Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal"

Transkript

1 Nyhetsmagasinet # KLIMAT Energispaning 2015 Linnea Carlsson är Sveriges bästa kyl- och värmepumptekniker! Vad gäller vid ROT-avdrag?

2 » LEDARE Koka soppa på en spik Koka soppa på en spik, trolla med knäna, man tager vad man haver, vända på varje sten ja, det är många bevingade uttryck som far genom mitt huvud när jag tänker på situationen hos några av våra myndigheter när det gäller hanteringen av frågor som berör samhällsbyggnadssektorn i allmänhet, men den värmepumpande tekniken i synnerhet. Ett av de mer flagranta exemplen kommer här. Vi har en F-gasförordning (EG 2014:517) som träder i kraft den 1 januari 2015 med vittgående konsekvenser för tillverkare, importörer, installatörer men framför allt operatörer av kyl- och värmepumpsanläggningar. Operatörer som i det här sammanhanget till exempel kan vara den lokala livsmedelshandlaren, fastighetsägaren, föreståndaren på förskolan, bilmekanikern, restaurangägaren, ja i stort sett alla som är i behov av eller kommer i kontakt med kyla eller värme kommandes från den värmepumpande tekniken. Antalet personer som berörs av förordningen är därmed som ni säkert förstår enormt stort. Jag vill faktiskt dryfta mig påstå att inte ens kampen mot ozonhålet på 80- och 90-talet hade lika stor påverkan på gemene man som vad den nya F-gasförordningen kommer att få. Mängden av klarlägganden och tolkningar som behöver göras är enorm och behovet av informationsspridning monumental. Så vad gör då myndigheten i det här fallet Naturvårdsverket? Ingenting! Så vad gör då myndigheten i det här fallet Naturvårdsverket? Ingenting! Man tillsätter inga extra resurser för utredning och konsekvensanalys av förordningen. Man tillsätter inga extra resurser för samordning och implementering av förordningen. Man tillsätter inga extra resurser för informationsspridning. Istället vältrar man över hela arbetet och ansvaret(?) på befintlig redan överbelastad personal. Tack och lov en både kunnig, engagerad, ja verkligen hängiven personal men ändå en personal som redan innan denna arbetsuppgift lades på dem hade mer än fullt upp. Att tro de ska mäkta med även denna enorma uppgift tyder på antingen bristande insikt, kompetens eller intresse. Kanske är det en kombination av de tre både kunnig, engagerad, ja verkligen hängiven personal Så frågan är hur man tänker på Naturvårdsverk, Miljödepartement och Näringsdepartement. Är det inte viktigt att vi i Sverige följer de lagar och förordningar som stiftas i EU? Är det inte viktigt att vi i Sverige aktivt arbetar för minskade utsläpp av växthusgaser? Är det inte viktigt att vi i Sverige hushåller med primärenergi? Är det inte viktigt att vi i Sverige har en fungerande livsmedelsförsörjning innefattande god hantering av våra matvaror? Är det inte viktigt att vi i Sverige ja, så här kan jag hålla på länge. Med de resurser man (inte) tillsätter för det här oerhört viktiga arbetet kan enda svaret på mina frågor ovan vara Nej på samtliga! Svenska Kyl & Värmepumpföreningen nöjer sig givetvis inte med detta. Istället förbereder vi sedan en tid vad, när och vilka vi ska gå på för att få till en ändring i förståelsen, attityden och engagemanget kring ämnet. Men, 1 januari är snart mycket snart. Därför har vi med egna resurser och pengar dragit igång ett flertal av de aktiviteter som Naturvårdverket och Miljödepartementet själva borde gjort. T.ex. har vi: Initierat ett branschråd bestående av bl.a. Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Energimyndigheten, Bil Sweden, MRF, Sv. Dagligvaruhandel, ICA, COOP, importörer, grossister och entreprenörer för att analysera och identifiera kritiska frågor kring införandet av förordningen. Tagit fram informationsbroschyrer för installatörer och operatörer över vad som komma skall. Startat upp arbetet med en neutral hemsida med frågor och svar kring den nya förordningen. Visst, vi engagerar oss gärna i detta eftersom den nya F-gasförordningen är något mycket bra. Bra för våra kunder operatörerna, bra för våra medlemmar, men framförallt bra för vår miljö och för våra barn. Men, inte ska väl en liten branschorganisation behöva dra hela lasset, eller? Trots allt - förhoppningsfulla Jul- och Nyårshälsningar, Per Jonasson VD 2 Nyhetsmagasinet Klimat #1 2014

3 Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal Inledningen av 2014 började precis som avslutningen på 2013 starkt med ökad försäljning både för frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar. Det fantastiska sommarvädret var en bidragande orsak till minskad försäljning av värmepumpar under andra kvartalet. Under tredje kvartalet ökade försäljningen igen för alla segment utom bergvärmepumpar. Sammantaget är försäljningen av värmepumpar under årets tre första kvartal på samma nivå som Försäljningen av bergvärmepumpar minskade med 7 % under tredje kvartalet. Första kvartalet ökade försäljningen med 11 % och under andra kvartalet minskade försäljningen med 8 %. Totalt under årets tre första kvartal har försäljningen minskat med 3 % jämfört med Under tredje kvartalet vände den negativa trenden med minskad försäljning av luft-vattenvärmepumpar till en ökning med 5 %. Inledningen av året var dock tuffare med en minskad försäljning både under första och andra kvartalet. Totalt har försäljningen minskat med 3 % under årets tre första kvartal (Q1: -11 %; Q2: -7 %). Vi har sedan ett par år tillbaka börjat se en mättnad på villamarknaden, och sagt att den stora utvecklingspotentialen för värmepumpmarknaden är större fastigheter. Under de senaste två åren har denna marknad dock fått känna av lågkonjunkturen, men i år har försäljningen vänt uppåt igen. Under årets första tre kvartal har den installerade effekten i detta segment ökat med 18 % jämfört med förra året. Det totala värdet i konsumentled för värmepumpinstallationer under årets tre första kvartal uppgick till knappt 4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 7 % jämfört med motsvarande period förra året. Frånluftvärmepumparna har under hela året ökat i försäljningen, +15 % under första kvartalet, +4 % under det andra kvartalet och +5 % under tredje kvartalet. Ackumulerat under årets tre första kvartal har försäljningen av frånluftvärmepumpar ökat med 11 % jämfört med samma period Frånluftvärmepumpar, som installeras i majoriteten av alla nybyggda villor och småhus, följer nybyggnationsstatistiken relativt väl. Under första halvåret visar preliminär statistik från SCB att nybyggnationen av villor under första halvåret har ökat med 11 %. Energipriser Vindkraften fortsätter att öka i Sverige. Under det senaste året har vindkraftsproduktionen ökat med 33 % och väntas på helår uppgå till 11 TWh. Sverige är en stor nettoexportör av koldioxidfri el till våra grannländer. Hittills i år uppgår exporten till drygt 14 TWh. Vid jämförelse med tidigare år har elpriset har under det senaste året haft små variationer. Priset har legat mellan 1,1-1,2 kr/kwh. Priset på fjärrvärme i småhus har sedan 2013 ökat med ca 1,5 %, medan priset på pellets sjunkit något. Sedan januari 2014 redovisar SPBI inte längre statistik över priset på eldningsolja. Därför finns inte dessa siffror med i diagramet nedan. Nyhetsmagasinet Klimat #

4 Linnea Carlsson är Sveriges bästa kyl- och värmepumpstekniker! Det känns jättekul och är ytterligare ett bevis på att jag har valt rätt yrke bytte till yrket som kyl- och värmepumpstekniker efter utbildning på yrkeshögskola. Varför är tävlingen så viktig? Syftet med tävlingen är framför allt att visa upp yrket för ungdomar som ska välja yrkesbana. Därför var valet av plats för tävlingen ganska självklart. - Att förlägga tävlingen på Gymnasiemässan blev ännu bättre än vi hade hoppats. Med omkring besökande ungdomar och deras föräldrar, har vi hamnat på helt rätt plats, säger Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP). Mässan vänder sig till skolelever i årskurs 8 och 9, vilken är den målgrupp som är mycket viktig för oss att nå, fortsätter Per, som även var årets prisutdelare. Efter tre intensiva tävlingsdagar på Gymnasiemässan i Älvsjö stod det klart, Linnea Carlsson från Kristianstad vann finalen i yrkes-sm för kyloch värmepumpstekniker. I finalen, som hölls den november, fick hon möta ytterligare fem av landets bästa kyltekniker, som alla liksom Linnea hade kvalificerat sig genom framskjutna placeringar i regionala uttagningstävlingar. Det var en mycket glad och lite omtumlad Linnea Carlsson, som steg upp på prispallen. Det känns jättekul och är ytterligare ett bevis på att jag har valt rätt yrke, säger Linnea. Vid mitt gymnasieval blev jag nästan lurad in på ett teoretisk program, Natur, av min SYO, trots att jag sa att jag ville jobba mer praktiskt. Är man bra på teoretiska ämnen förväntas man vilja gå en teoretisk utbildning, men nu med jobbet som kyl- och värmepumpstekniker känner jag mig helt hemma. Tidigare jobbade Linnea inom vården, men Viktigt med tävlingen är också att sätta tekniken och teknikern i ett sammanhang. SKVP satsade därför på att ha en curlingbana i mindre format i montern, denna gång förtjänstfullt installerad av Edekyl & Värme AB. Curlingbanan visar en av de viktiga roller som kylteknikern spelar i samhället, att man i en uppvärmd lokal kan spela curling eller åka skridskor. Och visst blev den en succé, många besökare stod i kö för att testa på sporten och lära sig mer om tekniken bakom isbanan. - Vi upplever att vår monter även denna gång blev mycket lyckad. Vi hade besök av oerhört många intresserade ungdomar och föräldrar, säger Henrik Brengesjö, utbildningsansvarig på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Ett mer utförligt referat över tävlingen går att finna i nästa nummer av tidningen Kyla+ Värmepumpar (nr 8). PÅ PRISPALLEN 1) Linnea Carlsson LL Kylteknik, Kristianstad 2) Jeremias Pihlajainen Francks Kylindustri i Bergslagen AB, Ludvika 3) Mats Karlsson Comfortteknik, Göteborg 4 Nyhetsmagasinet Klimat #1 2014

5 Besök oss på nya hemsidan - I oktober var det premiär för Svenska Kyl & Värmepumpföreningens nya hemsida. Förutom ny design och förbättrade funktioner, har vi samlat det bästa från de två tidigare hemsidorna kvforetagen.se och svepinfo.se. Den nya hemsidan har även fått ny adress, Vi hälsar dig varmt välkommen in för att bekanta dig med nya hemsidan, botanisera bland informationen och logga in för att ta del av alla medlemsförmåner. Logga in Som medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har du som vanligt tillgång till medlemssidorna, vilka är fulla med förmåner som du kan ta del av när du väl har loggat in. För att kunna logga in behöver du först skapa ett nytt konto. Dina tidigare inloggningsuppgifter gäller alltså inte längre. Du skapar ett nytt konto genom att gå till Logga in, fyll i den e-postadress till er kontaktperson som ni tidigare har angett till oss. Är du osäker Med den nya hemsidan på plats får vi en ännu bättre plattform för att sprida information på vilken adress det är, sök upp ditt företag under fliken Sök företag, där hittar du angiven mejladress. Fyll sedan i önskat lösenord. En bekräftelse skickas till kontaktpersonens e-post. Klicka på länken i mailet så aktiveras det nya kontot. Om du behöver hjälp att logga in, kontakta Hanna Nyborg eller hanna. eller Susanne Eriksson, eller KYLA+ Värmepumpar Det är inte bara föreningens hemsida som har haft premiär. Nu lanseras även en ny hemsida för vår egen branschtidning, KYLA+ Värmepumpar, vilken kommer att erbjuda ett snyggare gränssnitt och nya funktioner. Med den nya hemsidan på plats får vi en ännu bättre plattform för att sprida information till och från kyl- och värmepumpmarknaden. Välkommen in till Nyhetsmagasinet Klimat #

6 Vad gäller vid ROTavdrag? Beslut om att införa ROT-avdraget togs i riksdagen den 13 maj 2009, men det gäller retroaktivt från den 8 december Privatpersoner som äger hus, fritidshus eller bostadsrätt (inre underhåll) har rätt att dra av 50 % av arbetskostnaden vid ROT-arbete. Max kr/ägare och år får dras av. Arbetskostnad för nyinstallation eller utbyte av värmepump är avdragsgillt och det gäller för alla typer av värmepumpar. ROT-avdraget är sammanfogat med RUT-avdraget för hushållsnära tjänster. Maximala avdraget är kr/år för både hushållsnära tjänster och ROT. I den nya regeringens budgetproposition så har dock det maximala avdraget för RUT sänkts till kr per person och år. Om budgeten går igenom kommer det att börja gälla från och med Schabloner för arbetskostnad Det är inte tillåtet att subventionera priset på material och istället ta ut en högre arbetskostnad. I värmepumpbranschen offereras oftast ett totalpris för hela entreprenaden. För att förenkla beräkningen av arbetskostnaden, samt att göra det enkelt både för kunden och Skatteverket att göra en bedömning om ROT-avdraget är rimligt, hade vi under våren 2009 en tät dialog med Skatteverket angående att ta fram en schablon för hur ROT-avdragsgrundande arbetskostnad vid värmepumpinstallationer ska beräknas. Tillsammans med medlemsföretagen har vi beräknat att arbetskostnaden för en totalentreprenad kan sättas till 35 % av den totala entreprenadkostnaden för vätska-vattenvärmepumpar (berg-, jord-, sjö och grundvattenvärmepumpar) och 30 % för luftvärmepumpar (luft-vatten, luft-luft och frånluft). I juni 2009 godtog Skatteverket vår schablonberäkning av arbetskostnaden i ett brevsvar. Brevsvaret omvandlade Skatteverket sedan till ett ställningstagande i april Ställningstagandet innebär i praktiken att Skatteverket i stället för att säga att de inte har något emot branschens sätt att beräkna ROT-berättigad arbetskostnad, säger att det är så här de bedömer att arbetskostnaden ska beräknas. Nej till ROT-bedrägeri Syftet med att ta fram en schablon var att förenkla för alla parter, kunder, entreprenörer och Skatteverket, samt att undvika att ROT-avdraget används som ett konkurrensmedel. Vi förutsåg tidigt att konkurrerens med ROT-avdraget kunde bli en av konsekvenserna när avdrag endast ges på arbetet och inte på hela entreprenadkostnaden. Detta är också det största problemet vi ser idag med ROT-avdrag för värmepumpsinstallationer, att företag medvetet, eller omedvetet konkurrerar med att ge kunden mest ROT-avdrag. För att stärka medlemsföretagen, samt göra både företag och privatpersoner medvetna om att fusk med ROT-avdraget förekommer i branschen har vi startat kampanjen Nej till ROT-bedrägeri. En logga samt ett brev togs fram för att kunna visa kunden att företaget beräknar ROT-avdraget korrekt. Både logga och brev finns att ladda ned på medlemssidorna på SKVPs hemsida. Föreslagna förändringar för fakturamodellen Regeringen har lämnat ett lagförslag som påverkar utförare av ROT- och RUT-tjänster. Förslaget innebär bland annat att ansökan om utbetalning av ROT- och RUT-arbete endast Syftet med att ta fram en schablon var att förenkla för alla parter kan göras via Skatteverkets e-tjänst. Fördelarna med detta ska enligt Skatteverket bli att lämnade uppgifter kontrolleras omedelbart och på det sättet säkerställs att ansökan blir komplett och rätt summerad. Konsekvensen av detta blir en snabbare handläggningstid och utbetalning kan göras fortare. Om förslaget går igenom kommer fler uppgifter att behöva lämnas in: antalet arbetade timmar materialkostnader övriga kostnader för annat än hushållsarbete och material vilken typ av arbete som utförts Företag som nyligen har startat sin verksamhet och inte har möjlighet att redovisa elektroniskt, kan ansöka om att bli befriade från att lämna ansökan via e-tjänsten. Befrielse ges i högst 6 månader. Utbetalning av ROT-pengar från Skatteverket ska enligt förslaget ske till utförarens bankeller kreditmarknadsföretagskonto. Om förslaget går igenom kommer förändringarna börja gälla den 1 januari Nyhetsmagasinet Klimat #1 2014

7 Det skulle inte vara fel att beskriva kyl- och värmepumpsmarknaden som Sveriges modernaste energibransch Med fokus på Sveriges modernaste energibranch KYLA+ Värmepumpar så heter tidningen som under snart tre decennier har följt, bevakat och informerat kyl- och värmepumpsmarknaden. Ett ansvar och ett förtroende som redaktionen tar på största allvar. Det händer otroligt mycket på kyl- och värmepumpsmarknaden, säger Johan Tegnelius, chefredaktör för KYLA+ Värmepumpar. Utvecklingen går i en rasande takt och tekniken vi beskriver tar en allt större plats i samhället. Det skulle inte vara fel att beskriva kyl- och värmepumpsmarknaden som Sveriges modernaste energibransch. I Energimyndighetens senaste rapport över olika energiscenarion för Sverige spås energianvändningen minska till 2030, något som den stora värmepumpsanvändningen i landet i högsta grad bidrar till. - Vi har många duktiga tillverkare och installatörer i det här landet, fortsätter Johan, globalt sett är vi ett föregångsland när det gäller att utnyttja den naturliga energikälla som finns i luft, vatten och mark med hjälp av värmepumpar. Lika många tillverkare av kylaggregat finns det inte i Sverige, men det har inte hindrat utvecklingen från att rusa framåt. - Redan i slutet av 1980-talet satte myndigheterna i Sverige fokus på de negativa effekter för ozonhålet som dåtidens köldmedier hade. Det i sin tur ledde till en hårdare reglering vilket i sin tur sporrade företagen att utveckla nya systemlösningar, miljö- och energismartare systemlösningar. En utveckling som inte stannat av utan sprungit vidare. - Nya idéer och ny teknik tillkommer hela tiden, säger Johan. Det är därför som det är så kul att skriva och bevaka teknikområdet. Det ligger en utmaning i att förklara den stora potential som finns för att spara energi i Sverige genom att applicera ny, effektiv kylteknik. Johan nämner som exempel att cirka hundra ishallar i landet står inför en ganska snar ombyggnad. - Snitthallen förbrukar cirka 1000 MWh/ år, säger Johan, och genom att välja modern teknik kan en sådan hall efter ombyggnad halvera energianvändningen. Det innebär en besparing om 500 MWh/år. Multiplicerat med 100 så landar det på en besparing om cirka MWh/år, som även kommer kommunerna tillgodo i form av minskade driftkostnader. Rätt bra! KYLA+ Värmepumpar bevakar som sagt det mesta som händer på kyl- och värmepumpsmarknaden och vill fungera som nyhetskälla, inspiration och ett forum för utbyte av erfarenhet och goda exempel. - Kompletterat med vår hemsida, www. kylavarme.se, och vårt elektroniska nyhetsbrev vill vi göra det enkelt för alla som är intresserade av att följa Sveriges modernaste energibransch. Nyhetsmagasinet Klimat #

8 Energispaning 2015 Denna information kompletterar föredragen och ger dig som besökare konkreta, etablerade verktyg att använda redan idag Den 12 mars 2015 är det åter igen dags för Energispaning på Courtyard by Marriott i Stockholm. En heldag som handlar om nya tekniska möjligheter, nya lagkrav samt nya krav och behov från anläggningsägare. Fokus ligger uteslutande på frågor som berör energieffektivare användning av kyl- och värmepumpssystem. Som vanligt kommer parallella seminarier att hållas i två salar. Som komplement till föredragen har vi plane- rat för en utställning där ett begränsat antal företag, leverantörer, ges plats att visa upp de verktyg man erbjuder marknaden och som bidrar till bättre energiprestanda i anläggningarna. Vilka är produkterna, vad bidrar de med, hur hittar jag rätt produkt och hur kan jag beräkna energianvändningen för dem? Denna information kompletterar föredragen och ger dig som besökare konkreta, etablerade verktyg att använda redan idag. Deltagarna utgörs av representanter från de mest aktiva och framtåsträvande entreprenörsföretagen, konsultföretagen samt anläggningsägare. Det är en spännande mix av människor som alla har möjlighet att påverka branschens utveckling och framtid. Målet med hela arrangemanget är att belysa konkreta frågeställningar och systemdelar som alla har betydelse för en kyl- och värmepumpsanläggnings energianvändning. Håll utkik på för aktuell information och hur du anmäler dig! Vi håller dig uppdaterad om kyl- och värmepumpsmarknaden! NYHETER REPORTAGE FÖRDJUPNING 8 Nyhetsmagasinet Klimat #1 2014

9 Östhammars kommun pionjärer med energibesparande teknik för ishallar När ishallen i Gimo skulle byggas upp efter ett takras valde kommunen att satsa på en helt ny teknik, med sikte på att minska energianvändningen rejält. Det är första gången tekniken prövas i Europa och kommer i Östhammars fall att halvera energianvändningen, om inte mer. Traditionellt sett byggs ishallar ofta med en kylanläggning som nyttjar ammoniak som köldmedium, kopplat till en krets innehållande glykol och vatten som kyler ispisten. Eftersom ammoniak kräver att tillstånd inhämtas från räddningstjänsten kan i vissa fall andra köldmedier användas, som inte är giftiga men som istället har många gånger fler påverkan på växthuseffekten. Även ishallen i Gimo använde sig av ammoniak, men när det var dags för återuppbyggas valde man en annan väg. En helt ny väg. Den tekniska lösningen baserar sig istället på koldioxid som köldmedium, en lösning som för isbanor hittills enbart testats i Quebec, Kanada. Utöver att kyla isbanan kan kylanläggningen nu på ett effektivt sätt användas för att värma och avfukta ishallen. Med den tidigare anlägg- ningen använde ishallen cirka 1000 MWh/år, nu är målet satt till maximalt 500 MWh/år. En halvering av energianvändningen. En halvering av energianvändningen konsultföretaget som gjort underlagen för upphandlingen och även bistått vid utvärdering av anbuden. Den minskade energianvändningen sparar inte bara en avsevärd summa pengar åt kommunen, årligen, den minskar också miljöbelastningen avsevärt. Att Östhammars kommun tog steget och satsade på en för Europa helt unik lösning var ett noga övervägt val. I Sverige finns idag cirka 300 liknande ishallar som den i Gimo, varav ett 100-tal står inför en ganska snar ombyggnad. Om alla hallar byggdes enligt Gimo-modellen finns en enorm samhällsvinst inom räckhåll. Kommuner runt om i landet har visat intresse för Gimos projekt och har bett om att få mer information samt få möjlighet att studera hallen på plats. - Det är kul att få vara visionär ibland, säger Lasse Karlsson på Tekniska förvaltningen i Gimo. I grunden är lösningen den samma som i dag nyttjas för våra stora och nybyggda livsmedelsbutiker, så det är med andra ord en beprövad teknik. Att den inte använts i ishallar kan dels förklaras av ett konservativt tänkande hos många kommuner och installatörer, dels av att investeringskostnaden blir något högre. Östhammars kommun valde att göra upphandlingen med LCC, Life Cycle Cost, som grund. Istället för att enbart låta initialkostnaden styra valet tittade man på hur mycket anläggningen totalt skulle komma att kosta över en 20-årsperiod, inklusive kostnader för drift och service. Kostnadsberäkningarna visade tydligt på att den merkostnad som uppstod vid valet av en koldioxidlösning skulle löna sig, flera gånger om. Så vitt jag vet är det den första ishallen i Sverige som upphandlas på detta sätt, säger Jörgen Rogstam från Energi & Kylanalys, Hans-Olov Larsson och Patrik Larsson från Industri & Laboratoriekyl tillsammans med Jörgen Rogstam från Energi & Kylanalys. Nyhetsmagasinet Klimat #

10 Den nya F-gasförordningen något som kommer påverka hela kyl- och värmepumpsbranschen! Att bidra till att skapa ett hållbart samhälle är ingen engångsaktivitet. Det är något som varje bransch, organisation och människa behöver göra kontinuerligt. Självklart gäller det även oss i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Det är något som vi har tagit ansvar för historiskt och kommer att fortsätta att arbeta innovativt med i framtiden. På 80-talet tog vi bort CFC-köldmedierna från marknaden och bidrog därmed till ett skyddande av ozonskiktet är det den nya F-gasförordningen som är nästa viktiga steg för ett bättre klimat. Vad är nya f-gasförordningen? Från och med första januari 2015 kommer den nya F-gasförordningen att tillämpas. Detta är det enskilt viktigaste vägledande dokumentet för minskning av utsläppen av fluorerande växthusgaser (F-gaser) i Europa. Det är framtaget av EU-kommissionen, Parlamentet och Ministerrådet och det är ett bra exempel på hur internationell samverkan verkligen kan göra skillnad. Det är också ett exempel på hur vi som organisationer, företag och individer kan göra skillnad för klimatet. Direkt eller indirekt kommer alla våra medlemsföretag och deras kunder med kyl- och värmepumpsystem att påverkas. Målet, och det enda syftet med denna förordning är att skydda miljön genom minskade utsläpp av fluorerade växthusgaser. Fem områden som kommer påverka vår bransch. 1. Nedfasningstakten av den årliga konsumtionen av F-gaser från 100% till 21% fram till Detta kommer mycket snart leda till brist på köldmedier med hög växthuspåverkan såsom R404A. Något som kommer påverka hela vår bransch inklusive värmepumpsegmentet. 2. En stor mängd system som i dagsläget inte behöver läcksökas kommer i framtiden behöva göra det. Detta eftersom övergången från kg till CO2- ekvivalenter medför förändringar av vilka system som ska läcksökas, samt hur ofta det ska ske. 3. Förbud mot påfyllnad av köldmedium vid service och underhåll av system med hög- GWP köldmedier (<2500) från Redan nu bör ni undvika eller avråda från nyinstallationer med dessa köldmedier eftersom anläggningarna kommer bli svåra att serva långt innan den tekniska livslängden gått ut. 4. Förbud mot placering av produkter på marknaden. Inom bara några år kommer ett flertal produkter få restriktioner vad gäller tillåtna köldmedier, något som kan göra att de inte kommer kunna säljas och installeras. 5. Krav på kunskap och kompetens kring alternativa köldmedier, som HFO och naturliga köldmedier. En konsekvens av den nya F-gasförordningen är att mängden anläggningar med alternativa köldmedier kommer öka kraftigt. Det kräver att ni som installations- och serviceföretag har kunskap och resurser för att möta behovet. Frågor & Svar Vad innebär den nya f-gasförordningen? Den nya F-gasförordningen kommer innebära att köldmedier med hög växthuspåverkan (GWP-faktor) mycket snart kommer försvinna 10 Nyhetsmagasinet Klimat #1 2014

11 Vilka är de viktigaste budskapen till mina kunder? 1. Den nya F-gasförordningen är ett bra beslut 2. Se till att kundens befintliga system är täta och väl underhållna. 3. Gör inga nya installationer med hög-gwp köldmedier (R404A) 4. Undersök om kunden äger anläggningar som i och med den nya förordningen behöver läcksökas. Undersök även om läcksökningsintervallen förändras. 5. Om kunden har en kyl- och frysanläggning med hög-gwp (<2500) föreslå då att redan nu undersöka och planera för den framtida driften eftersom det från 2020 inte kommer vara tillåtet att fylla på med nytt köldmedium vid service. Förordningen finns att läsa i sin helhet på vår hemsida från marknaden och ersättas av nya med lägre eller mycket lägre GWPfaktor. Bland de medier som kommer användas finns t.ex. koldioxid, propan, propen, ammoniak samt olika typer av HFC- och HFO-köldmedier. Vad händer med den gamla svenska förordningen SFS 2007/846? Den svenska förordningen SFS 2007/846 kommer fortsätta gälla efter årsskiftet, men där den strider mot, eller avviker från den nya europeiska förordningen EU 2014:517 är det EU 2014:517 som gäller. I vissa fall pekar den svenska förordningen SFS 2007/846 på den europeiska förordningen. När nu den nya förordningen EU 2014:517 blir gällande kommer dessa hänvisningar att gälla den nya förordningen. Vad förväntas av mig? Som expert inom kyl- och värmepumpsområdet förväntas du känna till, och kunna tillämpa den nya f-gasförordningen. Hur ska jag beräkna vilka läcksökningsintervall som gäller i och med övergången från kg till CO2-ekvivalenter? - Om kontrollintervallet inte förändras ligger den ursprungliga perioden kvar. - För de som förändras, tittar man när föregående kontroll utfördes och lägger sedan på det nya intervallet som ny period från det datum kontrollen skedde Om det nya datumet hamnar på 2014, ska 1:a kontrollen 2015 ske senast enligt det datum som gällde för intervallet o Exempel 1: Ett aggregat som i nuvarande system ska kontrolleras inom 12 månader och där man gjort kontroll 15 oktober i år (2014). Efter årsskiftet då EU/517/2014 träder i kraft förändras intervallet till inom 6 månader. Det innebär att nästa kontroll ska ske senast 14 april 2015! o Exempel 2: Ett aggregat som i nuvarande system ska kontrolleras inom 12 månader och där man gjort kontroll 15 mars i år (2014). Efter årsskiftet då EU/517/2014 träder i kraft förändras intervallet till inom 6 månader. Det innebär att nästa kontroll ska ske senast 14 mars 2015! Detta eftersom det annars skulle bli en fiktiv kontroll senast 14 september 2014 men då gällde inte EU/517/2014 Vilken typ av stöd kan jag förvänta mig från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen? Föreningen arbetar intensivt med att ta fram informationsmaterial till både dig som medlem och dina kunder och leverantörer. Det kommer att skickas ut successivt allt eftersom det blir färdigt. Föreningen har också tagit initiativet till att starta en oberoende hemsida (www.alltomfgas.se) där frågor och svar kring den nya förordningen kommer samlas. Slutligen går det alltid att kontakta föreningens kansli där det finns ett flertal personer med stor kunskap kring den nya F-gasförordningen, dess innehåll och konsekvenser. Ordlista - GWP = Global Warming Potential ; ett mått på en gas växthuspåverkan i förhållande till koldioxid - CO2-ekvivalent eller CO2(e) = Den specifika växthuspåverkan en gas har i förhållande till koldioxid. - HFC = Syntetiska köldmedier utan ozonpåverkan men med växthuspåverkan, tex. R134a, R410A och R404A - HFO = Syntetiska köldmedier utan ozonpåverkan och med mycket låg eller ingen växthuspåverkan, tex R1234yf och R1336mzz Nyhetsmagasinet Klimat #

12 EUCert Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) har beslutat att driva vidare det så kallade SVEP-certifikatet. SVEP-certifikatet är ett personcertifikat som ges till alla anställda på SKVPs medlemsföretag som genomgått den europeiska värmepumpsinstallatörsutbildningen EUCert. För att undvika eventuell förväxling med F-gas certifieringen kommer innehavarna av certifikatet fortsättningsvis tituleras SVEP-certifierad Värmepumpinstallatör. Certifikatet kommer även att uppdateras med SKVPs logotyp och kommer fortlöpande skickas ut per automatik till alla innehavare av ett giltigt SVEP-certifikat. En nyhet är att en lista över alla certifierade installatörer numer finns tillgänglig på SKVPs hemsida. Här framgår vilka företag som har certifierad personal. Namnet på installatörerna framgår ej på grund av personuppgiftslagen. Om det finns önskemål att få sitt namn synligt går det naturligtvis bra. Kontakta då Morgan Willis, , SKVP har även beslutat att temporärt förlänga de certifikat vars giltighetstid går ut vid årsskiftet med 1 år. Detta på grund av det oklara läget kring utvecklingen av ett utbildningsoch certifieringsprogram för installatörer av förnybar värme. Programmet, som har sitt ursprung utifrån krav i EUs förnybarhetsdirektiv 2009/28/EG, utreds förnärvarande av Energimyndigheten. Tryck: Larssons Offsettryck 2014 Effsys Expand Energimyndighetens nya forskningsprogram för resurseffektiva kyl- och värmepumpssystem samt kyl- och värmelager Energimyndigheten har under ett många år stöttat forskning och utveckling inom den värmepumpande tekniken. Det har skett genom programmen Alternativa köldmedier, Klimat 21, Eff-Sys, Effsys2 och Effsys+ vilka sammantaget löpt oavbrutet sedan Detta stöd kommer att fortsätta i och med att det den 1 september i år stod klart att Effsys Expand fått klartecken om finansiering från myndigheten. Därmed ges möjlighet till ytterligare fyra år av forskning, utveckling och innovation för att bidra till samhällets omställning till en alltmer resurseffektiv och hållbar energianvändning. Programmet kommer att löpa fram till 1 september Nyheter från tidigare program är att programmet har utökats till att även innehålla kyl- och värmelager vilket både återspeglar sig i den utökade budgeten på totalt 96 miljoner kronor där Energimyndigheten bidrar med 48 miljoner kronor och i det nya namnet Effsys Expand. Det finns en stor potential i att energieffektivisera befintliga kyl- och värmepumpssystem samt att utforska och utveckla ny teknik inom området. Med stödet från Energimyndigheten får branschen betydligt bättre möjligheter att möta framtidens utmaningar och bidra till en ännu grönare samhällsutveckling, säger Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Programmets kansli är alltså förlagt till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) där det kommer att administreras av Viktor Ölén. Som ordförande för programmet har Peter Rohlin valts, till vardags vd på certifieringsföretaget Incert. En hemsida är under uppbyggnad på adressen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen Postadress: Box 47122, Stockholm Besöksadress: Marieviksgatan 19 C Tfn vx: E-post:

Trender Forskning Teknik Debatt

Trender Forskning Teknik Debatt Trender Forskning Teknik Debatt Tid 7-8 april 2011 Plats Courtyard by Marriott Kungsholmen, Stockholm Arrangör Trender Forskning Teknik Debatt Dag 1 7 april 09.00 10.00 Registrering och kaffe 09.45 10.00

Läs mer

Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62.

Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62. 2009-10-05 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Att: Registraturen Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62. Följande synpunkter lämnas av branschorganisationen Kyl

Läs mer

Nyhetsmagasinet KLIMAT#1 2015. Energispaning 2015 Från vårdbiträde till kyltekniker! Nya regler för ROT-avdrag!

Nyhetsmagasinet KLIMAT#1 2015. Energispaning 2015 Från vårdbiträde till kyltekniker! Nya regler för ROT-avdrag! Nyhetsmagasinet KLIMAT#1 2015 Energispaning 2015 Från vårdbiträde till kyltekniker! Nya regler för ROT-avdrag! » LEDARE Lök på laxen, eller grädde på moset? Ja, vad kommer att serveras på affärsluncherna

Läs mer

Fluorerade växthusgaser frågor och svar

Fluorerade växthusgaser frågor och svar 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fluorerade växthusgaser frågor och svar Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om fluorerade växthusgaser i en pdf. Informationen riktar sig framför

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Nyhetsmagasinet KLIMAT #2 2015. måste tas på allvar Ny utbildning riktad till kyloch värmepumptekniker

Nyhetsmagasinet KLIMAT #2 2015. måste tas på allvar Ny utbildning riktad till kyloch värmepumptekniker Nyhetsmagasinet #2 2015 KLIMAT Certifieringen måste tas på allvar Ny utbildning riktad till kyloch värmepumptekniker Energispaning 2015 » LEDARE Fjärrvärme en medborgerlig rättighet eller skyldighet? Precis

Läs mer

VPN Värmepumpbranschens

VPN Värmepumpbranschens Reklamationsansökan Denna blankett är framtagen av SKVP, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (fd. SVEP) och VVS Installatörerna, efter samråd med Konsumentverket. Syftet är att få en gemensam bedömningsgrund

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

Brandfarliga Köldmedier

Brandfarliga Köldmedier Brandfarliga Köldmedier Lennart Rolfsman Energispaning 12 mars 2015 Brandfarliga köldmedier Forntid eller framtid? Svaret är FORNTID och FRAMTID Kolväten har funnits med från 1800 talet De finns med i

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014.

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014. Miljö- och energidepartementet Susanne Gerland/Johanna Jansson 103 33 Stockholm Stockholm den 11 maj 2015 Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Nyhetsmagasinet KLIMAT#3 2015

Nyhetsmagasinet KLIMAT#3 2015 Nyhetsmagasinet KLIMAT#3 2015 Fler kvinnor behöver rekryteras till branschen Oliwer Thimell vinnare i Skol-SM i Kyl och Värmepumpteknik 2015 Arbetsplatsen utomhus på sommaren » LEDARE Värmepumpande tekniken

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Peter Rohlin INCERT AB Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2014 Installations Certifiering i Stockholm AB EIO Kyl & Värmepumpföreningen Svenska Kyltekniska

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter.

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox vision Vi vill skapa ett mervärde för kund genom en högkvalitativ tjänst och en produkt

Läs mer

Skriv gärna ut denna manual för att underlätta användningen av programmet.

Skriv gärna ut denna manual för att underlätta användningen av programmet. Välkommen till Svante Fastighet Svante Fastighet är ett webbaserat klimatprogram som ger dig som fastighetsägare stöd för att minska din klimatpåverkan. Programmet gör det enkelt att kartlägga och följa

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post:

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Blankett Energikartläggning & Energiplan Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Energikartläggningen är utförd av: Datum: Underskrift av juridiskt ansvarig:

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad Skatteverket Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Hja lpdokument fo r IncertOnline

Hja lpdokument fo r IncertOnline Hja lpdokument fo r IncertOnline Introduktion IncertOnline är en webbportal till stöd för certifierade personer hos Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Som inloggad kan personen se sina

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Lundaprogrammet Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Med Lundaprogrammet kan du: - Fakturera/Räntefakturera - Offerera/Kalkylera - Beställa - Ladda ned dina följesedlar

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015 Delba2050 www.delba2050.se Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn 17/03/2015 Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH Delba2050 - Projekt www.delba2050.se Syf t e: öppna

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

Miljövänlig värme från Småland.

Miljövänlig värme från Småland. Miljövänlig värme från Småland. Tillverkning av värmepumpar sedan början av 1970-talet. Sedan 2005 ägs IVT av Bosch Thermoteknik. Kombinationen utgör en plattform för att driva utvecklingen av ny teknik

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med ett oljeuppvärmningssystem och genomför någon av de åtgärder som räknas upp här kan du

Läs mer

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt?

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Ola Larsson WSP Environmental 3 december 2009 Disposition Information om WSP Bakgrunden till projektet Beskrivning av Fjärrsyn Beskrivning av projektet Analyser

Läs mer

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus Martin Persson SP Projektinformation Projektstart: april 2012 Projektavslut: juni 2014 Finansierat av: Energimyndigheten, Effsys+ Trä och möbelföretagen

Läs mer

Kommunens ansvar för klimatet

Kommunens ansvar för klimatet Kommunens ansvar för klimatet En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se Förord Fram till den 18 december är världens ledare samlade i vårt grannland för att förhandla fram ett

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med direktverkande elvärme och genomför någon av nedan uppräknade åtgärder kan du få stöd.

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Hållbar konsumtion Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Växthusgaser utsläpp av svensk konsumtion 1993-2010 Naturvårdsverket

Läs mer

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se newsec Newsec Energy är ett kunskapsföretag inom geoenergi med fokus på stora och medelstora fastigheter. Med rätt kunskap och tekniklösning kan

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 8 november 2012

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 8 november 2012 Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 8 november 2012 Tid: 9.30-16.30 Plats: Årstaängsvägen 19C, Stockholm Närvarande: Martin Forsén (MF), Svenska Värmepumpföreningen, Ordförande Emina Pasic

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster)

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Nätverksträff 26-27 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv?

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Dalarna

Energi- och klimatstrategi för Dalarna Energi- och klimatstrategi för Dalarna Remissversionen av strategin Strategin Presenteras av: Maria Saxe Övergripande och stora frågor 1. Två delar med olika skärning förvirrar. 2. Visionen och målen är

Läs mer

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv? Vilka krav ställs på Sverige? Vad innebär

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Detta är Svenskt Geoenergicentrum Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för dig som

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286 Utgåva 1:1 2014-05-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:286 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer