EBR. Diplomerad distributionselektriker.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EBR. Diplomerad distributionselektriker. www.stf.se"

Transkript

1 STF INGENJÖRSUTBILDNING Din partner för kompetensutveckling EBR Diplomerad distributionselektriker I samarbete med Svensk Energi genomför vi vår välrenommerade grundutbildning för distributionselektriker. Vi kan nu erbjuda dig ett väl sammansatt utbildningspaket som skapar förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt som distributionselektriker. STF KOMPETENSINFO NR 102/2012

2 EBR Diplomerad distributionselektriker I samarbete med Svensk Energi genomför vi vår välrenommerade grundutbildning för distributionselektriker. Vi kan nu erbjuda dig ett väl sammansatt utbildningspaket som skapar förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt som distributionselektriker. Det innefattar en välanpassad introduktion, erfarenhetsöverföring och en gedigen kompetensutveckling. Paketet består av 7 separata kurser, som tillsammans ger en mycket stabil grund att stå på. Utbildningspaketet är ett samarbete med Svensk Energi som också håller i vissa av delkurserna. Samtliga lärare är specialister inom sitt område och har lång erfarenhet från branschen. Det ser vi som viktiga egenskaper för att de ska kunna föra sin yrkeskunskap och branschkännedom vidare. Dagarna är bland annat förlagda till Bjurforsskolan och Åsbro kursgård, båda unika anläggningar som ger dig möjlighet att kombinera teori med praktik. Du kan välja att gå kurserna i den ordning som passar dig, även om vi rekommenderar att börja med EBR Grundkurs. Du kan anmäla dig till hela paketet eller kurserna var och en för sig. Totalt är det 21 kursdagar under loppet av 6 månader. Specialpris, om du bokar dig på samtliga kurser i kurspaketet utgår 10 % rabatt! EBR Grundkurs EBR är ett system för att planera, bygga och underhålla eldistributionsnät på ett säkert, rationellt och miljömässigt rätt sätt. Du får grundläggande kunskaper i EBR konstruktioner för jordkabelförläggning, nätstationer samt jordningar. Du får också lära dig hur EBR:s kostnadskatalog, som är ett planeringsverktyg, är uppbyggd och hur du ska använda den. Vi går även igenom vad en beredning är och hur man läser den. är att ge anställda på elnätsföretag kunskap om EBRsystemet och förståelse för hur viktigt det är att alla nivåer i organisationen använder sig av systemet för att det ska fungera optimalt. nyanställda som ska jobba med underhåll och byggnation av elnät som distributionselektriker, nya nätplanerare/projektörer samt beredare och arbetschefer. Datum augusti Uppsala Meddelas vid kallelse Annika Liljedahl, kr inkl. kursdokumentation.

3 Kraftkabelteknik Kursen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om kraftkabelns konstruktion och funktion samt om förläggning av kabeln och montage av förekommande kabeltillbehör Kursen är uppdelad på 2 dagar teori och 2 dagar praktik! Teori: Kraftkabelteknik Mantelprovning Felsökning Kabelanvisning Kabelförläggning Praktiska övningar lågspänning: Kabelskarvning Kabelavslut Förbindning och anslutning Praktiska övningar högspänning: Kabelskarvning och kabelavslut med hjälp av förekommande kabeltillbehör Förbindning och anslutning, inom- och utomhus samt kapslat Hur man praktiskt hanterar kraftkablar och arbetar med dessa förlagda i både jord och luft. nyanställda distributionselektriker och övriga som vill uppdatera sina kunskaper samt industrielektriker som vill lära sig hur en kraftkabel fungerar och hur den ska hanteras för att man ska kunna få ut maximal prestanda. Datum september Avesta (Bjurfors) Meddelas vid kallelse Kursnummer : kr inkl. kursdokumentation. Anmäl dig på vår hemsida eller per telefon till vår kursansvarige. Per Möller, Starkströmsföreskrifterna och Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution Denna kurs ger dig en grundlig genomgång av starkströmsföreskrifterna samt gällande svensk standard hur de är uppbyggda, hur du hittar i dem och hur de kan tillämpas praktiskt. I kursen arbetar vi med många praktiska exempel. Kursen är anpassad för eldistributionsnät. Vi utgår från ett komplett elnät som omfattar alla möjliga situationer, korsningar, byggkraft, dimensionering, oberoende av spänningsnivå. Du lär dig att finna föreskrifternas krav på en anläggnings utformning. Du får lära dig att på ett enkelt sätt hitta svaret i föreskrifterna och gällande standarder. Ett måste för en beredare. behörig installatör, projektörer, beredare, arbetsledare, distributionselektriker m.fl. Datum 3 oktober Uppsala Meddelas vid kallelse Torgny Ericsson, kr (4 900 kr för medlemmar i Svensk (lunch/kaffe/frukt) och ev. logi samt

4 Luftledning Friledning/BLL Kursen ger dig möjlighet att ingå i ett arbetslag som arbetar med nybyggnad, reparation och underhåll av friledningsnät Kursen är uppdelad på 1 dag teori och 3 dagar praktik! Teori: Ledningsgatans utformning i friledningsnät Stolpkonstruktioner Jordning Ljusbågsskydd för BLL Praktiska övningar i: Stolpgång Nedtagning av nödställd i stolpe Stolpresning Lindragning - friledning och BLL Skarvning, najning och slackning m.m Ergonomi för distributionselektriker Att ge deltagaren grundläggande kunskap i säker stolpklättring och byggnation, reparation och underhåll av friledningar nyanställda distributionselektriker och övriga som vill uppdatera sina kunskaper. Datum oktober Avesta (Bjurfors) Meddelas vid kallelse Kursnummer : kr inkl. kursdokumentation. Anmäl dig på vår hemsida eller per telefon till vår kursansvarige. Per Möller, Luftledning Hängkabel Kursen ger dig möjlighet att ingå i ett arbetslag som arbetar med nybyggnad, reparation och underhåll av hängkabelnät Kursen är uppdelad på 1 dag teori och 3 dagar praktik! Teori: Ledningsgatans utformning i hängkabelnät Stolpkonstruktioner Sam- och särjordning Överspänningsskydd Sambyggnad med tele-/annan starkströmsledning Kommunikationsteknik för mätinsamling Praktiska övningar i: Kabeldragning, inspänning och anslutning Montage av stolpstation Avsäkring och nedledning Att ge deltagaren grundläggande kunskap om byggnation, reparation, och underhåll av förekommande typer av hängkabel Nyanställda distributionselektriker och övriga som vill uppdatera sina kunskaper. Datum 5-8 november Avesta (Bjurfors) Meddelas vid kallelse Kursnummer : kr inkl. kursdokumentation. Anmäl dig på vår hemsida eller per telefon till vår kursansvarige. Per Möller,

5 Kontroll före idrifttagning Webbutbildning Som ett komplement till traditionell utbildning finns Kontroll före idrifttagning som interaktiv utbildning på webben. Genomför utbildning, övningar och slutprov, var som helst och när som helst, direkt på webben. Företaget spar pengar både i utbildningstid och utbildningskostnader. Ellagstiftningen kräver att varje installation (även ledningsnät är installation) besiktigas samt provas i betryggande omfattning innan den tas i bruk. Behörig installatör är ansvarig för detta genom att själv utföra kontroll, eller genom att delegera till yrkesman. Kursen lär ut ett system för Kontroll före idrifttagning, samt hur man praktiskt utför kontroll och provningar. behörig installatör, projektör, beredare, arbetsledare, distributionselektriker med flera. Datum 2012 Webbutbildning Webbutbildning kr. inkl. kursdokumentation. Moms tillkommer på ovanstående priser. Torgny Ericsson, EBR Besiktning Ett väl underhållet elnät behövs för att garantera driftsäkerheten. Det ger dessutom nöjda kunder och ägare. Det är innehavaren som har ansvaret för anläggningens driftsäkerhet. En annan aspekt är personsäkerhet. Exempelvis säger Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling Mast och stolparbeten, AFS 2000:6, klart och tydligt att stolpar måste besiktas för att uppfylla kraven för personsäkerhet. Den som besiktigar och statusbedömer anläggningen är besiktningsmannen. Rätt bedömning ute i fält har blivit allt viktigare. Detta ställer större krav på de olika besiktningarnas utförande och besiktningsmannens kompetens. Innehavaren är ansvarig för att besiktningsmannen har rätt kompetens. Att visa hur en besiktning ska utföras och dokumenteras på olika anläggningsdelar. Att förstå vikten av resultatets vidare hantering i företagets underhållsstrategi. Att lära ut sambandet mellan elsäkerhet och en riktigt utförd besiktning. Att skapa kunskap om hur EBR:s underhållsböcker kan användas. Ge deltagaren kunskap hur rötskada upptäcks och hur bedömning ska göras vid rötskadebesiktning. distributionselektriker och beredare som skall ansvara för och utföra drift, underhålls och rötskadebesiktning vid elnätsföretag. Datum november Åsbro Meddelas vid kallelse. Annika Liljedahl, kr. inkl. kursdokumentation. (14.800:- för medlemmar i Svensk

6 B SVERIGE Vidare Kompetens PORTO BETALT PORTO PAYÉ Välkommen till STF Ingenjörsutbildning Anmäl dig på vår hemsida eller kontakta kursansvarig För kursansvarig se respektive kurs. På vår hemsida hittar du information om aktuella kurser, nyheter, tider och priser. Där kan du också hämta kursprogram och kataloger i pdf-format. Vill du ha vårt nyhetsbrev... Betalningsvillkor Kursavgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Förhinder/Avbokning Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50 % av kursavgiften vid avbokning 4-2 veckor före kursstart och 100 % av kursavgiften vid avbokning 2-0 veckor före kursstart. Överlåt gärna din plats till någon kollega. Force Majeure STF är inte ansvarigt för skada som är hänförligt till Force Majeure, vari även inräknas om en kurs ställs in pga. lärares sjukdom (enligt beskrivning på STFs hemsida Medlem i Sveriges Ingenjörer? Förmåner för dig som medlem, läs mer på QR-kod Använd din smartphone och läs in QR-koden. Ladda hem appen QRreader gratis till din smartphone. STF Ingenjörsutbildning är kvalitetscertifierade, enligt ISO 9001, sedan 1996 Vår kvalitetspolicy är att du som kund alltid står i fokus. I all vår verksamhet eftersträvar vi att du som kund är nöjd genom att vi gör rätt saker på rätt sätt och levererar i rätt tid. Kvalitetsansvaret delas av samtliga medarbetare och genom aktiv och engagerad medverkan i förbättringsarbetet. STF Kompetensinfo ges ut av STF Ingenjörsutbildning AB. Ansvarig utgivare: Astrid Westfeldt Corneman. Produktion och tryck: EO Grafiska & Kommunikation. Se våra utbildningsområden, välkommen in på fastighet Management STF INGENJÖRSUTBILDNING AB KUNGSBROPLAN 3 A BOX STOCKHOLM TELEFON FAX

2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker

2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker KURSKATALOG el, energi & tele STF KOMPETENSINFO NR 181 / 2010 2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE

Läs mer

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Projektledning i byggprocessen Diplomkurs www.bfab.se Att leda ett byggprojekt är en utmanande och krävande uppgift. Kursen Projektledning i bygg processen

Läs mer

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker Scrum STF KOMPETENSINFO NR 63/2011 HÖSTTERMINEN STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE Scrum i praktiken

Läs mer

Utbildningskatalog. www.stf.se

Utbildningskatalog. www.stf.se STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling www.stf.se Utbildningskatalog 2012 STF och BFAB har ett av marknadens största utbud av kurser för dig som arbetar med teknik samt inom bygg

Läs mer

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Utbilda för framtiden! Utan kompetensutveckling stagnerar företaget. Utbildning är en förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen. Med utbildning

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd

Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd Om Crux Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker och i slutna utrymmen. Verksamheten startade 1987

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2014 22 okt

PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2014 22 okt KURSER PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2014 22 okt HÖSTSTART www.plus.se Vi startar ytterligare en kursomgång av vår framgångsrika

Läs mer

Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter

Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Kurskatalog 2012 Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från

Läs mer

KURSER. PLUS Förvaltarutbildning. DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2015. 24 mar VÅRSTART. www.plus.

KURSER. PLUS Förvaltarutbildning. DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2015. 24 mar VÅRSTART. www.plus. KURSER PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2015 24 mar VÅRSTART www.plus.se Vi startar ytterligare en kursomgång av vår populära Förvaltarutbildning

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

ASSA Utbildning. Kursutbud 2014. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA Utbildning. Kursutbud 2014. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA Utbildning Kursutbud 2014 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Förord - ASSA Utbildning 2014 Vi på ASSA Utbildning vill att det ska vara lätt för dig som söker kunskap att hitta

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

ASSA Utbildning. Kursutbud 2015. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA Utbildning. Kursutbud 2015. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA Utbildning Kursutbud 2015 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Förord ASSA Utbildning 2015 Vi på ASSA Utbildning vill att det ska vara lätt för dig som söker kunskap att hitta en

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Kurskatalog 2010 2011

Kurskatalog 2010 2011 Glasbranschföreningens Kurskatalog 2010 2011 Box 16286, 103 25 Stockholm Besöksadress: Skeppsbron 40 www.gbf.se Utbildning är framtidstro! Glasbranschföreningen har alltid förstått vikten av utbildningar

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

bransch.nytt Nya avgifter inkl. moms fr.o.m 2012-05-01

bransch.nytt Nya avgifter inkl. moms fr.o.m 2012-05-01 1.2012 bransch.nytt Idéer och energinyheter för elinstallatörer E.ON Elnät Ny avgiftsmodell för nyanslutningar mer rättvis och logisk Den 1 maj inför E.ON Elnät en ny modell för nyanslutningsavgifter.

Läs mer

nätverk, IP och säkerhet

nätverk, IP och säkerhet Kurser och certfiering inom nätverk, IP och säkerhet 1 Bygger din kompetens Kurser och certfiering inom nätverk, IP och säkerhet Tekniken berör oss alla och är under ständig utveckling. Det gäller inte

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING

KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING BYGG & FASTIGHET Ett affärsområde inom STF U T B I L D N I N G S P R O G R A M STF KOMPETENSINFO NR 215/2010 KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING Diplomkurs med tentamen BFAB WWW.BFAB.SE Kunskap i samverkan

Läs mer