Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat"

Transkript

1 I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0 985, Förseningsavgifter 12,7 7,7 0,0 5, Göteborgs-Posten 54,4 47,9 40,0 55, Medlemsartiklar, försäljning 20,3 12,5 10,0 10, Sångbok, försäljning 2,4 1,0 5,0 5, Kontorsmaterial & porto 0,7 0,0 0,5 0, Övriga intäkter 171,7 6,8 0,0 5,0 Summa intäkter 1389,3 1192,1 1135,5 1065,5 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/ Göteborgs-Posten 54,4 55,1 45,0 55, Medlemsartiklar, inköp 88,3 0,0 15,0 0, Telefon , Villa Medici 2,2 1,3 4,0 4, Bokföring 10,9 0,0 2,0 5, Representation 4,5 2,5 9,0 5, Kontorsmaterial 21,1 8,2 15,0 10, Reklam & tryck 4,1 25,0 10, Mobiltelefon ordförande 2,9 3,0 5,0 5, Postbefodran 48,1 35,8 70,0 55, Redovisningstjänster 0,0 7,0 6,0 6, Övriga kostnader 178,9 14,2 20,0 20,0 Summa kostnader 411,3 131,2 216,0 175,0 Resultat 978,0 1060,9 919,5 890,5 II. Personal & arvoden 3044 Försäljning av tjänst SA 276,5 149,3 280,0 300,0 Summa intäkter 276,5 149,3 280,0 300,0

2 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/ Lön Sekreterare 224,1 172,3 230,0 241, Arvode Ordförande 118,0 106,2 141,6 141, Arvode Vice ordförande 118, Arvoden, övriga 19,8 15,8 33,0 33, Arbetsgivaravgifter Sekreterare 69,9 55,3 70,0 70, Arbetsgivaravgifter, övriga 29,2 23,3 40,0 60, Löneskatt 3,2 3,3 3, Pensionsförsäkring 12,6 11,5 13,0 13, Grupplivförsäkring 3,9 2,3 5,0 5, Olycksfallsförsäkring 0,0 4,3 2,0 2,0 Summa kostnader 480,7 394,3 534,6 687,1 Resultat -204,2-245,0-254,6-387,1 III. Villa Medici 3121 Hyra Bambalokal 160,0 180,0 160,0 190, Hyra Tele2-antenn 35,0 52,5 35,0 35, Hyra festsalen 89,1 109,2 110,0 150, Gåvor Villan 0,0 2,1 0,0 0, Öl & dricka, försäljning 404,9 204,2 350,0 0, Papper & Plast, försäljning 4,1 3,8 7,0 5, Förstörda husgeråd 2,1 4,6 0,0 0, Utskrifter & kopiering 23,3 0,0 25,0 25, Ej utförd feststäd 0,3 0,7 0,0 0,0 Summa intäkter 718,8 557,1 687,0 405,0 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/ Försäkring 22,4 27,5 30,0 30, Köksutrustning 9,2 14,3 15,0 15, Inredning 0,7 16,6 30,0 25, Intendentvåning 0,6 14,0 4,0 4, Fjärrvärme 82,1 66,6 88,0 88, Vatten & avlopp 18,7 10,2 18,0 18, Elektricitet 76,6 67,9 75,0 75, Sophämtning 45,0 29,5 50,0 50, Reparation och underhåll 82,2 136,2 150,0 100, Larm 2,9 7,3 3,0 9, Tv-abonnemang 4,1 3,4 5,0 5, Telefon , larm 1,5 1,1 1,5 1, Telefon , kök 2,3 1,2 3,0 0,0

3 5175 Telefon , intendenter 3,2 4,2 4,0 5, Brandskyddsavgift 6,6 3,6 5,0 5, Kopiator, leasing & service 34,2 35,4 37,0 37, Städning, reguljär 55,4 53,7 60,0 60, Städning, fest 11,5 15,4 20,0 20, Öl- och drickainköp 307,3 164,1 280,0 0, Förbrukningsartiklar & rengöring 50,5 47,0 48,0 50, Fastighetsskötsel & förvaltning 0,0 4,2 2,0 0,0 Summa kostnader 817,0 723,4 928,5 597,5 Resultat -98,2-166,3-241,5-192,5 IV. Allmänt, föreningens organ 3996 Reklam- och sponsorintäkter 264,2 5,0 170,0 120,0 Summa intäkter 264,2 5,0 170,0 120,0 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/ Tidningsdistribution 50,7 39,3 51,0 51, Utskrifter & kopiering 4,8 1,1 7,0 5, Möteskostnader 19,9 16,8 45,0 25, Avslutnings/överlämningsmiddag 0,0 5,7 40,0 40, Föreläsningar/utbildningskvällar 0,0 1,4 8,0 5, Projekt 26,4 2,3 30,0 20, Reseersättning 0,0 2,1 10,0 5, Tryck, Organet 87,6 63,4 71,0 0, Mässor & utställningar 51,0 51,2 50,0 50, Övriga arrangemang 0,0 0,0 18,0 50,0 Summa kostnader 240,4 183,3 330,0 251,0 Resultat 23,8-178,3-160,0-131,0 V. Utbildningsbevakning 3991 Övriga intäkter utbildningsbev. 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/ GUS 25,8 25,5 26,0 26, Omkostnader Pedalen 0,4 0,0 1,0 1, Övriga kostnader utbildningsbev. 8,3 1,9 0,0 13,0 Summa kostnader 34,5 27,4 27,0 40,0 Resultat -34,5-27,4-27,0-40,0 VI. Studiesocialt 3131 Introduktion 0,0 0,0 0,0 30, Brunch 0,0 0,0 4,0 4, Övriga studiesociala intäkter 5,2 25,0 25,0 25,0 Summa intäkter 5,2 25,0 29,0 59,0 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/ GFS 21,7 21,5 22,0 22, Introduktion 35,7 0,0 35,0 35, Brunch 0,0 0,0 4,0 4, Kårknuttekalas 3,0 0,0 5,0 5, Amphioxgasque 0,0 0,0 4,0 4, Övriga studiesociala kostnader 19,3 42,3 30,0 47,0 Summa kostnader 79,7 63,8 100,0 117,0 Resultat -74,5-38,8-71,0-58,0 VI.I. Sexmästeriet 3111 Sittning och pub 47,9 31,1 35,0 35, Alkoholförsäljning 354,7 215,6 280,0 280, Eftersläpp och inträde 18,0 13,9 20,0 20, Övriga intäkter 0,2 5,0 1,0 5,0 Summa intäkter 420,8 265,6 336,0 340,0 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/10

5 4011 Externa inköp, alkohol 52,5 35,8 28,0 28, Externa inköp 62,5 58,5 55,0 55, Interna inköp, alkohol 202,4 139,9 180,0 180, Interna inköp 10,0 1,9 30,0 10, Övriga kostnader 42,0 28,9 10,0 30, Avslutnings/överlämningsmiddag 0,0 0,0 6,0 6, Serveringstillstånd 11,4 10,6 12,0 15, STIM 1,5 1,1 2,0 2,0 Summa kostnader 382,3 276,7 323,0 326,0 Resultat 38,5-11,1 13,0 14,0 VII. Summa intäkter & kostnader Totalt 3074,8 2194,1 2637,5 2289,5 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/10 Totalt 2445,9 1800,1 2459,1 2193,6 Resultat före finans. poster 628,9 394,0 178,4 95,9 VIII. Finansiella Poster 8300 Ränteintäkter 12,4 17,3 0,0 0,0 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/ Räntekostnader 152,1 77,7 140,0 75, Bankkostnader 15,6 17,6 20,0 20,0 Resultat -155,3-78,0-160,0-95,0 Resultat efter finans.poster 473,6 316,0 18,4 0,9 IX. Extraordinärt 8710 Extraordinärt 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Kostnader Bokslut 07/08 Aktuellt resultat Budget 08/09 Budget 09/ Extraordinärt 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 X. Redovisat resultat 8999 Resultat 473,6 316,0 18,4 0,9

7 MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG ABUR BUDGET: Budget för ABUR Den 11 april 2009 Leonard Schmidt Intäkter Intäkt Specifikation Totalt 0 Utgift Specifikation 7x Fika ABUR, 7 tillfällen 8x Fika AU, 8 tillfällen 11x Avslutningsmiddag ABUR. 11 personer á 300 kr Totalt 5500 Resultat: Sida 1 av 1

8 MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG BUDGET ALARM , Johanna Melin, kassör alarm Intäkter Intäkt Specifikation 100,000 Intäkter från företag. Totalt 100,000 Totalt 50,000 Utgift Specifikation 10,000 Lunch företag 4,500 Baguetter. 18,000 Reklam och tryck. 2,000 Layout 3,000 Fika 2,000 Möteskostnader 5,000 Avslutningsmiddag 3,000 Bilhyra 2,500 Övrigt Resultat 50,000 Sida 1 av 1

9 Budget IdrU 2009/ , Lisa Önnestam Intäkter Intäkt Specifikation Totalt Utgift Specifikation Hallhyror 800 Mötesfika Inköp av material Hyra av fotbollsplan för turnering Avslutningsmiddag för 10 personer Totalt Resultat Totalt behöver idrottsutskottet kr för att bedriva sin verksamhet under 2009/2010.

10 Budget för Intet 09/10 Den 22 mars 2009 Emelie Hultberg, kassör Intet Intäkter Intäkt Specifikation Bidrag Internationaliseringskommittén vid Sahlgrenska akademin 1) Totalt Utgift Specifikation aktiviteter (7/termin) à 1 000: Längre resa för utbytesstudenter och faddrar under året Omkostnader (mötesfika, kopiering, avslutningsmiddag) Totalt Resultat: 0 1) Intet söker bidrag tillsammans med InUt (Internationella utskottet vid Hälsovetenskapliga Studentkåren) och Odontologiska föreningen från Internationaliseringskommittén vid Sahlgrenska akademin för sin verksamhet. En gemensam ansökan underlättar arbetet stort för alla inblandade parter. Detta innebär att även utgifterna motsvarar samtliga tre kårers internationellaverksamhet. Det är svårt att urskilja Intets kostnader men uppskattningsvis rör det sig om halva beloppet.

11 Budgetansökan för verksamhetsåret 2009/2010 Den 27/ Pernilla Eckerholm Wallfur, kassör Följande budget äskar LogUR från MFG för 2009/2010 Intäkter Specifikation 4000 kr MFG Totalt: 4000 kr Specifikation 1600 kr Mötesfika, 4x2, á 8 pers., LOG-forum, x2, ca 12 pers. 400 kr Materialkostnader, dokumentation och bokföring 2000 kr Avtackningsmiddag, 8 personer á 250 kr Totalt: 4000 kr, löpande budget för verksamhetsåret 2009/2010

12 MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG BUDGET LÄKARUTBILDNINGSRÅDET LUR 09/ , Birgitta Gatenholm, kassör LUR Intäkter Intäkt Specifikation 5000 Yrkat anslag från MFG Totalt 5000 Utgift Specifikation 2000 Mötesfika, uppskattat till 250kr per möte.minst 8 möten under verksamhetsåret, där 2 kursrepresentanater fr. T1-T11 har tillträde Mötesfika för arbetsutskottet (AU). Minst 10 möten á 170kr 400 Porto- och kopieringsavgifter 150 Avtackningsmaterial för avgående representanter. 750 Avslutningsmiddag för AU, 3 personer á 250kr Totalt 5000 Resultat 0 Sida 1 av 1

13 Budget Mentorskapsgruppen Mötesfika 25 kr x 8 pers x 6 möten 1200 för ALARM (godis + material) 200 Mentorluncher 10 x 300 kr 3000 Mentorskapsträff (fika för studenter) 500 Present till mentor (5 x 100 kr) 500 Avslutningsmiddag 200 kr x 8 pers 1600 TOTALT 7000

14 Budget Näringslivsutskottets möten Mötesfika 25kr x 4 möten x 6 pers 600 Avslutningsmiddag 200 kr x 6 pers 1200 TOTALT utgifter 1800

15 MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG BUDGET LÄKARUTBILDNINGSRÅDET, LUR 09/10 OMSIS , Birgitta Gatenholm, kassör LUR Intäkter Intäkt Specifikation Yrkat anslag från MFG. Totalt Utgift Specifikation 4500 (ev) OMSIS möte i Göteborg /6 av ordförandens biljett vid 3 möten st deltagare á ca 750kr vid 3 möten. Totalt Resultat 0 Sida 1 av 1

Budgetnoter 2014. Antagna av FUM XXXXXX

Budgetnoter 2014. Antagna av FUM XXXXXX Budgetnoter 2014 2015 Antagna av FUM XXXXXX Innehåll Intäkter... 5 3010 Försäljning... 5 3015 Medlemsavgifter... 5 3030 Ersättning nyttjande... 5 3118 Annons och reklamintäkter... 5 3690 Intäkter vidarefakturering...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006/2007

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006/2007 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006/2007 Medicinska föreningens i Göteborg verksamhetsplan är det dokument som skall ligga till grund för arbetet i MFG under det närmaste året. Verksamhetsplanen

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008

Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008 Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008 Medicinska föreningens i Göteborg verksamhetsberättelse är det dokument som berättar vad de olika organen i MFG gjort under verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen

Läs mer

Göteborgs Klätterklubb

Göteborgs Klätterklubb Göteborg 2009-02-14 Styrelsens förslag till Budget 2010 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2010 en budget som innebär en förlust på 43 684 kr. Klubben har god ekonomi och gjorde 2009 ett nollresultat

Läs mer

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2009 Innehåll Personal 2 Aktivitetsplan Förvaltningen 3 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 4 Budget Förvaltningen 5 Budget Världsbiblioteket 6

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Handlingarna SM 4 2013/2014

Handlingarna SM 4 2013/2014 Handlingarna SM 4 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.04 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM4 Styrelsen 2013/2014 2014-04-11 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen den 12

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20 1 Norra Kopparmora Samfällighetsförening (Org. nr. 717912-4859, Säte: Värmdö) Medlemmarna i Norra Kopparmora Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid för stämman Datum: Torsdagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007/08

Verksamhetsberättelse 2007/08 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Verksamhetsberättelse 2007/08 Verksamhetsberättelsen avser Föreningen Sveriges Energirådgivares, EnergiRådgivarnas, verksamhetsår från maj 2007 till januari 2008. Styrelsen

Läs mer

Proposition Proposition Arbetsmiljöansvarig I dag är inte arbetsmiljöombudet en post i styrelsen utan en övrig post. Det finns inget tillhörande utskott till posten. Arbetsmiljöombudets arbetsuppgifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

Svar på enkät om studentkårernas verksamhet och ekonomi

Svar på enkät om studentkårernas verksamhet och ekonomi Obligatorieutredningen Svar på enkät om studentkårernas verksamhet och ekonomi Medicinska Föreningen i Stockholm, studentkår vid Karolinska Institutet, avlämnar härmed sitt svar på Obligatorieutredningens

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Näsby 96 738200-0482. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Näsby 96 738200-0482. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Näsby 96 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Bilaga KS 2011/132/1 2011. Sala Kommun Sala den 22 maj 2011. Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström

Bilaga KS 2011/132/1 2011. Sala Kommun Sala den 22 maj 2011. Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström Bilaga KS 2011/132/1 Sala Kommun Sala den 22 maj 2011 Till Per Olof Rapp Från ordf. Bo Kihlström I samarbete med styrelsen för Folkets Park i Sala. Sala Folkets Park har sedan hösten 2009 haft en dialog

Läs mer

BRF Vinteraspen. Brf Vinteraspen ÅRSREDOVISNING 769606-9744

BRF Vinteraspen. Brf Vinteraspen ÅRSREDOVISNING 769606-9744 Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 2005 1 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse

Läs mer

Budget. Fysikteknologsektionen 14/15

Budget. Fysikteknologsektionen 14/15 Fysikteknologsektionen 14/15 INTÄKTER UTGIFTER Programrådet F 275000 FnollK 180000 Programrådet TM 88000 SNF 50300 Sektionsavgift 70000 FIF 28000 FARM 30000 Finform 22000 Räntor 3500 Spidera 1000 Övriga

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehåll Sida - Innehållsförteckning 2 - Förvaltningsberättelse 3-8 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-05-29

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-05-29 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-05-29 IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 4/25/15 Förnyad bidragsansökan för IAESTE lokalkommitté

Läs mer

Handlingarna SM 4 2014/2015

Handlingarna SM 4 2014/2015 Handlingarna SM 4 2014/2015 Plats: K2, Tid: 18:04 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till Sektionsmöte 4 Talmanspresidiet 14/15 2014-12-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen

Läs mer