Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal"

Transkript

1 Nyhetsmagasinet # KLIMAT Energispaning 2015 Linnea Carlsson är Sveriges bästa kyl- och värmepumptekniker! Vad gäller vid ROT-avdrag?

2 » LEDARE Koka soppa på en spik Koka soppa på en spik, trolla med knäna, man tager vad man haver, vända på varje sten ja, det är många bevingade uttryck som far genom mitt huvud när jag tänker på situationen hos några av våra myndigheter när det gäller hanteringen av frågor som berör samhällsbyggnadssektorn i allmänhet, men den värmepumpande tekniken i synnerhet. Ett av de mer flagranta exemplen kommer här. Vi har en F-gasförordning (EG 2014:517) som träder i kraft den 1 januari 2015 med vittgående konsekvenser för tillverkare, importörer, installatörer men framför allt operatörer av kyl- och värmepumpsanläggningar. Operatörer som i det här sammanhanget till exempel kan vara den lokala livsmedelshandlaren, fastighetsägaren, föreståndaren på förskolan, bilmekanikern, restaurangägaren, ja i stort sett alla som är i behov av eller kommer i kontakt med kyla eller värme kommandes från den värmepumpande tekniken. Antalet personer som berörs av förordningen är därmed som ni säkert förstår enormt stort. Jag vill faktiskt dryfta mig påstå att inte ens kampen mot ozonhålet på 80- och 90-talet hade lika stor påverkan på gemene man som vad den nya F-gasförordningen kommer att få. Mängden av klarlägganden och tolkningar som behöver göras är enorm och behovet av informationsspridning monumental. Så vad gör då myndigheten i det här fallet Naturvårdsverket? Ingenting! Så vad gör då myndigheten i det här fallet Naturvårdsverket? Ingenting! Man tillsätter inga extra resurser för utredning och konsekvensanalys av förordningen. Man tillsätter inga extra resurser för samordning och implementering av förordningen. Man tillsätter inga extra resurser för informationsspridning. Istället vältrar man över hela arbetet och ansvaret(?) på befintlig redan överbelastad personal. Tack och lov en både kunnig, engagerad, ja verkligen hängiven personal men ändå en personal som redan innan denna arbetsuppgift lades på dem hade mer än fullt upp. Att tro de ska mäkta med även denna enorma uppgift tyder på antingen bristande insikt, kompetens eller intresse. Kanske är det en kombination av de tre både kunnig, engagerad, ja verkligen hängiven personal Så frågan är hur man tänker på Naturvårdsverk, Miljödepartement och Näringsdepartement. Är det inte viktigt att vi i Sverige följer de lagar och förordningar som stiftas i EU? Är det inte viktigt att vi i Sverige aktivt arbetar för minskade utsläpp av växthusgaser? Är det inte viktigt att vi i Sverige hushåller med primärenergi? Är det inte viktigt att vi i Sverige har en fungerande livsmedelsförsörjning innefattande god hantering av våra matvaror? Är det inte viktigt att vi i Sverige ja, så här kan jag hålla på länge. Med de resurser man (inte) tillsätter för det här oerhört viktiga arbetet kan enda svaret på mina frågor ovan vara Nej på samtliga! Svenska Kyl & Värmepumpföreningen nöjer sig givetvis inte med detta. Istället förbereder vi sedan en tid vad, när och vilka vi ska gå på för att få till en ändring i förståelsen, attityden och engagemanget kring ämnet. Men, 1 januari är snart mycket snart. Därför har vi med egna resurser och pengar dragit igång ett flertal av de aktiviteter som Naturvårdverket och Miljödepartementet själva borde gjort. T.ex. har vi: Initierat ett branschråd bestående av bl.a. Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Energimyndigheten, Bil Sweden, MRF, Sv. Dagligvaruhandel, ICA, COOP, importörer, grossister och entreprenörer för att analysera och identifiera kritiska frågor kring införandet av förordningen. Tagit fram informationsbroschyrer för installatörer och operatörer över vad som komma skall. Startat upp arbetet med en neutral hemsida med frågor och svar kring den nya förordningen. Visst, vi engagerar oss gärna i detta eftersom den nya F-gasförordningen är något mycket bra. Bra för våra kunder operatörerna, bra för våra medlemmar, men framförallt bra för vår miljö och för våra barn. Men, inte ska väl en liten branschorganisation behöva dra hela lasset, eller? Trots allt - förhoppningsfulla Jul- och Nyårshälsningar, Per Jonasson VD 2 Nyhetsmagasinet Klimat #1 2014

3 Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal Inledningen av 2014 började precis som avslutningen på 2013 starkt med ökad försäljning både för frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar. Det fantastiska sommarvädret var en bidragande orsak till minskad försäljning av värmepumpar under andra kvartalet. Under tredje kvartalet ökade försäljningen igen för alla segment utom bergvärmepumpar. Sammantaget är försäljningen av värmepumpar under årets tre första kvartal på samma nivå som Försäljningen av bergvärmepumpar minskade med 7 % under tredje kvartalet. Första kvartalet ökade försäljningen med 11 % och under andra kvartalet minskade försäljningen med 8 %. Totalt under årets tre första kvartal har försäljningen minskat med 3 % jämfört med Under tredje kvartalet vände den negativa trenden med minskad försäljning av luft-vattenvärmepumpar till en ökning med 5 %. Inledningen av året var dock tuffare med en minskad försäljning både under första och andra kvartalet. Totalt har försäljningen minskat med 3 % under årets tre första kvartal (Q1: -11 %; Q2: -7 %). Vi har sedan ett par år tillbaka börjat se en mättnad på villamarknaden, och sagt att den stora utvecklingspotentialen för värmepumpmarknaden är större fastigheter. Under de senaste två åren har denna marknad dock fått känna av lågkonjunkturen, men i år har försäljningen vänt uppåt igen. Under årets första tre kvartal har den installerade effekten i detta segment ökat med 18 % jämfört med förra året. Det totala värdet i konsumentled för värmepumpinstallationer under årets tre första kvartal uppgick till knappt 4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 7 % jämfört med motsvarande period förra året. Frånluftvärmepumparna har under hela året ökat i försäljningen, +15 % under första kvartalet, +4 % under det andra kvartalet och +5 % under tredje kvartalet. Ackumulerat under årets tre första kvartal har försäljningen av frånluftvärmepumpar ökat med 11 % jämfört med samma period Frånluftvärmepumpar, som installeras i majoriteten av alla nybyggda villor och småhus, följer nybyggnationsstatistiken relativt väl. Under första halvåret visar preliminär statistik från SCB att nybyggnationen av villor under första halvåret har ökat med 11 %. Energipriser Vindkraften fortsätter att öka i Sverige. Under det senaste året har vindkraftsproduktionen ökat med 33 % och väntas på helår uppgå till 11 TWh. Sverige är en stor nettoexportör av koldioxidfri el till våra grannländer. Hittills i år uppgår exporten till drygt 14 TWh. Vid jämförelse med tidigare år har elpriset har under det senaste året haft små variationer. Priset har legat mellan 1,1-1,2 kr/kwh. Priset på fjärrvärme i småhus har sedan 2013 ökat med ca 1,5 %, medan priset på pellets sjunkit något. Sedan januari 2014 redovisar SPBI inte längre statistik över priset på eldningsolja. Därför finns inte dessa siffror med i diagramet nedan. Nyhetsmagasinet Klimat #

4 Linnea Carlsson är Sveriges bästa kyl- och värmepumpstekniker! Det känns jättekul och är ytterligare ett bevis på att jag har valt rätt yrke bytte till yrket som kyl- och värmepumpstekniker efter utbildning på yrkeshögskola. Varför är tävlingen så viktig? Syftet med tävlingen är framför allt att visa upp yrket för ungdomar som ska välja yrkesbana. Därför var valet av plats för tävlingen ganska självklart. - Att förlägga tävlingen på Gymnasiemässan blev ännu bättre än vi hade hoppats. Med omkring besökande ungdomar och deras föräldrar, har vi hamnat på helt rätt plats, säger Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP). Mässan vänder sig till skolelever i årskurs 8 och 9, vilken är den målgrupp som är mycket viktig för oss att nå, fortsätter Per, som även var årets prisutdelare. Efter tre intensiva tävlingsdagar på Gymnasiemässan i Älvsjö stod det klart, Linnea Carlsson från Kristianstad vann finalen i yrkes-sm för kyloch värmepumpstekniker. I finalen, som hölls den november, fick hon möta ytterligare fem av landets bästa kyltekniker, som alla liksom Linnea hade kvalificerat sig genom framskjutna placeringar i regionala uttagningstävlingar. Det var en mycket glad och lite omtumlad Linnea Carlsson, som steg upp på prispallen. Det känns jättekul och är ytterligare ett bevis på att jag har valt rätt yrke, säger Linnea. Vid mitt gymnasieval blev jag nästan lurad in på ett teoretisk program, Natur, av min SYO, trots att jag sa att jag ville jobba mer praktiskt. Är man bra på teoretiska ämnen förväntas man vilja gå en teoretisk utbildning, men nu med jobbet som kyl- och värmepumpstekniker känner jag mig helt hemma. Tidigare jobbade Linnea inom vården, men Viktigt med tävlingen är också att sätta tekniken och teknikern i ett sammanhang. SKVP satsade därför på att ha en curlingbana i mindre format i montern, denna gång förtjänstfullt installerad av Edekyl & Värme AB. Curlingbanan visar en av de viktiga roller som kylteknikern spelar i samhället, att man i en uppvärmd lokal kan spela curling eller åka skridskor. Och visst blev den en succé, många besökare stod i kö för att testa på sporten och lära sig mer om tekniken bakom isbanan. - Vi upplever att vår monter även denna gång blev mycket lyckad. Vi hade besök av oerhört många intresserade ungdomar och föräldrar, säger Henrik Brengesjö, utbildningsansvarig på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Ett mer utförligt referat över tävlingen går att finna i nästa nummer av tidningen Kyla+ Värmepumpar (nr 8). PÅ PRISPALLEN 1) Linnea Carlsson LL Kylteknik, Kristianstad 2) Jeremias Pihlajainen Francks Kylindustri i Bergslagen AB, Ludvika 3) Mats Karlsson Comfortteknik, Göteborg 4 Nyhetsmagasinet Klimat #1 2014

5 Besök oss på nya hemsidan - I oktober var det premiär för Svenska Kyl & Värmepumpföreningens nya hemsida. Förutom ny design och förbättrade funktioner, har vi samlat det bästa från de två tidigare hemsidorna kvforetagen.se och svepinfo.se. Den nya hemsidan har även fått ny adress, Vi hälsar dig varmt välkommen in för att bekanta dig med nya hemsidan, botanisera bland informationen och logga in för att ta del av alla medlemsförmåner. Logga in Som medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har du som vanligt tillgång till medlemssidorna, vilka är fulla med förmåner som du kan ta del av när du väl har loggat in. För att kunna logga in behöver du först skapa ett nytt konto. Dina tidigare inloggningsuppgifter gäller alltså inte längre. Du skapar ett nytt konto genom att gå till Logga in, fyll i den e-postadress till er kontaktperson som ni tidigare har angett till oss. Är du osäker Med den nya hemsidan på plats får vi en ännu bättre plattform för att sprida information på vilken adress det är, sök upp ditt företag under fliken Sök företag, där hittar du angiven mejladress. Fyll sedan i önskat lösenord. En bekräftelse skickas till kontaktpersonens e-post. Klicka på länken i mailet så aktiveras det nya kontot. Om du behöver hjälp att logga in, kontakta Hanna Nyborg eller hanna. eller Susanne Eriksson, eller KYLA+ Värmepumpar Det är inte bara föreningens hemsida som har haft premiär. Nu lanseras även en ny hemsida för vår egen branschtidning, KYLA+ Värmepumpar, vilken kommer att erbjuda ett snyggare gränssnitt och nya funktioner. Med den nya hemsidan på plats får vi en ännu bättre plattform för att sprida information till och från kyl- och värmepumpmarknaden. Välkommen in till Nyhetsmagasinet Klimat #

6 Vad gäller vid ROTavdrag? Beslut om att införa ROT-avdraget togs i riksdagen den 13 maj 2009, men det gäller retroaktivt från den 8 december Privatpersoner som äger hus, fritidshus eller bostadsrätt (inre underhåll) har rätt att dra av 50 % av arbetskostnaden vid ROT-arbete. Max kr/ägare och år får dras av. Arbetskostnad för nyinstallation eller utbyte av värmepump är avdragsgillt och det gäller för alla typer av värmepumpar. ROT-avdraget är sammanfogat med RUT-avdraget för hushållsnära tjänster. Maximala avdraget är kr/år för både hushållsnära tjänster och ROT. I den nya regeringens budgetproposition så har dock det maximala avdraget för RUT sänkts till kr per person och år. Om budgeten går igenom kommer det att börja gälla från och med Schabloner för arbetskostnad Det är inte tillåtet att subventionera priset på material och istället ta ut en högre arbetskostnad. I värmepumpbranschen offereras oftast ett totalpris för hela entreprenaden. För att förenkla beräkningen av arbetskostnaden, samt att göra det enkelt både för kunden och Skatteverket att göra en bedömning om ROT-avdraget är rimligt, hade vi under våren 2009 en tät dialog med Skatteverket angående att ta fram en schablon för hur ROT-avdragsgrundande arbetskostnad vid värmepumpinstallationer ska beräknas. Tillsammans med medlemsföretagen har vi beräknat att arbetskostnaden för en totalentreprenad kan sättas till 35 % av den totala entreprenadkostnaden för vätska-vattenvärmepumpar (berg-, jord-, sjö och grundvattenvärmepumpar) och 30 % för luftvärmepumpar (luft-vatten, luft-luft och frånluft). I juni 2009 godtog Skatteverket vår schablonberäkning av arbetskostnaden i ett brevsvar. Brevsvaret omvandlade Skatteverket sedan till ett ställningstagande i april Ställningstagandet innebär i praktiken att Skatteverket i stället för att säga att de inte har något emot branschens sätt att beräkna ROT-berättigad arbetskostnad, säger att det är så här de bedömer att arbetskostnaden ska beräknas. Nej till ROT-bedrägeri Syftet med att ta fram en schablon var att förenkla för alla parter, kunder, entreprenörer och Skatteverket, samt att undvika att ROT-avdraget används som ett konkurrensmedel. Vi förutsåg tidigt att konkurrerens med ROT-avdraget kunde bli en av konsekvenserna när avdrag endast ges på arbetet och inte på hela entreprenadkostnaden. Detta är också det största problemet vi ser idag med ROT-avdrag för värmepumpsinstallationer, att företag medvetet, eller omedvetet konkurrerar med att ge kunden mest ROT-avdrag. För att stärka medlemsföretagen, samt göra både företag och privatpersoner medvetna om att fusk med ROT-avdraget förekommer i branschen har vi startat kampanjen Nej till ROT-bedrägeri. En logga samt ett brev togs fram för att kunna visa kunden att företaget beräknar ROT-avdraget korrekt. Både logga och brev finns att ladda ned på medlemssidorna på SKVPs hemsida. Föreslagna förändringar för fakturamodellen Regeringen har lämnat ett lagförslag som påverkar utförare av ROT- och RUT-tjänster. Förslaget innebär bland annat att ansökan om utbetalning av ROT- och RUT-arbete endast Syftet med att ta fram en schablon var att förenkla för alla parter kan göras via Skatteverkets e-tjänst. Fördelarna med detta ska enligt Skatteverket bli att lämnade uppgifter kontrolleras omedelbart och på det sättet säkerställs att ansökan blir komplett och rätt summerad. Konsekvensen av detta blir en snabbare handläggningstid och utbetalning kan göras fortare. Om förslaget går igenom kommer fler uppgifter att behöva lämnas in: antalet arbetade timmar materialkostnader övriga kostnader för annat än hushållsarbete och material vilken typ av arbete som utförts Företag som nyligen har startat sin verksamhet och inte har möjlighet att redovisa elektroniskt, kan ansöka om att bli befriade från att lämna ansökan via e-tjänsten. Befrielse ges i högst 6 månader. Utbetalning av ROT-pengar från Skatteverket ska enligt förslaget ske till utförarens bankeller kreditmarknadsföretagskonto. Om förslaget går igenom kommer förändringarna börja gälla den 1 januari Nyhetsmagasinet Klimat #1 2014

7 Det skulle inte vara fel att beskriva kyl- och värmepumpsmarknaden som Sveriges modernaste energibransch Med fokus på Sveriges modernaste energibranch KYLA+ Värmepumpar så heter tidningen som under snart tre decennier har följt, bevakat och informerat kyl- och värmepumpsmarknaden. Ett ansvar och ett förtroende som redaktionen tar på största allvar. Det händer otroligt mycket på kyl- och värmepumpsmarknaden, säger Johan Tegnelius, chefredaktör för KYLA+ Värmepumpar. Utvecklingen går i en rasande takt och tekniken vi beskriver tar en allt större plats i samhället. Det skulle inte vara fel att beskriva kyl- och värmepumpsmarknaden som Sveriges modernaste energibransch. I Energimyndighetens senaste rapport över olika energiscenarion för Sverige spås energianvändningen minska till 2030, något som den stora värmepumpsanvändningen i landet i högsta grad bidrar till. - Vi har många duktiga tillverkare och installatörer i det här landet, fortsätter Johan, globalt sett är vi ett föregångsland när det gäller att utnyttja den naturliga energikälla som finns i luft, vatten och mark med hjälp av värmepumpar. Lika många tillverkare av kylaggregat finns det inte i Sverige, men det har inte hindrat utvecklingen från att rusa framåt. - Redan i slutet av 1980-talet satte myndigheterna i Sverige fokus på de negativa effekter för ozonhålet som dåtidens köldmedier hade. Det i sin tur ledde till en hårdare reglering vilket i sin tur sporrade företagen att utveckla nya systemlösningar, miljö- och energismartare systemlösningar. En utveckling som inte stannat av utan sprungit vidare. - Nya idéer och ny teknik tillkommer hela tiden, säger Johan. Det är därför som det är så kul att skriva och bevaka teknikområdet. Det ligger en utmaning i att förklara den stora potential som finns för att spara energi i Sverige genom att applicera ny, effektiv kylteknik. Johan nämner som exempel att cirka hundra ishallar i landet står inför en ganska snar ombyggnad. - Snitthallen förbrukar cirka 1000 MWh/ år, säger Johan, och genom att välja modern teknik kan en sådan hall efter ombyggnad halvera energianvändningen. Det innebär en besparing om 500 MWh/år. Multiplicerat med 100 så landar det på en besparing om cirka MWh/år, som även kommer kommunerna tillgodo i form av minskade driftkostnader. Rätt bra! KYLA+ Värmepumpar bevakar som sagt det mesta som händer på kyl- och värmepumpsmarknaden och vill fungera som nyhetskälla, inspiration och ett forum för utbyte av erfarenhet och goda exempel. - Kompletterat med vår hemsida, www. kylavarme.se, och vårt elektroniska nyhetsbrev vill vi göra det enkelt för alla som är intresserade av att följa Sveriges modernaste energibransch. Nyhetsmagasinet Klimat #

8 Energispaning 2015 Denna information kompletterar föredragen och ger dig som besökare konkreta, etablerade verktyg att använda redan idag Den 12 mars 2015 är det åter igen dags för Energispaning på Courtyard by Marriott i Stockholm. En heldag som handlar om nya tekniska möjligheter, nya lagkrav samt nya krav och behov från anläggningsägare. Fokus ligger uteslutande på frågor som berör energieffektivare användning av kyl- och värmepumpssystem. Som vanligt kommer parallella seminarier att hållas i två salar. Som komplement till föredragen har vi plane- rat för en utställning där ett begränsat antal företag, leverantörer, ges plats att visa upp de verktyg man erbjuder marknaden och som bidrar till bättre energiprestanda i anläggningarna. Vilka är produkterna, vad bidrar de med, hur hittar jag rätt produkt och hur kan jag beräkna energianvändningen för dem? Denna information kompletterar föredragen och ger dig som besökare konkreta, etablerade verktyg att använda redan idag. Deltagarna utgörs av representanter från de mest aktiva och framtåsträvande entreprenörsföretagen, konsultföretagen samt anläggningsägare. Det är en spännande mix av människor som alla har möjlighet att påverka branschens utveckling och framtid. Målet med hela arrangemanget är att belysa konkreta frågeställningar och systemdelar som alla har betydelse för en kyl- och värmepumpsanläggnings energianvändning. Håll utkik på för aktuell information och hur du anmäler dig! Vi håller dig uppdaterad om kyl- och värmepumpsmarknaden! NYHETER REPORTAGE FÖRDJUPNING 8 Nyhetsmagasinet Klimat #1 2014

9 Östhammars kommun pionjärer med energibesparande teknik för ishallar När ishallen i Gimo skulle byggas upp efter ett takras valde kommunen att satsa på en helt ny teknik, med sikte på att minska energianvändningen rejält. Det är första gången tekniken prövas i Europa och kommer i Östhammars fall att halvera energianvändningen, om inte mer. Traditionellt sett byggs ishallar ofta med en kylanläggning som nyttjar ammoniak som köldmedium, kopplat till en krets innehållande glykol och vatten som kyler ispisten. Eftersom ammoniak kräver att tillstånd inhämtas från räddningstjänsten kan i vissa fall andra köldmedier användas, som inte är giftiga men som istället har många gånger fler påverkan på växthuseffekten. Även ishallen i Gimo använde sig av ammoniak, men när det var dags för återuppbyggas valde man en annan väg. En helt ny väg. Den tekniska lösningen baserar sig istället på koldioxid som köldmedium, en lösning som för isbanor hittills enbart testats i Quebec, Kanada. Utöver att kyla isbanan kan kylanläggningen nu på ett effektivt sätt användas för att värma och avfukta ishallen. Med den tidigare anlägg- ningen använde ishallen cirka 1000 MWh/år, nu är målet satt till maximalt 500 MWh/år. En halvering av energianvändningen. En halvering av energianvändningen konsultföretaget som gjort underlagen för upphandlingen och även bistått vid utvärdering av anbuden. Den minskade energianvändningen sparar inte bara en avsevärd summa pengar åt kommunen, årligen, den minskar också miljöbelastningen avsevärt. Att Östhammars kommun tog steget och satsade på en för Europa helt unik lösning var ett noga övervägt val. I Sverige finns idag cirka 300 liknande ishallar som den i Gimo, varav ett 100-tal står inför en ganska snar ombyggnad. Om alla hallar byggdes enligt Gimo-modellen finns en enorm samhällsvinst inom räckhåll. Kommuner runt om i landet har visat intresse för Gimos projekt och har bett om att få mer information samt få möjlighet att studera hallen på plats. - Det är kul att få vara visionär ibland, säger Lasse Karlsson på Tekniska förvaltningen i Gimo. I grunden är lösningen den samma som i dag nyttjas för våra stora och nybyggda livsmedelsbutiker, så det är med andra ord en beprövad teknik. Att den inte använts i ishallar kan dels förklaras av ett konservativt tänkande hos många kommuner och installatörer, dels av att investeringskostnaden blir något högre. Östhammars kommun valde att göra upphandlingen med LCC, Life Cycle Cost, som grund. Istället för att enbart låta initialkostnaden styra valet tittade man på hur mycket anläggningen totalt skulle komma att kosta över en 20-årsperiod, inklusive kostnader för drift och service. Kostnadsberäkningarna visade tydligt på att den merkostnad som uppstod vid valet av en koldioxidlösning skulle löna sig, flera gånger om. Så vitt jag vet är det den första ishallen i Sverige som upphandlas på detta sätt, säger Jörgen Rogstam från Energi & Kylanalys, Hans-Olov Larsson och Patrik Larsson från Industri & Laboratoriekyl tillsammans med Jörgen Rogstam från Energi & Kylanalys. Nyhetsmagasinet Klimat #

10 Den nya F-gasförordningen något som kommer påverka hela kyl- och värmepumpsbranschen! Att bidra till att skapa ett hållbart samhälle är ingen engångsaktivitet. Det är något som varje bransch, organisation och människa behöver göra kontinuerligt. Självklart gäller det även oss i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Det är något som vi har tagit ansvar för historiskt och kommer att fortsätta att arbeta innovativt med i framtiden. På 80-talet tog vi bort CFC-köldmedierna från marknaden och bidrog därmed till ett skyddande av ozonskiktet är det den nya F-gasförordningen som är nästa viktiga steg för ett bättre klimat. Vad är nya f-gasförordningen? Från och med första januari 2015 kommer den nya F-gasförordningen att tillämpas. Detta är det enskilt viktigaste vägledande dokumentet för minskning av utsläppen av fluorerande växthusgaser (F-gaser) i Europa. Det är framtaget av EU-kommissionen, Parlamentet och Ministerrådet och det är ett bra exempel på hur internationell samverkan verkligen kan göra skillnad. Det är också ett exempel på hur vi som organisationer, företag och individer kan göra skillnad för klimatet. Direkt eller indirekt kommer alla våra medlemsföretag och deras kunder med kyl- och värmepumpsystem att påverkas. Målet, och det enda syftet med denna förordning är att skydda miljön genom minskade utsläpp av fluorerade växthusgaser. Fem områden som kommer påverka vår bransch. 1. Nedfasningstakten av den årliga konsumtionen av F-gaser från 100% till 21% fram till Detta kommer mycket snart leda till brist på köldmedier med hög växthuspåverkan såsom R404A. Något som kommer påverka hela vår bransch inklusive värmepumpsegmentet. 2. En stor mängd system som i dagsläget inte behöver läcksökas kommer i framtiden behöva göra det. Detta eftersom övergången från kg till CO2- ekvivalenter medför förändringar av vilka system som ska läcksökas, samt hur ofta det ska ske. 3. Förbud mot påfyllnad av köldmedium vid service och underhåll av system med hög- GWP köldmedier (<2500) från Redan nu bör ni undvika eller avråda från nyinstallationer med dessa köldmedier eftersom anläggningarna kommer bli svåra att serva långt innan den tekniska livslängden gått ut. 4. Förbud mot placering av produkter på marknaden. Inom bara några år kommer ett flertal produkter få restriktioner vad gäller tillåtna köldmedier, något som kan göra att de inte kommer kunna säljas och installeras. 5. Krav på kunskap och kompetens kring alternativa köldmedier, som HFO och naturliga köldmedier. En konsekvens av den nya F-gasförordningen är att mängden anläggningar med alternativa köldmedier kommer öka kraftigt. Det kräver att ni som installations- och serviceföretag har kunskap och resurser för att möta behovet. Frågor & Svar Vad innebär den nya f-gasförordningen? Den nya F-gasförordningen kommer innebära att köldmedier med hög växthuspåverkan (GWP-faktor) mycket snart kommer försvinna 10 Nyhetsmagasinet Klimat #1 2014

11 Vilka är de viktigaste budskapen till mina kunder? 1. Den nya F-gasförordningen är ett bra beslut 2. Se till att kundens befintliga system är täta och väl underhållna. 3. Gör inga nya installationer med hög-gwp köldmedier (R404A) 4. Undersök om kunden äger anläggningar som i och med den nya förordningen behöver läcksökas. Undersök även om läcksökningsintervallen förändras. 5. Om kunden har en kyl- och frysanläggning med hög-gwp (<2500) föreslå då att redan nu undersöka och planera för den framtida driften eftersom det från 2020 inte kommer vara tillåtet att fylla på med nytt köldmedium vid service. Förordningen finns att läsa i sin helhet på vår hemsida från marknaden och ersättas av nya med lägre eller mycket lägre GWPfaktor. Bland de medier som kommer användas finns t.ex. koldioxid, propan, propen, ammoniak samt olika typer av HFC- och HFO-köldmedier. Vad händer med den gamla svenska förordningen SFS 2007/846? Den svenska förordningen SFS 2007/846 kommer fortsätta gälla efter årsskiftet, men där den strider mot, eller avviker från den nya europeiska förordningen EU 2014:517 är det EU 2014:517 som gäller. I vissa fall pekar den svenska förordningen SFS 2007/846 på den europeiska förordningen. När nu den nya förordningen EU 2014:517 blir gällande kommer dessa hänvisningar att gälla den nya förordningen. Vad förväntas av mig? Som expert inom kyl- och värmepumpsområdet förväntas du känna till, och kunna tillämpa den nya f-gasförordningen. Hur ska jag beräkna vilka läcksökningsintervall som gäller i och med övergången från kg till CO2-ekvivalenter? - Om kontrollintervallet inte förändras ligger den ursprungliga perioden kvar. - För de som förändras, tittar man när föregående kontroll utfördes och lägger sedan på det nya intervallet som ny period från det datum kontrollen skedde Om det nya datumet hamnar på 2014, ska 1:a kontrollen 2015 ske senast enligt det datum som gällde för intervallet o Exempel 1: Ett aggregat som i nuvarande system ska kontrolleras inom 12 månader och där man gjort kontroll 15 oktober i år (2014). Efter årsskiftet då EU/517/2014 träder i kraft förändras intervallet till inom 6 månader. Det innebär att nästa kontroll ska ske senast 14 april 2015! o Exempel 2: Ett aggregat som i nuvarande system ska kontrolleras inom 12 månader och där man gjort kontroll 15 mars i år (2014). Efter årsskiftet då EU/517/2014 träder i kraft förändras intervallet till inom 6 månader. Det innebär att nästa kontroll ska ske senast 14 mars 2015! Detta eftersom det annars skulle bli en fiktiv kontroll senast 14 september 2014 men då gällde inte EU/517/2014 Vilken typ av stöd kan jag förvänta mig från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen? Föreningen arbetar intensivt med att ta fram informationsmaterial till både dig som medlem och dina kunder och leverantörer. Det kommer att skickas ut successivt allt eftersom det blir färdigt. Föreningen har också tagit initiativet till att starta en oberoende hemsida (www.alltomfgas.se) där frågor och svar kring den nya förordningen kommer samlas. Slutligen går det alltid att kontakta föreningens kansli där det finns ett flertal personer med stor kunskap kring den nya F-gasförordningen, dess innehåll och konsekvenser. Ordlista - GWP = Global Warming Potential ; ett mått på en gas växthuspåverkan i förhållande till koldioxid - CO2-ekvivalent eller CO2(e) = Den specifika växthuspåverkan en gas har i förhållande till koldioxid. - HFC = Syntetiska köldmedier utan ozonpåverkan men med växthuspåverkan, tex. R134a, R410A och R404A - HFO = Syntetiska köldmedier utan ozonpåverkan och med mycket låg eller ingen växthuspåverkan, tex R1234yf och R1336mzz Nyhetsmagasinet Klimat #

12 EUCert Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) har beslutat att driva vidare det så kallade SVEP-certifikatet. SVEP-certifikatet är ett personcertifikat som ges till alla anställda på SKVPs medlemsföretag som genomgått den europeiska värmepumpsinstallatörsutbildningen EUCert. För att undvika eventuell förväxling med F-gas certifieringen kommer innehavarna av certifikatet fortsättningsvis tituleras SVEP-certifierad Värmepumpinstallatör. Certifikatet kommer även att uppdateras med SKVPs logotyp och kommer fortlöpande skickas ut per automatik till alla innehavare av ett giltigt SVEP-certifikat. En nyhet är att en lista över alla certifierade installatörer numer finns tillgänglig på SKVPs hemsida. Här framgår vilka företag som har certifierad personal. Namnet på installatörerna framgår ej på grund av personuppgiftslagen. Om det finns önskemål att få sitt namn synligt går det naturligtvis bra. Kontakta då Morgan Willis, , SKVP har även beslutat att temporärt förlänga de certifikat vars giltighetstid går ut vid årsskiftet med 1 år. Detta på grund av det oklara läget kring utvecklingen av ett utbildningsoch certifieringsprogram för installatörer av förnybar värme. Programmet, som har sitt ursprung utifrån krav i EUs förnybarhetsdirektiv 2009/28/EG, utreds förnärvarande av Energimyndigheten. Tryck: Larssons Offsettryck 2014 Effsys Expand Energimyndighetens nya forskningsprogram för resurseffektiva kyl- och värmepumpssystem samt kyl- och värmelager Energimyndigheten har under ett många år stöttat forskning och utveckling inom den värmepumpande tekniken. Det har skett genom programmen Alternativa köldmedier, Klimat 21, Eff-Sys, Effsys2 och Effsys+ vilka sammantaget löpt oavbrutet sedan Detta stöd kommer att fortsätta i och med att det den 1 september i år stod klart att Effsys Expand fått klartecken om finansiering från myndigheten. Därmed ges möjlighet till ytterligare fyra år av forskning, utveckling och innovation för att bidra till samhällets omställning till en alltmer resurseffektiv och hållbar energianvändning. Programmet kommer att löpa fram till 1 september Nyheter från tidigare program är att programmet har utökats till att även innehålla kyl- och värmelager vilket både återspeglar sig i den utökade budgeten på totalt 96 miljoner kronor där Energimyndigheten bidrar med 48 miljoner kronor och i det nya namnet Effsys Expand. Det finns en stor potential i att energieffektivisera befintliga kyl- och värmepumpssystem samt att utforska och utveckla ny teknik inom området. Med stödet från Energimyndigheten får branschen betydligt bättre möjligheter att möta framtidens utmaningar och bidra till en ännu grönare samhällsutveckling, säger Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Programmets kansli är alltså förlagt till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) där det kommer att administreras av Viktor Ölén. Som ordförande för programmet har Peter Rohlin valts, till vardags vd på certifieringsföretaget Incert. En hemsida är under uppbyggnad på adressen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen Postadress: Box 47122, Stockholm Besöksadress: Marieviksgatan 19 C Tfn vx: E-post:

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

NY TEKNIK. Ljusning i byggkonjunkturen # 3/2014. Borrutbildning ger framtidshopp Viktiga frågor i Mullsjö. Kaxvattnet under luppen TEMA. www.geotec.

NY TEKNIK. Ljusning i byggkonjunkturen # 3/2014. Borrutbildning ger framtidshopp Viktiga frågor i Mullsjö. Kaxvattnet under luppen TEMA. www.geotec. En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 3/2014 www.geotec.se TEMA NY TEKNIK Ljusning i byggkonjunkturen Kaxvattnet under luppen Borrutbildning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014.

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014. Miljö- och energidepartementet Susanne Gerland/Johanna Jansson 103 33 Stockholm Stockholm den 11 maj 2015 Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 41 innehåll Intervju med Ola Alterå, Svensk Fjärrvärmes VD...4 1. Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap... 6 2. Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden

Läs mer

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem ER 2015:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Information från Svenska Värmepumpföreningen. Nr 4 2012

Information från Svenska Värmepumpföreningen. Nr 4 2012 Information från Svenska Värmepumpföreningen Nr 4 2012 Shanzhai Hotet från öst Mördande konkurrens driver utvecklingen vidare. Kinesiska företag som livnärt sig på att tillverka billiga kopior av välrenommerade

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny generaldirektör förordar enkla regler och bra service Handbok för Reko Mångmiljonföretag producerar en veckas upplevelser

Läs mer

40 GRADER I UTEPOOLEN

40 GRADER I UTEPOOLEN E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2010 med extramaterial GENERALDIREKTÖREN: FJÄRRVÄRMEN BEHÖVER KONKURRENS BANDY OCH BASKET RÄDDAR EKONOMIN TEMA: Energieffektivisering DOKTORN

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Konkurser och släktforskning är hett för mig Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto! Inkomstskatteeffekter av K2 och K3 Digitala

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2015 Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden Fler aktörer fokuserar på geoenergi Hållbar ishall i Gimo TEMA: K-MÄRKT Att verka utan att synas GEOENERGI

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer