Nyhetsmagasinet KLIMAT# Energispaning 2015 Från vårdbiträde till kyltekniker! Nya regler för ROT-avdrag!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsmagasinet KLIMAT#1 2015. Energispaning 2015 Från vårdbiträde till kyltekniker! Nya regler för ROT-avdrag!"

Transkript

1 Nyhetsmagasinet KLIMAT# Energispaning 2015 Från vårdbiträde till kyltekniker! Nya regler för ROT-avdrag!

2 » LEDARE Lök på laxen, eller grädde på moset? Ja, vad kommer att serveras på affärsluncherna 2015? En aktuell fråga så här i början av ett nytt år blev för vår gemensamma kyloch värmepumpbransch lite både och, allt beroende på vilka segment man var aktiv inom samt i vilken landsända man gjorde sina affärer. För de som var verksamma inom kyl- och luftkonditioneringssegmentet blev 2014 gene rellt sätt ett bra, eller mycket bra år. Självklart gjorde den makalösa sommaren sitt till, men den positiva trend vi sett under 2013 förstärktes ytterligare även under Senast tillgängliga siffror pekar på en ökning på ca. 4% och en total omsättning i branschen på dryga MSEK ett all time high. Även större värmepumpar inom fastighetssegmentet hade ett mycket bra år med en ökning i antalet installerade enheter med 10%. Även anläggningarnas installerade medeleffekt ökade från 2013, om än i något mindre omfattning. Försäljningen av villavärmepumpar inledde starkt första kvartalet Efter ett svagt andra kvartal vände försäljningen upp igen under hösten för att återigen dämpas och avslutas mycket svagt årets sista tre månader. Totalt sett blev 2014 därmed ett sämre år än Värdet av värmepumpförsäljningen i konsumentled under året beräknas till MSEK, en minskning med ca. 3% mot En mer detaljerad redovisning över värmepumpförsäljningen finner ni på annan plats i detta nyhetsmagasin. Ja det är nog så att det kommer bjudas på både lök och grädde som tillbehör. Geografiskt var Norrland och Västsverige vinnarna med +40% respektive +20%, dock mycket som en rekyl på ett svagt Förlorare var Mellansverige exkl. Stockholm av precis samma skäl. Så, vad kan man då förvänta sig att finna på menyn 2015? Ja det är nog så att det kommer bjudas på både lök och grädde som tillbehör. Om vi vänder på ordningen och börjar med värmepumpar för konsumentmarknaden ser inledningen av året oroande ut. Det finns stor anledning att tro att det svaga avslutet 2014 kommer hålla i sig även under inledningen av Det som snabbt skulle kunna ändra på det är att vintern slår till på riktigt även i södra Sverige. Samtidigt vet vi att andelen äldre värmepumpar bara växer samt att de som en gång valt en värmepump inte gärna byter uppvärmningssystem när det är dags för förnyelse. Även det låga elpriset är en stor fördel för värmepumpen, framförallt då jämtemot fjärrvärmen. Därför är min tro och förhoppning att vi när vi summerar värmepumpåret 2015 ska finna försäljningssiffror i nivå, eller till och med över de vi såg Bostadsrätterna kommer skapa en större trygghet hos beställarna. För de större värmepumpinstallationerna riktade mot industri, kontor och bostadsrätter är min förväntan att antalet installationer ska fortsätta öka, om än inte i samma takt som under Tekniken blir allt mer accepterad även av större fastighetsägare, och antalet goda exempel på lyckade leveranser blir stadigt fler och fler. Jag tror även att det samarbete kring leveransavtal, standardkontrakt och säkerställande av energiprestanda som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen bedriver med Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen, SABO och Bostadsrätterna kommer skapa en större trygghet hos beställarna att våga välja en värmepumplösning till fördel mot fjärrvärme eller andra mindre energieffektiva lösningar. För kyl- och luftkonditioneringsmarknaden förväntar jag att den positiva trenden vi sett senaste åren kommer att hålla i sig. Givetvis kan vi inte hoppas och tro på en lika varm och skön sommar 2015 som vi fick uppleva Men det är inte heller avgörande, utan istället är det folks behov och vanor som kommer ha störst påverkan. Det är numera en självklarhet att ha ett behagligt klimat på sin arbetsplats och i bilen, och detta gäller mer och mer även för bostaden. För, varför ska man acceptera att ha grader varmt i sin nyköpta lägenhet som kanske kostat flera miljoner i inköp om problemet kan lösas för några enstaka tiotusentalskronor? En investering som dessutom kan leverera energieffektiv värme under vintern! Även inom kylområdet är det behov och vanor som styr. Allt fler människor önskar färdigmat eller halvfabrikat. Därför blir andelen kyld och fryst yta i butiker större och större. Något som i sin tur spiller av sig på produktion, distribution och lagring av livsmedel. Om vi avslutningsvis kikar på de geografiska förutsättningarna blir det sannolikt som så ofta annars att Stockholm kommer ha ett hektiskt år 2015 tillsammans med övriga Mellansverige. Övriga landet får nog förvänta sig ungefär samma marknadssituation som 2014, vilket ju ändock inte var allt för dåligt. Om jag har rätt i mina antaganden vet vi när det är dags att skriva 2016 i almanackan. Förväntansfulla hälsningar, Per Jonasson VD 2 Nyhetsmagasinet Klimat #1 2015

3 Trög avslutning på värmepumpåret avslutades med en tung period för värmepumpmarknaden. Totala försäljningen sjönk med 8 % under det fjärde kvartalet 2014 jämfört med samma period året innan. Det är fram förallt bergvärmepumpförsäljning som har sjunkit, -11 %. Dock var försäljningsminskningen som störst i början av kvartalet för att hämta sig i slutet. Även försäljningen av luft-vattenvärmepumpar sjönk under fjärde kvartalet, -6 %. konsumentmarknaden, säger Per Jonasson, VD Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, men enligt våra prognoser så bör vi snart ha nått en bottennivå, innan utbytesmarknaden börjar ta fart. De som investerade i en värmepump på 90-talet börjar byta ut sina värmepumpar nu, men det kommer dröja något år till innan den stora massan måste göra en nyinvestering. På marknaden för större fastigheter var framförallt tredje kvartalet starkt, med en ökad försäljning på 20 % jämfört med året innan. Fjärde kvartalet var något sämre 5%. Totalt under året har försäljningen ökat med 10 % inom detta segment. Värdet av värmepumpförsäljningen* under 2014 i konsumentled beräknas uppgå till 5,5 miljarder kronor, vilket är en minskning med 3 % jämfört med * Värdet av försäljningen av luft-luftvärmepumpar finns inte medtaget i beräkningen. Under årets första tre kvartal har SCB rapporterat att antalet påbörjade småhus ökat med 16 %. Försäljningen av frånluftvärmepumpar som främst sätts in i nybyggda småhus, påverkas starkt av utvecklingen i byggsektorn. Under året har försäljningen av frånluftvärmepumpar ökat med 8 % (3 % under Q4) inleddes som 2013 avslutades med starka försäljningssiffror, som sedan avtagit senare under året. Totalt minskade antalet sålda värmepumpar under 2014 med 2 % (bergvärmepumpar -6 %, frånluftvärmepumpar +8 %, luft-vattenvärmepumpar -6 %). Trenden är att värmepumparna som säljs blir större. Effekten hos de sålda värmepumparna ökade med 1 % under Avslutningen av året har varit tung för framförallt de medlemsföretag som arbetar mot Energipriser Året har inletts med lägre elpriser än slutet av förra året. På grund av stor vindkraftsproduktion i Danmark och Tyskland så har de länderna till och med haft negativa elpriser under några timmar i mitten av januari. Priserna på de fossila bränslena har fallit kraftigt senaste tiden. Exempelvis var priset på kol 9,7 procent lägre under vecka 2, jämfört med årets första vecka. Detta sänker priserna på el framförallt på kontinenten. Under årets första vecka var nettoexporten av el 0,3 TWh. Sverige har blivit en stor nettoexportör av el. Under 2014 nettoexporterade vi ca 15 TWh till våra grannländer och endast en vecka på hela året nettoimporterade Sverige el. Tillgänglig kapacitet i de nordiska kärnkraftverken är i början av året 81 procent och nivån i de nordiska vattenmagasinen är 65 procent vilket är i paritet med mediannivån för årstiden. 200,00 Oljepriset uppdateras inte efter den 180,00 1 jan ,00 140,00 öre/kwh 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Fjärrvärme Värmepump (SPF 3,7) Direktverkande el Pellets 85% Fjärrvärme medel Oljepanna 85% Nyhetsmagasinet Klimat #

4 Sex finalister utkämpade traditionsenligt kampen om mästartiteln under Yrkes-SM i kyl- och värmepumpteknik. Efter tre dagars tävlande på Gymnasiemässan, november, stod det klart att Linnea Carlsson från LL Kylteknik i Kristianstad är årets vinnare. Finalen på Yrkes-SM bestod traditionsenligt av ett kortare teoriprov och ett längre praktiskt prov där en kylkrets huvudkomponenter byggs ihop och körs igång, så även i år. Det är chockerande och jätteroligt att vinna tävlingen, sa Linnea Carlsson, direkt efter att resultatet meddelats vid prisutdelningen. Gymnasiemässan har cirka besökare, och riktigt så många brukar inte inspektera kylteknikerns jobb till vardags. Först var jag lite nervös över att jobba inför publik, men det släppte snart när jag Från vårdbiträde till kyltekniker fokuserade på uppgiften, och så var jag säker på att Mats Carlsson som stod bredvid mig skulle vinna, eftersom han jobbade på väldigt snabbt, då slappnade jag av ännu mer, säger Linnea och fortsätter. Vid jobb i en offentlig lokal som till exempel en matbutik kan man ju få en liten publik av butikskunder. I vardagsjobbet får ju inte kunderna märka av ifall teknikern blir förvirrad eller uppstressad, publik är något vi måste lära oss att hantera, säger Linnea. Tävlingen gav nya lärdomar På tävlingen har tiden planerats så att det finns relativt gott om tid till de olika momenten, så att det inte enbart blir snabbhet som premieras. Jag hade god tid att analysera varför jag gör på ett visst sätt i alla detaljer, och detta var en del av utmaningen med tävlingsmomentet. Någon komponent var det första gången Linnea monterade. I vanliga fall kan man ju ringa en kollega och fråga hur man löser ett problem man inte Först var jag lite nervös över att jobba inför publik tidigare ställts inför, men på tävlingen fick jag läsa instruktionsmanualen istället, vilket kan vara nyttigt, för det kan ju hända att utrustningen ändrats och utvecklats. I så fall kanske kollegan ger en instruktion som inte passar den nya komponenten. Att vi fick tid att vara extra noggranna var den roligaste aspekten av tävlingsuppgiften, tycker Linnea. Precis som för nästan alla tävlingsdeltagare var det första gången Linnea använde Climacheck. Först förstod jag ingenting, men när mätningen varit igång ett tag så att jag fick lite fason på kurvorna och jämförde med referensvärdena som är inlagda i datorprogrammet blev det intressantare, så den var riktigt rolig att jobba med, säger Linnea. När det gäller Climacheckmätningen var det bara Linnea som hade värden inom godkänt spann både på kondensering och på överhettning. De flesta finalister hade godkänt värde på antingen den ena eller andra parametern. Slumpen avgjorde yrkesvalet Linnea kommer från den lilla byn Urshult i Tingsryds kommun i södra Småland. Efter YH-utbildning till kyl & värmepumptekniker på IUC i Stockholm flyttade hon till Kristianstad och började jobba på LL Kylteknik i februari i år. Hon har hunnit bli 25 år, och innan hon sadlade om till kyl & värmepumptekniker jobbade hon inom vården. Innan jag av en slump trillade in i branschen, var kyltekniker ett yrke jag aldrig hört talas om, och då har jag ändå i många år aktivt sökt på internet efter ett praktiskt yrke som passar mig, och även tagit hjälp av SYO-konsulent. Vår bransch måste helt enkelt synas mer, som vid denna tävling och även i kontakt med skolorna, säger Linnea. Färre väljer att inrikta sig på praktiska studier och yrken, och Linnea berättar att även de som är intresserade av praktisk teknik kan få svårt att hitta fram till rätt yrke. SYO-konsulenter, som själva är teoretiker, verkar tycka att de teoretiska yrkena är viktigare än de praktiska, så jag som var duktig på alla skolämnen blev inlurad på fel spår. Trots att jag sa att jag ville jobba praktiskt ville de ha in mig på naturvetenskapligt program. Linnea jobbade några år som vårdbiträde efter gymnasiet medan hon letade efter ett praktiskt teknikyrke som passade henne, och fick erfara att det kan vara svårt att göra val som inte går i linje med tidigare sysslor. Naturvetenskapligt eller tekniskt gymnasieprogram är visserligen en bra bakgrund när man ska göra mer avancerade analyser av mätvärden, så det är inte alls fel, men jag fick kämpa för att komma in i rätt fack och hitta till ett mer praktiskt, tekniskt yrke med den utbildnings- och jobberfarenhet jag hade. Men till slut hittade jag till kylbranschen och det känns helt rätt. Det är en bred teknikbransch där det finns många alternativ att utvecklas på framöver, säger branschens nya SM-mästare. På kan du läsa vilka gymnasieskolor och yrkeshögskolor som har kyl- och värmepumpinriktning. 4 Nyhetsmagasinet Klimat #1 2015

5 Den nya F-gasförordningen var hittar jag den information jag behöver? En ny förordning medför förändringar. Förändringar i sin tur leder nästan alltid till frågor och funderingar. Den nya F-gasförordningen 517/2014 som reglerar hur och på vilket sätt fluorerade växthusgaser får användas kommer på flera områden få en genomgripande påverkan på, och därmed innebära mycket stora förändringar för kyl- och värmepumpsbranschen. Köldmedier med hög växthuspåverkan (högt GWP) kommer fasas ut och nya eller ny-gamla köldmedier ta deras plats. Detta kommer i sin tur kräva nya tekniska lösningar, förändrade arbetssätt och rutiner samt förbättrad och förnyad kunskap och kompetens. I och med att den nya förordningen nu trätt ikraft börjar frågorna, funderingarna och förväntningarna på vägledning och information komma. Hur ofta måste jag läcksöka mina luftkonditioneringssystem? Vad händer om jag inte gör det? Bör jag använda köldmediet R404A/ R507? Får jag använda köldmediet R404A/ R507, och i så fall hur länge? Hur ska jag göra med utrustningen i min butik från 1996? Byta ut, bygga om eller köra vidare? Vilka risker tar jag? Ja, frågorna är oändligt många och informationsbehovet därmed monumentalt. Så, var hittar jag den information jag behöver? I brist på att myndigheter och departement tar tag i frågan, har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen initierat ett massivt arbete med ett flertal aktiviteter. Bland annat har vi initierat en neutral hemsida, där frågor och svar kring den nya förordningen kommer samlas. Hemsidan är planerad vara i full drift under februari Övriga intressenter kring hem sidan är bland andra Bil Sweden, Svensk Dagligvaruhandel, MRF, ett flertal myndigheter, grossister/importörer samt entreprenörer. Mycket information finns också samlat på vår egen hemsida under fliken Aktuellt & Opinion / F-gasförordningen. Där hittar ni förutom allmän information kring förordningen även två nerladdningsbara broschyrer anpassade för entreprenörer respektive kunder/operatörer. Där finns också en mycket lättanvänd räknesnurra för att avgöra vilka läcksökningsintervall som är aktuella för just era kyl- och värmepumpsystem. Avslutnings rekommenderar vi er att besöka AREA, vår europeiska branschorganisations hemsida AREA har arbetat fram en vägledning på engelska kallad AREA F-gas GUIDE som på ett mycket bra och lättförståeligt sätt beskriver och förklarar innebörden av den nya F-gasförordningen. Guiden uppdateras löpande allt eftersom ny information och nya tolkningar görs, så för att vara säker på att ni har den allra senaste informationen rekommenderar vi att ni regelbundet besöker deras hemsida. Det samma gäller givetvis även samt Nyhetsmagasinet Klimat #

6 Nya ROT-regler från 1 januari I oktober lämnade regeringen en proposition till Riksdagen angående förändringar i ROT-avdragets fakturamodell. Under hösten har propositionen beretts i Skatteutskottet, där alla partier, utom SD, varit överens. SD hade dock bara ett förslag till ändring i propositionen. Den 4 december röstades förslaget igenom i Riksdagen. Lagen börjar gälla den 1 januari 2015, men de stora förändringarna finns det övergångsregler för och kommer att tas i bruk den 1 april. Idag vid begäran om utbetalning från Skatteverket så ska följande uppgifter lämnas: Utförarens namn, adress och organisationsnummer (eller motsvarande) Kundens personnummer (eller motsvarande) Debiterad ersättning för ROT-arbete Det belopp kunden betalt, samt betalningsdag Det belopp utföraren begär utbetalt av Skatteverket Från den 1 april 2015 ska följande uppgifter lämnas utöver de ovanstående: Debiterad ersättning för material Debiterad ersättning för det som vare sig är material eller ROT-arbete (kan vara arbetskostnad som inte är ROT-avdragsgrundande (resor, arbete som inte är utfört på kundens fastighet, maskinkostnad etc.) Vad ROT-arbetet avsett Antal arbetade timmar Det som SD inte var överens med övriga partier om var den sista punkten, antal arbetade timmar. Här hade SD velat ha antalet fakturerade timmar. Hade det förslaget gått igenom så hade det varit svårt att sälja något till fast pris. Förutom ovanstående så kommer också följande att gälla från den 1 april: Alla ansökningar om utbetalning från Skatteverket ska ske elektroniskt. Det kan gå att få dispens och göra ansökan på pappersblankett. Ansökan ska i så fall vara Skatteverket tillhanda senast den 30 april Det går att få dispens i högst 6 månader. Utbetalning ska ske till utförarens bank- eller kreditmarknadsföretagskonto. Tidigare har företaget kunna få utbetalning till det konto de uppgett till Skatteverket (oavsett om det tillhör företaget eller inte) eller fått en utbetalningslapp. Det finns också en del andra småförändringar, läs om dessa i propositionen på Riksdagens hemsida. En stor fråga är om det nu kommer vara möjligt att fortsätta med schablonberäkning av arbetskostnaden. Vi kommer att inleda en dialog med Skatteverket omgående och återkommer med mer information snarast möjligt. Stopp för försäljning av luftvärmepump utan installation Den 1 januari 2015 trädde så tillslut den nya F-gasförordningen (517/2014) i kraft och med den flertalet bestämmelser som påverkar vår bransch i allra högst grad. En av de mer tydliga kraven i förordningen finns i artikel 11.5 där det framgår att icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerande växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat i enlighet med artikel 10. I praktiken innebär detta att en majoritet av alla luft-luftvärmepumpar samt vissa luft-vattenvärmepumpar (förfyllda splitaggregat) enbart får säljas tillsammans med installation. Då EU-förordningar gäller oavsett eventuell kommande svensk lagstiftning är därför försäljning av splitaggregat utan tillhörande installation redan nu att betrakta som miljöbrott vilket kan straffas med miljösanktionsavgifter eller värre. SKVP uppmanar därför alla återförsäljare av ovan nämnda aggregat att enbart sälja dem tillsammans med installation. Naturligtvis måste då installationen utföras av egen certifierad personal eller av ett externt certifierat företag med certifierad personal. Observera att förbudet ej gäller för hermetiskt sluten utrustning vilket generellt inbegriper vätska-vattenvärmepumpar, frånluftvärmepumpar samt de flesta luft-vattenvärmepumpar. Förbudet gäller ej tomma splitaggregat eller aggregat med naturliga köldmedier. 6 Nyhetsmagasinet Klimat #1 2015

7 Energispaning en blandning av sanning och konsekvens kring den nya F-gasförordningen, samt det mesta av det bästa inom energieffektivisering! Energispaning 2015 som genomförs den 12 mars på Courtyard by Marriott har alla chanser att bli ett av de mest intressanta seminarietillfällena under hela I en välbalanserad mix mellan teori och praktik kommer det att informeras och diskuteras kring det absolut senaste vad gäller den nya F-gasförordningen samt dess konsekvenser på branschen. Parallellt med det kommer ett antal presentationer ges av installationer utöver det vanliga innehållande morgondagens tekniska lösningar. När det gäller den nya F-gasförordningen finner ni bland talarna till exempel Jean de Bernardi, teknisk direktör vid Honeywell Europa som kommer redovisa hur de nya låg-gwp köldmedierna kan komma att påverka energieffektiviteten i framtida kyl- och värmepumpsystem. I anslutning till det får vi även lyssna på hur aggregattillverkaren Trane via en av sina högre chefer Jeff Moe ser på framtiden i skuggan av den nya förordningen. Men, även en praktisk fråga som vad man kan och bör göra med sin gamla R404A/ R507-anläggning kommer diskuteras, något som är högaktuellt för en mängd ägare av kyl- och frysanläggningar. I en angränsande lokal bjuds parallellt på inblickar i och beskrivningar över några av de mest moderna, innovativa och energieffektiva installationer som någonsin gjorts. Bland annat kommer forskningsanläggningen Max IV i Lund och Gimo Ishall att presenteras. Vad har utmaningarna varit, hur har man löst dem och vad det är som gör installationerna unika? Energispaning 2015 bjuder som synes på ett både varierat och aktuellt program speciellt framtaget för dig som vill veta mer än dina konkurrenter. För kunskap är makt! Hjärtligt välkomna till årets mest intressanta seminarium! För mer information samt anmälan, gå in på Vi håller dig uppdaterad om kyl- och värmepumpsmarknaden! NYHETER REPORTAGE FÖRDJUPNING Nyhetsmagasinet Klimat #

8 SKVP valde att, precis som tidigare gjorts under KV-flagg, åka ut på seminarieturné i höstrusket. Som ny stor förening valde vi att köra dubbla styrkor under 3 dagar. SKVP:s första seminarieturné blev en knökfull succé Ett nordligt team som besökte Östersund, Luleå och Örebro samt ett sydligt team som stannade till i Göteborg, Helsingborg och Linköping. Den fjärde dagen avslutades i Stockholm där hela 80 personer slogs om platserna. Till skillnad från tidigare år gick årets seminarieprogram naturligtvis både i kyl och värmepumpsriktning och tog upp aktuella frågor så som nya F-gasförordningen, förändringar i ROT-reglerna, bergvärmepumparnas utbytesmarknad, konsumenträtt i praktiken tillsammans med ett gästinspel från Svensk Dataförvaltning som pratade om uppdateringar knutna till nya F-gasförordningen. Vi på kansliet tror och hoppas att vi lyckades få till ett intressant program med matnyttigt innehåll för hela vår medlemsskara. Vi hoppas att vi med detta också förde kyl och värmepumpssidorna närmare varandra! Kyla & Värme i förening! Tryck: Larssons Offsettryck 2015 Energikloka livsmedelsbutiker BeLivs, Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler, har lanserat en webbaserad utbildning för personal i livsmedelsbutiker samt ett program för certifiering av energikonsulter. Allt i ett led för att minska energianvändningen i landets livsmedelslokaler. Intresset för att minska energianvändningen i livsmedelslokaler växer. Ungefär 4 procent av Sveriges totala energianvändning uppskattas förbrukas av livsmedelsbutiker och sett till den enskilda butikens elanvändning går hälften åt till att kyla. Energieffektiviseringspotentialen bedöms samtidigt vara mellan 30 och 50 %, något som sammantaget skulle innebära en påtaglig besparing sett till hur många butiker det finns i landet. Dessutom ökar försäljningen av kylda och frysta livsmedel stadigt varför det finns ett stort behov av att utveckla och demonstrera ny kylteknik. Ett initiativ som man tagit inom BeLivs är att starta upp ett arbete med målet att certifiera energikonsulter för livsmedelsbutiker. Teknikområdet anses nämligen vara för komplext och specialiserat för att kunna hanteras av mer allmänt orienterade VVS- och ventilationskonsulter. I samråd med representanter från såväl de större livsmedelskedjorna som konsulter och installatörer är förslag till ramverk för certifiering under framtagning. Utbildning av butikspersonal Den Energikloka Livsmedelsbutiken är namnet på en webbaserad utbildning som primärt riktar sig till butikspersonal, men även de kommunala energi- och klimatrådgivarna i landets 290 kommuner. Utbildningen går igenom butikens olika kyl- och klimatssystem på ett praktiskt sätt som personalen kan relatera till i sin arbetsvardag. Den energi som går åt till kylning i livsmedelslokaler utgör en betydande kostnad för handlarna. I dagens livsmedelsbutiker ökar dessutom andelen varor som hålls kylda och frysta, vilket ökar behovet av energieffektivisering. Vi välkomnar därför den här typen av informativt lättillgängligt material som kan hjälpa livsmedelsbutikerna att minska energiförbrukningen, säger Pontus Cerin på Energimyndigheten. Framtagningen av utbildningen har skett i samarbete mellan SP, BeLivs, Energikontoret Regionförbundet Örebro, kommunala energioch klimatrådgivare samt Energimyndigheten. Fördelen med att ha utbildningen via nätet är flexibiliteten, man kan välja att genomgå hela utbildningen i ett svep eller ta den del för del vid lämpliga tidpunkter. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen Postadress: Box 47122, Stockholm Besöksadress: Marieviksgatan 19 C Tfn vx: E-post:

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal Nyhetsmagasinet #1 2014 KLIMAT Energispaning 2015 Linnea Carlsson är Sveriges bästa kyl- och värmepumptekniker! Vad gäller vid ROT-avdrag? » LEDARE Koka soppa på en spik Koka soppa på en spik, trolla med

Läs mer

Trender Forskning Teknik Debatt

Trender Forskning Teknik Debatt Trender Forskning Teknik Debatt Tid 7-8 april 2011 Plats Courtyard by Marriott Kungsholmen, Stockholm Arrangör Trender Forskning Teknik Debatt Dag 1 7 april 09.00 10.00 Registrering och kaffe 09.45 10.00

Läs mer

Nyhetsmagasinet KLIMAT #2 2015. måste tas på allvar Ny utbildning riktad till kyloch värmepumptekniker

Nyhetsmagasinet KLIMAT #2 2015. måste tas på allvar Ny utbildning riktad till kyloch värmepumptekniker Nyhetsmagasinet #2 2015 KLIMAT Certifieringen måste tas på allvar Ny utbildning riktad till kyloch värmepumptekniker Energispaning 2015 » LEDARE Fjärrvärme en medborgerlig rättighet eller skyldighet? Precis

Läs mer

Den coola livsmedelskedjan & BeLivs Beställargrupp Livsmedelslokaler Ulla Lindberg

Den coola livsmedelskedjan & BeLivs Beställargrupp Livsmedelslokaler Ulla Lindberg Den coola livsmedelskedjan & BeLivs Beställargrupp Livsmedelslokaler Ulla Lindberg SIK Medlemsdag 2012-03-07 Att spara energi och samtidigt öka livsmedelssäkerheten - Butiken Målgrupp: - Butiksägare -

Läs mer

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad Skatteverket Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62.

Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62. 2009-10-05 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Att: Registraturen Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62. Följande synpunkter lämnas av branschorganisationen Kyl

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

Ett riktigt bra samarbete pågår

Ett riktigt bra samarbete pågår Ett riktigt bra samarbete pågår BeLivs med Axfood Kommunala energi- och klimatrådgivare SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut K-Konsult Contento Energikontoret Regionförbundet Örebro Energimyndigheten

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

141104 Webbaserad utbildning Den energikloka livsmedelsbutiken

141104 Webbaserad utbildning Den energikloka livsmedelsbutiken 141104 Webbaserad utbildning Den energikloka livsmedelsbutiken Ulla Lindberg SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Päivi Lehtikangas Energikontoret Regionförbundet Örebro Utbildningen är finansierad

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

Fluorerade växthusgaser frågor och svar

Fluorerade växthusgaser frågor och svar 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fluorerade växthusgaser frågor och svar Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om fluorerade växthusgaser i en pdf. Informationen riktar sig framför

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Nyhetsmagasinet KLIMAT#3 2015

Nyhetsmagasinet KLIMAT#3 2015 Nyhetsmagasinet KLIMAT#3 2015 Fler kvinnor behöver rekryteras till branschen Oliwer Thimell vinnare i Skol-SM i Kyl och Värmepumpteknik 2015 Arbetsplatsen utomhus på sommaren » LEDARE Värmepumpande tekniken

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

VPN Värmepumpbranschens

VPN Värmepumpbranschens Reklamationsansökan Denna blankett är framtagen av SKVP, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (fd. SVEP) och VVS Installatörerna, efter samråd med Konsumentverket. Syftet är att få en gemensam bedömningsgrund

Läs mer

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER Pressinformation EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER För bildmaterial och ytterligare information besök http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/el-bjoern Så funkar e3 e3 är en teknologi för att kontrollera

Läs mer

Informations- och diskussionsmöte

Informations- och diskussionsmöte Informations- och diskussionsmöte Fältspatsvägen och Porfyrvägen Flygfoto över nybyggda Lundby, 1973. Bildkälla: Örebro stadsarkiv Kort information om värmefrågan Agenda En kortare dragning av vad som

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 4 1 NEWS VD har ordet; Sommar, sol och semester! Efter en ovanligt lång vinter kom så äntligen våren och sommaren. Även om det den senaste tiden regnat lite mer än vad jag personligen

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014.

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014. Miljö- och energidepartementet Susanne Gerland/Johanna Jansson 103 33 Stockholm Stockholm den 11 maj 2015 Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Pyramid Business Studio 3.40A (2009-06-17) Fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 ska fakturamodellen användas vid skattereduktion för husarbeten

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med direktverkande elvärme och genomför någon av nedan uppräknade åtgärder kan du få stöd.

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025.

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster 17-18 november, 2015 Stallmästaregården, Stockholm Tisdagen den 17 november 11.00 Registreringen öppnar 12.00 Lunch 13.00 Presentationsrunda 14.15

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Peter Rohlin INCERT AB Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2014 Installations Certifiering i Stockholm AB EIO Kyl & Värmepumpföreningen Svenska Kyltekniska

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Energieffektivisering i landzbygdsbutiker!

Energieffektivisering i landzbygdsbutiker! 1 Till Länsstyrelsen Jämtlands län 831 86 Östersund Energieffektivisering i landzbygdsbutiker! Slutrapport 2 1. Inledning Föreliggande slutrapport avser projektet Energieffektivisering i landzbygdsbutiker

Läs mer

Arctic luftvärmepumpar från Fujitsu. Marknadens bästa och tryggaste val för ditt hus

Arctic luftvärmepumpar från Fujitsu. Marknadens bästa och tryggaste val för ditt hus Arctic luftvärmepumpar från Fujitsu Marknadens bästa och tryggaste val för ditt hus Vi vet att Fujitsus Arctic-serie levererar komfort och ger dig bättre ekonomi i alla väder Därför är det bara Fujitsu

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

ROT + RUT = HUSAVDRAG

ROT + RUT = HUSAVDRAG Naturligtvis finns det en smart lösning för detta i Hogias ekonomisystem! Våra konkurrenter berättar gärna att deras system stödjer husavdraget. Vi på Hogia förstod inte meningen med att tala om det för

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med ett oljeuppvärmningssystem och genomför någon av de åtgärder som räknas upp här kan du

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med TOSHIBA POLAR - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C I samarbete med TOSHIBA Made in Japan Toshiba är idag en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett!

Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett! Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett! Hållbar utveckling Väst -regionalt energikontor för Västra Götaland Lisa Ossman, tf Verksamhetsledare lisa.ossman@hallbarutvecklingvast.se,

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Ros och Ris om ROT-avdraget En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Det har gått ett år sedan regeringen beslutade att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag.

Läs mer

Skriv gärna ut denna manual för att underlätta användningen av programmet.

Skriv gärna ut denna manual för att underlätta användningen av programmet. Välkommen till Svante Fastighet Svante Fastighet är ett webbaserat klimatprogram som ger dig som fastighetsägare stöd för att minska din klimatpåverkan. Programmet gör det enkelt att kartlägga och följa

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Utkast 2010-03-12 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650:7703 Statens energimyndighets föreskrifter och STEMFS allmänna råd om statligt stöd till

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART

Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART Sverigesolen spar upp till 50% och ger inga koldioxidutsläpp Energin är idag den enskilt största kostnaden

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.remissser-energi@regeringskansliet.se Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Projektledare Monica Axell, SP Forskningsutförare PiaTiljander, SP Caroline Haglund Stignor, SP Peter Lidbom, SP Martin Persson, SP Fältmätningar,

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

Moditys pristro kort, medel och lång sikt

Moditys pristro kort, medel och lång sikt Juni 2015 Moditys pristro kort, medel och lång sikt Kraftläget inför sommaren och hösten Vi har en mycket hög kraftbalans inför sommaren. Det betyder att vi har mycket vatten i systemet och det är högst

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Värmepumpar i bebyggelse. SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp.

Värmepumpar i bebyggelse. SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp. Värmepumpar i bebyggelse SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp.se Värmepumpar vad är hemligheten? Aerothermal Hydrothermal Geothermal

Läs mer

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy : Energiprisindex Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll :s Energiprisindex Bilagor :s Energiprisindex Carl-Wilhelm Levert M: 0709 29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius

Läs mer

Pressrelease. Q4 2014: Positiv avslutning på 2014. Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det fjärde kvartalet 2014. Lördag, 12:e februari, 2015

Pressrelease. Q4 2014: Positiv avslutning på 2014. Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det fjärde kvartalet 2014. Lördag, 12:e februari, 2015 Pressrelease Lördag, :e februari, 2015 Q4 20: Positiv avslutning på 20 :e februari 2015 Daniel Grass T +46 10 455 36 57 daniel.grass@gfk.com Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det fjärde kvartalet 20

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP 769604-3863 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 KALLELSETILLFÖRENINGSSTÄMMA MedlemmarnaiBRFHjälmaren Sköntorpkallashärmedtillordinarieföreningsstämma.

Läs mer

PwC:s Energiprisindex jan 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex jan 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com januari 2014

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Information från Svenska Värmepumpföreningen. Nr 4 2012

Information från Svenska Värmepumpföreningen. Nr 4 2012 Information från Svenska Värmepumpföreningen Nr 4 2012 Shanzhai Hotet från öst Mördande konkurrens driver utvecklingen vidare. Kinesiska företag som livnärt sig på att tillverka billiga kopior av välrenommerade

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer