Unga tryggar branschens framtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unga tryggar branschens framtid"

Transkript

1 Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli föreslår flertalet åtgärder som är nödvändiga för en framtid av yngre generation i fastighetsbranschen. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

2 Unga tryggar branschens framtid Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar idag med att utveckla och förbättra relationen mellan fastighetsbranschen och utbildningsväsendet. FU är idag en relativt ny och liten organisation i förhållande till branschens position i samhället, och är i behov av insatser från enskilda företag inom branschen. Här nedan sammanställs några förslag som FU anser är viktiga för att trygga fastighetsbranschens framtid med yngre generation av medarbetare. Ett bland många budskap som FU vill få ut till dagens ungdomar är att fastighetsbranschen erbjuder utvecklande och spännande yrken inom våra yrkesroller och därför är det av yttersta vikt att fastighetsbranschen speglar detta budskap i verksamheten genom att; erbjuda praoplatser till elever som idag går åk 8-9, i verksamhetens alla delar så som skötsel, drift, förvaltning och administration om möjligt förmedla lediga tjänster i enlighet med gymnasieskolans yrkesbegrepp så som fastighetsvärd, fastighetsskötare och fastighetstekniker, snarare än begrepp som används i branschen (husvärd, bovärd, miljövärd eller kvartersvärd) praktikplatser, APL och LIA erbjuder en helhetsbild av framtida yrket, snarare än sopplockning och gräsklippning erbjuda sommarjobb till elever som idag går VVS- och fastighetsprogrammet (VF) vara närvarande i skolan med information och marknadsföring kring branschens olika yrken vara delaktig i de olika regionala och lokala programråd för VVS- och fastighetsprogrammet företagen etablerar en dialog med lokala skolledningar företagen ska informera VF-skolor om framtida rekryteringsbehov för det geografiska området företagen bör vara närvarande vid olika marknadsföringsplattformar (nämns nedan) Unga tryggar branschens framtid Exempel på sajter där fastighetsföretagen kan utnyttja i syfte att marknadsföra branschen och det enskilda företaget (annonsera i skolkatalogen; fokus åk9) (vara delaktig i olika projekt, så som We_Change) 2013

3 Investera i kompetens Strategiska vägval Att rekrytera rätt kompetenser för sin verksamhet har stor strategisk betydelse. En felrekrytering innebär stora kostnader och påverkar ofta företagen negativt i flera led. Genom branschens engagemang och aktiva samarbete med utbildningsanordnare blir rekryteringsprocessen en investering för både företag och ungdomar. Att rekrytera en ungdom är inte en kostnad utan en investering. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

4 Investera i kompetens Framtida kompetensbehov Fastighetsbranschen står inför stora nyrekryteringar av kompetenta medarbetare. Branschen utvecklas mot en långt mer kunskapsintensiv framtid. Det kommer att bli allt viktigare att veta vilken kompetens man behöver, men även att denna kompetens finns tillgänglig att rekrytera. För att säkerställa detta måste företagen i branschen börja tänka strategiskt kring utbildningsfrågor och bli en tydligare kravställare mot utbildningsanordnarna. Kostnad eller investering? Att rekrytera nya medarbetare kostar både tid och pengar för ett företag. En felrekrytering kostar mellan kr i bl.a. annonskostnader, arbetstid och produktionsbortfall. Det påverkar även företaget på längre sikt då hela processen måste genomföras igen. För fastighetsbranschen, där stora nyrekryteringar sammanfaller med en snabb teknisk utveckling och nya regelverk att möta, blir frågan om framgångsrika rekryteringar mycket angelägen. Det blir snabbt stora kostnader om man inte lyckas rekrytera rätt kompetenser. Genom att se över sitt framtida kompetensbehov på kort och lång sikt kan branschens företag skapa sig tydliga kravprofiler för sina rekryteringar. Genom att engagera sig i dessa frågor och samverka med de lokala och regionala utbildningsanordnarna kan man aktivt påverka innehåll och kvalitet på utbildningarna. Då vänder man kostnader till investeringar. Behov Engagemang Kompetens Investera i strategiska vägval Det stora behovet av nyrekryteringar tillsammans med utvecklingen mot en kunskapsintensivare bransch kräver några strategiska vägval. Företagens aktiva delaktighet i utbildning skapar bättre kvalitet och mer kompetens. Företagen erbjuder praktikplatser till lärlingar och praktikanter för LIA/APL*, vilket bidrar till högre kvalitet i utbildningarna. Det ger också ett tillfälle att investera i framtida medarbetares kompetenser och tidigt ge dem en känsla av tillhörighet till företaget. Genom dessa strategiska val kan kompetensen hos framtidens medarbetare höjas och antalet kostsamma felrekryteringar minskas. Möjligheten till samverkan med utbildningsanordnare erbjuds idag genom FUs regionala utvecklingsarbete (FUR). Investera i kompetens FUR för branschens regionala samverkan FUR är FUs förlängda arm och där kan företagen, på regional och lokal nivå, samarbeta med kommuner, myndigheter, skolor, universitet, m.fl. Uppgiften är bl.a. att bevaka och påverka utbildnings- och kompetensfrågor i regionerna samt även informera om FUs verksamhet. Idag finns det 5 st FUR i landet - Syd, Väst, Mellan, Stockholm och Norr. *APL Arbetsplatsförlagt lärande (Gymnasiets yrkesprogram) / *LIA Lärande i arbete (Yrkeshögskolan) 2013

5 Branschen i korthet Fastighetsbranschen står inför omfattande förändringar. Stora pensionsavgångar, nya kompetenskrav, nya energimål och tillväxt gör att branschen behöver rekrytera och det finns karriärmöjligheter inom alla områden. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

6 Branschen i korthet Fakta 3,2 miljoner fastigheter personer är verksamma inom branschen Marknadsvärde på omkring miljarder kronor Fastigheter utgör Sveriges största förmögenhetstillgång Transaktionsvolymen är 25,3 miljarder kronor Yrkesroller Den första versionen av fastighetsbranschens yrkesroller fastslogs i en yrkesnomenklatur år En revision genomföredes i april 2012 där yrkesrollerna på 3 utbildningsnivåer nu utgör branschens nya yrkesroller. Det är Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd som äger branschens yrkesroller. Fastighetsskötare Fastighetstekniker Fastighetsvärd Fastighetsförvaltare Fastighetsingenjör Yrkesroller under utredning; Fastighetsekonom och Fastighetsingenjör energi och miljö. Rekryteringsbehov Åldersfördelningen är skev i branschen och att stora pensionsavgångar väntar mellan år Efterfrågan Pensionsavgångar (pension + tillväxt + övrig rörlighet) Fastighetsskötare Fastighetstekniker Fastighetsvärd Fastighetsingenjör Fastighetsförvaltare Totalt: efterfrågas avgår i pension Branschen i korthet 2013

7 Validering Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats startade branschens pilotprojekt FAVAL 1.0 och under 2012 startades fortsättningsprojektet FAVAL 2.0. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

8 Validering Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) startade pilotprojekt FAVAL 1.0 under år Syftet med projektet var att testa systemet mot yrkesrollen fastighetsskötare. Under år 2012, startade FU pilotprojektet FAVAL 2.0, denna gång mot yrkesrollen fastighetstekniker. FU är huvudman för valideringen. Beskrivning Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor - sammanfattningsvis en individs reella kompetens. Värderingen av den reella kompetensen dokumenteras i form av exempelvis betyg, intyg eller certifikat. Validering kan vara till hjälp för personer som vill börja studera, förkorta tiden på en pågående utbildning eller söka arbete. FAVAL syftar till att fastighetsbranschen kan erbjuda validering av olika yrkesroller till alla som så önskar. Utvärdering av kompetens Valideringen sker i ett webbaserat system. Provet består av två delar. En teoretisk del med frågor inom 12 ämnesområden och en praktisk del där man visar att man kan utföra ett vanligt förekommande arbete som t.ex. fastighetstekniker. Teoriprovet skall genomföras under 3 timmar samt det praktiska provet som skall genomföras under 4 timmar. Efter genomförd validering med godkända resultat utfärdas ett kompetensbevis. Vid ett icke godkänt resultat skapas en personlig utvecklingsplan för komplettering av kunskap inom de områden som brister Antal frågor Antal rätt FAVAL 2.0 teoriprovets olika delar, kategoriserat efter kompetensområde Det praktiska provet omfattar arbetsmoment som är kvalitetskritiska för fastighetsteknikerns yrkesutövning och visar på nödvändig kompetens inom el, vvs, miljö och hållbarhet samt optimering av värme och ventilation. Validering 2013

9 Yrkesroller Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har arbetat med en översyn av branschens yrkesroller. Från 2012 finns följande yrkesroller: fastighetsskötare, fastighetstekniker, fastighetsvärd, fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare. Dessa finns på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitet/högskoleutbildningar. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

10 Yrkesroller Fastighetsbranschen har enats om följande yrkesroller. Inom varje yrkesroll finns det olika titlar som fastighetsföretagen använder vid anställning. Yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetstekniker och fastighetsvärd finns på gymnasiet och yrkeshögskola och motsvarar 1 och 2. Yrkesrollerna fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare finns på yrkeshögskola och universitet/högskola och motsvarar 2 och 3. Fastighetsvärd 1-2 Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte på fältet. Fastighetsvärden säkerställer att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. Fastighetsvärden har budgetansvar för sitt eget område och utför t ex besiktningar vid in- och utflyttning. Felsökning samt enklare justeringar och reparationer kan ingå. Fastighetsvärd 2 är kundens naturliga kontakt med företaget. Det innebär att fastighetsvärd 2 bygger och vårdar goda långvariga relationer med kunderna i den eller de fastigheter han/hon ansvarar för. Rollen är inriktad på kundrelationer men kan också innehålla skötsel av fastigheten och dess teknik. Arbetsledning kan förekomma. Fastighetsskötare 1-2 Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Utför vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. Fastighetsskötaren har dagliga hyresgästkontakter. Fastighetstekniker 1-2 Fastighetsteknikern är en specialist med ansvar för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system så som t ex kyl och ventilation. Det innebär att fastighetsteknikern i sitt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar. Fastighetstekniker 2 har fördjupade och breda kunskaper inom fastighetsteknik. Det innebär att fastighetstekniker 2 har tekniskt fastighetsansvar för en eller flera fastigheter. Rollen innebär vanligtvis inget personalansvar, dock kan arbetsledning förekomma. Fastighetsingenjör 2-3 Fastighetsingenjören är en teknisk specialist som har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Det innebär att utveckla drift- och underhållsverksamheten och ett tydligt kostnadsansvar för detta. Fastighetsingenjören har ansvar för de kvalificerade upphandlingarna som berör fastigheter. Innebär ibland en ledarroll med personalansvar. Yrkesroller Fastighetsförvaltare 2-3 Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Fastighetsförvaltaren har ett övergripande ansvar och leder och fördelar arbetet. I rollen kan personalansvar ingå. 2013

11 Sommar- och feriejobb Sommar- och feriejobb är en viktig insats för att öka intresset bland ungdomar för fastighetsbranschen yrken, samtidigt som det är ett tillfälle för branschen att knyta framtida medarbetare till sin organisation. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

12 Sommar- och feriejobb Branschen måste erbjuda attraktiva sommarjobb Enligt den senaste ungdomsbarometern (2011) har endast 14 % av de tillfrågade ungdomarna en uppfattning om fastighetsbranschen. Ett problem idag är att ungdomarna väljer bort fastighetsbranschen för att man inte känner till branschen och att man saknar en tydlighet om vilka jobb som erbjuds. Idag erbjuder flertalet fastighetsföretag sommarjobb som ofta samordnas av kommunerna. Kommunernas roll som samordnare innebär ofta att den viktiga kommunikationen mellan branschen och ungdomarna om yrkenas hela omfattning ofta förbises. Ungdomarna förknippar fastighetsbranschen med de sommarjobb som erbjuds i form av gräsklippning och städning av yttre miljöer. Samtidigt arbetar Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) med att bryta fördomarna kring branschens yrken som t.ex. att våra yrken erbjuder mer än bara dessa två aktiviteter. Fastighetsbranschen behöver presentera sig och sina yrkesroller bättre i samband med ungdomars sommarjobb och erbjuda platser inom fler yrken än de som rör skötsel av yttre miljö. Branschen behöver ge ungdomar möjlighet att komma i kontakt med yrken som berör förvaltning, teknik och administration och använda den möjlighet som sommarjobb innebär för att bättre beskriva och marknadsföra branschens samtliga yrken. Fler sommarjobb till gymnasieelever Samtidigt behöver fastighetsbranschen erbjuda sommar- och feriejobb till elever som idag går fastighetsinriktningen på VVS- och fastighetsprogrammet. Det är en åtgärd med ett tydligt budskap till dessa ungdomar att de valt en bransch som är beredd att satsa på deras utveckling. Det budskapet kan även vara en påverkande faktor vid valet av gymnasieutbildning och påverka ansökningssiffror och urval till landets VVS-och fastighetsprogram. Dessa ungdomar bör få inblick i branschen redan under studietiden, detta utöver de praktikveckor som skolan erbjuder. Dessa ungdomar är högsta grad branschens framtida medarbetare och sommar- och feriejobb ger ett utomordentligt tillfälle för branschens företag att knyta kontakter och en möjlighet att öka kompetensen hos dessa ungdomar. Sommar- och feriejobb Det är via sociala medier som ungdomar kommunicerar. De företag som erbjuder attraktiva sommarjobb har stor fördel av den virala marknadsföringen. 2013

13 Utbildningssystem Fastighetsbranschen kan erbjuda fria och flexibla jobb. Inom branschen finns det bland annat möjlighet att arbeta med IT, teknik, service, ekonomi och juridik. Det finns utbildningar på alla nivåer och med goda karriärmöjligheter startade det nya gymnasiala VVS- och fastighetsprogrammet. Efter gymnasieutbildning kan man söka vidare till yrkeshögskola eller universitet/högskola. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

14 Utbildningssystem På kan du interaktivt välja utbildnings- och karriärvägar för Fastighetsbranschen. 2013

15 Praktikplats Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och Lärande i arbetet (LIA) är viktiga utbildningsmoment för framtidens medarbetare inom fastighetsbranschen. Att erbjuda praktikplatser för elever som idag går gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningar är en förutsättning för att säkra branschens kompetensförsörjning. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

16 Praktikplats Praktikplatser en viktig del i utbildningen Som i alla yrkesutbildningar utgör arbetsplatsförlagd praktik ett viktigt moment av utbildningen för elever på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram och utbildningar på yrkeshögskolan. För att dessa utbildningar skall kunna genomföras med fullgott innehåll och kvalitét måste branschen bli bättre på att ta emot fler ungdomar för praktik, särskilt gymnasieelever från VVS- och fastighetsprogrammet. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) avser praktik i den nya gymnasieförordningen och berör elever som påbörjat sin gymnasieutbildning efter 1 juli APL är obligatoriskt på alla yrkesprogram och kan även förekomma på högskoleförberedande program om skolan beslutat det. APL omfattar minst 15 veckor, alternativt halva studietiden när det rör sig om en lärlingsutbildning. Arbetstidslagen och de arbetstidsreglerna som finns i föreskrifterna om minderåriga gäller inte i detta fall, utan eleven ska anpassa sig efter arbetsplatsens tider såvida inte skolans rektor beslutat något annat. Lärande i arbete (LIA) är en term som används inom Yrkeshögskolan. Lärande i arbetet innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats, men precis som med andra kurser ska utbildningsanordnaren utarbeta en kursplan för LIA. Av planen ska det framgå vilka mål man som studerande förväntas uppnå och hur utbildningsanordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser. En utbildning som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng, det innebär två års heltidsstudier. En sådan utbildning ska innehålla LIA på minst 100 yrkeshögskolepoäng. Samarbete ger kvalitet Skolorna är idag i stort behov av praktikplatser och söker kontakt med fastighetsföretag som är villiga att ta emot elever för praktik inom förvaltning och underhåll. Dessa kontakter bör tas i god tid innan praktikperioderna och samarbetet bör bygga på tydliga avtal och långsiktighet. Genom långsiktigt samarbete kan handledare utbildas och samtidsanpassade utbildningar utvecklas. Branschens företag får genom praktikantsamarbetet kunskap om och möjlighet till att påverka utbildningarnas innehåll och kvalitet. Att vara med och peka ut vägen mot framtidens utbildningsbehov. En god möjlighet ges även till att knyta framtida medarbetare till sin organisation. Goda förutsättningar för en sådan samverkan med utbildningsanordnare erbjuds idag genom FUs regionala arbete (FUR). Handledare Det är företagen som utser lämplig handledare till praktikanten. Viss ersättning kan utgå till handledaren. FU har utvecklat en handledarguide och riktlinjer för APL som stöd för handledare, lärare och praktikant. Materialet finns tillgängligt på FUR för branschens regionala samverkan Praktikplats FUR är FUs förlängda arm och där kan företagen, på regional och lokal nivå, samarbeta med kommuner, myndigheter, skolor, universitet, m.fl. Uppgiften är bl.a. att bevaka och påverka utbildnings- och kompetensfrågor i regionerna samt även informera om FUs verksamhet. Idag finns det 5 st FUR i landet - Syd, Väst, Mellan, Stockholm och Norr. 2013

17 Gymnasieutbildning Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar kring frågor om utbildning och rekrytering. Gymnasiereformen GY11 skapade nya möjligheter för fastighetsbranschen att få utbildade och kompetenta medarbetare med yrkesexamen från det nya VVS- och fastighetsprogrammet. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

18 Gymnasieutbildning VVS- och fastighetsprogrammet (VF) startades i samband med nya gymnasiereformen GY11. För första gången har nu branschen en egen inriktning i gymnasieutbildningen. VVS och fastighetsprogrammet har idag fyra inriktningar; VVS, KYL- & VÄRMEPUMPSTEKNIK, VENTILATIONSTEKNIK OCH FASTIGHET. Fastighetsinriktningen har tre yrkesutgångar: fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker. Programmet är ett yrkesprogram och höstterminen 2011 började ca elever på programmet där av 78 elever har valt inriktningen fastighet. Våren 2014 examineras dessa 78 elever med en yrkesexamen inom fastighetskompetens. Dessa elever blir med detta branschens allra första ambassadörer för det nya VFprogrammet. På ett yrkesprogram som VF-programmet, ska det ingå minst 15 veckors praktik sk APL (arbetsplatsförlagt lärande). Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen som ska vara lämplig för uppdraget och ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter. Det är skolan som ska tillhandahålla utbildning av handledare. FU har tagit fram en handledarguide som underlättar för skolan och fastighetsföretagen att hjälpa eleven under praktiken. Se gärna broschyren Grattis du ska bli handledare samt FUs riktlinjen på VF-programmet ges även som lärlingsutbildning. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. Fastighetsbranschen kan även rekrytera medarbetare från exempelvis EL & Energiprogrammet (EE), Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) samt från Teknikprogrammet (T). Gymnasieutbildning 2013

19 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskoleutbildning som startades 2009 är statligt finansierad och utbildningsanordnare som vill bedriva utbildning ansöker varje år till Yrkeshögskolemyndigheten. Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Det är därför viktigt att fastighetsföretagen finns med i ledningsgrupperna och medfinansierar utbildningen för att kvalitetssäkra ansökningarna. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

20 Yrkeshögskoleutbildning Utbildning på yrkeshögskola är eftergymnasial och CSN-berättigad. Yrkesutbildning utgår från arbetslivets behov av kompetent personal och bedrivs av privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en stor del av utbildningen förläggs ute i arbetslivet med praktik. Nio av tio studerande går till arbete eller eget företagande efter avslutad utbildning. Under ett år studerar ungefär på olika yrkeshögskoleutbildningar. Idag efterfrågas yrkeshögskoleutbildningen bland fastighetsföretagen i Sverige. Yrkeshögskolan syftar till att säkerställa att det finns utbildningar inom branscher där det finns ett uttalat behov av arbetskraft, vilket innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. Utbildningar på yrkeshögskola beviljas bland annat efter arbetsmarknadsprognoser om efterfrågan på arbetskraft. Under åren hade yrkeshögskolemyndigheten godkänt 485 utbildningsplatser inom fastighet. Prognosen för perioden år är 650 platser som hittills blivit godkända. Det är troligt att ytterligare utbildningsplatser blir beviljade under kommande ansökningsomgång. Yrkeshögskoleutbildning 2013

21 Högskola och Universitet Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har fastställt fem yrkesroller inom fastighetsbranschen. Däribland två yrkesroller (fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare) som idag är under kategorin högskola/universitetet. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

22 Högskola och Universitet Utbildningar riktade mot fastighetsbranschen finns på ca 8 högskolor/universitet i Sverige. Benämningarna på högskolornas och universitetens utbildningar mot fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare är ibland otydliga. Ett arbete inom fastighetsbranschen och dessa yrkesroller är inte alltid självklar. I Fastighetsbranschens Yrkesroller från 2012 finns två roller som är knutna till högskole- eller universitetsstudier. Dessa är fastighetsingenjör 3 och fastighetsförvaltare 3. Fastighetsingenjör 3 En fastighetsingenjör arbetar med att optimera fastigheters tekniska system. I detta ligger att utveckla och ha kostnadsansvar för drift- och underhållsverksamhet. En fastighetsingenjör innehar en ledarroll och ett personalansvar. Fastighetsförvaltare 3 En fastighetsförvaltare arbetar med att utveckla, bevara och förädla fastigheter samt att säkerställa att kunderna är nöjda. Fastighetsförvaltaren tillser också att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Högskola och Universitet 2013

23 Nationellt Branschråd Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar för en stark och utvecklad dialog med olika departement, myndigheter och andra samhällsaktörer. Fastighetsbranschen och är osynlig i nationella sammanhang. I och med detta, beslutade FU att bilda ett Nationellt Branschråd för att stärka branschens arbete med de olika aktörerna och för att synliggöra branschen i olika sammanhang. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

24 Nationellt Branschråd I april 2012 beslutade Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd att bilda ett Nationellt Branschråd. Branschen står inför stora rekryteringsbehov med efterfrågan på nya medarbetare. Ungdomar ratar gymnasieutbildningar inom branschen, utbildningsplatserna är för få och nationellt valideringsarbete går för sakta i förhållande till branschens behov. Syftet med ett Nationellt Branschråd är att skapa en gemensam nationell plattform för kunskapsinhämtning, informationsutbyte, diskussioner och strategiska vägval för fastighetsbranschen vad gäller främst utbildning och arbetsmarknad. Syftet är även att stärka fastighetsbranschen på den nationella arenan, där branschen är osynlig idag. Att bilda ett nationellt branschråd för fastighetsbranschen blir ett mervärde för alla parter i rådet. Andra branscher har liknande råd. Fastighetsbranschen är osynlig i dess omvärld och i vårt samhälle. Kunskap och kännedom om fastighetsbranschen måste öka. Kännedom om branschen och dess behov måste etableras i berörda myndigheter, näringsliv, offentlig sektor, intresseorganisationer och andra samhällsaktörer. Mervärde för branschen Branschen har mycket att vinna på ett fungerande branschråd. Goda kontakter och samarbete med myndigheter och andra samhällsorgan är på många sätt avgörande för att fastighetsbranschen ska kunna klara av det strategiska arbetet samt de kommande kompetens- och rekryteringsbehoven. Startskottet Den 15 november 2012 hade branschrådet sitt första officiella möte i centrala Stockholm. Bland deltagarna fanns representanter från Almega, Arbetsförmedlingen, Fastighetsägarna, Fastigo, Fastighets, KTH, Länsstyrelsen, Malmö Högskola, Riksbyggen, SABO, SKL, Skolverket, Vasakronan, Yrkesakademin, Yrkeshögskolemyndigheten. Nationellt Branschråd 2013

25 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) är en ideell förening som bildades år Hösten 2010 slöt branschens parter en överenskommelse om att gemensamt arbeta för kompetensförsörjning av branschen genom FU. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

26 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU Uppdrag Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds uppdrag är att säkerställa framtida tillgång på kunnig personal inom fastighetsbranschen genom att: Företräda fastighetsbranschen i kontakter med departement, skolmyndigheter och andra samhällsorgan med utbildningsfunktioner Initiera och upprätthålla nära kontakt och samarbete med kommuner, utbildningsföretag och skolor på gymnasial-, yrkeshögskole-, högskole- och universitetsnivå Initiera och genomföra undersökningar avseende framtida kompetensbehov Initiera och genomföra informations- och marknadsföringsinsatser Arbeta för ändamålsenlig utbildning av hög kvalitet Stimulera till att ytterligare aktörer inom branschen blir medlemmar i Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Organisation Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i fastighetsbranschen. I styrelsen finns tio ordinarie ledamöter och tio suppleanter som fördelas lika mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Kansli På Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds kansli arbetar en verksamhetschef och en assistent. FU har också ett valideringsråd, arbetsgrupp för branschens yrkesroller och en gymnasiegrupp. FU är också engagerat i några av branschens andra intresseområden, som t.ex. Marknadsrådet. FUR Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd håller på att utveckla regionala verksamhetsråd vilka benämns FU-Regioner, FUR. Idag är fem regioner etablerade: FUR Norr, FUR Mellan, FUR Stockholm, FUR Väst och FUR Syd. FUR ska på regional och lokal nivå samarbeta med kommuner, skolor, företag och andra lokala organisationer. FUR är FUs förlängda arm. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU 2013

27 FU Regioner - FUR FU Regioner - FUR, är Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds (FU) förlängda arm. De ska på regional och lokal nivå samarbeta med kommuner, skolor, företag och andra organisationer och samhällsorgan. Uppgiften är bland annat att bevaka och arbeta med utbildnings- och kompetensfrågor i regionerna och även informera om FUs verksamhet. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Box Stockholm Klarabergsviadukten 70 C6 (World Trade Center) Telefon växel:

Utbildning och bransch

Utbildning och bransch Utbildning och bransch Goda råd till utbildningsanordnare Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FUs kansli

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar 6 råd till branschen 1. Kontakta gymnasieskolor i din kommun/region för att se om de ger VVS- och Fastighetsprogrammet. Erbjud platser för APL, prao

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller

Fastighetsbranschens yrkesroller 2012 Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom branschen finns stora möjligheter,

Läs mer

Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen

Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen 1 Innehållsförteckning Om fastighetsbranschen och arbetsmarknaden... 3 Fastighetsskötare... 5 Fastighetsvärd... 6 Fastighetstekniker... 7 Fastighetsingenjör...

Läs mer

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten

Läs mer

Vi företräder fastighetsbranschen i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor

Vi företräder fastighetsbranschen i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Vi företräder fastighetsbranschen i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Om Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Vilka är vi? Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd är en ideell förening som arbetar för

Läs mer

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Eftergymnasial utbildningsnivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom

Läs mer

Tryggar branschens framtid

Tryggar branschens framtid Tryggar branschens framtid FU är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter Arbetsgivarna Arbetstagarna Våra viktigaste kärnfrågor Kompetensförsörjning för branschen

Läs mer

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov - en analys av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att behovet av kompetens är stort i en bransch där byggandet är uppe på de högsta nivåerna på många

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Ansökan Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning fastighet Läsåret 2015/2016 (FU) är en ideell organisation som finansieras av branschens arbetsmarknadsparter

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL. Fastighetsbranschens kompletta kompetensbevis

Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL. Fastighetsbranschens kompletta kompetensbevis Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL Fastighetsbranschens kompletta kompetensbevis 2 FAVAL är fastighetsbranschens kompletta kompetensbevis Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL FASTIGHETSBRANSCHENS

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Att säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning är avgörande för fastighetsbranschens utveckling. Under

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008 Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur - reviderad 2008 Bakgrund En gemensam och av branschen fastställd yrkesnomenklatur är en utgångspunkt för utbildningsproducenters program. Det innebär att utbildningen

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Ge oss lärare mer tid. En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Ge oss lärare mer tid. En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Ge oss lärare mer tid En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan Innehåll Förord... 4 Sammanfattning och slutsatser... 5 Undersökning... 7 Yrkeslärarnas

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Branschundersökning och GAP-analys genomförd av Utbildningsnämnden Stockholm, September 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte och metod 2. Bakgrundsbeskrivning

Läs mer

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97)

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Lejla Gros 2016-02-12 Dnr: RUN 2015-585 Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) Bakgrund Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande

Läs mer

För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare

För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare Sida 1 av 5 Avsiktsförklaring För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare I ansökan anger utbildningsanordnaren upp till 25 referenspersoner som på olika

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Validering för kompetensförsörjning

Validering för kompetensförsörjning Validering för kompetensförsörjning Linda Wiklund Omvärldsanalytiker Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket.

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket. NLK Den 28:e april genomfördes en konferens med tydlig regional prägel vid gamla Slagthuset i Malmö. Utbildningschef Matz Nilsson berättade om sin vision om hur Malmö stads unga befolkning ska beredas

Läs mer

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112)

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112) Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Per Klingbjer 103 33 Stockholm 2009-03-31 Karin Thapper karin.thapper@teknikforetagen.se 08-782 08 93 Teknikföretagens yttrande över betänkandet

Läs mer

Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion

Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion Elin Landell Jonas Olofsson Helena Asp Peter Holmberg Annika Jervgren Uppdraget (Fi 2013:D) Kartlägga och analysera former av lärande på arbetsplatser arbetsgivarnas

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram vid hantverksprogrammet, inriktning florist, på Praktiska Södertälje 1 (10) Innehåll Bakgrund och frågeställningar Resultat Fakta

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 MOTION YU 1 Byggnads Örebro-Värmland Våra arbetplatser blir mer och mer internationella. Det är oerhört viktigt våra medlemmar får den kompetenshöjning som krävs

Läs mer

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen Lägesbeskrivning Elin Landell Kanslichef Vad är validering? en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle. Myndigheten för yrkeshögskolans

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Naturbrukskonferens 2015

Naturbrukskonferens 2015 Naturbrukskonferens 2015 Västerås den 17 april 2015 Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Statistik 2. Yrkesprogramutredningen 3. Ny utredning 4. Lärarlegitimationer 5. Kvalitet i yrkesutbildning

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Västmanland

Vård- och omsorgscollege i Västmanland En snabbguide för alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorgscollege i Västmanland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Vård- och omsorgscollege Anders Björnstig,

Läs mer

- servicekompetens för morgondagens arbetsmarknad

- servicekompetens för morgondagens arbetsmarknad - servicekompetens för morgondagens arbetsmarknad Vad är ServiceCollege? ServiceCollege är en modell för samverkan mellan utbildningsanordnare och det regionala arbetslivet. Syftet är att ge studerande

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Yrkesutbildning i Sverige;

Yrkesutbildning i Sverige; Yrkesutbildning i Sverige; vart är vi på väg Seminarium Köpenhamn 23 september 2009 1 Yrkesutbildning i Sverigeen tillbakablick 1846 Skråväsendet upphör, näringsfrihet införs och hantverksföreningar bildasutbildningsfrågor

Läs mer

Författare: Kerstin Gunnarsson. Granskare: Anders Sundström. Statisticon AB

Författare: Kerstin Gunnarsson. Granskare: Anders Sundström. Statisticon AB 1 Författare: Kerstin Gunnarsson Granskare: Anders Sundström Statisticon AB 2 Innehåll Innehåll... 3 Bakgrund... 4 Tillvägagångssätt... 5 Enkätkonstruktion... 5 Ram för undersökningen... 5 Urval... 5 Utskick...

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

En samverkansform för utbildning

En samverkansform för utbildning En samverkansform för utbildning Bakgrund Generationsväxling Personalbrist 2015 2020 Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg med utbildning både på gymnasial nivå kommer att

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

www.halmstad.se/larlingsutbildning

www.halmstad.se/larlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning är en del av den gymnasiereform som trätt i kraft hösten 2011. Skälen att ta emot en lärling är många och goda. är en utmärkt rekryteringsväg som låter en ny medarbetare formas

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande

Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande Vi som medverkar Skolverket: Nationella lärlingskommittén: Program 9 30 12 00 Information om och möjligheter med skolförlagd yrkesutbildning och

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring - teknikprogrammet - det fjärde året - industritekniska programmet Yrkesutbildning Mycket stort fokus på yrkesutbildning - ungdomsarbetslöshet - kompetensförsörjning

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet Kompetensförsörjning Gemensamma metallavtalet 1 2 Vad är kompetens? Kompetens är ett begrepp som många använder sig av. Men vad betyder det egentligen? Kompetens är inte detsamma som formell utbildningsnivå.

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer