Entreprenörskap ETE324

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörskap ETE324"

Transkript

1 . Entreprenörskap ETE324 Välkommen till kursen entreprenörskap! I den här kursen kommer du att tillägna dig kunskaper och förmågor inom området entreprenörskap, med särskilt fokus på start av nya verksamheter inom offentliga tjänster, i synnerhet tjänster inom medicin, vård och omsorg. Du kommer att få förståelse för olika perspektiv på entreprenörskap och lära dig att värdera idéer. Detta är inte en starta eget-kurs, även om kursen ger dig redskap för att tänka kring hur det skulle kunna gå till. Vi kommer också att ta upp hur du kan gå vidare och vilka som kan hjälpa dig med det. I kurs-pm har jag försökt samla information kring kursen. Läs kurs-pm noga! Kort sammanfattning av kursens struktur Eftersom den här kursen går på distans ställer den stora krav på kursens struktur och på dig som student! För att få ut så mycket som möjligt av kursen bör du följa kursens lärandemodell. Var påläst inför föreläsningarna. I lärandeplattformen It s learning har varje undervisningstillfälle en egen mapp där jag kort presenterar föreläsningen och anger vilken litteratur som bör läsas i anslutning till den. Delta aktivt i föreläsningen i kommunikationsprogrammet Adobe Connect Pro: följ med och ställ frågor. Följ upp föreläsningen i gruppdiskussionen eftersnack. Reflektera över vad du lärt dig i litteraturen, under föreläsningen och i gruppdiskussionen och skriv ett inlägg i din blogg om vad det tillfört dig. Gå in och titta på några kursares inlägg och kommentera dem. Följer du denna lärandemodell har du goda förutsättningar att tillgodogöra dig kursens innehåll och du har en stabil grund att stå på när du gör kursens examinerande uppgifter. Allt detta kommer att presenteras i detalj i detta kurs-pm. Den här kursen går på distans Vi kommer förmodligen aldrig att ses ansikte mot ansikte. Detta innebär att kursen, för att den ska bli så bra som möjligt, måste kompensera för detta. Kursen kräver aktivt deltagande även om den inte kräver att vi ses! 1

2 För att du som student ska bli motiverad och tycka att det är kul är det viktigt att vi interagerar med varandra. Undervisningen kräver ett engagemang från din sida och du kommer att ha mycket kontakt med dina kursare även om ni aldrig kommer att ses öga mot öga. Din grupp blir viktig för dig Om du som student har kontakt med andra inom kursens ramar kommer du att klara kursen bättre. Till din hjälp har du din grupp som du bland annat träffar i gruppdiskussioner. Tänk på att själv ta kontakt! Du kommer även att följa och kommentera dina kursares bloggar och du kommer att ges möjlighet att samarbeta med andra kring projektuppgiften. Organisera dina självstudier I kursplanen framgår att du förväntas lägga 213 timmar i självstudier på kursen. Detta lägger ett stort ansvar på dig som student att organisera din tid. Om kursen löper över 10 veckor förväntas du alltså avsätta drygt 21 timmar i veckan på kursen. För att underlätta för dig själv vill jag att du avsätter tid för kursen och planerar vad du ska göra när. Att exempelvis tala med en entreprenör är inget du gör två timmar innan inlämningen ska in. Vänta inte med att planera in kursen i ditt liv utan gör det redan nu! Umeå universitets hemsida har mycket information om studievanor som jag länkat till från It s learning. Där ligger också ett enkelt redskap för studieplanering. Kursens syfte och lärandemål Syftet med kursen är att ge kunskaper och förmågor inom området entreprenörskap, med särskilt fokus på start av nya verksamheter inom offentliga tjänster, i synnerhet tjänster inom medicin, vård och omsorg. Kursen är organiserad i två teman och varje tema är kopplat till ett antal lärandemål. Tema 1: Olika perspektiv på entreprenörskap. Vad är entreprenörskap (inom vård- och omsorgsområdet)? Temat problematiserar begreppet entreprenörskap, med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv och med särskilt fokus på definitioner av entreprenörskap inom offentlig sektor. I det här temat kommer vi att kort ta upp entreprenörskap som teoretiskt fält. Entreprenörskap diskuteras mycket idag, men vad menar vi egentligen med entreprenörskap? De tre första lärandemålen tas upp under detta tema: 1. Beskriva, jämföra och ta ställning till olika bilder av entreprenörskap 2. Reflektera över vad entreprenörskap kan vara inom offentliga tjänster, med utgångspunkt i forskning och verkliga exempel. 3. Beskriva och analysera olika modeller för nya verksamheter inom offentliga tjänster, i synnerhet medicin, vård och omsorg Tema 2: Värdering av idéer till innovativa verksamheter Temat handlar om vad som krävs för att en entreprenöriell verksamhet ska kunna stå på egna ben. Det handlar också om processen för att utforma en hållbar affärsidé eller verksamhetsidé för en ny eller 2

3 befintlig verksamhet. Kursen tar bland annat upp begrepp som affärsidé och affärsmodell. Här tar vi mer upp frågor av typen Hur gör man? Hur ska man tänka? De två sista lärandemålen tas upp under detta tema. 4. Redogöra för vad som krävs för att starta en innovativ verksamhet 5. Redogöra för vilken information och vilka analyser som krävs för att värdera en idé till en ny verksamhet, generellt och specifikt för offentliga tjänster, samt ha förmåga att samla in och analysera relevant information i detta syfte. Kursens delar kompletterar och förstärker varandra Kursen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, blogginlägg, examinerande uppgifter samt en hel del inläsning! De examinerade uppgifterna är obligatoriska samt ett litet antal undervisningsmoment, vilket framgår under rubriken schema i kurs-pm. Föreläsningar kompletterar och förklarar litteraturen Under föreläsningarna kommer vi att gå igenom delar av kursinnehållet. Syftet med föreläsningarna är att fördjupa och kontextualisera det du läst i litteraturen samt sätta det i relation till vård, omsorg och offentlig sektor. En viktig del av föreläsningarna är att ge relevanta exempel. I It s learning har undervisningstillfällena fått var sin mapp och i denna finns också en synopsis av vad varje föreläsning behandlar. Där framgår också hur litteraturen och föreläsningarna hänger ihop. Föreläsningarna kommer att äga rum i programmet Adobe Connect Pro. Nästan alla föreläsningar kommer att streamas och några få kommer att vara inspelade i förväg. De föreläsningar som streamas kommer inte att spelas in har ni missat en föreläsning så har ni missat den! Som stöd för föreläsningarna finns power-point-presentationer i föreläsningens mapp. Under de föreläsningar som streamas välkomnar jag förväntar jag mig kontakt med dig! I programmet kan du exempelvis räcka upp handen och ställa frågor och vi kan ha diskussioner. 3

4 Gruppdiskussionerna fördjupar kunskapen Under gruppdiskussionerna kommer du att diskutera kursinnehållet och senare även projektarbetet med de kursare som är i din grupp. Varje grupp får ett eget diskussionsforum eftersnack i lärandeplattformen It s learning. Där kan du chatta med andra studenter, utbyta filer etc. Som stöd för diskussion kommer jag att lägga ut diskussionsfrågor. Syftet med gruppdiskussionerna är att fördjupa dina kunskaper. Här har du hjälp av dina kursare! Forskningen visar att det är viktigt att man har kontakt med sina kursare även om man inte ses ansikte mot ansikte. Individuella reflektioner fördjupar förståelsen I den här kursen premieras inte utantillinlärning, utan du måste kunna tillämpa och kritiskt granska den information du fått. Ett verktyg för att fördjupa förståelsen för stoffet är att du helt enkelt reflekterar över det du lärt dig och det gör du i din egen blogg. Bloggen sätter du upp i It s learning: (var inte orolig, det är mycket enkelt! Jag beskriver hur du gör, steg för steg, i bilaga 1). Bloggen är ett sätt för dig att se ditt eget lärande och reflektera över vad du har lärt dig och vad du funderar på. Jag kommer vid några tillfällen att uppmana dig att skriva andra inlägg i din blogg. Din blogg betygssätt inte, men jag är inne och kikar på den! Du ska kommentera på andra i gruppen. Du kan också titta på min blogg. 4

5 De examinerande uppgifterna tydliggör lärandet Kursen består också av examinerande uppgifter som du lämnar in i mappen examinerande uppgifter på it s learning. Innehållet i de examinerande uppgifterna presenteras i it s learning. Anledningen till att jag inte skriver det här är att undvika följdfel om jag skriver samma sak på flera ställen. Gå in och läs instruktionerna för alla obligatoriska inlämningar på en gång. Om något är oklart frågar du om det i diskussionsforumet fråga Johanna. För att du ska få godkänt på kursen krävs att du fått godkänt på alla uppgifter i mappen examinerande uppgifter. Om du får underkänt vid dugga-tillfället finns en omdugga inplanerad. Du måste göra duggan för att få göra omduggan! Sista dag för komplettering av eventuella restuppgifter är 15 juni. Lämnar du in en uppgift efter den 15 juni kommer jag att rätta den i september. Ett tredje dugga-tillfälle kommer att erbjudas under höstterminen

6 Tekniska hjälpmedel Kursen har tre typer av tekniska hjälpmedel: hemsidan (som har mindre betydelse för dig som är antagen till kursen), lärandeplattformen It s learning samt kommunikationsprogrammet Adobe Connect Pro. Ta inte för givet att Adobe Connect Pro funkar med smarta telefoner! Vill du använda det måste du testa först. Har du problem med de tekniska hjälpmedlen ska du vända dig till studenternas helpdesk, It s learning Kursen administreras via lärandeplattformen It s learning. Det är viktigt att du snart tar dig in på it s learning eftersom vi ofta träffas där. It s learning når du via studentportalen, välj kursplatsen. Kontakta Carina Ekhager om du efter upprepade försök inte kommer in på It s learning! På kursens it s learning sida ska du: Lägga upp din blogg och kommentera på andras Diskutera med dina kursare och gruppkamrater Lämna in dina inlämningsuppgifter Ladda hem kursmaterial, såsom underlag till föreläsningar Läsa på anslagstavlan vad som är på gång på kursen 6

7 Gå in här och ställ in! Adobe Connect Pro Vi kommer också att använda oss av en internet-baserat plattform som heter Adobe Connect Pro för föreläsningarna. Som deltagare i kursen kommer du att få ett lösenord och en hemsidesadress som ger dig tillgång till föreläsningarna både de som går live och de som är förinspelade. Innan första mötet skulle jag vilja be dig att: Läsa på om mötestekniken : se Gå in på kursens mötessida (https://connect.sunet.se/p6tnca2xp3z/) och se om du kan ta dig in, om du kan se och om du kan höra. Risken för barnsjukdomar i systemet är stor så bli inte 7

8 överraskad om det inte funkar på en gång. Har du problem kan du som student vända dig till helpdesken Schema Vecka Inläsning Undervisning Gruppmoment Enskilt moment (på Adobe Connect Pro) (på It s learning) Blogg Examinerande uppgift 12 Kurs-PM 19/3 Testkörning och inledande föreläsning LL1-2 21/3 Introduktion till entreprenörskap 13 LL3 28/3 Grundläggande B&I3 ideation 14 Sundin 2/4 Intraprenörskap och mfl entreprenörskap på vårdmarknaden 15 LL 3,6, 11/4 Perspektiv på 11,14, marknad 16 LL 5, 8 18/4 Perspektiv på resurser 17 Eddy & Stelefson Phillips & Garman Gör testinlägg i Eftersnack Eftersnack Eftersnack Eftersnack Starta upp blogg Skriv inlägg namn Reflektion Reflektion 20 frågor Reflektion Fyra ex Eftersnack Reflektion Närkontakt Eftersnack Val av projektuppgift 25/4 Litteratur - seminarium Reflektion Reflektion över projektuppgift Reflektion Quick screen 18 2/5 DUGGA 19 9/5 Quick screenpresentation Reflektion 21 23/5 Meddelas senare! Eftersnack Reflektion 21 30/5 OMDUGGA LL13 titta på pitchar 30/5 Pitcha! Reflektion 23 4/6 Projektredovisning Reflektion Projekt Förklarande kommentarer till schema: Föreläsningarna, litteraturseminarium, quickscreen-presentationen samt duggan är Brun-markerade rutor markerar obligatoriska undervisningsmoment. 8

9 Kontakta oss Den här kursen kräver stor självdisciplin och organisationsförmåga från din sida. Även om mycket ligger på dig det är ju du som ska lära dig! finns vi här för dig. För praktiska, kursadministrativa frågor vill jag att du vänder dig till Carina Ekhager: För tekniska frågor kan du vända dig till LiUs helpdesk, För frågor som gäller kursens innehåll finns jag () här och kan svara på frågor. Jag vill helst inte att ha e-post. o o I första hand vill jag att du ställer dina frågor under undervisningstillfället (om du har en fråga kan du vara helt säker på att det är tio till som tänker samma sak men inte vågar fråga!), i andra hand att du ställer frågan i diskussionsforumet fråga Johanna på It s learning. o I tredje hand vill jag att du kontaktar mig under min mottagningstid, måndagar följande datum: 26/3, 2/4, 16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 21/5, 28/5,11/6. Den tiden har jag avsatt enbart för kommunikation med studenterna på kursen. Snälla, respektera den tiden och ring inte vid andra tillfällen! 9

10 Litteraturlista Obligatorisk litteratur Barringer, B. & Ireland, R. Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures. Kapitel 3. Se It s learning! Eddy, J. & Stellefson, M. (2009): Entrepreneurship in Health Education and Health Promotion: Five Cardinal Rules, Health Promotion Practice, 10(3), Landström, H. & Löwegren, M. (red) (2009): Entreprenörskap och företagsetablering, Studentlitteratur, Lund. Phillips, F. & Garman, A. (2006) Barriers to entrepreneurship in healthcare organizations. Journal of Health and Human Services Administration, 2006 Spring. Sundin, E. Tillmar, M., & Renstig, M. Varför ska kvinnor starta företag? Tillväxtverket. Se It s learning! Fördjupningslitteratur Fasth, J. (2003): Lilla boken om marknadsföring, Konsultförlaget Uppsala Publishing House, Uppsala. Grazier, K. & Metzler, B. (2006) Health care entrepreneurship. Financing innovation. Journal of Health and Human Services Administration, 2006 Spring. Guo, K. & Buss, T. (2006) Entrepreneurship in health and human services organizations. A symposium. Journal of Health and Human Services Administration, 2006 Spring. Guo, K. (2006) Entrepreneurship management in health services. An integrative model. Journal of Health and Human Services Administration, 2006 Spring. Hägg, G. (1988). Praktisk retorik. Bonniers, Stockholm. Klofsten, M. (2009): Affärsplattformen: Entreprenören och företagets första år, 3:e upplagan. SNS Förlag, Stockholm. Kubr, T., Marchesi H., Ilar, D., Kienhuis, H. (1998): Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag. Ekerlids förlag, Stockholm. Handbok i affärsplanering från tävlingen Venture Cup. Se It s learning! Mccleary, K., Rivers, P. & Schneller, E. (2006) A diagnostic approach to understanding entrepreneurship in health care. Journal of Health and Human Services Administration, 2006 Spring. Nählinder, J. (2011). Entreprenörskap. Mer än bara entreprenören i Politikens entreprenörskap. Kreativ problemlösning och förändring. Red von Bergmann- Winberg, M-L & Wihlborg, E. Liber, Malmö. Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010): Business Model Generation. Se It s learning! Porter, M. E. (2008): The five competitive forces that shape strategy, Harvard Business Review, 86 (1): SKL, Måste innovationer vara av metall, SKL Se It s learning! 10

11 Sundin E. & Tillmar, M (2010) The Masculinization of the Elderly Care Sector: Local-Level Studies of Public Sector Outsourcing, International Journal of Gender and Entrepreneurship, spring 2010 Sundin, E. & Tillmar M. (2008) A nurse and a civil servant changing institutions: entrepreneurial processes in public sector organizations, Scandinavian Journal of Management - special issue on Recreating/Recontextualising Entrepreneurship, vol 24, pp Östsam Innovationsarbete i offentliga organisationer. Se It s learning! 11

12 Bilaga 1. Hur du startar upp en blogg i It s learning Gå in på eportfolio. Gå vidare in på blogg Det är här du senare ska skriva dina blogginlägg. Men just nu ska du gå in på redigera blogginställningar. Gå vidare in på blogg 12

13 Där inne ska du se till att bloggen blir läsbar för dina kursare Gå in på eportfolio, inställningar och behörighet. Klicka för att blogg ska visas.inkluderas. Gå in och skriv ett inlägg med ditt namn där du presenterar dig själv. Gå in och titta på kursarnas bloggar! Du börjar med att gå in på deltagare i vänsterkolumnen. Väl inne klickar du på ett namn, gå in på deras e-portfolio och se deras blogg. Kom ihåg att kommentera This information reflects the author s views and. The Managing Authority cannot be held liable for the information 13

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N AU129G HT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring förhandsutgåva 140625 - Publicerad

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

Sfi som blended learning

Sfi som blended learning 227 Ann-Louise Hedman, Petra Johansson & Anders Norberg Sfi som blended learning Var är alla mina kompisar? Jag kan inte Moodle. Jag kommer och lämnar in uppgiften nästa lektion. Jag är ledsen, jag kan

Läs mer

Arbeta med Formativ bedömning. Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning

Arbeta med Formativ bedömning. Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning 1 Arbeta med Formativ bedömning Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning itslearning

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

Projektledning - grund. Begrepp och metoder

Projektledning - grund. Begrepp och metoder Projektledning - grund. Begrepp och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150420 Isärslagning för att möjliggöra kursdeltagande utan MsProject 150427 150506 150707 Smärre fix

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel

Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel Artikel Högre utbildning Vol. 4, Nr. 1, 2014, 35-47 Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel Lotta Bergman och Cecilia Olsson Jers Fakulteten för Lärande

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer