Vindenheten, Lars Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08"

Transkript

1 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson

2 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen för energiändamål menas att utbyggnaden av vindkraft ska: göras resurseffektivt med högt energiutbyte och minsta möjliga insats av resurser göras utifrån en väl avvägd planering baserad på bästa möjliga tillgängliga kunskap ske i största möjliga samförstånd med övriga natur- och samhällsintressen bidra till lokal och regional utveckling i så stor omfattning som möjligt bidra till ett stabilt och robust elsystem

3 Energimyndigheten utser riksintresse vindbruk? Särskilt viktigt för utvinning av elproduktion från vindenergi ur ett nationellt perspektiv - Ska vara av nationell betydelse - Statens anspråk på mark- och vattenområden för vindbruk - Behövas för landets eller en landsdels behov av viss produktion - Riksintresse enligt miljöbalken kap 3:8 - skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

4 RI vindbruk 2015 Total översyn klar och beslutad RI 2013 Tilläggsbeslut riksintresseområden, varav 29 områden till havs km2 totalt anspråk Total teoretisk årsproduktion 97 TWh Total teoretisk installerad effekt 33 GW 1,5 procent av Sveriges yta (exkl. SEZ)

5 Utbyggnaden av vindkraft i Sverige fram till idag Sverige låg år 2014 nummer 8 i världen på ny installerad vindkraft Sverige har gått om Danmark

6 Vindkraft Mycket stora volymer vindkraft även framöver Mål på 100 % förnybart i det svenska energisystemet och allt högre CO2-pris innebär mycket stor volym vindkraft Produktionskostnadsanalys visar på potential för 140 TWh under 60 öre/kwh Vindkraftsprognoserna för 2019 ligger runt 19 TWh och 7700 MW Vad är vi på väg mot? - 35 TWh 2030 och 50 TWh 2050?

7 Vilka bygger vindkraft och var byggs det? SE3 har mest vindkraft Ganska jämnt mellan SE2, 3 och 4 SE2 på väg att gå om SE4 Vindkraftsbolag och traditionella energibolag är de största investerarna Industri och handelsbolag har en betydande andel Trots många aktörer har kommuner och landsting samt bostadsbolag en liten ägarandel.

8 Vindkraft i elsystemet Utmaningar vid ökad andel vindkraft Integrering av en allt större andel vindkraft medför en rad utmaningar för elsystemet: Variationen i produktion leder till ett ökat behov av flexibel kraft/anpassning av efterfrågan Produkter som bidrar med nätnytta behövs även när det blåser bra Decentraliserad produktion kräver mer och smartare elnät

9 Vindproduktion Vindproduktionen högre på vintern En vanlig missuppfattning är att det aldrig blåser när det behövs. Högre produktion på höst och vinter Effektvärdet under vinterhalvåret är ca 12 %

10 Pågående regeringsuppdrag för Svk, EI och EM Många initiativ på respektive myndighet redan idag behov av samordning Vissa utmaningar förstärks av att kärnkraften fasas ut Åtgärder behöver vidtas för att hantera stor volym av variabel förnybar elproduktion Effektvärdet för vindkraft kan höjas från 6% till 11% Slutrapporten kommer att fokusera på lösningarna

11 Exempel på åtgärder För en lyckad integration kan följande vara intressant Redan idag kommer krav på reaktiv effekt via nya nätkoderna Handel närmare fysisk leverans (minska prognosfel) Göra det dyrare att vara i obalans Ställa krav på leveranssäkerhet Utveckla nätnyttobegreppet med svängmassa mm. Premiera jämn produktion Använda infrastrukturen rationellt

12 Öka kapaciteten Med dynamisk beräkning kan kapaciteten ökas Kapaciteten i näten kan vara en flaskhals vid utbyggnad av vindkraft i vissa regioner i Sverige. Hög vindkraftsproduktion sammanfaller ofta med avkylningseffekter på ledningarna Vid risk för överbelastning regleras vindproduktionen ned enligt avtal Ökad lönsamhet och minskat behov av att investera i nya ledningar

13 Kapa toppar Utnyttja kapaciteten i nätet Ett tyskt regionnätsbolag driver projektet 5 % Ansatz. 5 % nedreglering ökar kapaciteten till 220 % Fältstudie pågår under 2015 i ett kabelnät. Ska näten dimensioneras för varje kwh?

14 Utmaningar Att skapa en gemensam målbild till grund för åtgärder Möjliggöra en integration med elmarknaden och nyttjandet av lager Möjliggöra högre krav på variabel kraftproduktion där reglermöjligheten nyttjas Möjliggöra ett långsiktigt och högt nyttjande av de förnybara resurserna Fortsatt samarbete mellan Svk och EI/EM för att hantera ökande variabel kraft i systemet

15 Tack för uppmärksamheten! Lars Andersson enhetschef Vindenheten Telefon: +46 (0)