SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), ht 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), ht 2014"

Transkript

1 SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), ht 2014 Ansvariga för kursen: Marianne Ahlner Elmqvist och Petra Lilja Andersson

2 Introduktion Välkommen till PEH-kursens tredje termin. Framför oss ligger nu en termin där vi bland annat ska fundera på begreppet mod i vårdandet. Vi kommer att använda vårdetiska principer, och till vår hjälp prova på ett särskilt redskap som Svensk Sjuksköterskeförening har tagit fram, nämligen Dialogduken. Syftet är att ta oss vidare och arbeta mer strukturerat med reflektion över olika vårdsituationer. Situationerna kommer vi att hämta från er VFU. Vi kommer också att mer aktivt börja arbeta med att sätta oss in i olika handledningsmodeller som grund för din kommande kompetens att själv kunna agera handledare som färdig sjuksköterska. I listan nedan finns hela PEH-kursens teman, varav de två markerade fokuseras under den här terminen. Samtliga teman utgår från kursplanens lärandemål. Vägen genom sjuksköterskeutbildningen till min kommande profession Att vara patient Att lära i VFU Att möta patienter i olika åldrar Vårdetiska principer och mod i vårdandet Att vara handledd i VFU Makt och ansvar Den goda handledningen Det etiska ledarskapet Existentiella frågor i samband med livshotande sjukdom och död Handledning, lärandesituationer och bedömning Moralisk perception, etik och lyhördhet i relation till yrkes och livserfarenhet Ni kommer att skriva 7 PEH-reflektioner och en terminsreflektion i slutet av terminen. Vi har även två gruppmöten, samt en skriftlig examinationsuppgift. Vi ser fram emot att få följa er genom den här terminen! Marianne & Petra

3 Termin 3 (1 hp) Lärandemål Argumentera för det vårdetiska ansvaret utifrån professionen Redogöra för vårdetisk teori och vårdetiska begrepp med betydelse för det karitativa vårdandet Systematiskt jämföra olika modeller för handledning, samspel och kommunikation Identifiera och organisera lärandesituationer för medstudent i patientnära vård Litteraturstudier Lauvås, P. & Handal, G. (senaste upplagan). Handledning och praktisk yrkesteori. Lund, Studentlitteratur. Lilja Andersson, P. (2012). Vården inifrån. När sjuksköterskan blir patient. Stockholm: Natur & Kultur. Malmsten-Gedda K. (senaste upplaga). Etik i basal omvårdnad i någon annans händer. Lund: Studentlitteratur. PEH-reflektion Du skriver 7 PEH-reflektioner under terminen, med start den 19/ Därefter ska du skriva din reflektion varannan vecka. Tänk på att skriva minst hälften av dina veckoreflektioner under VFU. Hållpunkter att använda i PEH-reflektionen PEH-reflektionen ska innehålla din analys och självvärdering runt följande tre aspekter: Den kommande professionen Etik i mellanmänskliga möten, och i vårdandet Mitt lärande, just nu och hur det ska utvecklas Till din hjälp har du följande ledord: Förhållningssätt. Vilken hållning avseende profession, etik och lärande har jag i relation till det lärande som pågår nu? Vad är det viktigaste jag har lärt? Sammanhang. I vilket sammanhang finns jag nu - teori, kurs, VFU, studiemiljö, socialt - vad innebär det för mitt lärande? Samband: Analys över vilka samband som finns mellan mitt förhållningssätt och det sammanhang jag befinner mig i, och vad det betyder för mitt nuvarande respektive fortsatta lärande

4 Terminsreflektion Terminen avslutas med en så kallad terminsreflektion, där du går igenom terminens PEH-reflektioner och sammanfattar dessa utifrån kursen teman: profession, etik och lärande. Fundera också över om du har nått dina egna personliga lärandemål? Om ja, vad beror det på, om nej, vad skulle du gjort annorlunda? Dessa terminsreflektioner ska du alltid spara, för de kommer att användas senare i utbildningen. Teminsreflektionen ingår som en del i terminens skriftliga examination. Omfattning ca 500 ord. Inlämning av terminsreflektion ska ske senast 9/ under kursaktiviteter-terminsreflektion i Moodle. Tema 1: Att ha mod i vårdandet/strukturerad reflektion Här ska vi arbeta med ett redskap som kallas Dialogduken utgiven av Svensk sjuksköterskeförening. Den är framtagen för att möjliggöra en strukturerad reflektion. Under kursdokument i Moodle finner du anvisningar som kan vara bra att läsa i förväg. Repetera också gärna böckerna Vården inifrån och Etik i basal omvårdnad som du läste tidigare i utbildningen. Dialogduken kommer vi att använda på nytt i termin 6. Om gruppens storlek är för stor, delas den i två. Kommunikation och samspel - utifrån vårdetiska principer -med patient under VFU. Som reflektionsredskap används Dialogduken. 1. Ni har förberett er genom att i förväg ta med er vars en berättelse från VFU som beskriver betydelsen av mod i vårdandet. Var och en gör en mycket kort beskrivning av situationen och därefter väljer ni demokratiskt en av dessa berättelser att fördjupa er i under mötet (max 15 min). 2. Ni arbetar med dialogduken som redskap /PEH-lärare deltar ej (2 tim). 3. Redovisning av fallet utifrån dialogdukens struktur och utvärdering av arbetet med dialogduken som redskap. Fokus på sjuksköterskans mod./peh-läraren har anslutit (45 min). Anknyt gärna till boken Vården inifrån som ni läste i termin 1. Gruppmöte 1 PEH-grupp 5-8: Tisdagen den 14/10 kl Lokal se i schemat PEH-Grupp 1-4 : Måndagen den 1/12 kl Lokal se i schemat

5 Tema 2: Att vara handledd i VFU Individuell skriftlig examination med utgångspunkt i litteratur om handledning DEL 1: Nu har ni blivit handledda i VFU under två längre perioder inom olika verksamheter. Det är dags att reflektera över hur det är att vara handledd och vilka olika modeller det finns för handledning. Kanske har du även själv haft möjlighet att få pröva på att handleda T1-studenter under deras fältstudier. Utgå från de erfarenheter du har haft under dina VFU-perioder och läs den anvisade litteraturen (Lauvås & Handal). Presentera hur du har blivit handledd och utifrån vilken/vilka handledningsmodeller du anser att det har skett. Argumentera avseende för- och nackdelar med den handledningsmodell du upplevt under VFU i jämförelse med andra handledningsmodeller som beskrivs i litteraturen. Omfattning ord. Inlämning senast 9/ kl Uppföljande gruppmöte den 15/1 kl Lokal se i schemat Inför gruppmötet förbereder du dig genom att: Kortfattat kunna beskriva för och nackdelar med de handledningsmodeller du själv upplevt Kortfattat kunna presentera hur du själv vill handleda studenter i framtiden, motivera ditt ställningstagande Bedömningskriterier: För att uppnå betyget godkänt av skriftlig examination gäller generella bedömningskriterier för skriftlig och muntlig rapport. En i litteraturen grundad jämförelse mellan teori och dina egna reflektioner ska finnas. För att uppnå godkänt på kursens tredje termin ska du: Uppnå godkänt resultat på examinationsuppgiften En systematisk jämförelse mellan olika modeller för handledning ska finnas. En konsekvent och grundad argumentation avseende för-och nackdelar med den handledningsmodell du har upplevt ska finnas. Skriva 7 PEH-reflektioner och en terminsreflektion i slutet av terminen Fullgöra obligatoriska läraktiviteter, samt delta aktivt i gruppmöten.

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), vt 2016

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), vt 2016 SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), vt 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Kursintroduktion sker måndagen 18/1 tid o sal

Läs mer

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Studieguide fo r termin 3 (1 hp), ht 2018

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Studieguide fo r termin 3 (1 hp), ht 2018 SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Studieguide fo r termin 3 (1 hp), ht 2018 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Vid frågor om Ladok-rapportering kontaktas i första hand

Läs mer

RJSD13, IV Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 4 (1 hp), vt 2015

RJSD13, IV Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 4 (1 hp), vt 2015 RJSD13, IV Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 4 (1 hp), vt 2015 Ansvariga för kursen: Marianne Ahlner Elmqvist och Petra Lilja Andersson Introduktion Välkommen till PEH-kursens

Läs mer

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), vt 2016

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), vt 2016 SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), vt 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Kursintroduktion sker måndagen den 18/1 kl. 14.45

Läs mer

SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), ht 2014

SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), ht 2014 SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), ht 2014 Ansvariga för kursen: Marianne Ahlner Elmqvist och Petra Lilja Andersson Introduktion Välkommen till PEH-kursens andra

Läs mer

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2016

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2016 SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Kursintroduktion sker måndagen den 29/8 kl. 14.45,

Läs mer

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2017

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2017 SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2017 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Kursintroduktion se tid och lokal i schemat Välkommen

Läs mer

SJSD13, VI Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 6 (5 hp), vt 2016

SJSD13, VI Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 6 (5 hp), vt 2016 SJSD13, VI Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 6 (5 hp), vt 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Välkommen till PEH-kursens sjätte och sista termin.

Läs mer

SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), vt 2014

SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), vt 2014 SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), vt 2014 Ansvariga för kursen: Marianne Ahlner Elmqvist och Petra Lilja Andersson Introduktion Välkommen till PEH-kursens andra

Läs mer

SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), vt 2016

SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), vt 2016 SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), vt 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Kursintroduktion sker måndagen den 18/1 tid och

Läs mer

SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), vt 2017

SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), vt 2017 SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), vt 2017 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Välkommen till PEH- kursens andra termin. Vi kommer

Läs mer

SJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 1 (1 hp), vt 2016

SJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 1 (1 hp), vt 2016 SJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 1 (1 hp), vt 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex 1 Kursinneha ll Introduktion Välkommen till kursen Profession,

Läs mer

SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), ht 2016

SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), ht 2016 SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), ht 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Kursintroduktion sker måndagen den 29/8. Tid och

Läs mer

SJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 1 (1 hp), vt 2018

SJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 1 (1 hp), vt 2018 SJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 1 (1 hp), vt 2018 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex SJSD13 Kursbok PEH T1 vt18, 2017.11.01 Introduktion Välkommen

Läs mer

SJSE13, I Profession, etik och handledning 10 hp Studieguide fo r termin 1 (1 hp), ht 2018

SJSE13, I Profession, etik och handledning 10 hp Studieguide fo r termin 1 (1 hp), ht 2018 SJSE13, I Profession, etik och handledning 10 hp Studieguide fo r termin 1 (1 hp), ht 2018 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Vid frågor om Ladok-rapportering kontaktas i första hand

Läs mer

SJSD13, VI Profession, etik och handledning 10 hp Studieguide fo r termin 6 (5 hp), vt 2018

SJSD13, VI Profession, etik och handledning 10 hp Studieguide fo r termin 6 (5 hp), vt 2018 SJSD13, VI Profession, etik och handledning 10 hp Studieguide fo r termin 6 (5 hp), vt 2018 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Välkommen till PEH kursens sjätte och sista

Läs mer

RJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 1 (1 hp), ht 2016

RJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 1 (1 hp), ht 2016 RJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 1 (1 hp), ht 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex RJSD13 RTG PEH T1 ht16 1 Kursinnehåll Introduktion Välkommen

Läs mer

RJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 1 (1 hp), ht 2014

RJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 1 (1 hp), ht 2014 RJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 1 (1 hp), ht 2014 Ansvariga för kursen: Marianne Ahlner Elmqvist och Petra Lilja Andersson Kursinneha ll Introduktion Välkommen till

Läs mer

SJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 1 (1 hp), ht 2013

SJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 1 (1 hp), ht 2013 SJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 1 (1 hp), ht 2013 Ansvariga för kursen: Marianne Ahlner Elmqvist och Petra Lilja Andersson Kursinneha ll Introduktion Välkommen till

Läs mer

SJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 1 (1 hp), vt 2014

SJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 1 (1 hp), vt 2014 SJSD13, I Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 1 (1 hp), vt 2014 Ansvariga för kursen: Marianne Ahlner Elmqvist och Petra Lilja Andersson Kursinneha ll Introduktion Välkommen till

Läs mer

SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 2 (1 hp), vt 2018

SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 2 (1 hp), vt 2018 SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 2 (1 hp), vt 2018 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Välkommen till PEH-kursens andra termin. Vi kommer

Läs mer

RSJD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), vt 2018

RSJD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), vt 2018 RSJD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), vt 2018 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Välkommen till PEH-kursens andra termin. Vi kommer

Läs mer

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen Kursbeskrivning för kursen Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen 2016 Kurskod: HV428F Välkommen till kursen! Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen

Läs mer

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/fysioterapi Studiehandledning FYS020 Verksamhetsförlagd utbildning i fysioterapi, 7,5 hp Grundnivå Ht14 Verksamhetsförlagd

Läs mer

Omvårdnad GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning III - Öppna vårdformer och psykiatrisk vård, 15 hp

Omvårdnad GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning III - Öppna vårdformer och psykiatrisk vård, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning III - Öppna vårdformer och psykiatrisk vård, 15 hp Nursing Science BA (B), Primary Health Care III - Psychiatric Nursing Practice, 15

Läs mer

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/fysioterapi Studiehandledning FYS 020 Verksamhetsförlagd utbildning i sjukgymnastik, 7,5 hp Grundnivå Vt13

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA OM4360 Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 högskolepoäng Environmental impact on health Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Att handleda och utveckla yrkeskunnande

Att handleda och utveckla yrkeskunnande Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. KURSBESKRIVNING för kursen Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen Kurskod HV426F Uppdaterad 2019-02-28

Läs mer

RSJD10. Radiografi I: Röntgensjuksköterskans profession, 19 högskolepoäng. Delkurs 1: Profession och omvårdnad, 4,5 hp

RSJD10. Radiografi I: Röntgensjuksköterskans profession, 19 högskolepoäng. Delkurs 1: Profession och omvårdnad, 4,5 hp RSJD10 Radiografi I: Röntgensjuksköterskans profession, 19 högskolepoäng Delkurs 1: Profession och omvårdnad, 4,5 hp Kursansvarig: Jenny Gårdling Examinator: Bodil Andersson Innehåll Introduktion... 3

Läs mer

Kursrapport. Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap. Klinisk omvårdnad: Allmän Omvårdnad 25,5 Hp. Kursens namn:

Kursrapport. Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap. Klinisk omvårdnad: Allmän Omvårdnad 25,5 Hp. Kursens namn: Kursrapport Kursens namn: Inom program /fristående: Kursansvarig: Kurstid: (ex: V34 V44 Ht05) Klinisk omvårdnad: Allmän Omvårdnad 25,5 Hp Sjuksköterskeprogrammet SSK 10 Eva Fransson Anna Kängström V39

Läs mer

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation Stockholm augusti 2016 Till VFU-handledare inför VFU IV och trepartssamtal HT2016 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, med kurskod UB41VY, är studenternas fjärde verksamhetsförlagda praktik. Den omfattar

Läs mer

VFU 2 FÖRSKOLLÄRARE HT 2018

VFU 2 FÖRSKOLLÄRARE HT 2018 VFU 2 FÖRSKOLLÄRARE HT 2018 Välkommen Lärare: Maria Johansson, Ulla-Britt Bergdahl, Ewa-Charlotte Faarinen Examinator: Maria Johansson VÄLKOMMEN TILL VFU INFORMATION Planeringsunderlag Loggboken Bedömningsformulär

Läs mer

Programbokslut Sjuksköterskeprogrammet 2017 MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET

Programbokslut Sjuksköterskeprogrammet 2017 MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET Programbokslut Sjuksköterskeprogrammet 2017 MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET PROGRAMBOKSLUT 1 (4) 2018-02-08 U 2018/535 Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell

Läs mer

Samhälls och beteendevetenskap 1

Samhälls och beteendevetenskap 1 Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Samhälls och beteendevetenskap 1 Kurskod 1TH005 5,5 högskolepoäng 2015 ht Kursansvarig och examinator Anette Norman Föreläsare Anders Krüger Bengt Franzon Erik

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ5172 Psykosocialt arbete, 25 högskolepoäng Psychosocial Work, 25 credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för socialt arbete 2013-11-25 och senast

Läs mer

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen Lärarutbildningen vid Stockholms universitet CeHum Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik Britt-Marie Hansson 08 1207 6663 E:post: britt-marie.hansson@cehum.su.se Kursbeskrivning för kursen Att handleda

Läs mer

Kompetenskartläggning, din självvärdering

Kompetenskartläggning, din självvärdering Kompetenskartläggning, din självvärdering Tillgodoräknade av yrkeserfarenhet/reell kompetens för Verksamhetsförlagd utbildning: Ange vilket program du studerar Kurskod och kursnamn Studentens namn Personnummer

Läs mer

THERE IS TIME TO OPEN UP YOUR MIND

THERE IS TIME TO OPEN UP YOUR MIND THERE IS TIME TO OPEN UP YOUR MIND Reflekterad Handledning i Omvårdnad RHIO Mia Berglund Lars Westin Bild 1 There is time to open your eyes Bild 2 There is always time, to listen for a while Bild 3 Listen

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2012.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2012. Medicinska fakulteten SJSD14, Processorienterad omvårdnad i ett livscykelperspektiv, 19 högskolepoäng Process Oriented Nursing from a Life Cycle Perspective, 19 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. FYS302, Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7,5hp. Grundnivå

Studiehandledning FYSIOTERAPI. FYS302, Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7,5hp. Grundnivå Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi Studiehandledning FYSIOTERAPI FYS302, Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7,5hp Grundnivå HT 2015/ Annelie Gutke GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg/modifierad av Södra Älvsborg VFU Sid 1 (8)

Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg/modifierad av Södra Älvsborg VFU Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg/modifierad av Södra Älvsborg VFU Sid 1 (8) Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Studiebesök/Fältstudier 4 Syfte Planering Introduktion Innehåll VFU

Läs mer

Omvårdnad GR (A), Äldres hälsa och ohälsa med verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp

Omvårdnad GR (A), Äldres hälsa och ohälsa med verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Omvårdnad GR (A), Äldres hälsa och ohälsa med verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp Nursing Science BA (A), Theoretical and Practical Studies of Health and Unhealth among Elderly People

Läs mer

GUIDE VFU. Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. Reviderad:

GUIDE VFU. Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. Reviderad: GUIDE VFU Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU Innehållsförteckning Sid 1) Inledning 3 2) Fältstudier/mentorsplats 4 Syfte Planering Introduktion Innehåll 3) VFU 5 Syfte

Läs mer

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02 Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU PLANERINGSGUIDE VFU Innehållsförteckning Sid 1) Inledning 3 2) Guide för kort VFU/fältstudier 4 Syfte Planering Introduktion Innehåll

Läs mer

At t handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen

At t handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen Kursbeskrivning för kursen At t handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen Gäller f.o.m vt-2017 Kurskod: HV428F Kursens övergripande syfte, innehåll och förväntade studieresultat Kursens

Läs mer

Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Förlossningsavdelning

Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Förlossningsavdelning Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Förlossningsavdelning Namn: Förutom följande blanketter, 1-4 (Siffrorna 1-4 återkommer i respektive dokument), är det nödvändigt

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Avdelningen för omvårdnad. Studiehandledning Psykisk ohälsa 7,5 p. Kurskod: OMGB86 Fristående kurs

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Avdelningen för omvårdnad. Studiehandledning Psykisk ohälsa 7,5 p. Kurskod: OMGB86 Fristående kurs Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Psykisk ohälsa 7,5 p Kurskod: OMGB86 Fristående kurs Kurstid: Vecka 14 23, 2012 Introduktion Välkommen till kursen

Läs mer

Kursrapport. Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap. Klinisk omvårdnad: Allmän Omvårdnad 25,5 Hp. Kursens namn:

Kursrapport. Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap. Klinisk omvårdnad: Allmän Omvårdnad 25,5 Hp. Kursens namn: Kursrapport Kursens namn: Inom program /fristående: Kursansvarig: Kurstid: (ex: V34 V44 Ht05) Klinisk omvårdnad: Allmän Omvårdnad 25,5 Hp Sjuksköterskeprogrammet SSK 13 Eva Fransson Anna Kängström V 07-

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2016-12-19 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Institutionen för ekonomi och IT Kurskod LED100. Fastställandedatum Utbildningsnivå Grundnivå Reviderad senast

Institutionen för ekonomi och IT Kurskod LED100. Fastställandedatum Utbildningsnivå Grundnivå Reviderad senast KURSPLAN Kursens mål Kursen syftar till att studenten ska uppnå grundläggande kunskaper inom området ledarskap. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse 1.förklara och illustrera

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2018-01-15 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning 2017-03-30 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för lärarutbildning Dnr 512-2003-4151 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS Kurskod: LNY Kursplanen är godkänd och

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Kurs-PM. Specialistsjuksköterskans funktion med inriktning mot avancerad vård i hemmet, 7.5 Högskolepoäng (kurskod: SPA 600)

Kurs-PM. Specialistsjuksköterskans funktion med inriktning mot avancerad vård i hemmet, 7.5 Högskolepoäng (kurskod: SPA 600) Institutionen för hälsovetenskap Specialistsjuksköterskeprogrammet, 75 hp Kurs-PM Specialistsjuksköterskans funktion med inriktning mot avancerad vård i hemmet, 7.5 Högskolepoäng (kurskod: SPA 600) Kursansvarig

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Kristina von Hausswolff senior universitetsadjunkt i datavetenskap, fil kand. datalogi, ämneslärare i filosofi och matematik,

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, HT 2014, Termin 6, campus Umeå Kurs: Ledarskap i vården II, 3,0 hp Kurskod: 3OM280 * på schemat =obligatoriskt moment

Sjuksköterskeprogrammet, HT 2014, Termin 6, campus Umeå Kurs: Ledarskap i vården II, 3,0 hp Kurskod: 3OM280 * på schemat =obligatoriskt moment UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för omvårdnad Kursansvarig: Tel: 090-786 9866 E-mail: birgitta.jonsson@umu.se Senast ändrat: 2014-06-02 Sjuksköterskeprogrammet, HT 2014, Termin 6, campus Umeå Kurs: Ledarskap

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE LÖVU40 Verksamhetsförlagd utbildning 4 för förskollärare, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 4 in Pre- Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

Uppgift 1. Presentation i itslearning

Uppgift 1. Presentation i itslearning Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnad Egna studier v 35 Utbildningen startar med egna studier v 35. Nedan följer information angående de fem uppgifter du har att arbeta med. Några av uppgifterna

Läs mer

Sociologi I, Grundläggande sociologi, 7,5 hp., GN VT-15 Senast uppdaterad

Sociologi I, Grundläggande sociologi, 7,5 hp., GN VT-15 Senast uppdaterad STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till delkursen Grundläggande sociologi (7,5 hp.), Sociologi I, VT15 Momentansvarig lärare (nås lättast via epost): Elias le Grand, rum B994,

Läs mer

Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu

Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu 7,5 hp VFU inom UVK 6: Utvecklings- och utvärderingsarbete 15 hp Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att förankra lärarutbildningen

Läs mer

Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder

Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder DNR DNR LIU-2015-02321 1(6) Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder Programkurs 19.5 hp The Nurse Profession and Fundamentals of Nursing 8SKG11 Gäller från: 2018 HT Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp Nursing Science BA (C), General Health Care Nursing Practise IV, 15 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

SOAN63, Professionellt socialt arbete, 15 högskolepoäng Professional Social Work, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN63, Professionellt socialt arbete, 15 högskolepoäng Professional Social Work, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN63, Professionellt socialt arbete, 15 högskolepoäng Professional Social Work, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans

Läs mer

Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter

Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter Tove.sandberg@mah.se Anna.gustafsson@mah.se Gabriela.enggren@mah.se Bakgrund

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

PLANERINGSGUIDE FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

PLANERINGSGUIDE FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING Huvudhandledarna medellånga utbildningar VG Primärvård Göteborg PLANERINGSGUIDE FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 2010-04-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Kort VFU/fältstudier... 4 Planering...

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Lärarutbildning KURSPLAN Dnr Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY204 Kursplanen är godkänd

Läs mer

Introduktion till informatik - människa, teknik, organisation

Introduktion till informatik - människa, teknik, organisation KURSINFORMATION Introduktion till informatik - människa, teknik, organisation KANDIDATPROGRAMMET I SYSTEMVETENSKAP Sida 1 av 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kursinnehåll... 3 2. Lärandemål... 4 3. Arbetsformer

Läs mer

Studentbok för verksamhetsförlagd utbildning KPU

Studentbok för verksamhetsförlagd utbildning KPU Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Studentbok för verksamhetsförlagd utbildning KPU Namn: (Textat) Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 1 Tillhörande: Studentens namn Personnummer

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen. Grundläggande sociologi (7,5 p.), Sociologi I, VT Innehåll. 2. Lärandemål

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen. Grundläggande sociologi (7,5 p.), Sociologi I, VT Innehåll. 2. Lärandemål STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till delkursen Grundläggande sociologi (7,5 p.), Sociologi I, VT14 1. Innehåll Kursen har som mål att ge studenten en introduktion till sociologisk

Läs mer

Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet

Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet Inga-Britt Lindh Introduktion Etisk kompetens och professionellt förhållningssätt är viktiga utbildningsmål i sjuksköterskeexamen

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B. RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet

STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B. RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet Vårterminen 2013 Kursansvarig

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Kurs U0035P 7,5 hp. VFU 4, förskola. Studiehandledning VT17

Kurs U0035P 7,5 hp. VFU 4, förskola. Studiehandledning VT17 Kurs U0035P 7,5 hp VFU 4, förskola Studiehandledning VT17 U0035P VFU4, förskola Välkommen till kursen! VFU 4, förskola är den avslutande VFU-perioden i förskollärarutbildningen. Den omfattar 5 veckor,

Läs mer

HANDLEDARGUIDE HANDLEDD VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (H-VFU) 28 HP, KURSKOD: 2SC117

HANDLEDARGUIDE HANDLEDD VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (H-VFU) 28 HP, KURSKOD: 2SC117 CENTRUM FÖR SOCIALT ARBETE SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN HANDLEDARGUIDE HANDLEDD VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (H-VFU) 28 HP, KURSKOD: 2SC117 HT 2019 Kursansvarig: Clara Iversen, clara.iversen@soc.uu.se,

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP400, Specialpedagogik - lärares och organisationers lärande, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Teachers Competence and Organizational Development, 15.0 higher education

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1899 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY Kursplanen är

Läs mer

Tack för att du handleder våra studenter i deras verksamhetsförlagda utbildning!

Tack för att du handleder våra studenter i deras verksamhetsförlagda utbildning! Tack för att du handleder våra studenter i deras verksamhetsförlagda utbildning! I detta dokument finner du först information om vilka uppgifter du förväntas utföra som handledare se s. 1. Därefter följer

Läs mer

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Sjuksköterskeprogrammet Termin 6: ht 2012 Kursansvarig: Åsa

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT17 (4/4 5/5 2017)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT17 (4/4 5/5 2017) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT17 (4/4 5/5 2017) Kursansvarig lärare: Tove Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Välkommen till kursen!! Kurs- och momentintroduktion; Moment 1, Omvårdnad & Moment 2, VFU pingpong, gruppindelningar ANA

Välkommen till kursen!! Kurs- och momentintroduktion; Moment 1, Omvårdnad & Moment 2, VFU pingpong, gruppindelningar ANA Schema T5 Vård vid akuta sjukdomstillstånd 15 hp, Campus VT 2017 vecka 3-12. Kursansvarig och ansvarig för moment 1 och moment 2 (VFU)/grupp B; Christina Takman, leg. ssk, fil. dr. ansvarig moment 2 (VFU)/grupp

Läs mer

ÄRED02, Religionskunskap 2, 30 högskolepoäng Religious Education 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄRED02, Religionskunskap 2, 30 högskolepoäng Religious Education 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄRED02, Religionskunskap 2, 30 högskolepoäng Religious Education 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE LÖVU30 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för förskollärare, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 3 in Pre- Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen. 1. Innehåll. 2. Lärandemål

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen. 1. Innehåll. 2. Lärandemål STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen 2011-12-13 Anvisningar till momentet Grundläggande sociologi (7,5 p.), Sociologi I, VT12 1. Innehåll Kursen har som mål att ge studenten en introduktion

Läs mer

Polisiärt arbete III, del 2 (PO142A) Engelsk titel: Police work III, part 2

Polisiärt arbete III, del 2 (PO142A) Engelsk titel: Police work III, part 2 1 (av 5) KURSPLAN för termin 4 för Polisutbildningen. Fastställd av utbildningsnämnden vid Fakulteten för Hälsa och samhälle 2018-10-16 Polisiärt arbete III, del 2 (PO142A) Engelsk titel: Police work III,

Läs mer

LSU160, Hinder för lärande och pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng

LSU160, Hinder för lärande och pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LSU160, Hinder för lärande och pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng Impediments for Learning and Pedagogical Consequences, 15 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1.

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu

Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu Uppdaterat 20171226 Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu 7,5 hp VFU inom UVK 6: Utvecklings- och utvärderingsarbete 15 hp Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att

Läs mer