Ks /1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad , anmäles.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ks 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles."

Transkript

1 Kommunstyrelsen 15(55) Datum Ks /1111 Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015 Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har tagit beslut om uppföljning av verksamhetsplaner 2014 (verksamhetsberättelse 2014) innehållande förslag ställda till kommunstyrelsen avseende disponering av eget kapital samt om- och tilläggsbudget Budgetberedning har vid sammanträde tagit del av och berett nämndernas uppföljning och förslag. Föreligger förslag till avsättning till eget kapital 2014 samt ombudgeteringar i drift-, investerings- och exploateringsbudget Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad , anmäles. Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Eget kapital 2014 att eget kapital för de anslagsfinansierade verksamheterna per fastställs till tkr enligt tabell 1 att eget kapital för teknik- och servicenämndens resultatenheter per fastställs till tkr enligt tabell 2 att eget kapital för exploateringsverksamheten per fastställs till tkr enligt tabell 2. Om- och tilläggsbudget - drift 2015 att till omsorgsnämndens driftbudget 2015 och framåt tilläggsbudgetera 2,5 mnkr som kompensation för avtalsenliga höjningar av tillägg för obekväm arbetstid (OB) att anslaget för OB-kompensation, 2,5 mnkr, finansieras med kommunstyrelsens anslag för lönekompensation att till omsorgsnämndens driftbudget 2015, som ett engångsanslag, överföra 1,0 mnkr av 2014 års resultat att användas för upphandling och införande av nyckelfri hemtjänst Justerande sign Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen 16(55) Datum forts Ks 63 att reducera fritidsnämnden driftbudget 2015med 967 tkr som en engångsåterbetalning av överskridande av investeringsanslag 2014 att till kommunstyrelsen driftbudget 2015 överföra ej förbrukat anslag, på tkr för införande av ärendehanteringsystem att övriga anslag, 1230 tkr, finansieras genom minskning av rörelsekapitalet. Om- och tilläggsbudget - investeringar 2015 Investeringsbudget på objektsnivå framgår av bilaga 1. att utbildningsnämndens outnyttjade investeringsanslag 2014 avseende reinvesteringar, återställning datorpark, förskola 2014,samt lärmiljöer på sammanlagt tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget att omsorgsnämndens outnyttjade investeringsanslag 2014 för LSS-gruppboende, Ågatan på 100 tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget att teknik- och servicenämndens fastighetsavdelnings outnyttjade investeringsanslag 2014 avseende utbyggnad fastighetsnät skolor, mindre fastighetsinvesteringar Karlsund, trygghetslarm, gruppboende Ågatan, gruppboende Segergatan, mindre fastighetsinvesteringar, renovering av rådhuset samt stadshuset på sammanlagt tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget att teknik- och servicenämndens stadsmiljöavdelnings outnyttjade investeringsanslag 2014 avseende re-investeringar, stormskador och Öster på tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget att teknik- och servicenämndens resultatenhet för intern services outnyttjade reinvesteringsanslag 2014 avseende på 418 tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget att kulturnämndens outnyttjade investeringsanslag 2014 avseende fotohistorisk utställning på tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget att fritidsnämndens outnyttjade investeringsanslag 2014 avseende ridhus i Karlslund på 3867 tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget att till fritidsnämndens investeringsbudget 2015 tilläggsbudgetera l mnkr för renovering av ridhuset att fritidsnämnden finansierar de ökade kapitalkostnaderna för ridhuset from år 2016 genom ökade hyresintäkter Justerande sign Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen 17(55) Datum forts Ks 63 att miljönämndens outnyttjade investeringsanslag 2014 på 20 tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget. Ombudgetering exploateringsplan att fast ställa ny exploateringsplan med en total nettoinkomst på 207,5 mnkr enligt bilaga 3. Justerande sign Utdragsbestyrkande

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018

Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 Tjänsteskrivelse 2018-03-13 Handläggare Karin Rådström/Hans Ivarsson Sektorn för ekonomi och uppföljning Kommunstyrelsen Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Sida 1 av 8. Plats och tid Stadshusets Spegelsal 09:00-17:00

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Sida 1 av 8. Plats och tid Stadshusets Spegelsal 09:00-17:00 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2019-03-25 Plats och tid Stadshusets Spegelsal 09:00-17:00 Ordförande Eva Älander (S) Förhinder anmäls till respektive gruppledare Sida 1 av 8 1. Upprop, val av

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-08-29, kl. 08:00-12:45 Sammanträdesdatum s. 1 (6) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta om ärende enligt nedan.

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta om ärende enligt nedan. Beslutsförslag Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen /Budgetberedning 2018-06-05, kl. 09:30 ca 12.00 Ks-salen Budgetberedning kl 9.30 (behandlar ärendena 1-16) Handlingar till ärende 13-16 skickas ut senast

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Datum. Mikael Fahlcrantz (MP) Lars Svensson (S) Daniel Petersson (SO)

Datum. Mikael Fahlcrantz (MP) Lars Svensson (S) Daniel Petersson (SO) 1(46) Landskrona siad Tid kl 08.30-08.50 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Torkild Strandberg (L), ordförande Birgitta Persson (M), I:e vice ordförande Jonas Esbjömsson (S), 2:e vice ordförande Jenny Tillander

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Motion om att installera bilvärmecentraler, Lars-Ove Jansson (s) och Annicka Ekendahl (s)

Motion om att installera bilvärmecentraler, Lars-Ove Jansson (s) och Annicka Ekendahl (s) Protokoll Kommunfullmäktige 26 april 2004 Kf 43 Dnr KS03/704 611 Motion om förbud mot klädedräkterna niqab och burqa, Linda Hedqvist (sd) Linda Hedqvist föreslår i en motion att det i kommunens skolor

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS

Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-03-18 74 Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS 2014-57 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Sammanträdesdatum ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön plan 3, kl. 17.00 19.50 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M)

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-01-25 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, konferensrummet kl. 08.30-11.00 Beslutande Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-24--25 Sida 1 (11) Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2016 02 24 25 Innehåll Bokslut och årsredovisning 2015 avsättning till resultatutjämningsreserv..4 Bokslut

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

KF Ärende 4. Svar på återremiss tillägg investeringsbudget

KF Ärende 4. Svar på återremiss tillägg investeringsbudget KF Ärende 4 Svar på återremiss tillägg investeringsbudget 2018-2020 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2018-05-28 KS 2017.0042 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Svar på återremiss tillägg

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Redovisning av obesvarade motioner KS

Redovisning av obesvarade motioner KS Redovisning av obesvarade motioner 201 10 KS 201.420 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 201-11-1 184 Redovisning av obesvarade motioner 201 (KS 201.420) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(29) Tid kl 09.00-09.40 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Torkild Strandberg (L), ordförande Torbjörn Brorsson (M), l:e vice ordförande Jonas Esbjörnsson (S), 2:e vice ordförande J enny Tillander (S) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(12) I. 'Landskrona stdrdi Stadshuset kl. 13:00-13:40 Sammanträdesprotokoll Besluta nde Lisa Flinth (L), ordförande Johan Sten (M), 1:e vice ordf. Roger Lindskog (S), 2:e vice ordf. Henna Christensson

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Komponentavskrivning och investeringsanslag 29 KS

Komponentavskrivning och investeringsanslag 29 KS Komponentavskrivning och investeringsanslag 29 KS 2017.124 4 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2017-04-12 49 Komponentavskrivning och investeringsanslag (KS 2017.124)

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

Reinvesteringar fastigheter

Reinvesteringar fastigheter Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-03-07 Reinvesteringar fastigheter Bakgrund och syfte Reinvesteringar i fastighetsbeståndet syftar till att långsiktigt bevara värdet av kommunens fastighetstillgångar. Till

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 221 KS 261/18 Budget 2019 samt plan 2020-2021 Beslut förslag till kommunfullmäktige ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att inför kommunfullmäktiges sammanträde i november upprätta en budgethandling

Läs mer

Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött. KS 2015-203

Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött. KS 2015-203 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 173 Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött. KS 2015-203 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2017-05-02 45 Begäran om ytterligare bidrag enligt skollagen (BUN 2017.168) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Barn- och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Lomma kommunhus, Örenäs slott Tid 2018-09-18, kl. 08:55-17:00 2018-09-19, kl. 08:30-16:07 Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

Komponentavskrivning och investeringsanslag 19 KS

Komponentavskrivning och investeringsanslag 19 KS Komponentavskrivning och investeringsanslag 19 KS 2017.124 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-05-29 99 Komponentavskrivning och investeringsanslag (KS 2017.124) Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förebygga översvämningar på Apelsingatan

Förslag till åtgärder för att förebygga översvämningar på Apelsingatan 1(2) TEKNISK NÄMND PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-21 25 Förslag till åtgärder för att förebygga översvämningar på Apelsingatan Dnr 2017-000097 Beslut Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(15) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall "Gröna ladan"

Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall Gröna ladan 1(2) TEKNISK NÄMND Sammanträdesdatum: 2017-09-12 119 Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall "Gröna ladan" Dnr 2017-000169 Beslut Tekniska nämnden beslutar att inriktningen framöver ska

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 151 Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS 2012-233 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(46) Tid kl 09.00-09.15 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Torkild Strandberg (L), ordforande Torbjörn Brorsson (M), I:e vice ordforande Jonas Esbjörnsson (S), 2:e vice ordforande Jenny Tillander (S) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-11-14 176 KS 322/18 Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen tillåter kultur- och fritidsnämnden att nyttja medel ur tidigare års

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2017-03-29, kl. 08:00-12:05 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Mozhgan Zachrison (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) ordförande

Läs mer

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30 1(9) Plats och tid Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30 Beslutande Ledamöter Lars Molin (M), Ordförande Sören Görgård (C), 1:e vice ordförande Harald Noréus (L) Peter Engdahl (S), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Ulrika Falk (S), ordf Ander Olander (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Lotta Lindblad Söderman (M), tjänstgörande ersättare

Ulrika Falk (S), ordf Ander Olander (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Lotta Lindblad Söderman (M), tjänstgörande ersättare 1(9) Plats och tid Måndagen den 19 juni 2017 kl 15.00-15:43 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordf Ander Olander (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Lotta Lindblad Söderman (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-27 297 Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS 2016-140 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 kommunallagen

Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 kommunallagen Östen' n Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04 AU 2:10 Dnr. KS 2014/0372-01 Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-08-29 182 KS 136/18 Svar på motion (M) (L) (C) om ett alternativ till kvarboende och särskilt boende Beslut Motionen tillstyrks. s förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15:15 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Niklas Backelin (V) ersättare för Björn Källman (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Basfakta Kommunstyrelse år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 20 november 2018 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 107-112 ande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 131-138 ande Per-Olof Jonsson (M), ordförande Anette Lingmerth (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 173-181 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.55 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

Paragrafen justeras omedelbart.

Paragrafen justeras omedelbart. 2 Ks 112 Dnr 01/KS125 284 Dnr 01/KS126 284 Antagande av entreprenör avseende ombyggnader av Tappströmsskolan, Stenhamraskolan och Uppgårdskolan_ Kommunfullmäktige beslutade 2002-11-28 att i investeringsbudgeten

Läs mer

Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3

Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3 Stadskontoret 1(6) Datum 2006-10-27 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 135 Dnr KS/2017:90. Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 135 Dnr KS/2017:90. Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-09-04 1 (1) Sida 135 Dnr KS/2017:90 Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 41 KS/2016:78. Beslut om tilläggsbudget 2016

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 41 KS/2016:78. Beslut om tilläggsbudget 2016 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-03-14 1 (1) Sida 41 KS/2016:78 Beslut om tilläggsbudget 2016 I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Ekonomichefen

Läs mer

166 Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskott

166 Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskott Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-09-05 Sida 1(2) 166 Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskott Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling 9 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 9 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/59 6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Föreliggande förslag till

Läs mer

Överföring från 2015 till 2016 av investeringsmedel

Överföring från 2015 till 2016 av investeringsmedel [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (39) Ks 74 Au 46 Dnr KS 0008/2016 Överföring från 2015 till 2016 av investeringsmedel Allmänna utskottet Ärendebeskrivning Ekonomichef Sara Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 18-32 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet klockan 09.00-09.30, 11.00-14.30 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott -03-20 30 Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen (KS.055) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunfullmäktige, tisdagen den 21 juni 2016 kl. 14.00 i Aktiviteten, Lindesberg Arena Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Remiss förslag till modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen

Remiss förslag till modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen Kommunstyrelsen 2016-12-07 Kommunledningskontoret KSKF/2016:584 1 (1) Remiss från kommunstyrelsen Remiss förslag till modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010 1(8) KS 2010/0011 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010 Sammanfattning Hemställan om ombudgetering av driftmedel eller begäran om tilläggsanslag har gjorts med motsvarande 852 000 kronor

Läs mer

Plats och tid Facklan kommunhuset, Bjuv, kl

Plats och tid Facklan kommunhuset, Bjuv, kl 1(8) Plats och tid Facklan kommunhuset, Bjuv, kl 17.00-18.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) /Sed Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Utökning av investeringsbudget för VA-utbyggnad på Åkerbruket, etapp 2

Utökning av investeringsbudget för VA-utbyggnad på Åkerbruket, etapp 2 1(2) Anne-Marie Pedersen tel. 040-626 8057 Annemarie.pedersen@svedala.se Alf Rasmussen tel. 040-626 8223 alf.rasmussen@svedala.se Tjänsteskrivelse 2017-05-09 Dnr: 2017-000127 Utökning av investeringsbudget

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017 Sid Justering... 2 19 Årsredovisning 2016 för kommunen och kommunkoncernen... 3 20 Överföring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Mölndals stadshus, rum 226 kl. 13:00-15:00 ande ledamöter Marie Östh Karlsson (S), ordförande Hans Bergfelt (M), vice ordförande Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP) Marcus Claesson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Resultatöverföring vid över- och underskott

Resultatöverföring vid över- och underskott 1(2) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2016-11-21 259 Resultatöverföring vid över- och underskott Dnr 2016-000452 Beslut Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av att kommunfullmäktige

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 45 KS/2016:25. Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2016

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 45 KS/2016:25. Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2016 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-03-14 1 (1) Sida 45 KS/2016:25 Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2016 Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens

Läs mer

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-03-19 84 Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer