KURSER. PLUS Förvaltarutbildning. DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart mar VÅRSTART.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSER. PLUS Förvaltarutbildning. DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2015. 24 mar VÅRSTART. www.plus."

Transkript

1 KURSER PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart mar VÅRSTART

2 Vi startar ytterligare en kursomgång av vår populära Förvaltarutbildning Vill du utvecklas i din yrkesroll som Fastighetsförvaltare? Då är det här utbildningen för dig! Under våren 2015 startar vi ytterligare en kursomgång av vår uppskattade Förvaltarutbildning. Kursen vänder sig till dig som redan arbetar i Fastighetsbranschen och som vill utveckla din kunskapsgrund avseende förvaltningsfrågor. Kanske vill du uppdatera dina kunskaper eller också är du ny i Förvaltarrollen? Utbildningen passar även dig som har en byggteknisk eller ekonomisk bakgrund och vill bygga på dina kunskaper med en mer förvaltningsinriktad utbildning. Som fastighetsförvaltare har du ett mycket omväxlande arbete med krav på många olika kompetensområden. Du skall inte bara vara bra på att ta hand om och utveckla ditt fastighetsbestånd på bästa sätt utan du måste också se till att alla hyresgäster och kunder trivs och är nöjda. Ofta har en fastighetsförvaltarte ett stort ansvar för både fastighetens ekonomiska och tekniska skick och du bör också vara skicklig på att hantera entreprenörer och personal. Alla dessa olika komptenser speglas i vår innehållsrika utbildning. Kunskaper som ges i de olika utbildningsblocken ger en säkerhet och förståelse i diskussioner med såväl egen personal som inhyrda entreprenörer. I hela utbildningen varvas teori och praktik med betoning på praktisk tillämpning i det dagliga förvaltningsarbetet. Block 1 Block 2 Block 3 Block 4 Block 5 Ledarskap, kommunikation och personlig planering Juridik Teknik och installationer Fastighetsförvaltning Fastighetsekonomi Utbildningens omfattning och tid Vi genomför totalt 15 utbildningsdagar fördelade på 5 utbildningsblock under våren och hösten Preliminära tider för respektive dagsprogram är kl Den första dagen i delblocket startar vi kl Den sista dagen avslutar vi kl Kvällspass kan förekomma. Upplägg och genomförande De olika delblockens undervisning genomförs med hjälp av erfarna lärare och konsulter med specialkunskaper och praktisk erfarenhet från branschen. Föreläsningar varvas med grupparbeten och i vissa fall praktiska övningar. Kursdokumentation PLUS tillhandhåller kursdokumentation till varje utbildningsblock i form av kurspärmar varvat med en del faktaböcker i de olika utbildningsämnena. 15 utbildningsdagar fördelade på 5 utbildningsblock med start 24 mars 2015 Förvaltarauktorisation Vårt mål med Förvaltarutbildningen är att stärka deltagarnas kompetens inom olika ämnesområden och utveckla dem i yrkesrollen som fastighetsförvaltare. Vi vill också medverka till att deltagarna efter vår utbildning, om man har rätt förutsättningar med utbildning och yrkeserfarenhet, kan genomföra en prövning av ansökan till AFF:s auktorisation. Läs mer på

3 Nätverk i Fastighetsbranschen Vi genomför utbildningen med en sammanhållen grupp för att skapa möjligheter till nätverkande deltagare och företag emellan. Vår förhoppning är att erfarenhetsutbytet skall leva vidare även efter avslutad utbildning och har därför valt att genomföra utbildningen i internatform. Genom detta kan vi säkerställa att tiden räcker till och ger även möjlighet till att diskussioner och tankar kan fortsätta utanför lektionssalarna. Vi håller ett relativt högt utbildningstempo med många undervisningstimmar vid varje utbildningsblock, bra om du kan stänga av ditt vanliga arbete så mycket som möjligt under de här dagarna för att fullt ut kunna tillgodogöra dig utbildningen. Kurs på internat Vi har valt att förlägga utbildningen på olika konferensanläggningar/kursgårdar i närheten av Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom att varva dessa tre orter får vi med deltagare från hela landet och kan på så sätt skapa ett bredare erfarenhetsutbyte. Vi på PLUS tar hand om bokning av logi och måltider för samtliga deltagare, kostnaden faktureras till deltagarna direkt från konferensanläggningen. Mer information om vilka anläggningar vi kommer att hålla till på presenteras i samband med bokning och bekräftelse av din kursplats. Tentamen och Diplomering Vi erbjuder tentamen i direkt anslutning till avslutat kursblock. Tentamen är frivillig. Vid genomförd tentamen med godkänt resultat för samtliga utbildningsblock diplomeras deltagarna vid utbildningens slut. Till de deltagare som valt att inte genomföra tentamen utdelas kursintyg. Utbildningsmål Efter genomgången utbildning skall du vara kunskapsuppdaterad på alla områden som ingår i en Förvaltares arbetsuppgifter och känna dig säker och trygg i din Förvaltarroll. Block 1 Block 2 3 dagar maj Göteborg Juridik bostäder och lokaler Förhandlingsordning - Hyressättning Hyresavtal - Kontraktet Störande grannar Förverkande Uppsägning Återtagande Betalningskrav - Inkasso Att vittna i hyresnämnd och tingsrätt Bostadsrättsjuridik Entreprenadjuridik Plan- och bygglagen (PBL) Byggprocessen Entreprenadformer Allmänna bestämmelser Kontroll och besiktning Försäkringsformer Ledarskap, kommunikation och personlig planering 3 dagar mars 2015 Stockholm Introduktion Förvaltarens roll i dagens fastighetsförvaltning Personlig planering - jobba smartare Ledarskap och samarbete Kommunikation Gruppers utveckling Konflikthantering Att lyssna Relationer Feedback Juridik PLUS Förvaltarträffar / Återträffar PLUS arrangerar varje år Förvaltarträffar för Förvaltare och Områdeschefer m.fl. Syftet med våra Förvaltarträffar är främst att på ett strukturerat sätt utbyta erfarenheter och kunskap förvaltare emellan. PLUS står för programmet och bjuder in en intressant föreläsare under en halvdag, resterande tid ägnas åt erfarenhetsutbyte där deltagarna styr innehållet.

4 Block 3 Teknik och installationer Block 4 Fastighetsförvaltning 3 dagar 8-10 september 2015 Malmö Byggnaden Om- och tillbyggnad, bygglovsplikt (PBL-Grund) Underhållsplaner och besiktning Byggnadsstomme Yttertak Fasader Fönster Inomhusmiljö Besiktning Sjuka Hus Fukt och mögel El lagar och föreskrifter Ellagstiftning Elsäkerhet Delegering av elarbeten Elbesiktning av fastigheter VVS Energiplaner - Förbrukningsstatistik - Energidekl. Värmesystem Ventilationsystem Kylsystem Vatten- och avloppssystem Drift och energioptimering Styr- och reglersystem Inomhusklimat OVK Block 5 Fastighetsekonomi 3 dagar november 2015 Göteborg Grundläggande ekonomiska begrepp Redovisningsprinciper Hur förstår man ett bokslut? Fastighetsekonomi Kapitalanvändning Investeringsbedömning Nyckeltal - Kostnadsjakt Affärsmannaskap Kalkyler Budget Verksamhetsplanering 3 dagar oktober 2015 Stockholm Fastighetens underhåll Periodiskt underhåll Löpande underhåll Underhållsplanering Besiktning Förebyggande underhåll Underhåll - Investering Utomhusmiljö Skötselplanering av den yttre miljön - Hårdgjorda ytor - Gräs - Planteringsytor - Beskärning Lekutrustning på lekplatser Miljö- och Kvalitetsledningssystem Implementering - Utveckling Kemiska produkter Hälsoskydd Förorenade områden Avfall - Tillsyn - Miljösanktionsavgifter Miljöbalken Hänsynsregler Egenkontroll Tillsynsregler Arbetsmiljö - systematiskt arbetsmiljöarbete Genomgång av Arbetsmiljölagens grundläggande krav på arbetsmiljön Brottsbalkens regler om arbetsmiljöbrott Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare Samordningsansvar mellan olika arbetsgivare på gemensam arbetsplats Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 samt ändringsföreskriften AFS 2003:4 genomgång av föreskriften samt lämpliga delar Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

5 Diplomerade förvaltare från PLUS Förvaltarutbildning våren 2014 Kommentarer om PLUS Förvaltarutbildning från tidigare deltagare: Mycket innehållsrikt kursprogram. Bra mix av ämnen som man lätt kan koppla till det dagliga arbetet Positivt att träffa så många kunniga personer från branschen, har skaffat mig ett stort nätverk som jag kan rådfråga i stort och smått Jag har skaffat mig många nya kunskaper och har via kursinnehållet och alla nya kontakter fått många nya arbetsredskap Mycket nöjd med utbildningen, helt rätt innehåll på rätt nivå i samtliga utbildningsblock Läs mer om PLUS kursutbud på

6 KONTAKTPERSONER FÖR PLUS FÖRVALTARSUTBILDNING PROJEKTLEDNING, KONTAKT, BOKNING: Jessica Andersson telefon: e-post: Peder Andersson telefon: e-post: Om PLUS PLUS Utbildning arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling för fastighetsbranschens medarbetare. Vi erbjuder företagsinterna helhetslösningar i form av komptenskartläggning och utbildningar i syfte att skapa en långsiktig utveckling av alla medarbetare i din organisation. PLUS erbjuder också öppna kurser inom en mängd olika ämnesområden aktuella för fastighetsbranschen Nästa utbildningsstart mar Ort och konferensanläggning Utbildningen sker på trivsam konferensanläggning i närheten av Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har valt att varva dessa tre orter för att få med deltagare från hela landet och på så sätt skapa ett bredare erfarenhetsutbyte. Logi och måltider Vi kommer att erbjuda ett logi och måltidspaket för helpension på de aktuella konferensanläggningarna i god tid före utbildningen startar. Dessa kostnader faktureras direkt av respektive anläggning. Anmälan Via telefon, e-post eller på vår hemsida Kursavgift kr exklusive moms (OBS! exklusive kost och logi). Kursavgiften faktureras av PLUS före kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Förhinder / Återbud Ev. återbud vill vi ha senast fyra veckor före kursstart, annars måste vi debitera halv kursavgift. Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart eller om du uteblir helt, debiteras hel kursavgift. Får du förhinder att delta, i kursen, överlåt gärna din plats till en kollega. Med reservation för ev ändringar PLUS UTBILDNING STOCKHOLM ÅRSTAÄNGSVÄGEN STOCKHOLM TELEFON GÖTEBORG HJÄLLBO LILLGATA ANGERED TELEFON MALMÖ SÖDERGATAN MALMÖ TELEFON ESLÖV ÖSTERGATAN ESLÖV TELEFON

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande Företags hälsa ett nyhetsbrev från Företagshälsan i Jönköping AB Företagshälsan kan tillsammans med Alice Survey, erbjuda Er en webbaserad enkät för att få svar på medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer