Idrott i förändring 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrott i förändring 1"

Transkript

1 Del-kursguide Idrott i förändring 1 (IF1) 7,5 hp Höstterminen 2013 Kursledare: Johan R Norberg & Joakim Wirén Åkesson Delkurs 1 i Idrottsvetenskap 1 (IV111G) (Idrottsvetenskapligt program), och Idrott och lärande: Att bli lärare i idrott och hälsa (IL201C) (Lärarprogrammet Idrott och hälsa) Senast uppdaterad:

2

3 KURSPLAN Utdrag ur kursplan (IV111G och IL201C) delkurs 1. Se: Lärandemål Efter avslutad delkurs ska studenten kunna: redogöra för och diskutera idrottens förutsättningar i ett samhälls- och kulturvetenskapligt perspektiv, vilket infattar att relatera samhälleliga kategoriseringar, samhällssektorer samt idrottens olika logiker och praktiker till varandra. redogöra för och diskutera olika samhällssektorer såsom kommersiell, offentlig, ideell och civil sektor, samt relatera dessa till idrottens olika praktiker. redogöra för och diskutera olika samhälleliga kategoriseringar såsom genus, socioekonomi, etnisk mångfald och generation, samt relatera dessa till idrottens olika praktiker. Formerna för att bedöma studenternas prestationer Delkursen examineras genom två individuella skriftlig inlämningsuppgift där samtliga lärandemål bedöms. Innehåll eller kursinnehåll Delkursens huvudtema är idrottens mångfald av former och logiker ur ett samhälls- och förändringsperspektiv: från traditionell tävlingsidrott, motionsaktiviteter, skolämnet idrott och hälsa till friluftsliv och idrott som medierad och kommersiell underhållning. Vidare diskuteras hur idrottens logiker och praktiker kan förstås i relation till samhällssektorer och samhälleliga kategoriseringar. Arbetsformer (IV111G) Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av utgöras av föreläsningar, seminarier, handledning, teamaktiviteter, praktiska moment och självstudier, vilka utvecklas med utgångspunkt från delkursernas syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare. (IL201C) Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, praktisk tillämpning, seminarier och föreläsningar. Enstaka tillfällen och dagar genomförs på andra platser och i andra miljöer. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag. I kursen genomförs en veckas verksamhetsförlagd utbildning. Kurslitteratur Coakley, Jay J. (2009). Sports in society: issues and controversies. London: McGraw-Hill Education. 613 s. ISBN: (urval ca 300 s). (OBS Brittisk/Europeisk utgåva) Engström, Lars-Magnus (2010). Smak för motion: fysisk aktivitet som livsstil och social markör. Stockholm: Stockholms universitets förlag. 152 s. (urval ca 100 s.) Sverige. Idrottsstödsutredningen (2008). Föreningsfostran och tävlingsfostran: en utvärdering av statens stöd till idrotten: betänkande. Stockholm: Fritze. 487 s. (urval ca 60 s.) (elektronisk resurs) Därtill kommer litteratur omfattande ca 500 s. 1

4 De två första böckerna ovan (Coakley och Engström) bör införskaffas snarast. Detta görs enklast genom att låna på biblioteket eller inköp från en internetbokhandel (ex Bokus.com eller Adlibris.com). Den tredje boken finns i elektronisk version på internet (för mer info se It s Learning). KURSSTRUKTUR Föreläsningar Under kursen genomförs ett antal lärandemoment som kan betecknas som föreläsningar, men som lika väl kan kategoriseras som undervisningsmoment, då studentaktivitet och engagemang många förväntas vara påtagligt. Följande föreläsningar/undervisningsmoment är inplanerade: Vad är idrott? Välfärdstriangeln Den svenska idrottsmodellen Idrottens praktiker och logiker Idrott i offentlig sektor Idrott i ideell sektor Idrott i kommersiell sektor Idrott i civil sektor Idrott och media Kategoriseringar och intersektionalitet Individ och livsstil Seminarier Under kursen genomförs tre större seminarier. Innan, under och efter dessa är studentaktivitet viktig och central. Studenterna förutsätts förbereda sig på bästa sätt inför seminarier, vara aktiva och bidragande under seminarier, samt använda erfarenheter och lärdomar från seminarier vid tentamen. Följande seminarier är inplanerade: När fälten korsas Välfärdstriangeln Kategoriseringar och intersektionalitet Deltagande vid seminarier är en förutsättning för goda prestationer vid tentamina. Studiebesök och gästföreläsningar Under kursen är följande studiebesök inplanerat: Föreningen idrott för handikappade (FIFH) Deltagande vid studiebesök är en förutsättning för goda prestationer vid tentamina. 2

5 Högskolekunskap Under kursen ges flera lärandemoment som syftar till att rusta studenterna med redskap för fortsatta högskolestudier. Dessa moment är ytterst centrala i utbildningen och utgör förutsättningar för framgångsrika studier. Följande inslag kommer att ges under temat högskolekunskap. Vetenskapligt förhållningssätt Att skriva för att lära (processkrivande) Akademiskt skrivande Deltagande vid momenten om högskolekunskap är en förutsättning för goda prestationer vid tentamina. Tentamina Kursen examineras genom två tentor, vilka ligger utspridda över kursen. Vid varje tenta examineras olika delar av lärandemålen. På varje tenta kan något att följande tre omdömen erhållas: Otillräcklig prestation (OP) Tillräcklig prestation (TP) God prestationer (GP) OP är det lägsta omdömet och GP är det högsta. För att erhålla betyget Godkänt (G) i kursen krävs minst TP på samtliga tre tentor. För att erhålla betyget Väl godkänt (VG) krävs minst TP på samtliga tre tentor, samt GP på minst två av tentorna. Vid OP på någon av tentorna erhålls betyget Underkänt (U), och då väntar omtentamen. Vid omtentamen bedöms endast de tentor som fått omdömet OP vid ordinarie tentamenstillfälle (och de tentor som fått TP eller GP i omdöme vid föregående tentamenstillfälle inkluderas i examinationen med de ursprungliga bedömningarna). Tidsplanering Delkursen läses på halvfart, parallellt med annan delkurs. Detta innebär vissa omständigheter som studenterna har att hantera. Studenterna förväntas studera (i genomsnitt) 40 timmar per vecka, det vill säga i genomsnitt 20 timmar per vecka och delkurs. Schemaläggningen är anpassat för detta och i regel är två dagar per vecka avsatta för undervisning i var och en av delkurserna. Det finns i regel också en dag i veckan för inläsning på egen hand. Inom delkursen Idrott i förändring äger undervisning främst rum under måndagar och torsdagar. Det är viktigt att studenterna planerar sina studier väl, och inte låter en av delkurserna bli lidande som en följd av att de lägger för mycket tid och energi på den andra. Erfarenhet har visat att det inte går att planera från dag till dag större framförhållning krävs. Läsning på egen hand För att klara kurserna inom utbildningen behöver de flesta studenter studera minst 40 timmar per vecka. Långt ifrån samtliga av dessa timmar utgör schemalagd undervisning. Inom delkursen 3

6 spenderar studenten ca 7-8 timmar per vecka i undervisningssalen, vilket innebär att det återstår ca timmar av inläsning och andra former av egenstudier per vecka för denna delkurs. Det går inte att klara av examinationen i kursen utan att ha läst kurslitteraturen ingående. Att visa sig väl inläst på kurslitteraturen är ett viktigt bedömningskriterium för var och en av de tre tentorna. Kommunikation Mycket av kommunikationen mellan lärare och studenter i kursen äger rum via kurshemsidan i It s Learning. Här ställs också mycket av kursens lärresurser (såsom litteratur, ppt-presentationer, uppgifter och liknande) till studenternas förfogande. Att vara kontinuerligt aktiv i It s Learning är en förutsättning för att nå goda resultat i kursen. Vidare används studenternas student-e-post (den ni får vid högskolan) vid kommunikation mellan lärare och studenter. Studenterna förväntas läsa sin e-post ofta och regelbundet. Kontaktuppgifter Behöver ni få kontakt med lärare i kursen rekommenderar vi att ni i första hand skickar ett mail med er fråga, och/eller eventuellt bestämmer tid och plats för möte. Lärare Johan Norberg (delkursledare) Joakim Åkesson (delkursledare) Mikael Londos Jan-Eric Ekberg Aage Radmann Lars Lagergren Torun Mattsson Bo Norlund Övriga funktioner Annika Larsson (studieadministratör) Liselotte Sterner (studieadministratör) 4

7 Bra att veta Användaridentitet För att få tillgång till högskolans datorer och övriga IT-resurser behövs en användaridentitet. Denna kvitteras ut via högskolans hemsida: Multikort För att kunna skriva ut, kopiera och få tillgång till vissa av högskolans lokaler behövs ett multikort. Dessa kan införskaffas vid helpdesk-stationerna i biblioteket, samt i ORE121. Mer info: Lånekort För att kunna låna böcker på högskolans bibliotek behövs ett lånekort. Multikortet (se ovan) kan registreras som lånekort i bibliotekets informationsdisk. Mer info: It s learning It's learning är högskolans lärplattform. 1-2 dagar efter att du hämtat ut din datoridentitet och därefter registrerat dig på din utbildning syns dina kurser i It's Learning. Mer info: IT-support Högskolans IT-support återfinns i lokal ORE121. Vänd dig hit om du har IT relaterade problem. 5

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Sidan 1 av 18 Utbildningspolitiskt program Alla individer har lika rätt till utbildning. All utbildning skall vila på en vetenskaplig eller konstnärlig grund. Utbildningen skall vara verklighetsförankrad,

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Välkommen till kursen i fritidsvetenskap!

Välkommen till kursen i fritidsvetenskap! Institutionen i Skellefteå Lisbeth Lindström Juli 2007 Välkommen till kursen i fritidsvetenskap! Först av allt hälsar vi dig varmt välkommen till Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Samarbete i lärande via nätet

Samarbete i lärande via nätet Samarbete i lärande via nätet Juni 2004 Britt Bäckström Marianne Hillström Karin Josefsson Åsa Lindström Helen Persson Förord Projektgruppen för beskrivning av samarbete via nätet, har bestått av fem representanter

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår Reviderad: Årsmötet 150212 1 Innehåll Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår... 1 Innehåll... 2 1. Grundsyn... 4 1.2 Studenten som medaktör... 4 1.3 Högskolan

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Projektledning fördjupade modeller och metoder

Projektledning fördjupade modeller och metoder Projektledning fördjupade modeller och metoder AU322G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Studentpolitisk program Halmstad Studentkår

Studentpolitisk program Halmstad Studentkår Studentpolitisk program Halmstad Studentkår Innehåll Inledning... 2 Utbildningspolitiska grunder... 3 Grundsyn... 3... 3 Studenten som medaktör... 3... 3 Högskolans roll i det omgivande samhället... 4

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Linnéuniversitetet Programmet för Ledarskap och organisation, 120/180 högskolepoäng Distans Läsåret 2011-2012

Linnéuniversitetet Programmet för Ledarskap och organisation, 120/180 högskolepoäng Distans Läsåret 2011-2012 Linnéuniversitetet Programmet för Ledarskap och organisation, 120/180 högskolepoäng Distans Läsåret 2011-2012 ATT LÄSA LEDARSKAP OCH ORGANISATION PÅ DISTANS ett informationsmaterial till nyblivna kursdeltagare

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer