Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås KFN 2012/ Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja totalt kronor i investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar fördelat på kronor i 2012 års budget och kronor i 2013 års budget. De beviljade medlen fördelas på 18 åtgärder enligt följande: Nr Sökande/Åtgärd Kategori Bidrag beviljas med högst: 2 Kalmar Motorklubb Gräsklippare Maskiner kr 3 Ljungbyholms GoIF Renovering av gräsklippare Maskiner kr 6 Karlslunda Skytteförening Elektroniska kulfång (målmarkeringsutrustning) kr 7 BTK Enig Ombyggnad av bordtennislokal Renovering kr 8 Skammelstorps skolas intresseförening Byte från oljeeldning till luftvärmepump Energispar kr 9 Rinkabyholms Scoutförening Utbyte av golv i scoutlokal Renovering kr 13 IFK Berga Byte av strömbrytare till rörelsevakter samt byte till energisnålare ljuskällor i ungdomssektionens hus Energispar kr 15 IFK Berga Byte av strömbrytare till rörelsevakter samt byte till energisnålare ljuskällor i seniorsektionens hus Energispar kr Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur Idrott Och Service KF Tel vx

2 KFN 2012/ (7) 18 Bjursnäs Bygdegårdsförening Utbyte av ljudanläggning kr 20 Slakmöre Bygdegårdsförening - Anslutning av kommunalt vatten och avlopp - Sittbänk i entré Krav Tillgänglighet kr 750 kr 21 Påryds Scoutkår Färdigställande av scoutstugans byggnation kr Varav kr är förskotterat ur 2012 års budget 23 Möre BK Utbyte av belysning för fotbollsplan A Renovering kr 26 RK Udden Luftvärmepump Energispar kr 33 Kåremo Bygdegårdsförening Anslutning av kommunalt vatten o avlopp Krav kr 34 Kalmar Bågskyttesällskap Etablering av ny plats för bågskytte kr 35 IFK Påryd Installation av solpaneler för uppvärmning av klubbstuga Energispar kr 36 Åby Hembygdsförening Byte från elvärme till Luftvärmepump Energispar kr Summa: kr 2. Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå följande ansökningar: Nr Sökande/Åtgärd Kategori 1 Stall Sjöslätten, Vi Unga-förening Inköp av en fyrhjuling Maskiner 5 Kalmar Brukshundklubb av förråd och garage för gräsklippare. 10 Friluftsfrämjandet Utbyte av trallgolv Renovering 11 Trekantens IF Tilläggsisolering av vind i klubbhus Energispar 12 Tvärskogs IF av paviljong på Tvärskogs idrottsplats 14 IFK Berga av isolerad friggebod för rehabiliteringsträning 16 IFK Berga Renovering av 2 omklädningsrum på grund av Akut fuktskador och begynnande mögel kr kr kr kr kr kr kr

3 KFN 2012/ (7) 17 Bjursnäs Bygdegårdsförening Utbyte av porslin: 100 st av koppar/fat/assietter 19 Bjursnäs Bygdegårdsförening Utbyte av 100 stolar 20 Slakmöre Bygdegårdsförening - Akustikförbättrande åtgärder - Trädgårdsmöbler - Partytält för 40 personer 22 Pingstförsamlingen Nybyggnation av lokaler för barn och ungdomsverksamhet i anslutning till ny kyrka 24 RK Udden Ny traktor 25 RK Udden Tak över silageupprullare, foderbord samt handikappramp 27 RK Udden Förråd på stall/loft 28 RK Udden Förråd i magasin 29 RK Udden Tidtagningssystem 30 RK Udden Omklädningsrum 31 RK Udden Sadelkammare 32 RK Udden Tvättstuga Maskiner Renovering Summa: kr kr kr kr kr Sökt belopp: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 3. Kultur och fritidsnämnden beslutar att överlämna Kalmar Tennisklubbs ansökan till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja kronor fördelat på kronor ur 2012 års budget samt kronor ur 2013 års budget. 18 ansökningar beviljas bidrag och 21 ansökningar avslås. En ansökan överlämnas till kommunstyrelsen. Prioriteringen av bidragen i årets fördelning är energisparande åtgärder, myndighetskrav renovering samt gräsklippningsmaskiner.

4 KFN 2012/ (7) Utfallet av förslagen per kategori redovisas här: Summering per kategori Total kostnad* Förslag Procent förslag av totalkostnad Akut ,00% Renovering ,99% Maskiner ,24% Energispar ,60% ,16% ,00% ,11% Krav ,46% Säkerhet 0 0 Tillgänglighet ,00% ,23% *Exklusive Kalmar Tennisklubbs ansökan Bakgrund I gällande bidragsnormer för föreningar i Kalmar kommun anges bl.a. följande för investeringsbidrag: Efter prövning i varje enskilt fall kan bidrag utgå till större ny-, till- eller ombyggnad. Bidrag kan även utgå till större maskinanskaffning, reparation och åtgärd föranledd av oförutsedd händelse eller myndighets lagstiftning. Bidrag beviljas med högst 50 % av samtliga redovisade kostnader. I kostnader för investering får upptas förutom de direkta kostnaderna värdet av ideell arbetsinsats och material sponsring. Föreningen är skyldig att även söka andra bidragsmöjligheter. Dessa eventuella bidrag frånräknas totalkostnaden för investering. Ett preliminärt bidrag beviljas utifrån den budget föreningen lämnar vid ansökan. När föreningen slutredovisar investeringskostnaderna fastställer kultur- och fritidsnämnden det slutliga bidraget. Bidrag beviljas inte för investeringsobjekt som är påbörjade eller färdigställda. Det finns preliminärt kronor att fördela i 2013 års budget. Det finns kvar cirka kronor kvar av 2012 års budget för investeringsbidrag. Följande ansökningar har inkommit: Nr Sökande/Åtgärd Kategori Total kostnad 1 Stall Sjöslätten, Vi Unga-förening Inköp av en fyrhjuling kr 2 Kalmar Motorklubb Gräsklippare kr 3 Ljungbyholms GoIF Renovering av gräsklippare kr 4 Kalmar Tennisklubb - av Rackethall samt flytt av utomhusbanor kr

5 KFN 2012/ (7) 5 Kalmar Brukshundklubb av förråd och garage för gräsklippare. 6 Karlslunda Skytteförening Elektroniska kulfång (målmarkeringsutrustning) 7 BTK Enig Ombyggnad av bordtennislokal 8 Skammelstorps skolas intresseförening Byte från oljeeldning till luftvärmepump 9 Rinkabyholms Scoutförening Utbyte av golv i scoutlokal 10 Friluftsfrämjandet Utbyte av trallgolv 11 Trekantens IF Tilläggsisolering av vind i klubbhus 12 Tvärskogs IF av paviljong på Tvärskogs idrottsplats 13 IFK Berga Byte av strömbrytare till rörelsevakter samt byte till energisnålare ljuskällor i ungdomssektionens hus 14 IFK Berga av isolerad friggebod för rehabiliteringsträning 15 IFK Berga Byte av strömbrytare till rörelsevakter samt byte till energisnålare ljuskällor i seniorsektionens hus 16 IFK Berga Renovering av 2 omklädningsrum på grund av fuktskador och begynnande mögel 17 Bjursnäs Bygdegårdsförening Utbyte av porslin: 100 st av koppar/fat/assietter 18 Bjursnäs Bygdegårdsförening Utbyte av ljudanläggning 19 Bjursnäs Bygdegårdsförening Utbyte av 100 stolar 20 Slakmöre Bygdegårdsförening - Anslutning av kommunalt vatten och avlopp - Sittbänk i entré - Akustikförbättrande åtgärder - Trädgårdsmöbler - Partytält för 40 personer 21 Påryds Scoutkår Färdigställande av scoutstugans byggnation 22 Pingstförsamlingen Nybyggnation av lokaler för barn och ungdomsverksamhet i anslutning till ny kyrka 23 Möre BK Utbyte av belysning för fotbollsplan A 24 RK Udden Ny traktor 25 RK Udden Tak över silageupprullare, foderbord samt handikappramp kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

6 KFN 2012/ (7) 26 RK Udden Luftvärmepump 27 RK Udden Förråd på stall/loft 28 RK Udden Förråd i magasin 29 RK Udden Tidtagningssystem 30 RK Udden Omklädningsrum 31 RK Udden Sadelkammare 32 RK Udden Tvättstuga 33 Kåremo Bygdegårdsförening Anslutning av kommunalt vatten o avlopp 34 Kalmar Bågskyttesällskap Etablering av ny plats för bågskytte 35 IFK Påryd Installation av solpaneler för uppvärmning av klubbstuga 36 Åby Hembygdsförening Byte från elvärme till Luftvärmepump kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa: kr Synpunkter Bygdegårdsföreningars ansökningar om bidrag till krav på anslutning till kommunalt vatten och avlopp Två bygdegårdar i Norra kommundelen har fått krav på sig att ansluta sig till kommunalt avlopp. Förvaltningen anser att föreningarna måste kunna få ett större bidrag än bidragsnormens 50 % Eftersom de inte kunnat råda över denna situation. En ideell insats är heller inte möjlig. Därför föreslår förvaltningen att bidrag lämnas motsvarande anslutningsavgiften till Kalmar Vatten AB. Ur rättvisesynpunkt har vi tittat på liknande åtgärder under de senaste åren. Mortorps Intresseförening har fått bidrag beviljat med kronor för kravet på en trekammarbrunn. Åtgärden pågår och kostnaden beräknas bli mindre än det beviljade beloppet. En konsekvens av detta är att föreningen bör få bidrag motsvarande hela sin kostnad för åtgärden. Bjursnäs Bygdegårdsförening erhöll 2004 ett bidrag om kronor för anslutning till kommunens vatten och avloppsnät. Anslutningsavgiften var då kronor. För resterande kostnad utöver bidraget tog föreningen banklån erhöll föreningen ett engångsbidrag för att kunna amortera ner sina lån. Detta innebär att föreningen kan anses ha fått full täckning för sin anslutningskostnad. 21. Påryds Scoutkår Ett bidragsförskott om kronor är utbetalat. Detta belastar 2012 års budget.

7 KFN 2012/ (7) 34. Kalmar Bågskyttesällskap För att kunna börja etableringen av en ny bågskyttebana ansöker klubben om kronor i bidrag. Detta täcker det nödvändigaste. Klubben kommer att återkomma med fler ansökningar för vidare utbyggnad kommande år. 6. Karlslunda Skytteförening Föreningen har av Skytteförbundet beviljats kronor i bidrag för inköp av elektroniska kulfång (målmarkeringsutrustning) Bo Eklinder tf. förvaltningschef Jan Botö Röjås handläggare

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18 00-21 15 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Jörgen Osbäck, s Per Lundin,

Läs mer

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Slutrapport 2014-10-21 Anders Lundkvist Magnus Holmgren Daniel Johansson Utvärderingsringen www.utvarderingsringen.se

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17 Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Reviderad budget 2012... 5 Bestämmelser ränte- och amorteringsfria lån... 6 Tillägg i delegationsplan

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (27) 2009-10-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (27) 2009-10-14 Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.00-18.35 (paus 15.55-16.25, 17.40-17.50) Beslutande s Kurt Andreasson, tjänstgör för Thord Harrysson (s) s Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 februari 2012, kl. 15.30 17.05 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med direktverkande elvärme och genomför någon av nedan uppräknade åtgärder kan du få stöd.

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Styrdokument 1 (23) Förslag: 2013-10-30 Fastställd: Kommunfullmäktige 2013-12-12 x Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : KS2013/434 Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer