Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solidaritetshuset Ekonomisk Förening"

Transkript

1 Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Förslag till Verksamhetsplan 2013

2 Inledning Solidaritetshuset har de senaste åren stått inför stora utmaningar men under 2012 slutfördes i stort sett de omfattande renoveringar som orsakats av tidigare bristfälligt underhåll och den förödande vattenskadan. Det ledde till stora påfrestningar för medlemsföreningarna, extra kännbart för dem med lokaler och personal i huset. Renoveringarna hade dragit ut på tiden, vilket orsakade arbetsmiljöproblem, som åtgärdats med högsta prioritet även om det fortfarande återstår detaljer. Förseningen av renoveringen bidrog också till flera outhyrda lokaler, men uthyrningen tog fart 2012 och nu är alla lokaler uthyrda - de flesta till ideella föreningar, men också några andra. Solidaritetshuset går in i 2013 med bättre ekonomiska förutsättningar än förra året. På tillgångssidan har Solidaritetshuset ett nyrenoverat hus med bättre standard än någonsin. Vi har rustat upp hissen för att tillgodose myndighetskrav och har förbättrat brandsäkerheten, bland annat med den utrymningstrappa som också är myndighetskrav. Tillsammans äger vi nu ett hus i ganska gott skick i en attraktiv del av Stockholm, som vi vill utveckla som en gemensam plattform för ett vitalt och spännande solidaritetsarbete. För att detta ska bli verklighet krävs dock fortsatta gemensamma ansträngningar och ett aktivt engagemang från föreningarna. Mål 2013 Det ligger i vårt intresse att Solidaritetshuset inte bara tillhandahåller ändamålsenliga lokaler utan även blir en mer levande och öppen mötesplats. Medlemsföreningar och hyresgäster tar gemensamt ansvar för att uppnå detta. En ekonomi i balans. En väl fungerande förvaltning. En långsiktig ekonomisk plan innefattande plan för underhåll och renovering. Bra användning och disponering av husets gemensamma utrymmen. Ett levande Infocenter, en plattform för utåtriktat solidaritetsarbete. En god inomhusmiljö. Sänkt hyra för medlemsorganisationer, förutsatt att ekonomiskt utrymme finns. Stärkt engagemang för Solidaritetshuset bland medlemsföreningar och hyresgäster.

3 Aktivitetsplan för förvaltning, samordning Renoverings-och upprustningsarbeten. Fasadrenovering samt fönstermålning, p g a den tidigare vattenskadan, kommer att utföras på sydväst- och norrfasaderna under Arbetet kommer delvis att bekostas av försäkringsmedel. Fönsterrenoveringen startar på plan 4 tr den 18 mars medan fasadrenoveringen startar den 20 maj, efter firandet av Drakens dag. Underhåll De brister i elinstallationer som elentreprenören lämnade efter sig har undanröjts för ökad säkerhet, komfort och elbesparing. Husets gamla huvudelcentral var så otillräcklig att den av elsäkerhetsskäl bytts ut i början av mars. Detta krävde avbrott i elförsörjningen under 3 dagar men med tidplaneringen lagd så att störningar i hyresgästernas verksamhet skulle bli så ringa som möjligt. Arbetsmiljö och säkerhet Säkerhetsarbeten som bl.a. innefattar elsäkerhet, brandskydd, inbrottsskydd, halkskydd, snöröjning, ventilation och tillgänglighet ses kontinuerligt över och åtgärdas. Till säkerheten hör också att byta ut nycklar till våningsplanen för att få kontroll över vilka som har tillgång till nycklar. Avtal Förvaltningens avtal med entreprenörer och leverantörer ses över för eventuella justeringar och omförhandlingar där det finns behov och möjlighet. Omläggning av lån Det ligger i Solidaritetshusets intresse att hålla nere lånekostnader samt att ha lån placerade hos bank som vi är intresserade av att samarbeta med. Efter vattenskadan 2010 och renoveringen av takläckan har vi större banklån än tidigare. JAK-banken har räntefria lån och för att vi ska kunna placera om lånen dit så behöver vi sparpoäng. Målsättningen är att lägga om lån till JAK-banken om fyra år, då vi har 20 års amorteringar kvar. Till dess behöver vi samla in sparpoäng från enskilda sparare. Under 2013 ska styrelsen arbeta för att börja samla in sparpoäng. Detta sker gärna i samband med folkbildande aktiviteter kring räntefri ekonomi som hålls i Solidaritetshuset. Medlemsföreningar och hyresgäster Ett engagemang för och deltagande i föreningens arbete på olika sätt är mycket viktigt och vi kommer att fortsätta uppmuntra till och skapa bra förutsättningar för detta. Uthyrning av kontorslokaler Det är av stor vikt för föreningens ekonomi att samtliga lokaler i huset är uthyrda. I första hand skall lokalerna erbjudas föreningar som uppfyller Solidaritetshusets medlemskrav, vilka också uppmuntras att bli medlemmar. Om det inte lyckas kan lokaler hyras ut till andra enligt gällande stadgar.

4 Samlingslokaler Medlemsföreningarna i huset kan kostnadsfritt och självständigt boka samlingslokalerna. Vi hyr även ut dem till andra för externa möten och även till fester. En differentierad taxa tillämpas där medlemsföreningar utan lokal i huset liksom husets hyresgäster erbjuds hyra för reducerat pris. Aktivitetsplan för Infocenter Under 2013 kommer Solidaritetshusets infocenter att pröva sig fram beträffande former för samverkande funktioner i Bibliotekslokalen: kafé, reception, Världsbiblioteket, rum för möten och arrangemang. Samverkan med föreningar kommer att fortsätta Reception. Samarbetet med Framtidsjorden för att hålla receptionen bemannad kommer att fortsätta under våren. Världsbiblioteket kommer att öppna med verksamhet i den omfattning, servicenivå och öppettider som formulerats i biblioteksplan. Utvärdering genomförs i slutet av året. Upprustningen av de gemensamma lokalerna på bottenplanet mötesrum och Infocenter med Kafé och Världsbibliotek fortsätter. Solidaritetshusets gemensamma lokaler ska vara öppna för program, debatt och dialog. Medlemsföreningar och hyresgäster uppmuntras att ordna aktiviteter och program i huset. Infocenter tar aktiv del i samordning av och informationsinsatser i anslutning till detta. Infocenter fortsätter samverkan med och service till föreningarna och allmänheten dels i Solidaritethuset och dels genom hemsida och andra webbtjänster. Verksamheten innefattar också Möt världen, ett informationsprojekt som leds av Afrikagrupperna, finansierat av Sida, samt eventuella andra projekt, som planeras med andra finansiärer. Projekten genomförs och rapporteras med styrelsens stöd och överinseende. Drakens dag & 30-årsjubileum kommer att firas den 18 maj. Personal En ny fastighetsskötare på halvtid rekryteras under första kvartalet. Sida-bidraget till Världsbibliotekets webbprojekt har skurits ned från 0,8 till 0,65 personal. Förvaltning Bengt Krantz 30-45% Ekonomi Susanne Bergholtz ca 30% (timanställd) Samordning, Information Maria Bergstrand 100% (50% projekt) Fastighetsskötsel Lena-Christina Thors 50% jan-maj (nystartsjobb) Fastighetsskötsel Hasse Jonsson 50% maj-dec (nystartsjobb) IT-utvecklare, IT-support Anders Jensen-Urstad 23% (projekt) Info + förvaltningsupport Johan Sjösteen jan-okt (Fas 3 resurs)

5 Budget 2013 RÖRELSENS INTÄKTER Bredband Kopiering Kalhyra kontor Lager Värme El Parkering Trivsel o städ Sammanträdesrum Övriga intäkter 0 Medlemsavgifter Gåvor 0 Sa nettoomsättning Bidrag SIDA personal Övriga ersättingar SUMMA INTÄKTER Fastighetskostnader Tomträttsavgäld El Värme Vatten o avlopp Städning Sophämtning Reparationer o underhåll Larm inkl service Övr fastighetskostnader,serviceavtal Företagsförsäkringar Summa Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Kontorsmateriel Bredband, server Telefon Kopiering Bibl servering o övr kostn Revisionsarvode Styrelseomkostnader förtäring o dyl Event Övr kostn ej fastighet Summa Övriga Kostnader Personalkostnader Lönekostnad inkl övr perskost Föreningskostnader Friskvård Bidrag AF Övriga personalkostnader Medel till Infocenter Summa personalkostnader

6 SUMMA KOSTNADER Finansiella kostnader Räntekostnader Ränteintäkter Summa räntor Beräknad Resultat före avskriv Avskrivning byggnader Avskrivning markanläggn Avskrivning inventarier Avskr på datorer 0 Summa Avskrivningar BERÄKNAT RESULTAT

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692 Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692 Verksamhetsplan 2014 Solidaritetshuset Förslag till Verksamhetsplan 2014 1. INLEDNING 2 2. MÅL 2014 3 2.1 En plattform för solidaritetsarbete i

Läs mer

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2009 Innehåll Personal 2 Aktivitetsplan Förvaltningen 3 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 4 Budget Förvaltningen 5 Budget Världsbiblioteket 6

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Arsredovisning 4.) 2011-01-01-201 1-12-31 Brf Riddarsporren 24 S..

Arsredovisning 4.) 2011-01-01-201 1-12-31 Brf Riddarsporren 24 S.. Arsredovisning 2011-01-01-201 1-12-31 Brf Riddarsporren 24 S.. L 24 4.) Innehàllsforteckning FOrvaltningsberattelse 3 Resultatrakning 12 Balansrakning 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 14 Kassaflodesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Studentvärden 2-09. Special

Studentvärden 2-09. Special Studentvärden 2-09 Special Vi finns till för dig! Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram för att redovisa vad som är syftet med SGS som studentbostadsstiftelse. Vi vill även

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad ÅRSREDOVISNING 2012 innehåll ehb:s ledord 3 vd har ordet 4 förvaltningsberättelse 6 vi arbetar på ehb 9 mål och utfall 10 kunder och marknad 12 samhälle 13 nyproduktion 14 tillgänglighet, trivsel och trygghet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 4 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 4-10 - resultaträkningar 11

Läs mer

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad Brf Surbrunn 15 - Informationsblad I detta material har bostadsrättsföreningens styrelse gjort ett försök att samla relevant information gällande vår förening samt vad det innebär att vara medlem i en

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg Årsredovisning 2011/2012 HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg 1 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg Organisationsnummer: 757200-9285 avger härmed årsredovisning för

Läs mer