Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs."

Transkript

1 Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd

2 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt ska ha en hållbar, säker och effektiv tillgång till energi. Det gör vi genom att bedriva tillsyn över energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Och på olika sätt se till att de fungerar så bra som möjligt. Bland annat kontrollerar vi elnätspriset och ger tillstånd för att bygga och driva elledningar. På uppdrag av regeringen Energimarknadsinspektionen, Ei, är en tillsynsmyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Verksamheten utgår från den svenska energipolitiken och syftar till väl fungerande energimarknader. Regelverk för landets bästa Energimarknaderna är omgärdade av olika regelverk. Vår uppgift är att kontrollera att energiföretagen följer dessa regler. Vid behov föreslår vi lagändringar och andra åtgärder för att energimarknaderna ska fungera ännu bättre. Medvetna energikonsumenter Viktigt för att energimarknaderna ska fungera bra är medvetna kunder som exempelvis känner till att man kan välja elhandlare och påverka sin förbrukning. Vi driver därför webbtjänsten elpriskollen.se där kunderna kan jämföra olika elhandlares priser och avtal. Vi kontrollerar också att företagen följer gällande konsumentregler. 210x250_omslag_2.indd

3 210x250_omslag_2.indd

4 Vårt uppdrag - en säker, effektiv och hållbar elmarknad Produktionen av el styr vi inte över. Däremot granskar vi elnätsverksamheten, och vi kontrollerar att elhandlarna följer de regler som f inns. Elmarknaden i Sverige avreglerades Idag är vi en del av den europeiska elmarknaden. Den el vi använder produceras både här hemma och utomlands och den transporteras i ett sammanlänkat elnät över hela landet. Från produktion till konsumtion Verksamheten kan delas upp i tre delar: Produktion av el, exempelvis vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Distribution av el via stamnät, regionnät och lokalnät. Nätföretagen drivs som monopol med ett företag inom varje geografiskt område. Handel med el. Här råder fri konkurrens. Alla elkunder kan köpa sin el från vilket elhandelsföretag som helst. Ei:s verksamhet berör i princip enbart distribution och handel. Vi ger tillstånd till och sätter ramar för elnätsverksamheten. Och vi övervakar och följer utvecklingen på elmarknaden. Distributionsmonopol Distributionen av el sköts av elnätsföretag som har monopol inom sitt geografiska område. Skälet till att företagen har monopol är att det skulle vara samhällsekonomiskt och miljömässigt olämpligt att bygga parallella nät över hela landet. Det finns för närvarande cirka 170 elnätsföretag. Skäliga avgifter Eftersom det saknas konkurrens kontrollerar vi att de avgifter elnätsföretagen tar ut av kunderna är skäliga. Vi prövar på förhand hur stora intäkter ett nätföretag är berättigat till under en fyraårsperiod utifrån de kostnader de har. På så sätt påverkar vi hur stora avgifter elnätsföretagen kan ta ut från sina kunder. Kvaliteten på el Ei kontrollerar kvaliteten på elleveransen och rapporteringen kring avbrott i elnäten. Med kvalitet i elleveransen menas alla typer av störningar från betydande avvikelse 210x250_omslag_2.indd

5 i spänningen till långa och omfattande avbrott. Vi undersöker också vad nätföretagen gör för att undvika avbrott i framtiden. Ei väger in kvaliteten på leveransen när vi reglerar elnätsföretagens intäktsramar. Sämre kvalitet kan alltså leda till lägre avkastning för ett elnätsföretag. Tillstånd Vi utfärdar även koncessioner (tillstånd) till elnätsföretag för att bygga och driva elnät på allmän mark. Nätkoncession kan beviljas för lokalnät eller regionnät. med. Idag finns cirka 120 elhandelsföretag. Vår roll här är bland annat att informera elkunderna om möjligheten att välja mellan elhandlare och olika typer av avtal. Vi hanterar också ärenden från kunder som är missnöjda med sin elhandlare eller sitt elnätsföretag. Elpriskollen.se är vår webbtjänst där elkunder kan jämföra priser och avtal mellan olika elhandlare. Alla elhandlare är skyldiga att kontinuerligt rapportera sina vanligaste avtal till oss. Vi följer även upp att företagen ger rätt information till kunderna via exempelvis deras hemsidor. Fri handel med el När det gäller handeln med el så är det en fri marknad. Varje elkund bestämmer själv vilken elhandlare man vill skriva avtal Varje vecka analyserar vi och för statistik över prisläget på elbörsen. Denna sammanställda veckostatistik skickar vi sedan till cirka 2000 abonnenter. 210x250_omslag_2.indd

6 Vi arbetar för att Sverige ska ha fungerande energimarknader, med en säker tillgång på el, gas och fjärrvärme. 210x250_omslag_2.indd

7 210x250_omslag_2.indd

8 Vår granskning av naturgas- och fjärrvärmemarknaden Vi kontrollerar, precis som vi gör med elnätsföretagen, att gasnätsföretagen och fjärrvärmeföretagen följer regelverket. Fjärrvärme Det finns cirka 220 fjärrvärmeföretag i Sverige. Vi arbetar för att öka kundernas insyn i företagens verksamhet. Fjärrvärmekollen är en webbtjänst som vi tagit fram för att granska företagsinformation och nyckeltal hos fjärrvärmeföretagen. Fjärrvärmekollen är tänkt som ett stöd för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresvärdar och finns på vår webbplats ei.se. Fjärrvärme är vatten som värms upp i ett värmeverk och sedan överförs via rörsystem och värmeväxlare till en fastighets element och varmvattenkranar. Åttio procent av bostadsuppvärmningen i Sverige kommer från fjärrvärme. Det är den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus och lokaler. Naturgas Energimarknadsinspektionen kontrollerar att distributionen av naturgas bedrivs effektivt i konkurrenssyfte, och att avgifterna som gasnätsföretagen tar ut från kunderna är skäliga. Vi utfärdar också tillstånd för att bygga och driva gasnät. Det finns för närvarande sex gasnätsföretag. Största delen av den naturgas som används i Sverige kommer via högtrycksledningen mellan Sverige och Danmark. Naturgasen som flödar genom den ledningen är dels dansk gas från Nordsjön och dels naturgas från Tyskland (som kan vara rysk, norsk eller nederländsk naturgas). 210x250_omslag_2.indd

9 210x250_omslag_2.indd

10 Vårt internationella samarbete Ei deltar kontinuerligt i det internationella samarbetet kring energifrågor. Bland annat arbetar vi aktivt för att utveckla en gemensam marknad för el och gas inom Norden och EU. Den svenska energipolitiken, som ligger till grund för vår verksamhet, utgår från energisamarbetet inom EU. Målsättningen med energisamarbetet är att kombinera ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft på energimarknaderna och en trygg och långsiktig energiförsörjning i Europa. Tanken är att en effektiv inre marknad för el och gas också ska leda till lägre priser. Kundens ställning ska stärkas och stort fokus läggs vid kundens rätt att på ett enkelt sätt få tillgång till information om bland annat sin förbrukning, hur marknaderna fungerar och vart de ska vända sig om de har klagomål. Tillsammans med de andra nordiska tillsynsmyndigheterna arbetar vi också för att alla nordiska elkonsumenter ska kunna handla el över nationsgränserna. För att det ska bli möjligt behöver lagar anpassas så att de ser likadana ut över nationsgränserna. Dessutom behöver datasystem och rutiner anpassas så att mätvärden för el enkelt kan skickas mellan länderna. 210x250_omslag_2.indd

11 210x250_omslag_2.indd

12 Energimarknadsinspektionen Tryckeri: Elanders Sverige AB, 2013 Snabba fakta om Ei Egen myndighet sedan 2008 Cirka 100 anställda. De flesta är ekonomer, jurister eller ingenjörer Huvudkontor i Eskilstuna och lokalkontor i Stockholm Granskar om nätavgifterna är skäliga för gasnät Beslutar om intäktsramar för elnätsföretag Prövar och utfärdar koncessioner för el- och gasnät Prövar om anslutningsavgifterna är skäliga för el Övervakar kvaliteten i elnäten Övervakar och analyserar utvecklingen av el-, gas- och fjärrvärmemarknaderna Stärker kundernas ställning genom information Föreslår lagändringar eller andra åtgärder vid behov Samarbetar på nordisk, europeisk och internationell nivå Kungsgatan 43, Box 155, Eskilstuna, Tel , 210x250_omslag_2.indd

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978 Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:21 EM Dnr 2014-1978

Läs mer

Särskilda spelregler för kommunala energibolag

Särskilda spelregler för kommunala energibolag KAPITEL 5 Särskilda spelregler för kommunala energibolag BOLAGEN PÅ DEN svenska energimarknaden möter olika spelregler till följd av att lagstiftningen ser olika ut beroende på vem som står som ägare.

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år!

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! VD HAR ORDET År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! Våren var betydligt varmare än normalt och under sommaren var det tropisk hetta med mycket åska. Kraftiga skyfall och översvämningar

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

En elmarknad i förändring

En elmarknad i förändring En elmarknad i förändring 1 Innehåll förord 3 Flexibel elanvändning Effektreducering genom flexibel elanvändning 4 Risk för fler prisspikar med efterfrågeflexibilitet 5 Tidsdifferentierade nättariffer

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden 2001-04-03 REMISS 00-01/UTVECKL V MARKN N1999/11368/ESB Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Så ser vi till att du har el

Så ser vi till att du har el Så ser vi till att du har el Vattenfall Distribution Vi säkrar nätet för framtiden Vi lever i ett modernt samhälle där vi tar för givet att det alltid ska finnas el i uttaget. Vattenfall är en av de stora

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer