Nyhetsmagasinet KLIMAT# Energispaning 2015 Från vårdbiträde till kyltekniker! Nya regler för ROT-avdrag!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsmagasinet KLIMAT#1 2015. Energispaning 2015 Från vårdbiträde till kyltekniker! Nya regler för ROT-avdrag!"

Transkript

1 Nyhetsmagasinet KLIMAT# Energispaning 2015 Från vårdbiträde till kyltekniker! Nya regler för ROT-avdrag!

2 » LEDARE Lök på laxen, eller grädde på moset? Ja, vad kommer att serveras på affärsluncherna 2015? En aktuell fråga så här i början av ett nytt år blev för vår gemensamma kyloch värmepumpbransch lite både och, allt beroende på vilka segment man var aktiv inom samt i vilken landsända man gjorde sina affärer. För de som var verksamma inom kyl- och luftkonditioneringssegmentet blev 2014 gene rellt sätt ett bra, eller mycket bra år. Självklart gjorde den makalösa sommaren sitt till, men den positiva trend vi sett under 2013 förstärktes ytterligare även under Senast tillgängliga siffror pekar på en ökning på ca. 4% och en total omsättning i branschen på dryga MSEK ett all time high. Även större värmepumpar inom fastighetssegmentet hade ett mycket bra år med en ökning i antalet installerade enheter med 10%. Även anläggningarnas installerade medeleffekt ökade från 2013, om än i något mindre omfattning. Försäljningen av villavärmepumpar inledde starkt första kvartalet Efter ett svagt andra kvartal vände försäljningen upp igen under hösten för att återigen dämpas och avslutas mycket svagt årets sista tre månader. Totalt sett blev 2014 därmed ett sämre år än Värdet av värmepumpförsäljningen i konsumentled under året beräknas till MSEK, en minskning med ca. 3% mot En mer detaljerad redovisning över värmepumpförsäljningen finner ni på annan plats i detta nyhetsmagasin. Ja det är nog så att det kommer bjudas på både lök och grädde som tillbehör. Geografiskt var Norrland och Västsverige vinnarna med +40% respektive +20%, dock mycket som en rekyl på ett svagt Förlorare var Mellansverige exkl. Stockholm av precis samma skäl. Så, vad kan man då förvänta sig att finna på menyn 2015? Ja det är nog så att det kommer bjudas på både lök och grädde som tillbehör. Om vi vänder på ordningen och börjar med värmepumpar för konsumentmarknaden ser inledningen av året oroande ut. Det finns stor anledning att tro att det svaga avslutet 2014 kommer hålla i sig även under inledningen av Det som snabbt skulle kunna ändra på det är att vintern slår till på riktigt även i södra Sverige. Samtidigt vet vi att andelen äldre värmepumpar bara växer samt att de som en gång valt en värmepump inte gärna byter uppvärmningssystem när det är dags för förnyelse. Även det låga elpriset är en stor fördel för värmepumpen, framförallt då jämtemot fjärrvärmen. Därför är min tro och förhoppning att vi när vi summerar värmepumpåret 2015 ska finna försäljningssiffror i nivå, eller till och med över de vi såg Bostadsrätterna kommer skapa en större trygghet hos beställarna. För de större värmepumpinstallationerna riktade mot industri, kontor och bostadsrätter är min förväntan att antalet installationer ska fortsätta öka, om än inte i samma takt som under Tekniken blir allt mer accepterad även av större fastighetsägare, och antalet goda exempel på lyckade leveranser blir stadigt fler och fler. Jag tror även att det samarbete kring leveransavtal, standardkontrakt och säkerställande av energiprestanda som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen bedriver med Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen, SABO och Bostadsrätterna kommer skapa en större trygghet hos beställarna att våga välja en värmepumplösning till fördel mot fjärrvärme eller andra mindre energieffektiva lösningar. För kyl- och luftkonditioneringsmarknaden förväntar jag att den positiva trenden vi sett senaste åren kommer att hålla i sig. Givetvis kan vi inte hoppas och tro på en lika varm och skön sommar 2015 som vi fick uppleva Men det är inte heller avgörande, utan istället är det folks behov och vanor som kommer ha störst påverkan. Det är numera en självklarhet att ha ett behagligt klimat på sin arbetsplats och i bilen, och detta gäller mer och mer även för bostaden. För, varför ska man acceptera att ha grader varmt i sin nyköpta lägenhet som kanske kostat flera miljoner i inköp om problemet kan lösas för några enstaka tiotusentalskronor? En investering som dessutom kan leverera energieffektiv värme under vintern! Även inom kylområdet är det behov och vanor som styr. Allt fler människor önskar färdigmat eller halvfabrikat. Därför blir andelen kyld och fryst yta i butiker större och större. Något som i sin tur spiller av sig på produktion, distribution och lagring av livsmedel. Om vi avslutningsvis kikar på de geografiska förutsättningarna blir det sannolikt som så ofta annars att Stockholm kommer ha ett hektiskt år 2015 tillsammans med övriga Mellansverige. Övriga landet får nog förvänta sig ungefär samma marknadssituation som 2014, vilket ju ändock inte var allt för dåligt. Om jag har rätt i mina antaganden vet vi när det är dags att skriva 2016 i almanackan. Förväntansfulla hälsningar, Per Jonasson VD 2 Nyhetsmagasinet Klimat #1 2015

3 Trög avslutning på värmepumpåret avslutades med en tung period för värmepumpmarknaden. Totala försäljningen sjönk med 8 % under det fjärde kvartalet 2014 jämfört med samma period året innan. Det är fram förallt bergvärmepumpförsäljning som har sjunkit, -11 %. Dock var försäljningsminskningen som störst i början av kvartalet för att hämta sig i slutet. Även försäljningen av luft-vattenvärmepumpar sjönk under fjärde kvartalet, -6 %. konsumentmarknaden, säger Per Jonasson, VD Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, men enligt våra prognoser så bör vi snart ha nått en bottennivå, innan utbytesmarknaden börjar ta fart. De som investerade i en värmepump på 90-talet börjar byta ut sina värmepumpar nu, men det kommer dröja något år till innan den stora massan måste göra en nyinvestering. På marknaden för större fastigheter var framförallt tredje kvartalet starkt, med en ökad försäljning på 20 % jämfört med året innan. Fjärde kvartalet var något sämre 5%. Totalt under året har försäljningen ökat med 10 % inom detta segment. Värdet av värmepumpförsäljningen* under 2014 i konsumentled beräknas uppgå till 5,5 miljarder kronor, vilket är en minskning med 3 % jämfört med * Värdet av försäljningen av luft-luftvärmepumpar finns inte medtaget i beräkningen. Under årets första tre kvartal har SCB rapporterat att antalet påbörjade småhus ökat med 16 %. Försäljningen av frånluftvärmepumpar som främst sätts in i nybyggda småhus, påverkas starkt av utvecklingen i byggsektorn. Under året har försäljningen av frånluftvärmepumpar ökat med 8 % (3 % under Q4) inleddes som 2013 avslutades med starka försäljningssiffror, som sedan avtagit senare under året. Totalt minskade antalet sålda värmepumpar under 2014 med 2 % (bergvärmepumpar -6 %, frånluftvärmepumpar +8 %, luft-vattenvärmepumpar -6 %). Trenden är att värmepumparna som säljs blir större. Effekten hos de sålda värmepumparna ökade med 1 % under Avslutningen av året har varit tung för framförallt de medlemsföretag som arbetar mot Energipriser Året har inletts med lägre elpriser än slutet av förra året. På grund av stor vindkraftsproduktion i Danmark och Tyskland så har de länderna till och med haft negativa elpriser under några timmar i mitten av januari. Priserna på de fossila bränslena har fallit kraftigt senaste tiden. Exempelvis var priset på kol 9,7 procent lägre under vecka 2, jämfört med årets första vecka. Detta sänker priserna på el framförallt på kontinenten. Under årets första vecka var nettoexporten av el 0,3 TWh. Sverige har blivit en stor nettoexportör av el. Under 2014 nettoexporterade vi ca 15 TWh till våra grannländer och endast en vecka på hela året nettoimporterade Sverige el. Tillgänglig kapacitet i de nordiska kärnkraftverken är i början av året 81 procent och nivån i de nordiska vattenmagasinen är 65 procent vilket är i paritet med mediannivån för årstiden. 200,00 Oljepriset uppdateras inte efter den 180,00 1 jan ,00 140,00 öre/kwh 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Fjärrvärme Värmepump (SPF 3,7) Direktverkande el Pellets 85% Fjärrvärme medel Oljepanna 85% Nyhetsmagasinet Klimat #

4 Sex finalister utkämpade traditionsenligt kampen om mästartiteln under Yrkes-SM i kyl- och värmepumpteknik. Efter tre dagars tävlande på Gymnasiemässan, november, stod det klart att Linnea Carlsson från LL Kylteknik i Kristianstad är årets vinnare. Finalen på Yrkes-SM bestod traditionsenligt av ett kortare teoriprov och ett längre praktiskt prov där en kylkrets huvudkomponenter byggs ihop och körs igång, så även i år. Det är chockerande och jätteroligt att vinna tävlingen, sa Linnea Carlsson, direkt efter att resultatet meddelats vid prisutdelningen. Gymnasiemässan har cirka besökare, och riktigt så många brukar inte inspektera kylteknikerns jobb till vardags. Först var jag lite nervös över att jobba inför publik, men det släppte snart när jag Från vårdbiträde till kyltekniker fokuserade på uppgiften, och så var jag säker på att Mats Carlsson som stod bredvid mig skulle vinna, eftersom han jobbade på väldigt snabbt, då slappnade jag av ännu mer, säger Linnea och fortsätter. Vid jobb i en offentlig lokal som till exempel en matbutik kan man ju få en liten publik av butikskunder. I vardagsjobbet får ju inte kunderna märka av ifall teknikern blir förvirrad eller uppstressad, publik är något vi måste lära oss att hantera, säger Linnea. Tävlingen gav nya lärdomar På tävlingen har tiden planerats så att det finns relativt gott om tid till de olika momenten, så att det inte enbart blir snabbhet som premieras. Jag hade god tid att analysera varför jag gör på ett visst sätt i alla detaljer, och detta var en del av utmaningen med tävlingsmomentet. Någon komponent var det första gången Linnea monterade. I vanliga fall kan man ju ringa en kollega och fråga hur man löser ett problem man inte Först var jag lite nervös över att jobba inför publik tidigare ställts inför, men på tävlingen fick jag läsa instruktionsmanualen istället, vilket kan vara nyttigt, för det kan ju hända att utrustningen ändrats och utvecklats. I så fall kanske kollegan ger en instruktion som inte passar den nya komponenten. Att vi fick tid att vara extra noggranna var den roligaste aspekten av tävlingsuppgiften, tycker Linnea. Precis som för nästan alla tävlingsdeltagare var det första gången Linnea använde Climacheck. Först förstod jag ingenting, men när mätningen varit igång ett tag så att jag fick lite fason på kurvorna och jämförde med referensvärdena som är inlagda i datorprogrammet blev det intressantare, så den var riktigt rolig att jobba med, säger Linnea. När det gäller Climacheckmätningen var det bara Linnea som hade värden inom godkänt spann både på kondensering och på överhettning. De flesta finalister hade godkänt värde på antingen den ena eller andra parametern. Slumpen avgjorde yrkesvalet Linnea kommer från den lilla byn Urshult i Tingsryds kommun i södra Småland. Efter YH-utbildning till kyl & värmepumptekniker på IUC i Stockholm flyttade hon till Kristianstad och började jobba på LL Kylteknik i februari i år. Hon har hunnit bli 25 år, och innan hon sadlade om till kyl & värmepumptekniker jobbade hon inom vården. Innan jag av en slump trillade in i branschen, var kyltekniker ett yrke jag aldrig hört talas om, och då har jag ändå i många år aktivt sökt på internet efter ett praktiskt yrke som passar mig, och även tagit hjälp av SYO-konsulent. Vår bransch måste helt enkelt synas mer, som vid denna tävling och även i kontakt med skolorna, säger Linnea. Färre väljer att inrikta sig på praktiska studier och yrken, och Linnea berättar att även de som är intresserade av praktisk teknik kan få svårt att hitta fram till rätt yrke. SYO-konsulenter, som själva är teoretiker, verkar tycka att de teoretiska yrkena är viktigare än de praktiska, så jag som var duktig på alla skolämnen blev inlurad på fel spår. Trots att jag sa att jag ville jobba praktiskt ville de ha in mig på naturvetenskapligt program. Linnea jobbade några år som vårdbiträde efter gymnasiet medan hon letade efter ett praktiskt teknikyrke som passade henne, och fick erfara att det kan vara svårt att göra val som inte går i linje med tidigare sysslor. Naturvetenskapligt eller tekniskt gymnasieprogram är visserligen en bra bakgrund när man ska göra mer avancerade analyser av mätvärden, så det är inte alls fel, men jag fick kämpa för att komma in i rätt fack och hitta till ett mer praktiskt, tekniskt yrke med den utbildnings- och jobberfarenhet jag hade. Men till slut hittade jag till kylbranschen och det känns helt rätt. Det är en bred teknikbransch där det finns många alternativ att utvecklas på framöver, säger branschens nya SM-mästare. På kan du läsa vilka gymnasieskolor och yrkeshögskolor som har kyl- och värmepumpinriktning. 4 Nyhetsmagasinet Klimat #1 2015

5 Den nya F-gasförordningen var hittar jag den information jag behöver? En ny förordning medför förändringar. Förändringar i sin tur leder nästan alltid till frågor och funderingar. Den nya F-gasförordningen 517/2014 som reglerar hur och på vilket sätt fluorerade växthusgaser får användas kommer på flera områden få en genomgripande påverkan på, och därmed innebära mycket stora förändringar för kyl- och värmepumpsbranschen. Köldmedier med hög växthuspåverkan (högt GWP) kommer fasas ut och nya eller ny-gamla köldmedier ta deras plats. Detta kommer i sin tur kräva nya tekniska lösningar, förändrade arbetssätt och rutiner samt förbättrad och förnyad kunskap och kompetens. I och med att den nya förordningen nu trätt ikraft börjar frågorna, funderingarna och förväntningarna på vägledning och information komma. Hur ofta måste jag läcksöka mina luftkonditioneringssystem? Vad händer om jag inte gör det? Bör jag använda köldmediet R404A/ R507? Får jag använda köldmediet R404A/ R507, och i så fall hur länge? Hur ska jag göra med utrustningen i min butik från 1996? Byta ut, bygga om eller köra vidare? Vilka risker tar jag? Ja, frågorna är oändligt många och informationsbehovet därmed monumentalt. Så, var hittar jag den information jag behöver? I brist på att myndigheter och departement tar tag i frågan, har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen initierat ett massivt arbete med ett flertal aktiviteter. Bland annat har vi initierat en neutral hemsida, där frågor och svar kring den nya förordningen kommer samlas. Hemsidan är planerad vara i full drift under februari Övriga intressenter kring hem sidan är bland andra Bil Sweden, Svensk Dagligvaruhandel, MRF, ett flertal myndigheter, grossister/importörer samt entreprenörer. Mycket information finns också samlat på vår egen hemsida under fliken Aktuellt & Opinion / F-gasförordningen. Där hittar ni förutom allmän information kring förordningen även två nerladdningsbara broschyrer anpassade för entreprenörer respektive kunder/operatörer. Där finns också en mycket lättanvänd räknesnurra för att avgöra vilka läcksökningsintervall som är aktuella för just era kyl- och värmepumpsystem. Avslutnings rekommenderar vi er att besöka AREA, vår europeiska branschorganisations hemsida AREA har arbetat fram en vägledning på engelska kallad AREA F-gas GUIDE som på ett mycket bra och lättförståeligt sätt beskriver och förklarar innebörden av den nya F-gasförordningen. Guiden uppdateras löpande allt eftersom ny information och nya tolkningar görs, så för att vara säker på att ni har den allra senaste informationen rekommenderar vi att ni regelbundet besöker deras hemsida. Det samma gäller givetvis även samt Nyhetsmagasinet Klimat #

6 Nya ROT-regler från 1 januari I oktober lämnade regeringen en proposition till Riksdagen angående förändringar i ROT-avdragets fakturamodell. Under hösten har propositionen beretts i Skatteutskottet, där alla partier, utom SD, varit överens. SD hade dock bara ett förslag till ändring i propositionen. Den 4 december röstades förslaget igenom i Riksdagen. Lagen börjar gälla den 1 januari 2015, men de stora förändringarna finns det övergångsregler för och kommer att tas i bruk den 1 april. Idag vid begäran om utbetalning från Skatteverket så ska följande uppgifter lämnas: Utförarens namn, adress och organisationsnummer (eller motsvarande) Kundens personnummer (eller motsvarande) Debiterad ersättning för ROT-arbete Det belopp kunden betalt, samt betalningsdag Det belopp utföraren begär utbetalt av Skatteverket Från den 1 april 2015 ska följande uppgifter lämnas utöver de ovanstående: Debiterad ersättning för material Debiterad ersättning för det som vare sig är material eller ROT-arbete (kan vara arbetskostnad som inte är ROT-avdragsgrundande (resor, arbete som inte är utfört på kundens fastighet, maskinkostnad etc.) Vad ROT-arbetet avsett Antal arbetade timmar Det som SD inte var överens med övriga partier om var den sista punkten, antal arbetade timmar. Här hade SD velat ha antalet fakturerade timmar. Hade det förslaget gått igenom så hade det varit svårt att sälja något till fast pris. Förutom ovanstående så kommer också följande att gälla från den 1 april: Alla ansökningar om utbetalning från Skatteverket ska ske elektroniskt. Det kan gå att få dispens och göra ansökan på pappersblankett. Ansökan ska i så fall vara Skatteverket tillhanda senast den 30 april Det går att få dispens i högst 6 månader. Utbetalning ska ske till utförarens bank- eller kreditmarknadsföretagskonto. Tidigare har företaget kunna få utbetalning till det konto de uppgett till Skatteverket (oavsett om det tillhör företaget eller inte) eller fått en utbetalningslapp. Det finns också en del andra småförändringar, läs om dessa i propositionen på Riksdagens hemsida. En stor fråga är om det nu kommer vara möjligt att fortsätta med schablonberäkning av arbetskostnaden. Vi kommer att inleda en dialog med Skatteverket omgående och återkommer med mer information snarast möjligt. Stopp för försäljning av luftvärmepump utan installation Den 1 januari 2015 trädde så tillslut den nya F-gasförordningen (517/2014) i kraft och med den flertalet bestämmelser som påverkar vår bransch i allra högst grad. En av de mer tydliga kraven i förordningen finns i artikel 11.5 där det framgår att icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerande växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat i enlighet med artikel 10. I praktiken innebär detta att en majoritet av alla luft-luftvärmepumpar samt vissa luft-vattenvärmepumpar (förfyllda splitaggregat) enbart får säljas tillsammans med installation. Då EU-förordningar gäller oavsett eventuell kommande svensk lagstiftning är därför försäljning av splitaggregat utan tillhörande installation redan nu att betrakta som miljöbrott vilket kan straffas med miljösanktionsavgifter eller värre. SKVP uppmanar därför alla återförsäljare av ovan nämnda aggregat att enbart sälja dem tillsammans med installation. Naturligtvis måste då installationen utföras av egen certifierad personal eller av ett externt certifierat företag med certifierad personal. Observera att förbudet ej gäller för hermetiskt sluten utrustning vilket generellt inbegriper vätska-vattenvärmepumpar, frånluftvärmepumpar samt de flesta luft-vattenvärmepumpar. Förbudet gäller ej tomma splitaggregat eller aggregat med naturliga köldmedier. 6 Nyhetsmagasinet Klimat #1 2015

7 Energispaning en blandning av sanning och konsekvens kring den nya F-gasförordningen, samt det mesta av det bästa inom energieffektivisering! Energispaning 2015 som genomförs den 12 mars på Courtyard by Marriott har alla chanser att bli ett av de mest intressanta seminarietillfällena under hela I en välbalanserad mix mellan teori och praktik kommer det att informeras och diskuteras kring det absolut senaste vad gäller den nya F-gasförordningen samt dess konsekvenser på branschen. Parallellt med det kommer ett antal presentationer ges av installationer utöver det vanliga innehållande morgondagens tekniska lösningar. När det gäller den nya F-gasförordningen finner ni bland talarna till exempel Jean de Bernardi, teknisk direktör vid Honeywell Europa som kommer redovisa hur de nya låg-gwp köldmedierna kan komma att påverka energieffektiviteten i framtida kyl- och värmepumpsystem. I anslutning till det får vi även lyssna på hur aggregattillverkaren Trane via en av sina högre chefer Jeff Moe ser på framtiden i skuggan av den nya förordningen. Men, även en praktisk fråga som vad man kan och bör göra med sin gamla R404A/ R507-anläggning kommer diskuteras, något som är högaktuellt för en mängd ägare av kyl- och frysanläggningar. I en angränsande lokal bjuds parallellt på inblickar i och beskrivningar över några av de mest moderna, innovativa och energieffektiva installationer som någonsin gjorts. Bland annat kommer forskningsanläggningen Max IV i Lund och Gimo Ishall att presenteras. Vad har utmaningarna varit, hur har man löst dem och vad det är som gör installationerna unika? Energispaning 2015 bjuder som synes på ett både varierat och aktuellt program speciellt framtaget för dig som vill veta mer än dina konkurrenter. För kunskap är makt! Hjärtligt välkomna till årets mest intressanta seminarium! För mer information samt anmälan, gå in på Vi håller dig uppdaterad om kyl- och värmepumpsmarknaden! NYHETER REPORTAGE FÖRDJUPNING Nyhetsmagasinet Klimat #

8 SKVP valde att, precis som tidigare gjorts under KV-flagg, åka ut på seminarieturné i höstrusket. Som ny stor förening valde vi att köra dubbla styrkor under 3 dagar. SKVP:s första seminarieturné blev en knökfull succé Ett nordligt team som besökte Östersund, Luleå och Örebro samt ett sydligt team som stannade till i Göteborg, Helsingborg och Linköping. Den fjärde dagen avslutades i Stockholm där hela 80 personer slogs om platserna. Till skillnad från tidigare år gick årets seminarieprogram naturligtvis både i kyl och värmepumpsriktning och tog upp aktuella frågor så som nya F-gasförordningen, förändringar i ROT-reglerna, bergvärmepumparnas utbytesmarknad, konsumenträtt i praktiken tillsammans med ett gästinspel från Svensk Dataförvaltning som pratade om uppdateringar knutna till nya F-gasförordningen. Vi på kansliet tror och hoppas att vi lyckades få till ett intressant program med matnyttigt innehåll för hela vår medlemsskara. Vi hoppas att vi med detta också förde kyl och värmepumpssidorna närmare varandra! Kyla & Värme i förening! Tryck: Larssons Offsettryck 2015 Energikloka livsmedelsbutiker BeLivs, Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler, har lanserat en webbaserad utbildning för personal i livsmedelsbutiker samt ett program för certifiering av energikonsulter. Allt i ett led för att minska energianvändningen i landets livsmedelslokaler. Intresset för att minska energianvändningen i livsmedelslokaler växer. Ungefär 4 procent av Sveriges totala energianvändning uppskattas förbrukas av livsmedelsbutiker och sett till den enskilda butikens elanvändning går hälften åt till att kyla. Energieffektiviseringspotentialen bedöms samtidigt vara mellan 30 och 50 %, något som sammantaget skulle innebära en påtaglig besparing sett till hur många butiker det finns i landet. Dessutom ökar försäljningen av kylda och frysta livsmedel stadigt varför det finns ett stort behov av att utveckla och demonstrera ny kylteknik. Ett initiativ som man tagit inom BeLivs är att starta upp ett arbete med målet att certifiera energikonsulter för livsmedelsbutiker. Teknikområdet anses nämligen vara för komplext och specialiserat för att kunna hanteras av mer allmänt orienterade VVS- och ventilationskonsulter. I samråd med representanter från såväl de större livsmedelskedjorna som konsulter och installatörer är förslag till ramverk för certifiering under framtagning. Utbildning av butikspersonal Den Energikloka Livsmedelsbutiken är namnet på en webbaserad utbildning som primärt riktar sig till butikspersonal, men även de kommunala energi- och klimatrådgivarna i landets 290 kommuner. Utbildningen går igenom butikens olika kyl- och klimatssystem på ett praktiskt sätt som personalen kan relatera till i sin arbetsvardag. Den energi som går åt till kylning i livsmedelslokaler utgör en betydande kostnad för handlarna. I dagens livsmedelsbutiker ökar dessutom andelen varor som hålls kylda och frysta, vilket ökar behovet av energieffektivisering. Vi välkomnar därför den här typen av informativt lättillgängligt material som kan hjälpa livsmedelsbutikerna att minska energiförbrukningen, säger Pontus Cerin på Energimyndigheten. Framtagningen av utbildningen har skett i samarbete mellan SP, BeLivs, Energikontoret Regionförbundet Örebro, kommunala energioch klimatrådgivare samt Energimyndigheten. Fördelen med att ha utbildningen via nätet är flexibiliteten, man kan välja att genomgå hela utbildningen i ett svep eller ta den del för del vid lämpliga tidpunkter. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen Postadress: Box 47122, Stockholm Besöksadress: Marieviksgatan 19 C Tfn vx: E-post:

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal Nyhetsmagasinet #1 2014 KLIMAT Energispaning 2015 Linnea Carlsson är Sveriges bästa kyl- och värmepumptekniker! Vad gäller vid ROT-avdrag? » LEDARE Koka soppa på en spik Koka soppa på en spik, trolla med

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

NY TEKNIK. Ljusning i byggkonjunkturen # 3/2014. Borrutbildning ger framtidshopp Viktiga frågor i Mullsjö. Kaxvattnet under luppen TEMA. www.geotec.

NY TEKNIK. Ljusning i byggkonjunkturen # 3/2014. Borrutbildning ger framtidshopp Viktiga frågor i Mullsjö. Kaxvattnet under luppen TEMA. www.geotec. En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 3/2014 www.geotec.se TEMA NY TEKNIK Ljusning i byggkonjunkturen Kaxvattnet under luppen Borrutbildning

Läs mer

Information från Svenska Värmepumpföreningen. Nr 4 2012

Information från Svenska Värmepumpföreningen. Nr 4 2012 Information från Svenska Värmepumpföreningen Nr 4 2012 Shanzhai Hotet från öst Mördande konkurrens driver utvecklingen vidare. Kinesiska företag som livnärt sig på att tillverka billiga kopior av välrenommerade

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009. Tema. Utbildning. Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009. Tema. Utbildning. Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009 Tema Utbildning Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen vvs-ledaren Lågkonjunktur hot eller möjlighet? Efter ett rekordartat

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem ER 2015:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas!

Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas! GER DIG SVART PÅ VITT Dec 2012 Effektivare kreditbedömning med UC:s tjänster SIDAN -4 Inspiration och kunskap för Kreditsverige SIDAN -8 Skydda dig mot fakturabedrägerier SIDAN -6 Det är i lågkonjunktur

Läs mer

Spara pengar på att välja rätt värmepump

Spara pengar på att välja rätt värmepump Spara pengar på att välja rätt värmepump Vi befinner oss mitt uppe i ett energiskifte. Tusentals svenskar överger direktel och olja för att i stället välja att installera en värmepump. Vad du ska välja

Läs mer

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Redovisningsexpert på plats Ledare: Ljusare tider SRF försäkringar branschens bästa val! Leder organisation som lever som den

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer