18 juni

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "18 juni 2014 2014-06-19 1"

Transkript

1 18 juni

2 Syntes av Market Design etapp IV Syntesarbete under våren 2014 Slutsatser i mer lättillgänglig form Tomas Wall och Lars Magnell har arbetet fram och tillbaka Monika Adsten, Stefan Montin och Johan Linnarsson har läst och korrigerat Broschyr i tryckbart format

3 Tolv punkter Flexibel elanvändning 1. Effektreducering genom flexibel elanvändning 2. Risk för fler prisspikar med efterfrågeflexibilitet 3. Tidsdifferentierade nättariffer kan styra utvecklingen Elbörsernas roll 4. Marknadsintegrationen tar viktiga steg framåt vilken roll har elbörserna? 5. Elbörsen behöver nya budgivningsmodeller 6. Marknaden bestämmer själv valet av referenspris och prissäkringsprodukter En inre gemensam elmarknad 7. Nätföreskrifter för en gemensam elmarknad Kapacitetsmarknader och effektbehov 8. Dags för handel med effekt? 9. Rysk kapacitetsmarknad stör den gränsöverskridande elhandeln Kraftnätens roll på elmarknaden 10. Baltikum allt mer sammankopplat med Norden och Europa 11. Gränshandel med reglerresurser inte oproblematisk 12. Elnätsregleringen styr inte mot största nytta

4 1. Effektreducering genom flexibel elanvändning Fältförsök i Vallentuna på villakunder med värmepumpar Automatik flyttar upp till 15 kwh inom ett dygn utan negativ påverkan på komfort Nyttan optimeras för variationer i både nät- och elpris Energieffektivisring 10-15% på köpet Hinder att övervinna Spotprisets variation ingen långsiktig optimeringsparameter Inga incitament i elnätsregleringen att begränsa effekt Teknisk komplexitet i olika typer av värmsystem Flexibel elanvändning

5 2. Risk för fler prisspikar med efterfrågeflexibilitet Efterfrågeflexibilitet som optimeras på börspriset i efterhand skapar nya obalanser och instabilitet Efterfrågeflexibilitet som en del av prisbildningen kommer att fungera bra men jämnar ut priset och tar bort incitamentet för den enskilda kunden Affärsmodellen som kopplar systemnytta med kundnytta behöver utvecklas Även modellen för samverkan med balansmarknaden och elnätsföretagen Flexibel elanvändning

6 3. Tidsdifferentierade nättariffer kan styra utvecklingen Tidsdifferentierade nättariffer ger nätnytta och förutsägbar kundnytta En generell tillämpning kan trigga marknaden för automatisk styrning och energitjänster Energieffektivisering kommer som en positiv effekt av bättre kontroll Systemnyttan kräver utveckling av elmarknadens affärsmodell och spothandel men ger en positiv uppsida för framtiden Nätregleringen av största vikt för att frigöra potentialen Flexibel elanvändning

7 4. Marknadsintegrationen tar viktiga steg framåt vilken roll har elbörserna? Framgångsrik marknadskoppling 2014 Elbörserna samverkar i den gränsöverskridande handeln Stark koppling till systemoperatörerna Konkurrens eller reglerade monopol eller både och? Elbörsernas roll

8 5. Elbörsen behöver nya budgivningsmodeller Nya möjligheter till prisoptimering med algoritmen Euphemia från marknadskopplingen Bud för förbrukning Begärd energivolym med flexibla timmar (värme- kyla) Förbrukningsprofil med avkopplingsmöjlighet över ett högsta pris (industrilast) Bud för produktion Effektblock med variabelt tidsintervall (termisk kraft) En kostnadsfunktion med start- och bränslekostnad samt villkor för upp- och nedreglering (termisk kraft) Elbörsernas roll

9 6. Marknaden bestämmer själv valet av referenspris och prissäkringsprodukter Systempriset i Norden-Baltikum är referens för termins- och CfD-handel I Södra Sverige och Danmark ger produktionsunderskott, prisvolatilitet och kapacitetsbegränsningar en svag korrelation med systempriset och begränsar CfD-handeln Transmissionsrätter som utfärdas och säljs av stamnätsföretagen utgör EUs grundmodell ett alternativ till handel med CfD - kan ge marginell förbättring men efterfrågas inte Utveckling av produktion, efterfrågan och elnät kommer att avgöra valet av referenspris (systempris, medelpris, tyskt pris) och vilka produkter för riskhantering som blir mest effektiva Elbörsernas roll

10 7. Nätföreskrifter för en gemensam elmarknad Resurskrävande och komplex utveckling som pågår Berör alla områden för handel och elnät Införs ? EU-förordningar som har företräde Oklara konsekvenser Kostnadsfördelningen Mikro- kontra makroreglering Flexibilitet och utveckling Konflikthantering En inre gemensam elmarknad

11 8. Dags för handel med effekt? Preliminär Förnybar el tränger undan konventionella kraftverk Leveranssäkerheten osäker i energy-only marknader Tänkbara modeller för kapacitetsmekanismer i Europa Strategisk reserv Tillförlitlighetsoptioner Kapacitetsmarknader och effektbehov

12 9. Rysk kapacitetsmarknad stör den gränsöverskridande elhandeln Kapacitetsmarknader försvårar en effektiv marknadsintegration Exempel Ryssland-Finland och modellsimulering Påverkar produktionsinvesteringar och fördelning av kostnader Påverkar pristoppar och investeringar i elnät Behov av central koordinering av marknaders prismekanismer Kapacitetsmarknader och effektbehov

13 10. Baltikum allt mer sammankopplat med Norden och Europa Regional utveckling runt Östersjön med EU-prioritet Minskat beroende av Ryssland Stora investeringar i infrastruktur Utveckling av en nordisk elmarknadsstruktur i baltländerna Estland, Lettland och Litauen nya prisområden på Nord Pool Kraftnätens roll på elmarknaden

14 11. Gränshandel med reglerresurser inte oproblematisk Handel med reglerresurser kräver reserverad överföringskapacitet Grundprincip är kapacitet används för spothandel Samhällsnytta med reservering av kapacitet kan bevisas men varierar över tiden Dynamisk allokering är möjlig men komplicerad Om samhällsnytta bevisas kan reservering tillåtas från fall till fall Kraftnätens roll på elmarknaden

15 12. Elnätsregleringen styr inte mot största nytta Belöning för kostnadseffektivitet i näten balanseras av kvalitetsjustering för leveranssäkerhet Normnivåer, kundavbrottskostnader och justeringsfaktor ej samhällsekonomiskt satta Mer kunskap om samhällets krav och kundernas kostnader behövs liksom mer mätning och rapportering Är detta rätt väg att gå? Förslaget metodbyte (med kapitalbas som tar hänsyn till elnätets ålder) minskar den relativa betydelsen av en stark kvalitetsreglering Kraftnätens roll på elmarknaden

16 Diskussion

En elmarknad i förändring

En elmarknad i förändring En elmarknad i förändring 1 Innehåll förord 3 Flexibel elanvändning Effektreducering genom flexibel elanvändning 4 Risk för fler prisspikar med efterfrågeflexibilitet 5 Tidsdifferentierade nättariffer

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:98 Timmätning för aktiva konsumenter

Regeringens proposition 2011/12:98 Timmätning för aktiva konsumenter Regeringens proposition 2011/12:98 Timmätning för aktiva konsumenter Beslutet Aktiva elkonsumenter ges möjlighet att ingå nya former av elavtal som förutsätter att elförbrukningen timmäts, utan debiteras

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Förutsättningar och drivkrafter för olika typer av elkunder att justera förbrukningsmönster och minska sin elförbrukning idag och i framtiden Slutrapport NEPP report December

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden:

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning Arbetet inom EU har under de senaste åren fokuserat på att separera nätägande från elproduktion

Läs mer

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 EI R2012:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen 2012:10 Författare: Håkan Östberg, Sigrid Granström, Tommy Johansson,

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Kandidatuppsats STS, Företagsekonomi, 15hp Vårterminen 2012 Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Handledare: Sofia Wagrell Författare: Emil Holmgren & Simon Walsh Datum: 2012-05-30 Sammanfattning Behovet

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA PRISER I SAMBAND MED EFFEKTTOPPAR? EME Analys HB Holländargatan 23 SE-111 60 STOCKHOLM SVERIGE +468-791 22 40 +468-791 86 50 Fax: +468-14 91 61 E-post: info@emeanalys.se

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer