Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692"

Transkript

1 Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: Verksamhetsplan 2014

2 Solidaritetshuset Förslag till Verksamhetsplan INLEDNING 2 2. MÅL En plattform för solidaritetsarbete i ett levande Solidaritetshus Ett väl fungerande föreningshus med god ute- och inomhusmiljö En ekonomi i balans och med god soliditet 5 3. BUDGET 6 1. Inledning Tillsammans äger vi medlemmar i Solidaritetshuset ett fantastiskt hus i en attraktiv del av Stockholm, som vi vill fortsätta utveckla till en gemensam plattform för ett vitalt och spännande solidaritetsarbete. För att detta ska bli verklighet krävs dock fortsatta gemensamma ansträngningar och ett aktivt engagemang från medlemsföreningarna. Solidaritetshuset har genomgått en omfattande renovering både inomhus och av fasaden. Tidigare arbetsmiljöproblem som orsakats av bristfälligt underhåll och vattenskadan har åtgärdats med lyckat resultat. En underhållsplan för huset och en strategi för att fortsätta arbeta med arbetsmiljön är viktiga framtida prioriteringar. Solidaritetshusets ekonomi har varit sårbar efter den stora vattenskadan 2010 och den utflyttning från huset av flera medlemsorganisationer som följde. Renoveringen och ansträngningarna att få ekonomin i balans har dock gett bra resultat. Nu är alla lokaler uthyrda - de flesta till ideella föreningar, men också några andra aktörer. Solidaritetshuset går in i 2014 med bättre ekonomiska förutsättningar och med ett ekonomiskt utrymme för att fortsätta med underhåll av lokalerna. 2

3 2. Mål 2014 Solidaritetshuset verkar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och skapa en levande och öppen mötesplats. Medlemsföreningar och hyresgäster tar gemensamt ansvar för att uppnå detta. * Skapa en plattform för solidaritetsarbete i ett levande Solidaritetshus * Verka för ett väl fungerande föreningshus med god utom- och inomhusmiljö * Sträva efter en ekonomi i balans och med god soliditet 2.1. En plattform för solidaritetsarbete i ett levande Solidaritetshus Medlemmarnas och hyresgästernas engagemang för och deltagande i Solidaritetshusets arbete på olika sätt är mycket viktigt och vi kommer att fortsätta uppmuntra till och skapa bra förutsättningar för detta. Vi kommer att i samverkan med föreningar och hyresgäster fortsätta verka för att stärka plattformen för utåtriktat solidaritetsarbete Utåtriktade program Vi vill uppmuntra och stödja föreningarna i arrangemang av program, utställningar debatt, kulturoch studiecirkelaktiviteter. Solidaritetshuset själv ska också arrangera utåtriktade program under året som t.ex Drakens dag Infocenter I Solidaritetshuset kommer vi att erbjuda både utåtriktad information om medlemsföreningarna/föreningar i huset och interninformation. Hemsida. En ny och mer levande hemsida utarbetas för Solidaritetshuset, med kopplingar till sociala medier och kompatibel med Världsbibliotekets webbportaler. Världsbiblioteket Under 2014 kommer Världsbiblioteket i sin nya form att invigas och hålla öppet för självservice med stöd av receptionen de tider receptionen är bemannad. En eftermiddag/kväll i veckan ska biblioteket bemannas med bibliotekarie. Under 2014 kommer att lanseras. Det är ett digitalt bibliotek med skrifter, rapporter och artiklar i fulltext. Det digitala biblioteket kommer, liksom det digitala artikelarkivet och världslitteratur-portalen att fortsätta drivas och utvecklas inom ramen för bibliotekets informationsprojekt, som administreras av Afrikagrupperna och är finansierat av Sida. 3

4 Världsbiblioteket kommer att etableras som ett viktigt centrum för sociala rörelsers historia, bl.a. genom bildarkivet Mediastudio Vi har som ambition att planera en mediastudio i huset som kan erbjuda mediateknik i anslutning till program i huset för t.ex webbsändningar. Solidaritetshuset är också öppet för att planera och driva projekt med andra samarbetspartner och finansiärer 2.2. Ett väl fungerande föreningshus med god utom- och inomhusmiljö Kontorslokaler skall i första hand erbjudas föreningar som uppfyller Solidaritetshusets medlemskrav. Föreningarna uppmuntras att bli medlemmar. I andra hand kan lokaler hyras ut till icke-medlemmar enligt gällande stadgar och policy. Mötes- och samlingslokalerna kommer att upprustas och inredas för god funktion och flexibilitet. Vid mötesrum Draken kommer en ny entréterass att byggas och invigas. Avsikten är att etablera den som direktingång för att underlätta för besökare, ge ett gott intryck och lyfta husets profil. Medlemsföreningarna i huset kan själva kostnadsfritt boka samlingslokalerna. Solidaritetshuset hyr även ut externt till möten och till fester. En differentierad taxa tillämpas där medlemsföreningar utan lokal i huset liksom husets hyresgäster erbjuds hyra för reducerat pris. Receptionens kommer att hållas bemannad varje vardag i mån av resurser. Renoverings-och upprustningsarbeten som planeras under året är: Målning av fönster i östra fasaden Installation av väggradiatorer på plan 4 Pentryn målningsrenoveras och fräschas upp Entréterass mot söder vid möteslokal Draken renoveras. Annexets fasader och fönster målas. Plank målas liksom soprum utvändigt Målning av Annexets fönster mot söder planeras. Undertak i vissa rum i annexet förnyas under hand. Målning av entréhallar på plan 1, 2 och 3 samt hissen. En del av målningsarbetena kommer att utföras av egen personal i mån av utrymme inom arbetstiden. Arbetsmiljö och säkerhet En arbetsmiljöplan för ett systematiskt arbetsmiljöarbete för hela huset ska vara framtagen, presenterad och förankrad. 4

5 En enkät om inomhusklimat och arbetsmiljö ska genomföras som uppföljning av tidigare enkäter 2011, 2012 och En hjärtstartare ska tillhandahållas och personal och medlemmar i husets föreningar ska erbjudas utbildning. Checklistan för säkerhetsstrukturen ska uppdateras och innefatta elsäkerhet, brandskydd, åtgärdas. Av säkerhetsskäl ska också nycklar till våningsplanen bytas ut. En plan för datasäkerhet ska upprättas under året. Miljövård, sophantering och återanvändning Föreningarna ska inbjudas att delta i miljögrupp som formulerar en ny miljöpolicy för Solidaritetshuset. I den nya miljöpolicyn ska fastställas hur vi jobbar med sophantering, kompostering och återvinning. Yttre miljö Odlingarna i pallkragar längs grusgången kommer att administreras av Framtidsjorden och föreningarna kommer att erbjudas ansvara för pallkragar En ekonomi i balans och med god soliditet Föreningens intäkter ska säkras genom att samtliga lokaler även fortsättningsvis ska vara uthyrda och vakanser undvikas. Kostnader ska kontrolleras genom regelbundna uppföljningar och jämförelser av utfall mot budget och mot underhållsplan. Räntekostnaderna anses i dagsläget vara något höga och lånevillkoren ska därför omförhandlas under året. Vidare ska föreningens soliditet förbättras på lång sikt. Detta åstadkoms genom att amortering av externa lån prioriteras när överskott i verksamheten uppstår. En god soliditet innebär att föreningens tillgångar främst finansieras genom egna medel och att andelen externa lån i förhållande till eget kapital minimeras. Personal Solidaritetshuset har nu en stabil personalgrupp, som under året kommer att kompletteras med en fastighetsskötarassistent. Förvaltning Bengt Krantz 35 % Ekonomi Susanne Bergholtz ca 30% (timanställd) Samordning, Information Maria Bergstrand 100% (50% projekt) Fastighetsskötsel Hans Jonsson 50% (nystartsjobb) IT-utvecklare, IT-support Anders Jensen-Urstad 25% (projekt) Reception/Infocenter Saideh Makhdoom Fas 3 Resurs Fastighetsskötarassistent Lennart Elf Fas 3 Resurs (från ) 5

6 3. Budget Solidaritetshuset RÖRELSENS INTÄKTER Helårsbudget 2014 Utfall 2013 Bredband Kopiering Medl 2600 Kallhyra kontor kr/m2,övr 2375 kr/m Lager Värme El Parkering Trivsel o städ Sammanträdesrum Övriga intäkter Medlemsavgifter Gåvor 0 87 Sa nettoomsättning Bidrag SIDA projekt Världsbibl SUMMA INTÄKTER Fastighetskostnader Tomträttsavgäld El Värme Vatten o avlopp Städning Sophämtning Reparationer o underhåll fasadrenovering rest, Larm inkl service Övriga arbeten: måln annex+ny Övr fastighetskostnader,serviceavtal trappa, värme plan , pentry Företagsförsäkringar uppsnyggning plan o 3 + nor Summa Fastighetskostnader malt underhåll totalt kr exkl ersatt av försäkr 6

7 Övriga externa kostnader Kontorsmateriel Bredband, server Telefon Kopiering Bibl kostn Revisionsarvode Styrelseomkostnader förtäring o dyl Övr kostn ej fastighet Aktivitet Summa Övriga Kostnader Personalkostnader Lönekostnad inkl övr perskost Föreningskostnader faller Bidrag AF bort år Bidrag för löner övriga Summa personalkostnader SUMMA KOSTNADER Finansiella kostnader Räntekostnader Summa räntor Beräknat Resultat före avskriv Avskrivning byggnader Avskrivning markanläggn Avskrivning inventarier Avskr på datorer Summa Avskrivningar BERÄKNAT RESULTAT

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Verksamhetsplan år 2009

Verksamhetsplan år 2009 Verksamhetsplan år 2009 Tidskriftsverkstaden i Öst orgnr: 769607-3134 Verksamheten Tidskriftsverkstadens basverksamhet består i att tillhandahålla medlemmar teknik, support, utbildning och information

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

En balanserad budget utan skattehöjning

En balanserad budget utan skattehöjning En balanserad budget utan skattehöjning Moderaternas Budgetförslag för 2014 Moderaterna på Gotland anser att regionens möjligheter att växa och ge goda förutsättningar för gotlänningarnas framtida välfärd

Läs mer

årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99

årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99 årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99 D A G O R D N I N G a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Stämmans öppnande Fastställande av röstlängd Val av stämmoordförande Val av stämmosekreterare Val av en

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Svante Pettersson Familjemedicinska institutet Mars 2003 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5

Läs mer

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Dina pengar 2014 Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 landade kommunens resultat på +25 miljoner kronor och vårt finansiella mål är nått trots att

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer