Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22"

Transkript

1 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen

2 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist

3 Disposition Energimarknadsinspektionen Elmarknaden Elhandel Elnätsmonopolen och ellagen

4 Energimarknadsinspektionen - EI Egen myndighet 1 januari 2008 Generaldirektör Yvonne Fredriksson Stöd: Verksamhetsstöd och utveckling samt Rättsavdelning/Internationellt sekretariat Sakavdelningar: Tillstånd och prövning, Tariff, Marknadsövervakning, Marknadsanalys och Teknisk analys Drygt 90 tjänster Eskilstuna

5 EI:s uppdrag Ansvara för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen enligt ellagen, naturgaslagen, fjärrvärmelagen samt lagen om vissa rörledningar. Följa och analysera utvecklingen på el-, gas- och fjärrvärmemarknaderna samt verka för att deras funktion och effektivitet förbättras. För Sveriges räkning delta i utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU. Fullgöra uppgifter som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el och naturgas.

6 Nätmyndighetens uppgifter meddelar tillstånd och föreskrifter kontrollera (egeninitierad granskning av t.ex. nättariffer) samt pröva tvister (avgöra vissa enskilda tvister, t.ex. anslutning) samla in, analysera och publicera data för att följa upp monopolen, skapa transparens samt ge underlag för närmare granskning

7 Elmarknaden

8 Elmarknaden Näring Rötter Stam Grenar Kvistar Blad El Producenter Stamnät Regionnät Lokalnät Elanvändare

9 Elmarknadens aktörer Elproducent Elnätsföretag Elhandlare Balansansvarig Systemansvarig Elanvändare producera transportera köpa och sälja garantera betalning garantera produktion kund = consumer (alla) konsument (fysisk person, inte näringsverksamhet)

10 Myndigheter på elnätsområdet Energimarknadsinspektionen Nätmyndighet enligt ellagen Affärsverket svenska kraftnät Systemansvarig (samt stamnätsföretag) Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsansvarig (även utanför ellagen)

11 ELHANDEL Elpriskollen.se

12 Bakgrund Elhandlare är enligt ellagen, 8 kap. 11 b skyldiga lämna uppgift om priser och leveransvillkor till Energimarknadsinspektionen Syftet är att ge kunder tillgång till enhetlig information och därigenom underlätta för kunderna att göra aktiva val på marknaden

13 Vad är Elpriskollen.se? Elpriskollen.se är en webbplats där konsumenter kan jämföra priser och villkor på elavtal Elpriskollen.se drivs av Energimarknadsinspektionen oberoende och heltäckande Tre målsättningar: Öka antalet besök, bibehålla tillförlitligheten till uppgifterna, utveckla webbplatsen

14

15 Var kommer priserna ifrån? Elhandlarna rapporterar själva in sina priser och villkor via inrapporteringssystemet Elin Förändringarna av uppgifter måste rapporteras senast klockan 24 samma dag EI kan inleda tillsyn om felaktiga eller inga uppgifter inrapporteras

16 Elhandlarna För närvarande 120 elhandlare Föreskrift styr vilka elhandelsföretag som är rapporteringsskyldiga Referensgrupp viktigt att ha en bra dialog med användarna

17 Avtal på Elpriskollen Ca 950 avtal Föreskrift styr vilka avtal som finns på Elpriskollen Dessa avtal finns idag: Fast elpris 6 mån, 18 mån, 1-5 år Rörligt elpris 3 mån, löpande, 12 mån Tillsvidareavtal

18 Besöksstatistik besök sedan lanseringen den 31 januari i snitt per dag Positiv besökstrend!

19 Lönsamt att jämföra elpriser Undvik tillsvidarepris kan spara upp till 6000 kronor per år Stora skillnader mellan de olika elhandelsföretagen

20 Elnätsmonopolen och ellagen

21 Elnätet en samhällsviktig infrastruktur Naturliga monopol: Samhällsekonomiskt olönsamt med konkurrerande infrastrukturer Monopolen är reglerade av statliga tillstånd (nätkoncessioner) sedan fanns det ca nätföretag i Sverige Idag finns det ca 170 elnätsföretag i Sverige, samt ett fåtal innehavare av enstaka linjer (t.ex. industrier och vindkraftsnät)

22 Det svenska elnätet Lokalnät (0,4 vanligtvis 20 kv) drivs mestadels med stöd av nätkoncessioner för område på 25 år Regionnät ( kv) och stamnät ( kv) drivs med stöd av nätkoncessioner för linje på 40 år Ca 350 nätkoncessioner för område Ca 3000 nätkoncessioner för linje

23 Grundprinciper i ellagen Tredjepartstillträde på elnätet Den som har nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor överföra el för annans räkning 3 kap. 9 första stycket Anslutningsskyldighet Den som har nätkoncession för område är, om det inte finns särskilda skäl, skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning inom området till ledningsnätet.

24 Förutsättning: Legal åtskillnad på elmarknaden En juridisk person som bedriver nätverksamhet får inte bedriva produktion av eller handel med el.

25 Nätkoncessioner Nätkoncession: Tillstånd att bygga och använda elektrisk starkströmsledning (2 kap. 1 ellagen) Utgångspunkt: Koncessionsplikten gäller alla starkströmsledningar (undantag i förordning) Nätkoncession ger innehavaren rättigheter och skyldigheter gentemot enskilda och staten

26 Krav på nätkoncessioner och koncessionshavare Nätkoncession: Anläggningen skall vara lämplig från allmän synpunkt. (2 kap. 6 ) Nätkoncession för område: Området skall utgöra en med hänsyn till nätverksamheten lämplig enhet. (2 kap. 9 ) Koncessionshavaren: En nätkoncession får beviljas endast den som ur allmän synpunkt är lämplig att bedriva nätverksamhet [inom det begärda området]. (2 kap. 10 )

27 Koncessionshavarens viktigaste skyldigheter På skäliga villkor ansluta elektriska anläggningar för produktion och användning (3 kap. 6 och 7 ) På skäliga villkor överföra el för annans räkning och överföringen skall vara av god kvalitet (3 kap. 9 ) Utföra mätning (3 kap. 10 ) Tillämpa skäliga, objektiva och ickediskriminerande nättariffer (4 kap. 1 )

28 Prövning av tvister 1. Villkor för anslutning till en ledning eller ett ledningsnät (3 kap. 6 och 7 ) 2. Kostnaden för mätning och rapportering hos elanvändare (3 kap. 11 ) 3. Kostnaden för mätare hos elproducent (3 kap. 14 ) 4. Ersättning till innehavare av produktionsanläggning (3 kap. 15 ) 5. Kostnad för mätning, beräkning och rapportering för produktionsanläggningar på högst kw (4 kap. 10 )

29 Granskningen av nättariffer Med nättariff avses avgifter och övriga villkor för överföring av el och för anslutning till en ledning eller ett ledningsnät. (1 kap. 5 ) Granskning sker nu i efterhand (ex post), men kommer i framtiden att ske i förväg (ex ante). Anslutningsavgifter och anslutningsvillkor granskas också efter anmälan (prövning).

30 Tack för visat intresse! Frågor?

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978 Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:21 EM Dnr 2014-1978

Läs mer

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag Avgifter inom elområdet Regeringsuppdrag ELSÄKERHETSVERKET Författare: Carina Larsson Förord Förord Elsäkerhetsverket överlämnar denna rapport samt förslag till förändring i de bestämmelser som reglerar

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:40

Regeringens proposition 2002/03:40 Regeringens proposition 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Leif Pagrotsky

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige.

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. 2013-03-26 Energimarknadsinspektionen Marielle Liikanen Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. Oberoende Elhandlare

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Tröskeleffekter och förnybar energi Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Uppdrag > Den 20 april 2009 lämnade Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) rapporten Tröskeleffekter

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Vägledning för nätförstärkningslån

Vägledning för nätförstärkningslån Vägledning för nätförstärkningslån Förord Den elproducent som vill ansluta till ett nät som saknar ledig kapacitet får genom en anslutningsavgift betala de merkostnader som anslutningen orsakar nätbolaget.

Läs mer

En rapport till Energimarknadsinspektionen

En rapport till Energimarknadsinspektionen Insights. Delivered. Funktionskrav Mätsystem En rapport till Energimarknadsinspektionen 9 mars 2015 Projekt nr: 5470583000 Copyright 2015 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication

Läs mer

I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING. Elbolag i blåsväder Investering för att säkra eldriften

I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING. Elbolag i blåsväder Investering för att säkra eldriften I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Elbolag i blåsväder Investering för att säkra eldriften Filosofie kandidatuppsats inom Finansiering Författare: Mattias Hultström Magnus Sköld Johan

Läs mer

Särskilda spelregler för kommunala energibolag

Särskilda spelregler för kommunala energibolag KAPITEL 5 Särskilda spelregler för kommunala energibolag BOLAGEN PÅ DEN svenska energimarknaden möter olika spelregler till följd av att lagstiftningen ser olika ut beroende på vem som står som ägare.

Läs mer

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvändning? ER 2012:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0034/2003 2001/0077(COD) 11/02/2003 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Priser, investeringar och incitament för att begränsa konkurrensen

Priser, investeringar och incitament för att begränsa konkurrensen KAPITEL 4 Priser, investeringar och incitament för att begränsa konkurrensen DET OFFENTLIGA ÄGANDET är betydande på den svenska energimarknaden. Ett stort antal kommunala energibolag producerar, distribuerar

Läs mer

D-UPPSATS. Den avreglerade elmarknaden

D-UPPSATS. Den avreglerade elmarknaden D-UPPSATS 2005:17 Den avreglerade elmarknaden En studie om propositionens måluppfyllelse, sett ur ett konsumentperspektiv Jessica Ahlström Luleå tekniska universitet D-uppsats Nationalekonomi Institutionen

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer