globalarkivet fylls på med material från flera av föreningarna och tidskrifterna i Solidaritetshuset. En utvidgning av deltagarkretsen planeras. Samarbete med föreningarna med målet att göra studiebesöken bättre beträffande upplägg, uppföljning och utvärdering. Aktivt deltagande i olika nätverk. Samarbeten med andra bibliotek och organisationer Kommunikation av Solidaritetshusets webbsidor, programerbjudanden och andra resurser gentemot föreningsvärlden, utbildningsvärlden, kultur/medievärlden. Traditionella arrangemang som Draken dag och julmarknad arrangeras tillsammans med Solidaritetshusets föreningar Programverksamhet och utställningar som arrangeras av föreningarna och av biblioteket. Lunchseminarier som ger möjlighet att möta föreningars utländska gäster, där Världsbiblioteket bidrar med lunchmacka och marknadsföring. Vi bjuder in till Bok-kaffe 1 gång/månad där allmänheten också är välkommen. Verksamhetsplan, SHEF (6)

5 Budget Förvaltningen Kontonamn Budget Resultat Budget Bredband Kopiering Hyror Hyror lager Värme El Hyra parkering Trivsel o städ Hyra sammantr Övr intäkter Medl avg Medel till bib S:a intäkter Tomträttsavgäld El Värme Vatten o avlopp Städning Renhållning, sophämtning Reparationer o underhåll Takrenovering* 0 0 * Mögelsaneringen Larm inkl. service Övr fastighetskostnader,serviceavtal Förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Bredband Telefon Kopiering Dataprogram Företagsförsäkringar Revisionsarvode Konsultarvoden byggprojekt Styrelseomkostnader förtäring o dyl Övriga kostn ej fastigheten Personalkostnader Personalkostnader Bokföring Utbildning Ränteint fr omstillg Skattefria ränteintäkter Räntekostnader Övr finansiella kostnader S:a kostnader Netto *Medel som måste lånas upp efter offert har inkommit, För detta beslut kommer att krävas extra föreningsstämma. Verksamhetsplan, SHEF (6)

6 Budget Världsbiblioteket Infocenter 2009 Solidaritetshuset resultatenhet Medel till biblioteket Bidrag SIDA personal Hyresintäkter AG, LAG Bidrag.SE Bidrag Fisksätra Summa Personalkostnader Bidrag personal Lokalhyra Renhållning Kontorskostnader Trycksaker, Info IT och Web Telefon Biblioteksinventarier Biblioteksservering Övriga bibliotekskostnader Summa Verksamhetsplan, SHEF (6)

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692 Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692 Verksamhetsplan 2014 Solidaritetshuset Förslag till Verksamhetsplan 2014 1. INLEDNING 2 2. MÅL 2014 3 2.1 En plattform för solidaritetsarbete i

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Verksamhetsplan år 2009

Verksamhetsplan år 2009 Verksamhetsplan år 2009 Tidskriftsverkstaden i Öst orgnr: 769607-3134 Verksamheten Tidskriftsverkstadens basverksamhet består i att tillhandahålla medlemmar teknik, support, utbildning och information

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008 APRIL 2008 Kåpan Nytt Den nya styrelsen Innehåll: Den nya styrelsen (sid 1) Vårstädning 10 maj klockan 10:00 (sid 2) Efterlysning! Revisor sökes! (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN-2013-231 Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2014-01-30 Bengt Palo, 5215 bengt.palo@karlstad.se Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Sociala rörelsers kulturarvsmaterial

Sociala rörelsers kulturarvsmaterial Sociala rörelsers kulturarvsmaterial Anders Jensen-Urstad Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Stockholm Slutrapport till Kungliga biblioteket, avdelningen för nationell samverkan Januari 2011 Sammanfattning

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Samverkan och samordning Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Februari 2015 1 Inledning... 3 2 Renoveringsprocessen från förberedelse till utvärdering...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer